Skupne akcije/teme TVU 2022

Tedni vseživljenjskega učenja (TVU) 2022 bodo združevali na stotine prireditev po vsej državi. Namenjene bodo ozaveščanju in informiranju čim širšega kroga prebivalstva o vlogi vseživljenjskega učenja za področja, opredeljena z naštetimi osmimi skupnimi akcijami/temami. Slednje je ACS opredelil v sodelovanju z mrežo TVU 2022, niso pa obvezujoče, saj se lahko prireditelji odločijo za teme, ki bolje ustrezajo njihovemu okolju. Letos dodajamo dve akciji sodelujočih mrež.

V koledarju prireditev TVU 2022 lahko poiščete dogodke, naravnane na skupne akcije/teme: 

 1. Učenje je življenje – naj krepi in radosti!
 2. Parada učenja – dan učečih se skupnosti
 3. Beremo skupaj – za znanje in zabavo!
 4. Digitalna preobrazba družbe
 5. Evropsko leto mladih 2022
 6. Starajoča se družba in medgeneracijsko povezovanje
 7. Učenje in kultura – z roko v roki
 8. Vključenost, izzivi večkulturnosti in dejavno državljanstvo
 9. Zdrav duh v zdravem telesu
 10. Zelena prihodnost – lokalno in globalno!
 11. Dan za kakovost
 12. Spoznaj spretnosti – zaglej nove priložnosti!

Akcije/teme TVU 2023:

 • Parada učenja – dan učečih se skupnosti 
  • Parada učenja 2023 (24. maj)
 • Skupne akcije/teme TVU 2023:
  • Evropsko leto spretnosti – krovna tema TVU/PU 2023
  • Učenje je življenje – naj krepi in radosti! 
  • Beremo skupaj – za znanje in zabavo!
  • Zelena in digitalna preobrazba družbe
  • Starajoča se družba in medgeneracijsko povezovanje
  • Učenje in kultura – z roko v roki
  • Zdrav duh v zdravem telesu
  • Vključenost in izzivi večkulturnosti (ranljivi za ranljive)
  • Osebne (čustvene) in medosebne spretnosti
  • Državljanske spretnosti
  • Medijska pismenost
 • Skupne akcije/teme gostujočih mrež/projektov:
  • Dan za kakovost
  • Finančno pismen.si, ni te strah prihodnosti