Izvajalci prireditev TVU 2023

Srednja gradbena, lesarska in vzgojiteljska šola Novo mesto

Šegova ulica 112, 8000 Novo mesto
Telefon: 040187872
E-naslov: dina.smalc@sc-nm.si
Kontaktna oseba

Dina Šmalc
E-naslov: dina.smalc@sc-nm.si


 

PRIREDITVE

Novo mesto, 15. 5. 2023 od 07.00 do 18.00
Ekskurzija je namenjena dijakom naše šole, ki so tako ali drugače pripomogli k prepoznavnosti šole. Dijaki se bodo odpravili na celodnevno nagradno ekskurzijo na Primorsko, kjer si bodo ogledali različne znamenitosti. Več >>

Novo mesto, 18. 5. 2023 od 10.00 do 12.00
Na zaključni prireditvi se bodo predstavili najuspešnejši dijaki v letošnjem šolskem letu. Zaključni letniki bodo predali ključ dijakom nižjih letnikov, ki se bodo zanj dokazovali skozi različne igre. Program bo povezoval igro, učenje, druženje in posledično veselje. Več >>

, 31. 5. 2023 od 10.00 do 13.45
Pohod v bližnji gozd, ogled in prikaz merjenja stalnih vzorčnih ploskev, meritev višine dreves in uporabo le teh podatkov za načrtovanje v gozdovih. Popis stalnih vzorčnih ploskev, kjer dijaki vidijo smisel zbiranja podatkov na terenu in uporabnost teh podatkov za gozdnogospodarsko načrtovanje. Izračun lesne zaloge sestojev, mešanosti drevesnih vrst, letnih prirastkov po drevesnih vrstah in izračun odmrle mase. Povezovanje gozdarstva z lesarstvom. Predstavitev Zavoda za gozdove. Več >>

Novo mesto, 9. 6. 2023 od 10.00 do 12.00
Z dijaki razveselimo oskrbovance novomeškega doma starejših občanov. Dijaki se jim predstavijo z igranjem in petjem, ter jim polepšajo dan s smehom, plesom, petjem in veseljem. Več >>

Novo mesto, 13. 6. 2023–15. 6. 2023 od 07.10 do 14.00
Dijaki zaključnih letnikov lesarski tehnik predstavijo svoje zaključne izdelke. Omare, postelje, mize, klopce, vitrine ... Več >>

Skip to content