28. Andragoški kolokvij

Zapeljani v branje

4. junij 2024, Andragoški center Slovenije (ACS),
Ulica Ambrožiča Novljana 5, Ljubljana,
in po spletu (Zoom)
https://tvu.acs.si/ak2024

​Na letošnjem 28. Andragoškem kolokviju z naslovom Zapeljani v branje bomo prvič jasno in nedvoumno razpravljali predvsem o branju.

V okviru naših prizadevanj za zviševanje ravni pismenosti smo branje vseskozi poudarjali kot najpomembnejšo temeljno spretnost, se ob njem družili in ga spodbujali v študijskih krožkih Beremo z Manco Košir, se povezovali s knjižnicami, da bi k branju spodbudili čim več odraslih v izobraževanju. V najširšem pomenu besede branje doživljamo kot vrednoto, ki nam omogoča samobitnost in hkrati povezanost z drugimi. Kljub temu pa branju kot posebnemu fenomenu namenjamo širšo, javno pozornost šele zadnjih nekaj let.

Precej časa je moralo preteči, da so številna znanstvena spoznanja o koristnosti branja postala prepoznana in razumljiva tudi širši strokovni javnosti, ki je sedaj poklicana, da jih uveljavi v praksi. Ko jih razumemo, jih s spoštljivim odnosom do udeležencev izobraževanja lahko  tudi udejanjimo.

Vendar moramo najprej premisliti v sebi, kako dobro smo ozavestili svoje branje. Pri tem ni najpomembneje, kaj in koliko beremo, temveč tudi, kako beremo in kaj nas k branju spodbuja.

Ozaveščenost o branju je temelj letošnjega osrednjega strokovnega srečanja v TVU, ki ga organizira ACS. Omogoča razpoznavanje, razumevanje in udejanjanje njegovih mnogoterih razsežnosti. Zapeljani v branje bomo razmišljali o lastnem branju, o tem, kako nas povezuje in oblikuje v skupnost, predvsem pa, kako ga umestiti v izobraževanje odraslih. Konkretizirali in poglobili bomo vsebine, ki smo jih na ACS gradili od ustanovitve Nacionalnega sveta za bralno pismenost 24. februarja 2021. Izpostavili smo jih v gradivu, namenjenem spodbujanju branja.

Vabljeni vsi zapeljani v branje, da skupaj z nami ustvarite še eno od njegovih številnih podob!

Posnetek video prenosa

Program

1. del: 9.00–10.30

 • Uvodni nagovor
  Dr. Nataša Potočnik, direktorica ACS
 • Uvodno razmišljanje
  Natalija Žalec, MAEd (UK), ACS
 • Pogovor o branju
  Dr. Ana Vogrinčič Čepič, Filozofska fakulteta v Ljubljani in
  Marija Imperl, Društvo za trajnostni razvoj in osebnostno rast – Institut Treelogy
 • Razprava
 

Odmor

2. del: 11.00–13.00

 • Branje za učenje – kako vključiti branje v izobraževalni proces
  Dr. Nataša Potočnik, direktorica ACS
  Prispevek (pdf)
 • Kako beremo danes?
  Dr. Alenka Kepic Mohar, glavna urednica Mladinske knjige in direktorica Cankarjeve založbe
  Prispevek (pdf)
 • Razprava

Povezovalka: Natalija Žalec, MAEd (UK)

Dogajanje bomo fotografirali in snemali, izdelke pa objavili na svetovnem spletu in v svojih publikacijah.
Ključnika za družbena omrežja: #28AK2024 #TVU2024

Programsko-organizacijski odbor: dr. Nataša Potočnik, Natalija Žalec, MAEd (UK), dr. Tanja Rupnik Vec, Mateja Pečar in mag. Zvonka Pangerc Pahernik.
Snemanje: Darijan Novak in Matej Maček
Tehnična podpora: Franci Lajovic

Nacionalni mesec skupnega branja 2024
The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility. Skip to content