Starajoča se družba in medgeneracijsko povezovanje

Henry Ford je zapisal, da je star, kdor se neha učiti. Z učenjem ohranjamo svoje kognitivne sposobnosti, motivacijo, stike z drugimi ljudmi, ostajamo v stiku z dogajanjem v družbi. S to skupno akcijo želimo neprestano ozaveščati vse generacije o pomenu vseživljenjskega učenja.

V dolgoživi družbi je učenje pomembno tako za reševanje vsakdanjih zadreg kot sledenje hitrim spremembam. V zadnjem času smo priča hitrim družbenim spremembam in digitalni preobrazbi. Za spoprijemanje z vsemi novostmi moramo biti opremljeni – imeti moramo dobro učno kondicijo, ne glede na starost in območje bivanja. Možgani so kot mišice – ves čas jih je trena trenirati.

Starejši s svojimi življenjskimi izkušnjami morajo aktivno sodelovati v družbi. Zato si v okviru te skupne akcije prizadevamo za vključevanje starejših na različna vidna mesta v družbi. Starejši pa ne pomagajo le sebi, ampak tudi drugim – tako svoji kot drugim generacijam. Prenos znanja, izkušenj, medsebojna in medgeneracijska pomoč vzpostavljajo družbo, ki se lažje sooča z demografskimi spremembami.

V akciji bodo izpostavljeni dogodki, ki slavijo medgeneracijsko sodelovanje, učenje, ustvarjanje in sodelovanje starejših na delavnicah, razstavah, srečanjih predavanjih, dnevih odprtih vrat

Dogodki TVU, povezani s to skupno akcijo TVU 2024, so na voljo tukaj.

 

 

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility. Skip to content