Kakovost ustvarjamo vsi (17. maj 2019)

V letu 2019 je bil med skupne akcije TVU prvič vključen dan, posvečen delu organizacij in posameznikov, povezanem s presojanjem in razvijanjem kakovosti izobraževanja odraslih. Akcija je bila namenjena promociji sistematičnega dela na tem področju ter krepitvi prepoznavnosti vloge svetovalca za kakovost izobraževanja odraslih. Slednji svetuje svojim sodelavcem pri odločanju, načrtovanju in izvajanju dejavnosti, povezanih s kakovostjo v svoji organizaciji. V letu 2019 je v nacionalno omrežje svetovalcev za kakovost dejavno vključenih 20 svetovalcev.

S pobudo Kakovost ustvarjamo vsi smo želeli različne ciljne skupine (strokovne delavce, učitelje, mentorje, svetovalce, udeležence izobraževanja odraslih, partnerske organizacije, lokalne skupnosti itd.) ozavestiti o pomembnosti stalnega dela na področju kakovosti pri tem,

  • ko razmišljamo, kakšni si želimo biti,
  • kadar ugotavljamo, kakšni smo, in
  • ko iščemo odgovore na vprašanje, kako smo lahko še boljši.

Ključni nosilci skupne akcije Kakovost ustvarjamo vsi so bili v sodelovanju z ACS svetovalci za kakovost. Organizacije s svetovalcem za kakovost so v okviru akcije izvajale koordinirane dejavnosti: medijsko obarvano ozaveščanje (prispevki, objave, radijski intervjuji), svetovalci za kakovost so pripravili razstave/stojnice o kakovosti, ponekod so bili  organizirani andragoški zbori, ki so se osredotočili na kakovost v izobraževanju odraslih. V okviru akcije so bile organizirane delavnice tako za učitelje kot tudi za udeležence izobraževanja odraslih. Potekala so tudi srečanja s partnerskimi organizacijami, vezana na kakovost. Nekateri so pripravili kvize o kakovosti za udeležence, učitelje in druge. Potekala so anketiranja, zbiranje mnenj in podobno. Vse je bilo zanimivo!

Osrednji dogodek akcije je bil na družbenih omrežjih (Facebook, Twitter) in na spletu. Premierno je bil 17. maja pod okriljem ACS na nacionalni ravni in v celotnem omrežju svetovalcev za kakovost tam predstavljen promocijski video o aktivnostih za kakovost v izobraževanju odraslih in vlogi svetovalca za kakovost.

Vabljene pa so bile tudi vse druge organizacije, ki gradijo svoj notranji sistem kakovosti za področje izobraževanja odraslih, da v okviru te skupne akcije pokažejo, kaj počnejo. Predstavile so lahko, kako ohranjajo doseženo kakovost, se lotevajo izzivov, ko ugotavljajo, kakšno kakovost dosegajo, in kako razvijajo svojo kakovost – kako gledajo v prihodnost in iščejo ideje za svoj napredek.

Dostop do vseh dogodkov akcije Kakovost ustvaramo vsi, izpeljanih v TVU 2019, je tukaj.

Podrobnejše informacije o dogodku so objavljene na spletnih straneh ACS (https://www.acs.si) in TVU (http://tvu.acs.si).

Kontaktna oseba: Jasmina Orešnik Cunja, ACS, T: +386 1 5842 596, E: jasmina.oresnik.cunja@acs.si.