Dan za kakovost

Tudi v letu 2021 bo med pestrimi vsebinami Tednov vseživljenjskega učenja (TVU) svoje mesto našla tematika kakovosti – sistematična skrb organizacij za kakovost izobraževanja odraslih. Organizacije, ki izobražujejo odrasle, namreč načrtno opravljajo mnoge aktivnosti, namenjene presoji in razvoju kakovosti njihovih izobraževalnih storitev in kakovosti podpornih dejavnosti v izobraževanju odraslih (npr. svetovanje, samostojno učenje itd.).

Dan za kakovost je dobra priložnost, da organizacije za izobraževanje odraslih z raznovrstnimi aktivnostmi in predstavitvami znotraj kolektivov ter tudi strokovni javnosti predstavijo rezultate preteklega dela, prepoznane lastne dobre prakse ali dobre prakse drugih, na novo vpeljane izboljšave kakovosti, vlogo komisije za kakovost, še posebej tudi vlogo svetovalca za kakovost v organizaciji ter aktualne načrte dela na področju kakovosti.

Z akcijo želimo povečati ozaveščanje strokovne in širše javnosti o aktivnostih organizacij za izobraževanje odraslih za njihovo skrb za kakovostno izobraževanje. Želimo pa doseči tudi boljšo prepoznavnost omrežja svetovalcev za kakovost izobraževanja odraslih ter prepoznavnost organizacij, ki se ponašajo s pravico do uporabe Zelenega znaka kakovosti.

Ključni nosilci skupne akcije Dan za kakovost so v sodelovanju z ACS svetovalci za kakovost izobraževanja odraslih ter organizacije, nosilke zelenega znaka kakovosti.

Akcija ne bo imela posebnega vseslovenskega osrednjega dogodka, bodo pa sodelujoče organizacije poskrbele, da se bo večina promocijskih aktivnosti izvedla okrog izbranega datuma – petka, 17. septembra 2021. Tudi ACS se bo pridružil akciji – za naš kolektiv bomo organizirali tematsko petkovo srečanje, ki bo namenjeno predstavitvi opravljenega dela na področju presojanja in razvijanja kakovosti v letu 2021 ter načrtom v zvezi z našim notranjim sistemom kakovosti na ravni zavoda v prihodnje.

Podrobnejše informacije o akciji bodo objavljene na spletnih straneh ACS in TVU 2021.

Kontaktna oseba: Jasmina Orešnik Cunja, ACS,

E: jasmina.oresnik.cunja@acs.si