Voda za vse – globalni pomen vode

Voda je pomembna dobrina in pravica do nje je kot taka vpisana v Ustavo RS. Dostop do vode podpira javno zdravje in je zato ključnega pomena za trajnostni razvoj ter stabilnost in blaginjo sveta. Ne moremo napredovati kot globalna družba, medtem ko toliko ljudi živi brez varne oskrbe s pitno vodo. Človekova pravica do vode omogoča vsakomur, brez diskriminacije, zadostno, varno, sprejemljivo, fizično in cenovno dostopnost do vode za osebno rabo in rabo v gospodinjstvih: kar vključuje vodo za pitje, pripravo hrane, splakovanje stranišč, vzdrževanje osebne higiene ter čistoče v gospodinjstvih.

Šesti cilj trajnostnega razvoja Združenih narodov je popolnoma jasen: voda in sanitarna ureditev za vse do leta 2030. Globalni pomen vode je tudi ena od osrednjih tem 18-mesečnega programa Sveta EU (točka IV. a), ki so ga sprejele Portugalska, Slovenija in Nemčija.

Medtem ko prebivalec Slovenije v gospodinjstvu porabi v povprečju 105 litrov vode iz javnega vodovoda dnevno, milijarde ljudi po svetu še vedno živi brez varne oskrbe s pitno vodo – borijo se za obstoj in razvoj svojih gospodinjstev, šol, delovnih mest, kmetij, tovarn. 2,1 milijarde ljudi v svojih domovih živi brez zdravstveno ustrezne vode. Približno štiri milijarde ljudi (skoraj dve tretjini svetovnega prebivalstva) se sooča s hudim pomanjkanjem vode vsaj en mesec v letu. Do leta 2030 bo lahko 700 milijonov ljudi po vsem svetu razseljenih zaradi hudega pomanjkanja vode. Govorimo o globalni vodni krizi. Koliko vode bo preteklo, preden se bomo zavedali njenega globalnega pomena?

V to skupno akcijo bomo povezali dogodke, razstave, prireditve, predstavitve o pomenu vode in ozaveščanju slovenske izjemnosti – pri nas lahko povsod pijemo vodo iz pipe.

Dogodki TVU, povezani s to skupno akcijo TVU 2021, so na voljo tukaj.