26. Andragoški kolokvij

30 let Andragoškega centra Slovenije – Pogled na prehojeno pot in izzive prihodnosti

7. junij 2022, Radisson Blu Plaza Hotel Ljubljana, Bratislavska cesta 8

Podobno kot lanski je bil tudi letošnji Andragoški kolokvij (AK), osrednja nacionalna strokovna prireditev Tednov vseživljenjskega učenja (TVU) 2022, jubilejnega značaja. Andragoški center Slovenije (ACS) namreč praznuje 30-letnico delovanja, ki smo jo na kolokviju počastili z različnih vidikov.

Kaj pomeni trideset let delovanja neke organizacije? Z vidika ljudi, ki so (bili) zaposleni v organizaciji?  Z vidika razvoja stroke? Z vidika razvoja skupnosti, ki jih organizacija ustvarja? In končno ter najpomembnejše, z vidika  razvoja družbe, okolja,  skratka sprememb, h katerim je ACS prispeval s svojim delom? Prav vse našteto je bil predmet letošnjega AK, šestindvajsetega po vrsti.

Več o ozadju 26. AK >>

Članek o 26. AK v e-Novičkah ACS >>

Dogodek je potekal v dveh med seboj povezanih delih. V prvem, ki smo ga naslovili Izobraževanje odraslih za svet, ki se rojeva, smo se posvetili globalnim izzivom izobraževanja odraslih in vseživljenjskega učenja. Z nekaterimi se že srečujemo, drugi porajajo še neopredeljene izzive v prihodnosti. V drugem delu z naslovom Premislek o vlogi ACS – včeraj, danes, jutri smo zgodovinsko osvetlili položaj in vlogo ACS v sistemu vzgoje in izobraževanja skozi različne izzive, priložnosti pa tudi ovire. Na kratko, skupaj smo ugotavljali, kakšna ustanova je ACS, katere so njegove naloge in kako jih udejanjati.

Srečali smo se v živo in po spletu, zato da smo lahko v pogovor, na katerem smo gostili vidne domače in tuje strokovnjake, vključili čim večji del skupnosti izobraževanja odraslih.

Posnetek dogodka 

Povedali ste nam

8.30–9.00 Prihod udeležencev
9.00–9.10 Dobrodošlica in napoved programa
9.10–9.25 Uvodni nagovor: Vloga ACS z vidika razvoja in potreb družbe, dr. Nataša Potočnik, Andragoški center Slovenije (ACS)
9.25–9.35

Pozdravni nagovor: Teja Dolgan, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ)

9.35–9.45 Povedali ste nam: Zakaj je ACS pomemben? (videoizjave)

Izobraževanje odraslih za svet, ki se rojeva

9.45–10.15 Plenarno predavanje: Začetki in razvoj andragogike v Sloveniji, prof. dr. Ana Krajnc, Slovenska univerza za tretje življenjsko obdobje
10.15–10.40 Plenarno predavanje: Adult education – good living for a learning planet (Izobraževanje odraslih – dobro življenje za učeči se planet), prof. dr. Timothy D. Ireland, Federal University of Paraíba, João Pessoa, Brazil 
Predavanje bo v angleščini.
10.40–11.00 Odmor za kavo.
11.00–12.15 Panelna razprava: Izobraževanje odraslih za svet, ki se rojeva
Moderatorka Natalija Žalec, spec./MAEd (UK), ACS; sodelujejo:

 • Dr. Nevenka Bogataj, ACS
 • Prof. dr. Polona Domadenik Muren, Ekonomska fakulteta Univerze v Ljubljani
 • Dr. Nives Ličen, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani
 • Mag. Zvonka Pangerc Pahernik, ACS
12.15–13.15 Kosilo

Premislek o vlogi ACS – včeraj, danes, jutri

13.15–13.40 Plenarno predavanje: Andragoški center Slovenije – od zamisli do udejanjanja, dr. Zoran Jelenc
13.40–14.00 Plenarno predavanje: Slovenian Institute for Adult Education – past, present, future (Andragoški center Slovenije – preteklost, sedanjost, prihodnost), prof. dr. Katarina Popović, Mednarodni svet za izobraževanje odraslih (ICAE) ter Filozofska fakulteta Univerze v Beogradu, Srbija
Predavanje bo v angleščini.
14.00–15.15 Panelna razprava: Premislek o vlogi ACS – včeraj, danes, jutri
Moderatorka mag. Tanja Vilič Klenovšek, ACS; sodelujejo:

 • Teja Dolgan, MIZŠ
 • Sonja Klemenčič
 • Dr. Andrej Kohont, Fakulteta za družbene vede Univerze v Ljubljani
 • Dr. Tanja Možina, ACS
 • Mag. Nada Žagar, Zavod za izobraževanje in kulturo Črnomelj
15.15–15.45 Odmor za kavo in prihod gostov na slovesnost

 Slovesnost ob 30-letnici Andragoškega centra Slovenije

15.45–16.45

Slavnostna nagovora:

 • Dr. Nataša Potočnik, direktorica ACS
 • Prof. dr. Darjo Felda, državni sekretar, MIZŠ

Povedali ste nam: Vloga ACS v prihodnosti (videoizjave)

Recital odlomkov iz knjig:

 • Prof. dr. Karel Ozvald: Kulturna pedagogika. Kažipot za umevanje včlovečevanja. Faksimile iz leta 1927; Ljubljana: Jutro, Andragoški center Republike Slovenije, 2000.
 • Dr. Paulo Freire: Pedagogika zatiranih. Ljubljana: Krtina, 2019.

Kulturni program: Skupina Anbot

16.45–17.30 Pogostitev
  Dogodek bo povezovala dr. Blažka Müller.

Dogodek bomo fotografirali in snemali, izdelke pa objavili na svetovnem spletu in v svojih publikacijah.

Ključnik za družbena omrežja: #26AK2022 in #30letACS

Andragoški kolokvij smo soustvarjali:

Programski odbor: Natalija Žalec, spec. /MAEd (UK), vodja, mag. Tanja Vilič Klenovšek, dr. Nataša Potočnik, mag. Zdenka Birman Forjanič, mag. Jasmina Mirčeva, mag. Estera Možina, dr. Tanja Možina

Organizacijski odbor: mag. Zvonka Pangerc Pahernik, vodja, Mateja Pečar, Erika Brenk, Nevenka Kocijančič, Darijan Novak, Ana Peklenik

Tehnična podpora: Franci Lajovic

TVU_rozice
The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility. Skip to content