Digitalna preobrazba družbe in umetna inteligenca

Nekoč je bil največja ovira za delovanje v digitalnem svetu omejen dostop do sodobne tehnologije. Danes so naprave in povezave na voljo kot še nikoli poprej, čeprav so določeni deli prebivalstva še vedno izključeni. Zanje so velikega pomena okolja, ki jim ta dostop omogočajo (izobraževalne ustanove, knjižnice, medgeneracijski centri in mnogi drugi).

Odločilne pa so vendarle postale digitalne spretnosti. Mnogi, celo mlajši, ki z novo tehnologijo odraščajo, so šibki na tem področju, uporabljajo jo predvsem za komunikacijo in v družabne namene. Digitalne spretnosti so prvi pogoj za sodobno življenje v najširšem smislu, za uspešnost na trgu dela in aktivno vključevanje v družbo.  Razvijati jih je treba vse življenje in na vseh vsebinskih področjih (izobraževanje, e-storitve v zdravstvu in javni upravi, trgovina, prostočasno udejstvovanje, iskanje ter predelava informacij, reševanje problemov ipd.).

V pridobivanje digitalnih spretnosti morajo biti vključene vse starostne skupine. Posebno pozornost pa moramo nameniti starejšim ter drugim izobraževalno in družbeno prikrajšanim, da bo digitalni razkorak čim manjši.

Evropska komisija spodbuja uporabo umetne inteligence v podjetjih in javni upravi s Programom za digitalno Evropo.

Oboje, digitalne spretnosti in umetna inteligenca, pa skrivata številne pasti. Da bi jih prepoznali in se jim izognili, se je treba nenehno izobraževati in učiti. Neformalno in priložnostno učenje je zaradi hitrega napredka nujna nadgradnja formalnega izobraževanja.

Z dogodki te skupne akcije TVU 2024 bomo ozaveščali o pomenu vseživljenjskega učenja pri digitalni preobrazbi vseh. Naša prihodnost temelji na vse večji medsebojni povezanosti in globaliziranosti – naj bo vključujoča in pravična!

Dogodki TVU, povezani s to skupno akcijo TVU 2024, so na voljo tukaj.

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility. Skip to content