Izvajalci prireditev TVU 2024

Osnovna šola Idrija

Lapajnetova 50, 5280 Idrija
Telefon: 05 37 26 200
E-naslov: osidrija@os-idrija.si
Spletna stran: https://
Kontaktna oseba

Neja Fakin
E-naslov: neja.fakin@lu-ajdovscina.si


 

PRIREDITVE

Idrija, 20. 5. 2024 od 17.00 do 18.00
Udeleženci se bodo z revirnim gozdarjem sprehodili po Krajinskem parku Zgornja Idrijca, ob strugi Rake. V poučni interaktivni delavnici bodo spoznavali značilnosti pomladnega gozda in posebnosti domačega območja. Več >>

Idrija, 21. 5. 2024 od 17.00 do 18.00
Člani čebelarskega društva in čebelarskega krožka na OŠ Idrija bodo udeležencem predstavili pomen in vlogo čebele za življenje človeka. Seznanili jih bodo, na kaj vse mora biti čebelar pozoren pri svojem delu in kaj vse njegova dejavnost obsega. Z najmlajšimi udeleženci bodo izdelovali panjske končnice in svečke iz voska. Več >>

Idrija, 21. 5. 2024 od 17.00 do 18.00
Na delavnici bodo gasilci udeležencem predstavili pomen gasilstva za lokalno skupnost. Seznanili jih bodo s svojo osnovno opremo in pripomočki, ki jih uporabljajo pri svojem delu. Udeležence bodo opozorili, kaj lahko za svojo požarno varnost naredi vsak posameznik, ter ponazorili, kako ravnati ob soočenju z ognjem. Več >>

Idrija, 22. 5. 2024 od 17.00 do 18.00
Udeleženci delavnice se bodo srečali z rokodelsko spretnostjo - tkanjem, ki je bila v preteklosti zelo pogosta. Članica rokodelske sekcije Društva rejcev drobnice Idrija-Cerkno bo predstavila enostavnejše oblike tkanja, kot je tkanje na tkalske deščice in tkanje na tkalski okvir. Udeleženci bodo spoznali pripomočke in materiale, predvsem bo poudarek na lokalni ovčji volni. Več >>

Idrija, 22. 5. 2024 od 17.00 do 18.00
Skavti stega Idrija 1 bodo udeležencem predstavili temeljna načela in vrednote skavtskega življenja ter spretnosti in veščine, ki se jih na svoji skavtski poti učijo skavti. Med udeležence bodo s pesmijo in igro širili svoje skavtsko navdušenje. Več >>

Idrija, 23. 5. 2024 od 17.00 do 18.00
Učitelji na Osnovni šoli Idrija bodo za udeležence dogodka pripravili delavnice in tako širili svoje strokovno znanje. Udeleženci se bodo lahko pridružili priložnostnemu pevskemu zboru, razvijali svoje računalniške veščine ter ročne spretnosti. Naučili se bodo lahko nekaj osnovnih izrazov v ruskem jeziku ter iz gline oblikovali umetniški izdelek. Več >>

Idrija, 24. 5. 2024 od 17.00 do 18.30
Kot zaključek dogajanja v okviru TVU si bodo meščani lahko ogledali filmsko predstavo v Filmskem gledališču Idrija. Predvajali bodo film Salon pri Romy, ki nosi bogato sporočilo o vrednosti povezanosti med generacijami. Več >>

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility. Skip to content