Državljanske spretnosti

Dejavno državljanstvo ter z njim povezana državljanska vzgoja in izobraževanje sta pojma, povezana z najširšim krogom ljudi. Le če poznamo svoje pravice in obveznosti, se lahko zanje tudi borimo, vzpostavimo svojo vlogo v družbi in vstopamo v različne medsebojne odnose, opolnomočeni in vključeni v socialna okolja.

Državljanska spretnost pomeni angažiran odnos do skupnih vprašanj, opravljanje državljanskih dejavnosti, solidarnost in zanimanje za reševanje problemov širše skupnosti, naroda, države. Gre za sposobnost posameznika, da ravna kot odgovoren državljan, polno udeležen v državljanskem in družbenem življenju. Da bi razumel družbene, gospodarske, pravne in politične koncepte in strukture, razvoj dogodkov v svetu in trajnostni razvoj, se mora nenehno učiti. Prizadevanja za krepitev državljanske spretnosti razumemo kot pomemben prispevek v evropskem letu spretnosti.

Med dogodke TVU, ki jih uvrstimo v to skupno akcijo, štejemo prizadevanja za graditev demokratične družbe v obliki delavnic, predavanj, razstav, obiskov različnih ustanov ipd. Temeljijo naj na univerzalnih človeških vrednotah in pravicah ob hkratnem spoštovanju različnih nacionalnih, političnih, kulturnih, verskih in drugih ozadij. V idealnem primeru gre za sodelovanje slehernega posameznika – t. i. dobrega državljana – pri pravičnem demokratičnem odločanju o zadevah, ki so v skupno dobro vseh in zagotavljajo zdrav, trajnostni in demokratični razvoj posameznika, skupnosti in družbe kot celote.

Dogodki TVU, povezani s to skupno akcijo TVU 2024, so na voljo tukaj.

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility. Skip to content