Digitalna preobrazba družbe

Epidemija covida-19 je prinesla v naše življenje številne spremembe. Dobesedno preko noči se je poklicno in zasebno druženje preselilo na splet. Države so poskrbele za dostopnost spleta, na hitro so se reševale težave s pomanjkanjem strojne opreme, prodaja elektronskih naprav se je povečala … Omejen dostop do IKT torej ni več problem, je pa odprl popolnoma nove izzive. Eden od njih so (pomanjkljive) digitalne spretnosti.

Mnogi, celo mlajši, ki z novo tehnologijo odraščajo, so šibki na tem področju, uporabljajo jo predvsem za komunikacijo in v družabne namene. Starejši, ki so se izogibali uporabi naprav, so bili v želji po informiranosti in komunikaciji (celo z najbližjimi) prisiljeni čez noč to vrzel premostiti. Oboji so jo, eni bolj drugi manj.

Drugi izziv pa je povezan z iskanjem informacij, lažnimi novicami, spletnimi prevarami ipd. Tu se lahko opeče vsak, ne glede na starost. Zaradi vsega zapisanega je treba digitalne spretnosti razvijati vse življenje in na vseh vsebinskih področjih (izobraževanje, e-storitve v zdravstvu in javni upravi, trgovina, prostočasno udejstvovanje, rezervacija turističnih namestitev, iskanje ter predelava informacij, reševanje problemov ipd.). V tem duhu je Evropska komisija maja letos objavila Evropski okvir digitalnih spretnosti za izobraževalce.

V pridobivanje digitalnih spretnosti morajo biti vključene vse starostne skupine. Posebno pozornost pa moramo nameniti starejšim ter drugim izobraževalno in družbeno prikrajšanim, da bo digitalni razkorak čim manjši. Ne smemo pa pozabiti, da smo ljudje gibalo družbenih sprememb, ne digitalna tehnologija. Tudi pri tej skupni akciji je nujno medgeneracijsko sodelovanje, saj vodi k večjemu razumevanju drug drugega skozi prenos znanja.

Z dogodki te skupne akcije TVU 2021 bomo ozaveščali o pomenu vseživljenjskega učenja pri digitalni preobrazbi vseh družbenih slojev. Naša prihodnost temelji na vse večji medsebojni povezanosti in globaliziranosti – naj bo vključujoča in pravična!

Dogodki TVU, povezani s to skupno akcijo TVU 2021, so na voljo tukaj.

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility. Skip to content