Zdrav duh v zdravem telesu

Vseživljenjsko učenje je več kot le pridobivanje znanja. Za ravnovesje našega duševnega in telesnega zdravja je treba poskrbeti za oboje – telo in duha. Če smo telesno pripravljeni, zmoremo več napora in če smo razgledani, razumemo, čemu je fizična dejavnost pomembna.

V zadnjem času se je izkazalo, da premalo vemo o svojem zdravju ali ga celo zanemarjamo. V potrošniški družbi na eno strani pozabljamo, da je ‘preprečevati bolje kot zdraviti’. Po drugi strani pa je opaziti imperativ, da moramo nenehno skrbeti za zdravo prehrano, telovaditi, si vzeti čas zase … Tudi to je včasih naporno. O obeh skrajnostih  se je treba izobraževati in učiti, da bomo razumeli, katere dejavnosti so primerne za posameznika določene konstitucije v določenem življenjskem obdobju.

Pridobivanje kondicije in novega znanja imata še nekaj skupnega: motivacijo. Posameznik, ki odkrije moč in radost učenja, išče nove in nove poti k znanju. Prav tako tisti, ki odkrije način rekreacije oz. gibanja, ki mu ustreza, namesto izgovorov vedno najde čas zanj.

V to kategorijo sodijo dogodki TVU, ki povezujejo znanje, gibanje, zdravo prehrano in druge elemente zdravja: izlete, pohode, ples, telovadbo za različne ali vse generacije, predavanja o zdravem načinu življenja in krepitvi zdravja. Letos se tej skupni akciji pridružujeta program Slofit Fakultete za šport in Misija Rak, ki jo koordinirajo na NIJZ.

Dogodki TVU, povezani s to skupno akcijo TVU 2024, so na voljo tukaj.

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility. Skip to content