Kulturna dediščina – spoznajmo, varujmo in ohranimo!

Dnevi evropske kulturne dediščine in Teden kulturne dediščine (25. 9.–9. 10. 2021) tečejo pod geslom Dober tek. Povezani so z dejavnostmi ob imenovanju Slovenije za Evropsko gastronomsko regijo 2021. Ta spodbuja prizadevanja za boljšo kakovost življenja. Poudarja edinstveno kulinarično kulturo, organizira izobraževanja za bolj zdravo in sonaravno življenje ter spodbuja inovativnosti v gastronomiji. Več v publikaciji Okusiti Slovenijo.

V okviru teme Dober tek! želijo odkrivati recepte za okušanje dediščine, povezane s kmetijstvom, pridelavo, nakupom, prodajo, pripravo ter uživanjem vsakodnevnih in prazničnih jedi, pa naj gre za nepremično, premično ali nesnovno dediščino. Področje je široko: od znanj in spretnosti do šeg in navad; od kulturne krajine do tržnic, kašč, črnih kuhinj in gostiln; od prvih kmetijskih orodij in priprav do kuharskih knjig in pogrinjkov.

Pod okriljem Dnevov evropske kulturne dediščine v jesenskih dneh številni muzeji, galerije, arhivi, knjižnice, šole, vrtci, nevladne organizacije, predvsem pa številni zavzeti posamezniki v Sloveniji in širšem slovenskem kulturnem prostoru (Italiji in Madžarski) prirejajo dogodke in s tem prispevajo h krepitvi zavesti o pomenu kulturne dediščine in njenega ohranjanja. Gre za vseevropski projekt pod okriljem Sveta Evrope in Evropske komisije na področju kulture. Teden kulturne dediščine je nacionalni medresorski projekt, ki je vsebinsko in terminsko usklajen z DEKD, pri katerem so osrednje ciljne skupine otroci v vrtcih, učenci, dijaki in študentje.

S skupno akcijo želimo projekte ACS povezati s prizadevanji DEKD. Izobraževanje o kulturni dediščini namreč prepoznavamo kot vseživljenjsko kategorijo. Osredotočamo se na vse ciljne skupine, od najmlajših vrtčevskih otrok do radovednežev v tretjem življenjskem obdobju. Obravnavamo celotno, izjemno široko področje kulturne in z njo povezane objekte nepremične, premične do nesnovne kulturne dediščine (arheološko, stavbno – profano in sakralno, etnološko, krajinsko in vrtno-arhitekturno, memorialno – zgodovinsko, industrijsko in tehniško, urbanistično, likovno in vizualno, arhivsko in knjižnično, nesnovno in naravno dediščino – naravne vrednote). Najbolj od vsega si želimo vsem prenesti didaktični pristop k izobraževanju o kulturni dediščini. Več …

V to skupno akcijo torej sodijo dogodki, vezani na kulturo v širšem smislu. Učenje in kultura hodita z roko v roki.

Kontaktna oseba: Nataša Gorenc, Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, T: 051 273 305, 01 400 79 72, E: natasa.gorenc@zvkds.si.

Dogodki TVU, povezani s to skupno akcijo TVU 2021, so na voljo tukaj.

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility. Skip to content