Prireditev TVU 2022

Predstavitev dela Zavoda

Naše poslanstvo je ohranjena narava Slovenije. Prizadevamo si za kakovostno trajno sobivanje narave in človeka, razumno rabo obnovljivih in neobnovljivih naravnih virov. Stremimo k strokovnosti, objektivnosti in konstruktivnemu dialogu z deležniki, strokovno javnostjo in mediji. Prijavljamo ter kot vodilni ali projektni partnerji sodelujemo na razpisih za projekte iz različnih finančnih mehanizmov.
Zaposleni s svojim zgledom opravljamo naravovarstveno poslanstvo v službenem času in izven njega.

NAČIN IZPELJAVE
Fizično/osebno
TERMIN PRIREDITVE
Lokacija dogodka: Nova Gorica, Pod arkadami MONG, Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica
Datum: 25. 5. 2022
Čas dogodka: od 15.00 do 18.00
 
KONTAKTNA OSEBA ZA PRIREDITEV
Tanja Krpan
Telefon: 040 734 101
E-naslov: tanja.krpan@lung.si
PRIREDITEV IZVAJA
Zavod republike Slovenije za varstvo narave
Delpinova ulica 16, 5000 Nova Gorica
Telefon: 05 330 53 10
Vse prireditve >>