27. ANDRAGOŠKI KOLOKVIJ

EVROPSKO LETO SPRETNOSTI – OTVORITVENI DOGODEK ZA SLOVENIJO

1. junij 2023, Hiša Evropske unije, Dunajska cesta 20, Ljubljana

Osnutek programa

9.30–10.00 Registracija in druženje

10.00–10.15   POZDRAVNI NAGOVORI:

 • Dr. Jerneja Jug Jerše, vodja Predstavništva Evropske komisije v Sloveniji
 • predstavnica Ministrstva za vzgojo in izobraževanje (MVI)
 • Igor Feketija, državni sekretar, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZ)
 • Dr. Nataša Potočnik, direktorica, Andragoški center Slovenije (ACS)

10.15–11.00   SPRETNOSTI ODRASLIH V SLOVENIJI

 • Dr. Petra Javrh, ACS

11.00–11.30   PREDSTAVITEV SKLEPA O EVROPSKEM LETU SPRETNOSTI (ELS) IN NJEGOVEGA UDEJANJANJA

 • Darja Čot, MDDSZ
 • Mag. Zvonka Pangerc Pahernik, ACS, nacionalna koordinatorica ELS

11.30–12.00 Odmor

12.00–13.30   EVROPSKO LETO SPRETNOSTI V SLOVENIJI – PREDSTAVITEV NAČRTOV NACIONALNIH DELEŽNIKOV

 • Dr. Aida Kamišalić Latifić, državna sekretarka, Ministrstvo za digitalno preobrazbo (MDP)
 • Mag. Ines Gergorić, Gospodarska zbornica Slovenije
 • Mag. Barbara Leder, direktorica, Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije
 • Mag. Iris Lojevec, Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje
 • Danijel Lamperger, generalni direktor, Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije
 • Peter Novoselec, Upravna akademija, Ministrstvo za javno upravo

13.30–13.45 Odmor

13.45–14.15   VLAGANJE V RAZVOJ ZAPOSLENIH – PRIMERA DOBRE PRAKSE

 • Mateja Tičar, regijska HR vodja, Krka, tovarna zdravil, d. d., Novo mesto
 • Simon Ušaj, direktor za področje pekarstva, Mlinotest Živilska industrija, d. d., Ajdovščina

14.15–15.15   OKROGLA MIZA: IZZIVI ZAGOTAVLJANJA SPRETNOSTI ZA DELO IN ŽIVLJENJE

 • Dr. Aida Kamišalić Latifić, državna sekretarka, MDP
 • Mojca Pršina, generalna direktorica, Direktorat za trg dela in zaposlovanje, MDDSZ
 • Mag. Branka Hrast Debeljak, v. d. generalne direktorice, Direktorat za srednje in višje šolstvo ter izobraževanje odraslih, MVI
 • Danijel Lamperger, generalni direktor, Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije
 • Mag. Maja Radinovič Hajdič, predsednica, Združenje izobraževalnih in svetovalnih središč Slovenije (ZiSSS)

15.15–15.30   ZAKLJUČKI Z RAZPRAVO