Iskanje prireditev TVU 2022

Datum dogodka: 18. 5. 2022


Prihodnji dogodki TVU 2022

Ni prihodnjih dogodkov.

Pretekli dogodki TVU 2022

Izvaja: Osnovna šola Vuzenica
Vuzenica, 1. 5. 2022–30. 5. 2022 od 08.20 do 10.15
Učenci 1. razreda. Učenci bodo ob prebiranju slikanice V. G. Simončič: Mala muca v knjižnici spoznali pot knjige od pisatelja do uporabnika. Skozi dogodivščine Male muce in čudovite ilustracije bodo najmlajši bralci spoznali knjižnico ter se naučili, kako lahko v knjižnici najdejo in si sposodijo knjige ter kako z njimi ravnajo. Več >>

Izvaja: Osnovna šola Vuzenica
Vuzenica, 1. 5. 2022–31. 5. 2022 od 14.00 do 17.00
Učenci 4. razreda. S pomočjo orientacijskega pohoda bodo učenci spoznali okolico šole in kraj ter na posameznih oreintacijskih točkah reševali zanimive in poučne naloge. Vadili bodo vzdržljivost in se naučili orientacije po opisani poti. Več >>

Izvaja: OŠ Bistrica ob Sotli
Bistrica ob Sotli, 2. 5. 2022–2. 6. 2022 od 08.30 do 12.30
S četrtošolci bomo spoznavali kulturno dediščino domačega kraja skozi zgodbe in legende. Ogledali si bomo Kravaričevo domačijo v Kunšperku in poslušali zgodbe lastnice Marice Kravarič o življenju kmetov med in v letih po drugi svetovni vojni. Več >>

Izvaja: OŠ Kozara Nova Gorica
Nova Gorica, 3. 5. 2022–31. 5. 2022 od 00.00 do 00.00
Bazar oblačil, ki jih bodo prinesli učitelji. Našo ekološko ozaveščenost bomo razširili tudi na izmenjavo igrač, saj se nam pogosto valijo v kakšnem kotu. Več >>

Izvaja: Gimnazija in srednja šola Rudolfa Maistra Kamnik
Kamnik, 3. 5. 2022–31. 5. 2022 od 00.00 do 24.00
Razstava kot ogledalo našega odnosa do hrane. Sestavljajo jo žalostni posnetki ostankov malice, ki vsak dan romajo nazaj v kuhinjo. Ob tem pa še nekaj dejstev v razmislek. Več >>

Izvaja: OSNOVNA ŠOLA ŠALEK VELENJE
, 6. 5. 2022–10. 6. 2022 od 07.00 do 14.00
Z učenci 9. razredov smo izdelali naravno gnojilo za bujno rast in cvetenje naših rastlin. Pridno smo jedli banane, jih sušili, zbirali in jih zmleli skupaj z jajčnimi lupinami Tako smo izdelali bio gnojilo, ki so ga učenci po simbolni celi prodali svojim domačim in uslužbencem naše šole. Več >>

Izvaja: OSNOVNA ŠOLA ŠALEK VELENJE
, 6. 5. 2022–10. 6. 2022 od 07.00 do 15.00
Učence bom vzpodbujala k branju različnih člankov iz področja globalnega segrevanja. Skupaj bomo odkrivali posledice podnebnih sprememb, ki jih bomo v Slovenji občutili, če ne bomo hitro in odločno zmanjšali toplogrednih plinov. Razpravljali bomo, kako lahko ublažimo podnebno krizo in se taki prihodnosti izognemo. Na koncu bodo učenci izdelali plakate in jih razstavili na šolskem hodniku. Več >>

Izvaja: OSNOVNA ŠOLA ŠALEK VELENJE
, 6. 5. 2022–10. 6. 2022 od 08.00 do 13.00
V šolskih prostorih smo pripravili prav poseben kotiček, kjer lahko učenci prinesejo svoje knjige in si jih izmenjajo. Prava gneča je bila v šolskih odmorih, zanimanje otrok prve triade pa je bilo izjemno. Na tak način vzpodbujamo bralno pismenost in med vrstniško druženje. Več >>

Izvaja: Društvo Hiša kulture v Pivki
Pivka, 6. 5. 2022–27. 5. 2022 ob 10.00
Uroš Weinberger (1975) je uveljavljen vizualni umetnik, ki ustvarja v glavnem na področju figuralnega slikarstva, predvsem slike, risbe in murale, občasno pa tudi instalacije. Njegova dela vselej nastajajo kot odziv na aktualno družbeno dogajanje, pri čemer ga še posebej zanima razmerje med realnostjo in fikcijo. V tem okviru raziskuje takšne ali drugačne konstrukcije realnosti v povezavi z različnimi ideologijami, političnimi ali ekonomskimi interesi ter znanstvenimi in tehnološkimi dosežki. To raziskovanje ga je v zadnjem času, ko vsakdanje življenje poteka vse bolj v računalniškem okolju in na medmrežju, pripeljalo do ustvarjanja virtualnih svetov, kjer med realnostjo in fikcijo ni več trdnih meja, razlikovanje med enim in drugim pa povsem poljubno. Tokratna razstava v ospredje postavlja virtualno, kar naznanja že naslov Metaverse. (Kot navaja Wikipedia, je izraz sestavljenka iz predpone meta in besede universe ter označuje omrežje 3D virtualnih svetov, osredotočenih na socialno povezavo.) Na njej Weinberger predstavlja dela, v katerih le še tu in tam najdemo podobo iz stvarnega življenja; prostore z nenavadnim rastjem, zgoščenim ozračjem in žarečo svetlobo naseljujejo figure v skafandrih, ki jim ne vidimo obraza, zaposlene z opravki, ki jim ne vemo namena. So to ljudje v daljni prihodnosti? Ali v oddaljenih prostorih? So to nemara avatarji, ki nas zastopajo v virtualnih svetovih? In če so, je njihov virtualni svet naša potencialna ali zgolj navidezna resničnost? Več >>

Izvaja: OSNOVNA ŠOLA ŠALEK VELENJE
, 7. 5. 2022–10. 6. 2022 od 07.00 do 15.00
Učenci so izdelali različne modele celic in tako ponovili zgradbo in delovanje prokariontskih in evkariontskih celic. Izdelki krasijo na hodnik. Prav tako, pa so učenci 7. razredov pripravil kratko predstavitev za učence prve triade. Več >>

Izvaja: Šolski center Celje - Gimnazija Lava
Celje, 9. 5. 2022–12. 6. 2022 od 00.00 do 24.00
Vseživljenjsko učenje bomo promovirali tudi na spletu in na družbenih omrežjih s pomočjo uradnih logotipov. Preko e-pošte bomo naše zaposlene opomnili na pomembnost vseživljenjskega učenja. Več >>

Izvaja: Šolski center Celje - Gimnazija Lava
, 9. 5. 2022–12. 6. 2022 od 00.00 do 24.00
Na hodnikih šole bomo izobesili plakate in s tem spodbujali pomembnost vseživljenjskega učenja tako pri dijakih, učiteljih, starših,… Več >>

Izvaja: Srednja zdravstvena šola Celje
Celje, 9. 5. 2022–10. 6. 2022 od 00.00 do 00.00
Na šolski FB smo naložili kratek tekst preko katerega smo seznanili zelo široko množico ljudi, da se začenjajo prireditve v okviru TVU. Šolski FB in instagram obišče precej ljudi in na tak način so seznanjeni z dogodki, ki se odvijajo na šoli in s tem povezano. Tukaj objavimo vse fotografije, ki jih pripravimo na različnih prireditvah. Več >>

Izvaja: Novice d.o.o.
Slovenske Konjice, 9. 5. 2022–12. 6. 2022 od 00.00 do 00.00
Informirali vas bomo o poteku in prireditvah v okviru Tednov vseživljenjskega učenja, o terminski in lokacijski izvedbi delavnic. Več >>

Izvaja: Novice, d.o.o.
Slovenska Bistrica, 9. 5. 2022–12. 6. 2022 od 00.00 do 00.00
Tako kot vsako leto bo tudi letos v naših krajih odmevala vsakodnevna najava dogodkov. Medijski sponzor za radijsko oglaševanje je naš Radio Rogla in časopis Bistriške novice. Več >>

Izvaja: Osnovna šola Franja Goloba Prevalje, Enota Vrtec Prevalje, Enota Vrtec Krojaček Hlaček
Prevalje, 9. 5. 2022–31. 5. 2022 od 00.00 do 00.00
Otroci vrtca bodo skupaj s starši in v vzgojiteljicami v mesecu maju 2022 v sklopu TVU 2022 po skupinah v popoldanskem času izvedli pohode v okolici Prevalj. S tem bomo spodbujali gibalni razvoj otrok, družine k aktivnemu preživljanju časa v naravi in aktivno gibanje bo otrokom predstavljalo izziv, saj bodo organizirane aktivnosti daljše, kot jih poznajo iz vrtca. Več >>

Izvaja: LearnIT, Marko Kužner s.p.
Slovenska Bistrica, 9. 5. 2022–12. 6. 2022 od 00.00 do 00.00
Podjetje bo nudilo računalniško podporo dogodkom, pri katerih bomo uporabljali digitalno opremo. Vzpostavili bodo povezave z več računalniki, mikrofoni in pametnimi tablami. Več >>

Izvaja: Kozjansko.Info
Šmarje pri Jelšah, 9. 5. 2022–12. 6. 2022 od 00.00 do 00.00
Na našem Spletnem časopisu Obsotelja in Kozjanskega kozjansko.info spremljamo aktivnosti, ki potekajo v Obsotelju in na Kozjanskem v okviru TVU, prav tako bomo prisotni na Paradi učenja. Spremljajte nas in poiščite pravi dogodek zase, prav tako pa preberite reportaže z dogodkov. Več >>

Izvaja: Srednja zdravstvena šola Celje
Celje, 9. 5. 2022–12. 6. 2022 od 00.05 do 00.50
Pripravili smo manjšo razstavo, kjer so bili pripravljeni plakati, ki so jih izdelali dijaki. Tematiko in slike sem sama določila, glede na predloge v času TVU, dijaki so pomagali pri ustvarjanju. Želeli smo ponovno poudariti pomen vrednot, ki so vse bolj pozabljene, brez katerih pa na trenutke težko ustvarjamo. Plakate smo namestili po šoli in na tak način seznanili tako zaposlene kot obiskovalce in dijake, da je TVU ponovno med nami. Več >>

Izvaja: Časopis Naše OKO
Lesično, 9. 5. 2022–12. 6. 2022 od 01.00 do 24.00
V času TVU bomo v našem časopisu objavljali tedenski napovednik prireditev in tako občane obveščali ter spodbujali k vključitvi. Prav tako bomo spremljali prireditve in o njih poročali. Več >>

Izvaja: Radio Štajerski val d.o.o. Šmarje pri Jelšah
Šentjur, 9. 5. 2022–12. 6. 2022 od 06.00 do 19.00
Tudi letos bomo aktivno spremljali dogodke v okviru TVU na območju Obsotelja in Kozjanskega, še posebno pozornost bomo namenili Paradi učenja. Novice o dogodkih bomo vključevali v obvestila in povabila poslušalcem, v dnevne novice, kulturne utrinke in javljanja v živo, prav tako bomo dogajanje spremljali na naši spletni strani. Več >>

Izvaja: Knjižnica Sevnica
Sevnica, 9. 5. 2022–4. 6. 2022 od 07.00 do 18.00
Knjižnica Sevnica v sodelovanju z Univerzo za 3. življenjsko obdobje Sevnica, vabi na razstavo del članov Univerze za 3. življenjsko obdobje Sevnica. Več >>

Izvaja: Gimnazija Jesenice
Jesenice, 9. 5. 2022–31. 5. 2022 od 07.00 do 16.00
V okviru letošnjih Tednov vseživljenjskega učenja odpiramo razstavo »Voda, vir življenja«. Razstava bo na voljo v prostorih Gimnazije Jesenice. Več >>

Izvaja: Knjižnica Brežice
Brežice, 9. 5. 2022–12. 6. 2022 od 07.00 do 18.30
Splošne knjižnice Dolenjske, Bele krajine in Posavja bomo v mednarodnem letu ribištva in ribogojstva zbirale spomine na temo Življenje ob vodi. Več >>

Izvaja: OŠ Franceta Bevka
Ljubljana, 9. 5. 2022–31. 5. 2022 od 07.00 do 19.00
Pri Simbiozi giba gre za medvrstniško druženje in gibanje. Potekalo bo v mesecu maju. Na spletni strani šole bo objavljen gibalen paket, poln idej, kako preživite popoldneve in jih polepšajte starejšim od vas. V prvem izzivu predlagan čim daljši sprehod na svežem zraku. Na sprehodu naberite šopek svežega cvetja. Več >>

Izvaja: Društvo Šola zdravja
Nova Gorica, 9. 5. 2022–11. 6. 2022 od 07.30 do 08.00
Vabimo vas, da se pridružite telovadbi 1000 gibov, vsak dan med 7.30-8.00 (razen nedelje in praznikov). Telovadba se izvaja na ploščadi v Novi Gorici med gledališčem in knjižnico ter v Solkanu na pokritem kotalkališču. Vaje so sestavljene tako, da z rednim izvajanjem omogočijo gibljivost vseh sklepov. Pridružite se in poskrbite za svoje zdravje. Več >>

Izvaja: Osnovna šola Franja Goloba Prevalje
Prevalje, 9. 5. 2022–27. 5. 2022 od 07.30 do 08.20
Učenci 3. triade bodo v okviru programa za duševno zdravje To sem jaz s pomočjo svetovalne delavke razvijali čustvene in socialne kompetence. Na ta način bodo razvijali in krepili svojo psihično odpornost, čuječnost in empatijo. Več >>

Izvaja: OŠ Primoža Trubarja Laško PŠ Debro
Debro, 9. 5. 2022–20. 5. 2022 od 07.30 do 07.45
Učenci drugega in tretjega razreda si za vsak dan pripravijo eno kratko pravljico, ki jo predstavijo, oziroma preberejo prvošolcem. Ob koncu jim postavijo še nekaj kratkih vprašanj, s katerimi preverijo njihovo aktivno poslušanje in razumevanje besedila. Skupaj poiščejo nauk zgodbe, povedo kaj jim je všeč in znajo cenit in občudovat starejše otroke, ki jim zgodbico preberejo. Ob tem dobijo učenci dodatno motivacijo za učenje črk, povezovanja in učenje branja. Otroci čustveno podoživijo literaturo z likovnim ali glasbenim predahom. V knjižnici šole pa knjižničarka Metka Planko prebere pravljico vrtčevskim otrokom, ki bodo naslednje leto prišli v šolo. Skupaj podoživijo in čustveno doživijo pravljico in jo obnovijo s kratkimi vprašanji. CILJI OBEH skupin so: - poslušanje pravljic na drugačen način - učenje aktivnega poslušanja - čustveno doživljanje literature - vrtčevski otroci hkrati spoznavajo šolo in se privajajo na novo okolje - medgeneracijsko povezovanje in učenje Več >>

Izvaja: JZ Otroški vrtec Šmarje pri Jelšah, DO Kristan Vrh
Šmarje pri Jelšah, 9. 5. 2022–12. 6. 2022 od 08.00 do 18.00
V kulturnem domu Šmarju pri Jelšah predstavljamo našo ustvarjalnost, ki se je porodila ob poslušanju in doživljanju pravljic Ele Peroci. Ustvarjali smo prav vsi otroci in zelo bomo veseli, če si boste razstavo ogledali. Več >>

Izvaja: Knjižnica Šmarje pri Jelšah
Šmarje pri Jelšah, 9. 5. 2022–31. 5. 2022 od 08.00 do 15.00
Moj dežnik je lahko balon, Muca Copatarica, Hišica iz kock ... le kdo ne pozna teh pravljic Ele Peroci, ki je tesno povezana tudi z našimi kraji - rodila se je v Rogaški Slatini, nekaj časa je osnovno šolo obiskovala tudi v Šmarju pri Jelšah. 100 letnico njenega rojstva obeležujemo tudi pri nas, z razstavo likovnih del naših najmlajših, vrtčevskih otrok s Kristan Vrha, ki so ustvarjali po motivih njenih pravljic. Vabljeni k ogledu. Več >>

Izvaja: Srednja šola za prehrano in živilstvo Maribor
Maribor, 9. 5. 2022–10. 6. 2022 od 08.00 do 14.00
V okviru tedna vseživljenjskega učenja smo na Izobraževalnem centru Piramida organizirali delavnice v peki pekovskega peciva, pripravi porcijskih sladic in pripravi enostavnih mesnih izdelkov. Dijaki so sodelovali s svojimi idejami in kreacijami. Uporabljali so recepte svojih babic in staršev ter tako medgeneracijsko povezali recepture, hkrati pa le-te pripravili in "začinili" na sodoben način. Več >>

Izvaja: Osnovna šola Beltinci
Beltinci, 9. 5. 2022–19. 5. 2022 ob 08.00
Učenci Osnovne šole Beltinci izdelajo in napišejo razglednico v različne domove onemoglih po Sloveniji. Več >>

Izvaja: Ljudska univerza Jesenice
Jesenice, 9. 5. 2022–20. 5. 2022 od 08.00 do 16.00
Na LU Jesenice gostimo mednarodno potujočo likovno razstavo na temo Igraj se z mano. Bodi umetnik - Mednarodni kulturni likovni dogodek 'Igraj se z mano' se vsako leto februarja oziroma marca odvija v Koroški galeriji likovnih umetnosti, nakar potujoča razstava v različnem obsegu zaokroži po šolah, vrtcih, knjižnicah, mladinskih centrih in drugih ustanovah po vsej Sloveniji in tujini. Vabljeni k ogledu. Več >>

Izvaja: Šolski center Celje - Srednja šola za storitvene dejavnosti in logistiko
, 9. 5. 2022–10. 6. 2022 od 08.00 do 15.00
Ustvarjalke modnih oblačil oddelka 1A1 so, pod mentorstvom prof. Mateje Logar, pri predmetu Modni trendi ustvarjale vzorce za tekstil. Poigravale so se s črkami. Nastali so zanimivi in privlačni vzorci, ki so jih razstavile na ogled v šolski knjižnici. Več >>

Izvaja: Srednja zdravstvena šola Murska Sobota
Rakičan, 9. 5. 2022–12. 6. 2022 od 08.00 do 20.00
Izobraževalni filmi UČENJE PRVE POMOČI Razmišljamo, pomagamo in se utrjujemo v znanju tudi skozi filmske izkušnje. Neprecenljivo. Strokovni prispevki so nastajali pod mentorstvom učiteljice Jane Bučar (scenaristka & režiserka izobraževalnih filmov). Vabljeni k ogledu. Več >>

Izvaja: Bistra hiša - Smart house Martjanci
Martjanci, 9. 5. 2022–12. 6. 2022 od 08.00 do 16.00
V sodelovanju z območnim koordinatorjem TVU 2022, Ustanovo lokalno razvojno fundacijo za Pomurje, bo v avli Bistre hiše Martjanci vzpostavljena INFO TOČKA TVU 2022. Na info točki bodo obiskovalcem na voljo vse informacije o prirediteljih in prireditvah TVU ter promocijsko gradivo TVU 2022. Več >>

Izvaja: Knjižnica Šmarje pri Jelšah
Šmarje pri Jelšah, 9. 5. 2022–12. 6. 2022 od 08.00 do 18.00
Zbirka Čebelica je najstarejša slovenska knjižna zbirka, je otroška slikanica, ki prinaša bogato ilustrirane pravljice, pripovedke, pesmice, uganke, … Zaradi krajših besedil je zelo primerna tudi za bralce začetnike. Do danes je v zbirki izšlo že več kot 400 naslovov. Vabimo vas k ogledu razstave nekaterih prvih izdanih knjig iz zbirke Čebelica, ki jih hranimo v naši knjižnični zbirki od leta 1954. Med njimi sta prva izdana “Čebelica” Rdeča kapica iz leta 1954 in prva knjiga pisateljice Ele Peroci Moj dežnik je lahko balon, ki je izšla leta 1955. Več >>

Izvaja: Osnovna šola Beltinci
Beltinci, 9. 5. 2022–9. 6. 2022 ob 08.00
Delavnica je namenjena učencem, ki bi se radi preizkusili v različnih elementih vožnje z rolerji. Učenci se bodo naučili novih pristopov in elementov za razvijanje ravnotežja in koordinacije varne vožnje z rolerji. Spoznali bodo tudi osnove cestnoprometnih predpisov. Več >>

Izvaja: Javni zavod ŠKTM za šport, kulturo, turizem in mladino Radlje ob Dravi
Radlje ob Dravi, 9. 5. 2022–12. 6. 2022 od 08.00 do 22.00
Družabne aktivnosti potekajo v prostorih MKC, na voljo so različne družabne igre, karte, namizni tenis, namizni nogomet, pikado. Ob lepem vremenu se lahko vse aktivnosti izvajajo na prostem. Družabne aktivnosti so na voljo vsak dan med odpiralnim časom centra. Več >>

Izvaja: Gimnazija in srednja šola Rudolfa Maistra Kamnik
Kamnik, 9. 5. 2022–31. 5. 2022 od 08.00 do 16.00
Modna industrija je ena od treh najbolj onesnažujočih panog na svetu. Delno smo krivci vsi. Ali lahko vsi tudi sodelujemo v preobratu na bolje? Razstava v šolski avli ponuja razmišljanja in enostavne rešitve, ilustrirane z izdelki dijakov, ki so jih ustvarili v okviru ekodneva. Več >>

Izvaja: Osnovna šola Beltinci
Beltinci, 9. 5. 2022–10. 6. 2022 ob 08.00
Učenci petega razreda pripravijo kratko pravljico, ki jo predstavijo, oziroma preberejo mlajšim učencem. Ob koncu jim postavijo še nekaj kratkih vprašanj, s katerimi preverijo njihovo aktivno poslušanje in razumevanje besedila. Skupaj poiščejo nauk zgodbe in povedo kaj jim je všeč. Več >>

Izvaja: Društvo - Univerza za tretje življenjsko obdobje pri Ljudski univerzi Murska Sobota
Murska Sobota, 9. 5. 2022–30. 5. 2022 od 08.00 do 19.00
Člani fotografskega in likovnega krožka bodo na ogled postavili svoje fotografije in likovna dela, ki so jih ustvarili v času izobraževanja .Tudi punčke iz cunj za Unicef si bo možno ogledati in tudi posvojiti oziroma kupiti. Razstava sovpada s praznovanjem naše 20-letnice. Več >>

Arhitekturna stavbna dediščina , kot dragocena priča izvirne podobe istrskih krajev, ki jih je zaznamovala preteklost in se skozi čas spreminjajo. Več >>

Izvaja: Osnovna šola Beltinci
Beltinci, 9. 5. 2022–12. 6. 2022 ob 08.00
Janja Žalik Jerebič bo vodila dogodek, kjer bo vsak posameznik prinesel gumb, ki predstavlja njega kot osebo, ki je pripravljena sprejeti druge, spoštovati različnost. Iz gumbov bomo nato sestavili veliko sliko in tako simbolno ustvarili našo obljubo strpnosti in sprejemanja različnosti. Več >>

Izvaja: Osnovna šola Beltinci
Beltinci, 9. 5. 2022–12. 6. 2022 ob 08.00
Janja Žalik Jerebič bo vodila dogodek, kjer naši šoli bo namreč potekala obnova starih, odsluženih lesenih stolov. Ko dobimo goste, jim običajno ponudimo stol in jih povabimo, da prisedejo k nam. To je znamenje dobrodošlice. Simbolno želimo tudi mi ponuditi stol vsem, ki so in še bodo vstopili na našo šolo. Želimo, da čutijo, da so pri nas dobrodošli, da se lahko pri nas počutijo kot doma. Več >>

Izvaja: Dijaški dom Vič
Ljubljana, 9. 5. 2022–9. 6. 2022 od 08.00 do 22.00
Ker bi radi k sodelovanju povabili poleg dijakov/inj, ki prebivajo pri nas tudi študente in obiskovalce menze, smo se odločili, da jim ponudimo možnost, da tudi oni postanejo del #TVU2022. V času trajanja TVU 2022 bodo ob jedilnici viseli plakati, na katere bodo lahko svoje modre misli, življenjska mota in nauke ter prijazna sporočila podelili vsi mimoidoči, saj jih bodo ob plakatih pričakala tudi raznovrstna pisala. Plakatno krpanko bomo sproti posodabljali ter objavili tudi na spletu v sklopu Evropskega leta mladih 2022. Več >>

Izvaja: Osnovna šola Koroški jeklarji
Ravne na Koroškem, 9. 5. 2022–20. 5. 2022 od 08.00 do 09.00
Sodelovali bomo pri izvedbi ankete v okviru skupne akcije na temo »Starajoča se družba in medgeneracijsko povezovanje«. V anketo bo vključen en razred (=cca. 25 učencev in učenk 9. razreda). O rezultatih skupne akcije (na osnovi katere bomo dobili boljši vpogled v dano tematiko) bomo razpravljali na razrednih urah. Več >>

Izvaja: Osnovna šola Beltinci
Beltinci, 9. 5. 2022–10. 6. 2022 ob 08.00
Organizirali bomo fotografski natečaj na temo narava. Posameznike, ekipe, prijatelje, sošolce, sodelavce, družine in druge bomo nagovorili in spodbudili v opazovanje in fotografiranje narave. Naloga je, da naredijo fotografijo, pripišejo kraj fotografije in sliko s podatki pošljejo na elektronski naslov: Nina.TVU.2021@gmail.com Prispeli izdelki bodo razstavljeni. Več >>

Izvaja: Ljudska univerza Slovenska Bistrica
Slovenska Bistrica, 9. 5. 2022–12. 6. 2022 od 08.00 do 16.00
Izvedli bomo anketiranje udeležencev, ki vstopijo v našo hišo. Anketiranje bo trajalo ves čas Tednov vseživljenjskega učenja. Več >>

Izvaja: Osnovna šola Šmarje pri Jelšah
Šmarje pri Jelšah, 9. 5. 2022–10. 6. 2022 od 08.20 do 12.45
Knjižničarki bova v mesecu maju in juniju pripravili spletne knjižne uganke za učence vseh razredov. Spoznali bodo stripovsko ustvarjanje pisatelja Žige X Gombača, našega gosta ob zaključku bralne značke. Več >>

Izvaja: Osnovna šola Kungota
Plintovec, 9. 5. 2022–30. 5. 2022 od 08.20 do 12.00
Otroci radi ustvarjajo in vedno nekaj izdelujejo, modelirajo, lepijo ali sestavljajo. Treba jih je le ustrezno motivirati. Ustvarjali bodo iz različnih materialov. Več >>

Izvaja: OŠ Gorica Velenje, Podružnična osnovna šola Vinska Gora
Vinska Gora, 9. 5. 2022–20. 5. 2022 od 08.20 do 09.05
PREDAVANJE: Člani medobčinskega društva gluhih in naglušnih so se ponudili s predavanjem: - vse o sluhu, - kako paziti sluh, - okvare sluha, - slušni aparati, - znakovni jezik. Povabilu smo se z veseljem odzvali in se že veselimo druženja. Več >>

Izvaja: OŠ Hruševec Šentjur
Hruševec, 9. 5. 2022–10. 6. 2022 od 08.30 do 12.10
Otrokom vpeljemo čim več gibalnih odmorov na prostem in tudi gibalnih minutk med poukom kadar pade nivo koncentracije pri otrocih. Med gibalnimi odmori na igrišču se razvedrijo, razgibajo, družijo, urijo socialne veščine. S tem pa tudi lažje sledijo nadalje pri pouku. Gibalne minutke se uvedejo kar med poukom, ko opazimo, da otroci potrebujejo gibanje. Ob mizi, v učilnici izvedejo gibalne vaje stoje, sede, lahko tudi zaplešejo,.. In nato lahko ponovno nadaljujejo sledenju pri pouku. Več >>

Izvaja: Andragoški center Slovenije
Ljubljana, 9. 5. 2022–20. 5. 2022 od 09.00 do 16.00
V TVU predstavljamo prenovljeno potujočo razstavo TVU Praznik učenja, ki smo jo pripravili ob 25-letnici TVU. Z razstavo, ki je bila zasnovana že ob 15-obletnici, želimo najširši, strokovni in politični javnosti predstaviti novejše informacije in ključne dosežke projekta TVU, kazalnike uspešnosti vseh 25 let izvajanja festivala učenja v Sloveniji, s fotografijami pa pokazati pestrost dogajanja TVU po Sloveniji. Več >>

Izvaja: Dom starejših občanov Krško
Krško, 9. 5. 2022–12. 6. 2022 od 09.00 do 15.00
Dom starejših občanov Krško vabi na medgeneracijsko druženje z vrtcem Mali princ (Leskovec pri Krškem). Stanovalci in otroci se bodo podružili, zapeli, zaplesali, ... Več >>

Izvaja: Andragoški zavod Maribor
Maribor, 9. 5. 2022–27. 5. 2022 od 09.00 do 11.00
Program je namenjen starejšim udeležencem, ki jim želimo predstaviti možnosti, pa tudi prednosti in slabosti uporabe androidnih mobilnih naprav. Uporaba le-teh lahko pripomore k boljšemu povezovanju, vključenosti, ohranjanju stikov in komunikaciji starejših. Več >>

Izvaja: Knjižnica Kozje - izposojevališče Lesično
Kozje, 9. 5. 2022–12. 6. 2022 od 09.00 do 11.00
Razstava - Zdrav duh v zdravem telesu Kratek opis: Hočete, da živimo bolje, lepše in bolj zadovoljni? Potem vsak dan ponavljajte: zdrav duh v zdravem telesu! To žlahtno geslo je sicer nastalo v športu, vendar velja povsod in za vse primere. pripravili bomo razstavo z nekaj knjigami: Lepota v gibu, Skrbimo za svoje telo, prehrana in tvoje telo, Šport in tvoje telo.... Več >>

Izvaja: DOBA
Maribor, 9. 5. 2022–12. 6. 2022 od 09.00 do 12.00
Svetovala vam bo vodja jezikovnega centra in predavatelji tujih jezikov. Prejeli boste vse odgovore o učenju tujih jezikov, jezikovnih tečajih, izpitih in potrdilih o znanju. S predavatelji boste preverili vaše predznanje in pridobili povratno informacijo o evropski stopnji vašega znanja tujega jezika. Več >>

Izvaja: Dom starejših občanov Krško
Krško, 9. 5. 2022–31. 5. 2022 od 09.00 do 15.00
Stanovalci Doma starejših občanov Krško in otroci vrtca Podbočje se bodo podružili v naravi, kjer bodo skozi pripovedovanje, igro, pesmi, glasbo, ... spoznali naravo, izvajali različne gibalne sposobnosti, se sproščali, ... Več >>

Izvaja: Izobraževalno društvo za medije
Vodice, 9. 5. 2022–12. 6. 2022 od 09.00 do 18.00
Kratek opis (najmanj 100 znakov) Ali veste, kako delati s težko prisluženim denarjem, da mu povečate vrednost v času in da dela za vaš še več denarja? To znanje imajo tisti, ki imajo dosti denarja, da so povsem neodvisni. Finančna samostojnost in neodvisnost posameznikov ter podjetij je možna že danes s pomočjo prvega decentraliziranega depozita časa HEX. Je edino finančno sredstvo, ki prinaša dolgoročne donose neglede na krizo. Vaš vložek se bo večal v času, saj deluje po principu predvidljive in nespremenljive matematične kode. Ključe od svojega pasivnega prihodka pa imate v rokah vi, ki ste edini lastnik svojega vložka, za katerega prejmete nagrade nove finančne mreže. Sistem deluje brezhibno že dve leti in ga uporablja vse več podjetnikov ter vlagateljev. Več >>

Izvaja: Pilonova galerija Ajdovščina
Ajdovščina, 9. 5. 2022–5. 6. 2022 od 09.00 do 18.00
V maju 2022 je v Pilonovi galeriji na ogled priložnostna razstava starih in redkih tiskov iz knjižnice Stanislava Bačarja. Razstava je nastala v sodelovanju z Lavričevo knjižnico Ajdovščina. V ustvarjalni kotiček galerije vabimo družine z otroki na samostojno ustvarjanje v stalni zbirki Vena Pilona. Več >>

Izvaja: DOBA
Maribor, 9. 5. 2022–12. 6. 2022 od 10.00 do 12.00
Svetovali vam bomo sodelavci Višje strokovne šole DOBA, vodje programov, tudi študenti in diplomanti. Informacije v zvezi s študijem lahko dobite vsak dan - pokličite nas, napišite nam vaša vprašanja na e-mail ali se nam pridružite osebno na Dobi, kjer se bomo z veseljem z vami pogovorili https://www.doba.si/visja-strokovna-sola Več >>

Izvaja: OŠ Primoža Trubarja Laško, PŠ Šentrupert
Šentrupert, 9. 5. 2022–12. 6. 2022 od 10.00 do 10.30
Učenci ves teden izvajajo kratke gibalne minutke pri učnih urah za dvig motivacije in boljše počutje. Več >>

Izvaja: Zavod za podjetništvo, turizem in mladino Brežice
Brežice, 9. 5. 2022–12. 6. 2022 od 10.00 do 12.00
Šah je najbolj razširjena miselna igra na svetu in vzpodbuja kulturno vedenje: spoštovanje nasprotnika in prevzemanje odgovornosti za svoje odločitve. Za šahovnico je šahist odvisen samo od sebe; od svojega znanja, borbenosti, vztrajnosti in predanosti. Odrasli se lahko pridružijo na krožku vsak petek med 10.00 in 12.00 v Mladinskem centru Brežice. Več >>

Izvaja: OŠ Primoža Trubarja Laško, PŠ Šentrupert
Šentrupert, 9. 5. 2022–12. 6. 2022 od 10.00 do 11.00
Z učenci v tednih vseživljenjskega učenja ustvarimo učilnico na prostem, kjer izvajamo posamezne učne ure. Več >>

Izvaja: Srednja gradbena šola in gimnazija Maribor
Maribor, 9. 5. 2022–9. 6. 2022 od 10.00 do 14.00
Kvalitetna fotografska razstava Plečnikovi arhitekturni dosežki, kot so videti skozi objektiv mojstrov iz Fotokluba Maribor poteka do konca šolskega leta v šolskem razstavišču na Srednji gradbeni šoli in gimnaziji Maribor. Organizator: Nataša Lampret Več >>

Izvaja: Osnovna šola Franja Goloba Prevalje
Prevalje, 9. 5. 2022–31. 5. 2022 od 10.15 do 13.30
Skupaj z učenci naše šole ter njihovimi bralnimi mentorji bomo izvedli t. i. bralno plažo v naši neposredni šolski okolici. Učitelji - bralni mentorji bodo s svojimi učenci delili tudi svoje nasvete in znanja za učinkovito poglobljeno branje ter razvoj bralnih veščin. Bralna plaža bo potekala ves mesec, kjer se bodo učenci fizično in psihično sproščali ter krepili svoje bralne veščine in bralno pismenost. Na bralni plaži bodo občasno sodelovali tudi starši, stari starši, upokojene učiteljice, ... Več >>

Izvaja: OŠ 8 talcev Logatec, POŠ Laze
Laze, 9. 5. 2022–12. 6. 2022 od 10.30 do 13.00
Z učenkami in učenci bomo obiskali kmetijo Petrič. Spoznali bomo domače živali in izdelke. Istočasno si bomo ogledali tudi zanimive predmete iz preteklosti. Več >>

Izvaja: Smeri, izobraževanje, svetovanje in razvoj, d.o.o.
Ravne na Koroškem, 9. 5. 2022–12. 6. 2022 od 11.00 do 13.00
Izvedli bomo raziskavo na temo »Starajoča se družba in medgeneracijsko povezovanje«. Zanima nas, v kolikšni meri se posamezniki, ki zasedajo različne vloge v družbi, poslužujejo medgeneracijskega povezovanja ter kakšna je njihova ozaveščenost o pomenu medgeneracijskega povezovanja in starajoči se družbi nasploh. Vključili bomo vrtce, osnovne šole, Srednjo šolo Ravne na Koroškem, Koroški medgeneracijski center, Društvo upokojencev Ravne na Koroškem in Društvo upokojencev Prevalje (skupaj vključenih 150 posameznikov, razdeljenih v tri starostne skupine – mlajša, srednja in starejša). S pridobljenimi rezultati bomo dobili boljši vpogled v dano tematiko – predstavili jih bomo na odprtju TVU 2022, kot tudi vsem sodelujočim pri izvedbi ankete. Več >>

Izvaja: Srednja poklicna in tehniška šola Murska Sobota
Murska Sobota, 9. 5. 2022–12. 6. 2022 od 11.00 do 12.00
Projekt Atena na SPTŠ Murska Sobota deluje z namenom povečanja vključenosti odraslih v vseživljenjsko učenje ter izboljšanja kompetenc, ki jih potrebujejo odraslih zaradu potreb na trgu dela. CILJ: dvigniti izobrazbeno raven in poklicne kompetence odraslih z zagotavljanjem brezplačne učne pomoči udeležencem izobraževanja odraslih. CILJNA SKUPINA: odrasli, ki nimajo zaključene poklicne ali srednje splošne ali strokovne izobrazbe. Potencialni kandidati prejmejo različno promocijsko gradivo ter več informacij o možnostih vključitve v brezplačno učno pomoč. Več >>

Izvaja: Ekonomska gimnazija in srednja šola Radovljica
Radovljica, 9. 5. 2022–12. 6. 2022 od 11.10 do 11.55
V okviru TVU 2022 bomo posebno pozornost namenili novinarskim prispevkom. Dijaki EGSŠ prispevajo novinarske prispevke za šolsko spletno stran, spletni portal Moja občina in lokalne novice. Več >>

Izvaja: OŠ dr. Antona Debeljaka Loški Potok
Hrib-Loški Potok, 9. 5. 2022–10. 6. 2022 od 11.30 do 11.45
V letošnjem letu bomo ponovno nadaljevali s sodelovanjem z vrtcem. Učenci 4. in 5. razreda bodo vsak dan pred počitkom hodili brat pravljice otrokom v skupino Metulji. Kaj bo kdo bral, se bo odločil sam in si šel knjigo izposodit v knjižnico. Več >>

Izvaja: OŠ 8 talcev Logatec, POŠ Laze
Laze, 9. 5. 2022–12. 6. 2022 od 11.35 do 13.00
Učenke in učenci bodo spoznavali ljudska in umetna glasbila. Čim več glasbil bodo vzeli v roke in poskušali nanje zaigrati. Med poslušanjem bomo poskušali ugotoviti katero glasbilo je zaigralo. Ob zaključku bomo imeli koncert. Več >>

Izvaja: OŠ 8 talcev, Logatec
Logatec, 9. 5. 2022–12. 6. 2022 od 11.35 do 16.00
S pomočjo dihanja bomo sprostili telo in misli. Učili se bomo nadzirati posamezno mišico. Dihanje je sestavni del življenja in z njegovo pomočjo se lahko umirimo. Več >>

Izvaja: OŠ 8 talcev Logatec, POŠ Laze
Logatec, 9. 5. 2022–12. 6. 2022 od 11.35 do 13.00
Učenke in učenci bodo spoznavali značilnosti šolskega vrta. Uredili bomo visoke grede in posadili različne rastline. Ob tem bomo spoznavali živali, ki na vrtu živijo in so nujno potrebni za ohranitev ekosistema. Več >>

Izvaja: OŠ Primoža Trubarja Laško, PŠ Vrh nad Laškim
, 9. 5. 2022–12. 6. 2022 od 12.00 do 14.00
Učno enoto Zdravo živim, bomo zaključili tako, da bomo pripravili zdrave prigrizke. Učenci bodo najprej sodelovali pri izdelavi prehrambene piramide in nato bomo skupaj iskali ideje za zdrave namaze, prigrizke. Skupaj z učenci bomo pripravili zdrav zelenjavni namaz iz čičerike, čbeule, česna in limone, ki ga bomo namazali na polnozrnate rezine kruha. Več >>

Izvaja: Gorazd Jelenko s.p.
Slovenska Bistrica, 9. 5. 2022–12. 6. 2022 od 12.00 do 00.00
Bistričan.si bo medijsko podprl dogodke, ki se bodo odvijali v času Tednov vseživljenjskega učenja. Objavljal, spremljal bo aktualne dogodke. Več >>

Izvaja: OŠ 8 talcev Logatec, POŠ Laze
Laze, 9. 5. 2022–12. 6. 2022 od 13.00 do 15.00
Z učenkami in učenci bomo imeli bralne urice. Uporabili bomo različne zvrsti. Prinesli bodo tudi njihove najljubše pravljice in jih prebrali mlajšim/starejšim učencem. Več >>

Izvaja: Javni zavod ŠKTM za šport, kulturo, turizem in mladino Radlje ob Dravi
Radlje ob Dravi, 9. 5. 2022–10. 6. 2022 ob 13.00
Od ponedeljka do petka, po 13. uri poteka učna pomoč. Učna pomoč poteka po predhodnem dogovoru, individualno za različne predmete. Več >>

Izvaja: OŠ Polhov Gradec
Polhov Gradec, 9. 5. 2022–12. 6. 2022 od 13.00 do 13.30
Z učenci bomo daljše časovne obdobje spremljali odboj temperature in vpliv pozidanih površin na okolje. Več >>

Izvaja: OŠ Šmarje pri Jelšah, POŠ Kristan Vrh
Kristan Vrh, 9. 5. 2022–20. 5. 2022 od 13.00 do 15.15
Učenci 5. razreda se bodo v mesecu maju usposabljali in opravljali kolesarski izpit. V prvem tednu bodo imeli 3 dni vožnje s kolesi po prometnih površinah. Razdeljeni bodo v 3 skupine po 5 učencev. Vsaka skupina vsak dan vozi 45 minut. Vožnja se bo opravljala po končanem pouku. Na vožnji se bodo sprečevali s prometnimi pravili in se jih urili dosledno upoštevati. Hkrati bodo urili spretnost kolesarjenja. V drugem tednu sledita še dva dni vožnje za usposabljanje, nato pa kolesarski izpit. Pri izpitu bo prisoten policist in člani SPV Šmarje pri Jelšah. Več >>

Izvaja: OŠ 8 talcev, Logatec
Logatec, 9. 5. 2022–12. 6. 2022 od 13.00 do 16.00
Pri možganski nevihti gre za proces svobodnega zbiranja velikega obsega idej, ki udeležence spodbuja, da prostovoljno ter drug za drugim predlagajo svoje kreativne ideje in sicer v vzdušju, kjer drugi udeleženci teh idej ne kritizirajo ali o njih ne sodijo. Več >>

Izvaja: OŠ 8 talcev, Logatec
Logatec, 9. 5. 2022–12. 6. 2022 od 13.00 do 14.00
Povezali se bomo s projektom Pišem z roko in bo vsaka učenka/učenec napisal pismo babici ali dedku. Po želji lahko tudi tetam ali stricem. Pozorni bodo na napis naslovnika in pošiljatelja. Več >>

Izvaja: Osnovna šola Šmartno pri Litiji
Šmartno pri Litiji, 9. 5. 2022–12. 6. 2022 od 13.00 do 15.00
V okviru razpisane tematike Starajoča se družba in medgeneracijsko povezovanje, bodo babice in dedki učili svoje vnuke pesmi, ki so jih sami prepevali v otroštvu. Več >>

Izvaja: OŠ 8 talcev, Logatec
Logatec, 9. 5. 2022–12. 6. 2022 od 14.00 do 15.00
S pomočjo pravljic bomo sodelovali in se spoznavali. Povezali se bodo učenci 1. in 2. triletja med seboj, starejši bodo brali mlajšim in obratno. Več >>

Izvaja: OŠ 8 talcev Logatec, POŠ Laze
Laze, 9. 5. 2022–12. 6. 2022 od 14.00 do 15.00
Učenke in učenci bodo spoznavali svoja občutja v razredu. Skozi pogovor iščemo rešitve na različne dileme in kaj lahko storimo, da se bi počutili boljše. Več >>

Izvaja: Center za družine Andeški hram
, 9. 5. 2022–12. 6. 2022 od 14.00 do 15.00
Otroške delavnice potekajo tedensko vsak četrtek in so namenjene otrokom prve in druge triade. V mesecu maju potekajo delavnice na teme: Ustvarjalna delavnica "Riba na suhem" Športna aktivnost za otroke "Med dvema ognjema" Radovedna delavnica "Gozd od blizu" Ustvarjalna delavnica #Šopingbek Več >>

Izvaja: Ekonomska gimnazija in srednja šola Radovljica
Radovljica, 9. 5. 2022–12. 6. 2022 od 14.10 do 14.55
V okviru TVU 2022 bomo predstavili snemanje konkretnih oglasov za trg. Prikaz snemanja in prenašanja videa v živo. Več >>

Izvaja: OŠ 8 talcev, Logatec
Logatec, 9. 5. 2022–12. 6. 2022 od 14.30 do 15.30
Organizirali bomo plesne urice. Na določeno pesem bomo sestavljali koreografijo in uporabljali aplikacijo just dance. Več >>

Izvaja: Center za družine Andeški hram
, 9. 5. 2022–12. 6. 2022 od 16.00 do 18.00
Ustvarjalne delavnice so namenjene otrokom s posebnimi potrebami,, kjer izdelujejo tematsko usmerjene izdelke. Srečanja potekajo tedensko skozi celo šolsko leto. Več >>

Izvaja: Center za družine Andeški hram
, 9. 5. 2022–12. 6. 2022 od 16.00 do 18.00
Svetovalna skupina je namenjena staršem otrok s posebnimi potrebami, ki se pod strokovnim mentorstvom srečuje vsak ponedeljek. Več >>

Izvaja: Medobčinsko društvo Prijateljev mladine za Goriško
Nova Gorica, 9. 5. 2022–6. 6. 2022 od 17.00 do 19.00
Ponedeljčice so ustvarjalne delavnice za otroke in mladostnike, kjer se mladi družijo, povezujejo, preživljajo prosti čas na kvaliteten način in se urijo v ustvarjalnih spretnostih. Vsak ponedeljek poteka ustvarjalna delavnica na novo aktualno temo. Več >>

Izvaja: Center za družine Andeški hram
, 9. 5. 2022–12. 6. 2022 od 17.30 do 19.00
Družinski badminton poteka vsako soboto na prvi osnovni šoli Slovenj Gradec. Aktivnost je namenjena rekreaciji celotne družine. Več >>

Izvaja: Zavod za podjetništvo, turizem in mladino Brežice
Brežice, 9. 5. 2022–12. 6. 2022 od 17.30 do 19.30
Šah je najbolj razširjena miselna igra na svetu. Raziskave in pedagoška praksa potrjujejo pozitivne rezultate šahovske igre na otrokov razvoj: razvija logično mišljenje in krepi prostorsko predstavljivost, izboljšuje koncentracijo. Šah vzpodbuja kulturno vedenje: spoštovanje nasprotnika in prevzemanje odgovornosti za svoje odločitve, za šahovnico je šahist odvisen samo od sebe; od svojega znanja, borbenosti, vztrajnosti in predanosti. Otroci se lahko pridružijo na krožku vsak torek med 17.30 in 19.30 v Mladinskem centru Brežice. Več >>

Izvaja: Celjski mladinski center
Celje, 9. 5. 2022–12. 6. 2022 od 18.00 do 20.00
Celjski mladinski center vas v sodelovanju z Zavodom Burja in ostalimi partnerji, v mesecu maju in začetku junija, vabi na sklop desetih delavnic digitalne in filmske umetnosti, ki bodo potekale v prostorih Celjskega mladinskega centra (Mariborska 2, Celje) in bodo na sporedu pet tednov zapored. Delavnice so del projekta Kulturni zEKO. Vodil jih bo Admir Baltić (komik in ljubiteljski filmar), na pomoč pa mu priskočijo: - Aleš Novak, komik, vloger, igralec, scenarist, soustvarjalec oddaje Skečoholiki, televizijski voditelj; - Goran Hrvačanin, popularni Gojko Ajkula - eden pionirjev slovenske Youtube scene, producent, igralec, scenarist, video in filmski ustvarjalec, gonilna sila v ozadju nastanka filmske uspešnice Pr' Hostar; - Tilen Artač, voditelj oddaja Kaj dogaja na TV SLO, imitator, igralec, glasbenik, - Marko Kumer Murč, snemalec, direktor fotografije, scenarist in režiser številnih dokumentarnih in igranih filmov; Jernej Celec, komik, scenarist, režiser, soustvarjalec oddaje Skečoholiki in dolgoletni sodelavec pri oddaji Ta teden z Juretom Godlerjem. Že po zasedbi izvajalcev lahko sklepate, da bodo delavnice poučne in zabavne hkrati! Fizično/osebno Od 9.5.2022 do 8.7.2022 - pon, 9. maj, ob 18:00, gost Aleš Novak, tema: vloganje, podcasti, video skeči - čet, 12. maj, ob 18:00, gost Goran Hrvaćanin, tema: od viralnih videov do naredi-sam celovečernega igranega filma z rekordno gledanostjo - tor, 17. maj, ob 18:00, gost Tilen Artač, tema: televizijska produkcija, kaj vse je v ozadju televizijske oddaje - čet, 19. maj, ob 18:00, gost Marko Kumer Murč, tema: dokumentarni film z okoljevarstveno noto - tor, 24. maj, ob 18:00, praktične filmske/video delavnice z Admirjem Baltićem in Jernejem Celcem; tema: scenaristika - čet, 26. maj, ob 18:00, praktične filmske/video delavnice z Admirjem Baltićem in Jernejem Celcem; tema: scenaristika - tor, 31. maj, ob 18:00, praktične filmske/video delavnice z Admirjem Baltićem in Jernejem Celcem; tema: osnove filmske režije s snemalno vajo, - čet, 2. jun, ob 18:00, praktične filmske/video delavnice z Admirjem Baltićem in Jernejem Celcem; tema: osnove filmske režije s snemalno vajo, - tor, 7. jun, ob 18:00, praktične filmske/video delavnice z Admirjem Baltićem in Jernejem Celcem; tema: snemalna vaja, - sre, 8. jun, ob 18:00, praktične filmske/video delavnice z Admirjem Baltićem in Jernejem Celcem; tema: snemalna vaja. Več >>

Izvaja: Zavod za gluhe in naglušne Ljubljana
Ljubljana, 9. 5. 2022–23. 5. 2022 od 19.00 do 22.00
Dijakom predstaviti pasti drog. Ogled je namenjen Skupini otrok v Domu Vič. S tovrstnimi stvarmi se srečujemo vsakodnevno. Namen ogleda je preprečiti uživanje drog. Več >>

Izvaja: Video Hit, Darko Orlač s.p.
Mežica, 9. 5. 2022–12. 6. 2022 ob 20.00
Gledalce kabelske televizije v občini Mežica bomo s sporočili opominjali na staranje naše družbe in potrebo po medgeneracijskem povezovanju in sodelovanju. Medgeneracijsko sodelovanje je potreba in zahteva časa - je zakladnica znanja in izkušenj, ki jo moramo izkoristiti. Predvajali bomo tudi županovo povabilo na tematsko obarvane prireditve. Več >>

Izvaja: KDS Črna na Koroškem
Črna na Koroškem, 9. 5. 2022–12. 6. 2022 ob 20.00
Gledalce kabelske televizije v občini Črna na Koroškem bomo s sporočili opominjali na staranje naše družbe in potrebo po medgeneracijskem povezovanju in sodelovanju. Medgeneracijsko sodelovanje je potreba in zahteva časa - je zakladnica znanja in izkušenj, ki jo moramo izkoristiti. Predvajali bomo tudi županjino povabilo na tematsko obarvane prireditve. Več >>

Izvaja: Kabelska televizija Ravne, d.o.o.
, 9. 5. 2022–12. 6. 2022 ob 20.00
Gledalce kabelske televizije v občinah Ravne na Koroškem in Prevalje bomo s sporočili opominjali na staranje naše družbe in potrebo po medgeneracijskem povezovanju in sodelovanju. Medgeneracijsko sodelovanje je potreba in zahteva časa - je zakladnica znanja in izkušenj, ki jo moramo izkoristiti. Predvajali bomo tudi županovo povabilo na tematsko obarvane prireditve. Več >>

Izvaja: 3. gimnazija Maribor
Maribor, 10. 5. 2022–12. 6. 2022 od 00.00 do 00.00
10.maja 2022, je na lll.gimnaziji Maribor zaživela KNJIGOBEŽNICA – polica za javno izmenjavo knjig. Knjige lahko odda ali vzame vsakdo. Knjige tako krožijo, z njimi pa se širi bralna kultura in vzpodbuja pozitiven odnos do pisane besede. Na Gosposvetski 4 jo najdete v 1. nadstropju pred šolsko knjižnico, na Smetanovi 18 pa v 1. nadstropju pred zbornico. V prvem tednu se je »zamenjala« večina knjig. Vodilo našega šolskega dela je »Ne za šolo, za življenje se učimo« zato želimo, da postane oz. ostane KNJIGOBEŽNICA stalnica na naši šoli. Več >>

Izvaja: OŠ Maksim Gaspari Begunje
Begunje pri Cerknici, 10. 5. 2022–23. 5. 2022 od 07.45 do 08.00
Starejši otroci, dobri bralci, bodo vsako jutro odšli v razrede prve triade in jim prebrali kratko zgodbico ali pravljico. Vez med mlajšimi in starejšimi učenci naše šole se bo na tak način poglobila, otroci pa bodo še dodatno motivirani za branje. Več >>

Izvaja: Javni zavod Cene Štupar - CILJ
, 10. 5. 2022–10. 6. 2022 od 08.00 do 16.00
Vsem bodočim posameznikom, ki so v iskanju zaposlitve nudimo brezplačno karierno svetovanje. Za svetovanje se je potrebno predhodno najaviti. Več >>

Izvaja: Celjski mladinski center
Celje, 10. 5. 2022–8. 6. 2022 od 08.00 do 20.00
EUROPE DIRECT Savinjska informacijska točka bo v razstavnih prostorih Celjskega mladinskega centra od 10.5. do 8.6.2022 gostila razstavo različnih svetovnih prevodov Ostržka. Ostržek je eno najbolj prevajanih knjižnih del na svetu, preveden je v več kot 260 jezikov. Potujoča knjižna razstava, organizirana pod okriljem Evropske komisije, s seboj prinaša kar 40 jezikovnih različic Ostržka – in to ni laž ! S knjigo med prsti se sprehodite po vseh straneh jezikovnega neba in poskušajte prepoznati podobnosti in razlike med prevodi ter začutiti duha kulture, ki se odraža v posameznem prevodu. Več >>

Izvaja: Srednja gradbena šola in gimnazija Maribor
Maribor, 10. 5. 2022–10. 6. 2022 od 09.00 do 13.00
Na šoli smo se ponovno pridružili projektu TVU in dijake, zaposlene in obiskovalce sezanjali preko uradnega gradiva TVU v šolski knjižnici in ostalih šolskih prostorih. Več >>

Izvaja: Svetovalno središče za izobraževanje odraslih @MOCIS
Slovenj Gradec, 10. 5. 2022–10. 6. 2022 od 09.00 do 11.00
Udeleženci se v okviru Središča za samostojno učenje srečujejo tedensko z namenom obogatiti besedni zaklad in čim hitreje usvojiti osnovne veščine komuniciranja v slovenščini. Delavnica poteka dvosmerno, v slovenskem in delno v albanskem jeziku. Vsi ki želite vaditi, se lahko pridružite. Več >>

Izvaja: Univerza v Novi Gorici
Vipava, 10. 5. 2022–31. 5. 2022 od 09.00 do 17.00
Razstava v obliki stripa ilustratorke Lucie Seifertove je posvečena 200 letnici rojstva utemeljitelja genetike Gregora Johanna Mendla. Predstavlja njegovo življenje od rojstva, študijskih let na Češkem in Dunaju, vstopa v samostan, do učiteljske prakse. Osrednja pozornost je namenjena njegovi raziskovalni dejavnosti, predvsem poskusom pri križanju graha in posledičnemu odkritju, kako se prenašajo dedne lastnosti s staršev na potomce. Predstavljeno je Mendlovo (ne)uspešno predavanje o rezultatih raziskave. Razstava se ukvarja tudi z njegovimi nasledniki: Hugom de Vriesom, Carlom Erichom Corrensom in Erichom von Tschermakom, ki so leta 1900 neodvisno drug od drugega potrdili njegova odkritja in zaključke. Spominja se tudi odnosa nacizma in komunizma do genetike. Povzema, kako pridobljeno znanje genetike uporabljamo na različnih področjih (npr. kmetijstvo, kriminalistika, medicina, arheologija…). Za konec predstavlja sledi in sporočilo Mendla v sedanji Češki republiki. Gregor Johann Mendel, pionir genetike in znanstvenik priznan v svetovnem merilu, je bil rojen v vasi Hynčice, na ozemlju današnje Češke republike. S svojimi odkritji in delom je zaznamoval določeno zgodovinsko obdobje in dal opazen prispevek k splošnemu dobremu človeštva, ki odmeva tudi v današnjem času. Letos praznujemo 200. obletnico njegovega rojstva. Več >>

Izvaja: Vrtec Jesenice
Jesenice, 10. 5. 2022–27. 5. 2022 od 09.00 do 15.00
V okviru TVU 2022 v Vrtcu Jesenice je na voljo Razstava Voda. Vrtčevske skupine so raziskovale vodo v okolici in razmišljale o blagodejnem vplivu na naše počutje. Več >>

Izvaja: Ekonomska gimnazija in srednja šola Radovljica
Radovljica, 10. 5. 2022–31. 5. 2022 od 09.00 do 17.00
V okviru TVU 2022 organiziramo dogodek RADOL’CA SKOZI ČAS - dediščina preteklosti, ki nas obkroža. Razstava izdelkov dijakov EGSŠ Radovljica, programa medijski tehnik. Več >>

Izvaja: Srednja gradbena šola in gimnazija Maribor
Maribor, 10. 5. 2022–10. 6. 2022 od 10.00 do 12.00
Predstavitev Srednje gradbene šole in gimnazije Maribor za osnovnošolce s krajšim kulturnim programom, krožnim ogledom postaj s predstavitvijo šolskih programov in šole skozi Plečnikovo življenje in delo, poustvarjanje Plečnikovih detajlov iz kamna, keramike, lesa, ogled fotografske razstave o Plečnikovi dediščini Fotokluba Maribor. Več >>

Izvaja: Ljudska univerza Jesenice
Jesenice, 10. 5. 2022–7. 6. 2022 od 10.00 do 12.00
Vsak torek na LU Jesenice organiziramo druženje ob križemkražmu. Vabljeni, da se nam pridružite tudi v času Tednov vseživljenjskega učenja 2022. Več >>

Izvaja: OŠ TRŽIŠČE
Tržišče, 10. 5. 2022–24. 5. 2022 od 12.10 do 13.00
Učenci bodo z učiteljico glasbene vzgoje spoznavali zgodovino glasbil. V šolo bodo prinesli odpadno embalažo, ki je doma ne potrebujejo več. V nekaj urah bodo iz embalaže izdelali različna glasbila. Pri delu bodo učenci urili ročne spretnosti ter na koncu tudi preizkusili izdelana glasbila. Učenci se bodo urili v recikliranju odpadne embalaže in medsebojnem sodelovanju. Z recikliranjem se bodo priučili pravilnega odnosa do okolja ter kako lahko odpadke spremenimo v zanimive, nove izdelke. Več >>

Izvaja: OŠ Maksim Gaspari Begunje
Begunje pri Cerknici, 10. 5. 2022–3. 6. 2022 od 12.35 do 14.10
Učenci bodo sodelovali pri izdelavi učilnice na prostem. Zbrusili bodo leseno mizico ter jo prebarvali. Prav tako bodo iz lesenih čokov naredili stolčke. Več >>

Izvaja: Tehniški šolski center Maribor
Maribor, 10. 5. 2022–7. 6. 2022 od 16.00 do 20.00
Udeleženci programa bodo pridobili nova znanja ali izboljšali kompetence na področju diagnosticiranja in odpravljanja napak oz. pri popravilu motornih vozil, ki so opremljena s komunikacijo preko podatkovnih vodil. Predavanja so namenjena zaposlenim odraslim osebam, ki delajo na področju gradnje oz. servisiranja motornih vozil in si želijo pridobiti kompetence za odpravljanje napak in diagnosticiranje sistemov podatkovnih povezav in komunikacij v motornih vozilih, zaradi potreb na trgu dela ali delovnem mestu oz. si želijo dvigniti znanje za svoj osebni razvoj. Več >>

Izvaja: Center za družine Andeški hram
Slovenj Gradec, 10. 5. 2022–7. 6. 2022 od 17.00 do 19.00
Treningi starševstva Neverjetna leta za starše otrok starosti 3-8 let potekajo tedensko v celotnem obsegu 15 srečanj ali več. Treningi starševstva so namenjeni spodbujanju pozitivnega starševstva in krepitvi starševskih kompetenc za lažjo in uspešnejšo vzgojo otrok. Več >>

Izvaja: MC Hiša mladih, Mladinski center in hotel Ajdovščina
Ajdovščina, 10. 5. 2022–10. 6. 2022 od 19.00 do 20.00
TAŠA TURK, univerzitetna diplomirana inženirka arhitekture in diplomirana slikarka se je dolga leta udejstvovala na področju arhitekture, zadnja leta pa se je posvetila slikarstvu. Najraje slika z oljem, saj pravi, da ji omogoča izjemno paleto različnih izraznih možnosti. Zaradi pomanjkanja ustreznega prostora se je odločila za delo z akrili in akvareli. Izbor vrste barv in likovni pristop sta odvisna od izbrane motivike. Sama pravi, da dela na projektih, ti pa so med seboj različni. Več >>

Izvaja: Zavod Risa, Center za splošno in funkcionalno in kulturno opismenjevanje
Podgorje, 10. 5. 2022–2. 6. 2022 od 19.00 do 20.00
Tedenska spletna srečanja na temo Spoznavam svoje državljanske pravice so namenjena krepitvi politične udeležbe ljudi z intelektualno oviro. 29. člen Konvencije Združenih narodov o pravicah invalidov določa, da imajo ljudje z ovirami pravico do polnega sodelovanja v političnem in javnem življenju. Kljub temu pa se ljudje z intelektualno oviro pri uveljavljanju svojih političnih pravic zaradi različnih dejavnikov soočajo s strogimi omejitvami. Eden od dejavnikov je pomanjkanje ustreznih in dostopnih gradiv ali informacij. Eden izmed pogojev za politično udeležbo je, da človek sebe dojema kot državljana, ki ima pravico, da aktivno sodeluje v javnem in političnem življenju. To zavedanje, da smo vsi v vlogi državljanov, bomo krepili na tedenskih spletnih srečanjih. Pogovarjali se bomo o kompetencah, znanjih in veščinah, ki jih potrebujemo, da smo lahko aktivni na področju javnega ter političnega življenja. Govorili bomo tudi o tem, da številnim ljudem z intelektualno oviro še vedno ni priznana volilna pravica in da je nujno, da se ljudem iz ciljne skupine zagotovi polna politična udeležba. Več >>

Izvaja: Založba Malinc Aleš Cigale s.p
Medvode, 11. 5. 2022–27. 5. 2022 od 00.00 do 24.00
V letu 2022 Založba Malinc praznuje deseto obletnico delovanja, zato bo letošnja razstava Leo, leo pregledna razstava, na kateri se bomo sprehodili skozi deset let prebiranja knjig, deset let didaktizacij, deset let uporabe bralno motivacijskih strategij, deset let izdelkov, ki so jih s pomočjo mentoric in mentorjev ustvarili mladi bralci in bralke. Do konca razstave vam v reševanje ponujamo še uganko: koliko udeležencev in udeleženk je v projektu sodelovalo v vseh desetih letih? Upoštevajte tako učence in učenke pa tudi njihove mentorice in mentorje. Svoj odgovor napišite na papir, dodajte svoje kontaktne podatke (telefonsko številko ali e-naslov) in ga vložite v ovojnico, to pa oddajte v nabiralnik v Knjižnici Medvode. Liste v nabiralnik lahko oddate tudi brez ovojnice. Tisti/-a, ki se bo najbolj približal/-ala resnični številki vseh udeležencev, bo prejel prav posebno knjižno nagrado. Razstava je del projekta Poti do evropske književne raznolikosti, ki ga sofinancira Ustvarjalna Evropa. Več >>

Izvaja: JZ Otroški vrtec Šmarje pri Jelšah, enota Sonček Šmarje pri Jelšah
Šmarje pri Jelšah, 11. 5. 2022–31. 5. 2022 od 07.00 do 16.00
Naš vrtec praznuje 50 let svojega delovanja, v katerih smo se razvijali in rasli. Skozi čas od naše ustanovitve do danes vas bo popeljala razstava, ki smo jo pripravili v telovadnici našega vrtca. Vabljeni k ogledu in obujanju spominov. Več >>

Izvaja: JZ otroški vrtec Šmarje pri Jelšah
Šmarje pri Jelšah, 11. 5. 2022–31. 5. 2022 od 07.00 do 16.00
Naš vrtec praznuje 50 let svojega delovanja, v katerih smo se razvijali in rasli. Skozi čas od naše ustanovitve do danes vas bo popeljala razstava, ki smo jo pripravili v telovadnici našega vrtca. Vabljeni k ogledu in obujanju spominov. Več >>

Izvaja: Tehniški šolski center Maribor
Maribor, 11. 5. 2022–8. 6. 2022 od 16.00 do 19.15
Program Računalniško digitalno opismenjevanje omogoča pridobitev osnovnih računalniških znanj in spretnosti. Tako je temeljni namen programa spodbuditi splošno računalniško pismenost med odraslimi, omogočiti vsem kar najbolje uporabljati osebni računalnik in ponuditi osnovno računalniško in digitalno usposabljanje. Usposabljanje je namenjeno odraslim starejšim od 45 let, zaključena skupina. Več >>

Izvaja: Tehniški šolski center Maribor
Maribor, 11. 5. 2022–8. 6. 2022 od 16.00 do 20.00
Udeleženci programa bodo pridobili in/ali izboljšali splošne in specifične kompetence na področju avtomatizacije. Splošne na področju konfiguracije strojne opreme za avtomatizacijo in programiranja PLK-ja, specifične pa izbor PLK-ja in razširitvenih modulov za določen proces, parametriranje PLK-ja in izdelava uporabniškega programa, povezava senzorjev in aktuatorjev na vhode in izhode PLK-ja ter izdelava programa za osnovne kombinacijske in koračne procese. Uporabljali bodo PLK Siemens serije S7-1200, simulator, operaterski panel serije Basic, programsko opremo TIA Portal, računalnik in drobni elektromaterial. Predavanja so za zaposlene osebe. Več >>

Izvaja: Celjski mladinski center
Celje, 11. 5. 2022–8. 6. 2022 od 18.00 do 19.00
Vse, ki ste se že od nekdaj želele spoznati s čudovito umetnostjo orientalskih plesov vabimo, da se nam pridružite na plesnem tečaju! Tečaj je primeren za ženske vseh starosti, plesno predznanje ni potrebno. Vaje bodo potekale vsako sredo, od 18h do 19h v Celjskem mladinskem centru. Več informacij na FB strani Shekaya ali na telefonski številki 051-249-716 (Ana). Veselimo se plesnih gibov v vaši družbi!. Termini izvedbe: 11.5. 2022 18.5. 2022 25.5.2022 1.6.2022 8.6.2022 Več >>

Izvaja: OŠ Jurija Vege Moravče
Moravče, 12. 5. 2022–2. 6. 2022 od 07.30 do 08.10
Udeleženci bodo pridobili motivacijo za branje, ki jo bodo povezovali s prijetnim branjem leposlovja pri upokojeni učiteljici RP, kar bo potekalo v skupini do 10 otrok 1-krat tedensko. V drugem delu pa se bomo ukvarjali z razumevanjem prebranega preko različnih nalog. To uro bom izvajala učiteljica za DSP na šoli. Več >>

Izvaja: OŠ Martina Krpana
Ljubljana, 12. 5. 2022–9. 6. 2022 od 07.30 do 08.15
Po dolgem času se bo predstavilo Krpanovo gledališče, kjer bodo nastopali učenci, ki obiskujejo to interesno dejavnost oz. neobvezni izbirni predmet umetnost. Več >>

Izvaja: DOBA
Maribor, 12. 5. 2022–2. 6. 2022 od 10.00 do 12.00
V treh vsebinsko zaokroženih modulih, skozi uravnoteženo razmerje teoretičnih izhodišč in konkretnih praktičnih primerov in usmeritev usvojite temeljne principe online izobraževanja ter jih znate prenesti v pedagoško prakso. Program je namenjen visokošolskim učiteljem, višješolskim predavateljem, dekanom, prodekanom, ravnateljem, vodjem in predavateljem izobraževalnih ustanov za odrasle ter vsem, ki potrebujete usposobljenost za uporabo sodobnih pedagoških pristopov v online izobraževanju. Več >>

Izvaja: Knjižnica Podčetrtek
Podčetrtek, 12. 5. 2022–31. 5. 2022 od 12.00 do 17.00
V bukvarni lahko izberete knjigo, ki vam je všeč in jo obdržite zase, knjigo pa lahko v bukvarno tudi podarite ali zamenjate. Več >>

Izvaja: Osnovna šola Črna na Koroškem
Črna na Koroškem, 12. 5. 2022–10. 6. 2022 od 12.45 do 15.30
V mesecu maju bomo v sklopu organiziranega podaljšanega bivanja z vključenimi učenci raziskovali otroštvo dedkov in babic. Podali se bomo namreč nazaj v preteklost in odkrivali različne igre, ki so se jih v otroštvu igrali naši babice in dedki. Učenci se bodo doma pri svojih starih starših pozanimali, kakšne so bile igre včasih, pripravili bodo navodila in zapisali potek igre, saj jih bomo seveda tudi preizkusili v živo. Ob tem se bomo naučili veliko novega in se zabavali. Več >>

Izvaja: Osnovna šola Črna na Koroškem
Črna na Koroškem, 12. 5. 2022–9. 6. 2022 od 12.45 do 15.00
Pri filmskem krožku smo si z učenci ambiciozno zadali, da bomo v letošnjem šolskem letu ustvarili in posneli film, ki nastaja po našem lastnem scenariju. V mesecu maju se bomo lotili snemanja posameznih prizorov in montaže. Svet filmanja je za vse nas nekaj novega, zato se sproti učimo, delamo napake, uživamo ob majhnih uspehih in trdo delamo za skupni cilj. Več >>

Izvaja: Gornjesavski muzej Jesenice
Jesenice, 12. 5. 2022–12. 6. 2022 ob 18.00
V okviru tednov vse življenjskega učenja 2022 bo potekala muzejska razstava in odprtje razstave. Razstava bo potekala od 12.05.2022 do 12.06.2022 Več >>

Izvaja: OŠ Martina Krpana
Ljubljana, 13. 5. 2022–10. 6. 2022 od 07.30 do 08.15
Dejavnost se bo odvijala v okviru predmeta NUM - umetnost - ples, vsak petek do 10. junija. Na njej se bo predstavila šolska plesna skupina, ki bo nastopala tudi na otvoritvi prenovljene šole. Več >>

Izvaja: Ljudska univerza Ajdovščina
Ajdovščina, 13. 5. 2022–20. 5. 2022 od 08.00 do 16.00
Anketiranje udeležencev, partnerjev, učiteljev oz. vseh, ki želijo podati oceno Ljudski univerzi Ajdovščina. Več >>

Izvaja: Srednja zdravstvena in kozmetična šola Maribor
Maribor, 13. 5. 2022–19. 5. 2022 od 08.00 do 14.00
Na voljo bo razstava izdelkov, maket, ki so jih izdelali dijaki. Osnovno vodilo bo pogled mladostnikov na naš planet. Več >>

Izvaja: OŠ Martina Krpana
Ljubljana, 13. 5. 2022–3. 6. 2022 od 09.10 do 09.20
Na teh kratkih prireditvah se bodo po novem vsi učenci od 1. do 9. r. (po dogovoru) lahko preizkusili v vlogi radijskega voditelja. 3 zaporedne tedne nam bodo med šolskim odmorom povedali, kaj novega so se naučili v tem tednu in katero znanje je pomembno, da ga usvojimo, saj ga bomo potrebovali vse življenje. Spregovorili bomo tudi o metodah učenja, kako se lažje učiti, ob koncu pa bomo predvajali glasbene želje. Več >>

Izvaja: Knjižnica Kozje
Kozje, 13. 5. 2022–10. 6. 2022 od 10.00 do 18.00
Učenje je življenje, naj krepi in radosti, je tudi del življenjskega stila. Morda se boste prav z njimi naučili biti ali postati boljši človek, morda se prav z njim naučite bolje živeti v sožitju, kar pa posledično pozitivno vpliva na našo družbo. pripravili bomo knjige, ki se nanašajo na temo Učenja: Učenje kot pogovor, Učenje mlajših otrok, Učenje za veselje, Učenje plavanja, Učenje in poučevanje tujega jezika... Več >>

Izvaja: Osnovna šola Šmartno pri Litiji
Šmartno pri Litiji, 13. 5. 2022–3. 6. 2022 od 13.00 do 14.30
V okviru razpisane tematike Beremo skupaj za znanje in zabavo, bomo ob petkih z učenci prirejali bralne čajanke, ob katerih bomo prebirali najljubše knjige in se o njih tudi pogovarjali. Več >>

Izvaja: Osnovna šola Ivana Cankarja Ljutomer
Ljutomer, 13. 5. 2022–20. 5. 2022 od 13.00 do 15.00
Udeleženci bodo posneli kratki športni film. Učili se bodo kadriranja z uporabo ekstremnih zornih kotov in širokokotnega objektiva. Uporabo akcijske kamere. Film bodo grafično in zvočno opremili in zmontirali. Več >>

Izvaja: Koroška galerija likovnih umetnosti
Slovenj Gradec, 15. 5. 2022–22. 5. 2022 ob 00.00
V Tednu družin, od 15. do 22. maja 2022, vabimo družine vseh oblik in velikosti na brezplačen obisk galerije v Slovenj Gradcu in na Ravnah. Družine želimo spodbuditi, da galerijo prepoznajo kot zanimiv in kakovosten prostor za skupno preživljanje prostega časa, zato jih vabimo k ogledu razstav. Več >>

Izvaja: OŠ Kozara Nova Gorica
Nova Gorica, 15. 5. 2022–12. 6. 2022 od 00.00 do 00.00
Povezovanje učencev 6. razredov OŠ Kozara Nova Gorica in OŠ Lucijana Bratkoviča Bratuša Renče s snemanjem kratkih predstavitvenih videoposnetkov. Več >>

Izvaja: OŠ Kozara Nova Gorica
Nova Gorica, 15. 5. 2022–12. 6. 2022 od 00.00 do 00.00
V aktivnosti bodo sodelovali učenci 1. do 5. razreda OŠ PP NIS. Skupaj z učenci bomo prebrali besedilo, ki je pretvorjeno v lahko branje in prilagojeno za učence s posebnimi potrebami. Pogovorili se bomo o drugačnosti. Knjigo likovno poustvari in predstavili improvizacijski skupini Librilliamo (iz Italije). Učence bomo ob branju, poustvarjanju in predstavitvi spodbujali k spoznavanju različnosti. Več >>

Izvaja: Osnovna šola Koroška Bela
Koroška Bela, 15. 5. 2022–21. 5. 2022 od 12.00 do 14.00
V okviru TVU 2022 na OŠ Koroška Bela organiziramo Arheološke dni na OŠ Koroška Bela Jesenice. Dnevi bodo organizirani v obliki različnih tematskih terenskih delavnic. Več >>

Izvaja: Knjižnica Domžale
Domžale, 16. 5. 2022–31. 5. 2022 od 00.00 do 24.00
Če želimo naravo zares varovati in jo ljubiti, jo moramo poznati. Knjižnice s svojimi programi pomembno prispevamo tudi k izboljšanju ekološke ozaveščenosti. Na voljo imamo veliko gradiva, ki spodbuja k spoznavanju različnih vidikov zdravega načina življenja in pomenu ohranjanja narave. Tudi naša knjižnica želi krepiti ljubezen do okolja, branja in vseživljenjskega učenja. V ta namen smo postavili posebno knjižno zbirko s področja ekologije za otroke in odrasle Zeleni kotiček. Prepoznate ga po lesenem drevesu, ki objema steber knjižnice na mladinskem oddelku. Ob njem najdete knjige s področja ekologije, samooskrbe, varovanja okolja in skrbi za naravo. Mesec maj – mesec čebel Slovenija je v okviru Organizacije Združenih narodov (OZN) predlagala, da se 20. maj razglasi za svetovni dan čebel. Po treh letih mednarodnih prizadevanj so države članice Združenih narodov 20. decembra 2017 soglasno potrdile predlog Slovenije in tako je 20. maj razglašen za svetovni dan čebel. Brez čebel ni življenja Čebele so eden od pomembnih opraševalcev, ki zagotavljajo hrano in prehransko varnost, trajnostno kmetijstvo, biotsko raznovrstnost ter pomembno doprinesejo k blažitvi podnebnih sprememb in ohranjanju okolja. Zaščita čebel in čebelarskega sektorja tako dolgoročno prispeva k zmanjševanju revščine, lakote in ohranjanju zdravega okolja ter biodiverzitete. Znanstvene študije dokazujejo, da so v zadnjem obdobju čebele vedno bolj ogrožene. Le s skupnim prizadevanjem lahko poskrbimo za varstvo čebel in njihovega življenjskega prostora. Ali veste? Za kilogram medu mora čebela obiskati 4 milijone rož in preleteti štirikratno razdaljo okoli sveta. V počastitev svetovnega dneva čebel smo v Knjižnici Domžale pripravili pestro paleto dejavnosti. Vesele urice Za dobro branje in zanimivo ustvarjanje vam ponujamo pisane vrečke presenečenja. V vsaki vrečki so skrite tri knjige po izboru knjižničarjev, za katere smo prepričani, da bodo popestrile otroški vsakdan. Vrečka vsebuje tudi material za ustvarjanje. Tokrat se v vrečki skriva knjižno gradivo in ustvarjalni material na temo čebel. Berite in ustvarjajte z nami! Nagradni Križ kraž KRIŽ KRAŽ je kviz meseca v TREH različicah: za otroke stare od 3 do 5 let za otroke stare od 6 do 9 let za otroke starejše od 10 let Rešen kviz oddajte v knjižnici in izberite simbolično nagrado. Nagradna anketa Ob svetovnem dnevu čebel /20. maj/, smo pripravili nagradno anketo, s katero bi radi pridobili dragocena mnenja uporabnikov knjižničnih storitev. Anketo prejmete v knjižnici. Fotografska razstava V mesecu maju vas vabimo na ogled fotografske razstave Skrivno življenje dreves, avtorice Kristine Galun. Drevesa so zelo pomemben del naše kulturne dediščine in so poleg cvetlic najpogostejši simbol narave. Ste se kdaj zares ustavili in uzrli v veličastno ozelenelo drevo ali pa sadno drevje, posuto s pomladnim cvetjem? Ali veste? V mesecu maju smo za odrasle pripravili nagradno miselno igro na temo čebel, čebelarstva in medovitih rastlin. Igračarije Doma izdelane igrače pri otroku vzbudijo veliko zanimanja. Z njimi da svoji domišljiji prosto pot. V torek, 17. maja, vas vabimo v družbo Lucije. Oglejte si spletno delavnico Naprstna lutka čebelica in sami izdelajte igračo. Spletno ustvarjalno delavnico vodi Lucija Capuder. Z naših polic 18. maja si lahko ogledate spletno rubriko Z naših polic na temo čebel in čebelarstva. Tokratna rubrika opozarja na pomembno vlogo čebel pri ohranjanju ekološkega ravnovesja in biotske raznovrstnosti v naravi. Brenčeča čebelica V petek, 20 maja, se nam pridružite na eko ustvarjalni delavnici za otroke in odrasle. Pričakujemo vas med 15.00 in 19.00. Iz odpadnega materiala bomo izdelali prikupne čebelice. Vabljeni! Vstop prost! Pisano cvetje V soboto, 21. maja vas vabimo v Knjižnico Domžale na medgeneracijsko ustvarjalno delavnico. Med 10.00 in 12.00 bodo lahko otroci /v spremstvu odrasle osebe/ in odrasli izdelovali barvito cvetje iz krep papirja. Delavnico bodo vodili člani skupine MASIMM ter člani DU Domžale. Zaželena je predhodna prijava: prireditve@dom.sik.si. Miselni orehi Premetanka Skrivanka Labirint Pobarvanka Vse povezave so dostopne na spletni strani Knjižnice Domžale. Več >>

Izvaja: Srednja elektro šola in tehniška gimnazija, Šolski center Novo mesto
Novo mesto, 16. 5. 2022–22. 5. 2022 od 00.00 do 00.00
Natečaj je namenjen dijakom SEŠTG. Naloga dijakov je, da v enem tednu naredijo fotografijo ali videoposnetek, ki bo prikazal njihovo aktivnost na področju medgeneracijskega povezovanja (npr. pomoč/preživljanje časa s starejšimi). Izdelek oddajo do 23. 5. 2022. Več >>

Izvaja: Osnovna šola Antona Ingoliča Spodnja Polskava, podružnica Zgornja Polskava
Zgornja Polskava, 16. 5. 2022–30. 5. 2022 od 00.00 do 00.00
Osnovna šola Antona Ingoliča Spodnja Polskava bo v okviru TVU dogodkov gostila kar nekaj podizvajalcev. Več >>

Izvaja: OŠ Karla Destovnika - Kajuha Ljubljana
Ljubljana, 16. 5. 2022–20. 5. 2022 od 07.00 do 16.00
Z izmenjavo knjig želimo spodbuditi branje med mladimi. Zagotovo imamo doma knjigo, ki je ne beremo več in jo lahko nekomu podarimo. Morda bo ta knjiga nekomu pustila prav poseben pečat. Sami pa si lahko izberemo drugo knjigo in uživamo ob branju. Več >>

Izvaja: Osnovna šola Janka Ribiča Cezanjevci
Cezanjevci, 16. 5. 2022–20. 5. 2022 od 07.30 do 15.00
V času od 16. 5. 2022 do 20. 5. 2022 bomo na OŠ Janka Ribiča obeležili projektni teden MEDENA TRŽNICA. Med seboj se bodo povezali učenci razredne stopnje. Starejši učenci bodo za mlajše pripravili poučno pot, različne didaktične igre iz naravnega materiala, v podaljšanem bivanju bo na vrsti kino, pri plesnem krožku učenje čebeljega plesa in peka medenjakov. Ob koncu tedna bomo pripravili razstavo likovnih izdelkov na temo čebelarjenja in se sprehodili po medeni tržnici. V tem tednu se bomo še posebej spomnili čebelic in z razstavo obeležili njihov dan. Več >>

Izvaja: Osnovna šola Škofja Loka - Mesto
Škofja Loka, 16. 5. 2022–20. 5. 2022 od 07.30 do 13.30
S svojimi aktivnostmi šolska knjižnica nudi literaturo iz vseh področij. V tem tednu bo šolska knjižnica predstavila knjige iz različnih področij in udeležence naučila poiskati relevantne podatke. Udeleženci se bodo naučili preverjati resničnost informacije in prepoznavati lažne novice. Obvezne predhodne prijave. Več >>

Izvaja: OŠ Ig
Ig, 16. 5. 2022–20. 5. 2022 od 08.00 do 13.00
Preko delavnice se bomo naučili, kako sestavimo geslo, ki bo varno. Naučili se bomo tudi, zakaj je pomembno da je geslo dobro in da ga poznamo le mi. Več >>

Izvaja: Ljudska univerza Ajdovščina
Ajdovščina, 16. 5. 2022–10. 6. 2022 od 08.00 do 16.00
V galeriji Ljudske univerze Ajdovščina je društvo POC pripravilo razstavo keramičnih vaz narejenih v različnih tehnikah. Vabljeni k ogledu vsak dan delovnik od 8.00 do 16.00. Več >>

Izvaja: Ljudska univerza Slovenska Bistrica
Slovenska Bistrica, 16. 5. 2022–25. 5. 2022 od 08.00 do 16.00
Nagradna igra bo potekala na socialnih omrežjih. Izbrali bomo 5 predlogov, o katerih bodo občani lahko glasovali na fb. Aktivnost je namenjana ozaveščanju pomena, zgodovine ter dediščine okolja v katerem živimo. Več >>

Izvaja: Osnovna šola Brezno - Podvelka
Zgornja Kapla, 16. 5. 2022–20. 5. 2022 od 08.00 do 14.00
V okviru Tedna vseživljenjskega učenja 2022, med 16. in 20. majem, bomo z učenci od 6. do 9. razreda Podružnične osnovne šole Kapla pripravili razstavo, poimenovano Iz malega zraste veliko. Mladi bodo tokrat »na ogled postavili« kar sebe, ko so bili še majhni. Vsak bo izbral tudi besedo, s katero je kot malček na svoj, otroški način poimenoval neko stvar, osebo, pojav. Otroške portrete bo spremljala poezija slovenskih pesnikov na temo otroka, pesmi bodo učenci prepisali lastnoročno. Več >>

Izvaja: Podružnična šola Kotlje, Osnovna šola Koroški jeklarji
Kotlje, 16. 5. 2022–18. 5. 2022 od 08.20 do 12.00
Učenci od 1. do 4 razreda bodo spoznavali pomen vode, vodo kot vir življenja, pomen ohranjanja pitne vode. Spoznali bodo legende in pregovore o vodi. Izdelali bodo knjižne kazalke s kapljico vode in likovno ustvarjali na to temo. Več >>

Izvaja: Osnovna šola Jožeta Krajca Rakek
Rakek, 16. 5. 2022–31. 5. 2022 od 08.20 do 15.00
Policijsko veteransko društvo Sever za Primorsko in Notranjsko je prostovoljno društvo udeleženk in udeležencev vojne za Slovenijo, ki so kot pripadniki organov za notranje zadeve ali kot državljani sodelovali pri aktivnostih za zaščito demokratičnih procesov v Sloveniji, ali so bili s svojimi aktivnostmi neposredno vključeni v vojno za osamosvojitev Republike Slovenije. Razstava ponuja pogled zanimiv pogled na dogajanje osamosvojitvenih dogodkov Južnoprimorske pokrajine v prvih dneh vojne, pogajanja, umik ter odhod enot jugoslovanske armade iz Slovenije. Več >>

Izvaja: Neda Perko
Nova Gorica, 16. 5. 2022–23. 5. 2022 od 08.30 do 09.30
Aktivnost je namenjena starejši populaciji, ki bi se želela razgibati. Namen vaj je posvečen razgibavanju telesa v meri, ki jo dopušča starostna struktura udeležencev. Ob vajah so vključena tudi pojasnila glede tega, zakaj so vaje pomembne ter kakšno korist ima posamezna vaja za telo. Skupinska vadba ima pozitivne učinke zaradi druženja, izmenjave vtisov in medsebojnega vzpodbujanja. Termina srečanj: 16. in 23. 5. 2022. Več >>

Izvaja: OŠ LA Grosuplje
Žalna, 16. 5. 2022–20. 5. 2022 od 08.30 do 12.00
Ekološko ozaveščenost spodbujamo skozi ves čas izobraževanja. Učenci na različne načine spoznavajo, kako lahko poskrbijo za čistejše in nam bolj prijazno okolje. Vsak učenec bo iz odpadne stekleničke in odpadnega papirja za svojo družino izdelal vazico, katero bo odnesel domov in z njo razveselil družino. Namen dejavnosti je povezava z družino. Več >>

Izvaja: OŠ LA Grosuplje
Žalna, 16. 5. 2022–20. 5. 2022 od 08.30 do 12.00
Učenci 5. razreda se bodo pri pouku gospodinjstva učili šivanja gumbov. Naučili se bodo kako prišiti različne gumbe, na kaj morajo biti pozorni pri šivanju in kako estetsko prišiti gumb. Izdelek bodo odnesli domov in ga podarili starim staršem ali staršem. Učenci bodo spoznali in se naučili spretnosti, ki je bila včasih starim staršem nekaj vsakdanjega. Izvedbo dejavnosti bomo namenili svetovnem dnevu družine. Več >>

Izvaja: Dom upokojencev Šmarje pri Jelšah
Šmarje pri Jelšah, 16. 5. 2022–31. 5. 2022 ob 09.00
Do konca meseca bomo vse naše stanovanjske skupine popeljali krajše izlete, ki jih izbiramo tako, da se jih lahko udeležijo tudi gibalno ovirani. Naš moto: nekaj novega doživeti, se nekaj naučiti in dobro se imeti. Več >>

Izvaja: Ljudska univerza Rogaška Slatina
Rogaška Slatina, 16. 5. 2022–30. 5. 2022 od 09.00 do 18.00
Udeleženci delavnice Ročnih del bodo v Galeriji Kulturnega centra v času od 16.5.-.30.5. razstavili svoje izdelke, ki so jih ustvarili v tem šolskem letu. Več >>

Izvaja: Javni zavod za šport, turizem, kulturo in mladino Medvode
Medvode, 16. 5. 2022–20. 5. 2022 od 09.00 do 12.00
Tematska pot s sedmimi delavnicami na temo medvoške zgodovine, kulturne dediščine in oblikovanja prostora za zaključene vrtčevske in osnovnošolske skupine. Več >>

Izvaja: Društvo Novus
Velenje, 16. 5. 2022–20. 5. 2022 od 09.00 do 13.00
Promocija programa/projekta Regionalno stičišče NVO savinske regije NOVUS ter predstavitev aktivnosti, storitev, ki jih izvajamo za nevladne organizacije v savinjski regiji. Več >>

Izvaja: Knjižnica Kozje - izposojevališče Lesično
Kozje, 16. 5. 2022–12. 6. 2022 od 09.00 do 11.00
Učenje je življenje, naj krepi in radosti, je tudi del življenjskega stila. Morda se boste prav z njimi naučili biti ali postati boljši človek, morda se prav z njim naučite bolje živeti v sožitju, kar pa posledično pozitivno vpliva na našo družbo. pripravili bomo knjige, ki se nanašajo na temo Učenja: Učenje kot pogovor, Učenje mlajših otrok, Učenje za veselje, Učenje plavanja, Učenje in poučevanje tujega jezika... Več >>

Izvaja: Vrtec Ravne na Koroškem
Kotlje, 16. 5. 2022–21. 5. 2022 od 09.00 do 11.00
Otroci bodo skozi načrtovane dejavnosti ves teden spoznavali pomen in značilnosti vode ter likovno, glasbeno in gibalno ustvarjali in se izražali. Več >>

Izvaja: Vrtec Ravne na Koroškem
Ravne na Koroškem, 16. 5. 2022–21. 5. 2022 od 09.00 do 11.00
Otroci bodo ves teden skozi načrtovane dejavnosti spoznavali pomen čebel, obiskali čebelnjak, obeležili svetovni dan čebel in se likovno ter plesno izražali. Več >>

Izvaja: Osnovna šola Franja Goloba Prevalje, Enota Vrtec Prevalje, Enota Vrtec Krojaček Hlaček
Ravne na Koroškem, 16. 5. 2022–20. 5. 2022 od 09.00 do 12.00
Prijavljeni otroci vrtca (letniki 2015, 2016, 2017) bodo cel teden obiskovali plavalni tečaj v organizaciji vrtca in Plavalnega kluba Fužinar. Učili se bodo plavanja oziroma prvih plavalnih zamahov, ob tem pa spoznavali, kako pomembno je gibanje v vodi. Več >>

Izvaja: Osnovna šola IV Murska Sobota
Murska Sobota, 16. 5. 2022–20. 5. 2022 od 10.00 do 13.00
Namen prireditve je, delo otrok s posebnimi potrebami predstaviti širši javnosti. Izdelki so nastajali skozi celotno šolsko leto 2021/22 pri pouku likovne umetnosti ter tehnike in tehnologije. Na razstavi bodo predstavljena slikarska in kiparska dela učencev večine razredov programa Nis. Več >>

Izvaja: Knjižnica Kozje
Kozje, 16. 5. 2022–10. 6. 2022 od 10.00 do 18.00
Hočete, da živimo bolje, lepše in bolj zadovoljni? Potem vsak dan ponavljajte: zdrav duh v zdravem telesu! To žlahtno geslo je sicer nastalo v športu, vendar velja povsod in za vse primere. pripravili bomo razstavo z nekaj knjigami: Lepota v gibu, Skrbimo za svoje telo, prehrana in tvoje telo, Šport in tvoje telo.... Več >>

Izvaja: Nadzorni odbor stanovalcev Kajuhova 62d, Slovenska Bistrica
Slovenska Bistrica, 16. 5. 2022–5. 6. 2022 ob 10.00
Akcijo vodi Nadzorni odbor stanovalce Kajuhova 62 D, z namenom za bolj prijetno sobivanje vseh stanovalcev v bloku. Skupni prostor smo opremili s plakati TVU na katere lahko stanovalci zapišejo kakšno pohvalo, zahvalo, spodbudno misel (na primer o ločevanju odpadkov) ali pa tudi če jih kaj moti. Na ta način spodbujamo pozitivno komunikacijo, spoštljive medsebojne odnose in dajemo priložnost za sprotno reševanje konfliktov. Več >>

Izvaja: Osnovna šola Črna na Koroškem
Črna na Koroškem, 16. 5. 2022–20. 5. 2022 od 12.00 do 14.30
Z učenci bomo najprej raziskali lutkovno gledališče in si ogledali kakšno lutkovno predstavo (splet). Nato bomo načrtovali svojo lastno predstavo, si zamislili, kako naj bodo videti lutke, kakšna naj bo scena ... Lotili se bomo izdelave lutk, scene, rekvizitov, pripravili vse potrebno za izvedbo. Na koncu bodo lutke z našo pomočjo oživele in vrstnikom bomo uprizorili pravo lutkovno gledališče. Več >>

G. Matijja Mišič je upokojeni profesor praktičnega pouka, ki je vrsto let poučeval na srednji lesarski šoli v Postojni. V letošnjem šolskem letu se je učencem, ki obiskujejo obvezni izbirni predmet Obdelava lesa, pridružil pri izdelavi učilnice na prostem. Ves interier učilnice izdelujejo iz odpadnih palet, ki dobivajo novo podobo in novo funkcijo uporabe. Učenci pri delu zelo uživajo in preizkušajo svoje praktične veščine. Več >>

Izvaja: OŠ Podčetrtek
Podčetrtek, 16. 5. 2022–20. 5. 2022 od 12.00 do 18.00
Učenci, ki obiskujejo kuharski krožek, bodo skupaj z babicami pripravili jed, ki smo jo skupaj pripravljali v šoli. Nato bodo s pomočjo babic poiskali še en recept in ga tudi pripravili. Recepte bodo prinesli v šolo. Več >>

Izvaja: OŠ TRŽIŠČE
Tržišče, 16. 5. 2022–27. 5. 2022 od 12.00 do 14.00
Knjižničarka bo za učence pripravila bralne urice v knjižnici. Učencem bo vsakodnevno pripravila knjige na določeno temo in učenci jih bodo poljubno prebirali. Pripravila jim bo bralni kotiček, kjer bodo lahko sami ali skupaj s prijatelji prebirali knjige ter ob njih urili svoje bralne sposobnosti in znanje. V knjižnici bo pripravljen ustvarjalni prostor, kjer bodo lahko po želji poustvarjali vtise prebrane knjige. Teme, ki jih bomo obravnavali pri branju: zdrav življenjski slog, prijateljstvo, ljubezen, svetovni rekordi... Več >>

Izvaja: OŠ Primoža Trubarja Laško, PŠ Vrh nad Laškim
Vrh nad Laškim, 16. 5. 2022–20. 5. 2022 od 12.30 do 14.30
Z učenci si bomo pripravili vrečke, rokavice, zalivalke. opdpravili se bomo na šolsko dvorišče, igrišče in zelenico. Pobrali bomo smeti, pometli pesek na igrišču, zalili rastline, če bo potrebno in uredili naš vrtiček. Več >>

Izvaja: OŠ Maksim Gaspari Begunje
Begunje pri Cerknici, 16. 5. 2022–10. 6. 2022 od 12.35 do 14.10
Učenci se bodo seznanili z zdravilnimi zelišči in njihovo uporabo. V okolici šole bodo nabrali različna zelišča ter iz njih pripravili čaj. Več >>

Izvaja: OŠ Predoslje
Predoslje, 16. 5. 2022–20. 5. 2022 od 15.00 do 16.00
Športna delavnica za otroke predšolske skupine vrtca pri OŠ Predoslje Kranj – 5 dnevni tečaj Delavnica je namenjena predšolskim otrokom vrtca pri OŠ Predoslje Kranj. Vsak udeleženec potrebuje svoje rolerje, ščitnike in zaščitno čelado, ki je obvezna. Število mest bo omejeno na posamezno vrtčevsko skupino. Vaje bodo razvijale gibalne spretnosti otrok. Udeleženci bodo lahko utrjevali znanje rolanja skozi igro. Točen termin bo zaradi vremena in spremljevalnih učiteljev ter dejavnosti znan v začetku meseca maja in objavljen ob prijavnem listu na oglasni deski vrtca. Prijave: v tednu pred izvedbo z vpisom na seznam, ki bo visel na oglasni deski v vrtcu. Več >>

Izvaja: Osnovna šola Mežica
Mežica, 16. 5. 2022–10. 6. 2022 ob 17.00
Pripravili bomo razstavo otroških plakatov na temo "Mir za vse otroke". Na odprtje razstave bomo povabili starše, stare starše ter brate in sestre. Odprtju razstave bo sledil glasbeni program in medgeneracijsko druženje. Več >>

Izvaja: Aljaž Pajntar
Nova Gorica, 16. 5. 2022–30. 5. 2022 od 17.00 do 19.15
Vabimo vas na začetni tečaj pametnih telefonov, ki bo potekal na Ljudski univerzi Nova Gorica, Cankarjeva ulica 8, 5000 Nova Gorica, v skupnem obsegu 12 ur. Termini izvedbe: 16. 5., 18. 5., 23. 5., 25. 5., 30. 5. 2022 Tečaj je namenjen začetnikom, ki imajo težave pri rokovanju s pametnim telefonom. Vabljeni. Več >>

Izvaja: MAT, Matej Dolenc s.p.
Ljubljana, 16. 5. 2022–12. 6. 2022 ob 20.00
Uvodno dihalne vaje Vaje vsebujejo raztezne vaje, jogijske asane, vaje za stabilizacijo telesa Umirjen dihalni zaključek, kratek pogovor (npr. pomoč pri težavah) Več >>

Izvaja: Vrtec Postojna
Postojna, 17. 5. 2022–20. 5. 2022 od 07.00 do 18.00
Vabimo vas na ogled razstave TURIZEM IN VRTEC: VODA IN ZDRAVILNI TURIZEM, ki bo v Inštitutu za raziskovanje krasa, ZRC SAZU. Otvoritev razstave bo v torek, 17. 5., ob 9.30 uri. Razstava bo na ogled vsak dan, od 17. 5. do 20. 5. 2022, od 7. do 18. ure. Razstavo bodo pripravili otroci 4-5 letniki in njihove mentorice. Na razstavi sodelujejo skupine: Zverjaščki, Bonbončki, Bobri, Barčice, Vetrnice, Kresničke. Več >>

Izvaja: Osnovna šola Mirana Jarca Črnomelj
Črnomelj, 17. 5. 2022 ob 08.00
Učenci 9. razreda Osnovne šole Mirana Jarca Črnomelj se bodo odpravili na ekskurzijo v Posočje, kjer bodo spoznavali naravno in kulturno dediščino. Več >>

Društvo Univerza za tretje življenjsko obdobje Sevnica vabi na potopisno predavanje Japonska, ki ga bo izvedla Janja Kolar. Več >>

Izvaja: Podružnična osnovna šola Trnava
Trnava, 17. 5. 2022 ob 09.00
Kot Zdrava šola, katere glavna rdeča nit letošnjega šolskega leta je slogan Mi vsi za lepši jutri, se zavedamo, kako pomembno je poglobljeno sodelovanje med šolo, družinami, organizacijami in posamezniki v lokalni skupnosti, ki lahko podprejo dejavnosti za zdrav življenjski slog na šoli in v občini .Namen izziva je vzpostaviti celostni pristop k razvoju kolesarske mobilnosti kot enega izmed glavnih elementov trajnostne mobilnosti v krajih in gonilne sile pri zmanjševanju onesnaženosti zraka, blaženju posledic podnebnih sprememb in spremembah potovalnih navad prebivalstva. Več >>

Izvaja: Hiša sadeži družbe Metlika
Metlika, 17. 5. 2022 ob 10.00
V Hišo Sadeži Družbe Metlika vas vabimo na delavnico "Izmenjava rabljenih oblačil". Če vam kakšen poseben kos garderobe manjka, ga pridite iskat, v kolikor vam kakšna oblačila delajo gužvo, pa jih prinesite k nam. Več >>

Izvaja: Regionalni razvojni center Koper
Koper, 17. 5. 2022 ob 10.00
Program nudi bodočim in novim podjetnikom priložnost, da se učijo od izkušenega podjetnika, ki vodi malo ali srednje veliko podjetje (MSP) v eni izmed sodelujočih držav, za obdobje od 1 – 6 mesecev. Za čas trajanja izmenjave mladi podjetnik prejme finančno podporo namenjeno kritju potnih stroškov in stroškov namestitve. Več >>

Izvaja: Regionalni razvojni center Koper
Koper, 17. 5. 2022 ob 10.00
Udeleženci projekta so zaposleni na RRC Koper za obdobje štirih mesecev. V tem času pridobivajo podjetniška znanja, ki so potrebna za samostojno podjetniško pot. Pod strokovnim mentorstvom in s pomočjo usposobljenih svetovalcev izdelajo poslovni model in poslovni načrt. Več >>

Izvaja: Osnovna šola Mirana Jarca Črnomelj
Črnomelj, 17. 5. 2022 ob 10.00
Učenci 4., 5., in 6. razreda in zlati bralci si bodo v Kulturnem domu Črnomelj ogledali film Košarkar naj bo. Ogledu bo sledil pogovor s posateljem Primožem Suhadolčanom. Več >>

Izvaja: Romski informativni center ROMIC
Murska Sobota, 17. 5. 2022 ob 10.00
Predstavitev delovanja in programa Tednov vseživljenjskega učenja na romskem informativnem centru ROMIC. Več >>

Izvaja: OŠ 27. julij (prilagojeni program VIZ z nižjim izobrazbenim standardom)
Kamnik, 17. 5. 2022–18. 5. 2022 od 11.35 do 14.10
Učence 1. in 2. razreda najprej seznanim z receptom peke kruha. Ogledamo si posnetek, kako speči kruh. Ker večina učencev uživa bel kruh, skupaj spečemo kruh iz različnih mok (koruzne, ovsene, pirine, polnozrnate). Za peko uporabimo droži ali pa pecilni prašek. Več >>

MFDPŠ v sodelovanju z Visoko zdravstveno šolo Celje organizira delavnico »Kako pomagati drugim in sebi?« v izvedbi študentov Visoke zdravstvene šole. Na delavnici boste spoznali: 1. Kako pomagati drugim? Temeljni postopki oživljanja z uporabo defibrilatorja; 2. Z uporabo analizatorja telesne sestave spoznaj svoje telo. Delavnica je namenjena študentom, učiteljem in strokovnim sodelavcem MFDPŠ. Več >>

Izvaja: Mladinski center Krško
Krško, 17. 5. 2022–20. 5. 2022 od 14.00 do 17.00
MC Krško ponuja prostor za druženje, delanje domačih nalog, učno pomoč, igre, ... Vse aktivnosti so za uporabnike brezplačne. Več >>

Izvaja: OŠ dr. Bogomirja Magajne Divača - Podružnična šola Vreme
Vremski Britof, 17. 5. 2022 ob 14.30
Delavnica je namenjena prikazu osnovnih tehnik karateja in samoobrambe. Udeleženci se bodo seznanili tudi z opremo ter potekom treninga. Več >>

Izvaja: Šola za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje
Medlog, 17. 5. 2022–24. 5. 2022 od 15.00 do 19.00
Seznanitev z dejavniki, ki zagotavljajo osnovno varnost pri delu s traktorji in traktorskimi priključki. Več >>

Izvaja: Šola za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje
Medlog, 17. 5. 2022–24. 5. 2022 od 15.00 do 19.00
Seznanitev z dejavniki, ki zagotavljajo osnovno varnost pri delu s traktorji in traktorskimi priključki. Več >>

Izvaja: Glasbena šola Jesenice
Jesenice, 17. 5. 2022 ob 16.00
V okviru TVU 2022 smo se na pobudo koordinatorja TVU 2022 odzvali na akcijo »Naučimo se nekaj novega v dveh minutah« - posneli smo kratek video Korona v glasbi. Video je na voljo na youtube kanalu: https://www.youtube.com/watch?v=gwE-aPxSKdg. Več >>

Izvaja: Knjižnica Šmarje pri Jelšah
Šmarje pri Jelšah, 17. 5. 2022 ob 16.00
Na poti do mojstrstva se strmo mnogokrat srečujemo. nadzorovati jo moramo ne glede na to, s čim se ukvarjamo. "Prva in osnovna zadeva za zmanjševanje treme je vaja, vaja, in še enkrat vaja", pravi trenerka retorike in javnega nastopanja Ida Baš. Vodilno temo naših letošnjih TVU in PU smo poimenovali Od talenta do mojstrstva, zato bomo vse dni TVU na našem YouTube kanalu predstavljali posameznike, ki so odkrili svoj talent in ga razvijali ter sledijo svojim sanjam. Mnoge med njimi bomo srečali tudi v živo na naših dogodkih. Več >>

Izvaja: Regijsko študijsko središče Celje
Celje, 17. 5. 2022 ob 16.30
UVODNA PRIREDITEV RŠS TVU mreže: Delavnica naravnega gibanja, na kateri bomo izvedeli kako vključiti naravno gibanje v dnevno rutino gibanja kljub hitremu tempu življenja. Uvodna predstavitev bo v Osrednji knjižnici Celje (dvorana Glasba-film), praktični del bo nato potekal v Mestnem parku Celje. Poudarek 3-urne delavnice bo na izgradnji posameznikovih naravnih gibalnih vzorcev, ki so bistveni v vsakdanjem življenju ter v največji meri vplivajo na posameznikovo zdravje in dobro počutje. Učenje naravnega gibanja po korakih je primerno za vse starosti, sposobnosti in nivoje telesne pripravljenosti. Tovrstna gibanja predstavljajo za nas naravne obremenitve, ki jih potrebujemo za optimalno in učinkovito delovanje človeka kot celote. Sem štejemo zlasti gibanja na tleh, vstajanja in spuščanja na tla, osnovni načini premikanja v nizkih, srednjih in visokih položajih ter osnovne tehnike človekovih naravnih spretnosti. Najbolj se bomo posvetili področjem, kjer posamezniki potrebujejo največ izboljšav in za ta namen opredelili dnevno rutino gibanja v trajanju 20-30 minut, ki jo bodo lahko udeleženci uporabili doma. Delavnico bo vodil Gregor Marinšek, profesor športne vzgoje in MovNat Certified Trainer Level 3. Več >>

Izvaja: GEN energija, d.o.o.
Krško, 17. 5. 2022 ob 17.00
GEN energija vabi na delavnico z naslovom Predstavitev energetsko-podnebnega kalkulatorja EN-ROADS, ki bo potekala v Podjetniškem inkubatorju Krško. Na delavnici bomo skozi delo v manjših skupinah, pogovorom s predavateljem in interakcijo z udeleženci preko mobilnih telefonov spoznavali En-ROADS, globalni energetsko-podnebni simulator, ki so ga razvili na MIT (Massachusetts Institute of Technology). V društvu EN-LITE so pripravili slovenski prevod. Skozi delo s simulatorjem bomo spoznavali, kateri ukrepi so bolj ali manj učinkoviti za razogljičenje globalne družbe in posledično omilitev posledic globalnega segrevanja. Več >>

Izvaja: Krajevna skupnost Hrašče
Hrašče, 17. 5. 2022 ob 17.00
Na delavnici se bodo udeleženci sprehodili po okolici ter spoznavali rastline z vidika zdravilnosti, užitnosti in drugih koristnih lastnosti. Delavnice so bile prejšnje leto izvedene v poletnih mesecih, to leto pa so lahko v spomladanskih, ko rastejo in cvetijo druge rastline. Delavnico vodi agronom Marko Cvetko. Več >>

Izvaja: Društvo Tvoj telefon
Postojna, 17. 5. 2022 ob 17.00
V društvu Tvoj telefon so nam pripravili delavnico z naslovom Življenje nas je naučilo. Na delavnici bomo razmišljali, kako so nas oblikovale življenjske izkušnje/ dogodki in nam pomagale, da smo kakršni smo. Delavnico vodi Lea Trebec Tomažič Več >>

Izvaja: Knjižnica Josipa Vošnjaka Slovenska Bistrica
Slovenska Bistrica, 17. 5. 2022 ob 17.00
Ljoba Jenče je pevka, pravljičarka, zbirateljica in raziskovalka ustnega spomina. Gostovala je na ključnih mestih človeških središč sveta – OZN New York, UNESCO Pariz, Kraljeva akademija London, v večini glavnih mestih Evrope, na šestih celinah. Ohranja pa preprost pristop samo z glasom in obelodanja zavedanje o eteričnem tonu, svojo metodo poučevanja eteričnega glasu naslanja na znanje antropozofije. Zavedanje rabe glasu prinaša moč za ohranjanje lastnega zdravja, kot za dobrobit otrok in odraslih. Imenovali so jo Rožalinka – slovenske ljudske pravljice, pripovedne in ljubezenske pesmi o zdravilnih rastlinah, odnosu človeka do narave in kako so ga kalile življenjske preizkušnje skozi zgodovino, bo interpretirala in s komentarji pospremila naša najvidnejša zbirateljica in ohranjevalka ustnega spomina. Več >>

Izvaja: Gerontološko društvo Slovenije
Ljubljana, 17. 5. 2022 ob 17.00
Predavateljici, doc. dr. Barbara Grintal in Petra Boh, dipl. del. ter. bosta na predavanju predstavili življenje človeka z demenco v demenci prijaznem okolju. Namreč vedenje človeka z demenco se občutno spremeni v okolju, ki ga sprejema in mu daje dovolj ustrezne podpore. Predstavili bosta oblike demence, pravice ljudi z demenco, kako kreirati in soustvarjati vsakdan človeka z demenco, poudarili pomen vključevanja v vsakodnevne dejavnosti ter načine verbalne in neverbalne komunikacije, ki je primerna za ljudi z demenco. Odgovorili bosta na vprašanja glede prehranjevanja ljudi z demenco, ustvarjanjem dnevno-nočnega ritma, izvajanja dnevnih aktivnosti, kot je oblačenje, hranjenje in skrb za osebno higieno ter predstavili načine in tehnike primerne za sproščanje ljudi z demenco. Na kakovostno življenje ljudi z demenco ima pomemben vpliv na njihovo počutje in zdravje tudi fizično okolje. Z namenom preprečevanja padcev vas bosta seznanili z ustreznimi prilagoditvami v domačem okolju, ki omogočajo lažje, predvsem pa bolj varno izvajanje dnevnih aktivnosti. Več >>

Izvaja: Inštitut gibanja
Murska Sobota, 17. 5. 2022 ob 18.00
Zdrava hrbtenica – vadbeni program za vse, ki imate težave s hrbtenico ali kar tako, da poskrbite za vsakodnevno kvalitetno funkcioniranje in razbremenitev svoje hrbtenice. Več >>

Izvaja: Knjižnica Cirila Kosmača Tolmin
Tolmin, 17. 5. 2022 ob 18.00
Vabljeni v galerijo Knjižnice Cirila Kosmača Tolmin na srečanje s pisateljem Tomažem Kosmačem in predstavitev knjige Ko jebe. V okviru projekta Beletrinini trubadurji (založba Beletrina) in v sodelovanju s KD Nit. Več >>

Izvaja: Knjižnica Črnomelj
Črnomelj, 17. 5. 2022 ob 18.00
Vabljeni na otvoritev razstave Talenti - razstavo mladih likovnikov v knjižnici. Tokrat svoja dela razstavlja Žana Pinterič, dijakinja 3. letnika SŠ Črnomelj, smer gimnazija. Več >>

Izvaja: UPI - ljudska univerza Žalec
Žalec, 17. 5. 2022 ob 18.00
Skozi predavanje bomo spoznali psihološke dejavnike, ki vodijo do uspeha in determinirajo uspešne ljudi. Predvsem skozi zgodbe uspešnih domačih in tujih športnikov bomo spoznali, zakaj nekaterim na tej poti uspe, drugim pa ne. Govorili bomo, o motivaciji, lokusu kontrole, samodisciplini, pomenu čustvene inteligentnosti, o postavljanju ciljev, pomenu komunikacije in zaupanja, o timskem delu, znanju in inovativnosti, ter o kompetenci, ki jo po raziskavah najbolj primanjkuje v Sloveniji, torej o prevzemanju individualne odgovornosti. O specifiki slovenskega prostora in o izzivih, kako transformirati obstoječa znanja v poslovni svet. Več >>

Izvaja: Glasbena šola Ravne na Koroškem
Ravne na Koroškem, 17. 5. 2022 ob 18.30
Glasbena šola Ravne na Koroškem je eden od pomembnih sooblikovalcev kulturnega življenja na Koroškem. Šola vsako leto organizira mesečne in zaključne javne nastope ter koncerte za učence in njihove starše ter druge obiskovalce. V sklopu dogodka TVU bodo učenci šole izvedli javni nastop. Več >>

Izvaja: Športno društvo Potoček
Černelavci, 17. 5. 2022 ob 19.00
Plesna rekreacija - skupinska vadba, ki spaja hipnotične latinsko ameriške in pop ritme z edinstvenimi kombinacijami koreografij, temelji na intervalnem treningu, znotraj katerega se izmenjujejo hitri in počasni ritmi in tako prinaša vidne rezultate na telesu. Več >>

Izvaja: Gornjesavski muzej Jesenice
Jesenice, 17. 5. 2022 ob 19.00
V okviru TVU 2022 organiziramo dogodek: Ljudje sveta, mednarodna razstava nagrajenih fotografij, odprtje gostujoče razstave. Fotografskega društva Jesenice ob Mednarodnem muzejskem dnevu Več >>

Izvaja: Knjižnica Domžale
Domžale, 18. 5. 2022 od 00.00 do 24.00
Kadar vam zmanjka navdiha za branje, potrebujete nasvet ali vam izbira primerne knjige povzroča prevelik stres, vam bo v pomoč rubrika Z NAŠIH POLIC. 20. maja obeležujemo svetovni dan čebel. Na ta dan še posebej opozarjamo na pomembno vlogo čebel pri ohranjanju ekološkega ravnovesja in biotske raznovrstnosti v naravi. Pripravila: Tadeja Rode Teran Rubriko najdete na spletni strani Knjižnice Domžale ali YouTube kanalu Knjižnice Domžale. Več >>

Izvaja: Društvo upokojencev Jesenice
Jesenice, 18. 5. 2022 od 07.00 do 20.00
V okviru aktivnosti Tednov vseživljenjskega učenja na Društvu upokojencev Jesenice organiziramo strokovno ekskurzijo. V okviru ekskurzije si bomo ogledali bunker Škrilj in se sprehodili po Orlovi poti. Več >>

Izvaja: Srednja gradbena, lesarska in vzgojiteljska šola Novo mesto
Novo mesto, 18. 5. 2022 od 07.00 do 13.30
Dijaki bodo imeli 4. šolske ure izobraževalno delavnico Montessori in 4. ure ustvarjalne delavnice na Karitasu. Slikanje na platno, na temo Kaj mi pomeni dobrodelnost? Izdelki bodo razstavljeni na Karitasu v Novem mestu. Organizator: Dina Šmalc Več >>

Izvaja: Srednja gradbena, lesarska in vzgojiteljska šola Novo mesto
Novo mesto, 18. 5. 2022–20. 5. 2022 od 07.10 do 13.50
Zaključni letniki smer lesarski tehnik razstavijo izdelke, ki so jih izdelali, pod mentorstvom učiteljev. Ogledamo si lahko razne omare, postelje, mize... Organizator: Dina Šmalc Več >>

Izvaja: Osnovna šola Dobje
Dobje pri Planini, 18. 5. 2022 od 07.30 do 09.00
Nemški jezik ob prevladujoči angleščini ostaja vedno bolj v ozadju, zato smo se odločili, da povabimo v goste go. Matejo Žavski Bahč, lektorico za nemški jezik na Filozofski fakulteti v Mariboru. Ga. Mateja bo skušala približati učencem ta jezik. Več >>

Izvaja: Osnovna šola Davorina Jenka Cerklje na Gorenjskem
Cerklje na Gorenjskem, 18. 5. 2022 od 07.30 do 08.15
Prikaz in spoznavanje iger, plesa ter pesmi naših prednikov in ohranjanje tradicije. Vživimo se v čas, ko še ni bilo telefonov, televizije in interneta. Več >>

Izvaja: Srednja šola za gostinstvo in turizem Celje
Celje, 18. 5. 2022 ob 07.30
Strokovna ekskurzija za dijake. Voden ogled Maribora v sodelovanju s SŠGT Maribor, obisk kleti Vinag in razstave Vino naš vsakdan. Organizator: Lidija Kokol Več >>

Izvaja: Osnovna šola Toneta Šraja Aljoše
Nova vas, 18. 5. 2022 od 07.55 do 10.00
Vabimo vas, da se udeležite podelitve bralne značke. Na prireditvi bodo sodelovali zaposleni, učenci šole in vrtca. Glavni gost bo Sebastijan Pregelj. Sebastijan Pregelj je slovenski pisatelj, rojen 1970 v Ljubljani. Diplomiral je iz zgodovine na Filozofski fakulteti v Ljubljani. Od leta 1991 objavlja zgodbe v literarnih revijah. Izdal je 4 zbirke kratke proze in 7 romanov. S petimi romani je bil finalist za nagrado Kresnik - nagrado za najboljši roman leta, ki jo podeljuje časnik Delo. Za roman v Elvisovi sobi je leta 2020 prejel Cankarjevo nagrado. Podelitev vodi Martina Kočevar. Več >>

Izvaja: Galerija Murska Sobota
Murska Sobota, 18. 5. 2022 od 08.00 do 17.00
Brezplačen ogled razstave slik Gustava Gnamuša, prejemnika Prešernove nagrade v letu 2001. Obiskovalcem bodo na voljo predstavitvena vodstva umetnika in razstave. Več >>

Izvaja: Društvo Novus
Velenje, 18. 5. 2022 od 08.00 do 11.00
Tečaj je namenjen tistim, ki se želijo naučiti osnovne uporabe Excela, kot tudi tistim, ki ga želijo obnoviti. Več >>

Izvaja: Šolski center Šentjur
Šentjur, 18. 5. 2022 od 08.00 do 09.00
Prilagoditve študija za izredne študente, vpis v izredni študij glede na srednješolsko izobrazbo, prehodno znanje študentov in merila za priznavanje predhodno pridobljenega znanja. Več >>

Izvaja: OŠ Primoža Trubarja Laško PŠ Debro
Jagoče, 18. 5. 2022–19. 5. 2022 od 08.00 do 12.00
V oddelku se bomo že v mesecu aprilu pogovarjali o pomenu zdravja za človeka, o navadah, ki krepijo zdravje in kaj vse pripomore k temu, da zdravje ohranimo. Ta dan bomo v šoli tudi naročili zdrave prigrizke (sadje in zelenjavo), ki jih bomo vzeli poleg steklenic z vodo s seboj v naravo. Med hojo bomo opazovali naravo, se pogovarjali o načinu hoje in pravilih v prometu, v parku zapeli kakšno pesem. S seboj bomo vzeli tudi glasbo in zvočnik in na travniku v parku z gimnastičnimi vajami razgibali svoje telo in se pripravili na ples in prepevanje v naravi. Ob koncu bomo na tla pogrnili deke in pomalicali v naravi. Naslednji dan nas bosta obiskala reševalec in medicinska sestra, ki nam bosta pokazala REŠEVALNO VOZILO_ ZD LAŠKO in izvedla predavanje Sledila bo še kratka yoga za otroke in učenje globokega , sproščujočega dihanja. Hkrati bova poudarili tudi pomen varnega ravnanja na soncu in zaščite pred nevarnim UV sevanjem. Skupaj bomo ob knjižici, ki jo je pripravil NIJZ prebrali kako ravnati in kako se zaščititi in se vrnili v šolo. Več >>

Izvaja: Šolski center Slovenske Konjice - Zreče
Slovenske Konjice, 18. 5. 2022 od 08.00 do 11.00
Predstavili vam bomo poklic kemik. s pomočjo mentorja bomo naredili poskuse in tako spoznali, kakšno je delo kemika. Več >>

Izvaja: PUM-O
Slovenj Gradec, 18. 5. 2022 od 08.00 do 10.00
Predstavitev potopisa potepanja po rajskih Maldivih. Skozi potopisno predavanje boste občudovali čudovit in pisan svet rajskih Maldivov, spoznali boste kako cenovno ugodno preživeti počitnice na rajskem otoku. Več >>

Izvaja: Vrtec Zreče
Stranice, 18. 5. 2022 od 08.00 do 10.00
Otroci bodo s pomočjo mentoric urili svoje ročne spretnosti in pri tem izdelali končne izdelke. Slikali bodo s prsti na papir, uporabljali servietno tehniko na steklo ter ustvarjali pomladno dekoracijo s pomočjo Fischer tipa. Več >>

Izvaja: Osnovna šola Šentjanž pri Dravogradu
Šentjanž pri Dravogradu, 18. 5. 2022 od 08.00 do 11.00
Dan športa bo potekal z babicami in dedki. Preizkusili se bodo v različnih športnih panogah in se družili z najmlajšimi učenci naše šole. Več >>

Izvaja: Krajevna skupnost Jagnjenica
Jagnjenica, 18. 5. 2022 od 08.00 do 14.00
Interpretacijski center naravnih vrednot je na Jagnjenici nastal v sklopu projekta Stara šola za nove ideje. 3. leto delovanja centra bomo obeležili z dnevom odprtih vrat, na katerem bomo uvodoma predstavili razloge za vzpostavitev tovrstnega prostora. Nekatere naravne vrednote so namreč v svojem okolju tako redke in ogrožene, da so njihova rastišča skrivnost. S tem, ko obiskovalce pripeljemo v center na Jagnjenici, pravzaprav v nadzorovanem okolju predstavimo bogastvo favne in flore tukajšnjega območja ter na ta način pomembno doprinesemo k varovanju naravne dediščine in k višanju čuta odgovornosti posameznikov pri ravnanju z okoljem. Obiskovalci dogodka bodo tako skozi film, besedo in sliko doživeli ter spoznali naravne vrednote radeške občine. Več >>

Izvaja: OŠ Šmarje pri Jelšah, POŠ Mestinje
Mestinje, 18. 5. 2022 od 08.20 do 13.00
Tek po Mestinju. Učenci bodo tekli 2 kroga po trasi po Mestinju. Po cesti bodo pomagali policisti. Sodelovali bodo vsi učenci naše šole, to je 15 otrok. Tekmovanje bomo ovekovečili z majhnimi nagradami, pozornostjo in medaljami. Več >>

Izvaja: OŠ Šmarje pri Jelšah, POŠ Kristan Vrh
Rogatec, 18. 5. 2022 od 08.20 do 12.45
Učenci 1. razreda bodo v sklopu kulturnega dne obiskali Muzej na prostem v Rogatcu. Tam bodo spoznavali življenje ljudi v preteklosti. Ogledali si bodo stare kmečke hiše (tipično obpanonsko hišo), zajemanje vode iz vodnjaka, staro trgovino (lodn) in kozolec ter prešo za grozdje. Spoznali bodo staro obrt - kovaštvo. Tamkajšnji čebelar jim bo predstavil in jih poučil o življenju in značilnostih čebel in delu čebelarja. Izdelali si bodo tudi svečo iz voska. Spoznali bodo staro glasbilo - nunalico, narejeno iz trstičja in si jo izdeleli tudi sami. Zamesili bodo testo in oblikovali ter v krušni peči spekli "žulik" - star izraz za manjše kuhovske izdelke, kot so žemljice, kitke, ptički ipd. Več >>

Izvaja: Osnovna šola Vuzenica
Vuzenica, 18. 5. 2022 od 08.20 do 12.40
Učenci od 1. do 9. razreda. Učenci si ogledajo predstavo. Učenci spoznajo interaktivno, interžanrsko, intergeneracijsko in intermedijsko predstavo. Gre za dogodek, kjer ustvarjalci predstave in učenci skupaj sooblikujejo in sooustvarjajo povsem novo verzijo ljudskega Petra Klepca. Rezultat interakcije med publiko in ustvarjalci je vsakič drugačen InterKlepec. Nastalo zgodbo izvajalci potem podajo ob glasbeni spremljavi in likovni upodobitvi. Več >>

Izvaja: OŠ dr. Antona Debeljaka Loški Potok
Hrib-Loški Potok, 18. 5. 2022 od 08.20 do 12.40
Letos bomo bralno značko zaključili sredi maja. Obiskala nas bo pisateljica Cvetka Bevc. Učencem bo predstavila svoje delo, se z njimi pogovarjala in učencem, ki so osvojili bralno značko, podelila priznanja. Preostali del dneva bodo učenci po skupinah posvetili branju, izdelovanju izdelkov, …. Več >>

Izvaja: OŠ Gorica Velenje, Podružnična osnovna šola Vinska Gora
Vinska Gora, 18. 5. 2022 od 08.20 do 11.05
Ustvarjamo – naredimo si uporaben izdelek iz recikliranih materialov. K sodelovanju smo povabili članice DU Vinska Gora. POŠ Vinska Gora redno sodelujemo z vsemi društvi v kraju. V času pred korono smo članice DU že povabili in z njimi ustvarjali. Njihovi izdelki so enkratni. Največ pa seveda šteje medgeneracijsko sodelovalno učenje. Ob njihovem vodenju si bo vsak učenec izdelal svoj izdelek. Več >>

Izvaja: Vrtec pri OŠ Kungota
, 18. 5. 2022 od 08.30 do 11.00
Otroci oddelka Astronavti bomo v okviru zaključka gozdne pedagogike obiskali gozdno igralnico in učilnico v enoti vrtca Ceršak. Več >>

Izvaja: Hiša sadeži družbe Žalec in Društvo prijateljev mladine Žalec
Žalec, 18. 5. 2022 od 08.30 do 19.00
V okviru TVU 2022 bomo izvedli številne aktivnosti, predavanja in delavnice: Falun Dafa - meditacija z Žigo Požunom; Izgorelost in njene pasti, pogovor s psihologom Andrejem Pešcem; Okrepimo hrbtenico (Laura Banko); Likovna delavnica za odrasle (Ema Kumperger); Kuharska delavnica z Milico Goubar in Mileno Novšak; Koronarni klub - vadba za srčne bolnike; Slovenščina za tujce (Andreja Podkoritnik) in Tečaj slovenskega jezika za migrante iz Ukrajine (Galina Malovšek); Urice pletenja z Marjeto Hudovernik; Joga (Jasna Mikola); Izmenjevalnica oblačil; Kulinarična delavnica - suši (Mladinski center Žalec); Samooskrba (ekocivilna iniciativa Slovenije); Urice pletenja (kvačkanje hobotnic); Delavnica samooskrbne in sobivanjske skupnosti; Računalniška delavnica (Martin Puhek, Rok Soderžnik); Epilepsija - kako se osvoboditi iz primeža bolezni (Simona Emeršič); Foto krožek (Marko Poček); Intenzivne dihalne vaje za imunski sistem (Rok Bostič): Zvočna kopel z energijskim prenosom (Rok Bostič);Učna pomoč; Uporaba pametnih telefonov ... Več >>

Izvaja: September društvo za promocijo naravne in kulturne dediščine
Šentjur, 18. 5. 2022 od 09.00 do 12.00
Z go. Krofl se odpravljamo na Planino pri Sevnici, kjer si bomo ogledali muzejsko zbirko Čar izročila. Gre za razstavo o življenju in delu akademika dr. Nika Kureta in razstavo fotografij Alfonza Juršeta "Planina med leti 1903 in 1945". Sledil bo obisk planinskega trga in gradu s pogostitvijo v grajski kašči. Več >>

Izvaja: Zdravstveni dom Ajdovščina
Ajdovščina, 18. 5. 2022 od 09.00 do 11.00
Strokovno predavanje na katerem bosta sodelovali specialistka družinske medicine in diplomirana medicinska sestra. Več >>

Izvaja: Center za krepitev zdravja
Kranj, 18. 5. 2022 od 09.00 do 10.30
Karantena, socialna izolacija in distanciranje ter zaprtje nekaterih dejavnosti ob izbruhu pandemije Covid-19 so močno vplivali na naš življenjski slog, ki smo ga bili vajeni. Vplival je celo na vključevanje vadbe v naš vsakdan. Način življenja v takih pogojih nas je privedel k vedenjskim spremembam, mnogi so se v tem stanju lažje prepustili sedečemu življenjskemu slogu in obsedenosti s hrano, v socialno varstvenih ustanovah pa so zaradi ukrepov izolacije in karantene ter kadrovskih stisk opustili dejavnosti, povezane z zdravim življenjskim slogom. Ali je res vse bilo tako? Več o tej temi v predavanju Zdrav življenjski slog: izzivi in pasti Korone. Delavnica traja 60 – 90 minut. Prijave: 030-450-663 ali delavnice@zd-kranj.si do 17.5.2022. Več >>

Izvaja: Knjižnica Ksaverja Meška Slovenj Gradec
Slovenj Gradec, 18. 5. 2022 od 09.00 do 12.00
Klepet ob knjigah v Domu starostnikov Slovenj Gradec poteka vsako sredo v mesecu, knjižničarke pripravijo pogovor ob knjigah na različne teme. Več >>

Kuharska delavnica se izvaja v prostorih MKC Radlje ob Dravi in je namenjena vsem, ki bi radi spoznali zanimive in nove recepte. Več >>

Izvaja: Ljudska univerza Ajdovščina
Ajdovščina, 18. 5. 2022 od 09.00 do 10.00
Uporaba družbenih omrežij je postala stalnica v našem življenju. Postala so vse bolj popularen način komuniciranja. Vse premalokrat pa se zavedamo nevarnosti, ki prežijo na družbenih omrežjih. Pridružite se nam na delavnici kjer bomo spoznavali načine samozaščite na družbenih omrežjih in spoznali pravila bontona spletnega komuniciranja. Zato like na naš dogodek in share med prijatelje. Več >>

Izvaja: Ljudska univerza Krško
Krško, 18. 5. 2022 ob 09.00
Ljudska univerza Krško vabi na dogodek z naslovom Znam dovolj slovensko za izpit A1?, kjer bo ovrednotena jezikovna kompetenca slovenskega jezika pri udeležencih. Več >>

Izvaja: Center za krepitev zdravja
Črnomelj, 18. 5. 2022 od 09.00 do 10.30
Čuječnost, umetnost bivanja v sedanjem trenutku, prinaša številne prednosti, predvsem pa vrača moč vplivanja na naše mišljenje, počutje in vedenje. Udeleženci delavnice bodo spoznali osnove čuječnosti in na kakšne načine jo lahko vnesejo v svoj vsakdan, da postanejo bolj prisotni in zavestni akterji v svojem življenju. Obvezna predhodna prijava na simona.stirn@zik-crnomelj.si Več >>

Izvaja: Jasmina Levičar s.p., Glas citer
Šentjur, 18. 5. 2022 od 09.00 do 11.00
Citre so ljudsko strunsko glasbilo iz družine brenkal, razširjeno predvsem v alpskih deželah. Vabljeni na odprto vajo našega študijskega krožka na kateri boste spoznavali inštrument ter peli ljudske pesmi. Več >>

Izvaja: Zdravstveni dom Krško
Leskovec pri Krškem, 18. 5. 2022 ob 09.00
Zdravstveni dom Krško vabi na prikaz telesne vadbe, ki jo vodi diplomirana fizioterapevtka. Po vadbi pa bo čas za sproščanje s prikazom tehnik pod vodstvom magistre psihologije. Več >>

Izvaja: AZ Ljudska univerza Velenje
Velenje, 18. 5. 2022 od 09.00 do 12.00
Dne 18.05.2022 od 09.do 12 ure bomo predstavili Svetovalno središče Velenje. Govorili bomo o možnostih, programih, in priložnostih za vsakega posameznika. Več >>

Izvaja: Pomurski muzej Murska Sobota
Murska Sobota, 18. 5. 2022 od 09.00 do 17.00
Muzeji in galerije vsako leto 18. maja praznujemo mednarodni muzejski dan, ki letos poteka pod geslom Moč muzejev (The Power of Museums). Na ta dan velja prosti vstop na vse razstave muzeja, v sklopu muzejskega dneva bodo potekali tudi trije dogodki: 18. maja bo ob 16. uri predavanje Zorana Vidica z naslovom Sobočanci, ob 19. uri pa bo koncert godalnega kvarteta C'est la vie. V soboto, 21. maja 2022, bo ob 10. uri brezplačna družinska delavnica, ma kateri si bodo udeleženci iz ločja spletli stolček. Več >>

Izvaja: Večgeneracijski center Andeški hram
Slovenj Gradec, 18. 5. 2022 od 09.00 do 11.00
Želite spoznati različna ročna dela? Pridružite se nam. Dela nam bodo predstavile upokojenke iz društva upokojencev Slovenj Gradec. Več >>

Izvaja: Andragoški zavod Maribor
Maribor, 18. 5. 2022 od 09.00 do 13.00
V sklopu medkulturnega in medgeneracijskega druženja bodo udeleženci programov PUM-O in SA predstavili tradicionalno kuhinjo svojih dežel, pripravili nekaj tipičnih jedi za skupno kosilo, izmenjali izkušnje o pripravi le-teh in razmišljali o pozitivnih učinkih vključevanja v programe, kot sta PUM-O in SA. Več >>

Izvaja: Osnovna šola Šmarje pri Jelšah
Šmarje pri Jelšah, 18. 5. 2022 od 09.00 do 10.00
V okviru projekta Erasmus+ bomo v šolski knjižnici pripravili dejavnost izmenjave knjig med otroki sodelujočih šol iz Slovenije (OŠ Šmarje pri Jelšah), Hrvaške, Madeire, Turčije, Nemčije in Združenega kraljestva). Vsak bo prinesel knjigo v svojem jeziku in jo zamenjal z vrstnikom iz druge države. Tako bodo postali bogatejši za nove zgodbe in nova spoznanja. Več >>

Izvaja: Društvo gluhih in naglušnih Pomurja
Murska Sobota, 18. 5. 2022 od 09.00 do 14.00
Posebni tehnični pripomočki za gluhe in naglušne so nadomestno sredstvo za lajšanje premagovanje komunikacijskih ovir. Tehnični pripomočki so: svetlobna in vibracijska budilka, svetlobni zvonec, svetlobni indikator zvoka, indukcijska zanka, indikator otroškega joka, telefon z ojačevalcem, FM sistemi... Več >>

Izvaja: Razvojna agencija Slovenske gorice d. o. o. - PE Izobraževalni center
Lenart v Slov. goricah, 18. 5. 2022 od 09.00 do 10.30
Predavateljica bo predstavila vpliv obrazne refleksoterapije na boljše psihofizično počutje, ter kako s pomočjo tehnik Access bars in Access energijskega liftinga vplivamo na spuščanje podzavestnih omejitev in telo odklenemo prejemanju in zdravljenju. Več >>

Izvaja: Zasavski muzej Trbovlje
Trbovlje, 18. 5. 2022 od 09.00 do 17.00
Brezplačen ogled stalnih razstav: Srečno... črne doline - rdeča nit razstave sta premog in rudarstvo, zveste pa tudi o življenju naših prednikov, o društvih, vojni, industriji … na območju Zasavja. Kiparska zbirka Stojana Batiča – razstavljene so male plastike v bronu in lignitu s katerimi je kipar izpovedal svoje neposredne izkušnje in doživetja iz rudniškega podzemlja. Zbirko dopolnjujeta tudi dve kompoziciji v steklu in bronu. Več >>

Izvaja: Zasavski muzej Trbovlje
Hrastnik, 18. 5. 2022 od 09.00 do 14.00
Brezplačen ogled stalnih razstav: Znamenja ob poti – Razstava prikazuje od Save proti severu hrastniško dolino z okolico s predstavitvijo posameznih tem: arheologija, hrastniška gospoda, steklarna, kemična tovarna, druga svetovna vojna, čevljarska delavnica… Lutke in lutkarji - s scenskimi postavitvami marionet in javank razstava ilustrira prizore iz največkrat igranih del, ki jih dopolnjujejo predstavitveni panoji. Razvoj osnovnega šolstva - glavni poudarek razstave je na izvirni šolski opremi, učilih in ostalih predmetih iz konca 19. stoletja do 70. let 20. stoletja s pomočjo katerih je prikazan razvoj osnovnega šolstva. Več >>

Izvaja: Osnovna šola II Murska Sobota
Murska Sobota, 18. 5. 2022–27. 5. 2022 od 09.00 do 14.00
Na šoli bomo gostili razstavo Pot knjige. V sklopu tega bo naše učence obiskal eden izmed avtorjev razstave. Več >>

Izvaja: Šolski center Slovenske Konjice - Zreče
Slovenske Konjice, 18. 5. 2022 od 09.00 do 14.00
Vabljeni v središče za samostojno učenje, kjer lahko ob podpori svetovalcev brezlačno pridobivate, utrjujete in nadgrajujete svoje znanje. Več >>

Izvaja: Center za krepitev zdravja /Zdravstveni dom Murska Sobota
Murska Sobota, 18. 5. 2022 od 09.00 do 10.30
Zainteresirani na delavnici testirate svojo aerobno telesno zmogljivost – zmogljivost srca, ožilja in dihal. Upoštevajoč vaše zdravstveno stanje in rezultat testiranja, vam strokovnjaki podamo povratno informacijo o vaši telesni pripravljenosti in svetujemo, kakšna oblika in intenzivnost vadbe koristi vašemu zdravju. Vsem tistim, ki imate prisotne dejavnike tveganja ali ogroženost za srčno žilna obolenja, ponudimo možnost vključitve v ostale preventivne programe, ki jih izvajamo v Centru za krepitev zdravja v ZD Murska Sobota. Več >>

Izvaja: Dolenjski muzej Novo mesto
Novo mesto, 18. 5. 2022 od 09.00 do 17.00
Ob Mednarodnem dnevu muzejev bo Dolenjski muzej Novo mesto imel brezplačen vstop za individualne obiskovalce. Na ta dan, ob 19. uri, bo javno vodstvo po razstavi Gorjanci od Rima do Bizanca. Po razstavi bo vodil avtor dr. Borut Križ. Več >>

Izvaja: OŠ Preska, POŠ Sora
Medvode, 18. 5. 2022 od 09.00 do 11.15
Učenci se bodo udeležili tematske učne poti – legende, na katerih se bodo odvijale različne aktivnosti. Celotna vsebina učne poti je vezana na stik z dediščino prostora, v katerem živimo in odraščamo, in vprašanje, kako ta prostor in njegovo dediščino razvijamo naprej. Več >>

Izvaja: Regijsko študijsko središče Celje
Celje, 18. 5. 2022 od 09.00 do 11.00
Strokovna sodelavka Regijskega študijskega središča Darinka Klinger bo po telefonu svetovala glede možnosti vpisa v programe terciarnega izobraževanja v Savinjski regiji. Več >>

Izvaja: Srednja šola za trženje in dizajn Maribor
Maribor, 18. 5. 2022 od 09.30 do 10.30
Vabimo vas na delavnico, kje se bomo spoznali z osnovami refleksne masaže dlani. Pri refleksni masaži se izvaja pritisk na refleksne točke na dlani, ki so mala ogledala vašega celotnega telesa. S stimulacijo refleksnih točk se namreč poveča energijski pretok, ki se na vaši dlani pogosto odraža kot bolečina na pritisk, ali pa kot občutek t. i. kristalčkov pod prsti. Vse to odraža neravnovesje na nekem predelu vašega telesa. Glavni namen masaže je stimuliranje in uravnovešanje obremenjenih in blokiranih refleksnih toč. To je ključ do sproščenosti in harmonije vašega celotnega telesa. Ker je izredno učinkovita pri odpravi zdravstvenih težav je, primerna za vse starosti, tudi otroke in starejše. Ali lahko vplivamo na svoje počutje, na svoje zdravje? Kako poskrbimo zase, za dobro razpoloženje? Več >>

Izvaja: Knjižnica Šmarje pri Jelšah
Šmarje pri Jelšah, 18. 5. 2022 od 09.30 do 09.30
V času TVU se bomo pravljičarke naše knjižnice odpravile v naše vrtce in otroke popeljale v čudežen svet pravljic in zgodb. Tokrat bomo s pravljico obiskale malčke v Šentvidu. Več >>

Izvaja: Kino Šmarje pri Jelšah
Šmarje pri Jelšah, 18. 5. 2022 od 09.30 do 11.30
Čar ogleda filma na velikem platnu pri mladih izgublja svojo moč. S filmsko vzgojo zato pričenjamo že pri najmlajših in v TVU bomo otrokom iz šmarskega vrtca pričarali pravo filmsko dopoldne, z risanko in kokicami. Več >>

Izvaja: Posavski muzej Brežice
Brežice, 18. 5. 2022 od 10.00 do 18.00
Posavski muzej Brežice vabi na Mednarodni muzejski dan, ki bo 18.5.2022 od 10 do 18h. Vstop je prost. Več >>

Izvaja: Center Janeza Levca Ljubljana, OE Dečkova
Tomišelj, 18. 5. 2022 od 10.00 do 12.00
Dogodek je namenjen učencem 4 razreda NIS in PP2 šole Dečkova. Spoznajo ornitologa, se poučijo o opazovanju ptic. Se sprehodijo po ornitološkem parku Iški morost. Več >>

Izvaja: Center za izobraževanje in kulturo Trebnje
Trebnje, 18. 5. 2022 od 10.00 do 12.00
Delavnico izdelovanja mozaika bo vodil mozaicist Aljaž Vidrajz. Udeleženci bodo spoznali značilnosti mozaika in sami sestavili manjši mozaik. Več >>

Izvaja: UPI - ljudska univerza Žalec
Žalec, 18. 5. 2022 ob 10.00
Na dogodku bo potekala predstavitev zdravilnih rastlin in njihove uporabe v vrtu na Inštitutu z možnostjo nabave sadik. Več >>

Izvaja: Društvo upokojencev Ravne na Koroškem
Ravne na Koroškem, 18. 5. 2022 ob 10.00
Članom upravnega odbora Društva upokojencev Ravne na Koroškem in zboru članov društva bodo predstavljeni rezultati in ugotovitve iz ankete o odnosu in dojemanju medgeneracijskega povezovanja in sodelovanja v starajoči se družbi. V anketi, ki je potekala kot skupna akcija več podizvajalcev (v tematski koordinaciji Smeri) so sodelovali tudi člani in članice našega društva. Več >>

Izvaja: IRDO - Inštitut za razvoj družbene odgovornosti
, 18. 5. 2022 od 10.00 do 11.00
Evropska unija si je zastavila kot enega izmed šestih ključnih stebrov, da bo spodbujala evropsko gospodarstvo v bolj zeleno in digitalno. Tudi na globalni ravni so se podjetja in vlade zavezale k spoštovanju 17-tih ciljev trajnostnega razvoja v okviru organizacije Združenih narodov (Agenda 2030: Spremenimo svet). Kaj se v tem kontekstu dogaja v svetu in v Sloveniji, kar bi nujno morala vedeti slovenska podjetja in druge organizacije? Vabimo vas, da se udeležite 1-urnega online webinarja z mag. Anito Hrast, direktorico Inštituta za razvoj družbene odgovornosti - IRDO. Izvedeli boste, kakšni so globalni trendi, kakšne so EU direktive in kakšne priložnosti imajo slovenska podjetja za preoblikovanje svojih poslovnih modelov ter kdo jim pri tem lahko pomaga. Več >>

Izvaja: Hiša sadeži družbe Metlika
Metlika, 18. 5. 2022 ob 10.00
V Hišo Sadeži družbe Metlika vas vabimo na delavnico izdelovanja voščilnic v sodelovanju s Šent Metlika. Več >>

Izvaja: Arion, Ana Hafner s.p.
Litija, 18. 5. 2022 od 10.00 do 12.00
Na delavnici digitalnih veščin bomo predstavili zakaj je varnost na internetu pomembna in se lotili tudi montiranja posnetkov. Več >>

Izvaja: OŠ Dravlje
Ljubljana, 18. 5. 2022 od 10.00 do 11.00
Iz gline bomo izdelali najrazličnejše hiške (sreče, zdravja, veselja), ki jih bomo nato podarili starejšim občanom, ki živijo v bližnji okolici šole. Več >>

Izvaja: Galerija Murska Sobota
Murska Sobota, 18. 5. 2022 od 10.00 do 11.00
Brezplačno javno strokovno vodstvo po razstavi Gustav Gnamuš - Slike. Po razstavi bo vodil kustos razstave, dr. Robert Inhof, direktor Galerije Murska Sobota. Več >>

Izvaja: ISIO Svetovalno središče Murska Sobota
Beltinci, 18. 5. 2022 od 10.00 do 13.00
Individualni svetovalni razgovori z udeleženkami v programu Socialna aktivacija za Romske ženske; svetovanja in vrednotenja znanj za namene pridobitve novih znanj, izobrazbe ali nacionalne poklicne kvalifikacije. Več >>

Izvaja: Javni zavod ŠKTM za šport, kulturo, turizem in mladino Radlje ob Dravi
Radlje ob Dravi, 18. 5. 2022 od 10.00 do 12.00
Skupaj z Društvom Ajda Koroška bomo izvedli zelemenjavo na ploščadi pred MKC Radlje ob Dravi! Pridružite s nam! Več >>

Izvaja: Svetovalno središče Pokolpje
Metlika, 18. 5. 2022 od 10.00 do 12.00
Zavod za izobraževanje in kulturo Črnomelj vas vabi v Ljudsko knjižnico Metlika, kjer bo v okviru svetovalne točke Svetovalnega središča Pokolpje potekalo informiranje in svetovanje o možnostih izobraževanja tako za zaposlene kot brezposelne osebe in upokojence. V kolikor ste brezposelni, pa boste lahko pripravili svoj življenjepis in napisali vlogo za zaposlitev. Več >>

Izvaja: Alenka Kukman s.p.
Črnomelj, 18. 5. 2022 od 10.00 do 12.00
Vabljeni v Hišo sadeži družbe Črnomelj na delavnico priprave kosila iz divje rastočih rastlin z mentorico Alenko Kukman. Več >>

Izvaja: Večgeneracijski center Andeški hram
Slovenj Gradec, 18. 5. 2022 od 10.00 do 12.00
Piščančja obara z žličniki Za pripravo zdravega obroka rabimo približno 200gramov pirine moke, 3 jajce, 2-3 žlice kisle smetane in ščepec soli. Več >>

Izvaja: Zasavska ljudska univerza
Hrastnik, 18. 5. 2022 od 10.00 do 12.00
Živali igrajo pomembno vlogo tudi v domovih za starejše, kjer prevladujejo osamljenost, depresija, obupanost, nebogljenost in nizka raven samospoštovanja. Srečanje s kužkom je pogosto glavna tema pogovorov, kar pripomore h krepitvi medosebnih odnosov. Nekako jih ponese v čas, ko so nekateri od njih imeli domače živali. Zanimivo je opazovati njihovo radovednost. V domu starejših občanov Hrastnik jih bo tokrat obiskala psička Ota, ki bo prirepkala v njihova srca. Več >>

Izvaja: Kulturni dom Krško, grad Rajhenburg
Brestanica, 18. 5. 2022 od 10.00 do 18.00
Grad Rajhenburg vabi na dan odprtih vrat ob mednarodnem muzejskem dnevu, ki bo 18.5.2022. Vabljeni na ogled med 10. in 18. uro. Več >>

Izvaja: Zavod za kulturo, Delavski dom Trbovlje
Trbovlje, 18. 5. 2022 od 10.00 do 11.00
V pododrju Delavskega doma Trbovlje obiščemo edinstven muzej v Evropi, kjer na nov, sodoben način spoznamo več kot 200 let trboveljske zgodovine. V prvem delu ogleda stopimo v rudarjevo delovno okolje: vašhavo ter jamo, kjer knapovski delovnik doživimo z vsemi čutili. V drugem delu ogleda se z očali za virtualno resničnost sprehodimo po pravih rovih trboveljskega rudnika. Več >>

Na tečaju bomo prisotne seznanili s prenosom aplikacije ZOOM na računalnik in jih naučili nadaljnje uporabe, da se bodo lahko vključili v izobraževanje na daljavo. Več >>

Izvaja: Ilustratorka Stropnik Šonc Urška
Velenje, 18. 5. 2022 od 10.00 do 12.00
Likovno ustvarjanje je ustvarjalni proces, pri katerem se lahko sproščamo, gradimo svojo kreativnost, smo boljše volje in napredujemo tudi intelektualno. Na ustvarjalnici bomo slikali po opazovanju, spoznali bomo likovne motive in se posvetili motivu tihožitja. Uporabljali bomo akrilne barve(dobrodošla je zaščitna majčka), s katerimi bomo slikali na platna srednje dimenzije. Brez skrbi, ustvarjalni proces bo voden, s svojimi izkušnjami in znanjem bom vsem pomagala in vas pripeljala do veselja do slikanja in ustvarjanja. Pa seveda-do dobrih likovnih izdelkov. Več >>

Izvaja: Esperantsko društvo Ljubljana
Kranj, 18. 5. 2022 od 10.00 do 10.45
Seznanitev otrok s pravljico Mali princ v jeziku esperanto, besedami iz pravljice. Ustvarjanje: gubanje papirnatih čak, gibalna igra. Več >>

Izvaja: Koroška galerija likovnih umetnosti
Slovenj Gradec, 18. 5. 2022 ob 10.00
V okviru Mednaronega muzejskega dne v Koroški galeriji likovnih umetnosti ob 10. uri pripravljamo javno vodstvo po razstavah Nove pridobitve 2010–2022 in Izbrana dela iz zbirke KGLU. Po razstavi bo vodila kustosinja Andreja Hribernik. Več >>

Izvaja: Komunala Trbovlje, d.o.o.
Trbovlje, 18. 5. 2022 od 10.00 do 11.15
Ali znamo pravilno razvrščati odpadke? Na to bomo odgovorili na delavnici ob zbiralnici za odpadke v Mestnem parku. Sprehodili se bomo tudi po zelenem majskem parku do žuželčnika in spregovorili o pomenu opraševalcev. Več >>

Izvaja: Dom Hmelina, dom za strejše občane, d.o.o.
Radlje ob Dravi, 18. 5. 2022 od 10.00 do 11.00
V sodelovanju s Trgovino Senior izvedba modne revije s sodelovanjem stanovalcev doma kot predstavitvenimi manekeni za izbrana oblačila. Več >>

Izvaja: Društvo upokojencev Sevnica
Sevnica, 18. 5. 2022 od 10.00 do 12.00
Vabimo mlade udeležence, ki znajo dobro uporabljati pametni telefon, da nam, starejšim, pomagajo pri učenju uporabe pametnega telefona. Učili se bomo kako poslati SMS in MMS, uporabo e-pošte, uporabne aplikacije in še kaj. Več >>

Izvaja: Kulturni dom Krško, Mestni muzej Krško
Krško, 18. 5. 2022 od 10.00 do 18.00
Mestni muzej Krško vabi na dan odprtih vrat ob mednarodnem muzejskem dnevu. Vabljeni v Mestni muzej Krško na Valvasorjevo nabrežje 4. Več >>

Izvaja: Aleksandra Škoflek
Žalec, 18. 5. 2022 ob 10.00
Na predstavitvi se bomo posvetili temi o čebelah in njihovem delu. Poseben poudarek bomo namenili pogovoru o koristnosti čebel in njihovega dela za naš planet. Več >>

Izvaja: OŠ Preska
Medvode, 18. 5. 2022 od 10.00 do 12.30
Prvošolci se bomo na šolskem igrišču preizkusili v vožnji kolesa in rolanja med ovirami. Poskrbeli pa bomo tudi za varnost - čelada in ščitniki so obvezna oprema. Vmes nas seveda čaka še kakšna zabavna igra. Več >>

Izvaja: Zdravstveni dom Slovenj Gradec
Slovenj Gradec, 18. 5. 2022 ob 10.00
Nordijska hoja je zelo enostavna in varna oblika telesne aktivnosti. Dopolnjujemo jo lahko s preprostimi tehnikami čuječnosti ter tako dodatno poskrbimo tudi za sprostitev in dobro počutje. Vodeno aktivnost za vas izvajamo vsako sredo ob 10. uri. Dobimo se pred VGC Andeški hram. Več >>

Izvaja: Ljudska univerza Krško
Krško, 18. 5. 2022 ob 10.00
Ljudska univerza Krško vabi na izmenjavo sadik, ki bo potekala v Večgeneracijskem centru v Krškem, in sicer 18.5.2022. Več >>

Izvaja: Zdravstveni dom Slovenj Gradec
Slovenj Gradec, 18. 5. 2022 od 10.00 do 12.00
V Andeškem hramu izvajamo zanimivo in aktualno delavnico – raziskovali bomo, kako hitro pripraviti zdrav in uravnotežen obrok. Vsem, ki nas boste v delavnici obiskali, bo pri tem pomagala strokovnjakinja s področja prehrane, dietetičarka Anja Lenart iz CKZ Koroška (Zdravstveni dom Slovenj Gradec). Anja si je v času dela v zdravstvenem domu pridobila raznolike izkušnje, ki jih zdaj želi podeliti tudi s širšim krogom ljudi. Več >>

Izvaja: Dom upokojencev Kranj
Kranj, 18. 5. 2022 od 10.15 do 11.15
S stanovalci doma upokojencev Kranj bomo obiskali botanični vrt in imeli vodeno turo s strani predstavnikov Hortikulturnega društva Kranj. Stanovalcem bi radi podarili nekaj trenutkov v čudovitem majskem vrtu, obenem pa bodo bolje spoznali to 100-letno znamenitost Kranja. Več >>

Izvaja: Šolski center Ravne - Srednja šola Ravne na Koroškem
Ravne na Koroškem, 18. 5. 2022 ob 10.15
Zdrav življenjski slog in dobro počutje zajema tudi skrb za fizično telo. Če je prisotna še dobra družba več generacij, je rekreacija popolna. Poleg rekreacije bomo spoznavali čudovito koroško naravo in pomen medgeneracijskega povezovanja. Glavni cilj pa je apiterapijo, ki nam jo bo predavatelj še posebej predstavil. Več >>

Izvaja: OŠ Šmarje pri Jelšah , POŠ Sveti Štefan
Sveti Štefan, 18. 5. 2022 od 10.30 do 12.30
Predstavitev dejavnosti v naši podružnični šoli za učence in učitelje iz sodelujočih šol (Hrvaška, Portugalska, Turčija, Anglija, Nemčija). Kratek program, likovna delavnica, športna delavnica, ogled pouka, prigrizek in slovo. Izvajalci: Šola s centralno šolo Šmarje pri Jelšah Več >>

Izvaja: Študijski krožek Zveneče jelše
Šmarje pri Jelšah, 18. 5. 2022 od 10.30 do 12.30
Petje krepi našo samozavest, spodbuja dihanje, sprošča mišice, nas povezuje z drugimi in še marsikaj. Vabljeni, da zapojete skupaj z Zvenečimi Jelšami. Morda obudite spomina na katero skoraj pozabljeno pesem ali pa se naučite kakšno, ki je še ne znate. Več >>

Izvaja: Razvojno informacijski center Slovenska Bistrica
Slovenska Bistrica, 18. 5. 2022 od 10.30 do 13.00
»Tkanje prijateljstva z nitkami turizma« oz. že 14. srečanje turističnih podmladkov, na katerem se bodo predstavile skupine vrtcev, osnovnih šol in srednje šole, ki delujejo na območju občin Slovenska Bistrica, Makole, Oplotnica in Poljčane. Več >>

Izvaja: Šolski center Slovenske Konjice - Zreče
Slovenske Konjice, 18. 5. 2022 od 10.30 do 11.30
Predstavili vam bomo učno izdelovalni laboratorij (3D tiskalniki, 3D skener, CNC rezkar, laserski gravirni stroj, rezkalnik folij, PCB printer...) in hitro prototipiranje izdelkov. Več >>

Izvaja: Ljudska univerza Slovenska Bistrica
Slovenska Bistrica, 18. 5. 2022 od 10.30 do 12.30
Uporabniki centra Metulj bodo predstavili svoje predloge in potrebe. Zapisali in dalje bomo posredovali njihove besede in želje. Več >>

Izvaja: Center za starejše Metulj
Slovenska Bistrica, 18. 5. 2022 od 10.30 do 12.30
V Centru Metulj bomo pripravili okroglo mizo, kjer bomo prisluhnili, željam, predlogom in potrebam uporabnikov. Predlogi bodo služili kot podlaga za razvoj dejavnosti v Centru Metulj. Več >>

Izvaja: Osnovna šola Šmarje pri Jelšah, Podružnična šola Sveti Štefan
Sveti Štefan, 18. 5. 2022 od 10.30 do 12.30
-predstavitev dejavnosti v naši podružnični šoli za učence in učitelje iz sodelujočih šol (Hrvaška, Portugalska, Turčija, Anglija, Nemčija) - kratek program , likovna delavnica, športna delavnica, ogled pouka, prigrizek in slovo. Izvajalci: Šola s centralno šolo Več >>

Izvaja: Ekonomska šola Celje, Gimnazija in srednja šola
Celje, 18. 5. 2022 od 10.45 do 11.15
Preverjanje in utrjevanje znanja s pomočjo aplikacije Kahoot. Dijaki so pripravili predstavitev umetnikov. s pomočjo aplikacije so preverili, koliko so si zapomnili sošolci. Organizator: Marjetka Šelih Več >>

Izvaja: Center za sluh in govor Maribor
, 18. 5. 2022–20. 5. 2022 ob 10.50
Z učenci se bomo pogovarjali o tem kako je danes enostavno nekomu poslati pošto. Vsak si bo odprl svojo spletno pošto. Naučili se bodo pošiljati preprosta sporočila. Poslali jih bodo tudi svoji staršem, bratom, sestram,... Več >>

Izvaja: Inštitut za mladinsko politiko
Ajdovščina, 18. 5. 2022 od 11.00 do 12.00
Inštitut za mladinsko politiko zainteresirani lokalni javnosti predstavlja certifikat Mladim prijazna občina. Več >>

Izvaja: OŠ Rodica
Rodica, 18. 5. 2022 od 11.05 do 11.40
Učenci se bodo naučili pripraviti testo za pico. Spoznali bodo, kaj je potrebno narediti, da testo vzhaja. Nato bodo pico še obogatili z različno zelenjavo in jo potresli s sirom. Naučili se bodo samostojno speči pico. Več >>

Izvaja: Osnovna šola Frana Roša
Celje, 18. 5. 2022 od 11.10 do 12.30
Svoja doživljanja na potovanju po Baltskih državah bo z devetošolci delil priznani umetnostni zgodovinar in popotnik Matija Plevnik. Več >>

Izvaja: Osnovna šola Notranjski odred Cerknica
Cerknica, 18. 5. 2022–24. 5. 2022 od 11.25 do 12.10
Vsak dan se znajdemo v konfliktnih situacijah. Pomembno je, kako jih rešimo. Pogovor lahko reši marsikateri problem, če se znamo poslušati, sprejemati, razumeti, iskati rešitve in se dogovarjati. Včasih se zmenimo sami, včasih pa potrebujemo pomoč. Učenci 5. razreda bodo z igro vlog predstavili učencem 6. razredov, kako lahko poteka pogovor, da se poišče sprejemljivo rešitev, s katero se strinjata obe sprti osebi. Več >>

Izvaja: 3. gimnazija Maribor
Maribor, 18. 5. 2022 od 11.35 do 13.00
Zgodbe beguncev iz Ukrajine, Sirije, Palestine, bo z nami delila predavateljica dr. Majda Nadji, ki predstavlja zbrane zgodbe ljudi z namenom, da javnosti približa drugačno predstavo o vojni, ki jo spremljamo zgolj preko medijev. Vojna v Ukrajini je z domov pregnala milijone ljudi in zarezala v evropski vsakdan. Zato se vedno znova poraja vprašanje: »Kdo daje pravico svetovnim politikom, da tisoče in tisoče ljudi prisilijo v beg in postanejo begunci.« V uvodnem nagovoru je dr. Nadji zapisala: Ob vrnitvi domov se vedno znova vprašam:« Ali znamo Slovenci dovolj ceniti varnost in mir, ki ju imamo?« Več >>

Izvaja: Šolski center Ravne na Koroškem, Gimnazija Ravne na Koroškem
Ravne na Koroškem, 18. 5. 2022 od 11.40 do 12.25
V današnjem času je skrb za čisto okolje ključnega pomena. Agenda 2030 narekuje trajnostni razvoj tudi v tej smeri. Zato bi radi mladim približali pomen odgovornega odnosa do svojega bivalnega okolja. Tako bodo dijaki 1 C razreda spoznavali, kako pomembno je (po)skrbeti za čisto okolje. Skupaj bomo očistili okolico šole in na ta način prispevali k ohranjanju narave. Več >>

Izvaja: Kultprotur
Gornja Radgona, 18. 5. 2022 od 12.00 do 20.00
V sredo, 18. maja 2022, obeležujemo Mednarodni muzejski dan in vas ob tej priliki vabimo k brezplačnemu ogledu muzeja Špital med 12. in 18. uro. Ob 18. uri, pa lepo vabljeni na predavanje ddr. Ivana Rihtariča: Resnice, napake, zmote in miti o zgodovini Radgone. Vstopnine ni! Več >>

Izvaja: Komunala Kranj d.o.o.
Preddvor, 18. 5. 2022 od 12.00 do 14.00
Predstavitev dejavnosti Komunale Kranj in pripomočkov za lažje ravnanje z odpadki; razlaga pomena pitja vode iz pipe; predstavitev delovanja Centralne čistilne naprave Kranj in področja odpadnih voda; preverjanje znanja in nagrajevanje obiskovalcev za pravilne odgovore; prikaz ločevanja odpadkov in pa predelave tetrapaka v recikliran papir. Več >>

Izvaja: Zgodovinski arhiv Celje
Celje, 18. 5. 2022 od 12.30 do 13.30
Zaradi trenutnih razmer so še vedno aktualne in se priporočajo spletne kulturne prireditve, zato se sprehodite z nami skozi virtualno razstavo ARS - PARK. Izvajalec: Zgodovinski arhiv Celje, Teharska cesta 1, 3000 Celje Več >>

Izvaja: OŠ Kozara Nova Gorica
Dobrovo, 18. 5. 2022 od 12.30 do 13.15
Delavnica je namenjena spodbujanju samostojnega učenja in dela doma. Učenci 6. razredov bodo spoznali različne načine bolj učinkovitega učenja. Več >>

Izvaja: Osnovna šola Notranjski odred Cerknica
Cerknica, 18. 5. 2022–20. 5. 2022 od 12.35 do 14.10
Učenci od 6. do 9. razreda bodo ob Svetovnem dnevu čebel poslikali panjske končnice z akrilnimi barvami pod vodstvom umetnika gospoda Jerneja Dolničarja. Razvijali bodo ustvarjalnost in kreativnost. Izdelki bodo krasili didaktični čebelnjak Čebelarskega društva Begunje. Več >>

Izvaja: OŠ Maksim Gaspari Begunje
Begunje pri Cerknici, 18. 5. 2022 od 12.35 do 14.10
Četrtošolci bodo z razredničarko Desi Maksić izvedli kulinarično delavnico. Ker bomo v petek praznovali svetovni dan čebel, bodo v ta namen spekli medenjake, s katerimi se bodo posladkali vsi učenci naše šole. Več >>

Naša družba se stara in prav tako zaposleni v našem podjetju. S sporočili na plakatih in razgovori z vodstvom bomo opozorili na izzive, ki jih prinaša staranje zaposlenih in razlike med generacijami. Govorili bomo o pomenu usposabljanja in razvoja kompetenc za uspešno opravljanje dela ter o nujnosti sprememb obnašanja starejših - skrb za večjo prilagodljivost ter pripravljenost za pridobivanje novih znanj in spretnosti. Opozorili bomo tudi na velik pomen prenosa znanj in spretnosti na mlajše sodelavce in obratno. Več >>

Izvaja: Osnovna šola Šmartno pri Litiji
Šmartno pri Litiji, 18. 5. 2022 od 13.00 do 15.00
V okviru razpisane tematike Učenje je življenje bodo učenki višjih razredov pripravili za mlajše učence likovno delavnico. Več >>

Izvaja: OŠ Antona Globočnika podružnica Studeno
Studeno, 18. 5. 2022 od 13.00 do 14.00
Od ideje do izdelka. Ob pomoči bodo otroci ukrojili, izrezali in zašili svoj obesek za ključe. Otroci se bodo spoznali s šivanjem in usvojili tehniko. Več >>

Izvaja: JSKD Območna izpostava Šmarje pri Jelšah
Olimje, 18. 5. 2022 od 13.00 do 14.30
Epidemija že tretjo sezono kroji delo z zbori, zato so letošnje območne pevske revije namenjene predvsem motivaciji mladih pevcev. Vabimo vas na območno srečanje otroških in mladinskih zborov, ki prihajajo iz občin Šmarje pri Jelšah, Kozje, Bistrica ob Sotli in Podčetrtek in z obiskom dogodka sebi in mladim pevcem obudite veselje, ki ga prinašajo nastopi. Več >>

Izvaja: UPI - ljudska univerza Žalec
Žalec, 18. 5. 2022 ob 13.30
Z izkušenim kuharjem Andrejem Slonjškom bomo spoznali osnove kuhanja in se osredotočili na področje zelene kulinarike. Več >>

Izvaja: Dnevni center ŠENT Ajdovščina
Ajdovščina, 18. 5. 2022 od 13.30 do 15.00
Vabljeni na sproščen klepet ob skodelici kave ali čaja o tem, kako obvladovati težke občutke in v življenje povabiti čim več prijetnih, sproščujočih in pozitivnih občutkov. Predstavitev tehnik ustvarjalne vizualizacije in tehnik sproščanja. Vabljeni tudi vi, da predstavite svojo izkušnjo o preobražanju svojih občutkov ali pa svoje izkušnje s sproščanjem. Veseli smo vašega odziva. Zaradi lažje organizacije vas prosimo za prijave na tel: 05/36 43 850 ali e- pošto svetovalka.dc-ajd@sent.si Več >>

Izvaja: OŠ Martina Krpana
Ljubljana, 18. 5. 2022 od 13.50 do 14.35
Izbrani učenci razredne stopnje (od 1. do 6. razreda), ki se že znajo pogovarjati v angleščini, se bodo preizkusili v branju angleških dialogih v vsakdanjih situacijah. Spodbujali bomo tudi doživetost prebranega in odigranega. Zapeli bomo pesem, igrali igro Jeopardy in spoznali zgodbo The Tale of Two Wolves. Več >>

Izvaja: Mladinski center Krško
Krško, 18. 5. 2022 od 14.00 do 17.00
Naš Srečko zopet osvaja ulice Krškega. Brcali bomo žogo, se lovili, risali in igrali različne družabne igrice. Se vidimo na Vidmu! Več >>

Izvaja: Šolski center Novo mesto
Novo mesto, 18. 5. 2022 od 14.00 do 15.00
Zvočno sproščanje predstavlja aktivno polje zvoka (zvokovni ovoj), ki se ustvari ob igranju na starodavna glasbila. Gostota tonov mnogih instrumentov, med katerimi ima vodilno vlogo ravno gong, kateremu se pridružujejo kristalne in himalajske posode ter šamanski in oceanski boben, vzpostavijo skorajda otipljivo valovanje zvoka. Zvok podpre posameznika, da sprosti tiste manj prijetne občutke in stanja neravnovesja v telesu ter poveča veselje in lahkotnost do življenja. Delavnica je primerna za vse generacije. Nekateri učinki in koristi, ki jih zvočna sprostitev lahko prinese: - sprostitev in umirjanje misli, - ustvarjanje harmonije in doseganje ravnovesja v telesu, - sproščanje blokad, stresa in napetosti, - boljša koncentracija in fokus, - pomoč pri potovanju v svojo notranjosti in iskanju odgovorov, - notranje očiščenje (jeza, žalost, strah, nejasnosti …), - zaznavanje sebe in drugih, - umiritev duše in telesa, - globoko doživetje na vseh nivojih, - zavedanje, pozornost in prisotnost … Več >>

Izvaja: Osnovna šola Antona Globočnika Postojna
Postojna, 18. 5. 2022 ob 14.00
Udeleženci se bodo udeležili sprehoda po učni poti po Majlontu. Zbor je pred OŠ Antona Globočnika Postojna, v sredo, 18. 5. 2022, ob 14.00. Po ulicah Majlonta nas bodo popeljale učenke vodičke. *Prireditev bo izvedena ob zadostnem številu prijav. Več >>

Izvaja: Srednja zdravstvena in kozmetična šola Maribor
Maribor, 18. 5. 2022 od 14.30 do 16.00
Na delavnici bo možno iz naravnih sestavin na preprost način izdelati kozmetične izdelke kot so mila, balzami, tuš geli... Več >>

Izvaja: Srednja zdravstvena in kozmetična šola Maribor
Maribor, 18. 5. 2022 od 14.30 do 16.00
Na delavnici bo prikazan način, kako iz perlic izdelati zapestnico, ki nas bo krasila čez poletje. Udeleženci si bodo zapestnice lahko izdelali sami. Organizator: Melita Munič Več >>

Vsakodnevno življenje od nas zahteva prehiter tempo in povzroča ogromno stresa. Naučili se bomo, kako se sprostiti skozi postopke meditacije. Več >>

Izvaja: Dom upokojencev Šmarje pri Jelšah
Šmarje pri Jelšah, 18. 5. 2022 od 16.00 do 17.00
Prvič po več kot dveh letih bomo za naše stanovalce pripravili pravi, veliki koncert. V goste smo povabili ansambel Unikat in verjamemo, da bodo vsem nam polepšali dan. Več >>

Izvaja: Sanja Majerle
, 18. 5. 2022 od 16.00 do 17.00
Terapevtska in pomlajevalna masaža obraza pomladi kožo, vaš obraz bo postal svež in sijoč,celotno telo se ob tem napolni z energijo. Masaža obraza: - izboljša prekrvavitev, - spodbuja izločanje toksinov iz telesa, - pospešuje nastanek kolagena in elastana Z rednim izvajanjem samomasažne terapije lahko zmanjšate gube, mlahavost, število starostnih peg in aken ter izboljšate teksturo kože. Predstavila vam bom nekaj preprostih pritiskov na obrazu za prekrvavitev obraza in s tem celotnega organizma. Obvezne predhodne prijave dan pred dogodkom na e-naslov: sanjaSdance@gmail.com Več >>

Izvaja: Fakulteta za energetiko Univerze v Mariboru
Vrbina, 18. 5. 2022 ob 16.00
Fakulteta za energetiko Univerze v Mariboru vabi na informativni dan za podiplomski študij ter na dan odprtih vrat Inštituta za energetiko Fakultete za energetiko Univerze v Mariboru. Več >>

Izvaja: Vrtec Radenci - Radenski mehurčki
Radenci, 18. 5. 2022 od 16.00 do 17.00
NA aktivu vzgojiteljic in pomočnic vzgojiteljic bo specialna pedagoginja, gospa Maja Cigut iz Osnovne šole IV. Murska Sobota predstavila govorno-jezikovna odstopanja predšolskih otrok. Več >>

Izvaja: RAGOR - Razvojna agencija Zgornje Gorenjske
Jesenice, 18. 5. 2022 ob 16.00
V okviru akcije »Naučite se nekaj novega v dveh minutah« smo pripravili nekaj, ob čimer se vam bodo pocedile sline. Vas zanima, kaj so delavci včasih jedli - Vzemite si 2 minuti za znanje in izvedeli boste več o delavski mal'ci. Video je dosegljiv na: https://www.youtube.com/watch?v=C1gKFswP6F4. Objavljen bo tudi na socialnem omrežju koordinatorja in ostalih podizvajalcev. Več >>

Izvaja: Društvo Sorško polje
Mavčiče, 18. 5. 2022 od 16.00 do 19.00
VRTNARIMO: urejamo gredice, sadimo, delamo zastirke, zalivamo, pobiramo pridelke. Izmenjujemo si semena, sadike. Mešamo biodinamične preparate za potrebo vrta in svojih domačih površin. Ob tem se naučimo veliko novega, izmenjujemo izkušnje in se imamo lepo. POTREBUJETE: primerna oblačila in orodje za delo na vrtu. Prijave in informacije: tatjana@nasmehsrca.si Več >>

Izvaja: Društvo za delo z mladimi v stiski Žarek
Jesenice, 18. 5. 2022 od 16.00 do 18.00
V okviru tednov vseživljenskega učenja 2022 bo v dnevnem centru Naj mladih ne vzgaja ulica Jesenice potekala pogovorno socialna delavnica za otroke in mladostnike o samopodobi. Več >>

Izvaja: EKO - TCE, d. o. o.
Vojnik, 18. 5. 2022 od 16.00 do 18.00
Zaradi padajoče konkurenčnosti gospodarstva v ospredje prihaja nova ekonomija, ki narekuje ciklično rabo virov. Odpravili se bomo v Vojnik, v zaposlitveni center EKO - TCE, d. o. o., ki omogoča socialno-ekonomsko integracijo invalidov na trg delovne sile. Center ima v svojem lokalnem okolju pomembno vlogo, saj odgovarja na njegove potrebe - varčuje z viri in je okoljsko ter družbeno odgovoren. Spoznavali bomo socialno inovacijo v podjetništvu in samooskrbno skupnost v simbiozi z okoljem. Več >>

Izvaja: Osnovna šola Notranjski odred Cerknica
Cerknica, 18. 5. 2022 od 16.00 do 19.00
Zelo pomembno je ohranjati kulturno dediščino, da se le-ta prenaša na mlajše rodove. Pod vodstvom učiteljice gospe Marje Lončar se bo odvijala delavnica pletenja vencev za slovesnost prvega obhajila in svete birme. Vence se bo pletlo iz jelke. Vabljeni vsi, ki vam je ta ljudski običaj zanimiv in bi ga radi spoznali. Prijave na: marja.loncar@os-cerknica.si Več >>

Izvaja: Pokrajinski muzej Ptuj-Ormož
Ormož, 18. 5. 2022 od 16.00 do 18.00
Odprtje razstav bo potekalo v Beli dvorani Grajske pristave Ormož. Razstavljeni bodo izbrani likovni izdelki mladih ustvarjalcev. Več >>

Izvaja: Plesni studio Novo mesto
Novo mesto, 18. 5. 2022 od 16.00 do 17.30
Hip-hop je v tem trenutku zagotovo najpopularnejši kulturni pojav med mladimi. Začelo se je na ulicah, v parkih… Mladi so prinesli zvočnike, bobne in ostale inštrumente in se naveličani uličnega nasilja raje zavrteli ob zvokih, ki so prihajali iz mešalne mize DJ-a. Zabava se je iz ulice preselila tudi v plesne dvorane, kjer ne manjka poskočnih in energičnih gibov, predvsem pa zabavnih druženj. Tam nastajajo plesne koreografije trenutno najbolj popularnih videospotov (Usher, Justin Timberlake, Beyonce, Janet Jackson,…), plesni gibi novega hip hopa, za katere je značilno spreminjanje besede v gib, ko plesalci s telesom in gibom prikazujejo besedilo glasbe. Vabimo vas, da se nam pridružite na dnevih odprtih vrat Plesnega studia Novo mesto. Več >>

Izvaja: Šolski center Škofja Loka
Škofja Loka, 18. 5. 2022 od 16.00 do 18.00
Udeleženci, ki bi želeli pridobiti javnoveljavno izobrazbo srednjega poklicnega ali poklicno-tehniškega izobraževanja strojne ali lesne smeri, bodo na informativnem dnevu pridobili informacije o začetku, poteku, zaključku in stroških izobraževanja ter posebnostih izvedbe. Dogodek je namenjen mlajšim in starejšim odraslim, zaposlenim in nezaposlenim osebam, ki imajo končano vsaj osnovno šolo in bi želeli pridobiti strojniški ali lesarski poklic. Več >>

Izvaja: Zveza prijateljev mladine Krško
Krško, 18. 5. 2022 od 16.00 do 18.00
Zveza prijateljev mladine Krško vabi na pohod po okolici starega Krškega, ki ga bodo izvedli prostovoljci različnih generacij. Več >>

Izvaja: Vrtec Ljutomer
Ljutomer, 18. 5. 2022 od 16.00 do 17.30
V okviru sodelovanja s starši bomo izvedli pohod v okolici Ljutomera. Namen je krepiti in vzpostaviti odprte komunikacijske vezi med starši, otroki in zaposlenimi ter istočasno preživeti prijetno sproščeno popoldne in hkrati spodbujati zdrav življenjski slog. Več >>

Izvaja: Monna lisa d.o.o.
Medvode, 18. 5. 2022 od 16.00 do 18.00
Na delavnici bomo predstavili osnove pletenja za začetnike. Tistim malo bolj izkušenim, pa bomo prikazali kako se pletejo bolj zahtevni vzorci. Več >>

Izvaja: simon macuh - samozaposlen v kulturi, performer, kipar in intermedijski umetnik
Ljubljana, 18. 5. 2022–19. 5. 2022 od 16.00 do 19.00
Oscilatorji so osnova električno generiranih zvokov in jih najdemo v različnih čisto resnih glasbilih, električnih klaviaturah, sinteseizerjih, potem v otroških igračah, hišnih zvoncih, v napravah, ki nas zvočno opozarjajo in še kje. V dvodnevni delavnici bomo spoznavali oscilatorje v vlogi zvočil. Po kratki predstavitvi področja se bomo lotili preizkušanja naprav; kako delujejo samostojno, kako jih povezujemo med sabo in seveda, kakšni so učinki tega početja. Pridobljenih izkušnje bodo nato izhodišče za refleksijo. Glede na skupne ugotovitve bomo na koncu posneli in zmontirali zvoke v zvočni zapis. Delavnica prispeva k razvoju in refleksiji sodobnega ustvarjanja ter promociji in izobraževanju na področju intermedijske umetnosti. Sodobne umetniške prakse so v osnovi zelo demokratične in povezovalne. So polje sodelovanja, preizkušanja in prenašanja izkušenj praks, ki so aktualne in uporabne v tem času ter vsebujejo refleksije in samorefleksije tako form kot vsebin, katere obravnavajo. Pričujoči projekt ima cilj približati na videz oddaljene intermedijske fenomene ljudem tako, da jih vključuje v soustvarjanje. Omogoča spoznavanje in raziskovanje zvočnih medijev, raziskovanje in preizkušanje procesa soustvarjanja in nastajanja oblik in vsebin avdio-vizaulnih stvaritev, raziskovanje in ustvarjanje prezentacijskih večmedijskih oblik. Refleksija, ki sledi, in ugotovitve lahko podprejo področje, da se lahko nekaj realizira tudi drugače od prevladujočih načinov. Omogočeno je razširjanje diskurza, odprtost za raziskovanje in ustvarjanje. Več >>

Izvaja: Dom upokojencev Nova Gorica
Nova Gorica, 18. 5. 2022 ob 16.00
Pogovarjali se bomo o vaših vprašanjih , ki so na kakršenkoli način povezana s pojmom demenca. Delavnico bo vodil mag. Jože Škrlj, predavatelj in strokovnjak na področju socialnega varstva in izmenjave izkušenj. Več >>

Izvaja: Janja Simčič
Nova Gorica, 18. 5. 2022–9. 6. 2022 od 16.30 do 18.00
Na 12-urnih delavnicah boste spoznali osnovne funkcije in preproste trike za uporabo pametnega telefona. Srečanja bodo potekala 18. 5., 26. 5., 30. 5., 2. 6., 6. 6. in 9. 6. 2022 na LUNG-u med 16:30 in 18. uro. Pohitite s prijavo, saj je število udeležencev omejeno. Več >>

Izvaja: Knjižnica Ksaverja Meška Slovenj Gradec
Slovenj Gradec, 18. 5. 2022 od 16.30 do 18.00
Monika Smrtnik iz Alternativnega centra ARMONI bo v Knjižnici Ksaverja Meška Slovenj Gradec organizirala ŽENSKE KROGE. Ženski krogi so motivacijske pogovorne delavnice o različnih temah, ki nam bodo izboljšale kakovost življenja in počutje. Več >>

Izvaja: Osnovna šola Kozje
Rogaška Slatina, 18. 5. 2022 ob 17.00
Na predstavitvi bo staršem predstavljeno poučevanje angleščine za otroke skozi igro in pesmic, da se otrokom na prijazen način predstavi učenje angleščine. Več >>

Izvaja: Zasavska ljudska univerza
Zagorje ob Savi, 18. 5. 2022 od 17.00 do 18.30
Vabljeni na krajši delavnico o čuječnosti na prostem, in sicer ob Ribnik v Zagorju. S pomočjo različnih vaj bomo obnovili in utrdili naše znanje o tem, kako si naš rutinski črno-beli svet obarvati z najlepšimi barvami. V primeru slabega vremena bo delavnica na ZLU. Več >>

Izvaja: IZUM-Institut informacijskih znanosti
Maribor, 18. 5. 2022 od 17.00 do 18.30
V predstavitvi boste spoznali, kako najhitreje poiščete gradivo v knjižnici, ga morda že vnaprej rezervirate ali pa si ga enostavno izposodite v elektronski obliki. Spoznali boste, kaj nam omogoča spletna aplikacija COBISS+ (https://plus.si.cobiss.net) in kaj so prednosti uporabe mobilne aplikacije mCOBISS, dostopne na Google play, App store in Huawei AppGallery. Ali ste si že uredili dostop do »Moje knjižnice«? Poznate svoje geslo? Kaj prinaša »Moj profil COBISS«? Na vsa ta vprašanja in še več bomo odgovorili skupaj in vas usposobili za samostojno iskanje vaše najljubše knjige in drugih gradiv. Več >>

Izvaja: Srednja šola Veno Pilon
Ajdovščina, 18. 5. 2022 od 17.00 do 18.00
Na delavnici bodo dijaki spoznali razliko med samospoštovanjem in samozavestjo. Preko delavnice bodo ozavestili samozavest oz. v čem so dobri ter vrednotili svoje občutke v trenutkih, ko so sami nad sabo razočarani. Več >>

Izvaja: Ljudska univerza Sežana
Sežana, 18. 5. 2022 od 17.00 do 18.30
Iščete informacije na spletu, pa jih ne najdete? Bi radi uredili stvari na upravni enoti izven uradnih ur? Iščete lastnika sosednje parcele? Odgovor na vsa ta vprašanja in še več boste dobili na predavanju. Pogledali si bomo tudi zanimive spletne povezave. Vljudno Vabljeni. Več >>

Izvaja: Srednja frizerska šola Ljubljana
Ljubljana, 18. 5. 2022 od 17.00 do 17.45
Voditeljica bo udeležencem predstavila pozitivne učinke meditacije, potem pa jih z meditacijo vodila skozi izkušnjo, po tem bo sledila refleksija na opravljeno delo. Več >>

Izvaja: Galerija Murska Sobota
Murska Sobota, 18. 5. 2022 od 17.00 do 18.00
Brezplačno javno strokovno vodstvo po razstavi Gustav Gnamuš - Slike. Po razstavi bo vodil kustos razstave, dr. Robert Inhof, direktor Galerije Murska Sobota. Več >>

Izvaja: Hiša sadeži družbe Metlika
Metlika, 18. 5. 2022 ob 17.00
V kolikor želite odigrati dobro partijo šaha, potem ste vabljeni v Hišo Sadeži Družbe Metlika. Z vami bo Gregor Skoliber. Delavnica se izvaja individualno ob predhodnem naročilu na telefonsko številko 070 753 110 (Gregor) ali 051 785 217 (HSD). Več >>

Izvaja: Kulturno rekreacijski center Hrastnik
Hrastnik, 18. 5. 2022 od 17.00 do 19.00
Metoda fraktalne risbe je ena od terapevtskih metod pomoči z umetnostjo, osnovana na spontani risbi, sestavljeni iz črt (linij) in barv. Fraktalna risba krepi ustvarjalnost, fokus, ustvarja nove nevronske povezave, nas povezuje s sabo, pri mladostnikih krepi socialno, custveno, kognitivno inteligenco, zmanjsuje stres in prinese v naše življenje več harmonije ... na delavnici bomo spoznali samo delček fraktalne risbe, tako imenovane umetniške fraktale. Predznanje ni potrebno, samo veselje do barv. Več >>

Izvaja: Šolski center Velenje
Velenje, 18. 5. 2022 od 17.00 do 18.30
Predavanje »Pogovarjajmo se, prisluhnimo otroku in si ne zatiskajmo oči« bo izvedel višji policist gospod Aleksander Levpušček. Starši bodo lahko izvedeli, kako prepoznati odvisnost, kako ukrepati, ko nastopijo težave, slišali kakšne so posledice drog, kot jih opaža Policija, kako se droge povezujejo z nasiljem med mladimi in imeli priložnost spoznati vizualni izgled drog. S predavanjem želimo prispevati k reševanju problematike prisotnosti drog med mladimi, k spreminjanju odnosa do dovoljenih in nedovoljenih drog ter skupaj razmišljati, kaj lahko šola, starši in dijaki storimo na področju večjega samospoštovanja in samostojnega sprejemanja pozitivnih odločitev. Več >>

Izvaja: Anja Prša s.p
Celje, 18. 5. 2022 od 17.00 do 19.00
Pravijo, da smo stari toliko, kot je stara naša hrbtenica. In vsak, ki se je kdaj v življenju srečal s težavami v hrbtenici, se bo stoodstotno strinjal s to trditvijo Razloge gre v glavnem pripisati porastu sedečih delovnih mest, sploh v kombinaciji s splošnim pomanjkanjem telesne aktivnosti. Kar pomeni, da naključno gibanje verjetno ne bo rešilo težav. Zdrava hrbtenica je tesno povezana z ustreznim gibanjem: na delavnici boste izvedeli nekaj koristnih teoretičnih nasvetov in praktičnih vaj. Izvajalec: Anja Pirša s.p, Ljubljanska cesta 103, 2310 Slovenska Bistrica Več >>

Izvaja: Ljudska univerza Slovenska Bistrica
Slovenska Bistrica, 18. 5. 2022 od 17.00 do 19.00
Rok Rutnik je mladi magister strojništva, zaposlen v Gasilki brigadi v Mariboru. Se stalno strokovno izobraževanje in širi svoja znanja, od leta 2021 dalje pa tudi poučuje bodoče strojne tehnike. Raziskuje, piše in objavlja, je družbeno angažiran in aktiven, kljub svoji mladosti. Več >>

Izvaja: Društvo diabetikov Jesenice
Jesenice, 18. 5. 2022 od 17.00 do 18.00
V okviru Tednov vseživljenskega učenja 2022 bo Društvo diabetikov Jesenice v sodelovanju z Srednjo šolo Jesenice - zdravstvena smer, izvajal merjenje sladkorja v krvi, holesterola in krvnega tlaka. Več >>

Na dogodku se bomo osredotočili na temo zdravega načina življenja v povezavi z naravo - zdrava prehrana vzeta iz narave, gibanje v naravi itd ... Več >>

Izvaja: Gimnazija Kranj
Kranj, 18. 5. 2022 od 17.30 do 19.00
Delavnica je namenjena vsakomur, ki bi rad spoznal osnove kitajskega jezika. Na delavnici boste spoznali, kako se predstavimo v kitajščini, števila od 1 do 10, štiri tone, ki so del kitajskega jezika in razvoj kitajskih pismenk. Delavnico bosta vodila učitelja Ye Yuchen in Nina Ovsenek. Vljudno vabljeni! Prijave: nina.ovsenek@gimkr.si do 13. 5. 2022. Več >>

Izvaja: Medobčinsko društvo prijateljev mladine Ajdovščina
Ajdovščina, 18. 5. 2022 od 17.30 do 18.30
S srečanjem želimo usvariti sproščen in navdihujoč prostor za osebno(stno) rast vseh udeežencev. Oplemenitili se bomo s praktičnimi veščinami za kakovostno in polno življenje ter se dotaknili naslednjih tem: - Samozavedanje, samoljubezen - Zdravi medosebni odnosi - Vrednote našega življenja - Joga in meditacija - Upravljanje s časom - Zdravi obroki in telesna vadba - Obvladovanje stresa - Individualno svetovanje - In še in še… Več >>

Izvaja: Mirjam Hojak
Nova Gorica, 18. 5. 2022 od 17.45 do 19.00
Metoda EFT vzpostavlja uravnovešeno energetsko stanje telesa in tako odpravlja neprijetne občutke tesnobe, zaskrbljenost, strahu, nemoči, krivde, zamere, žalosti in še mnoge druge, pa tudi fizične bolečine. Lahko jo primerjamo z akupunkturo, le da namesto igel uporabljamo svoje prste. Je enostavna, lahko se je nauči vsak in jo nato sam uporablja. Včasih prav čudežno deluje. Obisk delavnice je mogoč ob predhodni prijavi na: agnes.tomazincic@lung.si. Kontakt (LUNG): 051 607 259 Dejavnost izvaja: Mirjam Hojak Več >>

Izvaja: PGD Jagnjenica
Jagnjenica, 18. 5. 2022 od 18.00 do 20.00
V sklopu dogodka bodo mentorji, ki delujejo v okviru PGD Jagnjenica, mladim predstavili osnove gasilstva. Osredotočili se bodo na poglavitne dolžnosti in odgovornosti gasilcev, pokazali osnovno orodje in opremo, ki jo uporabljajo pri svojem delu. Izpostavili bodo, kako aktivno delovanje v gasilskih društvih pozitivno vpliva na oblikovanje značaja mladih. Krepi njihov solidarnostni duh, ima pozitiven doprinos na oblikovanje njihove samopodobe, vzdržuje kvalitetne medsebojne odnose ter krepi čustveno inteligenco in empatijo. V zaključku dogodka bo prikazana mokra vaja s hidrantom. Ob nadzoru in asistenci mentorjev se bodo mladi lahko preizkusili v tej vaji in podrobneje spoznali opremo, ki je potrebna za njeno izvedbo. Več >>

Izvaja: Glasbena šola Krško
Krško, 18. 5. 2022 ob 18.00
Glasbena šola Krško vabi na letno produkcijo oddelka za sodobni ples Glasbene šole Krško z naslovom Čudežno drevo. Več >>

Izvaja: Notranjski muzej Postojna
Postojna, 18. 5. 2022 ob 18.00
Vabljeni na otvoritev razstave, ki jo za vas pripravlja Notranjski muzej Postojna. Razstava je za udeležence brezplačna. Več >>

Izvaja: Glasbena šola Marjana Kozine Novo mesto
, 18. 5. 2022 od 18.00 do 19.30
Na prireditvi se bodo predstavili učenci glasbene šole, ki sodelujejo v različnih komornih zasedbah in pevskem zboru. S pestrim programom vas bodo popeljali skozi proces skupinskega muziciranja, ki ga ravno v glasbeni šoli začenjamo že zelo zgodaj. S sodelovanjem v skupini se otroci naučijo medsebojnega spoštovanja, poslušanja, timskega dela in uživajo v poustvarjanju znanih in manj znanih melodij s svojimi vrstniki. Ob zagnanem in predanem delu mentorjev pa se na številnih nastopih predstavijo tudi širši publiki novomeške občine. Več >>

Izvaja: Kulturni dom Krško, Mestni muzej Krško
Krško, 18. 5. 2022 ob 18.00
Muzejski predmet je temelj zbirk vsakega muzeja ter strokovnega in raziskovalnega dela kustosov. Predmet nosi simbolno sporočilo o času, ko je nastal, in ljudeh, ki so ga uporabljali. Muzejske zbirke lahko vsebujejo širok spekter predmetov, ki jim zaradi njihove vsakdanjosti le stežka pripišemo, da imajo muzejsko vrednost. Na delavnici bodo udeleženci izvedeli, kaj so muzejski predmeti, kako se z njimi ravna in kako se jih uporabi za pripravo razstave. Spoznali bodo, kakšno delo opravlja kustos dokumentalist, in si ogledali pravi muzejski depo, kjer so predmeti shranjeni. Več >>

Izvaja: Osnovna šola Ivana Tavčarja Gorenja vas
Gorenja vas, 18. 5. 2022 od 18.00 do 19.30
Udeleženci rolanja se bodo pod mentorstvom učiteljice športa in rolanja Vesne Šinkovec, preizkusili v veščinah rolanja na šolskem igrišču, tako za začetnike, kot tiste, ki že nekaj znajo. Več >>

Izvaja: Knjižnica Šmarje pri Jelšah
Šmarje pri Jelšah, 18. 5. 2022 ob 18.00
Vodilno temo naših letošnjih TVU in PU smo poimenovali Od talenta do mojstrstva, zato bomo vse dni TVU na YouTube kanalu Knjižnica Šmarje pri Jelšah predstavljali posameznike, ki so odkrili svoj talent in ga razvijali ter sledijo svojim sanjam. Mnoge med njimi bomo srečali tudi v živo na naših dogodkih. Naši zakladi, naši darovi so včasih skriti in se moramo do njih prebiti. Kako? Tudi z radovednostjo in čudenjem nad svetom, poslušati moramo tudi intuicijo in nikoli zapreti vrat kreativnosti. Aljoša Bagola, osrednji večerni gost naše letošnje Parade učenja. Več >>

Izvaja: Šolski center Celje - Medpodjetniški izobraževalni center
Celje, 18. 5. 2022 od 18.00 do 19.00
V času izvajanja Tednov vseživljenjskega projekta se sočasno izvaja tudi študijski krožek o narečnih zgodbah z naslovom Sma pač s hribu. V krožku se učimo o izvoru in značilnostih kozjanskega narečja, specifičnih narečjih posameznih manjših krajev in zapisujemo zgodbe v narečjih. Tokrat bomo eno izvedbo odprli tudi za vse, ki želijo o krožku izvedeti kaj več ali pa se nam morda celo pridružiti. Več >>

Izvaja: Knjižnica Bistrica ob Sotli
Bistrica ob Sotli, 18. 5. 2022 od 18.00 do 19.00
Pravljično doživetje za najmlajše ob predstavi Travniške zgodbe (Gledališče Pravljičarna) bomo pripravili na prostem pod kozolcem ob travniku polnem marjetic. Ekološko obarvana animacijska predstava je namenjena za najmlajše pa tudi za malo starejše otroke in njihove starše. Več >>

Izvaja: Osnovna šola Jurija Dalmatina Krško
Krško, 18. 5. 2022 ob 18.00
Osnovna šola Jurija Dalmatina Krško vabi na gozdne olimpijske igre za spodbujanje gibanja v naravnem okolju, za veselje in tudi zabavo. Več >>

Izvaja: Ljudska univerza Jesenice
Jesenice, 18. 5. 2022 od 18.00 do 19.30
Na predavanju se bomo dotaknili pojma "živeti zdravo". Pa vemo, kako sploh živeti zdravo? Zakaj tako malo ljudi resnično živi zdravo? Kaj pa stremljenje k lepotnim idealom, ki nam jih vsiljujejo razni proizvajalci tako imenovanih prehranskih dodatkov, ki obljubljajo čudeže po uporabi le-teh? Kaj je smisel slogana "živeti zdravo"? Več >>

Izvaja: Center za izobraževanje in kulturo Trebnje
Trebnje, 18. 5. 2022 od 18.00 do 19.30
Ob zaključku razstave Koščki bo avtor Tomaž Hartman spregovoril o svojem opusu, predstavil dela in način dela. Več >>

Izvaja: Harmo Natio, Barbara Završnik s. p.
Nova Gorica, 18. 5. 2022 od 18.00 do 19.30
Sreča je izraz visokega duševnega zdravja. Vsak od nas lahko postane srečnejši človek, če si to želi. Pri tem pa nam pomaga zavedanje, kaj nas dejansko osrečuje in kaj ne. Na predavanju bodo predstavljene tri glavne iluzije oziroma zmote o sreči. Udeleženci bodo nato spoznali pet elementov trajne sreče in znanstveno potrjene aktivnosti, s katerimi lahko iz dneva v dan ustvarjate več sreče. Dobrodošli! Več >>

Izvaja: PŠ ŠTANJEL
Štanjel, 18. 5. 2022 od 18.00 do 19.00
Spletna računalniška delavnica je namenjena tako učencem kot njihovim staršem, ki uporabljajo digitalne naprave. Prikazane bodo značilnosti zasvojenosti z digitalnimi napravami in aplikacijami. Učenci in starši bodo preko izkustvene delavnice dobili nova znanja o preventivnem delu za odgovorno in uravnoteženo uporabo zaslonov in digitalnih vsebin. Predstavljeni bodo tematski sklopi za preprečevanje prekomerne uporabe in zasvojenosti s spletnim vsebinami. Delavnica spodbuja medgeneracijsko sodelovanje otrok in staršev pri uporabi digitalnih naprav. Več >>

Izvaja: Zavod za gluhe in naglušne Ljubljana
Ljubljana, 18. 5. 2022 od 18.30 do 20.00
Dijaki se pogosto srečujejo z stresom, s pomočjo žogice jim želimo predstaviti enega od načinov sproščanja. Več >>

Izvaja: Notranjski muzej Postojna
Postojna, 18. 5. 2022 ob 18.30
Vabljeni na otroško delavnico Kosmatin in Pavlek, ki jo za vas pripravljamo v Notranjskem muzeju Postojna. Delavnica je namenjena otrokom in je brezplačna. Več >>

Izvaja: Zavod za gluhe in naglušne Ljubljana
Ljubljana, 18. 5. 2022 od 18.50 do 19.30
Vroči poletni dnevi vabijo na plano in kar kličejo po bližini vode! Še posebej mladostniki obožujejo igre z vodo. Več >>

Izvaja: Ljudska univerza Jesenice
Jesenice, 18. 5. 2022 od 19.00 do 21.00
Zvočna kopel je edinstvena, sprostitvena izkušnja sprejemanja zvokov naravnih glasbil (tibetanskih posod, koshi zvončkov, gonga). Terapevtski inštrumenti v naše telo vnesejo harmonijo in ravnovesje – na naši čustveni, psihični, duševni in telesni ravni, zato lahko v danem trenutku prejmete tisto, kar potrebujete. Za nekatere je to globoka sprostitev in razbremenitev od vsakdanjega stresa, za druge pa harmonizacija in aktivacija notranjih procesov na celični ravni. Prinaša globoko sprostitev uma in telesa. Več >>

Izvaja: Koroška galerija likovnih umetnosti
Slovenj Gradec, 18. 5. 2022 ob 19.00
V okviru Mednaronega muzejskega dne v Koroški galeriji likovnih umetnosti ob 19. uri pripravljamo javno vodstvo po razstavah Nove pridobitve 2010–2022 in Izbrana dela iz zbirke KGLU. Po razstavi bo vodila kustosinja Katarina Hergold Germ. Več >>

Izvaja: Mediwa center, center za razvoj, rehabilitacijo in krepitev zdravja
Murska Sobota, 18. 5. 2022 od 19.00 do 20.00
Splošne, relaksacijske in terapevtske vadbe za vse generacije. Vaje za ravnovesje, oblikovanje telesa, uravnavanje stresa, energijske vadbe, intenzivnejše vadbe za mišično zmogljivost telesa, za pokončno držo, proti bolečinam v križu, predporodno in poporodno obdobje, za 50+ in telesna aktivnost po 65. letu. Več >>

Izvaja: Knjižnica Bena Zupančiča Postojna
Postojna, 18. 5. 2022 ob 19.00
Vabljeni na potopisno predavanje Majhen dar za Madagaskar- gradnja šole v Manambondru. Predaval bo Iztok N. Čančula, član skupine Bejž če uejdeš. »V letu 2015 smo člani skupine Bejž če uejdeš postavili streho na novi šoli v kraju Manambondro na jugu Madagaskarja (na sliki). Tam deluje misijonar Janez Mesec. Na Radiu Ognjišče so zbrali sredstva za gradnjo objekta, pripravili smo načrte, naročili material in se podali na pot. Skupno smo potovali kar tri dni, saj so ceste iz Antananariva proti jugu vse slabše, mostov je le malo, reke je potrebno prečkati s splavi. V dveh tednih smo postavili strešno konstrukcijo in pritrdili strešno kritino. Naše poslanstvo je delo, na poti pa doživljamo dežele na prvobiten, naravni in ne turistični način.« Več >>

Izvaja: Srednja šola Veno Pilon
Ajdovščina, 18. 5. 2022 od 19.00 do 20.00
V dijaškem domu Srednje šole Veno Pilon Ajdovščina bomo z dijaki izvedli ustvarjalno delavnico na temo prihajajočega poletja. Pomlad se je šele dobro začela, v našem dijaškem domu pa smo z mislimi že pri poletju. Tematika tokratne delavnice se bo navezovala na prihajajoče poletje. Z dijaki bomo poskušali v dijaški dom prinesti delček poletnega vzdušja. Ustvarili bomo ''domsko plažo''. Izdelali bomo ''koktejl'' bar, surf deske, palme in razne dodatke (sladoled, ribice, valovi). Za izdelavo bomo uporabili različne materiale. Več >>

Izvaja: Gorenjski muzej Kranj
Kranj, 18. 5. 2022 od 19.00 do 20.00
V muzeju od leta 1970 delu Kabinet slovenske fotografije, ki velja za najstarejšo javno fotografsko zbirko v Sloveniji. Ob tej priložnosti bo predstavljen katalog izbora fotografij. Več >>

Izvaja: Šola retorike Z&Z
Črnomelj, 18. 5. 2022 ob 19.30
Kako govorijo in nastopajo politiki? So dobri govorniki? Kje najdemo njihove napake? V predstavi nastopajoči razgali mračne skrivnosti javnega nastopanja v politiki. Izobraževalni dogodek je potresen z modrostjo antike in kratkimi video citati o vrlinah in hibah političnih zvezdnikov. Na koncu dogodka so bo dr. Zdravko Zupančič spopadel s pobudami, ki jih bo občinstvo med predstavo na različne načine pošiljalo v zbirko za razpravo in brez zadržkov delil svoje izkušnje s področja javnega govorjenja in nastopanja. Več informacij na: https://www.zik-crnomelj.eu/sl/dogodki/slovenska-politika-v-pesmi-in-besedi-retoricne-vragolije-zdravka-zupancica/ Več >>

Izvaja: JSKD Območna izpostava Šmarje pri Jelšah
Šmarje pri Jelšah, 18. 5. 2022 od 19.30 do 21.00
V okviru Linhartovega regijskega srečanja odraslih gledaliških skupin vas vabimo k ogledu črne komedije Romana Sikore Izpoved mazohista v izvedbi gledališke skupine Žaba gleda&išče Prosvetnega društva Vrhovo. V predstavi s podnaslovom "morbidni monolog" spoznamo Gospoda M., sodobnega mučenika, in njegovo trnovo pot skozi delovni vsakdan. Po njej ga vodi nekakšen sodobni Satir v najrazličnejših zapeljivih preoblekah: v podobi mučnih ljubezenskih odnosov, spoštovanja vsemogočnih avtoritet, krutega izkoriščanja delovne sile ... A kot vsak priden in vzoren mazohist Gospod M. v vsem tem nadvse uživa; ne le to, v želji po sreči prosi za še več trpljenja. Ne samo zase, tudi za druge. Od mazohizma do sadizma je namreč le korak. Režija: Katarina Klajn; Asistentka režije: Ana Marija Lednik; Igrata: Urška Klajn, Žiga Medvešek Več >>