Moč in radost učenja (13. maj 2019)

Vsebinsko ozadje te akcije je nadgrajeni Manifest za učenje odraslih v 21. stoletju (glej slovensko in angleško različico celotnega besedila ter slovensko in angleško različico letaka). Manifest je izdalo Evropsko združenje za izobraževanje odraslih v Evropi (EAEA), ACS pa je poskrbel za slovenski prevod ter iz zakladnice naših spoznanj dodal primere dobre prakse ter zgodbe zglednih učečih se.

Pod sloganom Moč in radost učenja (The Power and Joy of Learning) EAEA in njeni člani opozarjamo na izzive v izobraževanju odraslih, ki se kažejo na osmih ključnih področjih: Dejavno državljanstvo, demokracija; Zdravje in dobro počutje; Življenjske spretnosti za posameznike; Socialna kohezija, pravičnost in enakost; Zaposlovanje in delo; Digitalizacija; Migracije in demografske spremembe; Trajnost. Slogan Moč in radost učenja smo v TVU privzeli že leta 2017, saj odlično odraža pomen izobraževanja odraslih in vseživljenjskega učenja.

Dogodki te skupne akcije so tekli 13. maja in v celotnem razširjenem terminu TVU. Osrednji dogodek akcije na nacionalni ravni je 13. maja organiziral ACS, in sicer v povezavi z načrtovano novinarsko konferenco za TVU 2019, na kateri smo predstavili tudi omenjeni Manifest. Novinarjev ni bilo, dogodek pa smo kljub temu izpeljali in posneli. Z nami je bila mag. Katja Dovžak, vodja sektorja za izobraževanje odraslih z Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ).  Sodelovala je tudi Veronique Halbart z Direktorata za mednarodne odnose iz Belgije. Slovenski Teden vseživljenjskega učenja (TVU) se namreč uvršča med največje tovrstne dogodke tako v evropskem kot svetovnem merilu, zato si ga je želela ogledati. Vodja projekta TVU mag. Zvonka Pangerc Pahernik je razkrila nekaj podrobnosti o tem uspehu. Število in kakovost prireditev po vsej Sloveniji namreč iz leta v leto rasteta. Pridružuje se nam vedno več partnerjev iz vseh slovenskih regij in najrazličnejših panog. Darijan Novak iz ACS je predstavil pomen glasu učečih se ter povezoval nastop njihovih predstavnikov. Predstavila se je Mirjana Debelak, letošnja dobitnica priznanja ACS, ki je svoje delo posvetila ranljivim skupinam in posameznikom z oteženim dostopom do znanja. Svoje izkušnje je predstavila tudi Janja Urbiha (dobitnica 2016), ki v številnih študijskih krožkih predaja znanje podeželskemu prebivalstvu in je tudi na druge načine vpeta v lokalno skupnost. Pridružil se nam je tudi Alojz Sraka iz LU Murska Sobota, ki je govoril v imenu območnega koordinatorja TVU 2019 ter Študijskega krožka Lipovci, prav tako dobitnika priznanja ACS.

Organizatorje vseh dogodkov skupne akcije Moč in radost učenja smo spodbudili, naj pri snovanju svojih dogodkov ostajajo zvesti sporočilu slogana in prikažejo, kako nas učenje krepi v vseh življenjskih obdobjih za vse podvige, ki se jih v življenju lotevamo. Obenem prinaša osebno zadovoljstvo in veselje ob druženju s sebi podobnimi, vedoželjnimi.

Dostop do vseh dogodkov akcije Moč in radost učenja, izpeljanih v TVU 2019, je na voljo tukaj.

Kontaktni osebi: mag. Zvonka Pangerc Pahernik in Mateja Pečar, ACS, T: +386 1 5842 567 in +386 1 5842 578, E: zvonka.pangerc@acs.si in mateja.pecar@acs.si.