Prireditev TVU 2022

Sodobna nega gozda: kakovost, odpornost, raznovrstnost

Slovensko gozdarstvo temelji na sonaravnih načelih gospodarjenja z gozdovi, ki posnemajo procese v naravi, pri čemer se opira na načela trajnosti in večnamenskosti. Uspešnost uporabe teh načel se zrcali v ohranjenosti in vitalnosti slovenskih gozdov. Strokovnjaki z Oddelka za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire z Biotehniške fakultete bodo izvedli predavanje, katere rdeča nit bo sodobna nega gozda. Slednja je namreč osnovno orodje gozdarja in lastnika gozda, njen namen pa je načrtno usmerjati razvoj gozdov. Nega spremlja rast in razvoj prav vsakega gozdnega sestoja, ki ga želimo vzgojiti v kakovosten, zdrav, stabilen in donosen gozd. Temelji na pospeševanju ugodnih dejavnikov v razvoju gozda ter na zaviranju neugodnih dejavnikov in stremi k čim višji stopnji naravne samodejnosti. Na dogodku želimo izpostaviti, da je nega gozda svojevrstna naložba, ki vsestransko raste. Z njo krepimo raznovrstno stabilnost gozda, večamo kakovost lesne mase in vrednost gozda ter krepimo tudi druge splošno koristne vloge gozda. Z nego gozda načrtno, nenasilno in racionalno usmerjamo razvoj gozda proti dolgoročnim gozdnogojitvenim ciljem. Nega gozda je obenem tudi eden izmed odgovorov na boj proti podnebnim spremembam.
NAČIN IZPELJAVE
Fizično/osebno
TERMIN PRIREDITVE
Lokacija dogodka: Počakovo, Hiša na Magolniku
Datum: 24. 5. 2022
Čas dogodka: od 11.45 do 12.45
 
KONTAKTNA OSEBA ZA PRIREDITEV
Jože Prah
Telefon: 051 695 180
E-naslov: joze.prah@amis.net
PRIREDITEV IZVAJA
Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire
Jamnikarjeva ulica 101, 1000 Ljubljana
Telefon: 051 695 180
Vse prireditve >>