Izvajalci prireditev TVU 2022

Zavod za šport Slovenska Bistrica

Partizanska 35, 2310 Slovenska Bistrica
Telefon: 02 805 0680
E-naslov: info@jzs-sb.si
Spletna stran: http://www.jzs-sb.si/index.php?option=com_content&task=view&id=12&Itemid=35
Kontaktna oseba

Boštjan Fridrih
E-naslov: bostjan.fridrih@zavod-sport.si


 

PRIREDITVE

Slovenska Bistrica, 16. 5. 2022 od 10.00 do 11.00
Javni zavod za šport Slovenska Bistrica bo sodeloval s predstavitvijo športa v občini, organizacijo športnih javnih prireditev, vzdrževanje in širjenje športnih objektov, investiranje v športne objekte, organizacijo izobraževanj športnih vaditeljev in trenerjev, pripravo strokovnih podlag za ustanovitelja in svet zavoda, dajanje pobud in predlogov ustanovitelju za izboljševanje stanja v športu in podobno. Več >>