Iskanje prireditev TVU 2024

Datum dogodka: 5. 6. 2024


Prihodnji dogodki TVU 2024

Izvaja: Fotografsko društvo Radovljica
Radovljica, 1. 5. 2024–30. 6. 2024 od 00.00 do 24.00
vabimo vas na ogled fotografske razstave sledi, moje kolesarske poti po sloveniji, damijana janežiča. razstavo najdete v domu dr. janka benedika radovljica, potekala bo v mesecu maju in juniju. Več >>

Izvaja: Novice, d.o.o.
Slovenska Bistrica, 10. 5. 2024–16. 6. 2024 od 00.00 do 00.00
Tudi letos bo v naših krajih preko medijev odmevala vsakodnevna najava dogodkov, za kar bo med drugimi mediji poskrbel tudi Radio Rogla in lokalni časopis Bistriške novice. Več >>

Izvaja: Kozjansko.Info
Šmarje pri Jelšah, 10. 5. 2024–16. 6. 2024 od 00.00 do 00.00
Vabljeni k prebiranju novic v spletnem časopisu Obsotelja in Kozjanskega kozjansko.info, kjer poročamo tudi o številnih dogodkih TVU 2024. Več >>

Izvaja: RIC Slovenska Bistrica
Slovenska Bistrica, 10. 5. 2024–16. 6. 2024 od 00.00 do 00.00
Razvojno informacijski center bo skozi celotno obdobje letošnjega TVU-ja spremljal dogajanja in poskrbel za objavo zanimivosti v obliki člankov, slik in koledarja prireditev v lokalnem brezplačniku Informator. Prav tako bo za objavljanje video vsebin z dogodkov in obveščanje širše javnosti o prireditvah na video straneh Kabelske televizije Slovenska Bistrica poskrbel Studio Slovenska Bistrica. Vse zanimivosti pa bodo objavljene tudi na RIC-ovi spletni strani in TIC Slovenska Bistrica. Več >>

Izvaja: Časopis Naše Oko - KIP VIZIJA d.o.o.
Lesično, 10. 5. 2024–16. 6. 2024 od 00.00 do 00.00
V lokalnem časopisu bomo tedensko spremljali dogajanje v TVU 2024 in poročali z nekaterih dogodkov, objavljali bomo tedenske napovednike TVU prireditev. Več >>

Izvaja: Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije
Celje, 10. 5. 2024–16. 6. 2024 od 00.00 do 23.55
Tedne vseživljenjskega učenja 2024 bomo na MFDPŠ promovirali v prostorih fakultete, na spletni strani, preko e-pošte in družbenih omrežjih ter tako opozarjali na vseprisotnost in pomembnost vseživljenjskega učenja. Več >>

Izvaja: DOBA
Maribor, 10. 5. 2024–16. 6. 2024 od 00.00 do 24.00
Če ne veste, kakšno je vaše znanje nemščine in angleščine, lahko to preverite pod vodstvom predavatelja. S tem boste pridobili povratno informacijo o evropski stopnji vašega znanja tujega jezika. Več >>

Izvaja: Gorazd Jelenko s.p.
Slovenska Bistrica, 10. 5. 2024–16. 6. 2024 od 00.00 do 00.00
Bistričan.si bo s spremljanjem in objavljanjem poskrbel za medijsko podporo aktualnih dogodkov, ki se bodo odvijali v času Tednov vseživljenjskega učenja. Več >>

Izvaja: Osnovna šola Hajdina
Zgornja Hajdina, 10. 5. 2024–16. 6. 2024 od 00.00 do 00.00
Z učenci in nekaterimi starši bomo prenočili v šoli, vključili bomo tudi raziskovanje in opazovanje narave. Opazovali bomo nebo in vesolje s stetoskopom, orientirali se bomo po gozdu,… Več >>

Izvaja: Osnovna šola Hajdina
Zgornja Hajdina, 10. 5. 2024–16. 6. 2024 ob 00.00
Medgeneracijske športne igre so dejavnosti, ki združujejo udeležence različnih starostnih skupin – otroke, odrasle in starejše – v skupnih športnih aktivnostih. Cilj teh iger je spodbujati medgeneracijsko sodelovanje, razumevanje in spoštovanje, hkrati pa prispevati k telesni aktivnosti in zdravemu načinu življenja vseh udeležencev. Več >>

Izvaja: Osnovna šola Hajdina
Zgornja Hajdina, 10. 5. 2024–16. 6. 2024 ob 00.00
Babice bomo prosili za stare recepte, recepte že pozabljenih jedi in jih poskušali skuhati doma ali v šoli. S pomočjo tega bomo ohranjali in obujali stare običaje in pripravo jedi naših babic. Bomo pa jedi pripravljali tudi na sodoben način, domače malo drugače. Več >>

Izvaja: Osnovna šola Hajdina
Zgornja Hajdina, 10. 5. 2024–16. 6. 2024 ob 00.00
Obisk in predstavitev naše občine in OŠ Hajdine pohodnikom društva Simbioze. Krajši kulturni program… Več >>

Izvaja: Osnovna šola Hajdina
Zgornja Hajdina, 10. 5. 2024–16. 6. 2024 od 00.00 do 00.00
S pomočjo tablic in računalnika bomo iskali podatke, raziskovali splet…Preko spleta bodo sodelovali s straši in si pošiljali pomembne podatke, ki jih bodo potrebivalai pri svoji nalogi. Naučili se bodo tudi o pasteh, ki so na spletu in na kaj morajo biti pozorni... Več >>

Izvaja: Novice d.o.o.
Slovenske Konjice, 10. 5. 2024–16. 6. 2024 od 00.05 do 00.00
V času Tednov vse življenjskega učenja vas bomo preko radia in časopisa Novice informirali o prireditvah, ki se bodo izvajale v tem času. Več >>

Izvaja: Šolski center Celje
Celje, 10. 5. 2024–16. 6. 2024 od 07.00 do 15.00
V obdobju trajanja projekta v projektni pisarni bo potekalo svetovanje za izvajalce TVU, ki bodo lahko pridobili koristne nasvete in usmeritve za uspešno izvedbo svojih dogodkov. Več >>

Izvaja: Šolski center Celje - Medpodjetniški izobraževalni center
Celje, 10. 5. 2024–16. 6. 2024 od 07.00 do 15.00
V obdobju trajanja projekta v projektni pisarni bo potekalo svetovanje za izvajalce TVU, ki bodo lahko pridobili koristne nasvete in usmeritve za uspešno izvedbo svojih dogodkov. Več >>

Izvaja: Šola zdravja Dragatuš
Dragatuš, 10. 5. 2024–16. 6. 2024 od 07.30 do 08.00
Vadba je namenjena širši javnosti. Vodi jo prostovoljec, ki je usposobljen za vodenje vadbe.Z izvajanjem vaj razgibamo celo telo. Poleg vaj se daje velik poudarek tudi na druženju. Vaje se izvajajo vsak dan, razen ob vikendih in praznikih. Več >>

Izvaja: Osnovna šola Primoža Trubarja Laško, PŠ Šentrupert
Šentrupert, 10. 5. 2024–16. 6. 2024 od 07.45 do 12.15
Z učenci v tednih vseživljenjskega učenja ustvarimo učilnico na prostem, kjer izvajamo posamezne učne ure. Pouk poteka v zunanjem okolju, v prijetnem in sproščenem vzdušju. Hkrati se poslužujemo različnih zanimivih učnih metod pri podajanju snovi. 10. 5. 2024 – 16. 6. 2024 Več >>

Izvaja: Bistra hiša - Smart house Martjanci
Martjanci, 10. 5. 2024–16. 6. 2024 od 08.00 do 16.00
V sodelovanju z območnim koordinatorjem TVU 2024, Ustanovo lokalno razvojno fundacijo za Pomurje, bo v avli Bistre hiše Martjanci vzpostavljena INFO TOČKA TVU 2024. Na info točki bodo obiskovalcem na voljo vse informacije o prirediteljih in prireditvah TVU ter promocijsko gradivo TVU 2024. Več >>

Izvaja: Osnovna šola Marjana Nemca Radeče
Radeče, 10. 5. 2024–16. 6. 2024 od 08.00 do 12.00
Otroci vrtca in šole vseh razredov bodo skupaj z vzgojitelji in učitelji otroško obarvali kanček našega kraja. Več >>

Izvaja: Ljudska univerza Slovenska Bistrica
Slovenska Bistrica, 10. 5. 2024–16. 6. 2024 od 08.00 do 15.00
Ves čas TVU bo potekalo anketiranje udeležencev, ki bodo vstopali v našo hišo. Zanimalo nas bo mnenje o posameznih prireditvah, njihovih pričakovanjih, željah in morebitnih izboljšavah. Več >>

Tematski sklop Pikin svet – srečanja s Piko Nogavičko, spoznavanje Pike, raziskovanje, ustvarjanje …, sledenje zanimanju otrok, priprava na zaključno prireditev. Več >>

Izvaja: Ljudska univerza Slovenska Bistrica
Slovenska Bistrica, 10. 5. 2024–16. 6. 2024 od 08.00 do 00.00
Razpisujemo štiri teme povezane z družbeno odgovornostjo in trajnostim razvojem: - Ali je moje mesto prijazno do starejših in gibalno oviranih? - Zapelji me z Metuljčkom! - Zbiranje odpadnih olj iz gospodinjstva - inovativni projekt in njegovi učinki. - Kam gredo moje smeti in kaj se zgodi z njimi? Več >>

Izvaja: 4impulse d.o.o.
Ljubljana, 10. 5. 2024–16. 6. 2024 od 08.00 do 20.00
Med 10.5.2024 in 16.6.2024 lahko en teden trenirate brezplačno v 4P Fitnesu. Prijave pošljite vsaj 24 ur prej na e-mail naslov ali na telefonsko številko. Več >>

Izvaja: Osnovna šola Šentjernej
Šentjernej, 10. 5. 2024–16. 6. 2024 od 08.20 do 12.40
Učenci druge triade spoznavajo metodo DIVE-in Dialog. Ob branju svetovnih klasik se učijo upoštevati sedem načel dialoških srečanj, premikajo svoje meje v komunikacijskih spretnostih in bralno kulturo. Več >>

Izvaja: Osnovna šola Šentjernej
Šentjernej, 10. 5. 2024–16. 6. 2024 od 08.20 do 12.40
Učenci 1. triade se bodo s poslušanjem in branjem zgodb o drugačnosti in sprejemanju drugačnosti seznanjali z raznolikostjo med posamezniki in s posebnimi potrebami. Več >>

Izvaja: Osnovna šola Jurija Vege Moravče - POŠ Vrhpolje
Vrhpolje pri Moravčah, 10. 5. 2024–16. 6. 2024 od 08.30 do 16.00
Učenci OPB skrbijo za šolski vrt, vsi razredi šole organiziramo čistilno akcijo po domačem kraju, na katero povabimo stare starše, za učence organiziramo akcijo "izmenjaj knjigo", po šoli izobesimo znake »varčuj z vodo, brisačkami, ugašaj luč«. Več >>

Preživljanje dopoldanskega časa v gozdu – Gozdni vrtec – vse skupine vsaj enkrat, prenos dejavnosti v gozd. Obnašanje v gozdu. Skrb za gozd. Spoznavanje gozda. Igra v gozdu. Več >>

Izvaja: Kulturno društvo Vednocvet
Šmarje pri Jelšah, 10. 5. 2024–30. 6. 2024 od 09.00 do 15.00
Izdelovanje suhega cvetja je bilo znano v 1. polovici 18. stoletja v Angliji, od koder se je veščina razširila po Evropi in v 1. polovici 19. stoletja dosegla tudi naše kraje. Sprva je bila dejavnost znana le med mestnim prebivalstvom, od srede 19. stoletja pa je izpričana tudi med kmečkim prebivalstvom na Slovenskem. Uporaba papirnatih rož je bila povezana z navadami krašenja ob koledarskih šegah, šegah življenjskega kroga ter praznikih cerkvenega leta. Najpogosteje so oblikovali papirnate rože v šopke, ki so jih na primer nosili ženini in neveste ter svatje ali pa vojaški naborniki. Velikost šopkov in sestava cvetja v njih sta bili različni glede na okoliščine uporabe. S papirnatimi rožami, ki so jih spletli v vence ali kite, so ob cerkvenih praznikih krasili notranjost in zunanjost cerkva, kapelic in drugih sakralnih znamenj. V domovih so bile z njimi okrašene svete podobe in bogkov kot. V kombinaciji z naravnim rastlinjem so papirnate rože spletali tudi v nagrobne vence. Znanje in veščine o izdelovanju papirnatih rož so se na Slovenskem v preteklosti povečini prenašale od izdelovalke do izdelovalke z zgledom in ustnim izročilom. Naše društvo ohranja in na mlajše rodove prenaša umetnost izdelave cvetja iz papirja in v ta namen pripravlja tudi razstave. Vabimo vas na ogled razstave, ki je postavljena v šmarskem Muzeju baroka. Več >>

Izvaja: CDI Univerzum
Ljubljana, 10. 5. 2024–16. 6. 2024 od 09.00 do 13.00
Z razvitimi temeljnimi spretnostmi se lažje spopadamo z izzivi sodobnega časa, obvladujemo svoj finančni položaj in digitalno okolje ter skrbimo za svoje zdravje. Ko spoznamo svoja močna področja, lahko to izpostavimo tudi na zaposlitvenem intervjuju, na delovnem mestu in kjerkoli v osebnem življenju. Ko spoznamo področja, kjer se še lahko nadgradimo, lahko to storimo na ustreznih izobraževanjih. Na delavnici bomo: predstavili celotni spletni vprašalnik SVOS, ter ga rešili. Po delavnici (v naslednjih dneh) boste vabljeni na individualni pogovor, kjer bomo skupaj poiskali možnosti za razvoj. Za utrjevanje spretnosti je vedno pravi čas, saj spretnosti razvijamo vse življenje! Več >>

Izvaja: DOBA
Maribor, 10. 5. 2024–16. 6. 2024 od 10.00 do 15.00
Svetovala vam bo vodja jezikovnega centra in predavatelji tujih jezikov. Prejeli boste vse odgovore o učenju tujih jezikov, jezikovnih tečajih, izpitih in potrdilih o znanju. Več >>

Izvaja: Radio Robin
Ajdovščina, 10. 5. 2024–16. 6. 2024 ob 10.00
V sklopu Tednov vseživljenjskega učenja bodo poročali o aktivnostih, dejavnostih in zanimivih informacijah, ki jih bo mogoče izvedeti. Več >>

Izvaja: JAZBAR Matjaž Jazbar s.p.
Ajdovščina, 10. 5. 2024–16. 6. 2024 ob 10.00
V sklopu Tednov vseživljenjskega učenja bodo poročali o aktivnostih, dejavnostih in zanimivih informacijah, ki jih bo mogoče izvedeti. Več >>

Izvaja: Center za dopisno izobraževanje Univerzum
, 10. 5. 2024–16. 6. 2024 od 10.00 do 12.00
Z razvitimi temeljnimi spretnostmi se lažje spopadamo z izzivi sodobnega časa, obvladujemo svoj finančni položaj in digitalno okolje ter skrbimo za svoje zdravje. Ko spoznamo svoja močna področja, lahko to izpostavimo tudi na zaposlitvenem intervjuju, na delovnem mestu in kjerkoli v osebnem življenju. Ko spoznamo področja, kjer se še lahko nadgradimo, lahko to storimo na ustreznih izobraževanjih. Na delavnici bomo: predstavili celotni spletni vprašalnik SVOS, ter ga rešili. Po delavnici (v naslednjih dneh) boste vabljeni na individualni pogovor, kjer bomo skupaj poiskali možnosti za razvoj. Za utrjevanje spretnosti je vedno pravi čas, saj spretnosti razvijamo vse življenje! Izvedba individualno po dogovoru Več >>

Izvaja: Osnovna šola Poldeta Stražišarja Jesenice
Jesenice, 10. 5. 2024–17. 6. 2024 od 10.00 do 15.00
V okviru TVU bomo izvedli delavnico izmenjave oblačil. Učenci izmenjujejo različne stvari, oblačila, igrače. Učijo se solidarnosti in medsebojne pomoči. Več >>

Izvaja: Osnovna šola Primoža Trubarja Laško, PŠ Debro
Debro, 10. 5. 2024–16. 6. 2024 od 10.30 do 10.40
Vsaj 5-10 minut dnevno si vzamemo čas za gibanje (na prostem). Ob 10. 30 gremo na svež zrak, kjer za učence pripravimo gibalni izziv. Tekalne naloge, preskakovanje kolebnice, ristanc, različne gibalne igre. V primeru slabega vremena, se dejavnosti izvajajo v razredu. Več >>

Izvaja: Osnovna šola Gustava Šiliha Velenje
Arnače, 10. 5. 2024–16. 6. 2024 od 12.00 do 15.00
Vabljeni v prostore podružnice Šentilj, Osnovne šole Gustava Šiliha, kjer bomo izvajali delavnice kvačkanja in vezenja. Delavnice bomo izvajali vsak dan v oddelku podaljšanega bivanja. Na delavnice so še posebej vabljene babice. Otroci bodo skupaj z njimi ustvarjali travnik cvetja iz vezenin in mošnjičke za sivko. Več >>

Izvaja: Dijaški dom Vič
Ljubljana, 10. 5. 2024–16. 6. 2024 od 12.00 do 12.00
Ker bi radi k sodelovanju povabili poleg dijakov/inj, ki prebivajo pri nas tudi študente in obiskovalce kuhinje, smo se odločili, da jim ponudimo možnost, da tudi oni postanejo del #TVU2024. V času trajanja TVU 2024 bodo ob jedilnici viseli plakati, na katere bodo lahko zapisali, katera je njihova naj spretnost ali katere si želijo sami. Dobrodošla bodo tudi spodbudna sporočila. Podelili jih bodo lahko vsi mimoidoči, saj jih bodo ob plakatih pričakala tudi raznovrstna pisala. Plakatno krpanko bomo sproti posodabljali ter objavili tudi na spletu. Več >>

Izvaja: Šola za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje
Medlog, 10. 5. 2024–16. 6. 2024 od 12.00 do 13.00
Ogled šolskega parka s strokovnim vodenjem (rožni vrt, kolekcijski nasad trajnic, zbirka kaktej in sočnic, sadni vrt, čebelnjak z medonosnimi rastlinami, zeliščni vrt, nasad špargljev, primeri okrasnih zasaditev, žive meje, čutna pot). Več >>

Izvaja: OŠ Šmarje pri Jelšah, POŠ Zibika
Zibika, 10. 5. 2024–16. 6. 2024 od 13.15 do 16.10
Obiskal nas bo Tadej Pasar, mojster veščine Beatboxa. Z učenci bo izvedel v času podaljšanega bivanja delavnico Beatboxa. Učenci bodo spoznali, da lahko prav vsak s svojim telesom in z lastnimi zvoki ustvari čisto pravo glasbo, brez uporabe inštrumentov. Več >>

Izvaja: Knjižnica Šmarje pri Jelšah
Šmarje pri Jelšah, 10. 5. 2024–16. 6. 2024 od 19.00 do 00.00
"Manca je Manca! Original. Božanska izvirnost, ki nas je obujala k nam samim, da bi lahko bili v odnosih pristno igrivi, hudomušni, dopolnjujoči - da bi lahko bili Ljubezen." O Manci s Karlom Gržanom in z Manco lanskega julija na Konjskem Vrhu. Več >>

Izvaja: MAT, Matej Dolenc s.p.
Ljubljana, 10. 5. 2024–16. 6. 2024 od 20.00 do 21.00
Uvodno dihalne vaje. Vaje vsebujejo raztezne vaje, jogijske asane, vaje za stabilizacijo telesa, nežne rotacije. Umirjen dihalni zaključek, kratek pogovor (npr. pomoč pri težavah). Več >>

Izvaja: Hiša sadeži družbe Žalec
Žalec, 11. 5. 2024–16. 6. 2024 od 08.30 do 19.30
Joga je holističen pristop k telesnemu in duhovnemu zdravju, ki združuje fizične vaje, dihalne tehnike in meditacijo. Pod vodstvom izkušene trenerke se udeleženci osredotočijo na pravilno izvajanje asan in dihalnih tehnik, kar prispeva k izboljšanju gibljivosti, moči in ravnotežja telesa, hkrati pa pomirja um in zmanjšuje stres. Več >>

Izvaja: Občina Žalec
Žalec, 13. 5. 2024–16. 6. 2024 od 00.00 do 24.00
Predstavitev Tednov vseživljenjskega učenja 2024 na spletnih straneh in na portalu Moja občina. Objava povezave do koledarja TVU dogodkov in informacije o Paradi učenja. Župan Občine Žalec bo tudi otvoril Parado učenja, ki bo 22. maja na Podeželski tržnici v Žalcu. Več >>

Izvaja: Občina Polzela
Polzela, 13. 5. 2024–16. 6. 2024 od 00.00 do 24.00
Predstavitev Tednov vseživljenjskega učenja 2024 na spletnih straneh in na portalu Moja občina. Objava povezave do koledarja TVU dogodkov in informacije o Paradi učenja. Več >>

Izvaja: Javno komunalno podjetje Žalec, d.o.o.
Žalec, 13. 5. 2024–16. 6. 2024 od 00.00 do 24.00
Javno komunalno podjetje Žalec je poskrbelo za informiranje občanov o dogodkih TVU, in sicer z obešanjem plakatov TVU in s pomočjo izvajalcem Parade učenja 2024. Več >>

Izvaja: Občina Tabor
Tabor, 13. 5. 2024–16. 6. 2024 od 00.00 do 24.00
Predstavitev Tednov vseživljenjskega učenja 2024 na spletnih straneh in na portalu Moja občina. Objava povezave do koledarja TVU dogodkov in informacije o Paradi učenja. Več >>

Izvaja: Občina Vransko
Vransko, 13. 5. 2024–16. 6. 2024 od 00.00 do 24.00
Predstavitev Tednov vseživljenjskega učenja 2024 na spletnih straneh in na portalu Moja občina. Objava povezave do koledarja TVU dogodkov in informacije o Paradi učenja. Več >>

Izvaja: Občina Prebold
Prebold, 13. 5. 2024–16. 6. 2024 od 00.00 do 24.00
Predstavitev Tednov vseživljenjskega učenja 2024 na spletnih straneh in na portalu Moja občina. Objava povezave do koledarja TVU dogodkov in informacije o Paradi učenja. Več >>

Izvaja: Zdravstveni dom dr. Jožeta Potrate
Žalec, 13. 5. 2024–16. 6. 2024 od 00.00 do 24.00
Zdravstveni dom Žalec se je v TVU 2024 vključil v smislu informiranja o dogodkih v okviru TVU 2024. Informiranje so izvajali s pomočjo promocijskega materiala TVU. Več >>

Izvaja: Upravna enota Žalec
Žalec, 13. 5. 2024–16. 6. 2024 od 00.00 do 24.00
Upravna enota Žalec se je v TVU 2024 vključili z izvajanjem informiranja o prireditvah v okviru TVU 2024. Informirali so preko promocijskih materialov TVU. Več >>

Izvaja: Občina Braslovče
Braslovče, 13. 5. 2024–16. 6. 2024 od 00.00 do 24.00
Predstavitev Tednov vseživljenjskega učenja na spletnih straneh in na portalu Moja občina. Objava povezave do koledarja prireditev in informacije o Paradi učenja. Več >>

Izvaja: Srednja ekonomsko-poslovna šola Koper
Koper, 13. 5. 2024–16. 6. 2024 od 08.00 do 14.00
Z dijaki bomo obiskali trgovino brez embalaže. Ekola je trgovina, kjer so doma predvsem izdelki lokalne domače pridelave. Zavezani trajnosti delujejo po konceptu zero-waste: vse izdelke, ki jih ponujajo, lahko dobimo brez odvečne odpadne embalaže. Dijaki bodo po ogledu v sklopu pouka pripravili plakate, predstavitve, zgibanke in kratke posnetke. Več >>

Izvaja: Srednja ekonomsko-poslovna šola Koper
Koper, 13. 5. 2024–16. 6. 2024 od 08.00 do 14.00
Dijaki si bodo ogledali kratek video o podnebnih spremembah, brali bodo besedilo o vzrokih in posledicah globalnega segrevanja, spoznali bodo strokovne izraze iz tega področja, izmerili bodo svoj ogljični odtis. Več >>

Izvaja: Srednja ekonomsko-poslovna šola Koper
Koper, 13. 5. 2024–16. 6. 2024 od 08.00 do 14.00
Z dijaki bomo raziskovali deklaracije na različnih živilskih izdelkih. Osredotočili se bomo na to, ali ljudje sploh berejo deklaracije. Posledično bomo tudi ugotavljali, ali embalaža in deklaracija sploh vplivata na nakup izdelka. Več >>

Stari običaji istrskega podeželja so nosilci zgodb iz naše preteklosti, ki nam pomagajo razumeti, kako so naši predniki tukaj živeli in doživljali svet. Kakšne predmete so uporabljali, kako so se oblačili. Več >>

Izvaja: Osnovna šola Brezno - Podvelka
Brezno, 15. 5. 2024–16. 6. 2024 od 12.30 do 13.00
V mesecu maju in juniju pripravljamo bralne izzive v 1. razredu. Povabili bomo starše in stare starše, da bomo skupaj brali in se o prebranem tudi pogovorili. Več >>

Izvaja: Ljudska univerza Postojna
Postojna, 17. 5. 2024–16. 6. 2024 od 08.00 do 16.00
Vsak četrtek se udeleženke srečanj družijo v Večgeneracijskem centru, kjer v prijetni družbi ustvarjajo izdelke. Letos so v sklopu Tednov vseživljenjskega učenja nastale umetnine povezane s tematiko spomladanskega prebujanja narave. S pomočjo različnih tehnik kvačkanja, štrikanja, makrameja, oblikovanja das mase, papirja in recikliranja materiala so nastali razstavljeni izdelki, ki se nahajajo v avli Ljudske univerze Postojna. Več >>

Izvaja: Fizioart, Fizioterapija Vesna Tajnšek, s.p.
Šmarje pri Jelšah, 17. 5. 2024–16. 6. 2024 od 09.00 do 00.00
Kolenski sklep je eden izmed največjih in anatomsko najkompleksnejših sklepov našega telesa. Kako si pomagati, če boli, izveste v seriji videoposnetkov, ki so objavljeni na YouTube kanalu Knjižnice Šmarje pri Jelšah. Več >>

Izvaja: Zveza kulturnih društev Šentjur
Šentjur, 20. 5. 2024–16. 6. 2024 od 00.00 do 00.00
Likovnice likovnega študijskega krožka, ki delujejo na Ljudski univerz Šentjur so pripravile čudovite slike vesolja. Na ogled bodo od 20. maja na kocki na Svetinovem vrtu Več >>

Izvaja: Ljudska univerza Slovenska Bistrica
Slovenska Bistrica, 20. 5. 2024–16. 6. 2024 od 08.00 do 15.00
Knjige v naši knjigobežnici so že naredile ogromno krogov pri različnih bralcih. Zbiramo nove knjige, za najmlajše bralce in tudi za tiste starejše. Več >>

Izvaja: Podružnična šola Kotlje, Osnovna šola Koroški jeklarji
Kotlje, 20. 5. 2024–20. 6. 2024 od 09.00 do 18.00
Razstava likovnih del otrok od 1. do 4. razreda. Razstava bo v večnamenski dvorani v Kotljah in bo odprta za javnost do 20. 6. 2024. Več >>

Izvaja: Center za usposabljanje, delo in varstvo Dolfke Boštjančič
Draga, 20. 5. 2024–16. 6. 2024 od 09.00 do 12.00
Letos bomo v dragi imeli v tednu vseživljenjskega učenja kolesarjenje, vožnjo s skiroji, rolko in za osebe z vozički poligon in/ali progo po kateri se bodo lahko vsi podali in preizkusili svoje spretnosti. Veseli smo, da nam je po dolgih časih uspelo s sredstvi iz dobrodelnega teka skoraj dokončno urediti kolesarnico. Dogajalo se bo v dopoldanskem času, udeležijo se lahko vse enote našega centra, na pomoč lahko pridejo tudi starši. Več >>

Izvaja: Osnovna šola Zagradec
Zagradec, 20. 5. 2024–17. 6. 2024 od 12.40 do 13.10
1. stopnja: POMOČ V STOPNJI C Trajanje: 2 x po 30 minut ob ponedeljkih in četrtkih, 12.40 do 13.10. Prijavljeni učenci od 2. do 9. razreda (do 6 v eni skupini) v 30 minutni delavnici spoznajo POSTAVITEV gradiv v stopnji C. S praktičnimi vajami se urijo v iskanju in pospravljanju gradiv. V drugi ponovitvi kandidati opravijo preizkus in osvojijo značko Mladi knjižničar 1. 2. stopnja: POMOČ V STOPNJI P, M in S1, S2 in S3. Pogoj: Opravljena stopnja Mladi knjižničar 1 Trajanje: 2 x po 30 minut Prijavljeni učenci od 2. do 9. razreda (do 6 v eni skupini) v 30 minutni delavnici osvežijo znanja o ABECEDNI POSTAVITVI gradiv v stopnjah P in M ter UDK postavitev pri poučnih knjigah (S1, S2 in S3). S praktičnimi vajami se urijo v iskanju in pospravljanju gradiv. V drugi ponovitvi kandidati opravijo preizkus in osvojijo značko Mladi knjižničar 2. 3. stopnja: UPORABA COBISSa na računalnikih v šolski knjižnici Pogoj: opravljena stopnja Mladi knjižničar 2 Trajanje: 2 x po 30 minut ob ponedeljkih in četrtkih, 13.10 do 13.40. Prijavljeni učenci od 2. do 9. razreda (od 2 do 4 v eni skupini) v 30 minutni delavnici. Spoznajo osnove dela v programu COBISS, predvsem iskanje gradiv v katalogu šolske knjižnice (OSZAG) in katalogu splošne knjižnice (SIKGRS). Naučijo se poiskaV drugi ponovitvi kandidati opravijo preizkus in osvojijo značko Mladi knjižničar 3. Več >>

Izvaja: Ljudska univerza Slovenska Bistrica
Slovenska Bistrica, 22. 5. 2024–16. 6. 2024 od 08.00 do 15.00
Če vam doma ležijo stvari, ki jih nihče ne uporablja, jih prinesite in jim tako pomagajte najti novega lastnika! Več >>

Izvaja: Bhakti Marga Ljubljana
Ljubljana, 26. 5. 2024–16. 6. 2024 od 18.00 do 20.00
Vabljeni, da se nam pridružite na tedenskih predavanjih ene od najbolj razširjenih svetih knjig Indije, ki je vse bolj poznana tudi pri nas v Evropi, Bhagavad Gite. Bhagavad Gita presega vse religiozne omejitve in govori o splošnih resnicah življenja: 1. Kako izkusiti in ne le vedeti, da sem duša 2. Kaj so različni cilji življenja in kateri je najvišji 3. Kako do trajne izkušnje sreče in ljubezni. V življenju iščemo vse vrste zunanjih užitkov. In ko se utrudimo od teka za vsemi njimi, ker še vedno ne čutimo notranje izpolnjenosti, se obrnemo vase ter vprašamo: kako je mogoče, da imam vse, kar družba meni, da mi bo prineslo srečo (partnerja, otroke, hišo, službo, prijatelje ...), pa kljub temu nisem srečen? Zakaj se ne počutim notranje izponjenega? Bhagavad Gita daje odgovore preko iskanja in odkrivanja notranjih potencialov trajnih oblik sreče. V naslednjih tednih si bomo podrobneje pogledali sledeča poglavja: 26. maj, 9. poglavje BG: najvišje kraljevo znanje (kako do direktne izkušnje Najvišje sreče) 2.junij, 10. poglavje BG: prepoznavanje božanskega v vsakdanjem življenju 9. junij, 11. poglavje: neposredna izkušnja božanskega 16. junij, 12 poglavje: bhakti yoga Več >>

Izvaja: Knjižnica Šmarje pri Jelšah
Šmarje pri Jelšah, 27. 5. 2024–16. 6. 2024 od 00.00 do 00.00
Vabimo vas k spoznavanju preveč spregledanih zgodb naše dežele, tokrat še posebej zgodbe ljubezni med Friderikom in Veroniko. Dr. Karel Gržan je že vrsto let reden gost psiholoških večerov in torkovih srečanj UTŽO. Zadnja leta pa skupaj z njim pripravljamo ponedeljkova srečanja v živo v naši knjižnici in na spletu, ki se dotikajo aktualnih tem. Prijeten ogled! Več >>

Izvaja: Nadzorni odbor stanovalcev Kajuhova 62d, Slovenska Bistrica
Slovenska Bistrica, 28. 5. 2024–16. 6. 2024 od 10.00 do 16.00
Knjigobežnice so hiške za izmenjavo knjig najrazličnejših oblik, ki so postavljene v lokalno okolje in omogočajo stalno izmenjavo podarim-dobim knjig. Namen te akcije je tudi povezovanje in druženje članov skupnosti ob knjigah in branju. Knjigobežnice bodo postavljene v bloku na Kajuhovi 62 D. Več >>

Izvaja: Ljudski muzej Rogaška Slatina
Bistrica ob Sotli, 31. 5. 2024–16. 6. 2024 od 16.00 do 18.00
Vabljeni na ogled razstave, ki smo jo postavili ob izdaji knjige »Čuvajte mi Jugoslavijo! Spomeniki Karadjordjevićem v Sloveniji«. O njej je dr. Vladimir Osolnik, zaslužni profesor zapisal: "Zgodovina kot učiteljica človeštva in kot resnica, je upravičena do tega visokega imena le, če je celovita in odgovorna pri prikazovanju občih vodilnih idej in ciljev v določenem času in prostoru, zato pričujoča izdaja pomeni pomemben prispevek k poznavanju in spoštovanju skupne slovenske preteklosti in tudi izraz spoštovanja in hvaležnosti slovenskih rodov našim prednikom, pradedom, dedom in očetom za domoljubje, plemenitost in požrtvovalnost, ki so nam omogočili današnjo civilizacijsko raven in mirno svobodo v Republiki Sloveniji." Več >>

Izvaja: Fotografsko društvo Radovljica
Radovljica, 1. 6. 2024–30. 6. 2024 od 00.00 do 24.00
vabimo vas na ogled fotografske natečaja barve, vzorci in teksture v vurnikovi arhitekturi. razstavo najdete v radovljiška graščina potekala bo v mesecu juniju. Več >>

Izvaja: Kulturno umetniško društvo La Casa de Kamna
Radovljica, 1. 6. 2024–30. 6. 2024 od 00.00 do 24.00
Vabimo vas, da si ogledate razstav slikarja Miroslava Pengala: triptih iz ciklusa enigma, v Likovnem salonu M na Kranjski cesti 4 v Radovljici. Lepo vabljeni! Več >>

Izvaja: Kulturno društvo Jože Tisnikar Mislinja
Mislinja, 1. 6. 2024–30. 6. 2024 ob 00.00
Razstava akademskega slikarja, Cirila Horjaka RISBE V SOBOTO - februar - maj 2024. Rojstna hiša Jožeta Tisnikarja v Mislinji. Ogled je možen po predhodnem dogovoru od junija do avgusta (tel.: 041 978 - 549). Vabljeni. Več >>

Izvaja: Kulturno društvo Jože Tisnikar Mislinja
Mislinja, 1. 6. 2024–30. 6. 2024 ob 00.00
Razstava - SLIKE IZ ZBIRKE KD Jože Tisnikar Mislinja (junij - avgust 2024) Vabljeni na ogled razstave del 50-ih umetnikov, članov Kulturnega društva Jože Tisnikar Mislinja v umetnikovi rojstni hiši v Mislinji. Ogled je možen po predhodnem dogovoru od junija do avgusta (tel.: 041 978 - 549). Več >>

Izvaja: Osnovna šola Poldeta Stražišarja Jesenice
Jesenice, 1. 6. 2024–17. 6. 2024 od 10.00 do 15.00
V okviru TVU bomo izvedli delavnico "Bolšji sejem", ki vključuje učence, ki prinašajo stvari, ki jih ne potrebujejo več in jih prodajajo. Učenci pripravijo sejem, kjer ponujajo na prodaj (za gumbe) številne predmete. Na ta način urijo organizacijske, podjetniške, socialne in matematične veščine. To je lahko odlična priložnost za učence, da se naučijo vrednosti recikliranja, deljenja in trženja. Več >>

Izvaja: ŠK: Kvačkarije
Bistrica ob Sotli, 3. 6. 2024–16. 6. 2024 od 09.00 do 00.00
Študijski krožek Kvačkarije se zavzema za ohranjanje veščine kvačkanja ter vključevanje različnih generacij na podeželju, kjer s študijskim krožkom spodbujamo socialno povezovanje in omogočamo prenos znanja med generacijami. Kvačkanje v knjižnici tako omogoča ne le preplet preje temveč tudi preplet vezi med generacijami, hkrati pa še prenos znanja na mlajše. Letos vključujemo okoljevarstveno in s tem trajnostno noto z uporabo starih bombažnih majic za izdelavo uporabnih predmetov, s čimer spodbujamo trajnostno uporabo materialov in lokalno proizvodnjo. Vabimo vas k ogledu videoposnetka z navodili za izdelavo preproge iz starih majic. Več >>

Izvaja: Dijaški dom Bežigrad Ljubljana
Ljubljana, 3. 6. 2024–21. 6. 2024 od 09.00 do 09.00
V atriju dijaškega doma bo postavljena izložba, kjer bo potekala izmenjevalnica zapiskov, testov, šolskih učbenikov, knjig ter zbiranje pisarniških(šolskih) pripomočkov. Postavljene bodo škatle, kamor bodo, po šolskih programih, dijaki in zaposleni lahko prinesli svoje šolske izpiske, zvezke, teste, knjige in učbenike, ki jih ne potrebujejo več. Dijaki, ki bi potrebovali kakšne zapiske bodisi za letošnje leto bodisi za prihodnje pa si lahko te zapiske vzamejo. Več >>

Izvaja: Agata Pavlovec
Medvode, 3. 6. 2024–21. 6. 2024 od 09.00 do 19.00
Slikarski klub Škofja Loka združuje člane iz Škofje Loke, Kranja in Ljubljane. Že skoraj petnajst let se srečujejo in ustvarjajo v Škofji Loki. Od leta 2012 so svoja likovna dela predstavili na letnih preglednih razstavah kluba v Kraju in Ljubljani in sodelovali na skupinskih razstavah ljubiteljskih likovnih skupin v Škofji Loki. Nekateri med njimi so se predstavili tudi na samostojnih razstavah. Pod mentorstvom akademske slikarke Agate Pavlovec pridobivajo slikarske izkušnje in znanje ter razvijajo lasten način likovnega izražanja. Na tokratni razstavi v Knjižnici Medvode se predstavljajo z likovnimi deli, ki so nastajala na sobotnih srečanjih v zadnji sezoni. Večini ustvarjalcem je bila navdih krajina, na ogled pa je tudi nekaj tihožitij in figuralnih motivov. Na ogled so likovna dela v akrilni tehniki na platnu ali papirju enajstih članov kluba. Razstavljajo: Marta Čuk, Ana Frelih, Franc Hafner, Minča Komovec, Štefka Krmelj, Mija Naglič, Dorica Prevc, Stana Rovtar, Marta Satler, Marija Šmid, Ivana Štravs, Živa Osovnikar Bračič in Pika Osovnikar Bračič. Več >>

Izvaja: Knjižnica Medvode
Medvode, 3. 6. 2024–21. 6. 2024 od 09.00 do 19.00
Slikarski klub Škofja Loka združuje člane iz Škofje Loke, Kranja in Ljubljane. Že skoraj petnajst let se srečujejo in ustvarjajo v Škofji Loki. Od leta 2012 so svoja likovna dela predstavili na letnih preglednih razstavah kluba v Kraju in Ljubljani in sodelovali na skupinskih razstavah ljubiteljskih likovnih skupin v Škofji Loki. Nekateri med njimi so se predstavili tudi na samostojnih razstavah. Pod mentorstvom akademske slikarke Agate Pavlovec pridobivajo slikarske izkušnje in znanje ter razvijajo lasten način likovnega izražanja. Na tokratni razstavi v Knjižnici Medvode se predstavljajo z likovnimi deli, ki so nastajala na sobotnih srečanjih v zadnji sezoni. Večini ustvarjalcem je bila navdih krajina, na ogled pa je tudi nekaj tihožitij in figuralnih motivov. Na ogled so likovna dela v akrilni tehniki na platnu ali papirju enajstih članov kluba. Razstavljajo: Marta Čuk, Ana Frelih, Franc Hafner, Minča Komovec, Štefka Krmelj, Mija Naglič, Dorica Prevc, Stana Rovtar, Marta Satler, Marija Šmid, Ivana Štravs, Živa Osovnikar Bračič in Pika Osovnikar Bračič. Več >>

Izvaja: Srednja gradbena, lesarska in vzgojiteljska šola Novo mesto
Semič, 4. 6. 2024–26. 6. 2024 od 07.00 do 17.00
V Kulturnem domu v Semiču se bo odvila razstava za vse obiskovalce. Razstavljeni bodo izdelki dijakov naše šole Srednja gradbena, lesarska in vzgojiteljska šola Novo mesto. Več >>

Izvaja: Srednja zdravstvena in kozmetična šola Maribor
Maribor, 5. 6. 2024–29. 6. 2024 od 08.00 do 08.00
Naš dijak Tim uživa v ustvarjanju novih jedi. Z veliko mero ljubezni in s sestavinami, ki jih imamo doma pripravlja prigrizke, glavne jedi in slastne sladice za prste polizat. V posnetku bo pripravil sladico, v čast čebelam in obeležitvi svetovnega dneva čebel pa bo ta medena. Več >>

Izvaja: Knjižnica Šmarje pri Jelšah
Šmarje pri Jelšah, 5. 6. 2024–16. 6. 2024 od 09.00 do 00.00
Predstavlja se nam Študijski krožek Etno - fletno v sklopu katerega je nastal tudi dokumentarni film Korenine moje domovine. Študijski krožek Etno – fletno ozavešča o bogati zgodovini, naravni in kulturni dediščini naše prečudovite Slovenije. Naša zgodovina, narava in kultura nas povezujejo, nam dajejo ponos, predvsem pa nas definirajo kot Slovence. Bolje kot se bomo tega zavedali in to cenili, boljša bo naša kvaliteta življenja, odnos do samega sebe, bližnjega ter narave. Naša slovenska identiteta je le naša in imamo dolžnost, da jo ohranimo, pravita sogovornici Branka Urbanija in Dušica Kunaver.. Več >>

Pretekli dogodki TVU 2024

Izvaja: Dnevni center za uporabnike prepovedanih drog ŠENT Nova Gorica
Nova Gorica, 5. 5. 2024–5. 6. 2024 ob 10.00
Društvo ŠENT - slovensko združenje za duševno Zdravje, bo organiziralo predstavitev knjig avtorice Marjete Tivan. Več >>

Izvaja: Srednja zdravstvena šola Murska Sobota
Rakičan, 10. 5. 2024–10. 6. 2024 od 08.00 do 14.00
Delavnice se bodo izvedle v manjših skupinah na več različnih terminov. Namen delavnic je ne le, da bodoče zdravstvene delavce izobražujemo ampak da jih vzgajamo, da se z njimi pogovarjamo, jih poslušamo/slišimo in jim tako pomagamo, da se razvijejo v dobre zdravstvene delavce, kateri z veseljem in srčnostjo opravljajo poklic zdravstvenega delavca.. Več >>

Izvaja: Srednja poklicna in tehniška šola Murska Sobota
Murska Sobota, 10. 5. 2024–10. 6. 2024 od 08.00 do 14.00
Dijaki preko likovnega izražanja razmišljajo o pomenu EU vrednot, ter sporočajo kakšno Evropo si želimo in pozivajo na akcije! Več >>

Izvaja: Srednja zdravstvena šola Murska Sobota
Murska Sobota, 10. 5. 2024–10. 6. 2024 od 08.00 do 14.00
Delavnice se bodo izvedle v manjših skupinah na več različnih terminov. Na delavnicah se pogovarjamo o doživljanju umiranja, smrti in lasten odnos do minljivosti. Namen delavnic je, ne le da bodoče zdravstvene delavce, izobražujemo ampak da jih vzgajamo, da se z njimi pogovarjamo, jih poslušamo/slišimo in jim tako pomagamo, da se razvijejo v dobre zdravstvene delavce. Da jim damo popotnico, pokažemo načine kako delati si pomagati ob lastni izgubi oziroma kako »BITI TU« za paciente, svojce v fazi umiranja in smrti. Več >>

Izvaja: Osnovna šola Nazarje
Nazarje, 10. 5. 2024–7. 6. 2024 od 08.15 do 13.30
Učenje je življenje – naj krepi in radosti Šolska skupnost učencev izpelje debato na temo Vzgojni načrt in naniza predloge za uspešno reševanje konfliktov, za ozaveščanje učencev o vrednotah in proaktivnem sodelovanju v šolski skupnosti. Ugotovitve predstavijo na UOS. Več >>

Izvaja: Hiša sadeži družbe Žalec
Žalec, 10. 5. 2024–14. 6. 2024 od 09.00 do 19.00
Zumba je dinamična in razburljiva plesna vadba, ki združuje plesne korake s športnimi elementi. Udeleženci se zabavajo ob eksotični latinsko-ameriški glasbi. Sama vadba se osredotoča na oblikovanje ter ojačitev celotnega telesa, še posebej na mišične skupine zadnjice, nog, rok in trebuha. Več >>

Izvaja: Hiša sadeži družbe Žalec
Žalec, 10. 5. 2024–13. 6. 2024 od 09.00 do 11.00
Likovna delavnica je kreativen prostor, kjer se udeleženci izražajo skozi umetnost in ustvarjalnost. Skozi proces ustvarjanja se spodbuja samopodoba, izražanje čustev in razvoj estetskega čuta. Pod mentorstvom umetnice se udeleženci naučijo različnih likovnih tehnik slikanja. Več >>

Izvaja: Peter Robek s.p.
Murska Sobota, 10. 5. 2024–10. 6. 2024 od 09.00 do 21.00
Izdelava ročno unikatnih izdelkov iz gline - uporabni in okrasni. Na stojnici bomo predstavili naše izdelke. Več >>

Izvaja: Hiša sadeži družbe Žalec
Žalec, 10. 5. 2024–14. 6. 2024 od 10.00 do 12.00
Seniorski debatni klub je namenjen za srečanje starejših posameznikov, da bi delili svoje izkušnje, razpravljali o določenih temah in se učili od drug drugega. Pod vodstvom moderatorja se udeleženci spodbujajo k aktivnemu sodelovanju, izražanju svojih mnenj ter poslušanju stališč drugih. Klub omogoča razvoj kritičnega mišljenja, socialno povezovanje in ohranjanje intelektualne vitalnosti. Več >>

Izvaja: Osnovna šola Šentjernej
Šentjernej, 10. 5. 2024–7. 6. 2024 od 12.40 do 13.30
Učenci tretje triade bodo preko multisenzornih dejavnosti spoznavali delovanje možganov in se seznanjali z nevrorazličnostjo. Preko iger se bodo skušali vživeti v različne vloge oseb s specifičnimi učnimi težavami; dispraksije, disleksije, diskalkulije, ADHD ... Več >>

Izvaja: Čipkarstvo Saša Raspet, S.P.
Ajdovščina, 13. 5. 2024–7. 6. 2024 od 08.00 do 16.00
Razstava poteka pod okvirom Tednov vseživljenjskega učenja. Razstava predstavlja priložnost za vpogled v bogato dediščino in spretnosti čipkarstva. Več >>

Izvaja: Hiša sadeži družbe Žalec
Žalec, 13. 5. 2024–10. 6. 2024 od 09.00 do 11.00
Vesele urice pletenja in kvačkanja. Pod vodstvom naših spretnih kvačkaric udeleženci lahko izdelajo hobotnice. Zakaj ravno hobotnice? Njihove ljubeče izdelane lovke so podobne popkovnici, kar nedonošenčkom omogoča občutek varnosti, podoben tistemu, ki so ga doživljali v maternici. Več >>

Izvaja: Hiša sadeži družbe Žalec
Žalec, 13. 5. 2024–10. 6. 2024 od 16.00 do 17.00
Telovadba za otroke je dinamična in zabavna vadba, namenjena otrokom vseh starosti. Skozi gibanje spodbujamo otrokov razvoj motoričnih spretnosti, koordinacije in splošnega zdravja. Več >>

Izvaja: Hiša sadeži družbe Žalec
Žalec, 13. 5. 2024–10. 6. 2024 od 17.00 do 18.00
Nemščina. Skozi dialoge in praktične vaje odraslim nudimo priložnost, da osvojijo nemščino na učinkovit in prilagodljiv način. Več >>

Izvaja: Ljudska univerza Ajdovščina
Ajdovščina, 14. 5. 2024–7. 6. 2024 od 08.00 do 16.00
Razstava slik, ki jo je pripravila udeleženka programa PUM-O+, predstavlja raznolikost in izraznost umetniškega ustvarjanja. Skozi različne tehnike in motive Ljubica izraža svoj edinstveni pogled na svet ter čustva, ki jih vzbujajo barve, linije in kompozicije na platnu. Vsaka slika pripoveduje svojo zgodbo in vabi obiskovalce, da se prepustijo čarobnosti likovnega ustvarjanja. Več >>

Izvaja: Planinska zveza Slovenije
Laško, 14. 5. 2024–15. 6. 2024 od 08.00 do 17.00
Športno plezanje se je najprej razvilo kot smer alpinizma, šele kasneje se je izoblikovalo v samostojno športno panogo. Plezanje, ki je nekdaj veljalo za izjemno nevarno dejavnost, je z razvojem v športno plezanje postalo zelo popularno. Namen začetnega tečaja je seznaniti udeležence s plezalno opremo, tehniko in pravilno uporabo varovalnih pripomočkov, kar je osnova za varno plezanje. Tečaj bo trajal 5 tednov na umetnih stenah v Ljubljani in naravnih stenah po Sloveniji. Zaključek tečaja z izpitom bo 15.6. v Kotečniku. Več info tukaj: https://dobrerazmere.si/tecaj-plezanja-v-skali/ Več >>

Izvaja: Društvo za osteoporozo Ormož
Ormož, 14. 5. 2024–10. 6. 2024 ob 08.30
Društvo za osteoporozo Ormož bo z majem pričelo izvajati krajše pohode v bližnji okolici Ormoža, ki se bodo izvajali vsaki torek do 11.6, s katerimi želijo opozarjati na zdravje in ohranjanje zdravih kosti. Več >>

Izvaja: Hiša sadeži družbe Žalec
Žalec, 14. 5. 2024–13. 6. 2024 od 10.00 do 11.00
Cardio vadba je tip vadbe, kjer krepimo srčno-žilni sistem, izboljšamo ”kondicijo” oziroma zmožnost srca, pljuč in mišic med obremenitvijo. Gre za kombinacijo intervalov (krajših vaj) z zelo visoko intenziteto, pri kateri izvajamo cardio vadbo na najvišjih možnih obratih, uporabljamo lastno telesno težo ali jo kombiniramo z uporabo uteži/pripomočkov. Temu sledi daljši interval nizke intenzivnosti, ko se nadihamo, umirimo srčni utrip in se pripravimo na naslednji interval visoke intenzivnosti. Več >>

Izvaja: Academia Maribor
Maribor, 14. 5. 2024–13. 6. 2024 od 10.30 do 14.30
V desetih srečanjih bomo izvedli brezplačno 50-urno računalniško usposabljanje. Vsebine usposabljanja: - Word (osnovna in nadaljevalna raven), - Excel (osnovna in nadaljevalna raven), - Power Point (osnovna in nadaljevalna raven) in - uporaba računalniške in digitalne tehnologije za potrebe poklicnega dela in vsakdanjega življenja (npr. interneta, e-pošte, e-uprave, e-zdravja, mobilnega telefona in drugih digitalnih naprav) Več >>

Izvaja: Podjetniški inkubator Perspektiva Postojna
Veliki Otok, 14. 5. 2024–11. 6. 2024 od 13.00 do 16.00
Pridružite se nam na poslovnem svetovanju v Cerknici! Odkrijte najnovejše poslovne strategije in pridobite konkretne nasvete za optimizacijo vašega poslovanja. Skupaj bomo raziskali priložnosti za rast in razvoj vašega podjetja. Ne zamudite priložnosti za izboljšanje vašega poslovnega uspeha! Svetovanje poteka vsak torek. Več >>

Izvaja: Hiša sadeži družbe Žalec
Žalec, 14. 5. 2024–11. 6. 2024 od 15.00 do 16.30
Glasbena delavnica je namenjena ljubiteljem glasbe in učencem kitare, kjer se združijo, da bi izboljšali svoje glasbene spretnosti. Pod strokovnim vodstvom izkušenega učitelja se udeleženci učijo osnov igranja kitare in razvijajo svojo tehniko. Priporočljivo je, da s seboj prinesete svojo kitaro. Več >>

Izvaja: Hiša sadeži družbe Žalec
Žalec, 14. 5. 2024–11. 6. 2024 od 17.30 do 18.30
Angleščina za odrasle ponuja interaktivne učne metode, ki omogočajo praktično uporabo jezika v vsakdanjem življenju. Učenje poteka v prijetni skupini. Več >>

Izvaja: Gornjesavski muzej Jesenice
Jesenice, 14. 5. 2024–10. 6. 2024 od 18.00 do 20.00
Odprtje gostujoče fotografske razstave Fotografskega društva Jesenice in Javnega sklada za kulturne dejavnosti, OI Jesenice na temo - Učenje in kultura – z roko v roki. Več >>

Izvaja: Hiša sadeži družbe Žalec
Žalec, 15. 5. 2024–12. 6. 2024 od 08.30 do 09.30
Okrepimo hrbtenico je vadba, ki namenjena izboljšanju moči, gibljivosti in stabilnosti hrbtenice ter mišic, ki jo podpirajo. Pod strokovnim vodstvom se udeleženci osredotočijo na različne vaje, ki ciljajo na krepitev mišic hrbta, trebuha in medeničnega dna, kar prispeva k boljšemu držanju telesa in preprečuje morebitne težave s hrbtenico. Več >>

Izvaja: Osnovna šola Karla Destovnika - Kajuha Ljubljana
Ljubljana, 15. 5. 2024–12. 6. 2024 od 14.00 do 15.00
Kako zelo pomembna je sprostitev po napornem dnevu? Tega se zavedamo tudi učitelji naše šole. Enkrat tedensko se trudimo zbrati v šolski telovadnici in skupaj odigrati igro odbojke ali pa se le sprostiti z različnimi športnimi aktivnostmi po izboru. Za boljši »nadzor« pa seveda poskrbi učitelj športa. Več >>

Izvaja: Društvo diabetikov Jesenice
Jesenice, 15. 5. 2024–13. 6. 2024 od 17.00 do 18.00
V Tednih vseživljenjskega učenja bomo vsako sredo izvajali merjenje sladkorja v krvi, holesterola in krvnega tlaka. Ob tem bomo obiskovalce osveščali o načinih preventive jih spodbujali k zdravemu načinu življenja. Več >>

Izvaja: OŠ Otlica
Ajdovščina, 16. 5. 2024–6. 6. 2024 od 13.00 do 15.00
Delavnica za dvig digitalnih kompetenc pri mladih je zasnovana za izboljšanje računalniškega znanja in veščin med mladimi udeleženci. Poudarek bo na praktičnih vajah in interaktivnih pristopih, ki omogočajo učinkovito učenje in uporabo digitalnih orodij. Skozi delavnico bodo udeleženci spoznali ključne digitalne spretnosti, kot so varna uporaba interneta, obdelava podatkov in ustvarjanje digitalnih vsebin. Cilj delavnice je opolnomočiti mlade za uspešno navigacijo v sodobnem digitalnem svetu. Več >>

Izvaja: Osnovna šola Dušana Flisa Hoče, PŠ Reka Pohorje
Hočko Pohorje, 16. 5. 2024–6. 6. 2024 od 13.30 do 14.15
Vsi učenci željni plesa se bodo pod vodstvom učiteljice Silvije naučili plesno koreografijo, s katero bodo nastopili na zaključni prireditvi Pozdrav poletju. Več >>

Izvaja: Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta
Koper, 16. 5. 2024–13. 6. 2024 od 17.00 do 19.00
Center za vseživljenjsko učenje Pedagoške fakultete Univerze na Primorskem vabi na tečaje in dogodke za pridobitev novih znanj ter veščin. Ob četrtkih, od 17. do 19. ure, v Elektronu (novi prostori na Čevljarski ulici 19 v Kopru) potekajo tečaji risanja po modelu, ki jih vodi mag. Peter Ciuha, akad. slikar in predavatelj. Namenjeni so tako začetnikom kot bodočim študentom študijskega programa Vizualne umetnosti in oblikovanje. Več informacij in prijava: www.pef.upr.si/sl/novice/2024050714233189/center-za-umetnost-tecaj-risanja-po-modelu Več >>

Izvaja: Zavod RS za zaposlovanje
Maribor, 17. 5. 2024–12. 6. 2024 od 00.00 do 00.00
Spletni bralni klub je prostor srečevanja in skupnega doživljanja (poglobljenega) branja, ki nas bogati na različnih ravneh. Branje zdravi, razvedri, sprosti, uči, nam daje navdih pa tudi smernice za osebni razvoj. Je tudi odmik ali včasih celo umik, v katerem zberemo moči. Je premišljevanje o prebranem v skupini. V okviru Tednov vseživljenjskega učenja se bomo v spletnem bralnem klub ZRSZ Območne službe Maribor preko spletne povezave MS Teams srečali trikrat po 45 minut. Uvodno srečanje (17.5.) bo namenjeno kratki predstavitvi knjige »Berem, da se poberem« Mihe Kovača in pogovoru, kaj izgubljamo, če ne beremo. Postavili bomo cilj, da v času do drugega srečanja (29.5.) preberemo vsaj 5 razlogov, zakaj branja ne moremo nadomestiti z dnevnim »skrolanjem« po instant vsebinah, videih ipd. Tretje in zadnje srečanje (12.6.) pa bo namenjeno sodelujočim v spletnem bralnem klubu; vsebini knjige, ki je v nas sprožila vprašanja, skrhala predsodke, nas (o)brusila in vodila v nova razmišljanja. Prednost in posebnost bralnega kluba je, da se nam lahko pridružite od vsepovsod – izza delovne mize, iz udobja doma, iz najljubše kavarne…. Potrebujete samo dostop do interneta, računalnik ali telefon s kamero in mikrofonom ter nekaj osnovnih računalniških spretnosti. PRIJAVA: Na spletni bralni klub se prijavite tako, da svoj ime in priimek ter e-poštni naslov pošljete na: alenka.lobnikar@ess.gov.si in 2 dni pred srečanjem prejmete vabilo (povezavo) na dogodek. Rok za prijavo: 3 dni pred izvedbo srečanja (tri srečanja: 17.5., 29.5., 12.6.) Več >>

Izvaja: OŠ Veliki Gaber
Veliki Gaber, 17. 5. 2024–14. 6. 2024 ob 00.00
V sodelovanju z Bralnim društvom bo na šoli razstava 12 plakatov o nastajanju knjige. Pot knjige, od avtorja do bralca, je prikaz procesa nastanka knjige. Kratka zgodba, zapisana v stripu, avtorja Žige X. Gombača z ilustracijami Davida Krančana bralca popelje v svet knjige z glavnim junakom, simpatičnim knjižnim moljem. Več >>

Izvaja: Šolski center Celje - Srednja šola za storitvene dejavnosti in logistiko
Celje, 20. 5. 2024–9. 6. 2024 od 08.00 do 15.00
To ime poudarja kronološko dimenzijo, ki prikazuje razvoj in spremembe v pričeskah skozi čas, ter izpostavlja lase kot simbolno podobo, ki odraža duh vsakega obdobja. Razstavo pričesk si lahko ogledate v knjižnici na Srednji šoli za storitvene dejavnosti in logistiko na Ljubljanski cesti 17, Celje. Več >>

Izvaja: Osnovna šola Martina Krpana
Ljubljana, 21. 5. 2024–10. 6. 2024 od 12.00 do 15.00
Učenci 3., 4. razreda bodo narisali slike v različnih likovnih tehnikah, razstavili jih bomo na hodniku OŠ Martina Krpana Ljubljana. Več >>

Izvaja: KOTA 92, d.o.o. Ljubljana pod blagovno znamko SRČNO MENTORSTVO
Ljubljana, 21. 5. 2024–11. 6. 2024 od 20.00 do 21.00
Reinoviranje ni nekaj enkratnega. Je proces. Je navada. Je način razmišljanja. Je nekaj, kar počnemo nenehno in redno. Na štirih 60-minutnih srečanjih se bomo posvetili spodnjim vprašanjem: • ZAKAJ sprememba ni projekt – kakšna je danes hitrost sprememb (dejstva, številke, zgodbe); • KAKO preživeti in uspeti v VUCA svetu – kaj je danes drugače, na kaj moramo biti pozorni, da bomo ne samo preživeli, ampak kvalitetno živeli; • KAKO dobro smo pripravljeni na spremembe - kaj je potopilo Titanik & kakšen je nauk zgodbe, rešili test Titanikov sindrom; • KAJ lahko naredimo, da bolje predvidimo, kreiramo in implementiramo spremembe - pogledali si bomo primere & prisluhnili tudi vašim zgodbam; • KATERA orodja so nam v pomoč – spoznali bomo nekatera koristna orodja reinoviranja, kot so TOTO matrika, 15 načinov reinoviranja,… Vse z namenom, da si bo vsak postavil in zgradil svoj »ZDRAV SISTEM REINOVIRANJA«. Srečanja bodo potekala prek Zoom platforme in bodo interaktivne narave. Skupaj bomo soustvarili varno okolje, prisluhnili drug drugemu, se učili, rasli drug od drugega in z drugim. Pred srečanjem bodo udeleženci dobili tudi kratke napotke: 10-15 minutne video zapise in delovne liste, ki služijo kot priprava na srečanje. Več >>

Izvaja: Osnovna šola Franceta Bevka
, 22. 5. 2024–5. 6. 2024 od 09.00 do 17.00
Razstav je sestavljena iz različnih delov razstavljenih izdelkov. Namen razstave je predstavitev posameznikovega izdelka v njegovi edinstvenosti, izpostavlja tudi pomen medsebojnega odnosa izdelkov ter skupne ustvarjalnosti, sožitja in povezanosti v šolski skupnosti. Želimo poudariti umetniški pogled na posameznika in njegovo delovanje v skupnosti – empatijo in solidarnost, sobivanje in povezovanje, socialno in čustveno uresničevanje. Razstava je namenjena staršem, starim staršem in vsem občanom, ki si bodo ogledali likovne izdelke učencev naše šole (od 1. do 9. razreda). Več >>

Na razstavi, ki bo potovala po šestih statističnih regijah, so prikazani projekti in primeri dobrih praks nevladnih organizacij, s katerimi le-te odgovarjajo na izzive sedanjega časa. Fotografije projektov naših članic in besedilo nam pripovedujejo zgodbo o tem, kateri cilji trajnostnega razvoja so s posameznimi projekti in aktivnostmi doseženi. S svojimi projekti na razstavi sodelujejo Slovenska karitas, zavod KROG, humanitarno društvo ADRA Slovenije, Zveza prijateljev mladine Slovenije, Časoris, društvo FOCUS, Slovenska fundacija za trajnostni razvoj – UMANOTERA in PIC – Pravni center za varstvo človekovih pravic in okolja. Več >>

Izvaja: OŠ Sostro
Ljubljana, 22. 5. 2024–7. 6. 2024 od 13.00 do 14.00
Učenci spoznajo osnove kaligrafije in se učijo pisave Italika. Z učenjem kaligrafije, ki je zvrst vizualne umetnosti, učenci urijo pozornost in krepijo finomotoriko. Več >>

Izvaja: Tehniški šolski center Maribor
Maribor, 24. 5. 2024–7. 6. 2024 od 11.00 do 11.20
Branje skupaj prinaša številne prednosti, tako za posameznike kot tudi za skupino. Prednosti branja skupaj so: povezovanje, motivacija, razširjanje obzorij, učenje, spodbuda k refleksiji in vse to lahko pozitivno vpliva na posameznike in skupnosti kot celoto. Na delavnicah boste izvedeli: - kakšne so prednosti branja skupaj - kje vse lahko beremo - kaj je interaktivno branje - kakšne so tehnike učinkovitega branja - kako motivirati k branju Več >>

Izvaja: Zveza organizacij za tehnično kulturo
Ljubljana, 27. 5. 2024–12. 6. 2024 od 01.00 do 01.00
v reviji TIM bomo promovirali projekt Tedni vseživljenjskega učenja. Ozaveščali jih bomo o pomenu le tega projekta in jih povabili k udeležb na brezplačne dogodke. Več >>

Izvaja: Šolski Center Celje - Srednja šola za kemijo, elektrotehniko in računalništvo
Celje, 27. 5. 2024–14. 6. 2024 od 07.00 do 15.00
Zid v BE etaži se bo spremenil v kotiček ozaveščanja o varni rabi interneta. Izvajalec: Andraž Pušnik Več >>

Izvaja: Osnovna Šola Sečovlje
Sečovlje, 27. 5. 2024–10. 6. 2024 od 08.00 do 13.00
Razstava fotografij izdelkov, nastalih na delavnici izdelave cvetov oz. rož iz odpadnih materialov z namenom osveščanja o ponovni rabi odpadkov. Več >>

Izvaja: Vrtec Otona Župančiča Črnomelj, enota Čardak
Črnomelj, 27. 5. 2024–7. 6. 2024 od 09.00 do 12.00
Vrtčevske skupine otrok se bodo družile z babicami in skupaj z njimi brale pravljice. Več >>

Izvaja: Vrtec Otona Župančiča Črnomelj, Enota Loka
Črnomelj, 27. 5. 2024–7. 6. 2024 od 09.00 do 12.00
Vrtčevske skupine otrok bodo skupaj z babicami brali pravljice. Več >>

Izvaja: Center za usposabljanje, delo in varstvo Dolfke Boštjančič
, 29. 5. 2024–5. 6. 2024 od 10.00 do 12.00
Kaj bodo lahko udeleženci spoznali na delavnic (Kratka vsebina): Umetna inteligenca je že globoko zakoreninjena v našem vsakdanjem življenju, čeprav se tega morda ne zavedamo. Predstavljeni so primeri, kje in kako se umetna inteligenca uporablja v vsakodnevni opraksi npr: - Odklepanje telefona s prepoznavanjem obraza: Funkcija prepoznavanja obraza na pametnih telefonih deluje na principu umetne inteligence. S pomočjo infrardečih pik prepozna vaš obraz in omogoči odklep telefona. - Socialna omrežja: Algoritmi umetne inteligence na družbenih omrežjih predlagajo vsebine, ki bi vas lahko zanimale. - Iskalniki (Google): S pomočjo preteklih iskanj izbirajo najboljše rezultate za nova in kompleksnejša iskanja. - Tekstopisec in programer: Umetna inteligenca lahko samostojno ustvari članke o športnih dogodkih, vremenu ali dogodkih. Aplikacija ChatGPT, Gamma omogočajo novo stopnjo interakcije z računalniki. - Robot vam pripelje hrano, ki ste jo naročili v restavraciji. - Robocar vas sam pripelje na željen kraj brez šoferja. Umetna inteligenca je torej že del našega vsakdana, tudi če se tega ne zavedamo! Udeleženci bodo dobili vpogled v primere umetne inteligence s katero si lahko pomagajo pri izvedbi vsakodnevnih aktivnostih. Več >>

Izvaja: Osnovna šola Martina Krpana
Ljubljana, 29. 5. 2024–5. 6. 2024 od 13.00 do 13.45
Učenci 2.-4. razreda bodo preko različnih socialnih iger se učili medsebojnega zaupanja, neverbalne komunikacije, sodelovanja in medsebojne pomoči ter kako prenesti poraz. Razvijali bodo tudi svojo ustvarjalnost. Več >>

Izvaja: Osnovna šola Vuzenica
Vuzenica, 30. 5. 2024–6. 6. 2024 od 08.20 do 12.40
V okviru Tednov vseživljenjskega učenja bomo ob svetovnem dnevu športa (31. maja) raziskovali pomen gibanja za naše zdravje in srečo. Spoznali bomo zgodovino športa in njegove pozitivne vplive na telo in duha. Odkrivali bomo različne športne discipline in aktivnosti, ki so primerne za vse generacije. Skupaj bomo pripravili načrt za aktivno preživljanje prostega časa in se preizkusili v različnih športnih igrah. Naučili se bomo, kako v vsakdanje življenje vnesti več gibanja in kako s telesno aktivnostjo doseči boljše počutje in zdravje. Več >>

Izvaja: Osnovna šola Hruševec Šentjur
Hruševec, 31. 5. 2024–5. 6. 2024 od 08.00 do 12.00
Z učenci se bomo podali na sprehod na znameniti hrib Rifnik. Gospodom Mirko Čander nas bo pričakal na vrhu Rifnika in nam razložil, zakaj je Rifnik tako pomemben hrib in spoznali bomo še tisto, kar še ne poznamo. Na vrhu nas čaka še igra: Lov na zaklad. Več >>

Izvaja: Osnovna šola Hruševec Šentjur
, 31. 5. 2024–5. 6. 2024 od 08.00 do 12.00
Z učenci se bomo podali na sprehod na znameniti hrib Rifnik. Gospodom Mirko Čander nas bo pričakal na vrhu Rifnika in nam razložil, zakaj je Rifnik tako pomemben hrib in spoznali bomo še tisto, kar še ne poznamo. Na vrhu nas čaka še igra: Lov na zaklad. Več >>

Izvaja: Osnovna šola Prule
Ljubljana, 31. 5. 2024–12. 6. 2024 od 10.30 do 12.00
Učenci 5. razreda bodo brali knjige učencem 1. razreda. Brali bodo v manjših skupinah in v dvojicah, tako da si bo vsak petošolec izbral enega prvošolca. Ob tem bodo sledile besedne igre, pisanje pisma. Več >>

Izvaja: Osnovna šola Primoža Trubarja Laško, matična šola
Laško, 1. 6. 2024–15. 6. 2024 od 00.00 do 00.00
Na prostem izvedemo nekaj ur pouka, kjer znanje pridobljeno pri matematiki v poglavju »Merske enote« preizkusimo v praksi (uporaba različnih merskih enot v različnih situacijah, uporaba metra …). Več >>

Izvaja: Osnovna šola Prežihovega Voranca Ravne na Koroškem
Ravne na Koroškem, 1. 6. 2024–14. 6. 2024 od 08.00 do 14.00
V okviru Tednov vseživljenjskega učenja, so učenci osmih razredov, pod mentorstvom učiteljice Mateje Čebulj, ustvarjali pod geslom Sreča je v znanju. Glavna misel, ki je vodila v razmišljanje učencev je bila: Z dobrimi deli se učimo, da bomo celo življenje polni dobrih del in bomo to prenašali na nadaljne generacije. Vsak učenec je na list zapisal dobro delo, ki ga je naredil v preteklosti. Opisovali so najrazličnejše dogodke, ki so vključevali sošolce, starše, prijatelje in sorodnike. Ob zapisih so učenci poudarjali pomen sodelovanja, medsebojne pomoči in dobrih odnosov z drugimi. Zapise so nato nalepili na vrata svojega razreda, da jih lahko preberejo vsi učenci in učitelji naše šole. Več >>

Izvaja: Splošna knjižnica Ljutomer
Ljutomer, 1. 6. 2024–14. 6. 2024 od 08.00 do 16.00
Imaš doma stare igrače? Prinesi jih, da jih razstavimo. Zbiramo jih v Splošni knjižnici Ljutomer - v muzeji in knjižnici, do 14. junija. Več >>

Izvaja: Center za usposabljanje, delo in varstvo Črna na Koroškem (CUDV)
Črna na Koroškem, 1. 6. 2024–5. 6. 2024 od 09.00 do 12.00
Uporabniki CUDV Črna na Koroškem bodo svoje aktivnosti in svojo ustvarjalnost predstavili na razstavi izdelkov, ki jo bomo pripravili v prostorih galerije Kulturnega doma Črna. Otvoritev bo v soboto, 1.6. ob 10. uri. Vljudno vabljeni Več >>

Izvaja: Osnovna šola Prule
Ljubljana, 1. 6. 2024–13. 6. 2024 od 12.00 do 14.00
Ko odpadna embalaža oživi in se spremeni v eko mošnjiček. Učenci bodo razvijali ročne spretnosti ob izdelavi eko mošnjička, razvijajo veščine praktičnega dela. Spoznajo in razvijajo občutek za reciklažo odpadnega materiala. Več >>

Izvaja: OŠ Šmarje pri Jelšah, POŠ Zibika
Zibika, 1. 6. 2024–10. 6. 2024 od 13.15 do 16.10
Obiskala nas bosta reševalca iz Zdravstvenega doma Šmarje pri Jelšah in Učencem od 1. do 5.razreda v času po pouku pokazala in predstavila Urgentno reševalno vozilo. Skupaj z učenci bomo ponovili tudi telefonsko številko za nujne primere, ter ponovili potek takšnega klica. Po predstavitvi vozila in nekaterih osnovnih načel rešavanja bodo sledile zabavne štafetne igre na šolskem igrišču. Ta dan bomo učence na zabaven in šaljiv način spomnili tudi to kako pomembo je gibanje in šport za razvoj in vzdrževanje zdravega telesa in duha. V primeru slabega vremena se bodo igre odvijale v telovadnici Poš Zibika. Več >>

Izvaja: Zasavska ljudska univerza
Zagorje ob Savi, 3. 6. 2024–6. 6. 2024 od 07.00 do 16.00
Predstavljamo prenovljeno potujočo razstavo TVU Praznik učenja, ki smo jo v letu 2020 pripravili ob 25-letnici TVU. Z razstavo, ki je bila zasnovana že ob 15-obletnici, želimo najširši, strokovni in politični javnosti predstaviti novejše informacije in ključne dosežke projekta TVU, kazalnike uspešnosti vseh 25 let izvajanja festivala učenja v Sloveniji, s fotografijami pa pokazati pestrost dogajanja TVU po Sloveniji. Prenovljeno razstavo Praznik učenja smo prvič pokazali na nacionalnem odprtju TVU v Lendavi. Več >>

Izvaja: Osnovna šola Primoža Trubarja Laško, PŠ Šentrupert
Šentrupert, 3. 6. 2024–7. 6. 2024 od 07.45 do 12.15
Z učenci čim več časa preživimo v naravi. Pri tem bomo izvajali različne oblike gibanja. Na igrišču pripravimo poligon, se igrajo različne štafetne in rajalne igre ter igre z žogo. Odpravimo se na krajši pohod v okolico šole ter pri tem spoznavamo naravne lepote domačega kraja. Več >>

Izvaja: Mladinski center Prlekije - združenje NVO - so.p.
Ljutomer, 3. 6. 2024–7. 6. 2024 od 08.00 do 20.00
Že v teku pilotski projekt, ki še ni tako razširjen tako, da načrtujemo še večjo prepoznavnost ter govor o tem. Promoviralo se bo v živo ter preko medijev. Več >>

Izvaja: Kulturni center Litija
Litija, 3. 6. 2024–7. 6. 2024 od 08.00 do 21.00
Festival je bi prvič izveden v letu 2011 in je posvečen Litijanu Nacetu Simončiču, velikemu kulturniku, gledališčniku, lutkarju in režiserju. Iz dvodnevnega festivala se je v nekaj letih razvil v tedenski festival, ki navdušuje z gledališkimi predstavami, obiskom v knjižnici, v glasbeni šoli in muzeju. Na delavnicah vsako leto, na drugo temo spoznavamo življenje s kužki, povabimo otroke, da sodelujejo na nagradnem likovnem natečaju ter se udeležijo zaključne prireditve v parku na Stavbah, kjer sodelujejo na Tačkovih delavnicah, se srečajo z veterinarko, pasjo frizerko, berejo knjige pod kostanji, občudujejo Tačke pomagačke in se srečajo z delom društev, ki se ukvarjajo z vzgojo psov… Ne manjkajo Tačkove palačinke in zabavni program… Soorganizatorja festivala: ZKMŠ Litija in Knjižnica Litija v sodelovanju z Glasbeno šolo Litija Šmartno, Turističnim društvom Litija, Društvom Tačke in Repki Hotič, Veterinarsko ambulanto Gaber… in mnogimi drugimi, ki nas vsako leto razveseljujejo s svojim doprinosom k zanimivemu in bogatemu tednu. Več >>

Izvaja: Osnovna Šola Sečovlje
Sečovlje, 3. 6. 2024–14. 6. 2024 od 08.00 do 13.00
Razstava izdelkov učencev, nastalih na delavnici izdelave rož oz. cvetov iz odpadnih materialov z namenom osveščanja in promoviranjem ponovne uporabe odpadkov. Več >>

Izvaja: Gimnazija Novo mesto
Novo mesto, 3. 6. 2024–7. 6. 2024 od 08.00 do 14.00
Imate doma oblačila, ki jih ne nosite več, so pa še vedno v dobrem stanju? Namesto, da bi jih zavrgli, jih lahko podarite! Mizo s škatlo za zbiranje starih oblačil boste našli pri dežurni mizi v Gimnaziji Novo mesto, kamor lahko oblačila odložite. Več >>

Izvaja: Osnovna šola Ivana Cankarja Vrhnika
Drenov Grič, 3. 6. 2024–7. 6. 2024 od 08.30 do 12.10
Učenci šole se z županom Danielom Cukjatijem udeležijo čistilne akcije v okolici šole in s tem v duhu medgeneracijskega druženja prispevajo k čistejšemu okolju in boljšemu počutju. Več >>

Izvaja: Center za usposabljanje, delo in varstvo Dolfke Boštjančič
Draga, 3. 6. 2024–6. 6. 2024 od 10.00 do 11.30
Kaj bodo lahko udeleženci spoznali na delavnici (kratka vsebina): Na delavnici bodo predstavljeni pripomočki s katerimi si lahko pomagamo v vsakodnevnem življenju s poudarkom na uporabi tehnologije. Tehnologija omogoča poenostavitev in avtomatizacijo določenih procesov pri upravljanju doma, ki za uporabnika pomenijo predvsem večje udobje, prihranke energije in varnost. Pregledali bomo primere uporabe pametne tehnologije doma. Pametni dom uporabnikom omogoča, da upravljajo naprave, termostate, luči in druge naprave na daljavo s pametnim telefonom ali tablico prek internetne povezave. Več >>

Izvaja: Osnovna šola Dušana Flisa Hoče, PŠ Reka Pohorje
Zgornje Hoče, 3. 6. 2024–7. 6. 2024 od 10.00 do 12.00
Učiteljice podružnične šole bomo v gozdu ob šoli pripravile orientacijsko pot. Na vsaki postaji bodo učenci reševali zanimive, poučne pa tudi hudomušne naloge, ki jih bodo popeljale do naslednje postaje. Več >>

Izvaja: Osnovna šola IV Murska Sobota
Murska Sobota, 3. 6. 2024–7. 6. 2024 od 11.00 do 14.00
Na petih različnih razstavah bodo svoje likovne in tehnične izdelke predstavili učenci OŠ IV Murska Sobota. Razstavljene bodo risbe, slike, grafični in kiparski izdelki iz različnih materialov, ki so nastali pri predmetu likovna umetnost ter tehnika in tehnologija. Več >>

Izvaja: Vrtec Ljutomer
Ljutomer, 3. 6. 2024–14. 6. 2024 od 12.30 do 13.35
Enotedenski tečaj je namenjen starejšim otrokom, začetnikom, ki še niso stali ali se peljali z rolerji. Otroci se seznanijo z zaščitno opremo, spoznajo osnovne prvine rolanja (varno ustavljanje, drsenje, odrivanje v drsalni tehniki, zavijanje, pravilno padanje in vstajanje, obračanje na mestu…). Pri sami dejavnosti razvijajo ravnotežje, prilagajajo hitrost in se seznanjajo z varnim načinom rolanja. Hkrati kepijo strpno in prijateljsko vedenje v skupini. Več >>

Izvaja: Osnovna šola 8. talcev Logatec
Logatec, 3. 6. 2024–7. 6. 2024 ob 14.00
Vabljeni na igre, kjer se bodo otroci pomerili med seboj glede na starost. Imeli bomo pester nabor iger: mali nogomet, vlečenje vrvi, med dvema ognjema. Vabljeni, da se nam pridružite. Več >>

Izvaja: Osnovna šola Hruševec Šentjur
Hruševec, 3. 6. 2024–7. 6. 2024 od 16.00 do 18.00
Z učenci petih razredov se bomo skupaj s straši po opravljenem kolesarskem odpravili na kratek izlet po okolici Šentjurja. Tako bomo združili kolesarsko znanje učencev in staršev. Z zdravim načinom po mestu Šentjur, pa kolo naj postane sredstvo za prevoz v šolo. Več >>

Zaključno druženje Vrtca Krojaček Hlaček (z oddelkom Šentanel) s starši – za pusta smo bili Pika Nogavičke in prijatelji – temo prenašamo v zadnji mesec in v zaključno prireditev, kjer se bomo poslovili od mini maturantov in na temo Pika Nogavičke skupaj s starši izvedli delavnice, se družili ob klepetu, sladoledu in majhnih presenečenjih. Več >>

Nastop in slovesno slovo od otrok, ki vstopajo jeseni v šolo (mini maturanti). Otroci bodo z vzgojiteljicami staršem in mlajšim otrokom vrtca zapeli pesmi Trije korenjaki in Zvonček ter odplesali četvorko in dva plesa. Več >>

Izvaja: Otroški vrtec Metlika
Metlika, 3. 6. 2024–6. 6. 2024 ob 18.00
Druženje in gibalni sprehod z otroki in starši. Več >>

Izvaja: Srednja šola za lesarstvo - Šolski center Škofja Loka
Škofja Loka, 4. 6. 2024 ob 07.15
Po koncu bipolarne delitve sveta in "konca zgodovine" smo Evropejci mir in rastočo blaginjo začeli dojemati kot samoumevno. V predavanju bomo osvetlili razloge za izbrana krizna žarišča sedanjosti. Več >>

Izvaja: Osnovna šola Dolenjske Toplice
Dolenjske Toplice, 4. 6. 2024 ob 07.30
Za učence bomo pripravili kuharsko delavnico, na kateri bodo pripravili zdrave namaze ter jih seveda tudi preizkusili. Na šoli želimo učence seznaniti s samo pripravo zdravih jedi, jih spodbuditi k poskušanju novih jedi in jih ozaveščati o zdravi prehrani. Več >>

Izvaja: Osnovna šola Bakovci
Bakovci, 4. 6. 2024–14. 6. 2024 od 08.00 do 12.00
Učenci bodo v okviru delavnice filmske vzgoje spoznavali in preizkušali osnove montaže kratkih filmov. Več >>

Izvaja: Skupnost višjih strokovnih šol Republike Slovenije
Brežice, 4. 6. 2024 ob 10.00
Na dogodku bomo obravnavali izzive, s katerimi se soočajo študenti s posebnimi potrebami pri študiju. Osrednja tema letošnjega dogodka je anksioznost. Predavala bo Maja Hartman, strokovnjakinja za delo s študenti s posebnimi potrebami, sledila pa ji bo delavnica Andreje Les, kjer boste lahko pridobili praktična znanja in izkušnje. Več >>

Izvaja: Marija Dichlberger
Črnomelj, 4. 6. 2024 ob 10.00
Delavnica prve pomoči za udeležence Univerze za tretje življenjsko obdobje in osnovne šole za odrasle Več >>

Izvaja: OŠ Veliki Gaber
Veliki Gaber, 4. 6. 2024 ob 10.10
Vsi vestni učenci od 1. do 3. razreda OŠ Veliki Gaber, ki bodo zaključili bralno značko, se bodo za nagrado družili ob knjigah in ogledu risanega filma. Več >>

Izvaja: Zdravstveni dom Zagorje ob Savi
Zagorje ob Savi, 4. 6. 2024 ob 11.00
Na delavnici bomo razbijali mite in resnice sladkorne bolezni. Spoznali boste kaj je sladkorna bolezen in kako z njo kvalitetno živeti. Več >>

Izvaja: SIC Višja strokovna šola Brežice
Brežice, 4. 6. 2024 ob 11.50
Dogodek Gradnja mostov do motivacije bomo raziskovali ključne elemente motivacije in tehnike, kako graditi mostove do nje. Strokovnjakinja bo delila praktične nasvete in strategije, kako ohranjati in kreirati motivacijo tako na osebnem kot profesionalnem področju. Skupaj bomo razvijali konkretne načrte za premagovanje ovir in doseganje ciljev v življenju ter karieri. Ta interaktivna delavnica je namenjena vsem, ki si želijo izboljšati svojo motivacijo in dosegati več v svojem vsakdanu. Pridružite se nam in skupaj gradimo mostove do uspeha! Več >>

Izvaja: Center Gustava Šiliha Maribor
Maribor, 4. 6. 2024–6. 6. 2024 od 12.30 do 14.00
Na delavnicah se bomo spoznali s vsestransko uporabo časopisa. Z njim bomo ustvarili svoj gledališki prostor, izdelali lutke in kostume ter pripravili krajšo predstavo. Več >>

Izvaja: Osnovna šola Prule
Ljubljana, 4. 6. 2024–6. 6. 2024 od 13.15 do 14.45
Učenci 2. in 3. razreda bodo imeli na obisku čebelarja, ki jim bo predstavil svoje delo, čebelarstvo, čebeljo pot ter približal pogled o pomenu čebel. Več >>

Izvaja: Osnovna šola Loka Črnomelj
Črnomelj, 4. 6. 2024 ob 16.00
Izposoja gradiva iz šolske knjižnice staršem/svojcem učencev. Splošna knjižnica Črnomelj bo na stojnici predstavila poletno bralno akcijo "Poletavci - poletni bralci". Več >>

Izvaja: Šolski center Ravne na Koroškem, OE Srednja šola Ravne na Koroškem
Ravne na Koroškem, 4. 6. 2024 ob 16.00
Hitro branje je tehnika, ki omogoča posameznikom, da berejo besedila hitreje kot pri običajnem branju, pri tem pa ohranijo ali celo izboljšajo razumevanje in pomnjenje prebranega. Predavateljica nam bo predstavila nekaj ključnih vidikov in osnovnih tehnik hitrega branja. Več >>

Izvaja: Poslovno svetovanje, Sebastjan Repnik s.p.
Ljubljana, 4. 6. 2024 ob 16.30
Na šoli bomo preko povezave ZOOM organizirali fokusno skupino z našimi študenti in diplomanti. Osredotočili se bomo predvsem na področje organizacije in komunikacije na šoli in kako lahko na teh področjih povečamo kakovost. Več >>

Izvaja: Fakulteta za turizem, Univerza v Mariboru
Brežice, 4. 6. 2024 ob 17.00
Javno predavanje dr. Maje Turnšek s predstavitvijo rezultatov raziskovalnega projekta "Podnebne spremembe in trajnostni razvoj slovenskega turizma." Več >>

Izvaja: Zavod Znanje za življenje - Pandurang
Trbovlje, 4. 6. 2024 ob 17.00
Če naša čustva v umu ostanejo eno noč, prodrejo v naše subtilno telo; če tam ostanejo tri dni, lahko preidejo naprej v naše grobo fizično telo v obliki bolezni. dr. V.O. Ruzov Vsebina: – kako čustva vplivajo na bolezni srca, kože, ščitnice, pljuč, jeter .. – avtoimune bolezni, alergije, intolerance, osteoporoza, revma, rak, ušesa, oči, ženske bolezni … – odnos med staršema in njegov vpliv na zdravje otroka. – idealna dnevna rutina in sprostitvene tehnike. – kaj vse vpliva na naše delovanje? – umetnost transformacije vseh t.i. “negativnih” čustev. – nauči se prepoznati sporočila svojega telesa. – v čem je skrivnost optimalnega celostnega zdravja? – vprašanja in odgovori. Več >>

Izvaja: Ljudska univerza Ptuj
Ptuj, 4. 6. 2024 ob 18.00
Tehnike sproščanja ugodno vplivajo na posameznikovo telesno in duševno zdravje. Na delavnici so predstavljene tri različne tehnike sproščanja, in sicer: - dihalne vaje - postopno mišično sproščanje - vizualizacija pomirjujočega kraja Delavnico vodi Doris Horvat, mag. psih., Center za krepitev zdravja, ZD Ptuj. Prijava: info@lu-ptuj.si ali 02 749 21 50 ali 051 389 660. Več >>

Izvaja: Knjižnica Velenje
Velenje, 4. 6. 2024 ob 19.15
V tednu slepih in ob 200-letnici predstavitve brajice vabljeni na dogodek, ki bo predstavil zanimivo sodelovanje. Z nami bosta Sonja Pungertnik, avtorica knjige Misliš resno, in Petra Jančar, oblikovalka nakita z brajico. Pogovor bo vodila Tatjana Hudomalj. V sodelovanju z Medobčinskim društvom slepih in slabovidnih Celje. Več >>

Izvaja: Osnovna šola Črna na Koroškem
Ljubljana, 5. 6. 2024 od 07.30 do 14.00
Kratek opis: Učenci osmega in devetega razreda si bodo v Mestnem gledališču ljubljanskem ogledali gledališko predstavo Teater za telebana. Skozi igro bodo pobliže spoznali gledališče: različne pojme s področja gledališča, različne poklice, brez katerih ni mogoče postaviti igre na oder. Igralci Mestnega gledališča ljubljanskega bodo delo igralcev, režiserja in še koga predstavili skozi prvo slovensko komedijo razsvetljenskega dramatika Antona Tomaža Linharta Ta veseli dan ali Matiček se ženi. Ob izbranih prizorih iz te komedije bodo prikazali osnove gledališča: odrski govor, mizansceno in vživljanje igralcev v različne vloge. Več >>

Izvaja: OŠ dr. Bogomirja Magajne Divača
Divača, 5. 6. 2024 od 07.45 do 11.15
Učenci bodo prebrali dve besedili (eno umetnostno in eno neumetnostno), nato pa reševali naloge bralnega razumevanja in na podlagi prebranega tudi napisali krajše tvorbno besedilo. V drugem delu bralne delavnice pa bodo spoznali KOBI – specializiran pripomoček za učenje in utrjevanje branja, ki prinaša bralna gradiva in orodja, ki so otroku v pomoč, da bere bolj točno, hitreje in z večjim veseljem. Več >>

Izvaja: Osnovna šola Dušana Flisa Hoče, PŠ Reka Pohorje
Hočko Pohorje, 5. 6. 2024–12. 6. 2024 od 07.45 do 08.15
V prijetnem okolju šolske knjižnice bomo dan pričeli s sprehodom v domišljijski svet pravljic in zgodb. Drugošolci in tretješolci 5. junija, četrtošolci in petošolci pa 12. junija. Več >>

Izvaja: Šolski center Šentjur, Višja strokovna šola
Šentjur, 5. 6. 2024 ob 08.00
Tehnološki postopek priprave sadnega žganja. Oprema za žganjekuho. Vrste sadnih žganj. Zahteve glede označevanja in prodaje. Več >>

Izvaja: Zdravstveni dom Slovenj Gradec
Slovenj Gradec, 5. 6. 2024 od 08.00 do 09.00
Posvetovalnica v lokalni skupnosti bo potekala v Večgeneracijskem centru Andeški hram. Patronažne medicinske sestre ZD Slovenj Gradec bodo izvajale meritve krvnega tlaka , krvnega sladkorja in holesterola. Strokovne delavke CKZ Koroška bodo svetovale o zdravem načinu življenja. Več >>

Izvaja: Osnovna šola Mengeš
Mengeš, 5. 6. 2024 od 08.00 do 09.00
Vsako sredo, v času trajanja projekta TVU, bomo prvošolci jutro začeli v družbi aktivnih upokojenk in upokojencev. Skupaj se bomo razgibavali v bližnjem parku. Več >>

Izvaja: Zdravstveni dom Krško - Center za krepitev zdravja
Krško, 5. 6. 2024 od 08.00 do 10.00
Na dogodku 'Merjenje spirometrije' bo ponujena priložnost izvedeti več o tej diagnostični metodi, ki omogoča natančno merjenje pljučne funkcije. Strokovnjaki bodo na voljo za pojasnila in svetovanje glede rezultatov. Več >>

Izvaja: Center za krepitev zdravja
Kranj, 5. 6. 2024 od 08.00 do 09.30
V sodelovanju s knjižnico bi izvedli temeljne postopke oživljanja. Medgeneracijsko povezovanje, znanje, ki ga potrebuje vsak, v vseh obdobjih življenja. Delavnica je sestavljena in teoretičnega in praktičnega dela. Udeleženci delavnice se naučijo prepoznavanja in ukrepanja ob nenadnem srčen zastoju ter uporabe avtomatskega eksternega defibrilatorja (AED). Za delavnico se je potrebno prijaviti in je število udeležencev omejeno. Prijave: delavnice@zd-kranj.si do 03.06.2024. Več >>

Izvaja: Osnovna šola Verźej
Veržej, 5. 6. 2024 od 08.00 do 12.00
Kot zavedni Pomurci se bomo odpravili pokukat v življenje našega rojaka Miška Kranjca, kjer bomo spoznali njegovo življenje ter tudi prikaz obrtnih dejavnosti iz teh krajev, ki predstavljajo dragoceno kulturno dediščino. Več >>

Izvaja: Osnovna šola Hudinja
, 5. 6. 2024 od 08.15 do 09.00
Leta 1874 je bila v Švici ustanovljena Svetovna poštna zveza (Universal Postal Union).Njena naloga je koordiniranje poštne politike med državami članicami in s tem poštnih sistemov po svetu. Učenci bodo z roko napisali pismo babicam in dedkom. Najprej bodo izdelali kuverto, nato napisali pismo, na kuverto zapisali ime, prilepili znamko in pismo poslali po pošti. Več >>

Izvaja: Zavod RS za zaposlovanje, Območna služba Novo mesto
Novo mesto, 5. 6. 2024 od 08.15 do 10.00
Delavnica je namenjena motiviranju in aktiviranju oseb iz ranljivih skupin. Osebe dobijo informacijo o možnostih vključevanja v različne ukrepe in se seznanijo s primeri dobrih praks. Več >>

Izvaja: Osnovna šola Mirana Jarca Črnomelj
Črnomelj, 5. 6. 2024 od 08.20 do 12.40
Učenci 6. razredov si ogledajo delovanje proizvodnje v podjetjih Livar in Adria. Več >>

Izvaja: Osnovna šola Pod goro, POŠ V parku
Slovenske Konjice, 5. 6. 2024 od 08.20 do 09.20
Učenci nižjega izobrazbenega standarda 7. ,8. in 9. razreda bodo uporabnikom sosednjega varstveno-delovnega centra brali različno literaturo in se z njimi o prebranem tudi pogovorili. Po želji bodo lahko uporabniki tudi likovno poustvarjali. Več >>

Izvaja: Osnovna šola Lovrenc na Pohorju
Lovrenc na Pohorju, 5. 6. 2024 od 08.20 do 12.50
Dan dejavnosti – ročna dela, učenje za življenje Učenci bodo spoznali in se urili v osnovnih veščinah za življenje Več >>

Izvaja: Osnovna šola Pod goro, POŠ V parku
Slovenske Konjice, 5. 6. 2024 od 08.20 do 09.20
Tako kot imamo ljudje različne službe, imajo lahko tudi psi svojo posebno »pasjo službo«. Psi so lahko reševalni, terapevtski, nekateri pa se udeležujejo pasjih razstav. Predstavila bom kaj so pasje razstave, kako psa pripravimo na razstavo, kakšni psi lahko tekmujejo na razstavah, kdo lahko razstavlja in kako samo sojenje in ocenjevanje poteka. Prikaz različnih posnetkov in fotografij, nagrad ... Če bodo razmere dopuščale, pripeljem s seboj tudi psa in vse skupaj tudi prikažem. Učenci si bodo lahko ogledali tudi različne pripomočke, ki jih uporabljamo za pripravo na razstavo. Delavnica je namenjena učencem NIS 456, po dogovoru lahko tudi še kateremu drugemu razredu. Več >>

Izvaja: Zavod Samostojen si
Cerknica, 5. 6. 2024 od 09.00 do 10.00
Si želite popestriti vaš vsakdan z učenjem besed v novem jeziku? Si ob tem želite smeha in zabave ter druženja? Pridite na dan odprtih vrat tečaja angleščine, ki ga izvajamo za upokojence. Na dogodku boste imeli priložnost spoznati kako potekajo naše ure jezika, se naučiti kakšno osnovno besedo v angleščini in se podružiti z našimi udeleženci. Dogodek je brezplačen, prijave niso potrebne. Več >>

Izvaja: Osnovna šola Loka Črnomelj
Črnomelj, 5. 6. 2024 ob 09.00
Predstavitev požarne preventive in delavnica z vedrovko. Več >>

Izvaja: Osnovna šola Preska, POŠ Sora
Medvode, 5. 6. 2024 od 09.00 do 10.00
Obisk knjižnice Medvode, kjer otroci spoznajo poklic knjižničarja in spoznajo vrste knjig. Predstavijo jim delovanje knjižnice in spodbudijo k branju. Na koncu sledi še pravljica – kamišibaj. Več >>

Izvaja: Zavod RS za zaposlovanje, Območna služba Novo mesto
Črnomelj, 5. 6. 2024 od 09.00 do 11.00
Udeleženci dobijo usmeritve za prepoznavanje lastnih kompetenc in strategije za krepitev kompetenc za učinkovito delovanje na karierni poti. S pomočjo (samo)refleksije prepoznajo svoje kompetence, ki so pomembne na karierni poti. Udeležence pa se tudi spodbudi, da prepoznajo pomen kontinuiranega razvijanja lastnih kompetenc, za učinkovito delovanje na karierni poti. Več >>

Izvaja: Ljudska univerza Sežana
Dutovlje, 5. 6. 2024 od 09.00 do 13.00
Na stojnici v središču Dutovelj bomo mimoidočim predstavili dejavnost Ljudske univerze Sežane in možnosti za izobraževanje in učenje ter Svetovalno središče. Več >>

Izvaja: Ljudska univerza Slovenska Bistrica
Slovenska Bistrica, 5. 6. 2024 od 09.00 do 12.00
Zanimiva razstava prečudovitih del, ki so nastali izpod rok naših krožkaric; prti, nakit, voščilnice, ... Več >>

Izvaja: Vrtec Otona Župančiča Črnomelj, Enota Loka
Črnomelj, 5. 6. 2024 od 09.00 do 11.00
Sekretarka Rdečega križa Črnomelj bo obiskala otroke (starost 5-6 let) in z njimi prebrala zgodbico. Predstavila jim bo tudi Rdeči križ in njegovo delo. Več >>

Izvaja: JZ Otroški vrtec Šmarje pri Jelšah, DO Zibika
Šmarje pri Jelšah, 5. 6. 2024 od 09.00 do 11.00
Gibanje, zdrava hrana, dovolj tekočine in počitek so temelji za zdravo telo - tako v smislu odsotnosti bolezni, kot tudi psihičnega zdravja. Tudi mi strmimo k ohranjanju zdravja in dobrega počutja, zato se bomo podali na daljši pohod in s seboj vzeli zdravo malico ter dovolj tekočine. Več >>

Izvaja: Občina Poljčane
Poljčane, 5. 6. 2024 od 09.00 do 10.00
Strokovna delavka Maja Kanop Krevh bo v Razvojnem centru narave predstavila aktivnosti in dejavnosti, ki jih ponuja Ljudska univerza Slovenska Bistrica. Več >>

Izvaja: JZ Otroški vrtec Šmarje pri Jelšah, enota Ciciban Šentvid
Šentvid pri Grobelnem, 5. 6. 2024 od 09.00 do 11.00
V gradovih so pripravljali tudi plese. Kako so bili oblečeni, katere plese so plesali in na kakšno glasbo? Vse to bomo raziskali in našo igralnico spremenili v pravo grajsko plesno dvorano. Več >>

Izvaja: Večnamenski Romski center Črnomelj
Črnomelj, 5. 6. 2024 od 09.00 do 11.00
Večnamenski romski center Črnomelj bo obiskal Vrtec Otona Župančiča Črnomelj in vrtčevskim otrokom pripravil Kamišibaj. Več >>

Izvaja: Zavod za gluhe in naglušne Ljubljana
Ljubljana, 5. 6. 2024 od 09.00 do 11.00
3. b razred iz OŠ Savsko naselje bo prišel na obisk v OŠ ZGNL. Skupaj bomo prebrali zgodbico, ki jo bo tolmačka tolmačila v slovenski znakovni jezik. Po prebrani zgodbici bo sledil pogovor, naše goste bomo naučili nekaj osnovnih kretenj. Sledi še druženje med polno čutnimi otroci in otroci s posebnimi potrebami. Več >>

Izvaja: Zavod RS za zaposlovanje, Območna služba Murska Sobota
Murska Sobota, 5. 6. 2024 od 09.00 do 10.30
Sodelujočim bodo predstavljena aktualna delovna mesta in njihove zahteve. Podane bodo usmeritve za zagotovitev uspešnega razgovora pri delodajalcu po metodi hitrih kariernih zmenkov. Kako se učinkovito, v nekaj minutah predstaviti predstaviti delodajalcu. Več >>

Izvaja: SWANMOSAIX, Marija Černivšek s.p.
Nazarje, 5. 6. 2024 od 09.00 do 12.00
V mozaik delavnici, ki se bo izvajala v sklopu TVU 2024 bomo izdelovali mozaik okvir za ogledalo v velikosti A5 formata. Mozaik bomo izdelovali iz keramičnih ploščic, katere se bomo naučili pravilno lomiti in lepiti na podlago. Prvi dan bomo izbirali med pripravljenimi motivi in si izbranega skicirali na podlago. Prikazana bo pravilna uporaba klešč in lomljenje ploščic. Nadaljevali bomo z izdelavo mozaika, katerega bomo naslednji dan zaključili s fugiranjem in čiščenjem. Več >>

Izvaja: Šolski center Šentjur, Višja strokovna šola
Šentjur, 5. 6. 2024 od 09.00 do 10.00
Predstavljena bo uporaba spletnih platform, orodij na področju kmetijstva. podrobno bomo spoznali delovanje spletnega portala iObčina. S pomočjo portala e-Sodstvo bomo predstavili e-Zemljiško knjigo. Več >>

Izvaja: Varstveno delovni center Zasavje, enota Litija
Litija, 5. 6. 2024 od 09.30 do 11.30
Na dogodku Motorika skozi igro, ki bo potekal 5.6.2024 od 9.30 - 11.30, bomo pripravili več točk z različnimi motorično-gibalnimi vsebinami. Več >>

Izvaja: Zavod RS za zaposlovanje, Območna služba Koper
Ilirska Bistrica, 5. 6. 2024 od 09.30 do 11.00
Predstavnica Ljudske univerze Ilirska Bistrica bo na delavnici predstavila delovanje spomina in vaje za njegovo krepitev. Več >>

Izvaja: Osnovna šola Mengeš
Mengeš, 5. 6. 2024 od 09.30 do 10.30
Učenci bodo pod mentorstvom učiteljic pripravili druženje na prostem z varovanci doma starejših občanov Mengeš. Ena skupina učencev bo pripravila družabne igre, ki jih bodo igrali skupaj z varovanci doma. Druga skupina pa bo skupaj s starostniki prepevala ljudske pesmi in igrala na mala glasbila. Več >>

Izvaja: Osnovna šola Antona Žnideršiča Ilirska Bistrica, OE Ljudska univerza
Ilirska Bistrica, 5. 6. 2024 od 09.30 do 10.30
Možganska telovadba nas ohranja mladostne - izboljša spomin, zbranost, koordinacijo...! Kdaj uporabljamo bolj levo polovico možganov? Kdaj bolj desno? Zakaj je dobro usklajevati delovanje leve in desne polovice? Več >>

Izvaja: Osnovna šola Tabor Logatec
Logatec, 5. 6. 2024 od 09.50 do 10.35
Ob začetku šolskega leta se je nekaj zainteresiranih učencev javilo, da bodo raziskali znamenitosti v lastni občini. Učenci so se razdelili v skupine. Skupine so raziskovale vodne značilnosti v občini in učenci so opisali reko, ribnik, ponor in manjše jezerce. V nadaljevanju so raziskovali živalski in rastlinski svet in si iz vsakega področja izbrali po en primer in ga podrobneje opisali. Vsaka skupina si je izbrala še eno naravno ali kulturno znamenitost, ki bi jo rada pokazala vrstnikom iz drugih delov Slovenije. Ob koncu so vse svoje opise in slikovno gradivo povezali v knjižico z naslovom domači kraj. Če si želiš izvedeti več, si vabljen na predstavitev nastalih knjižic. Več >>

Izvaja: Kulturni center Semič
Semič, 5. 6. 2024 od 10.00 do 11.00
Kultrni center Semič vabi na otvoritev razstave “ČAR LESA”. Med pobudniki razstave je prof. dr. Franc Pohleven, prvi zaslužni profesor Univerze v Ljubljani s področja lesarstva, ki je izpostavil – “Namen razstav in vzporednih prireditev je ozaveščanje o pomenu predelave in uporabe lesnih izdelkov/objektov za zaščito okolja (proti podnebnim spremembam) in za zdravje ljudi.« Več >>

Izvaja: Zavod RS za zaposlovanje, Območna služba Trbovlje
Litija, 5. 6. 2024 od 10.00 do 11.30
Na dogodku bodo vsem prisotnim predstavljene možnosti vključitve v ukrep APZ usposabljanje na delovnem mestu (pravice in obveznosti ob podpisu pogodbe, kaj so prednosti vključitve3), delodajalec bo predstavil delovno mesto čistilec prostorov m/ž, po predstavitvi bodo udeleženci imeli možnost opraviti razgovore za vključitev v Usposabljanje na delovnem mestu. Več >>

Izvaja: Občina Log - Dragomer
Log pri Brezovici, 5. 6. 2024 od 10.00 do 11.00
Predavanje poteka v sklopu aktivnosti ZD Vrhnika. Predavatelji vam bodo podali nasvete za lažje prenašanje vročine poleti, kako prilagoditi prehrano in gibanje. Več >>

Izvaja: Varstveno delovni center Koper - enota Izola
Koper, 5. 6. 2024 od 10.00 do 10.30
Fotografska razstava prikazuje utrinke vsakdanjih spretnosti, ki se jih lahko učimo - od igranja harmonike, kvačkanja, telesne aktivnosti ... Fotografije so posneli varovanci VDC Izola, ki so sočasno modeli na fotografijah. Razstavo bomo otvorili v sredo, 5. 6., ob 10.00 v vhodni avli Ljudske univerze Koper, kjer bo ostala na voljo za ogled. Več >>

Osnovnošolce bodo obiskali člani Godbene šole iz Cerknice. Predstavili jim bodo svojo dejavnost in delo. Učenci bodo spoznali tudi možnosti sodelovanja v Godbeni šoli. Več >>

Izvaja: Ljudska univerza Ormož
Velika Nedelja, 5. 6. 2024 ob 10.00
V sredo, 5.6, se bo v Veliki Nedelji odvijala delavnica uporabe pametnega telefona. Izvajalec delavnice je Ljudska univerza Ormož. Lepo vabljeni. Več >>

Izvaja: Regijsko študijsko središče Celje
Celje, 5. 6. 2024 od 10.00 do 13.00
Na sejmu spretnosti se bodo predstavile partnerske institucije Regijskega študijskega središča. Vsaka sodelujoča institucija bo predstavila izbrano spretnost, ki se je bodo lahko obiskovalci naučili. Več >>

Članice društva upokojencev bodo skupaj z učenci šole DOŠ 2 praktično prikazale pripravo in peko perecov v krušni peči. Več >>

Izvaja: Ljudska univerza Rogaška Slatina
Rogaška Slatina, 5. 6. 2024 ob 10.00
ob koncu študijskega leta bodo udeleženci Univerze za tretje življenjsko obdobje zaključili študijsko leto z predstavitvijo krožkov. Več >>

Izvaja: Srednja zdravstvena in kozmetična šola Celje
Celje, 5. 6. 2024 od 10.00 do 13.00
V sredo, 5. 6. 2024, bomo v CITYCENTRU v Celju predstavili izobraževalne programe, tečaje ter druga usposabljanja, ki potekajo na Srednji zdravstveni in kozmetični šoli Celje. Posebej bomo izpostavili skrb za kakovost in zeleni znak kakovosti. Udeleženci izobraževanja bodo izvajali meritve krvnega tlaka in sladkorja za mimoidoče. Več >>

Izvaja: Vrtec Dravograd
Dravograd, 5. 6. 2024 od 10.00 do 11.00
Srečanje predšolskih otrok enote Dravograd in Robindvor z izvedbo športnih iger na prostem, pod vodstvom vzgojiteljic enote Dravograd. Več >>

Izvaja: Območna obrtno-podjetniška zbornica Ravne na Koroškem
Ravne na Koroškem, 5. 6. 2024 ob 10.00
Na seminarju bodo predstavljene osnovne informacije o standardih in katere prednosti prinaša uporaba le-teh. Predstavljena bo razlika med tehničnim predpisom in standardov ter v katerih primerih je obvezujoča uporaba standarda. Podane bodo tudi osnovne informacije o označevanju CE in ugotavljanja skladnosti. Teme, ki bodo predstavljene na dogodku: • Vloga Slovenskega inštituta za standardizacijo kot nacionalnega organa za standarde • Tehnični predpisi in standardi • Vloga Slovenskega inštituta za standardizacijo kot nacionalnega organa za standarde • Uporaba standardov za podporo rasti in konkurenčnost ter vrste standardizacijskih dokumentov in njihova vloga • Kontaktna točka SIST Več >>

Izvaja: Društvo Altra, Enota Prevalje
Prevalje, 5. 6. 2024 od 10.00 do 12.00
Metoda fraktalne risbe je nova oblika terapije oziroma (samo)pomoči z umetnostjo. Metoda fraktalne risbe pozitivno vpliva pri zdravstvenem okrevanju, vpliva na povečanje samozavesti in samospoštovanja, razvoj socializacije in komunikacije. Prav tako pomaga obnoviti oziroma vzpostaviti harmonijo in ravnovesje na vseh področjih življenja. Fraktalna risba in njena vibracija prodira v naše telo, misli in spomine. Z risanjem fraktalne risbe se odpiramo višji zavesti in osvobajamo kreativno energijo. Ob risanju fraktalov preidemo v meditativno stanje, kjer obstajata samo mir in harmonija. Več >>

Dogodek bo namenjen pogovoru o minljivosti življenja, podpori ob neozdravljivi bolezni tako bolnikom kot njihovim svojcem. Tema bo tudi zaključevanje odnosov, kaj je pomembno za neozdravljivo bolnega in kako je pri tem ranjena družina. Dotaknili se bomo tudi žalovanju oziroma podpori po smrti. Predstavili bomo delovanje in pomoč, ki jo zagotavlja Slovensko društvo hospic. Več >>

Izvaja: Knjižnica Šentjur, OE Ipavčev kulturni center Šentjur
Šentjur, 5. 6. 2024 od 10.00 do 12.00
V sklopu Tednov vseživljenjskega učenja smo se odločili še za zadnjo filmsko matinejo v tem študijskem letu, ki pa bo brezplačna. Skupaj si bomo ogledali italijanski film Svetlejša prihodnost. Giovanni je uveljavljen italijanski filmski režiser, ki se pripravlja na snemanje novega filma. Projekt je že na začetku ogrožen, saj je le redkokdo v filmski ekipi nad njim navdušen, producent je na robu bankrota, poleg tega pa režiserja po štiridesetih letih zakona zapusti še žena. Več >>

Izvaja: Hiša sadeži družbe Črnomelj
Črnomelj, 5. 6. 2024 od 10.00 do 12.00
Projekt kvačkanja hobotnic se je začel leta 2013 na Danskem.Ko so prvo hobotnico položili k nedonošenčku, so se kmalu pokazali pozitivni terapevtski učinki, zato so s projektom začele tudi ostale evropske države. Od septembra 2017 projekt uradno poteka tudi pri nas. Nedonošenčki, ki se stiskajo k hobotnici v inkubatorju imajo bolj stabilen srčni utrip in dihanje ter višjo raven kisika v krvi. Delavnico bo vodila Simona Štirn. Več >>

Izvaja: Zavod RS za zaposlovanje, Območna služba Kranj
Kranj, 5. 6. 2024 od 10.00 do 11.30
Udeleženci bodo spoznali spletne pripomočke s katerimi si lahko pomagajo pri iskanju zaposlitve, predstavljeni bodo programi Aktivne politike zaposlovanja, ki jih lahko ponujajo delodajalcem. Na dogodku bo svetovalka EURES predstavili delovanje in storitve mreže EURES za iskalce zaposlitve. Izvedeli boste več o priložnostih v Evropi ter kaj vam lahko prinese mednarodna karierna izkušnja. Predstavila vam bo tudi mentorsko podprt program ALMA, ki mladim omogoča delovno-učno izkušnjo v tujini. Več >>

Izvaja: Osnovna šola Komen
Komen, 5. 6. 2024 od 10.00 do 11.30
Učenci naše šole pogosto prihajajo v šolo s kolesom. Policist jih bo opozoril na pravila in upoštevanje le teh. Skupaj pa bomo opravili nekaj spretnostnih vaj na poligonu za varno vožnjo. Več >>

Pred šolo pripravimo 6 postaj, na katerih otrokom predstavimo 6 različnih otroških iger, kot so se jih igrali nekoč. Učenci z mentorico v določenih intervalih obiskujejo postaje in se igrajo igre. Več >>

Izvaja: Odkrij Svoj Sij, Maja MEŠL ŠTRAVS
Žalec, 5. 6. 2024 ob 10.00
Na dogodku vas bova popeljali skozi resnične zgodbe življenja. Vsi se kdaj soočamo z notranjimi izzivi in blokadami, ki nam preprečujejo, da bi zasijali v polnem sijaju, se osvobodili stiske in se končno razbremenili teže negativnih čustev. Velikokrat se globinskih težav v resnici niti ne zavedamo, ne vemo, od kod v resnici izvirajo, niti si znamo pojasniti, zakaj nas tako neusmiljeno mečejo iz tira. V skupnem druženju se bomo pogovarjali o vsakdanjih situacijah, ko doživljamo strah, jezo, zavračanje, razočaranje, sram, čustveno in fizično nasilje ... Osvetlili jih bomo iz različnih zornih kotov in praktično predstavili načine, kako si dovoliti začeti ustvarjati svoje življenje kakor kreatorji lastne usode. Poglobili se bomo predvsem v občutke in čustva, ki izhajajo iz nas, in odkrivali, kako lahko vse to transformiramo v čudovit notranji vir moči. In od tod se lahko prične razvijati naš notranji potencial za življenje - ko znamo in si upamo izstopiti iz ustaljenih vzorcev razmišljanja in ko spoznamo, kaj in kdo v resnici smo. Več >>

Izvaja: POT.ok, Bernarda Potočnik s.p.
Višnja Gora, 5. 6. 2024 od 10.00 do 11.00
Coaching pogovor prispeva k prepoznavanju vzorcev lastnega vedenja in krepitvi zavedanja o tem, kako oblikujemo svoje poglede, ki vplivajo na naše delovanje na različnih področjih življenja. S coachingom razvijate svoje potenciale in samozavest, ki jo potrebujete za vsakodnevno srečevanje z izzivi, kar prispeva k vašemu uspehu in večjemu zadovoljstvu v življenju nasploh. Več >>

Izvaja: Hiša sadeži družbe Črnomelj
Črnomelj, 5. 6. 2024 od 10.00 do 12.00
Delavnica, na kateri se bodo udeleženci naučili, kako iz preprostih sestavin pripraviti zdrav obrok. Delavnico bo vodila Martina Fricelj. Več >>

Izvaja: Dom upokojencev Kranj
Kranj, 5. 6. 2024 od 10.15 do 12.00
Pripravili bomo medgeneracijsko druženje naših uporabnikov z malčki iz vrtca Dobra teta. Vrtec bo uprizoril pomladno igrico z metuljčki. Potem pa bodo naši uporabniki skupaj z malčki izdelovali metuljčke. Dogodek ni odprtega tipa. Več >>

Izvaja: Vrtec Pikapolonica - Osnovna šola Bistrica ob Sotli
Bistrica ob Sotli, 5. 6. 2024 od 10.15 do 11.30
Otroci našega vrtca se bodo predstavili z likovnimi izdelki in kulturnim programom. Razstava bo na ogled v krajevni knjižnici do poletnih počitnic. Več >>

Izvaja: M - FIT, Mojca Petrič Javornik, s.p.
Ravne na Koroškem, 5. 6. 2024 od 10.30 do 11.30
Dobra telesna pripravljenost lahko pomembno prispeva k naši sreči. Fizična aktivnost namreč povečuje raven endorfinov, kar lahko prispeva k boljšemu razpoloženju in občutku zadovoljstva. Zato je skrb za telesno pripravljenost koristna za naše dobro počutje in zadovoljstvo. Predvsem je v obdobju staranja zelo pomembna vadba za moč, saj začne mišična masa po 50. letu hitro upadati. Z vadbo moči lahko ta proces upočasnimo, prav tako lahko upočasnimo pojav pogostih obolenj. Vadba pozitivno vpliva tudi na sposobnost ravnotežja in izboljšuje gibljivost. Moč ter vzdržljivost pa izredno pozitivno vplivata tudi na lažje premagovanje vsakodnevnih obremenitev in nalog (hoja, vstajanje, sklanjanje...). Na delavnici bomo spoznali: • koristi gibanja za dobro počutje in splošno zdravje v zrelih letih; • pomen vadbe moči; • po men kvalitete gibanja; • pomen zdrave prehrane. Izvedli bomo nekaj primerov vaj, čas pa bo tudi za vaša vprašanja. Delavnico bomo izvedli v okviru 29. Tednov vseživljenjskega učenja 2024 v sodelovanju z Ljudsko univerzo Ravne na Koroškem. Termin: sreda, 5. junij 2024, od 10:30 do predvidoma 11:30 ure. Lokacija: M-Fit center, Dobja vas 16a, Ravne na Koroškem. Dodatne informacije: Udeležba na delavnici je brezplačna. Število udeležencev je omejeno, predhodne prijave pa so obvezne. Zbiramo jih do vključno torka, 4. junija 2024, preko spletne prijavnice na: https://prijave.snipi.si/8mTnhDY61M Za morebitna vprašanja pokličite na: 030 666 790 (Petra). S pravilnim gibanjem do srečne starosti. Dobrodošli! Več >>

Izvaja: Šolski center Slovenske Konjice - Zreče
Slovenske Konjice, 5. 6. 2024 od 10.45 do 12.00
Otroci bodo skozi delavnico spoznali, kako je lahko tudi fizika zabavna in uporabna. na delavnici bodo izdelali raketo in jo spustili v zrak, hkrati pa bodo spoznali poklic fizika. Več >>

Izvaja: Osnovna šola Franja Malgaja, podružnica Blagovna
Proseniško, 5. 6. 2024 od 11.00 do 12.00
Z pomočjo zgodbice o Križem kapici, volku in zajčku želimo učencem ozavestiti pomen medsebojne pomoči, empatije. Z učenci se bomo pogovorili na kakšne načine lahko pomagamo sočloveku. Več >>

Izvaja: SIC Višja strokovna šola Brežice
Brežice, 5. 6. 2024 ob 11.00
Udeleženci raziskujejo lastne vrednote, vrednote družbe in med seboj primerjajo vrednote različnih generacij. Pomagamo si s pripomočkom Kartice vrednot. Več >>

Izvaja: Terme Olimia, Wellness Orhidelia
Podčetrtek, 5. 6. 2024 od 11.00 do 18.00
V Wellness Orhidelii poteka zvočni dan s programi vsako uro s holističnimi inštrumenti za harmonijo telesa in duha. Več >>

Izvaja: Inštitut za razvoj osebnostnih veščin KRATOS Ljubljana
Slovenska Bistrica, 5. 6. 2024 od 11.00 do 12.30
Spoštovani starši Vabimo vas na izjemno zanimivo in uporabno delavnico z naslovom: "Z ritmom in gibom do znanja - jezika in hitrega branja" Na tem dogodku bomo raziskali načine, kako lahko že od malih nog spodbujamo ljubezen do branja pri naših otrocih in tudi sami izboljšamo svoje bralne veščine. Ali ste vedeli, da lahko že šest minut branja dnevno zmanjša stres najstnikov za kar 68 %? In da se običajno prenehamo učiti branja že v osnovni šoli? To pomeni, da celo življenje beremo z veščinami, ki smo si jih pridobili v rani mladosti. Na delavnici boste spoznali, kako lahko z gibom, znaki in glasbo (metoda otroških znakcev) učenje jezika in branje prvih knjig postane dnevna aktivnost z vašim dojenčkom že pred enim letom starosti. Spoznali boste 50 otroških znakov, ki vam bodo pomagali otroške knjige oživiti in narediti zanimive že za dojenčke. Naučili se boste, kako s pomočjo knjig in otroških znakov otrokom pomagati pri razvoju jezika in govora, kako brati z dojenčkom, kako vzbuditi njegovo pozornost in razviti zanimanje ter ljubezen do knjige. Več >>

Izvaja: Osnovna šola Prule
Ljubljana, 5. 6. 2024–12. 6. 2024 od 11.15 do 12.15
Dedek učenca bo v 5. razredu predstavil življenje v času po 2. sv. vojni. Spregovoril bo o težavah, ki so jih pestile v tem obdobju in lastnem doživljanju tega časa. Več >>

Izvaja: Osnovna šola Dolenjske Toplice
Dolenjske Toplice, 5. 6. 2024 od 11.50 do 13.00
V računalniški učilnici bomo za skupino učencev pripravili delavnico, na kateri bodo spoznali ChatGPT, odkrili njegov način delovanja in ga tudi praktično preizkusili. Več >>

Izvaja: Osnovna šola Tabor Logatec
Logatec, 5. 6. 2024 od 12.15 do 13.00
Kuba je največji otok Karibskega otočja, ki je del Srednje Amerike. Po površini je petkrat večja od Slovenije. Otok je dolg približno 1200 km, širok pa od 35 pa tja do 200 km. Glavno mesto je Havana, ki leži na SZ delu otoka. Območje je raj za potapljače. Podnebje Kube je tropsko z visokimi temperaturami in skozi vse leto dovolj padavin. Kubanci izvozijo največ sladkorja, nakopljejo pa tudi precej niklja in kobalta. Kuba je bila v preteklosti znana po političnem režimu Fidela Castra, ki je za nekaj časa ustavil razvoj na Kubi. Kuba je tudi raj za turiste, več pa lahko izveš na potopisnem predavanju. Več >>

Izvaja: Osnovna šola 27. julij (prilagojeni program VIZ z nižjim izobrazbenim standardom)
Vrhpolje pri Kamniku, 5. 6. 2024 od 12.30 do 14.00
Z učenci OŠ 27. julija Kamnik bomo obiskali bližnjo kamniško kmetijo Repnik. Tamkajšnja domačinka nam bo predstavila konje; skrb zanje, pripomočke za nego konjev, pripomočke za jezdenje. Učenci se bodo ob nadzoru odraslih oseb lahko tudi preizkusili v vlogi oskrbnika konja, ga nahranili, skrtačili,... Več >>

Izvaja: SC Frana Milčinskega Smlednik
Smlednik, 5. 6. 2024 od 13.00 do 14.30
Pridružite se nam na popotovanju od Smlednika do Kranja z rolerji, kolesi ali skiroji. Popotovanje bo potekalo 1,5,h. z vmesnim počitkom. Med potjo, se bomo seznanili z bližno in daljno okolico. Več >>

Izvaja: ZRSZ
Velenje, 5. 6. 2024 od 13.00 do 14.00
Delavnica je namenjena vodenju skozi portal in spoznavanju njegove uporabe. Portal je v osnovi namenjen brezposelnim osebam in jim olajša poslovanje z zavodom. Več >>

Izvaja: Univerza v Novem mestu
Novo mesto, 5. 6. 2024 od 13.00 do 13.30
Na delavnici bomo raziskovali dinamiko sodobnega trga dela. Odkrivali bomo različne zaposlitvene vzorce in trende ter analizirali, kako se spreminjajo in oblikujejo poklicne poti v današnjem času. Pridobili boste vpogled v ključne dejavnike, ki vplivajo na vašo kariero in kako se prilagajati hitro spreminjajočemu se delovnemu okolju. Več >>

Izvaja: Osnovna šola Ig
Ig, 5. 6. 2024–6. 6. 2024 od 13.00 do 14.00
Teden branja bomo izvedli zunaj, na zelenici. Osmošolci, devetošolci bodo brali pravljice prvim razredom. Prav tako bodo knjižničarka in učiteljica brale kniige prvim razredom. Učenci višje stopnje bodo posamezno prišli v prvi razred. Določili bomo tri učence na enega osmošolca/devetošolca. Skupaj bodo odšli v knjižnico, kjer si bodo izbrali pravljico. Za šolo imamo zelenico z igrali in vrtno hiško. Tam okoli si bo skupinica našla prostor. Učenec bo pravljico na glas in razumljivo prebral svoji skupinici. Po prebrani pravljici, se bodo skupaj še malo pogovarjali o prebranem. Učenci prvega razreda bodo slišano pravljico narisali v svoj zvezek. Več >>

Izvaja: Osnovna šola Antona Globočnika podružnica Studeno
Studeno, 5. 6. 2024 od 13.00 do 15.00
Dobrodošli na naši krajši delavnici, kjer bomo skupaj raziskali poklic frizerke! Otroci bodo imeli priložnost spoznati osnove tega ustvarjalnega poklica in se naučili, kako oblikovati enostavno, a zabavno pričesko. Pridružite se nam za nekaj uric v kreativnem svetu frizerstva! Več >>

Izvaja: Šaleško folklorno društvo Koleda Velenje
Velenje, 5. 6. 2024 od 13.00 do 15.00
Šaleško folklorno društvo Koleda že več kot 50 let poustvarja slovensko ljudsko izročilo. Tokrat bodo dijakom preko foto in video materiala prikazali njihovo delovanje, prisotni člani pa bodo pokazali tudi svojo opravo in nekaj plesnih korakov, s čimer želijo k sodelovanju spodbuditi mlajše generacijo. Več >>

Izvaja: Zveza prijateljev mladine Krško
Krško, 5. 6. 2024 od 13.00 do 15.00
Ob dnevu odprtih vrat ZPM Krško bo obiskovalcem predstavljen program, ki ga izvaja ZPM Krško za otroke, mladostnike in družine. Več >>

Izvaja: Zavod RS za zaposlovanje, Območna služba Velenje
Ravne na Koroškem, 5. 6. 2024 od 13.30 do 14.30
V času brezposelnosti in aktivnega iskanja nove zaposlitve lahko Zavod RS za zaposlovanje učinkovito pomaga posameznikom z ukrepi Aktivne politike zaposlovanja. To so različni programi usposabljanja, izobraževanja in zaposlovanja. Na delavnici oz. predstavitvi ukrepov Aktivne politike zaposlovanja bomo predstavili trenutno najbolj aktualne aktualne; Usposabljanje na delovnem mestu, Delovni preizkus in Zaposli.me ter Hitrejši vstop mladih na trg dela. Več >>

Izvaja: Šolski center za pošto, ekonomijo in telekomunikacije Ljubljana
Ljubljana, 5. 6. 2024 od 13.30 do 15.00
Namen praktične delavnice je spoznavanje in uporaba praktičnih orodij znotraj operacijskega sistema Windows 10, ki nam bodo olajšali vsakodnevno delo. V programu PowerPoint si bomo ogledali pripravo fotografij, za doseganje čim manjših datotek. Naučili se bomo manipulirati s .pdf datotekami (pretvorba .pdf datoteke v drugo vrsto datotek). Več >>

Izvaja: Šolski center Ravne na Koroškem
Ravne na Koroškem, 5. 6. 2024 od 13.30 do 16.00
Dan za kakovost na Višji strokovni šoli Ravne na Koroškem je namenjen predstavitvi rezultatov zunanje evalvacije s strani NAKVIS in pripravi akcijskega načrta izboljšav ter posodobitve sistema vodenja kakovosti. Namen srečanja je tudi pregled opravljenih aktivnosti na področju kakovosti, načrtovanje samoevalvacije in spodbujanje vključevanja deležnikov v pripravo samoevalvacijskega poročila za tekoče študijsko leto. Več >>

Izvaja: Šolski center Ravne na Koroškem, OE Srednja šola Ravne na Koroškem
Ravne na Koroškem, 5. 6. 2024 ob 13.30
Rak na dojki je ena najpogostejših vrst raka pri ženskah, vendar pa lahko prizadene tudi moške. Pomembno je razumeti dejavnike tveganja, simptome, načine diagnosticiranja in predvsem preventivne ukrepe za zmanjšanje tveganja za razvoj te bolezni. Vse o tem in še več nam bo predstavila zdravnica. Po predstavitvi je možen tudi preventivni pregled dojk. Več >>

Izvaja: Univerza v Novem mestu
Novo mesto, 5. 6. 2024 od 13.30 do 14.00
Raziskovali bomo različne možnosti in spodbude za mlade po končanem študiju. Odkrivali bomo aktualne programe, ki omogočajo razvoj kariere, pridobivanje izkušenj in možnosti nadaljnjega izobraževanja. Ne glede na vaše poklicne interese ali stopnjo izobrazbe, boste našli koristne informacije in nasvete za nadaljnjo pot. Pridružite se nam in stopite korak bliže uspešni karieri. Več >>

Izvaja: Osnovna šola Kozara Nova Gorica
Nova Gorica, 5. 6. 2024 od 13.50 do 14.40
Delavnica razvijanja osebnih in medosebnih spretnosti bo potekala v času podaljšanega bivanja in je namenjena učencem višje stopnje OPP. Potekala bo eno šolsko uro v obliki spoznavnih in socialnih iger, uporabo spoznavnih kartic. Več >>

Izvaja: Zasavska ljudska univerza
Zagorje ob Savi, 5. 6. 2024 od 14.00 do 16.00
Na ustvarjalni delavnici se boste lahko ob slikanju z akvarelom sproščali v družbi drugih udeležencev, ki se bodo z akvarelom srečali prvič, spet drugi pa vas bodo lahko naučili ogromno. Vodja delavnice vam bo v podporo in pomoč pri vašem ustvarjanju. Več >>

Izvaja: Ljudska univerza Koper
Koper, 5. 6. 2024 od 14.00 do 15.30
Delavnica je namenjena učiteljem, ki v svojo prakso vključujejo različna digitalna orodja, predvsem pri poučevanju na daljavo. Na srečanju bodo predstavljene nekatere dobre prakse uporabe različnih digitalnih orodij. Delavnica bo potekala v angleškem jeziku. Več >>

Izvaja: Društvo prijateljev mladine Zagorje
Zagorje ob Savi, 5. 6. 2024 od 14.00 do 16.00
Dnevni center je namenjen osnovnošelcem/-kam, ki potrebujejo dodatno vzpodbudo pri pisanju domačih nalog in učenju. Skupaj se učimo, rešujemo domače naloge in se po opravljenem delu tudi igramo različne družabne igre. Več >>

Izvaja: Šolski center Celje, Srednja šola za strojništvo, mehatroniko in medije
Celje, 5. 6. 2024–6. 6. 2024 od 14.00 do 15.00
Dijaki bodo spoznavali kulturno dediščino naših prednikov na avstrijskem Koroškem in v Celju. Obiskali bodo muzeje ter po ogledih sami pripravili predstavitve tem, ki so jih najbolj navdušile. Razredi: dijaki 1. letnikov SSI programov medijski tehnik, strojni tehnik in tehnik mehatronike Več >>

Izvaja: Univerza v Novem mestu
Novo mesto, 5. 6. 2024 od 14.00 do 15.00
Na delavnici bomo raziskovali pomembnost neverbalnega in verbalnega komuniciranja pri iskanju zaposlitve. Spoznali boste ključne tehnike in strategije, ki vam bodo pomagale izstopati v procesu iskanja dela, vključno z govorico telesa, pravilno uporabo glasu in besed ter vzpostavljanjem močnih stikov. Pridružite se in izpopolnite svoje komunikacijske veščine ter si tako povečajte svoje možnosti za uspeh pri iskanju zaposlitve. Več >>

Izvaja: MDDS Kranj (medobčinsko društvo slepih in slabovidnih Kranj)
Kranjska Gora, 5. 6. 2024 od 14.00 do 18.00
Dne 5. junija 2024 bo ob 14:00 uri v DSO Viharnik razstava slikarskih del slabovidnih članic slikarskega krožka Medobčinskega društva slepih in slabovidnih Kranj. Več >>

Izvaja: Mavida Radlje, družba za upravljanje in gradnjo domov, d.o.o.
Radlje ob Dravi, 5. 6. 2024 od 14.00 do 15.00
Otroci iz O.Š. Vuzenica nam bodo odigrali poučno igro, ki so se jo naučili v šoli. Prireditev se bo odvijala v glavni jedilnici. Več >>

Izvaja: Osnovna šola Ljubečna
Ljubečna, 5. 6. 2024 od 15.00 do 18.00
Naša šola je v letošnjem šolskem letu organizirala kar 3 zbiralne akcije papirja, tokratna je bila zaključna. Učenci so papir zbirali celo šolsko leto, tako v šoli kot doma. V šolskem letu 2023/24 so tako zbrali več kot 12 ton starega papirja! Več >>

Izvaja: Srednja zdravstvena in kozmetična šola Maribor
Maribor, 5. 6. 2024 od 15.00 do 16.00
Na potopisnem predavanju bomo spoznali lepote te največje države Južne Amerike: od karnevalske prestolnice Rio de Janeiro in Copacabane, do čudovitih deževnih gozdov ob Amazonki... Več >>

Izvaja: Osnovna šola I Murska Sobota
Murska Sobota, 5. 6. 2024 od 15.00 do 16.30
Z učenci prve triade bomo izvedli igre na atletskem stadionu OŠ I Murska Sobota. Učenci bodo po več postajah spoznali atletske discipline (skok v daljino, teki na 60m in 300m, met žogice). S tem želim učencem približati atletiko in jih spodbuditi k športnemu preživljanju prostega časa. Več >>

Izvaja: OŠ Franceta Prešerna Kranj
Kranj, 5. 6. 2024 od 15.30 do 16.30
V našem okolju si že od nekdaj želimo čim večjo biodiverziteto, pestrost organizmov. Na delavnici bomo spoznali nekatere vrste invazivnih tujerodnih rastlin, ki posegajo v prostor naših avtohtonih in jih izpodrivajo v njihovem ekosistemu. Čakajo vas zanimiva dejstva, značilnosti in že ob naslednjem sprehodu boste prepoznali marsikatero invazivno vrsto več in vedeli kako ukrepati. NA KRATKO: Na delavnici bomo spoznali nekatere vrste invazivnih tujerodnih rastlin, ki posegajo v prostor naših avtohtonih in jih izpodrivajo v njihovem ekosistemu. Anja Zaletelj, prof. biologije in gospodinjstva, inženirka naravovarstva Več >>

Izvaja: Inštitut za razvoj osebnostnih veščin KRATOS Ljubljana
Slovenska Bistrica, 5. 6. 2024 od 16.00 do 17.30
Če ste vzgojiteljica v vrtcu ali učitelj prvih treh razredov osnovne šole - prve triade, potem je ta delavnica za vas! Pridružite se nam in odkrijte, kako lahko s preprostimi tehnikami izboljšate jezikovne spretnosti otrok in svoje bralne sposobnosti. Delavnica »Z ritmom in gibom do znanja - jezika in hitrega branja« obeta zanimivo raziskovanje področja zgodnjega učenja jezika in opismenjevanja in tudi refleksijo lastne bralne prakse. Predavateljici bosta osvetlili dve ključni temi v 60 minutah predavanja, s 30 minutami rezerviranimi za vaša vprašanja. Več >>

Izvaja: Vrtec Postojna
Postojna, 5. 6. 2024 od 16.00 do 17.00
Vabljeni na Montessori delavnico. Kje: oddelek A - Vrtec Postojna, enota Pastirček, vhod na oddelek je nasproti OŠ Anton Globočnik. Potrebne so predhodne najave na: popoldanske.urice@gmail.com Delavnica je namenjena otrokom od 1-3 leta starosti v spremstvu staršev. Prijave zbiramo do petka, 31. 5. 2024, udeleženci potrebujejo copate in rezervno perilo (izvajale se bodo tudi dejavnosti z vodo). Več >>

Izvaja: Dnevni center ŠENT Ajdovščina
Ajdovščina, 5. 6. 2024 ob 16.00
Na delavnici se bomo preizkusili v žganju različnih motivov v lesene ploščice. Vsa material bo priskrbljen na delavnici. Več >>

Izvaja: Ribiška družina Jesenice
Jesenice, 5. 6. 2024 od 16.00 do 20.00
Na muharski delavnici bomo predstavili izdelavo muh za muharjenje. Pri čemer bomo zajeli vse od teorije do materialov in osnov vezave. Delavnica bo teoretična in praktična. Namenjena pa bo predvsem članom RD Jesenice. Več >>

Vas zanima kako ustvariti kvaliteten video posnetek, ki bo povečal prepoznavnost vaše (nevladne) organizacije in bo hkrati uporabniku prijazen in usmerjen k doseganju ciljev vaše organizacije. 5 dnevni tečaj osnov mobilne videoprodukcije je namenjen odraslim, ki si želijo pridobiti znanja za delo s produkcijo videa, od razvoja ideje, snemanja, montaže in postprodukcije. Več >>

Izvaja: Inštitut EKUM
Jesenice, 5. 6. 2024 od 16.00 do 19.00
V okviru TVU 2024 bomo imeli španščino za začetnike. Udeleženci programa se naučijo obvladovati osnovne družbene in poslovne stike v tujem jeziku (poslušanje, branje, govorjenje in pisanje v tujem jeziku). Več >>

Izvaja: Fotografske in video kreativne rešitve, Matic Javornik s.p.
Šmarje pri Jelšah, 5. 6. 2024 od 16.00 do 17.45
Fotoaparati se vse pogosteje nadomeščajo s pametnimi telefoni, ki vsebujejo vse zmogljivejše kamere. Ni se vam več treba obremenjevati s kopičenjem elektronskih naprav. Pametni telefon je rešitev vse v enem! Na žalost nismo vsi enaki v smislu umetniškega ustvarjanja. Vendar pa lahko vsakdo naredi lepe fotografije, ko pridobi nekaj znanja. Če ga želite pridobiti tudi vi, se nam pridružite na delavnicah. Več >>

Izvaja: Ljudska univerza Kranj, center za izobraževanje in kulturo
Kranj, 5. 6. 2024 od 16.00 do 17.00
Vabljeni na edinstven večkulturni "piknik", kjer bomo uživali v hrani za dušo. Aktivnost je namenjena ljubiteljem branja oz. bralnim gurmanom in ki želijo deliti svojo strast do branja in odkrivati nove literarne dragulje. Vsak udeleženec je povabljen, da prinese svojo najljubšo knjigo ali pesniško zbirko, ki jo želi deliti z ostalimi. Pridite in predstavite svojo najljubše literarno mojstrovino! Vsak bo imel priložnost, da svojo knjigo predstavi skupini, deli svoje misli in občutke o njej ter morda prebere najljubši odlomek ali pesem. To bo priložnost za spoznavanje raznolikosti literarnega sveta in izmenjavo kulturnih izkušenj med lokalnimi prebivalci in priseljenci. Medgeneracijski in večkulturni knjižni piknik bo tako ponudil prostor za medkulturno srečanje in medgeneracijsko povezovanje med različnimi skupnostmi skozi skupno ljubezen do literature. Pridružite se nam in skupaj odkrijmo moč besed! Prijave: mck-prijava@luniverza.si ali 04 480 28 25. Več >>

Izvaja: Inštitut gibanja
Murska Sobota, 5. 6. 2024 ob 16.15
Gibati se. Najti način, metodo, pristop, ki vam je všeč, ki vam je prijetna, ki vas prepriča, da je vredno telovaditi. Raje pogosto in manj, kot poredko in preveč. Če so informacije, kaj je potrebno v vašem gibanju popraviti, pravilne in natančne, vam gibanje na dnevni in tedenski ravni ne bo vzelo veliko časa. Sledljivi in merljivi rezultati na dosegu roke pa naj bodo vaše glavno vodilo, koliko gibanja je za vas ravno dovolj. Več >>

Izvaja: Ljudska univerza Kranj, center za izobraževanje in kulturo
Kranj, 5. 6. 2024 od 16.30 do 18.30
Preživite aktivno popoldne v dobri družbi. Pridružite se nam na športnem dogodku, kjer se bodo vse generacije pomerile v igri namiznega tenisa! Prijave so odprte za vse, od najmlajših do najstarejših, ne glede na izkušnje ali raven znanja. Prijave: mck-prijava@luniverza.si ali 04 082 48 25. Več >>

Izvaja: Šolski center Škofja Loka
Škofja Loka, 5. 6. 2024 od 16.30 do 18.00
Učenje na daljavo je v rednem in izrednem izobraževanju že dodobra uveljavljeno, zato je pomembno, da znamo uporabljati orodja, ki nam takšno učenje in poučevanje omogočajo. Na delavnici boste spoznali orodje ZOOM in MS Teams. Pridobili boste praktične izkušnje in nasvete za bolj učinkovito uporabo teh orodij in znanje utrjevali preko vaj. Delavnica bo interaktivna in prilagojena potrebam udeležencev glede na njihovo predznanje in izkušnje. Več >>

Izvaja: Podružnična šola Kotlje, Osnovna šola Koroški jeklarji
Kotlje, 5. 6. 2024 od 17.00 do 18.00
Pripravili bomo gledališko predstavo z naslovom V kraljestvu čustev in občutkov. Povabljeni bodo vrtčevski otroci, starši, babice, dedki in ostali krajani. Več >>

Izvaja: Šolski center Postojna
Postojna, 5. 6. 2024 od 17.00 do 18.00
Na nastopu se bodo predstavili dijakinje in dijaki programa Predšolske vzgoje. Namenjen je zainteresirani javnosti, prijave niso potrebne. Nastop se bo odvijal v sejni dvorani Šolskega centra Postojna. Mentorica nastopa je profesorica glasbe Ana Celin Lenarčič. Več >>

Izvaja: INSPIRITUS, izobraževalne storitve, Nina Simić s.p.
Ljubljana, 5. 6. 2024 od 17.00 do 18.30
Jadransko morje ponuja veliko zanimivih in oddaljenih destinacij, ki jih najenostavneje jih obiščemo z manjšo ladjo. Na njih vedno vlada tudi posebno domače vzdušje, z okusno hrano in dobro družbo. Naredili bomo predstavitev, kako poteka dan na križarki, kakšne ladje poznamo, ter malo primerjave z velikimi križarkami in ugotovili boste, kako lahko dopust nedaleč od doma preživite tudi aktivno! Za udeležbo je potrebna predhodna prijava preko povezave: https://prijave.snipi.si/3jqlclhNgd Več >>

Izvaja: Andrejka Čermelj
Nova Gorica, 5. 6. 2024 od 17.00 do 18.00
Ženski pevski zbor Univerze za tretje življenjsko obdobje v Novi Gorici. Odprta vaja. Druženje. Petje pesmi. Več >>

Izvaja: Zdravstveni dom Brežice, Center za krepitev zdravja ZD Brežice
Brežice, 5. 6. 2024 od 17.00 do 18.00
Na delavnici 'Težave z nespečnostjo in kako se z njimi spoprijeti' bomo raziskali vzroke za nespečnost ter se naučili učinkovitih strategij za izboljšanje kakovosti spanca in splošnega počutja. Več >>

Izvaja: Turistično društvo Senovo
Senovo, 5. 6. 2024 ob 17.00
Pri krušni peči v Uradniški koloniji bomo pripravili prireditev z naslovom Iz preteklosti za sedanjost. Izvedli bomo prikaz peke kruha in ostalih dobrot v krušni peči ter družabno srečanje krajanov in ostalih obiskovalcev. Prireditev bomo izkoristili za izmenjavo izkušenj in učenje uporabe krušne peči za peko različnih dobrot. Več >>

Izvaja: Knjižnica Velenje
Velenje, 5. 6. 2024 ob 17.00
V junijski Zeliščarni boste spoznali nabor zelišč, ki so primerna za zdravje telesa, uma, duše in duha, ohranjanje in vzdrževanje ravnovesja ter nego in razvajanje skozi poletje. Vodila bo Kata Laštro v sodelovanju z DPM Levi breg Velenje. Dogodek je del projekta Zelena knjižnica za zeleno pismenost in projekta Evropski zeleni list. Več >>

Izvaja: Medgeneracijski center Kozje
Kozje, 5. 6. 2024 od 17.00 do 18.30
Vabimo vas v svet nitk, prejice in volne ter dobre družbe. Pridružite se nam v krožku kvačkanja za začetnike. Več >>

Nordijska hoja je aktivnost, s katero lahko veliko doprinesemo svojemu zdravju in dobremu počutju. Primerna je tako za mlajše kot tudi starejše ljudi, za fizično bolj ali manj pripravljene. Spada med najbolj učinkovite in varne oblike rekreacije. Dodatek k odlični rekreaciji bodo nove tehnike skupinskih iger, katere je Marina spoznala na mobilnosti ERASMUS+ na Tenerifih, lani novembra. Delavnico bo vodila Marina Ficko Pristov, delavnica bo potekala v Grajskem parku Radovljica. Več >>

Izvaja: MDDS Kranj (medobčinsko društvo slepih in slabovidnih Kranj)
Kranjska Gora, 5. 6. 2024 od 17.00 do 18.00
Dne 5. 6. 2024 bo ob 17:00 uri recital ob zaključku študijskega krožka o življenju in delu pisatelja Josipa Vandota. Nastopil bo harmonikar. Več >>

Izvaja: Izobraževanje, Sanela Peresciutti s.p.
Celje, 5. 6. 2024 od 17.00 do 18.30
Psihološko zdravje je umetnost in mistika, ter pomemben del zdrave strukture osebnosti. Kako se povezujeta telesno in duševno? Dober odnos do sebe in drugih namreč močno vpliva na naše življenje, še posebno na zdravje. Zaupanje in optimizem bodo tematike, ki jih bo z nami predelala dr. Sanela Peresciutti Banović. Več >>

Izvaja: Zdravstveni dom Trbovlje
Trbovlje, 5. 6. 2024 ob 17.00
Spoznali bomo tri različne tehnike sproščanja: dihalne tehnike, tehnike postopne mišične relaksacije in tehniko vizualizacije. Udeleženci se naučijo pravilne izvedbe tehnik in kako znanje prenesti v domače okolje. Več >>

Izvaja: Osnovna šola Antona Žnideršiča Ilirska Bistrica, OE Ljudska univerza
Ilirska Bistrica, 5. 6. 2024 od 17.30 do 19.30
Predavanje o gojenju mikrozelenja, prehranskih koristih in uporabi v kulinariki. Ob koncu predavanja sledi še DEGUSTACIJA jedi. Več >>

Izvaja: Teja Puc
Ajdovščina, 5. 6. 2024 ob 17.30
Naši otroci, mladostnik velikokrat izpostavijo, da se težko motivirajo, zberejo. Starši ves čas iščemo poti, kako jih podpreti. Pri tem je najbolj pomemben odnos in učinkovita komunikacija. Na delavnici boste spoznali tehnike učinkovite komunikacije s svojim otrokom, mladostnikom, strategije za spodbujanje motivacije in načine za izboljšanje zbranosti. Po delavnici bodo na voljo še 2 uri za kratka individualna svetovanja. Več >>

Izvaja: Wellness SEANSA
Slovenska Bistrica, 5. 6. 2024 ob 17.45
Obraz pove o tebi vse. Vse kar se dogaja se izraža na tvoj tvoj obraz. Vse skrito, čustva, misli, stanje uma, celo tvoje zdravje se razberejo iz njega. Vabljeni na predavanja/delavnico KAKO lahko SAMI negujete in razvajate svoj obraz! Več >>

Izvaja: Iskrivi obrazi, Patricija Levstek s.p.
Jesenice, 5. 6. 2024 od 18.00 do 20.00
Na predavanju se bomo poglabljali v izzive, s katerimi se soočamo v hitrem tempu današnjega sveta. Razpravljali bomo o vplivih sodobnega načina življenja na naše fizično, čustveno in mentalno počutje ter o strategijah za obvladovanje stresa in izčrpanosti. Razkrili bomo, kako lahko ohranjamo ravnovesje med delom, prostim časom in skrbjo zase ter kako gradimo odpornost v sodobnem hitrem ritmu življenja. Več >>

Izvaja: Inštitut gibanja
Radenci, 5. 6. 2024 ob 18.00
Gibati se. Najti način, metodo, pristop, ki vam je všeč, ki vam je prijetna, ki vas prepriča, da je vredno telovaditi. Raje pogosto in manj, kot poredko in preveč. Če so informacije, kaj je potrebno v vašem gibanju popraviti, pravilne in natančne, vam gibanje na dnevni in tedenski ravni ne bo vzelo veliko časa. Sledljivi in merljivi rezultati na dosegu roke pa naj bodo vaše glavno vodilo, koliko gibanja je za vas ravno dovolj. Več >>

Izvaja: Osnovna šola Ivana Tavčarja Gorenja vas
Gorenja vas, 5. 6. 2024 ob 18.00
Na tej delavnici bose ob posajenih zeliščih spoznavali zeliščne učinke za zdravje in pripravo ter uporabo le teh. Več >>

Izvaja: Kosovelova knjižnica Sežana
Sežana, 5. 6. 2024 ob 18.00
Pesniško branje, na katerem sodelujejo 3 grški in 3 slovenski pesniki in penice, ki so se medsebojno prevajali na pesniških delavnicah v Danah pri Sežani. Več >>

Izvaja: Inštitut za razvoj osebnostnih veščin KRATOS Ljubljana
Slovenska Bistrica, 5. 6. 2024 od 18.00 do 19.30
Spoštovani starši Vabimo vas na izjemno zanimivo in uporabno delavnico z naslovom: "Z ritmom in gibom do znanja - jezika in hitrega branja" Na tem dogodku bomo raziskali načine, kako lahko že od malih nog spodbujamo ljubezen do branja pri naših otrocih in tudi sami izboljšamo svoje bralne veščine. Ali ste vedeli, da lahko že šest minut branja dnevno zmanjša stres najstnikov za kar 68 %? In da se običajno prenehamo učiti branja že v osnovni šoli? To pomeni, da celo življenje beremo z veščinami, ki smo si jih pridobili v rani mladosti. Na delavnici boste spoznali, kako lahko z gibom, znaki in glasbo (metoda otroških znakcev) učenje jezika in branje prvih knjig postane dnevna aktivnost z vašim dojenčkom že pred enim letom starosti. Spoznali boste 50 otroških znakov, ki vam bodo pomagali otroške knjige oživiti in narediti zanimive že za dojenčke. Naučili se boste, kako s pomočjo knjig in otroških znakov otrokom pomagati pri razvoju jezika in govora, kako brati z dojenčkom, kako vzbuditi njegovo pozornost in razviti zanimanje ter ljubezen do knjige. Več >>

Izvaja: Oaza miru Iris
Slovenska Bistrica, 5. 6. 2024 od 18.00 do 19.00
Če želite doživeti moč sprostitve, ste prisrčno vabljeni na delavnico sproščanja z medicinsko hipnozo. Hipnoza je budno stanje povečane in usmerjene pozornosti. Čeprav še občasno naletimo na mite in mistiko o hipnozi, je hipnoza že dolgo priznana kot uspešna metoda zdravljenja, ki se s pridom vse bolj uporablja v medicini in psihoterapiji. Delavnica bo sestavljena iz dveh delov: za kratkim teoretičnim delom bo sledil glavni del - praktična izkušnja. Če si želite poglobljeno telesno in duševno sprostitev, je delavnica sproščanja s hipnozo priložnost, ki je ne smete zamuditi. Delavnico bo vodila psihologinja Katarina Dovnik, edukantka medicinske hipnoze. Na delavnico se prijavite na https://om-iris.si/ (Oaza miru Iris (om-iris.si)) ali na info@om-iris.si. Več >>

Izvaja: Društvo DVIG - U3ŽO
Log pri Brezovici, 5. 6. 2024 od 18.00 do 19.30
Z Dušico Kunaver se bomog pogovarjali o nastajanju knjige Sto slovenskih ljudskih, ki je bila v 2023 proglašena za naj knjigo leta. Knjigo je ilustriralo 16 slovenskih priznanih ilustratorjev. Več >>

Izvaja: Zavod Vita, zavod za zdravo življenje
Šmarje pri Jelšah, 5. 6. 2024 od 18.00 do 19.30
Optimističen pogled na svet je osnova za zadovoljstvo z življenjem. Optimizem, psihološka dimenzija, je pomembni konstrukt pozitivne psihologije, saj se tesno povezuje s t.i. pozitivnim mišljenjem in doživljanjem samega življenja. Prav tako se tesno povezuje s pozitivnim čustvovanjem. Optimizem sistematično raziskuje optimalno človekovo doživljanje na situacije. Na praktičen način bomo spoznali, ali smo človek optimističnega značaja ali smo podvrženi negativnem scenariju. Predavateljica Valentina Grobelšek, org. soc. ter študentka zadnjega letnika študija psihosocialne smeri, bo predstavila tudi osnovne prvine pozitivne psihologije. Več >>

Vabljeni na potopisno predavanje o Bosni, ki bo v sredo, 5. junija, ob 18.00 v prostorih VeGeC Rogoza. Skupaj z Lučko Stopinšek se bomo sprehodili in popeljali po Bosni. Pogledali si bomo več krajev in znamenitosti, ki jih ponuja. Razbili bomo tudi kakšen predsodek in za konec skočili še čez mejo v mesto Dubrovnik. Za na konec pa nas bo potopisni trajekt popeljal še na otok Vis, ki je skozi zgodovino predstavljal pomemben vojaški otok. Le kaj vse nam pripoveduje in ponuja? Več >>

Izvaja: Študijski krožek Lipovci
Beltinci, 5. 6. 2024 od 18.30 do 20.00
Člani študijskega krožka Lipovci (Pletemo in povezujemo) bodo predstavljali pletenje košar iz vrbovih šib oz. »pantovca« in svoje izdelke. Krožek že več let deluje pod okriljem Ljudske univerze Murska Sobota, ki spodbuja skupinsko učenje in ob enem tudi ohranjanje domačih obrti. Sedaj pa bi radi ta znanja predstavili in približali to tematiko širši publiki. Udeležencem bo predstavljena in na voljo tudi brošura z navodili za pletenje košar iz vrbovih šib, ki jo je Ljudska univerza Murska Sobota izdala v letu 2023. Več >>

Izvaja: Glasbena šola Postojna
Postojna, 5. 6. 2024 od 18.30 do 19.30
V dvorani Alojza Srebotnjaka glasbene šole Postojna bo nastop s podelitvijo knjižnih nagrad najboljšim učencem glasbene šole. Več >>

Izvaja: Večgeneracijski center, Točka moči Postojna
Postojna, 5. 6. 2024 od 18.30 do 20.00
Družbene meditacije so namenjene sproščanju stresa in vseh napetosti, ki se nabirajo v nas. Dejavnost je namenjena vsem generacijam. Meditacijo vodi Nina Vanita Hočevar. Več >>

Izvaja: Gledališče Toneta Čufarja Jesenice
Jesenice, 5. 6. 2024 od 19.00 do 20.00
Predstava » Policaj, lopova in šofer Bine«, spada med didaktične uprizoritve, ki otroke na humoren način pouči kako se obnašati v prometu, da ne pride do nesreče. Hkrati pa govori tudi o človeških vrednotah, ki naj bi jih otroci prepoznali tudi kot svoje in vredne premisleka ter upoštevanja. Saj pretirano obdarovanje otroka z darili lahko pri drugem vzbudi ljubosumje, ki se stopnjuje v sovražnost in maščevanje. Da je lahko tudi dobro z dobrim poplačano in da niso za težave krivi vsi drugi, ter da si vsak zasluži tudi drugo priložnost, če svojo napako prizna, pa je tudi vredno premisleka, tako za otroke kot za odrasle. Marsikaj v predstavi je namenjeno tudi odraslim v premislek. Zato je naš namen, da se otroci skozi smeh in skupaj z nami, spet kaj novega naučijo. Več >>

Izvaja: Mirko Bitenc
Nova Gorica, 5. 6. 2024 od 19.00 do 21.00
Odprta vaja harmonikašev, ki se srečujejo enkrat tedensko v medgeneracijskem središču. Odprta vaja. Druženje. Petje ob harmoniki. Več >>

Izvaja: Območno združenje Rdečega križa Metlika
Gradac, 5. 6. 2024 ob 19.00
Brezplačne meritve krvnega tlaka, sladkorja in holesterola. Več >>

Izvaja: Glasbena šola Slavka Osterca Ljutomer
Ljutomer, 5. 6. 2024 od 19.00 do 21.00
Vabljeni na letni koncert glasbe šole Slavka Osterca Ljutomer, ki bo v sreda 5.6.2024, ob 19.00, na glavnem trgu v Ljutomeru. Več >>

Izvaja: Ljudska univerza Radovljica
Radovljica, 5. 6. 2024 od 20.00 do 22.00
Javni zavod Triglavski narodni park vabi na Zlatorog - odprtje razstave in projekcija večkrat nagrajenega animiranega filma umetnice Lee Vučko , ki bo 5.6.2024 ob 20. uri v Infocenter Triglavska roža Bled. Vabljeni! Več >>

Izvaja: Dijaški dom Bežigrad Ljubljana
Ljubljana, 5. 6. 2024 od 20.30 do 21.30
Dijaki in zaposleni se bodo lahko na delavnici poglobili vase, se sprostili ter povezali s svojim telesom. Delavnico bo spremljal prijeten ambient, v soju sveč in dišav. Po delavnici sledi pogovor o počutju in soočanju s stresom Več >>

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility. Skip to content