Na svojem prvem pripravljalnem srečanju za TVU 2021 so se 16. marca sestali predstavniki območnih in tematskih koordinatorjev. Od nacionalnega koordinatorja, ACS, so prejeli prve napotke za organizacijo letošnjega festivala učenja. Izkušnje z lanskim TVU je predstavilo sedem koordinatorjev, spodbudni pa so bili tudi kazalniki uspeha, ki izhajajo iz Poročila o TVU 2020. Več v zapisu sestanka.