Spoznaj spretnosti – zaglej nove priložnosti!

Na ACS postopoma uresničujemo zamisel, smelo zapisano v eni od Belih knjig o izobraževanju odraslih, da bi moral imeti vsakdo možnost kadarkoli v življenju oceniti svoje spretnosti. To je še posebno pomembno po tem, ko je nacionalna raziskava spretnosti odraslih 2016 pokazala zaostanek Slovenije na področju spretnosti v mednarodnem merilu. V Sloveniji smo zagotovo še daleč od tega, da bi prav vsak odrasli lahko kadarkoli brezplačno na primeren način ocenil svoje spretnosti.

Skupno akcijo ‘Spoznaj spretnosti – zaglej nove priložnosti!’ smo zasnovali, da bi ozaveščali o pomenu ponotranjenja lastnih spretnosti, ki lahko obogatijo naše življenje in nas motivirajo za nadaljnje učenje. Pomagajo nam pri morebitni odločitvi za vključitev v nadaljnje/nadaljevalne formalne ali neformalne oblike učenja.

Priložnost, da odraslim ponudimo možnost za ocenjevanje spretnosti, smo zagledali v spletnemu orodju SVOS. Vprašalnik smo začeli prilagajati in preizkušati v okviru sedanjega razvojnega projekta ACS Strokovna podpora razvoju kompetenc odraslih 2016–2022. V okviru izvedbenega modela je vzpostavljena Nacionalna točka SVOS na ACS za strokovno in operativno tehnično podporo vpeljevanja vprašalnika. Intenzivno pa vzpostavljamo tudi lokalne točke za ocenjevanje spretnosti, t. i. lokalne točke SVOS. Tako je v okviru projekta zagotovljen dostop do brezplačnega ocenjevanja za več kot 17.000 odraslih iz vse Slovenije. Lokalne točke delujejo kot neke vrste laboratoriji spretnosti, predvsem zato, ker odraslim zagotavljajo celovito storitev. Usposobljeni strokovni sodelavci namreč v varnem okolju zagotavljajo odraslim ocenjevanje, možnost svetovanja po končanem ocenjevanju, pripravo individualnega načrta izobraževanja, vključitev v izobraževalne programe, kolikor je mogoče prilagojene stanju spretnosti. Vsi ti postopki zahtevajo vsestransko usposobljene izobraževalce odraslih, ki lahko kakovostno opravijo svoje delo, če imajo dostop do točnih podatkov o izobraževalnih potrebah odraslih.

V skupno akcijo vključujmo dogodke, na katerih ozaveščamo o pomenu spretnosti in orodju SVOS po vsej Sloveniji.

Dogodki TVU, povezani s to skupno akcijo TVU 2021, so na voljo tukaj

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility. Skip to content