Skupne akcije/teme TVU 2022

Tedni vseživljenjskega učenja (TVU) 2022 bodo združevali na stotine prireditev po vsej državi. Namenjene bodo ozaveščanju in informiranju čim širšega kroga prebivalstva o vlogi vseživljenjskega učenja za področja, opredeljena z naštetimi osmimi skupnimi akcijami/temami. Slednje je ACS opredelil v sodelovanju z mrežo TVU 2022, niso pa obvezujoče, saj se lahko prireditelji odločijo za teme, ki bolje ustrezajo njihovemu okolju. Letos dodajamo dve akciji sodelujočih mrež.

V koledarju prireditev TVU 2022 lahko poiščete dogodke, naravnane na skupne akcije/teme: 

 1. Učenje je življenje – naj krepi in radosti!
 2. Parada učenja – dan učečih se skupnosti
 3. Beremo skupaj – za znanje in zabavo!
 4. Digitalna preobrazba družbe
 5. Evropsko leto mladih 2022
 6. Starajoča se družba in medgeneracijsko povezovanje
 7. Učenje in kultura – z roko v roki
 8. Vključenost, izzivi večkulturnosti in dejavno državljanstvo
 9. Zdrav duh v zdravem telesu
 10. Zelena prihodnost – lokalno in globalno!
 11. Dan za kakovost
 12. Spoznaj spretnosti – zaglej nove priložnosti!
The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility. Skip to content