Zelena prihodnost – lokalno in globalno!

Medtem ko je blaženje podnebnih sprememb predvsem mednarodno vprašanje, je prilagajanje nanje lokalno usmerjeno, saj prinaša koristi na lokalni ravni in ima takojšnje učinke. Možnosti prilagajanja obstajajo v vseh sektorjih, ki se med seboj tudi prepletajo, zato moramo sodelovati. Da je sprejetje nujnih ukrepov za boj proti podnebnim spremembam in njihovim posledicam nujno potrebno, je zapisano tudi v 13. cilju trajnostnega razvoja, ki so jih Združeni narodi sprejeli leta 2015.

Nedavne spremembe podnebja obsežno vplivajo na človeške in naravne sisteme. Opazne so v vseh delih Zemljinega podnebnega sistema: temperatura zraka narašča, spreminjajo se značilni padavinski vzorci, segrevajo se oceani, spreminjajo se njihovi tokovi, dviga se višina morske gladine, krči se površina, pokrita z ledom in snegom, posledično se zmanjšuje zaloga zamrznjene sladke vode, spreminjata se avtohtono rastlinstvo in živalstvo, premikajo se rastlinski pasovi.

Živimo v času, ko se podnebne spremembe že dogajajo in ko imamo hkrati še moč, da v prihodnosti omejimo njihovo razsežnost. Naša naloga je, da ukrepamo in preprečimo, da bi se podnebne razmere močno poslabšale. Vsak od nas lahko tudi kot posameznik, s sprejemanjem pametnih odločitev, prispeva svoj del k reševanju podnebne krize.

Skupna akcija TVU na temo trajnostnega razvoja je povezana z občutenjem lokalnega okolja, z ohranjanjem naravne dediščine. Posvečena je dogodkom in aktivnostim, ki izražajo posebnost pokrajine in tradicije lokalnega okolja. Gre za dogodke, ki ponosno zastopajo barve kraja, mesta pred domačimi in tujimi gosti, in kot taki predstavljajo priložnosti tudi za turizem in ekoturizem na podeželju in v mestih, seveda v duhu trajnostnega razvoja.

Med skupne akcije na to temo štejemo dogodke, predstavitve, razstave, predstave, vodene oglede, izlete ipd., s katerimi ozaveščamo o pomenu skrbi za okolje ter vlogi izobraževanja in učenja za trajnostni razvoj. To pomeni, da so pomembne vrednote in predvsem spoštovanje – do drugih, drugačnosti in različnosti, narave, naravnih virov, ki nam jih ponuja planet, na katerem živimo. Znanje nam omogoča razumevanje samega sebe in drugih ter razumevanje povezav z naravnim in družbenim okoljem, vse skupaj pa pripomore k trajni osnovi za spoštovanje.

V skrb za okolje na lokalni in globalni ravni je treba vključiti vse vidike izobraževanja in učenja, saj bo to spodbudilo spremembe v vedenju in tako omogočilo trdnejšo prihodnost v smislu neokrnjenosti narave ter razvoja gospodarstva in pravične družbe za sedanje in prihodnje generacije.

Dogodki TVU, povezani s to skupno akcijo TVU 2022, so na voljo tukaj.

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility. Skip to content