Izvajalci prireditev TVU 2021

Zavod za izobraževanje in kulturo Črnomelj

Ulica Otona Župančiča 1, 8340 Črnomelj
Telefon: 07 306 1390, 306 1392
E-naslov: info@zik-crnomelj.si
Spletna stran: http://www.zik-crnomelj.eu
Kontaktna oseba

Maja Mihelič
E-naslov: maja.mihelic@zik-crnomelj.si


 

PRIREDITVE

Črnomelj, 16. 9. 2021 od 15.00 do 16.30
Predstavitev programa usposabljanja za življenjsko uspešnost Knjige so zame priseljenkam, ki se učijo slovenščino. Več >>

Črnomelj, 17. 9. 2021 od 10.00 do 11.30
Delavnica s področja kakovosti je namenjena udeležencem obeh programov socialne aktivacije. Udeleženci bodo spoznali skrb za kakovost izobraževanja v organizaciji, delo svetovalka za kakovost, komisije za kakovost ter sodelovalovali pri načrtovanju izobraževanja glede na ugotovljene izobraževalne potreb in lastne cilje. Več >>

Črnomelj, 20. 9. 2021 od 18.00 do 19.30
Članice komisije za kakovost bodo na srečanju pregledale opravljene aktivnosti na področju presojanja in razvijanja kakovosti in začele z načrtovanjem novega samoevalvacijskega cikla z izbiro področij in kazalnikov kakovosti. Več >>

Črnomelj, 22. 9. 2021 od 10.00 do 12.00
Znanje slovenščine in pridobitev javnoveljavne listine, ki ga dokazuje, sta pomembni ločnici za priseljence na trgu dela. Znanje slovenščine je pomembno tudi za uspešno vključevanje v slovenskogovorečo družbo. Na delavnici bomo predstavili možnosti za učenje slovenščine kot drugega in tujega jezika in za opravljanje javnoveljavnih izpitov. Več >>

Črnomelj, 23. 9. 2021 od 09.00 do 11.00
Na srečanju delodajalcev Bele krajine bomo z metodo svetovne kavarne ugotavljali izobraževalne potrebe zaposlenih in oblikovali predloge za razvojni načrt izobraževalne organizacije za odrasle. Več >>

Črnomelj, 23. 9. 2021 od 17.00 do 18.30
Na delavnici bomo učiteljem s področja izobraževanja odraslih predstavili interaktivni zaslon. Spoznali bodo možnosti njegove uporabe v andragoškem procesu ter različna orodja, s katerimi lahko popestrijo pouk, tako v učilnici kot tudi na daljavo. Več >>

Črnomelj, 24. 9. 2021 od 09.00 do 12.00
Predstavitev programov socialne aktivacije "Motivacija - Odgovornost - Spremembe - Trajnost" in "Aktiviraj se v Novem mestu in Črnomlju". Več >>

Črnomelj, 26. 9. 2021 od 18.00 do 20.00
Branje kratkih zgodb in poezije v različnih jezikih. Delavnica bo potekala ob Evropskem dnevu jezikov, v sklopu nacionalnega meseca skupnega branja. Več >>

Črnomelj, 30. 9. 2021 od 16.00 do 20.00
Dnevi zeliščarstva vključujejo zeliščarske delavnice, sejem izmenjave semen in sadik, tržnico zeliščarskih izdelkov, predstavitev društev ter predavanje na temo zeliščarstva. Več >>

Črnomelj, 9. 10. 2021 od 11.00 do 19.00
Avdicije mladih glasbenikov med 10 in 30 let starosti za preboj v finale najstarejšega slovenskega festivala za mlade glasbenike. Več >>

Črnomelj, 15. 10. 2021 ob 16.30
Parada učenja 2021 letos z imenom "Domovina je kul(tura)" uči o pomembnem kulturnem dogajanju na prvem osvobojenem ozemlju v Beli krajini leta 1944 in 1945. Več >>