Medijska pismenost

Slovenska zakonodaja (11. člen Zakona o avdiovizualnih medijskih storitvah) medijsko pismenost definira kot: “… spretnosti, znanje in razumevanje, ki uporabnikom omogočajo učinkovito in varno rabo medijev ter avdiovizualnih medijskih storitev.”

Medijsko pismen posameznik razume, analizira, vrednoti in ustvarja sporočila v najrazličnejših oblikah. Sodobna tehnologija omogoča širjenje najrazličnejših informacij po številnih kanalih – od tiska in radia do spletnih družbenih omrežij in videa. Da bi lahko presodili, katere informacije so resnične in da bi se dokopali do relevantnih novic, moramo biti izjemno kritični. Medijska pismenost torej pomeni, da razvijamo svoje kritično mišljenje in se znamo v skladu s svojimi vrednotami samostojno odločati, Tovrstne spretnosti niso vključene v formalno izobraževanje. Bliskovit razvoj tehnologij in možnosti, ki jih ponuja internet, zahtevajo, da se o tej temi učimo vseživljenjsko.

Med dogodke TVU, ki sodijo v to skupno akcijo, štejemo dogodke, ki pripomorejo k večji medijski pismenosti vseh generacij, od najmlajših do najstarejših: intervjuje, predstavitve, predavanja, razstave ipd.

Dogodki TVU, povezani s to skupno akcijo TVU 2023, so na voljo tukaj.

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility. Skip to content