Dan za kakovost

Tudi v letu 2021 bo med pestrimi vsebinami Tednov vseživljenjskega učenja (TVU) svoje mesto našla tematika kakovosti – sistematična skrb organizacij za kakovost izobraževanja odraslih. Organizacije, ki izobražujejo odrasle, namreč načrtno opravljajo mnoge aktivnosti, namenjene presoji in razvoju kakovosti njihovih izobraževalnih storitev in kakovosti podpornih dejavnosti v izobraževanju odraslih (npr. svetovanje, samostojno učenje itd.).

Dan za kakovost je dobra priložnost, da organizacije za izobraževanje odraslih z raznovrstnimi aktivnostmi in predstavitvami znotraj kolektivov ter tudi strokovni javnosti predstavijo rezultate preteklega dela, prepoznane lastne dobre prakse ali dobre prakse drugih, na novo vpeljane izboljšave kakovosti, vlogo komisije za kakovost, še posebej tudi vlogo svetovalca za kakovost v organizaciji ter aktualne načrte dela na področju kakovosti.

Z akcijo želimo povečati ozaveščanje strokovne in širše javnosti o aktivnostih organizacij za izobraževanje odraslih za njihovo skrb za kakovostno izobraževanje. Želimo pa doseči tudi boljšo prepoznavnost omrežja svetovalcev za kakovost izobraževanja odraslih ter prepoznavnost organizacij, ki se ponašajo s pravico do uporabe Zelenega znaka kakovosti.

Izvajalcem pri vsebinski pripravi dogodkov ob Dnevu za kakovost 2021 predlagamo, da izhajajo iz nabora naslednjih aktivnosti:

  1. Priprava strokovnega dogodka v zvezi s kakovostjo (internega ali javnega).

Organizacije lahko na primer pripravijo: okroglo mizo ali delavnico o vlogi učitelja pri soustvarjanju kakovostnega izobraževanja odraslih; predstavitev ali okroglo mizo o sistematični skrbi za kakovost; delavnico o spletnem anketiranju za učitelje;  strokovni aktiv(i) na ta dan razpravljajo o vprašanjih kakovosti; interni ali javni pogovor komisije za kakovost o izbrani tematiki s področja kakovosti ali podobno.

  1. Priprava dogodkov v zvezi s kakovostjo, ki prispevajo k povezovanju kolektiva.

Organizacije lahko na primer pripravijo: delovni zajtrk komisije za kakovost; sestanek ali neformalni pogovor o kakovosti z zaposlenimi, učitelji, zunanjimi sodelavci; andragoški zbor s posebej izpostavljeno točko o kakovosti (npr. delavnica z uporabo metod za aktivno razpravo na zboru); razvojno konferenco na temo kakovosti; razne neformalne dogodke in druženja …

  1. Predstavitev lastnih dobrih praks na področju kakovosti ali predstavitev vpeljanih izboljšav v obdobju zadnjih dveh let.

Organizacije lahko na primer pripravijo: informativno-promocijsko gradivo (plakati, fotografije, video, PPT predstavitev); objavijo prispevek o dobrih praksah/vpeljanih izboljšav v medijih; opravijo pogovor z zaposlenimi, učitelji, zunanjimi sodelavci, udeleženci, partnerji… o dobrih praksah, ki jih velja ohraniti ter o vpeljanih izboljšavah, ki so prispevale k razvoju kakovosti; predstavitve dobrih praks/vpeljanih izboljšav v učnih skupinah na Dan za kakovost.

Ključni nosilci skupne akcije Dan za kakovost so v sodelovanju z ACS svetovalci za kakovost izobraževanja odraslih ter organizacije, nosilke zelenega znaka kakovosti.

Akcija ne bo imela posebnega vseslovenskega osrednjega dogodka, bodo pa sodelujoče organizacije poskrbele, da se bo večina promocijskih aktivnosti izvedla okrog izbranega datuma – petka, 17. septembra. Tudi ACS se bo pridružil akciji – za naš kolektiv bomo organizirali tematsko petkovo srečanje, ki bo namenjeno predstavitvi opravljenega dela na področju presojanja in razvijanja kakovosti v letu 2021 ter načrtom v zvezi z našim notranjim sistemom kakovosti na ravni zavoda v prihodnje.

Podrobnejše informacije o akciji bodo objavljene na spletnih straneh ACS in TVU 2021.

Kontaktna oseba: Jasmina Orešnik Cunja, ACS,

E: jasmina.oresnik.cunja@acs.si

Dogodki TVU, povezani s to skupno akcijo TVU 2021, so na voljo tukaj.

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility. Skip to content