Dan starejših – Čili, zdravi, informirani in dejavni (16. maj 2019)

V letu 2016 je bil med skupne akcije TVU prvič vključen poseben dan, posvečenem starejšim. Akcija je imela dober odziv, zato se je ob soglasju Zveze društev upokojencev (ZDUS), ACS in predstavnikov prirediteljev vključila tudi med akcije TVU 2019 z namero, da postane tradicionalna.

Društva upokojencev v okviru ZDUS so samostojna ter sama po lastnih željah in potrebah organizirajo izobraževanja – tista, ki so na lokalnem nivoju najzanimivejša oziroma najbolj potrebna. S strani ZDUS smo jih ob tej priložnosti še posebej spodbujali (objavili poziv v glasilu ZDUS plus, na naši spletni strani, poslali poseben mailing) ter vodili evidenco o izvedenih dogodkih in izobraževanjih. Na podlagi zbranih prijav in opredelitve vsebin na spletni strani TVU je bil določen seznam in urnik izobraževanj po posameznih dnevih, o čemer bomo svoje članstvo še posebej obveščali.

S pobudo Dan starejših – Čili, zdravi, informirani in dejavni želimo ozavestiti predvsem starejše o pomembnosti vseživljenjskega učenja s stališča:

  • ohranjanja in treniranja kognitivnih sposobnosti,
  • preseganja socialno-ekonomske izključenosti,
  • ohranjanja stikov z vrstniki in širšim okoljem,
  • ohranjanja dolgotrajne samostojnosti in mobilnosti,
  • pridobivanja kompetenc za aktivno sodelovanje v družbi,
  • ozaveščanja o zdravem načinu življenja, obvladovanju lastnih zdravstvenih težav in preprečevanju starostnih bolezni ter
  • pomembnosti medgeneracijske izmenjave znanja in izkušenj.

Osrednji dogodek akcije je bila okrogla miza z naslovom Kako dalje? Vseživljenjsko učenje, priprave na upokojitev in aktivno staranje, ki je bila izpeljana pod okriljem ZDUS 16. maja 2019 v okviru prireditve Dnevi medgeneracijskega sožitja na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani. Objavljamo povzetek in zaključke dogodka.

Podrobnejše informacije o dogodku so objavljene na spletnih straneh www.zdus-zveza.si in www.medgeneracijsko-sozitje.si.

Dostop do vseh dogodkov akcije Dan starejših – Čili, zdravi, informirani in dejavni, izpeljanih v TVU 2019, je tukaj.

Kontaktna oseba: Dijana Lukić, ZDUS, E: dijana.lukic@zdus-zveza.si.