Skupne akcije/teme TVU 2021

Tedni vseživljenjskega učenja (TVU) 2021 bodo združevali na stotine prireditev po vsej državi. Namenjene bodo ozaveščanju in informiranju čim širšega kroga prebivalstva o vlogi vseživljenjskega učenja za področja, opredeljena z naštetimi desetimi skupnimi akcijami/temami. Slednje je ACS opredelil v sodelovanju z mrežo TVU 2021, niso pa obvezujoče, saj se lahko prireditelji odločijo za teme, ki bolje ustrezajo njihovemu okolju. Letos dodajamo tri akcije sodelujočih mrež.

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility. Skip to content