Izvajalci prireditev TVU 2021

Kadring, d.o.o., Slovenska Bistrica

Trg svobode 26, 2310 Slovenska Bistrica
Telefon: 02 805 5200
E-naslov: kadring@kadring.si
Spletna stran: http://www.kadring.si
Kontaktna oseba

Daša Levstik
E-naslov: dasa.levstik@kadring.si


 

PRIREDITVE

Slovenska Bistrica, 16. 9. 2021 od 10.00 do 13.00
Osnovno računalniško znanje je iz dneva v dan pomembnejše v poslovnem in privatnem življenju. Spoznavanje osnov računalniškega programa za oblikovanje besedil in konkretno reševanje nalog, vam lahko pomaga premagati prvo oviro na poti v svet računalništva. Več >>

Slovenska Bistrica, 22. 9. 2021 od 10.00 do 13.00
Osnovno računalniško znanje je iz dneva v dan pomembnejše v poslovnem in privatnem življenju. Udeleženci se bodo spoznali z osnovnim delovanjem programa za delo s preglednicami, z uporabo osnovnih formul ter reševali konkretne naloge. Več >>

Slovenska Bistrica, 27. 9. 2021 od 10.00 do 13.00
Na delavnici bomo spoznavali različne profile osebnosti. Sem sodi tudi reševanje vprašalnika za določanje profilov osebnosti, ki nam pomaga bolje spoznati samega sebe. Različni profili uporabljajo različne načine komunikacije – prepoznajmo jih. Več >>

Slovenska Bistrica, 30. 9. 2021 od 10.00 do 13.00
Razmere na trgu dela so se v zadnjem času spremenile. Konkurenca na trgu delovne sile spodbuja iskalce zaposlitve k iskanju učinkovitih načinov iskanja zaposlitve, med katere sodi tudi priprava kreativnega (drugačnega, privlačnega na oko) življenjepisa in poslovne vizitke. Več >>