Dediščina preteklosti je dota prihodnosti (23. maj 2019)

Vse naše znanje izhaja iz ljudskega znanja. Nič ne pade z neba, ampak raste od spodaj navzgor. Težka industrija je zrasla iz vaških kovačij, tekstilna industrija ima svoj začetek v znanju vaških predic, lesna industrija nadgrajuje znanje nepismenih vaških genijev (!) – graditeljev kozolca – toplerja, ki danes sega v svetovni vrh ljudske gradnje. Glasba v naših krajih odmeva že 60.000 let, od časov neandertalskega »glasbilarja«, ki je v kotlini Divjih bab izdelal najstarejše glasbilo na svetu. Tudi najstarejše vozilo na svetu je bilo »konstruirano« v naši deželi in to v kamenodobnih časih.

Koliko davnega bogastva premore naša dežela! Ali se danes tega sploh zavedamo? Se zavedamo dediščine starosvetne slovenske vasi? Pri nas ima vsaka vas svoj glas! Ta ljudski rek dobesedno drži, zato naša ljudska zakladnica hrani desettisoče ljudskih pesmi, ljudskih pripovedi, šeg, pregovorov, rekov … Predvsem pa so se v naši deželi ohranile številne šege, katerih korenine segajo v indoevropsko davnino. Če želi današnja Evropa videti svoj prastari obraz, naj ga pride k nam pogledat v času kurentovanja, jurjevanja, kresovanja …

Zavedati pa se moramo, da manjka samo še kakih 5–10 let, pa bo starosvetna slovenska vas za vedno odšla v zgodovino. Zadnji kosci, zadnje žanjice, zadnji mlatci, ki so mlatili s cepci, so danes stari 80–90 let!

Zavedati se moramo tudi, da je dediščina preteklosti ravno te naše starosvetne slovenske vasi neizmerno bogata dota prihodnosti. Gospodarstvo svoje tržne poti vse bolj usmerja v kulturne vode, proč od agresivnosti. Tudi turisti so vse bolj izobraženi in želijo spoznati značilnosti dežele, ki jo obiščejo. Turizem, sestavljata ga lepota narave in kulturna dediščina, pomeni perspektivno prihodnost našega gospodarstva. Obojega ima naša dežela na pretek, vendar če ne bomo imeli mladine, ki pozna in ljubi svojo deželo, vse bogastvo ne bo imelo veljave. »Ne ljubiš, česar ne poznaš,« trdi stara modrost.

Ohranjanje dediščine preteklosti je zato tako zelo pomembna dota prihodnosti naše dežele. Naš mladi rod bo mnogo varneje in z veliko večjo samozavestjo vstopal v globalizirani svet, če se bo zavedal, da pripada narodu s tisočletja staro kulturo.

Prireditelje TVU smo povabili, da organizirajo dogodke, na katerih so povezali vseživljenjsko učenje ter obujanje in ohranjanje naše kulturne, naravne, tehnične … dediščine.

Dostop do vseh dogodkov akcije Dediščina preteklosti je dota prihodnosti, izpeljanih v TVU 2019, je na voljo tukaj.

Osrednji dogodek akcije z naslovom Dediščina preteklosti je dota prihodnosti je bil 23. maja v Polhovem Gradcu. Glej program.

Kontaktna oseba: Dušica Kunaver, Turistično in kulturno društvo Naše gore list, T: +386 (0)41 272 688, E: dusica@kunaver.com, FB: https://www.facebook.com/profile.php?id=100009872740024.