Medijska pismenost in kritično mišljenje

Medijska pismenost je širok pojem. Po eni strani se nanaša na sposobnost učinkovite uporabe različnih komunikacijskih kanalov in platform (televizije, radia, telefona, tiskanih medijev, videa, spletnih strani, družbenih omrežij …).

Ti postajajo z razvojem sodobne tehnologije vse številčnejši, dostopnejši in bolj raznoliki. Pri njihovi uporabi smo vse bolj odvisni od svoje digitalne pismenosti!

Po drugi strani medijska pismenost zadeva sposobnost presoje medijskih sporočil – njihovih vsebin, namer in učinkov. Prepričevalna moč trajno uporabljanih medijev (npr. določene vrste časopisa ali družbenega omrežja) je velika. Te vsebine nas na nek način oblikujejo in nam nadevajo plašnice, če se tega zavedamo ali ne. Kritično sprejemanje oglasov, novic in drugih vsebin je zato eden najpomembnejših vidikov medijske pismenosti.

Vsak od nas pa občasno prevzema tudi vlogo ustvarjalca medijskih sporočil – če ne drugače, na družbenih omrežjih. Tedaj bi bilo prav, da nas vodijo prave vrednote, etika in morala, pozitivna naravnanost, težnja k resnici. Ker ta plat medijske pismenosti vpliva na povezovanje z drugimi, gre tudi za državljansko noto.

V to skupno akcijo štejemo prireditve, predavanja, srečanja, delavnice, ki osvetljujejo pisanje besedil in ustvarjanje prispevkov z uporabo različnih pripomočkov, slovarjev, aplikacij ipd., ter kritično presojanje tistega, kar ustvarjajo drugi. S tem bodo udeleženci krepili tudi spretnost kritičnega sprejemanja medijske vsebine.

Dogodki TVU, povezani s to skupno akcijo TVU 2024, so na voljo tukaj.

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility. Skip to content