Samooskrba in gastronomija

Slovenija je razglašena za Evropsko gastronomsko regijo 2021. Na spletni strani projekta je zapisano, da je »usmerjen v povečevanje kakovosti življenja. Vključuje priložnosti za izobraževanje na področju zdravega in sonaravnega bivanja ter trajnostnega razvoja gastronomije. Krepi nacionalno promocijo kulinarike in gastronomije ter ustvarja sinergijo z lokalnimi okolji oziroma kulturami.« Več podrobnosti je vključenih v publikacijo Okusiti Slovenijo.

Gastronomija je pomemben povezovalni člen med regijami, posamezniki in generacijami. Vključuje več kot zgolj pripravo hrane – začne se že s pridelavo. Poljedelsko in kmetijsko znanje se prenaša iz roda v rod, ravno tako tudi poznavanje značilnosti prehrane, postopkov za pripravo in postrežbo jedi, ljudskih običajev, ki so povezani z določeno vrsto hrane … Raziskave kažejo, da se znanje starih ljudskih mojstrov (oglarjev, gozdarjev, rejcev drobnice ipd.) izgublja.

V to skupno akcijo se letos podajamo prvič. Vanjo uvrstimo dogodke, vezane na predstavitev slovenske prehrane – od njive do mize, od zasnove, priprave in postrežbe jedi do turizma na podeželju v (naj)širšem smislu.

Dogodki TVU, povezani s to skupno akcijo TVU 2021, so na voljo tukaj.