Beremo skupaj – za znanje in zabavo!

​Učenje in branje sta tesno povezana med seboj. Kdor rad in pogosto bere, si pridobiva besedni zaklad, krepi domišljijo in splošno razgledanost. Zato se lažje in hitreje prebija skozi navodila, rešuje probleme in pridobiva raznovrstno znanje. V debati mu ne zmanjka besed, spretno utemelji svoje mnenje in je zato prepričljivejši. Kdor bere, v življenju doseže več.

Skupna akcija Beremo skupaj – za znanje in zabavo! se vključuje v Nacionalni mesec skupnega branja 2024 (NMSB 2024). S tem projektom si zdaj že sedmo leto prizadevamo z najrazličnejšimi dejavnostmi okrepiti zavedanje ljudi o pomenu in pomembnosti branja ter vse generacije spodbuditi k izposoji, nakupu in branju knjig. Posebno pozornost imata letos berilo za izobraževalce odraslih z naslovom Podobe branja in istoimenska razstava. Vabimo tudi k reševanju kviza Kateri tip bralca ste. V TVU pozdravljamo tudi druge akcije, povezane z medgeneracijskim branjem in pripovedovanjem zgodb.

Ožji termin NMSB 2024 je tradicionalno med mednarodnim dnevom pismenosti, 8. septembrom, in 8. oktobrom, v tednu otroka. Dogodki, namenjeni ozaveščanju o pomenu branja, pa tečejo vse leto. Objavljeni so v koledarju na spletni strani NMSB. Posebno mesto ima letos projekt Gozdne knjižnice. Letošnji dan turizma, 27. september, bo Zavod za gozdove Slovenije v sodelovanju s Turistično zvezo Slovenije, Andragoškim centrom Slovenije in Gozdarsko knjižnico (Gozdarskim inštitutom Slovenije) obeležil s povabilom k branju v gozdu.

Kontaktna oseba: Petra Potočnik, nacionalna koordinatorka NMSB; T: 01 430 05 57, E: beremo.skupaj.nmsb@gmail.com.

Dogodki TVU, povezani s to skupno akcijo TVU 2024, so na voljo tukaj.

 

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility. Skip to content