Učenje je življenje – naj krepi in radosti!

Učenje je tesno prepleteno z življenjem od rojstva naprej. Najprej se učimo osnovnih spretnosti, krepimo svoj značaj, pridobivamo znanje za opravljanje različnih bolj ali manj zahtevnih del. Starejši kot smo, bolj se učimo zavestno, še naprej pa svoje spretnosti krepimo tudi priložnostno. Vseživljenjsko učenje posega na vsa področja človekovega življenja in nam pomaga opravljati številne vloge zasebno in poklicno. Doseganje uspeha vpliva na samopodobo, krepi samozavest in nas opogumlja za nove izzive. Človek, ki se uči, zna zgrabiti priložnost, ko se mu ponudi.

Združenje EAEA je 2016 in 2019 izdala publikaciji z naslovom Moč in radost učenja. Na ACS smo ju prevedli in dopolnili s slovenskimi primeri. Posameznike in ustanove nagovarjata, naj se, opremljeni s spretnostmi, znanjem in kompetencami, optimistično soočamo s prihodnostjo. Vabita k vseevropskemu prizadevanju za skupni napredek: zgradimo družbo znanja, ki zmore obvladati izzive našega časa. Ti so danes še težji kot takrat, ko sta publikaciji nastali. 8. maja se zaključuje pobuda Evropske komisije, imenovana Evropsko leto spretnosti, prizadevanja za njihovo krepitev pa se nadaljujejo. Z dogodki TVU, uglašenimi na to skupno temo, izpostavite moč in vpliv učenja na dobro počutje ter vsestransko uspevanje posameznika in družbe.

Naj bo pri snovanju teh dogodkov v navdih videopublikacija Zmorem, torej sem! z vedno aktualno vsebino.

Dogodki TVU, povezani s to skupno akcijo TVU 2024, so na voljo tukaj

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility. Skip to content