Učenje in kultura – z roko v roki

Uspešna naveza kulture in učenja bogati naša življenja in širi naš doživljajski svet. Obenem nas medsebojno povezuje, navdihuje in radosti. Daje nam glas v družbi in ponuja načine njegovega izražanja – tudi ko gre za spoprijemanje s sodobnimi izzivi, kot so zelena in digitalna preobrazba, skrb za zdravje in dobro počutje … Vzpostavlja mostove med generacijami in civilizacijami. To smo utemeljili tako na preteklih TVU, tradicionalnem sodelovanju na Kulturnem bazarju v Cankarjevem domu. Povezujemo se tudi s Tednom ljubiteljske kulture.

Ljubiteljska kultura in neformalni izobraževalni programi KUV se prepletajo z najrazličnejšimi umetniškimi dejavnostmi in se prenašajo na najrazličnejše načine, tudi iz roda v rod. Zato je toliko pomembneje, da se zavedamo pomena kulture in poskrbimo za ozaveščanje o vseh njenih pojavnih oblikah. Na ta način se tudi učimo – od tod ime akcije. Ljubezen do učenja s kulturo se prenaša medgeneracijsko, zato tovrstni dogodki spadajo v vseživljenjsko učenje.

V to skupno akcijo torej sodijo dogodki, predavanja, nastopi, razstave, koncerti, vezani na ročna dela, glasbene/instrumentalne/pevske projekte, slikarsko in druge likovne umetnosti ter številne druge oblike kulture.

Dogodki TVU, povezani s to skupno akcijo TVU 2024, so na voljo tukaj.

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility. Skip to content