Kakovost ustvarjamo vsi (17. maj 2019)

V letu 2019 bo med skupne akcije TVU prvič vključen dan, posvečen delu organizacij in posameznikov, povezanem s presojanjem in razvijanjem kakovosti izobraževanja odraslih. Akcija je namenjena promociji sistematičnega dela na tem področju ter krepitvi prepoznavnosti vloge svetovalca za kakovost izobraževanja odraslih. Slednji svetuje svojim sodelavcem pri odločanju, načrtovanju in izvajanju dejavnosti, povezanih s kakovostjo v svoji organizaciji. V letu 2019 je v nacionalno omrežje svetovalcev za kakovost dejavno vključenih 20 svetovalcev.

S pobudo Kakovost ustvarjamo vsi želimo različne ciljne skupine (strokovne delavce, učitelje, mentorje, svetovalce, udeležence izobraževanja odraslih, partnerske organizacije, lokalne skupnosti itd.) ozavestiti o pomembnosti stalnega dela na področju kakovosti pri tem,

  • ko razmišljamo, kakšni si želimo biti,
  • kadar ugotavljamo, kakšni smo, in
  • ko iščemo odgovore na vprašanje, kako smo lahko še boljši.

Ključni nosilci skupne akcije Kakovost ustvarjamo vsi so v sodelovanju z ACS svetovalci za kakovost. Organizacije s svetovalcem za kakovost bodo v okviru akcije izvajale koordinirane dejavnosti: medijsko obarvano ozaveščanje (prispevki, objave, radijski intervjuji), svetovalci za kakovost bodo pripravili razstave/stojnice o kakovosti, ponekod bodo organizirani andragoški zbori, ki se bodo osredotočili na kakovost v izobraževanju odraslih. V okviru akcije bodo organizirane delavnice tako za učitelje kot tudi za udeležence izobraževanja odraslih. Potekala bodo tudi srečanja s partnerskimi organizacijami, vezana na kakovost. Nekateri bodo pripravili kvize o kakovosti za udeležence, učitelje in druge. Potekala bodo anketiranja, zbiranje mnenj in podobno. Vse bo zanimivo!

Osrednji dogodek akcije bo na družbenih omrežjih (Facebook, Twitter) in na spletu – premierno bomo 17. maja pod okriljem ACS na nacionalni ravni in v celotnem omrežju svetovalcev za kakovost predstavili promocijski video o aktivnostih za kakovost v izobraževanju odraslih in vlogi svetovalca za kakovost.

Vabimo pa tudi vse druge organizacije, ki gradite svoj notranji sistem kakovosti za področje izobraževanja odraslih, da v okviru te skupne akcije pokažete, kaj počnete. Predstavite lahko, kako ohranjate doseženo kakovost, se lotevate izzivov, ko ugotavljate, kakšno kakovost dosegate, in kako razvijate svojo kakovost – kako gledate v prihodnost in iščete ideje za svoj napredek.

Podrobnejše informacije o dogodku bodo objavljene na spletnih straneh ACS (https://www.acs.si) in TVU (http://tvu.acs.si).

Kontaktna oseba: Jasmina Orešnik Cunja, ACS, T: +386 1 5842 596, E: jasmina.oresnik.cunja@acs.si.