Prireditev TVU 2023

Živeti za trenutke- izobraževanje Slovenskega društva Hospic

Slovensko društvo Hospic izvaja štiri med seboj povezane programe: spremljanje umirajočih bolnikov in njihovih svojcev ( te tudi v času žalovanja); detabuizacija smrti, program žalovanja ( za vse prebivalce) ter program prostovoljstva. Program detabuizacije poskuša vplivati na drugačen način razmišljanja o življenju, bolezni, smrti in žalovanju. S spremembo vrednot ( smrt naj zopet postane naraven zaključek v življenju posameznika) želi zmanjševati strah pred umirjanjem in smrtjo.
Udeležence predavanja želi spomniti na pomen dobrih odnosov, cenjenja življenja in informirati o možnih oblikah pomoči za čas, ko se znajdemo v težkem življenjskem obdobju.
CILJI:

- splošno javnost seznaniti o brezplačnih programih Slovenskega društva Hospic, ki lahko bistveno razbremenijo uporabnike v težjih življenjskih obdobjih,
- prikazati umeščenost Hospic programa v obstoječ sistem zdravstva in socialnega varstva,
- predstaviti pomen kakovostnega življenja in možnih oblik pomoči, ki so uporabnikom na voljo v zadnjem življenjskem obdobju,
- opozoriti na pomen medgeneracijskega sodelovanja in vzpodbujanja k razvoju sočutne družbe in skupnosti,
- privabiti potencialne prostovoljce različnih starostnih skupin, ki bi lahko v lokalnem okolju podpirali uporabnike in posredno vplivali tudi na razvoj paliativne-hospic oskrbe na nacionalnem nivoju,
- izvesti kratko izkustveno delavnico,
- privabiti mlade, saj je društvo program Detabuizacija razvilo do te mere, da omogoča kreativen razvoj mladih na različnih področjih (mediji, kultura, šport….).

NAČIN IZPELJAVE
Fizično/osebno
TERMIN PRIREDITVE
Lokacija dogodka: Velenje, Ljudska univerza Velenje, Planet generacij, VGC, Titov trg 2, Velenje
Datum: 15. 6. 2023
Čas dogodka: od 10.00 do 11.00
Opomba: Zaželjene prijave na 031 781 142 ali planet.generacij@lu-velenje.si
 
KONTAKTNA OSEBA ZA PRIREDITEV
Jasna Zorec
Telefon: 051 415 447
E-naslov: velenje@hospic.si
PRIREDITEV IZVAJA
Slovensko društvo Hospic
Gosposvetska cesta 9, 1000 Ljubljana, 3320 Velenje
Telefon: 01 24 44 493
Vse prireditve >>