Iskanje prireditev TVU 2022

Datum dogodka: 19. 5. 2022


Prihodnji dogodki TVU 2022

Ni prihodnjih dogodkov.

Pretekli dogodki TVU 2022

Izvaja: Osnovna šola Vuzenica
Vuzenica, 1. 5. 2022–30. 5. 2022 od 08.20 do 10.15
Učenci 1. razreda. Učenci bodo ob prebiranju slikanice V. G. Simončič: Mala muca v knjižnici spoznali pot knjige od pisatelja do uporabnika. Skozi dogodivščine Male muce in čudovite ilustracije bodo najmlajši bralci spoznali knjižnico ter se naučili, kako lahko v knjižnici najdejo in si sposodijo knjige ter kako z njimi ravnajo. Več >>

Izvaja: Osnovna šola Vuzenica
Vuzenica, 1. 5. 2022–31. 5. 2022 od 14.00 do 17.00
Učenci 4. razreda. S pomočjo orientacijskega pohoda bodo učenci spoznali okolico šole in kraj ter na posameznih oreintacijskih točkah reševali zanimive in poučne naloge. Vadili bodo vzdržljivost in se naučili orientacije po opisani poti. Več >>

Izvaja: OŠ Bistrica ob Sotli
Bistrica ob Sotli, 2. 5. 2022–2. 6. 2022 od 08.30 do 12.30
S četrtošolci bomo spoznavali kulturno dediščino domačega kraja skozi zgodbe in legende. Ogledali si bomo Kravaričevo domačijo v Kunšperku in poslušali zgodbe lastnice Marice Kravarič o življenju kmetov med in v letih po drugi svetovni vojni. Več >>

Izvaja: Gimnazija in srednja šola Rudolfa Maistra Kamnik
Kamnik, 3. 5. 2022–31. 5. 2022 od 00.00 do 24.00
Razstava kot ogledalo našega odnosa do hrane. Sestavljajo jo žalostni posnetki ostankov malice, ki vsak dan romajo nazaj v kuhinjo. Ob tem pa še nekaj dejstev v razmislek. Več >>

Izvaja: OŠ Kozara Nova Gorica
Nova Gorica, 3. 5. 2022–31. 5. 2022 od 00.00 do 00.00
Bazar oblačil, ki jih bodo prinesli učitelji. Našo ekološko ozaveščenost bomo razširili tudi na izmenjavo igrač, saj se nam pogosto valijo v kakšnem kotu. Več >>

Izvaja: OSNOVNA ŠOLA ŠALEK VELENJE
, 6. 5. 2022–10. 6. 2022 od 07.00 do 14.00
Z učenci 9. razredov smo izdelali naravno gnojilo za bujno rast in cvetenje naših rastlin. Pridno smo jedli banane, jih sušili, zbirali in jih zmleli skupaj z jajčnimi lupinami Tako smo izdelali bio gnojilo, ki so ga učenci po simbolni celi prodali svojim domačim in uslužbencem naše šole. Več >>

Izvaja: OSNOVNA ŠOLA ŠALEK VELENJE
, 6. 5. 2022–10. 6. 2022 od 07.00 do 15.00
Učence bom vzpodbujala k branju različnih člankov iz področja globalnega segrevanja. Skupaj bomo odkrivali posledice podnebnih sprememb, ki jih bomo v Slovenji občutili, če ne bomo hitro in odločno zmanjšali toplogrednih plinov. Razpravljali bomo, kako lahko ublažimo podnebno krizo in se taki prihodnosti izognemo. Na koncu bodo učenci izdelali plakate in jih razstavili na šolskem hodniku. Več >>

Izvaja: OSNOVNA ŠOLA ŠALEK VELENJE
, 6. 5. 2022–10. 6. 2022 od 08.00 do 13.00
V šolskih prostorih smo pripravili prav poseben kotiček, kjer lahko učenci prinesejo svoje knjige in si jih izmenjajo. Prava gneča je bila v šolskih odmorih, zanimanje otrok prve triade pa je bilo izjemno. Na tak način vzpodbujamo bralno pismenost in med vrstniško druženje. Več >>

Izvaja: Društvo Hiša kulture v Pivki
Pivka, 6. 5. 2022–27. 5. 2022 ob 10.00
Uroš Weinberger (1975) je uveljavljen vizualni umetnik, ki ustvarja v glavnem na področju figuralnega slikarstva, predvsem slike, risbe in murale, občasno pa tudi instalacije. Njegova dela vselej nastajajo kot odziv na aktualno družbeno dogajanje, pri čemer ga še posebej zanima razmerje med realnostjo in fikcijo. V tem okviru raziskuje takšne ali drugačne konstrukcije realnosti v povezavi z različnimi ideologijami, političnimi ali ekonomskimi interesi ter znanstvenimi in tehnološkimi dosežki. To raziskovanje ga je v zadnjem času, ko vsakdanje življenje poteka vse bolj v računalniškem okolju in na medmrežju, pripeljalo do ustvarjanja virtualnih svetov, kjer med realnostjo in fikcijo ni več trdnih meja, razlikovanje med enim in drugim pa povsem poljubno. Tokratna razstava v ospredje postavlja virtualno, kar naznanja že naslov Metaverse. (Kot navaja Wikipedia, je izraz sestavljenka iz predpone meta in besede universe ter označuje omrežje 3D virtualnih svetov, osredotočenih na socialno povezavo.) Na njej Weinberger predstavlja dela, v katerih le še tu in tam najdemo podobo iz stvarnega življenja; prostore z nenavadnim rastjem, zgoščenim ozračjem in žarečo svetlobo naseljujejo figure v skafandrih, ki jim ne vidimo obraza, zaposlene z opravki, ki jim ne vemo namena. So to ljudje v daljni prihodnosti? Ali v oddaljenih prostorih? So to nemara avatarji, ki nas zastopajo v virtualnih svetovih? In če so, je njihov virtualni svet naša potencialna ali zgolj navidezna resničnost? Več >>

Izvaja: OSNOVNA ŠOLA ŠALEK VELENJE
, 7. 5. 2022–10. 6. 2022 od 07.00 do 15.00
Učenci so izdelali različne modele celic in tako ponovili zgradbo in delovanje prokariontskih in evkariontskih celic. Izdelki krasijo na hodnik. Prav tako, pa so učenci 7. razredov pripravil kratko predstavitev za učence prve triade. Več >>

Izvaja: Šolski center Celje - Gimnazija Lava
Celje, 9. 5. 2022–12. 6. 2022 od 00.00 do 24.00
Vseživljenjsko učenje bomo promovirali tudi na spletu in na družbenih omrežjih s pomočjo uradnih logotipov. Preko e-pošte bomo naše zaposlene opomnili na pomembnost vseživljenjskega učenja. Več >>

Izvaja: Srednja zdravstvena šola Celje
Celje, 9. 5. 2022–10. 6. 2022 od 00.00 do 00.00
Na šolski FB smo naložili kratek tekst preko katerega smo seznanili zelo široko množico ljudi, da se začenjajo prireditve v okviru TVU. Šolski FB in instagram obišče precej ljudi in na tak način so seznanjeni z dogodki, ki se odvijajo na šoli in s tem povezano. Tukaj objavimo vse fotografije, ki jih pripravimo na različnih prireditvah. Več >>

Izvaja: LearnIT, Marko Kužner s.p.
Slovenska Bistrica, 9. 5. 2022–12. 6. 2022 od 00.00 do 00.00
Podjetje bo nudilo računalniško podporo dogodkom, pri katerih bomo uporabljali digitalno opremo. Vzpostavili bodo povezave z več računalniki, mikrofoni in pametnimi tablami. Več >>

Izvaja: Šolski center Celje - Gimnazija Lava
, 9. 5. 2022–12. 6. 2022 od 00.00 do 24.00
Na hodnikih šole bomo izobesili plakate in s tem spodbujali pomembnost vseživljenjskega učenja tako pri dijakih, učiteljih, starših,… Več >>

Izvaja: Novice, d.o.o.
Slovenska Bistrica, 9. 5. 2022–12. 6. 2022 od 00.00 do 00.00
Tako kot vsako leto bo tudi letos v naših krajih odmevala vsakodnevna najava dogodkov. Medijski sponzor za radijsko oglaševanje je naš Radio Rogla in časopis Bistriške novice. Več >>

Izvaja: Kozjansko.Info
Šmarje pri Jelšah, 9. 5. 2022–12. 6. 2022 od 00.00 do 00.00
Na našem Spletnem časopisu Obsotelja in Kozjanskega kozjansko.info spremljamo aktivnosti, ki potekajo v Obsotelju in na Kozjanskem v okviru TVU, prav tako bomo prisotni na Paradi učenja. Spremljajte nas in poiščite pravi dogodek zase, prav tako pa preberite reportaže z dogodkov. Več >>

Izvaja: Osnovna šola Franja Goloba Prevalje, Enota Vrtec Prevalje, Enota Vrtec Krojaček Hlaček
Prevalje, 9. 5. 2022–31. 5. 2022 od 00.00 do 00.00
Otroci vrtca bodo skupaj s starši in v vzgojiteljicami v mesecu maju 2022 v sklopu TVU 2022 po skupinah v popoldanskem času izvedli pohode v okolici Prevalj. S tem bomo spodbujali gibalni razvoj otrok, družine k aktivnemu preživljanju časa v naravi in aktivno gibanje bo otrokom predstavljalo izziv, saj bodo organizirane aktivnosti daljše, kot jih poznajo iz vrtca. Več >>

Izvaja: Novice d.o.o.
Slovenske Konjice, 9. 5. 2022–12. 6. 2022 od 00.00 do 00.00
Informirali vas bomo o poteku in prireditvah v okviru Tednov vseživljenjskega učenja, o terminski in lokacijski izvedbi delavnic. Več >>

Izvaja: Srednja zdravstvena šola Celje
Celje, 9. 5. 2022–12. 6. 2022 od 00.05 do 00.50
Pripravili smo manjšo razstavo, kjer so bili pripravljeni plakati, ki so jih izdelali dijaki. Tematiko in slike sem sama določila, glede na predloge v času TVU, dijaki so pomagali pri ustvarjanju. Želeli smo ponovno poudariti pomen vrednot, ki so vse bolj pozabljene, brez katerih pa na trenutke težko ustvarjamo. Plakate smo namestili po šoli in na tak način seznanili tako zaposlene kot obiskovalce in dijake, da je TVU ponovno med nami. Več >>

Izvaja: Časopis Naše OKO
Lesično, 9. 5. 2022–12. 6. 2022 od 01.00 do 24.00
V času TVU bomo v našem časopisu objavljali tedenski napovednik prireditev in tako občane obveščali ter spodbujali k vključitvi. Prav tako bomo spremljali prireditve in o njih poročali. Več >>

Izvaja: Radio Štajerski val d.o.o. Šmarje pri Jelšah
Šentjur, 9. 5. 2022–12. 6. 2022 od 06.00 do 19.00
Tudi letos bomo aktivno spremljali dogodke v okviru TVU na območju Obsotelja in Kozjanskega, še posebno pozornost bomo namenili Paradi učenja. Novice o dogodkih bomo vključevali v obvestila in povabila poslušalcem, v dnevne novice, kulturne utrinke in javljanja v živo, prav tako bomo dogajanje spremljali na naši spletni strani. Več >>

Izvaja: OŠ Franceta Bevka
Ljubljana, 9. 5. 2022–31. 5. 2022 od 07.00 do 19.00
Pri Simbiozi giba gre za medvrstniško druženje in gibanje. Potekalo bo v mesecu maju. Na spletni strani šole bo objavljen gibalen paket, poln idej, kako preživite popoldneve in jih polepšajte starejšim od vas. V prvem izzivu predlagan čim daljši sprehod na svežem zraku. Na sprehodu naberite šopek svežega cvetja. Več >>

Izvaja: Knjižnica Brežice
Brežice, 9. 5. 2022–12. 6. 2022 od 07.00 do 18.30
Splošne knjižnice Dolenjske, Bele krajine in Posavja bomo v mednarodnem letu ribištva in ribogojstva zbirale spomine na temo Življenje ob vodi. Več >>

Izvaja: Gimnazija Jesenice
Jesenice, 9. 5. 2022–31. 5. 2022 od 07.00 do 16.00
V okviru letošnjih Tednov vseživljenjskega učenja odpiramo razstavo »Voda, vir življenja«. Razstava bo na voljo v prostorih Gimnazije Jesenice. Več >>

Izvaja: Knjižnica Sevnica
Sevnica, 9. 5. 2022–4. 6. 2022 od 07.00 do 18.00
Knjižnica Sevnica v sodelovanju z Univerzo za 3. življenjsko obdobje Sevnica, vabi na razstavo del članov Univerze za 3. življenjsko obdobje Sevnica. Več >>

Izvaja: OŠ Primoža Trubarja Laško PŠ Debro
Debro, 9. 5. 2022–20. 5. 2022 od 07.30 do 07.45
Učenci drugega in tretjega razreda si za vsak dan pripravijo eno kratko pravljico, ki jo predstavijo, oziroma preberejo prvošolcem. Ob koncu jim postavijo še nekaj kratkih vprašanj, s katerimi preverijo njihovo aktivno poslušanje in razumevanje besedila. Skupaj poiščejo nauk zgodbe, povedo kaj jim je všeč in znajo cenit in občudovat starejše otroke, ki jim zgodbico preberejo. Ob tem dobijo učenci dodatno motivacijo za učenje črk, povezovanja in učenje branja. Otroci čustveno podoživijo literaturo z likovnim ali glasbenim predahom. V knjižnici šole pa knjižničarka Metka Planko prebere pravljico vrtčevskim otrokom, ki bodo naslednje leto prišli v šolo. Skupaj podoživijo in čustveno doživijo pravljico in jo obnovijo s kratkimi vprašanji. CILJI OBEH skupin so: - poslušanje pravljic na drugačen način - učenje aktivnega poslušanja - čustveno doživljanje literature - vrtčevski otroci hkrati spoznavajo šolo in se privajajo na novo okolje - medgeneracijsko povezovanje in učenje Več >>

Izvaja: Društvo Šola zdravja
Nova Gorica, 9. 5. 2022–11. 6. 2022 od 07.30 do 08.00
Vabimo vas, da se pridružite telovadbi 1000 gibov, vsak dan med 7.30-8.00 (razen nedelje in praznikov). Telovadba se izvaja na ploščadi v Novi Gorici med gledališčem in knjižnico ter v Solkanu na pokritem kotalkališču. Vaje so sestavljene tako, da z rednim izvajanjem omogočijo gibljivost vseh sklepov. Pridružite se in poskrbite za svoje zdravje. Več >>

Izvaja: Osnovna šola Franja Goloba Prevalje
Prevalje, 9. 5. 2022–27. 5. 2022 od 07.30 do 08.20
Učenci 3. triade bodo v okviru programa za duševno zdravje To sem jaz s pomočjo svetovalne delavke razvijali čustvene in socialne kompetence. Na ta način bodo razvijali in krepili svojo psihično odpornost, čuječnost in empatijo. Več >>

Izvaja: Osnovna šola Beltinci
Beltinci, 9. 5. 2022–9. 6. 2022 ob 08.00
Delavnica je namenjena učencem, ki bi se radi preizkusili v različnih elementih vožnje z rolerji. Učenci se bodo naučili novih pristopov in elementov za razvijanje ravnotežja in koordinacije varne vožnje z rolerji. Spoznali bodo tudi osnove cestnoprometnih predpisov. Več >>

Izvaja: Knjižnica Šmarje pri Jelšah
Šmarje pri Jelšah, 9. 5. 2022–31. 5. 2022 od 08.00 do 15.00
Moj dežnik je lahko balon, Muca Copatarica, Hišica iz kock ... le kdo ne pozna teh pravljic Ele Peroci, ki je tesno povezana tudi z našimi kraji - rodila se je v Rogaški Slatini, nekaj časa je osnovno šolo obiskovala tudi v Šmarju pri Jelšah. 100 letnico njenega rojstva obeležujemo tudi pri nas, z razstavo likovnih del naših najmlajših, vrtčevskih otrok s Kristan Vrha, ki so ustvarjali po motivih njenih pravljic. Vabljeni k ogledu. Več >>

Izvaja: Ljudska univerza Slovenska Bistrica
Slovenska Bistrica, 9. 5. 2022–12. 6. 2022 od 08.00 do 16.00
Izvedli bomo anketiranje udeležencev, ki vstopijo v našo hišo. Anketiranje bo trajalo ves čas Tednov vseživljenjskega učenja. Več >>

Arhitekturna stavbna dediščina , kot dragocena priča izvirne podobe istrskih krajev, ki jih je zaznamovala preteklost in se skozi čas spreminjajo. Več >>

Izvaja: Osnovna šola Beltinci
Beltinci, 9. 5. 2022–12. 6. 2022 ob 08.00
Janja Žalik Jerebič bo vodila dogodek, kjer naši šoli bo namreč potekala obnova starih, odsluženih lesenih stolov. Ko dobimo goste, jim običajno ponudimo stol in jih povabimo, da prisedejo k nam. To je znamenje dobrodošlice. Simbolno želimo tudi mi ponuditi stol vsem, ki so in še bodo vstopili na našo šolo. Želimo, da čutijo, da so pri nas dobrodošli, da se lahko pri nas počutijo kot doma. Več >>

Izvaja: Srednja šola za prehrano in živilstvo Maribor
Maribor, 9. 5. 2022–10. 6. 2022 od 08.00 do 14.00
V okviru tedna vseživljenjskega učenja smo na Izobraževalnem centru Piramida organizirali delavnice v peki pekovskega peciva, pripravi porcijskih sladic in pripravi enostavnih mesnih izdelkov. Dijaki so sodelovali s svojimi idejami in kreacijami. Uporabljali so recepte svojih babic in staršev ter tako medgeneracijsko povezali recepture, hkrati pa le-te pripravili in "začinili" na sodoben način. Več >>

Izvaja: Srednja zdravstvena šola Murska Sobota
Rakičan, 9. 5. 2022–12. 6. 2022 od 08.00 do 20.00
Izobraževalni filmi UČENJE PRVE POMOČI Razmišljamo, pomagamo in se utrjujemo v znanju tudi skozi filmske izkušnje. Neprecenljivo. Strokovni prispevki so nastajali pod mentorstvom učiteljice Jane Bučar (scenaristka & režiserka izobraževalnih filmov). Vabljeni k ogledu. Več >>

Izvaja: Bistra hiša - Smart house Martjanci
Martjanci, 9. 5. 2022–12. 6. 2022 od 08.00 do 16.00
V sodelovanju z območnim koordinatorjem TVU 2022, Ustanovo lokalno razvojno fundacijo za Pomurje, bo v avli Bistre hiše Martjanci vzpostavljena INFO TOČKA TVU 2022. Na info točki bodo obiskovalcem na voljo vse informacije o prirediteljih in prireditvah TVU ter promocijsko gradivo TVU 2022. Več >>

Izvaja: Osnovna šola Beltinci
Beltinci, 9. 5. 2022–10. 6. 2022 ob 08.00
Učenci petega razreda pripravijo kratko pravljico, ki jo predstavijo, oziroma preberejo mlajšim učencem. Ob koncu jim postavijo še nekaj kratkih vprašanj, s katerimi preverijo njihovo aktivno poslušanje in razumevanje besedila. Skupaj poiščejo nauk zgodbe in povedo kaj jim je všeč. Več >>

Izvaja: Osnovna šola Beltinci
Beltinci, 9. 5. 2022–19. 5. 2022 ob 08.00
Učenci Osnovne šole Beltinci izdelajo in napišejo razglednico v različne domove onemoglih po Sloveniji. Več >>

Izvaja: Osnovna šola Beltinci
Beltinci, 9. 5. 2022–10. 6. 2022 ob 08.00
Organizirali bomo fotografski natečaj na temo narava. Posameznike, ekipe, prijatelje, sošolce, sodelavce, družine in druge bomo nagovorili in spodbudili v opazovanje in fotografiranje narave. Naloga je, da naredijo fotografijo, pripišejo kraj fotografije in sliko s podatki pošljejo na elektronski naslov: Nina.TVU.2021@gmail.com Prispeli izdelki bodo razstavljeni. Več >>

Izvaja: Gimnazija in srednja šola Rudolfa Maistra Kamnik
Kamnik, 9. 5. 2022–31. 5. 2022 od 08.00 do 16.00
Modna industrija je ena od treh najbolj onesnažujočih panog na svetu. Delno smo krivci vsi. Ali lahko vsi tudi sodelujemo v preobratu na bolje? Razstava v šolski avli ponuja razmišljanja in enostavne rešitve, ilustrirane z izdelki dijakov, ki so jih ustvarili v okviru ekodneva. Več >>

Izvaja: Osnovna šola Koroški jeklarji
Ravne na Koroškem, 9. 5. 2022–20. 5. 2022 od 08.00 do 09.00
Sodelovali bomo pri izvedbi ankete v okviru skupne akcije na temo »Starajoča se družba in medgeneracijsko povezovanje«. V anketo bo vključen en razred (=cca. 25 učencev in učenk 9. razreda). O rezultatih skupne akcije (na osnovi katere bomo dobili boljši vpogled v dano tematiko) bomo razpravljali na razrednih urah. Več >>

Izvaja: Ljudska univerza Jesenice
Jesenice, 9. 5. 2022–20. 5. 2022 od 08.00 do 16.00
Na LU Jesenice gostimo mednarodno potujočo likovno razstavo na temo Igraj se z mano. Bodi umetnik - Mednarodni kulturni likovni dogodek 'Igraj se z mano' se vsako leto februarja oziroma marca odvija v Koroški galeriji likovnih umetnosti, nakar potujoča razstava v različnem obsegu zaokroži po šolah, vrtcih, knjižnicah, mladinskih centrih in drugih ustanovah po vsej Sloveniji in tujini. Vabljeni k ogledu. Več >>

Izvaja: JZ Otroški vrtec Šmarje pri Jelšah, DO Kristan Vrh
Šmarje pri Jelšah, 9. 5. 2022–12. 6. 2022 od 08.00 do 18.00
V kulturnem domu Šmarju pri Jelšah predstavljamo našo ustvarjalnost, ki se je porodila ob poslušanju in doživljanju pravljic Ele Peroci. Ustvarjali smo prav vsi otroci in zelo bomo veseli, če si boste razstavo ogledali. Več >>

Izvaja: Osnovna šola Beltinci
Beltinci, 9. 5. 2022–12. 6. 2022 ob 08.00
Janja Žalik Jerebič bo vodila dogodek, kjer bo vsak posameznik prinesel gumb, ki predstavlja njega kot osebo, ki je pripravljena sprejeti druge, spoštovati različnost. Iz gumbov bomo nato sestavili veliko sliko in tako simbolno ustvarili našo obljubo strpnosti in sprejemanja različnosti. Več >>

Izvaja: Šolski center Celje - Srednja šola za storitvene dejavnosti in logistiko
, 9. 5. 2022–10. 6. 2022 od 08.00 do 15.00
Ustvarjalke modnih oblačil oddelka 1A1 so, pod mentorstvom prof. Mateje Logar, pri predmetu Modni trendi ustvarjale vzorce za tekstil. Poigravale so se s črkami. Nastali so zanimivi in privlačni vzorci, ki so jih razstavile na ogled v šolski knjižnici. Več >>

Izvaja: Društvo - Univerza za tretje življenjsko obdobje pri Ljudski univerzi Murska Sobota
Murska Sobota, 9. 5. 2022–30. 5. 2022 od 08.00 do 19.00
Člani fotografskega in likovnega krožka bodo na ogled postavili svoje fotografije in likovna dela, ki so jih ustvarili v času izobraževanja .Tudi punčke iz cunj za Unicef si bo možno ogledati in tudi posvojiti oziroma kupiti. Razstava sovpada s praznovanjem naše 20-letnice. Več >>

Izvaja: Dijaški dom Vič
Ljubljana, 9. 5. 2022–9. 6. 2022 od 08.00 do 22.00
Ker bi radi k sodelovanju povabili poleg dijakov/inj, ki prebivajo pri nas tudi študente in obiskovalce menze, smo se odločili, da jim ponudimo možnost, da tudi oni postanejo del #TVU2022. V času trajanja TVU 2022 bodo ob jedilnici viseli plakati, na katere bodo lahko svoje modre misli, življenjska mota in nauke ter prijazna sporočila podelili vsi mimoidoči, saj jih bodo ob plakatih pričakala tudi raznovrstna pisala. Plakatno krpanko bomo sproti posodabljali ter objavili tudi na spletu v sklopu Evropskega leta mladih 2022. Več >>

Izvaja: Javni zavod ŠKTM za šport, kulturo, turizem in mladino Radlje ob Dravi
Radlje ob Dravi, 9. 5. 2022–12. 6. 2022 od 08.00 do 22.00
Družabne aktivnosti potekajo v prostorih MKC, na voljo so različne družabne igre, karte, namizni tenis, namizni nogomet, pikado. Ob lepem vremenu se lahko vse aktivnosti izvajajo na prostem. Družabne aktivnosti so na voljo vsak dan med odpiralnim časom centra. Več >>

Izvaja: Knjižnica Šmarje pri Jelšah
Šmarje pri Jelšah, 9. 5. 2022–12. 6. 2022 od 08.00 do 18.00
Zbirka Čebelica je najstarejša slovenska knjižna zbirka, je otroška slikanica, ki prinaša bogato ilustrirane pravljice, pripovedke, pesmice, uganke, … Zaradi krajših besedil je zelo primerna tudi za bralce začetnike. Do danes je v zbirki izšlo že več kot 400 naslovov. Vabimo vas k ogledu razstave nekaterih prvih izdanih knjig iz zbirke Čebelica, ki jih hranimo v naši knjižnični zbirki od leta 1954. Med njimi sta prva izdana “Čebelica” Rdeča kapica iz leta 1954 in prva knjiga pisateljice Ele Peroci Moj dežnik je lahko balon, ki je izšla leta 1955. Več >>

Izvaja: Osnovna šola Kungota
Plintovec, 9. 5. 2022–30. 5. 2022 od 08.20 do 12.00
Otroci radi ustvarjajo in vedno nekaj izdelujejo, modelirajo, lepijo ali sestavljajo. Treba jih je le ustrezno motivirati. Ustvarjali bodo iz različnih materialov. Več >>

Izvaja: OŠ Gorica Velenje, Podružnična osnovna šola Vinska Gora
Vinska Gora, 9. 5. 2022–20. 5. 2022 od 08.20 do 09.05
PREDAVANJE: Člani medobčinskega društva gluhih in naglušnih so se ponudili s predavanjem: - vse o sluhu, - kako paziti sluh, - okvare sluha, - slušni aparati, - znakovni jezik. Povabilu smo se z veseljem odzvali in se že veselimo druženja. Več >>

Izvaja: Osnovna šola Šmarje pri Jelšah
Šmarje pri Jelšah, 9. 5. 2022–10. 6. 2022 od 08.20 do 12.45
Knjižničarki bova v mesecu maju in juniju pripravili spletne knjižne uganke za učence vseh razredov. Spoznali bodo stripovsko ustvarjanje pisatelja Žige X Gombača, našega gosta ob zaključku bralne značke. Več >>

Izvaja: OŠ Hruševec Šentjur
Hruševec, 9. 5. 2022–10. 6. 2022 od 08.30 do 12.10
Otrokom vpeljemo čim več gibalnih odmorov na prostem in tudi gibalnih minutk med poukom kadar pade nivo koncentracije pri otrocih. Med gibalnimi odmori na igrišču se razvedrijo, razgibajo, družijo, urijo socialne veščine. S tem pa tudi lažje sledijo nadalje pri pouku. Gibalne minutke se uvedejo kar med poukom, ko opazimo, da otroci potrebujejo gibanje. Ob mizi, v učilnici izvedejo gibalne vaje stoje, sede, lahko tudi zaplešejo,.. In nato lahko ponovno nadaljujejo sledenju pri pouku. Več >>

Izvaja: Pilonova galerija Ajdovščina
Ajdovščina, 9. 5. 2022–5. 6. 2022 od 09.00 do 18.00
V maju 2022 je v Pilonovi galeriji na ogled priložnostna razstava starih in redkih tiskov iz knjižnice Stanislava Bačarja. Razstava je nastala v sodelovanju z Lavričevo knjižnico Ajdovščina. V ustvarjalni kotiček galerije vabimo družine z otroki na samostojno ustvarjanje v stalni zbirki Vena Pilona. Več >>

Izvaja: Knjižnica Kozje - izposojevališče Lesično
Kozje, 9. 5. 2022–12. 6. 2022 od 09.00 do 11.00
Razstava - Zdrav duh v zdravem telesu Kratek opis: Hočete, da živimo bolje, lepše in bolj zadovoljni? Potem vsak dan ponavljajte: zdrav duh v zdravem telesu! To žlahtno geslo je sicer nastalo v športu, vendar velja povsod in za vse primere. pripravili bomo razstavo z nekaj knjigami: Lepota v gibu, Skrbimo za svoje telo, prehrana in tvoje telo, Šport in tvoje telo.... Več >>

Izvaja: Izobraževalno društvo za medije
Vodice, 9. 5. 2022–12. 6. 2022 od 09.00 do 18.00
Kratek opis (najmanj 100 znakov) Ali veste, kako delati s težko prisluženim denarjem, da mu povečate vrednost v času in da dela za vaš še več denarja? To znanje imajo tisti, ki imajo dosti denarja, da so povsem neodvisni. Finančna samostojnost in neodvisnost posameznikov ter podjetij je možna že danes s pomočjo prvega decentraliziranega depozita časa HEX. Je edino finančno sredstvo, ki prinaša dolgoročne donose neglede na krizo. Vaš vložek se bo večal v času, saj deluje po principu predvidljive in nespremenljive matematične kode. Ključe od svojega pasivnega prihodka pa imate v rokah vi, ki ste edini lastnik svojega vložka, za katerega prejmete nagrade nove finančne mreže. Sistem deluje brezhibno že dve leti in ga uporablja vse več podjetnikov ter vlagateljev. Več >>

Izvaja: Andragoški center Slovenije
Ljubljana, 9. 5. 2022–20. 5. 2022 od 09.00 do 16.00
V TVU predstavljamo prenovljeno potujočo razstavo TVU Praznik učenja, ki smo jo pripravili ob 25-letnici TVU. Z razstavo, ki je bila zasnovana že ob 15-obletnici, želimo najširši, strokovni in politični javnosti predstaviti novejše informacije in ključne dosežke projekta TVU, kazalnike uspešnosti vseh 25 let izvajanja festivala učenja v Sloveniji, s fotografijami pa pokazati pestrost dogajanja TVU po Sloveniji. Več >>

Izvaja: Andragoški zavod Maribor
Maribor, 9. 5. 2022–27. 5. 2022 od 09.00 do 11.00
Program je namenjen starejšim udeležencem, ki jim želimo predstaviti možnosti, pa tudi prednosti in slabosti uporabe androidnih mobilnih naprav. Uporaba le-teh lahko pripomore k boljšemu povezovanju, vključenosti, ohranjanju stikov in komunikaciji starejših. Več >>

Izvaja: DOBA
Maribor, 9. 5. 2022–12. 6. 2022 od 09.00 do 12.00
Svetovala vam bo vodja jezikovnega centra in predavatelji tujih jezikov. Prejeli boste vse odgovore o učenju tujih jezikov, jezikovnih tečajih, izpitih in potrdilih o znanju. S predavatelji boste preverili vaše predznanje in pridobili povratno informacijo o evropski stopnji vašega znanja tujega jezika. Več >>

Izvaja: Dom starejših občanov Krško
Krško, 9. 5. 2022–31. 5. 2022 od 09.00 do 15.00
Stanovalci Doma starejših občanov Krško in otroci vrtca Podbočje se bodo podružili v naravi, kjer bodo skozi pripovedovanje, igro, pesmi, glasbo, ... spoznali naravo, izvajali različne gibalne sposobnosti, se sproščali, ... Več >>

Izvaja: Dom starejših občanov Krško
Krško, 9. 5. 2022–12. 6. 2022 od 09.00 do 15.00
Dom starejših občanov Krško vabi na medgeneracijsko druženje z vrtcem Mali princ (Leskovec pri Krškem). Stanovalci in otroci se bodo podružili, zapeli, zaplesali, ... Več >>

Izvaja: Zavod za podjetništvo, turizem in mladino Brežice
Brežice, 9. 5. 2022–12. 6. 2022 od 10.00 do 12.00
Šah je najbolj razširjena miselna igra na svetu in vzpodbuja kulturno vedenje: spoštovanje nasprotnika in prevzemanje odgovornosti za svoje odločitve. Za šahovnico je šahist odvisen samo od sebe; od svojega znanja, borbenosti, vztrajnosti in predanosti. Odrasli se lahko pridružijo na krožku vsak petek med 10.00 in 12.00 v Mladinskem centru Brežice. Več >>

Izvaja: Srednja gradbena šola in gimnazija Maribor
Maribor, 9. 5. 2022–9. 6. 2022 od 10.00 do 14.00
Kvalitetna fotografska razstava Plečnikovi arhitekturni dosežki, kot so videti skozi objektiv mojstrov iz Fotokluba Maribor poteka do konca šolskega leta v šolskem razstavišču na Srednji gradbeni šoli in gimnaziji Maribor. Organizator: Nataša Lampret Več >>

Izvaja: DOBA
Maribor, 9. 5. 2022–12. 6. 2022 od 10.00 do 12.00
Svetovali vam bomo sodelavci Višje strokovne šole DOBA, vodje programov, tudi študenti in diplomanti. Informacije v zvezi s študijem lahko dobite vsak dan - pokličite nas, napišite nam vaša vprašanja na e-mail ali se nam pridružite osebno na Dobi, kjer se bomo z veseljem z vami pogovorili https://www.doba.si/visja-strokovna-sola Več >>

Izvaja: OŠ Primoža Trubarja Laško, PŠ Šentrupert
Šentrupert, 9. 5. 2022–12. 6. 2022 od 10.00 do 11.00
Z učenci v tednih vseživljenjskega učenja ustvarimo učilnico na prostem, kjer izvajamo posamezne učne ure. Več >>

Izvaja: OŠ Primoža Trubarja Laško, PŠ Šentrupert
Šentrupert, 9. 5. 2022–12. 6. 2022 od 10.00 do 10.30
Učenci ves teden izvajajo kratke gibalne minutke pri učnih urah za dvig motivacije in boljše počutje. Več >>

Izvaja: Osnovna šola Franja Goloba Prevalje
Prevalje, 9. 5. 2022–31. 5. 2022 od 10.15 do 13.30
Skupaj z učenci naše šole ter njihovimi bralnimi mentorji bomo izvedli t. i. bralno plažo v naši neposredni šolski okolici. Učitelji - bralni mentorji bodo s svojimi učenci delili tudi svoje nasvete in znanja za učinkovito poglobljeno branje ter razvoj bralnih veščin. Bralna plaža bo potekala ves mesec, kjer se bodo učenci fizično in psihično sproščali ter krepili svoje bralne veščine in bralno pismenost. Na bralni plaži bodo občasno sodelovali tudi starši, stari starši, upokojene učiteljice, ... Več >>

Izvaja: OŠ 8 talcev Logatec, POŠ Laze
Laze, 9. 5. 2022–12. 6. 2022 od 10.30 do 13.00
Z učenkami in učenci bomo obiskali kmetijo Petrič. Spoznali bomo domače živali in izdelke. Istočasno si bomo ogledali tudi zanimive predmete iz preteklosti. Več >>

Izvaja: Srednja poklicna in tehniška šola Murska Sobota
Murska Sobota, 9. 5. 2022–12. 6. 2022 od 11.00 do 12.00
Projekt Atena na SPTŠ Murska Sobota deluje z namenom povečanja vključenosti odraslih v vseživljenjsko učenje ter izboljšanja kompetenc, ki jih potrebujejo odraslih zaradu potreb na trgu dela. CILJ: dvigniti izobrazbeno raven in poklicne kompetence odraslih z zagotavljanjem brezplačne učne pomoči udeležencem izobraževanja odraslih. CILJNA SKUPINA: odrasli, ki nimajo zaključene poklicne ali srednje splošne ali strokovne izobrazbe. Potencialni kandidati prejmejo različno promocijsko gradivo ter več informacij o možnostih vključitve v brezplačno učno pomoč. Več >>

Izvaja: Smeri, izobraževanje, svetovanje in razvoj, d.o.o.
Ravne na Koroškem, 9. 5. 2022–12. 6. 2022 od 11.00 do 13.00
Izvedli bomo raziskavo na temo »Starajoča se družba in medgeneracijsko povezovanje«. Zanima nas, v kolikšni meri se posamezniki, ki zasedajo različne vloge v družbi, poslužujejo medgeneracijskega povezovanja ter kakšna je njihova ozaveščenost o pomenu medgeneracijskega povezovanja in starajoči se družbi nasploh. Vključili bomo vrtce, osnovne šole, Srednjo šolo Ravne na Koroškem, Koroški medgeneracijski center, Društvo upokojencev Ravne na Koroškem in Društvo upokojencev Prevalje (skupaj vključenih 150 posameznikov, razdeljenih v tri starostne skupine – mlajša, srednja in starejša). S pridobljenimi rezultati bomo dobili boljši vpogled v dano tematiko – predstavili jih bomo na odprtju TVU 2022, kot tudi vsem sodelujočim pri izvedbi ankete. Več >>

Izvaja: Ekonomska gimnazija in srednja šola Radovljica
Radovljica, 9. 5. 2022–12. 6. 2022 od 11.10 do 11.55
V okviru TVU 2022 bomo posebno pozornost namenili novinarskim prispevkom. Dijaki EGSŠ prispevajo novinarske prispevke za šolsko spletno stran, spletni portal Moja občina in lokalne novice. Več >>

Izvaja: OŠ dr. Antona Debeljaka Loški Potok
Hrib-Loški Potok, 9. 5. 2022–10. 6. 2022 od 11.30 do 11.45
V letošnjem letu bomo ponovno nadaljevali s sodelovanjem z vrtcem. Učenci 4. in 5. razreda bodo vsak dan pred počitkom hodili brat pravljice otrokom v skupino Metulji. Kaj bo kdo bral, se bo odločil sam in si šel knjigo izposodit v knjižnico. Več >>

Izvaja: OŠ 8 talcev Logatec, POŠ Laze
Logatec, 9. 5. 2022–12. 6. 2022 od 11.35 do 13.00
Učenke in učenci bodo spoznavali značilnosti šolskega vrta. Uredili bomo visoke grede in posadili različne rastline. Ob tem bomo spoznavali živali, ki na vrtu živijo in so nujno potrebni za ohranitev ekosistema. Več >>

Izvaja: OŠ 8 talcev, Logatec
Logatec, 9. 5. 2022–12. 6. 2022 od 11.35 do 16.00
S pomočjo dihanja bomo sprostili telo in misli. Učili se bomo nadzirati posamezno mišico. Dihanje je sestavni del življenja in z njegovo pomočjo se lahko umirimo. Več >>

Izvaja: OŠ 8 talcev Logatec, POŠ Laze
Laze, 9. 5. 2022–12. 6. 2022 od 11.35 do 13.00
Učenke in učenci bodo spoznavali ljudska in umetna glasbila. Čim več glasbil bodo vzeli v roke in poskušali nanje zaigrati. Med poslušanjem bomo poskušali ugotoviti katero glasbilo je zaigralo. Ob zaključku bomo imeli koncert. Več >>

Izvaja: OŠ Primoža Trubarja Laško, PŠ Vrh nad Laškim
, 9. 5. 2022–12. 6. 2022 od 12.00 do 14.00
Učno enoto Zdravo živim, bomo zaključili tako, da bomo pripravili zdrave prigrizke. Učenci bodo najprej sodelovali pri izdelavi prehrambene piramide in nato bomo skupaj iskali ideje za zdrave namaze, prigrizke. Skupaj z učenci bomo pripravili zdrav zelenjavni namaz iz čičerike, čbeule, česna in limone, ki ga bomo namazali na polnozrnate rezine kruha. Več >>

Izvaja: Gorazd Jelenko s.p.
Slovenska Bistrica, 9. 5. 2022–12. 6. 2022 od 12.00 do 00.00
Bistričan.si bo medijsko podprl dogodke, ki se bodo odvijali v času Tednov vseživljenjskega učenja. Objavljal, spremljal bo aktualne dogodke. Več >>

Izvaja: OŠ Polhov Gradec
Polhov Gradec, 9. 5. 2022–12. 6. 2022 od 13.00 do 13.30
Z učenci bomo daljše časovne obdobje spremljali odboj temperature in vpliv pozidanih površin na okolje. Več >>

Izvaja: OŠ 8 talcev, Logatec
Logatec, 9. 5. 2022–12. 6. 2022 od 13.00 do 14.00
Povezali se bomo s projektom Pišem z roko in bo vsaka učenka/učenec napisal pismo babici ali dedku. Po želji lahko tudi tetam ali stricem. Pozorni bodo na napis naslovnika in pošiljatelja. Več >>

Izvaja: Osnovna šola Šmartno pri Litiji
Šmartno pri Litiji, 9. 5. 2022–12. 6. 2022 od 13.00 do 15.00
V okviru razpisane tematike Starajoča se družba in medgeneracijsko povezovanje, bodo babice in dedki učili svoje vnuke pesmi, ki so jih sami prepevali v otroštvu. Več >>

Izvaja: OŠ 8 talcev Logatec, POŠ Laze
Laze, 9. 5. 2022–12. 6. 2022 od 13.00 do 15.00
Z učenkami in učenci bomo imeli bralne urice. Uporabili bomo različne zvrsti. Prinesli bodo tudi njihove najljubše pravljice in jih prebrali mlajšim/starejšim učencem. Več >>

Izvaja: OŠ 8 talcev, Logatec
Logatec, 9. 5. 2022–12. 6. 2022 od 13.00 do 16.00
Pri možganski nevihti gre za proces svobodnega zbiranja velikega obsega idej, ki udeležence spodbuja, da prostovoljno ter drug za drugim predlagajo svoje kreativne ideje in sicer v vzdušju, kjer drugi udeleženci teh idej ne kritizirajo ali o njih ne sodijo. Več >>

Izvaja: OŠ Šmarje pri Jelšah, POŠ Kristan Vrh
Kristan Vrh, 9. 5. 2022–20. 5. 2022 od 13.00 do 15.15
Učenci 5. razreda se bodo v mesecu maju usposabljali in opravljali kolesarski izpit. V prvem tednu bodo imeli 3 dni vožnje s kolesi po prometnih površinah. Razdeljeni bodo v 3 skupine po 5 učencev. Vsaka skupina vsak dan vozi 45 minut. Vožnja se bo opravljala po končanem pouku. Na vožnji se bodo sprečevali s prometnimi pravili in se jih urili dosledno upoštevati. Hkrati bodo urili spretnost kolesarjenja. V drugem tednu sledita še dva dni vožnje za usposabljanje, nato pa kolesarski izpit. Pri izpitu bo prisoten policist in člani SPV Šmarje pri Jelšah. Več >>

Izvaja: Javni zavod ŠKTM za šport, kulturo, turizem in mladino Radlje ob Dravi
Radlje ob Dravi, 9. 5. 2022–10. 6. 2022 ob 13.00
Od ponedeljka do petka, po 13. uri poteka učna pomoč. Učna pomoč poteka po predhodnem dogovoru, individualno za različne predmete. Več >>

Izvaja: OŠ 8 talcev Logatec, POŠ Laze
Laze, 9. 5. 2022–12. 6. 2022 od 14.00 do 15.00
Učenke in učenci bodo spoznavali svoja občutja v razredu. Skozi pogovor iščemo rešitve na različne dileme in kaj lahko storimo, da se bi počutili boljše. Več >>

Izvaja: Center za družine Andeški hram
, 9. 5. 2022–12. 6. 2022 od 14.00 do 15.00
Otroške delavnice potekajo tedensko vsak četrtek in so namenjene otrokom prve in druge triade. V mesecu maju potekajo delavnice na teme: Ustvarjalna delavnica "Riba na suhem" Športna aktivnost za otroke "Med dvema ognjema" Radovedna delavnica "Gozd od blizu" Ustvarjalna delavnica #Šopingbek Več >>

Izvaja: OŠ 8 talcev, Logatec
Logatec, 9. 5. 2022–12. 6. 2022 od 14.00 do 15.00
S pomočjo pravljic bomo sodelovali in se spoznavali. Povezali se bodo učenci 1. in 2. triletja med seboj, starejši bodo brali mlajšim in obratno. Več >>

Izvaja: Ekonomska gimnazija in srednja šola Radovljica
Radovljica, 9. 5. 2022–12. 6. 2022 od 14.10 do 14.55
V okviru TVU 2022 bomo predstavili snemanje konkretnih oglasov za trg. Prikaz snemanja in prenašanja videa v živo. Več >>

Izvaja: OŠ 8 talcev, Logatec
Logatec, 9. 5. 2022–12. 6. 2022 od 14.30 do 15.30
Organizirali bomo plesne urice. Na določeno pesem bomo sestavljali koreografijo in uporabljali aplikacijo just dance. Več >>

Izvaja: Center za družine Andeški hram
, 9. 5. 2022–12. 6. 2022 od 16.00 do 18.00
Svetovalna skupina je namenjena staršem otrok s posebnimi potrebami, ki se pod strokovnim mentorstvom srečuje vsak ponedeljek. Več >>

Izvaja: Center za družine Andeški hram
, 9. 5. 2022–12. 6. 2022 od 16.00 do 18.00
Ustvarjalne delavnice so namenjene otrokom s posebnimi potrebami,, kjer izdelujejo tematsko usmerjene izdelke. Srečanja potekajo tedensko skozi celo šolsko leto. Več >>

Izvaja: Medobčinsko društvo Prijateljev mladine za Goriško
Nova Gorica, 9. 5. 2022–6. 6. 2022 od 17.00 do 19.00
Ponedeljčice so ustvarjalne delavnice za otroke in mladostnike, kjer se mladi družijo, povezujejo, preživljajo prosti čas na kvaliteten način in se urijo v ustvarjalnih spretnostih. Vsak ponedeljek poteka ustvarjalna delavnica na novo aktualno temo. Več >>

Izvaja: Zavod za podjetništvo, turizem in mladino Brežice
Brežice, 9. 5. 2022–12. 6. 2022 od 17.30 do 19.30
Šah je najbolj razširjena miselna igra na svetu. Raziskave in pedagoška praksa potrjujejo pozitivne rezultate šahovske igre na otrokov razvoj: razvija logično mišljenje in krepi prostorsko predstavljivost, izboljšuje koncentracijo. Šah vzpodbuja kulturno vedenje: spoštovanje nasprotnika in prevzemanje odgovornosti za svoje odločitve, za šahovnico je šahist odvisen samo od sebe; od svojega znanja, borbenosti, vztrajnosti in predanosti. Otroci se lahko pridružijo na krožku vsak torek med 17.30 in 19.30 v Mladinskem centru Brežice. Več >>

Izvaja: Center za družine Andeški hram
, 9. 5. 2022–12. 6. 2022 od 17.30 do 19.00
Družinski badminton poteka vsako soboto na prvi osnovni šoli Slovenj Gradec. Aktivnost je namenjena rekreaciji celotne družine. Več >>

Izvaja: Celjski mladinski center
Celje, 9. 5. 2022–12. 6. 2022 od 18.00 do 20.00
Celjski mladinski center vas v sodelovanju z Zavodom Burja in ostalimi partnerji, v mesecu maju in začetku junija, vabi na sklop desetih delavnic digitalne in filmske umetnosti, ki bodo potekale v prostorih Celjskega mladinskega centra (Mariborska 2, Celje) in bodo na sporedu pet tednov zapored. Delavnice so del projekta Kulturni zEKO. Vodil jih bo Admir Baltić (komik in ljubiteljski filmar), na pomoč pa mu priskočijo: - Aleš Novak, komik, vloger, igralec, scenarist, soustvarjalec oddaje Skečoholiki, televizijski voditelj; - Goran Hrvačanin, popularni Gojko Ajkula - eden pionirjev slovenske Youtube scene, producent, igralec, scenarist, video in filmski ustvarjalec, gonilna sila v ozadju nastanka filmske uspešnice Pr' Hostar; - Tilen Artač, voditelj oddaja Kaj dogaja na TV SLO, imitator, igralec, glasbenik, - Marko Kumer Murč, snemalec, direktor fotografije, scenarist in režiser številnih dokumentarnih in igranih filmov; Jernej Celec, komik, scenarist, režiser, soustvarjalec oddaje Skečoholiki in dolgoletni sodelavec pri oddaji Ta teden z Juretom Godlerjem. Že po zasedbi izvajalcev lahko sklepate, da bodo delavnice poučne in zabavne hkrati! Fizično/osebno Od 9.5.2022 do 8.7.2022 - pon, 9. maj, ob 18:00, gost Aleš Novak, tema: vloganje, podcasti, video skeči - čet, 12. maj, ob 18:00, gost Goran Hrvaćanin, tema: od viralnih videov do naredi-sam celovečernega igranega filma z rekordno gledanostjo - tor, 17. maj, ob 18:00, gost Tilen Artač, tema: televizijska produkcija, kaj vse je v ozadju televizijske oddaje - čet, 19. maj, ob 18:00, gost Marko Kumer Murč, tema: dokumentarni film z okoljevarstveno noto - tor, 24. maj, ob 18:00, praktične filmske/video delavnice z Admirjem Baltićem in Jernejem Celcem; tema: scenaristika - čet, 26. maj, ob 18:00, praktične filmske/video delavnice z Admirjem Baltićem in Jernejem Celcem; tema: scenaristika - tor, 31. maj, ob 18:00, praktične filmske/video delavnice z Admirjem Baltićem in Jernejem Celcem; tema: osnove filmske režije s snemalno vajo, - čet, 2. jun, ob 18:00, praktične filmske/video delavnice z Admirjem Baltićem in Jernejem Celcem; tema: osnove filmske režije s snemalno vajo, - tor, 7. jun, ob 18:00, praktične filmske/video delavnice z Admirjem Baltićem in Jernejem Celcem; tema: snemalna vaja, - sre, 8. jun, ob 18:00, praktične filmske/video delavnice z Admirjem Baltićem in Jernejem Celcem; tema: snemalna vaja. Več >>

Izvaja: Zavod za gluhe in naglušne Ljubljana
Ljubljana, 9. 5. 2022–23. 5. 2022 od 19.00 do 22.00
Dijakom predstaviti pasti drog. Ogled je namenjen Skupini otrok v Domu Vič. S tovrstnimi stvarmi se srečujemo vsakodnevno. Namen ogleda je preprečiti uživanje drog. Več >>

Izvaja: Kabelska televizija Ravne, d.o.o.
, 9. 5. 2022–12. 6. 2022 ob 20.00
Gledalce kabelske televizije v občinah Ravne na Koroškem in Prevalje bomo s sporočili opominjali na staranje naše družbe in potrebo po medgeneracijskem povezovanju in sodelovanju. Medgeneracijsko sodelovanje je potreba in zahteva časa - je zakladnica znanja in izkušenj, ki jo moramo izkoristiti. Predvajali bomo tudi županovo povabilo na tematsko obarvane prireditve. Več >>

Izvaja: Video Hit, Darko Orlač s.p.
Mežica, 9. 5. 2022–12. 6. 2022 ob 20.00
Gledalce kabelske televizije v občini Mežica bomo s sporočili opominjali na staranje naše družbe in potrebo po medgeneracijskem povezovanju in sodelovanju. Medgeneracijsko sodelovanje je potreba in zahteva časa - je zakladnica znanja in izkušenj, ki jo moramo izkoristiti. Predvajali bomo tudi županovo povabilo na tematsko obarvane prireditve. Več >>

Izvaja: KDS Črna na Koroškem
Črna na Koroškem, 9. 5. 2022–12. 6. 2022 ob 20.00
Gledalce kabelske televizije v občini Črna na Koroškem bomo s sporočili opominjali na staranje naše družbe in potrebo po medgeneracijskem povezovanju in sodelovanju. Medgeneracijsko sodelovanje je potreba in zahteva časa - je zakladnica znanja in izkušenj, ki jo moramo izkoristiti. Predvajali bomo tudi županjino povabilo na tematsko obarvane prireditve. Več >>

Izvaja: 3. gimnazija Maribor
Maribor, 10. 5. 2022–12. 6. 2022 od 00.00 do 00.00
10.maja 2022, je na lll.gimnaziji Maribor zaživela KNJIGOBEŽNICA – polica za javno izmenjavo knjig. Knjige lahko odda ali vzame vsakdo. Knjige tako krožijo, z njimi pa se širi bralna kultura in vzpodbuja pozitiven odnos do pisane besede. Na Gosposvetski 4 jo najdete v 1. nadstropju pred šolsko knjižnico, na Smetanovi 18 pa v 1. nadstropju pred zbornico. V prvem tednu se je »zamenjala« večina knjig. Vodilo našega šolskega dela je »Ne za šolo, za življenje se učimo« zato želimo, da postane oz. ostane KNJIGOBEŽNICA stalnica na naši šoli. Več >>

Izvaja: OŠ Maksim Gaspari Begunje
Begunje pri Cerknici, 10. 5. 2022–23. 5. 2022 od 07.45 do 08.00
Starejši otroci, dobri bralci, bodo vsako jutro odšli v razrede prve triade in jim prebrali kratko zgodbico ali pravljico. Vez med mlajšimi in starejšimi učenci naše šole se bo na tak način poglobila, otroci pa bodo še dodatno motivirani za branje. Več >>

Izvaja: Celjski mladinski center
Celje, 10. 5. 2022–8. 6. 2022 od 08.00 do 20.00
EUROPE DIRECT Savinjska informacijska točka bo v razstavnih prostorih Celjskega mladinskega centra od 10.5. do 8.6.2022 gostila razstavo različnih svetovnih prevodov Ostržka. Ostržek je eno najbolj prevajanih knjižnih del na svetu, preveden je v več kot 260 jezikov. Potujoča knjižna razstava, organizirana pod okriljem Evropske komisije, s seboj prinaša kar 40 jezikovnih različic Ostržka – in to ni laž ! S knjigo med prsti se sprehodite po vseh straneh jezikovnega neba in poskušajte prepoznati podobnosti in razlike med prevodi ter začutiti duha kulture, ki se odraža v posameznem prevodu. Več >>

Izvaja: Javni zavod Cene Štupar - CILJ
, 10. 5. 2022–10. 6. 2022 od 08.00 do 16.00
Vsem bodočim posameznikom, ki so v iskanju zaposlitve nudimo brezplačno karierno svetovanje. Za svetovanje se je potrebno predhodno najaviti. Več >>

Izvaja: Svetovalno središče za izobraževanje odraslih @MOCIS
Slovenj Gradec, 10. 5. 2022–10. 6. 2022 od 09.00 do 11.00
Udeleženci se v okviru Središča za samostojno učenje srečujejo tedensko z namenom obogatiti besedni zaklad in čim hitreje usvojiti osnovne veščine komuniciranja v slovenščini. Delavnica poteka dvosmerno, v slovenskem in delno v albanskem jeziku. Vsi ki želite vaditi, se lahko pridružite. Več >>

Izvaja: Univerza v Novi Gorici
Vipava, 10. 5. 2022–31. 5. 2022 od 09.00 do 17.00
Razstava v obliki stripa ilustratorke Lucie Seifertove je posvečena 200 letnici rojstva utemeljitelja genetike Gregora Johanna Mendla. Predstavlja njegovo življenje od rojstva, študijskih let na Češkem in Dunaju, vstopa v samostan, do učiteljske prakse. Osrednja pozornost je namenjena njegovi raziskovalni dejavnosti, predvsem poskusom pri križanju graha in posledičnemu odkritju, kako se prenašajo dedne lastnosti s staršev na potomce. Predstavljeno je Mendlovo (ne)uspešno predavanje o rezultatih raziskave. Razstava se ukvarja tudi z njegovimi nasledniki: Hugom de Vriesom, Carlom Erichom Corrensom in Erichom von Tschermakom, ki so leta 1900 neodvisno drug od drugega potrdili njegova odkritja in zaključke. Spominja se tudi odnosa nacizma in komunizma do genetike. Povzema, kako pridobljeno znanje genetike uporabljamo na različnih področjih (npr. kmetijstvo, kriminalistika, medicina, arheologija…). Za konec predstavlja sledi in sporočilo Mendla v sedanji Češki republiki. Gregor Johann Mendel, pionir genetike in znanstvenik priznan v svetovnem merilu, je bil rojen v vasi Hynčice, na ozemlju današnje Češke republike. S svojimi odkritji in delom je zaznamoval določeno zgodovinsko obdobje in dal opazen prispevek k splošnemu dobremu človeštva, ki odmeva tudi v današnjem času. Letos praznujemo 200. obletnico njegovega rojstva. Več >>

Izvaja: Srednja gradbena šola in gimnazija Maribor
Maribor, 10. 5. 2022–10. 6. 2022 od 09.00 do 13.00
Na šoli smo se ponovno pridružili projektu TVU in dijake, zaposlene in obiskovalce sezanjali preko uradnega gradiva TVU v šolski knjižnici in ostalih šolskih prostorih. Več >>

Izvaja: Vrtec Jesenice
Jesenice, 10. 5. 2022–27. 5. 2022 od 09.00 do 15.00
V okviru TVU 2022 v Vrtcu Jesenice je na voljo Razstava Voda. Vrtčevske skupine so raziskovale vodo v okolici in razmišljale o blagodejnem vplivu na naše počutje. Več >>

Izvaja: Ekonomska gimnazija in srednja šola Radovljica
Radovljica, 10. 5. 2022–31. 5. 2022 od 09.00 do 17.00
V okviru TVU 2022 organiziramo dogodek RADOL’CA SKOZI ČAS - dediščina preteklosti, ki nas obkroža. Razstava izdelkov dijakov EGSŠ Radovljica, programa medijski tehnik. Več >>

Izvaja: Ljudska univerza Jesenice
Jesenice, 10. 5. 2022–7. 6. 2022 od 10.00 do 12.00
Vsak torek na LU Jesenice organiziramo druženje ob križemkražmu. Vabljeni, da se nam pridružite tudi v času Tednov vseživljenjskega učenja 2022. Več >>

Izvaja: Srednja gradbena šola in gimnazija Maribor
Maribor, 10. 5. 2022–10. 6. 2022 od 10.00 do 12.00
Predstavitev Srednje gradbene šole in gimnazije Maribor za osnovnošolce s krajšim kulturnim programom, krožnim ogledom postaj s predstavitvijo šolskih programov in šole skozi Plečnikovo življenje in delo, poustvarjanje Plečnikovih detajlov iz kamna, keramike, lesa, ogled fotografske razstave o Plečnikovi dediščini Fotokluba Maribor. Več >>

Izvaja: OŠ TRŽIŠČE
Tržišče, 10. 5. 2022–24. 5. 2022 od 12.10 do 13.00
Učenci bodo z učiteljico glasbene vzgoje spoznavali zgodovino glasbil. V šolo bodo prinesli odpadno embalažo, ki je doma ne potrebujejo več. V nekaj urah bodo iz embalaže izdelali različna glasbila. Pri delu bodo učenci urili ročne spretnosti ter na koncu tudi preizkusili izdelana glasbila. Učenci se bodo urili v recikliranju odpadne embalaže in medsebojnem sodelovanju. Z recikliranjem se bodo priučili pravilnega odnosa do okolja ter kako lahko odpadke spremenimo v zanimive, nove izdelke. Več >>

Izvaja: OŠ Maksim Gaspari Begunje
Begunje pri Cerknici, 10. 5. 2022–3. 6. 2022 od 12.35 do 14.10
Učenci bodo sodelovali pri izdelavi učilnice na prostem. Zbrusili bodo leseno mizico ter jo prebarvali. Prav tako bodo iz lesenih čokov naredili stolčke. Več >>

Izvaja: Tehniški šolski center Maribor
Maribor, 10. 5. 2022–7. 6. 2022 od 16.00 do 20.00
Udeleženci programa bodo pridobili nova znanja ali izboljšali kompetence na področju diagnosticiranja in odpravljanja napak oz. pri popravilu motornih vozil, ki so opremljena s komunikacijo preko podatkovnih vodil. Predavanja so namenjena zaposlenim odraslim osebam, ki delajo na področju gradnje oz. servisiranja motornih vozil in si želijo pridobiti kompetence za odpravljanje napak in diagnosticiranje sistemov podatkovnih povezav in komunikacij v motornih vozilih, zaradi potreb na trgu dela ali delovnem mestu oz. si želijo dvigniti znanje za svoj osebni razvoj. Več >>

Izvaja: Center za družine Andeški hram
Slovenj Gradec, 10. 5. 2022–7. 6. 2022 od 17.00 do 19.00
Treningi starševstva Neverjetna leta za starše otrok starosti 3-8 let potekajo tedensko v celotnem obsegu 15 srečanj ali več. Treningi starševstva so namenjeni spodbujanju pozitivnega starševstva in krepitvi starševskih kompetenc za lažjo in uspešnejšo vzgojo otrok. Več >>

Izvaja: MC Hiša mladih, Mladinski center in hotel Ajdovščina
Ajdovščina, 10. 5. 2022–10. 6. 2022 od 19.00 do 20.00
TAŠA TURK, univerzitetna diplomirana inženirka arhitekture in diplomirana slikarka se je dolga leta udejstvovala na področju arhitekture, zadnja leta pa se je posvetila slikarstvu. Najraje slika z oljem, saj pravi, da ji omogoča izjemno paleto različnih izraznih možnosti. Zaradi pomanjkanja ustreznega prostora se je odločila za delo z akrili in akvareli. Izbor vrste barv in likovni pristop sta odvisna od izbrane motivike. Sama pravi, da dela na projektih, ti pa so med seboj različni. Več >>

Izvaja: Zavod Risa, Center za splošno in funkcionalno in kulturno opismenjevanje
Podgorje, 10. 5. 2022–2. 6. 2022 od 19.00 do 20.00
Tedenska spletna srečanja na temo Spoznavam svoje državljanske pravice so namenjena krepitvi politične udeležbe ljudi z intelektualno oviro. 29. člen Konvencije Združenih narodov o pravicah invalidov določa, da imajo ljudje z ovirami pravico do polnega sodelovanja v političnem in javnem življenju. Kljub temu pa se ljudje z intelektualno oviro pri uveljavljanju svojih političnih pravic zaradi različnih dejavnikov soočajo s strogimi omejitvami. Eden od dejavnikov je pomanjkanje ustreznih in dostopnih gradiv ali informacij. Eden izmed pogojev za politično udeležbo je, da človek sebe dojema kot državljana, ki ima pravico, da aktivno sodeluje v javnem in političnem življenju. To zavedanje, da smo vsi v vlogi državljanov, bomo krepili na tedenskih spletnih srečanjih. Pogovarjali se bomo o kompetencah, znanjih in veščinah, ki jih potrebujemo, da smo lahko aktivni na področju javnega ter političnega življenja. Govorili bomo tudi o tem, da številnim ljudem z intelektualno oviro še vedno ni priznana volilna pravica in da je nujno, da se ljudem iz ciljne skupine zagotovi polna politična udeležba. Več >>

Izvaja: Založba Malinc Aleš Cigale s.p
Medvode, 11. 5. 2022–27. 5. 2022 od 00.00 do 24.00
V letu 2022 Založba Malinc praznuje deseto obletnico delovanja, zato bo letošnja razstava Leo, leo pregledna razstava, na kateri se bomo sprehodili skozi deset let prebiranja knjig, deset let didaktizacij, deset let uporabe bralno motivacijskih strategij, deset let izdelkov, ki so jih s pomočjo mentoric in mentorjev ustvarili mladi bralci in bralke. Do konca razstave vam v reševanje ponujamo še uganko: koliko udeležencev in udeleženk je v projektu sodelovalo v vseh desetih letih? Upoštevajte tako učence in učenke pa tudi njihove mentorice in mentorje. Svoj odgovor napišite na papir, dodajte svoje kontaktne podatke (telefonsko številko ali e-naslov) in ga vložite v ovojnico, to pa oddajte v nabiralnik v Knjižnici Medvode. Liste v nabiralnik lahko oddate tudi brez ovojnice. Tisti/-a, ki se bo najbolj približal/-ala resnični številki vseh udeležencev, bo prejel prav posebno knjižno nagrado. Razstava je del projekta Poti do evropske književne raznolikosti, ki ga sofinancira Ustvarjalna Evropa. Več >>

Izvaja: JZ otroški vrtec Šmarje pri Jelšah
Šmarje pri Jelšah, 11. 5. 2022–31. 5. 2022 od 07.00 do 16.00
Naš vrtec praznuje 50 let svojega delovanja, v katerih smo se razvijali in rasli. Skozi čas od naše ustanovitve do danes vas bo popeljala razstava, ki smo jo pripravili v telovadnici našega vrtca. Vabljeni k ogledu in obujanju spominov. Več >>

Izvaja: JZ Otroški vrtec Šmarje pri Jelšah, enota Sonček Šmarje pri Jelšah
Šmarje pri Jelšah, 11. 5. 2022–31. 5. 2022 od 07.00 do 16.00
Naš vrtec praznuje 50 let svojega delovanja, v katerih smo se razvijali in rasli. Skozi čas od naše ustanovitve do danes vas bo popeljala razstava, ki smo jo pripravili v telovadnici našega vrtca. Vabljeni k ogledu in obujanju spominov. Več >>

Izvaja: Tehniški šolski center Maribor
Maribor, 11. 5. 2022–8. 6. 2022 od 16.00 do 19.15
Program Računalniško digitalno opismenjevanje omogoča pridobitev osnovnih računalniških znanj in spretnosti. Tako je temeljni namen programa spodbuditi splošno računalniško pismenost med odraslimi, omogočiti vsem kar najbolje uporabljati osebni računalnik in ponuditi osnovno računalniško in digitalno usposabljanje. Usposabljanje je namenjeno odraslim starejšim od 45 let, zaključena skupina. Več >>

Izvaja: Tehniški šolski center Maribor
Maribor, 11. 5. 2022–8. 6. 2022 od 16.00 do 20.00
Udeleženci programa bodo pridobili in/ali izboljšali splošne in specifične kompetence na področju avtomatizacije. Splošne na področju konfiguracije strojne opreme za avtomatizacijo in programiranja PLK-ja, specifične pa izbor PLK-ja in razširitvenih modulov za določen proces, parametriranje PLK-ja in izdelava uporabniškega programa, povezava senzorjev in aktuatorjev na vhode in izhode PLK-ja ter izdelava programa za osnovne kombinacijske in koračne procese. Uporabljali bodo PLK Siemens serije S7-1200, simulator, operaterski panel serije Basic, programsko opremo TIA Portal, računalnik in drobni elektromaterial. Predavanja so za zaposlene osebe. Več >>

Izvaja: Celjski mladinski center
Celje, 11. 5. 2022–8. 6. 2022 od 18.00 do 19.00
Vse, ki ste se že od nekdaj želele spoznati s čudovito umetnostjo orientalskih plesov vabimo, da se nam pridružite na plesnem tečaju! Tečaj je primeren za ženske vseh starosti, plesno predznanje ni potrebno. Vaje bodo potekale vsako sredo, od 18h do 19h v Celjskem mladinskem centru. Več informacij na FB strani Shekaya ali na telefonski številki 051-249-716 (Ana). Veselimo se plesnih gibov v vaši družbi!. Termini izvedbe: 11.5. 2022 18.5. 2022 25.5.2022 1.6.2022 8.6.2022 Več >>

Izvaja: OŠ Martina Krpana
Ljubljana, 12. 5. 2022–9. 6. 2022 od 07.30 do 08.15
Po dolgem času se bo predstavilo Krpanovo gledališče, kjer bodo nastopali učenci, ki obiskujejo to interesno dejavnost oz. neobvezni izbirni predmet umetnost. Več >>

Izvaja: OŠ Jurija Vege Moravče
Moravče, 12. 5. 2022–2. 6. 2022 od 07.30 do 08.10
Udeleženci bodo pridobili motivacijo za branje, ki jo bodo povezovali s prijetnim branjem leposlovja pri upokojeni učiteljici RP, kar bo potekalo v skupini do 10 otrok 1-krat tedensko. V drugem delu pa se bomo ukvarjali z razumevanjem prebranega preko različnih nalog. To uro bom izvajala učiteljica za DSP na šoli. Več >>

Izvaja: DOBA
Maribor, 12. 5. 2022–2. 6. 2022 od 10.00 do 12.00
V treh vsebinsko zaokroženih modulih, skozi uravnoteženo razmerje teoretičnih izhodišč in konkretnih praktičnih primerov in usmeritev usvojite temeljne principe online izobraževanja ter jih znate prenesti v pedagoško prakso. Program je namenjen visokošolskim učiteljem, višješolskim predavateljem, dekanom, prodekanom, ravnateljem, vodjem in predavateljem izobraževalnih ustanov za odrasle ter vsem, ki potrebujete usposobljenost za uporabo sodobnih pedagoških pristopov v online izobraževanju. Več >>

Izvaja: Knjižnica Podčetrtek
Podčetrtek, 12. 5. 2022–31. 5. 2022 od 12.00 do 17.00
V bukvarni lahko izberete knjigo, ki vam je všeč in jo obdržite zase, knjigo pa lahko v bukvarno tudi podarite ali zamenjate. Več >>

Izvaja: Osnovna šola Črna na Koroškem
Črna na Koroškem, 12. 5. 2022–9. 6. 2022 od 12.45 do 15.00
Pri filmskem krožku smo si z učenci ambiciozno zadali, da bomo v letošnjem šolskem letu ustvarili in posneli film, ki nastaja po našem lastnem scenariju. V mesecu maju se bomo lotili snemanja posameznih prizorov in montaže. Svet filmanja je za vse nas nekaj novega, zato se sproti učimo, delamo napake, uživamo ob majhnih uspehih in trdo delamo za skupni cilj. Več >>

Izvaja: Osnovna šola Črna na Koroškem
Črna na Koroškem, 12. 5. 2022–10. 6. 2022 od 12.45 do 15.30
V mesecu maju bomo v sklopu organiziranega podaljšanega bivanja z vključenimi učenci raziskovali otroštvo dedkov in babic. Podali se bomo namreč nazaj v preteklost in odkrivali različne igre, ki so se jih v otroštvu igrali naši babice in dedki. Učenci se bodo doma pri svojih starih starših pozanimali, kakšne so bile igre včasih, pripravili bodo navodila in zapisali potek igre, saj jih bomo seveda tudi preizkusili v živo. Ob tem se bomo naučili veliko novega in se zabavali. Več >>

Izvaja: Gornjesavski muzej Jesenice
Jesenice, 12. 5. 2022–12. 6. 2022 ob 18.00
V okviru tednov vse življenjskega učenja 2022 bo potekala muzejska razstava in odprtje razstave. Razstava bo potekala od 12.05.2022 do 12.06.2022 Več >>

Izvaja: OŠ Martina Krpana
Ljubljana, 13. 5. 2022–10. 6. 2022 od 07.30 do 08.15
Dejavnost se bo odvijala v okviru predmeta NUM - umetnost - ples, vsak petek do 10. junija. Na njej se bo predstavila šolska plesna skupina, ki bo nastopala tudi na otvoritvi prenovljene šole. Več >>

Izvaja: Ljudska univerza Ajdovščina
Ajdovščina, 13. 5. 2022–20. 5. 2022 od 08.00 do 16.00
Anketiranje udeležencev, partnerjev, učiteljev oz. vseh, ki želijo podati oceno Ljudski univerzi Ajdovščina. Več >>

Izvaja: Srednja zdravstvena in kozmetična šola Maribor
Maribor, 13. 5. 2022–19. 5. 2022 od 08.00 do 14.00
Na voljo bo razstava izdelkov, maket, ki so jih izdelali dijaki. Osnovno vodilo bo pogled mladostnikov na naš planet. Več >>

Izvaja: OŠ Martina Krpana
Ljubljana, 13. 5. 2022–3. 6. 2022 od 09.10 do 09.20
Na teh kratkih prireditvah se bodo po novem vsi učenci od 1. do 9. r. (po dogovoru) lahko preizkusili v vlogi radijskega voditelja. 3 zaporedne tedne nam bodo med šolskim odmorom povedali, kaj novega so se naučili v tem tednu in katero znanje je pomembno, da ga usvojimo, saj ga bomo potrebovali vse življenje. Spregovorili bomo tudi o metodah učenja, kako se lažje učiti, ob koncu pa bomo predvajali glasbene želje. Več >>

Izvaja: Knjižnica Kozje
Kozje, 13. 5. 2022–10. 6. 2022 od 10.00 do 18.00
Učenje je življenje, naj krepi in radosti, je tudi del življenjskega stila. Morda se boste prav z njimi naučili biti ali postati boljši človek, morda se prav z njim naučite bolje živeti v sožitju, kar pa posledično pozitivno vpliva na našo družbo. pripravili bomo knjige, ki se nanašajo na temo Učenja: Učenje kot pogovor, Učenje mlajših otrok, Učenje za veselje, Učenje plavanja, Učenje in poučevanje tujega jezika... Več >>

Izvaja: Osnovna šola Ivana Cankarja Ljutomer
Ljutomer, 13. 5. 2022–20. 5. 2022 od 13.00 do 15.00
Udeleženci bodo posneli kratki športni film. Učili se bodo kadriranja z uporabo ekstremnih zornih kotov in širokokotnega objektiva. Uporabo akcijske kamere. Film bodo grafično in zvočno opremili in zmontirali. Več >>

Izvaja: Osnovna šola Šmartno pri Litiji
Šmartno pri Litiji, 13. 5. 2022–3. 6. 2022 od 13.00 do 14.30
V okviru razpisane tematike Beremo skupaj za znanje in zabavo, bomo ob petkih z učenci prirejali bralne čajanke, ob katerih bomo prebirali najljubše knjige in se o njih tudi pogovarjali. Več >>

Izvaja: Koroška galerija likovnih umetnosti
Slovenj Gradec, 15. 5. 2022–22. 5. 2022 ob 00.00
V Tednu družin, od 15. do 22. maja 2022, vabimo družine vseh oblik in velikosti na brezplačen obisk galerije v Slovenj Gradcu in na Ravnah. Družine želimo spodbuditi, da galerijo prepoznajo kot zanimiv in kakovosten prostor za skupno preživljanje prostega časa, zato jih vabimo k ogledu razstav. Več >>

Izvaja: OŠ Kozara Nova Gorica
Nova Gorica, 15. 5. 2022–12. 6. 2022 od 00.00 do 00.00
Povezovanje učencev 6. razredov OŠ Kozara Nova Gorica in OŠ Lucijana Bratkoviča Bratuša Renče s snemanjem kratkih predstavitvenih videoposnetkov. Več >>

Izvaja: OŠ Kozara Nova Gorica
Nova Gorica, 15. 5. 2022–12. 6. 2022 od 00.00 do 00.00
V aktivnosti bodo sodelovali učenci 1. do 5. razreda OŠ PP NIS. Skupaj z učenci bomo prebrali besedilo, ki je pretvorjeno v lahko branje in prilagojeno za učence s posebnimi potrebami. Pogovorili se bomo o drugačnosti. Knjigo likovno poustvari in predstavili improvizacijski skupini Librilliamo (iz Italije). Učence bomo ob branju, poustvarjanju in predstavitvi spodbujali k spoznavanju različnosti. Več >>

Izvaja: Osnovna šola Koroška Bela
Koroška Bela, 15. 5. 2022–21. 5. 2022 od 12.00 do 14.00
V okviru TVU 2022 na OŠ Koroška Bela organiziramo Arheološke dni na OŠ Koroška Bela Jesenice. Dnevi bodo organizirani v obliki različnih tematskih terenskih delavnic. Več >>

Izvaja: Srednja elektro šola in tehniška gimnazija, Šolski center Novo mesto
Novo mesto, 16. 5. 2022–22. 5. 2022 od 00.00 do 00.00
Natečaj je namenjen dijakom SEŠTG. Naloga dijakov je, da v enem tednu naredijo fotografijo ali videoposnetek, ki bo prikazal njihovo aktivnost na področju medgeneracijskega povezovanja (npr. pomoč/preživljanje časa s starejšimi). Izdelek oddajo do 23. 5. 2022. Več >>

Izvaja: Knjižnica Domžale
Domžale, 16. 5. 2022–31. 5. 2022 od 00.00 do 24.00
Če želimo naravo zares varovati in jo ljubiti, jo moramo poznati. Knjižnice s svojimi programi pomembno prispevamo tudi k izboljšanju ekološke ozaveščenosti. Na voljo imamo veliko gradiva, ki spodbuja k spoznavanju različnih vidikov zdravega načina življenja in pomenu ohranjanja narave. Tudi naša knjižnica želi krepiti ljubezen do okolja, branja in vseživljenjskega učenja. V ta namen smo postavili posebno knjižno zbirko s področja ekologije za otroke in odrasle Zeleni kotiček. Prepoznate ga po lesenem drevesu, ki objema steber knjižnice na mladinskem oddelku. Ob njem najdete knjige s področja ekologije, samooskrbe, varovanja okolja in skrbi za naravo. Mesec maj – mesec čebel Slovenija je v okviru Organizacije Združenih narodov (OZN) predlagala, da se 20. maj razglasi za svetovni dan čebel. Po treh letih mednarodnih prizadevanj so države članice Združenih narodov 20. decembra 2017 soglasno potrdile predlog Slovenije in tako je 20. maj razglašen za svetovni dan čebel. Brez čebel ni življenja Čebele so eden od pomembnih opraševalcev, ki zagotavljajo hrano in prehransko varnost, trajnostno kmetijstvo, biotsko raznovrstnost ter pomembno doprinesejo k blažitvi podnebnih sprememb in ohranjanju okolja. Zaščita čebel in čebelarskega sektorja tako dolgoročno prispeva k zmanjševanju revščine, lakote in ohranjanju zdravega okolja ter biodiverzitete. Znanstvene študije dokazujejo, da so v zadnjem obdobju čebele vedno bolj ogrožene. Le s skupnim prizadevanjem lahko poskrbimo za varstvo čebel in njihovega življenjskega prostora. Ali veste? Za kilogram medu mora čebela obiskati 4 milijone rož in preleteti štirikratno razdaljo okoli sveta. V počastitev svetovnega dneva čebel smo v Knjižnici Domžale pripravili pestro paleto dejavnosti. Vesele urice Za dobro branje in zanimivo ustvarjanje vam ponujamo pisane vrečke presenečenja. V vsaki vrečki so skrite tri knjige po izboru knjižničarjev, za katere smo prepričani, da bodo popestrile otroški vsakdan. Vrečka vsebuje tudi material za ustvarjanje. Tokrat se v vrečki skriva knjižno gradivo in ustvarjalni material na temo čebel. Berite in ustvarjajte z nami! Nagradni Križ kraž KRIŽ KRAŽ je kviz meseca v TREH različicah: za otroke stare od 3 do 5 let za otroke stare od 6 do 9 let za otroke starejše od 10 let Rešen kviz oddajte v knjižnici in izberite simbolično nagrado. Nagradna anketa Ob svetovnem dnevu čebel /20. maj/, smo pripravili nagradno anketo, s katero bi radi pridobili dragocena mnenja uporabnikov knjižničnih storitev. Anketo prejmete v knjižnici. Fotografska razstava V mesecu maju vas vabimo na ogled fotografske razstave Skrivno življenje dreves, avtorice Kristine Galun. Drevesa so zelo pomemben del naše kulturne dediščine in so poleg cvetlic najpogostejši simbol narave. Ste se kdaj zares ustavili in uzrli v veličastno ozelenelo drevo ali pa sadno drevje, posuto s pomladnim cvetjem? Ali veste? V mesecu maju smo za odrasle pripravili nagradno miselno igro na temo čebel, čebelarstva in medovitih rastlin. Igračarije Doma izdelane igrače pri otroku vzbudijo veliko zanimanja. Z njimi da svoji domišljiji prosto pot. V torek, 17. maja, vas vabimo v družbo Lucije. Oglejte si spletno delavnico Naprstna lutka čebelica in sami izdelajte igračo. Spletno ustvarjalno delavnico vodi Lucija Capuder. Z naših polic 18. maja si lahko ogledate spletno rubriko Z naših polic na temo čebel in čebelarstva. Tokratna rubrika opozarja na pomembno vlogo čebel pri ohranjanju ekološkega ravnovesja in biotske raznovrstnosti v naravi. Brenčeča čebelica V petek, 20 maja, se nam pridružite na eko ustvarjalni delavnici za otroke in odrasle. Pričakujemo vas med 15.00 in 19.00. Iz odpadnega materiala bomo izdelali prikupne čebelice. Vabljeni! Vstop prost! Pisano cvetje V soboto, 21. maja vas vabimo v Knjižnico Domžale na medgeneracijsko ustvarjalno delavnico. Med 10.00 in 12.00 bodo lahko otroci /v spremstvu odrasle osebe/ in odrasli izdelovali barvito cvetje iz krep papirja. Delavnico bodo vodili člani skupine MASIMM ter člani DU Domžale. Zaželena je predhodna prijava: prireditve@dom.sik.si. Miselni orehi Premetanka Skrivanka Labirint Pobarvanka Vse povezave so dostopne na spletni strani Knjižnice Domžale. Več >>

Izvaja: Osnovna šola Antona Ingoliča Spodnja Polskava, podružnica Zgornja Polskava
Zgornja Polskava, 16. 5. 2022–30. 5. 2022 od 00.00 do 00.00
Osnovna šola Antona Ingoliča Spodnja Polskava bo v okviru TVU dogodkov gostila kar nekaj podizvajalcev. Več >>

Izvaja: OŠ Karla Destovnika - Kajuha Ljubljana
Ljubljana, 16. 5. 2022–20. 5. 2022 od 07.00 do 16.00
Z izmenjavo knjig želimo spodbuditi branje med mladimi. Zagotovo imamo doma knjigo, ki je ne beremo več in jo lahko nekomu podarimo. Morda bo ta knjiga nekomu pustila prav poseben pečat. Sami pa si lahko izberemo drugo knjigo in uživamo ob branju. Več >>

Izvaja: Osnovna šola Janka Ribiča Cezanjevci
Cezanjevci, 16. 5. 2022–20. 5. 2022 od 07.30 do 15.00
V času od 16. 5. 2022 do 20. 5. 2022 bomo na OŠ Janka Ribiča obeležili projektni teden MEDENA TRŽNICA. Med seboj se bodo povezali učenci razredne stopnje. Starejši učenci bodo za mlajše pripravili poučno pot, različne didaktične igre iz naravnega materiala, v podaljšanem bivanju bo na vrsti kino, pri plesnem krožku učenje čebeljega plesa in peka medenjakov. Ob koncu tedna bomo pripravili razstavo likovnih izdelkov na temo čebelarjenja in se sprehodili po medeni tržnici. V tem tednu se bomo še posebej spomnili čebelic in z razstavo obeležili njihov dan. Več >>

Izvaja: Osnovna šola Škofja Loka - Mesto
Škofja Loka, 16. 5. 2022–20. 5. 2022 od 07.30 do 13.30
S svojimi aktivnostmi šolska knjižnica nudi literaturo iz vseh področij. V tem tednu bo šolska knjižnica predstavila knjige iz različnih področij in udeležence naučila poiskati relevantne podatke. Udeleženci se bodo naučili preverjati resničnost informacije in prepoznavati lažne novice. Obvezne predhodne prijave. Več >>

Izvaja: Osnovna šola Brezno - Podvelka
Zgornja Kapla, 16. 5. 2022–20. 5. 2022 od 08.00 do 14.00
V okviru Tedna vseživljenjskega učenja 2022, med 16. in 20. majem, bomo z učenci od 6. do 9. razreda Podružnične osnovne šole Kapla pripravili razstavo, poimenovano Iz malega zraste veliko. Mladi bodo tokrat »na ogled postavili« kar sebe, ko so bili še majhni. Vsak bo izbral tudi besedo, s katero je kot malček na svoj, otroški način poimenoval neko stvar, osebo, pojav. Otroške portrete bo spremljala poezija slovenskih pesnikov na temo otroka, pesmi bodo učenci prepisali lastnoročno. Več >>

Izvaja: Ljudska univerza Slovenska Bistrica
Slovenska Bistrica, 16. 5. 2022–25. 5. 2022 od 08.00 do 16.00
Nagradna igra bo potekala na socialnih omrežjih. Izbrali bomo 5 predlogov, o katerih bodo občani lahko glasovali na fb. Aktivnost je namenjana ozaveščanju pomena, zgodovine ter dediščine okolja v katerem živimo. Več >>

Izvaja: OŠ Ig
Ig, 16. 5. 2022–20. 5. 2022 od 08.00 do 13.00
Preko delavnice se bomo naučili, kako sestavimo geslo, ki bo varno. Naučili se bomo tudi, zakaj je pomembno da je geslo dobro in da ga poznamo le mi. Več >>

Izvaja: Ljudska univerza Ajdovščina
Ajdovščina, 16. 5. 2022–10. 6. 2022 od 08.00 do 16.00
V galeriji Ljudske univerze Ajdovščina je društvo POC pripravilo razstavo keramičnih vaz narejenih v različnih tehnikah. Vabljeni k ogledu vsak dan delovnik od 8.00 do 16.00. Več >>

Izvaja: Osnovna šola Jožeta Krajca Rakek
Rakek, 16. 5. 2022–31. 5. 2022 od 08.20 do 15.00
Policijsko veteransko društvo Sever za Primorsko in Notranjsko je prostovoljno društvo udeleženk in udeležencev vojne za Slovenijo, ki so kot pripadniki organov za notranje zadeve ali kot državljani sodelovali pri aktivnostih za zaščito demokratičnih procesov v Sloveniji, ali so bili s svojimi aktivnostmi neposredno vključeni v vojno za osamosvojitev Republike Slovenije. Razstava ponuja pogled zanimiv pogled na dogajanje osamosvojitvenih dogodkov Južnoprimorske pokrajine v prvih dneh vojne, pogajanja, umik ter odhod enot jugoslovanske armade iz Slovenije. Več >>

Izvaja: Neda Perko
Nova Gorica, 16. 5. 2022–23. 5. 2022 od 08.30 do 09.30
Aktivnost je namenjena starejši populaciji, ki bi se želela razgibati. Namen vaj je posvečen razgibavanju telesa v meri, ki jo dopušča starostna struktura udeležencev. Ob vajah so vključena tudi pojasnila glede tega, zakaj so vaje pomembne ter kakšno korist ima posamezna vaja za telo. Skupinska vadba ima pozitivne učinke zaradi druženja, izmenjave vtisov in medsebojnega vzpodbujanja. Termina srečanj: 16. in 23. 5. 2022. Več >>

Izvaja: OŠ LA Grosuplje
Žalna, 16. 5. 2022–20. 5. 2022 od 08.30 do 12.00
Ekološko ozaveščenost spodbujamo skozi ves čas izobraževanja. Učenci na različne načine spoznavajo, kako lahko poskrbijo za čistejše in nam bolj prijazno okolje. Vsak učenec bo iz odpadne stekleničke in odpadnega papirja za svojo družino izdelal vazico, katero bo odnesel domov in z njo razveselil družino. Namen dejavnosti je povezava z družino. Več >>

Izvaja: OŠ LA Grosuplje
Žalna, 16. 5. 2022–20. 5. 2022 od 08.30 do 12.00
Učenci 5. razreda se bodo pri pouku gospodinjstva učili šivanja gumbov. Naučili se bodo kako prišiti različne gumbe, na kaj morajo biti pozorni pri šivanju in kako estetsko prišiti gumb. Izdelek bodo odnesli domov in ga podarili starim staršem ali staršem. Učenci bodo spoznali in se naučili spretnosti, ki je bila včasih starim staršem nekaj vsakdanjega. Izvedbo dejavnosti bomo namenili svetovnem dnevu družine. Več >>

Izvaja: Osnovna šola Franja Goloba Prevalje, Enota Vrtec Prevalje, Enota Vrtec Krojaček Hlaček
Ravne na Koroškem, 16. 5. 2022–20. 5. 2022 od 09.00 do 12.00
Prijavljeni otroci vrtca (letniki 2015, 2016, 2017) bodo cel teden obiskovali plavalni tečaj v organizaciji vrtca in Plavalnega kluba Fužinar. Učili se bodo plavanja oziroma prvih plavalnih zamahov, ob tem pa spoznavali, kako pomembno je gibanje v vodi. Več >>

Izvaja: Knjižnica Kozje - izposojevališče Lesično
Kozje, 16. 5. 2022–12. 6. 2022 od 09.00 do 11.00
Učenje je življenje, naj krepi in radosti, je tudi del življenjskega stila. Morda se boste prav z njimi naučili biti ali postati boljši človek, morda se prav z njim naučite bolje živeti v sožitju, kar pa posledično pozitivno vpliva na našo družbo. pripravili bomo knjige, ki se nanašajo na temo Učenja: Učenje kot pogovor, Učenje mlajših otrok, Učenje za veselje, Učenje plavanja, Učenje in poučevanje tujega jezika... Več >>

Izvaja: Ljudska univerza Rogaška Slatina
Rogaška Slatina, 16. 5. 2022–30. 5. 2022 od 09.00 do 18.00
Udeleženci delavnice Ročnih del bodo v Galeriji Kulturnega centra v času od 16.5.-.30.5. razstavili svoje izdelke, ki so jih ustvarili v tem šolskem letu. Več >>

Izvaja: Javni zavod za šport, turizem, kulturo in mladino Medvode
Medvode, 16. 5. 2022–20. 5. 2022 od 09.00 do 12.00
Tematska pot s sedmimi delavnicami na temo medvoške zgodovine, kulturne dediščine in oblikovanja prostora za zaključene vrtčevske in osnovnošolske skupine. Več >>

Izvaja: Dom upokojencev Šmarje pri Jelšah
Šmarje pri Jelšah, 16. 5. 2022–31. 5. 2022 ob 09.00
Do konca meseca bomo vse naše stanovanjske skupine popeljali krajše izlete, ki jih izbiramo tako, da se jih lahko udeležijo tudi gibalno ovirani. Naš moto: nekaj novega doživeti, se nekaj naučiti in dobro se imeti. Več >>

Izvaja: Vrtec Ravne na Koroškem
Ravne na Koroškem, 16. 5. 2022–21. 5. 2022 od 09.00 do 11.00
Otroci bodo ves teden skozi načrtovane dejavnosti spoznavali pomen čebel, obiskali čebelnjak, obeležili svetovni dan čebel in se likovno ter plesno izražali. Več >>

Izvaja: Društvo Novus
Velenje, 16. 5. 2022–20. 5. 2022 od 09.00 do 13.00
Promocija programa/projekta Regionalno stičišče NVO savinske regije NOVUS ter predstavitev aktivnosti, storitev, ki jih izvajamo za nevladne organizacije v savinjski regiji. Več >>

Izvaja: Vrtec Ravne na Koroškem
Kotlje, 16. 5. 2022–21. 5. 2022 od 09.00 do 11.00
Otroci bodo skozi načrtovane dejavnosti ves teden spoznavali pomen in značilnosti vode ter likovno, glasbeno in gibalno ustvarjali in se izražali. Več >>

Izvaja: Knjižnica Kozje
Kozje, 16. 5. 2022–10. 6. 2022 od 10.00 do 18.00
Hočete, da živimo bolje, lepše in bolj zadovoljni? Potem vsak dan ponavljajte: zdrav duh v zdravem telesu! To žlahtno geslo je sicer nastalo v športu, vendar velja povsod in za vse primere. pripravili bomo razstavo z nekaj knjigami: Lepota v gibu, Skrbimo za svoje telo, prehrana in tvoje telo, Šport in tvoje telo.... Več >>

Izvaja: Osnovna šola IV Murska Sobota
Murska Sobota, 16. 5. 2022–20. 5. 2022 od 10.00 do 13.00
Namen prireditve je, delo otrok s posebnimi potrebami predstaviti širši javnosti. Izdelki so nastajali skozi celotno šolsko leto 2021/22 pri pouku likovne umetnosti ter tehnike in tehnologije. Na razstavi bodo predstavljena slikarska in kiparska dela učencev večine razredov programa Nis. Več >>

Izvaja: Nadzorni odbor stanovalcev Kajuhova 62d, Slovenska Bistrica
Slovenska Bistrica, 16. 5. 2022–5. 6. 2022 ob 10.00
Akcijo vodi Nadzorni odbor stanovalce Kajuhova 62 D, z namenom za bolj prijetno sobivanje vseh stanovalcev v bloku. Skupni prostor smo opremili s plakati TVU na katere lahko stanovalci zapišejo kakšno pohvalo, zahvalo, spodbudno misel (na primer o ločevanju odpadkov) ali pa tudi če jih kaj moti. Na ta način spodbujamo pozitivno komunikacijo, spoštljive medsebojne odnose in dajemo priložnost za sprotno reševanje konfliktov. Več >>

Izvaja: Osnovna šola Črna na Koroškem
Črna na Koroškem, 16. 5. 2022–20. 5. 2022 od 12.00 do 14.30
Z učenci bomo najprej raziskali lutkovno gledališče in si ogledali kakšno lutkovno predstavo (splet). Nato bomo načrtovali svojo lastno predstavo, si zamislili, kako naj bodo videti lutke, kakšna naj bo scena ... Lotili se bomo izdelave lutk, scene, rekvizitov, pripravili vse potrebno za izvedbo. Na koncu bodo lutke z našo pomočjo oživele in vrstnikom bomo uprizorili pravo lutkovno gledališče. Več >>

G. Matijja Mišič je upokojeni profesor praktičnega pouka, ki je vrsto let poučeval na srednji lesarski šoli v Postojni. V letošnjem šolskem letu se je učencem, ki obiskujejo obvezni izbirni predmet Obdelava lesa, pridružil pri izdelavi učilnice na prostem. Ves interier učilnice izdelujejo iz odpadnih palet, ki dobivajo novo podobo in novo funkcijo uporabe. Učenci pri delu zelo uživajo in preizkušajo svoje praktične veščine. Več >>

Izvaja: OŠ TRŽIŠČE
Tržišče, 16. 5. 2022–27. 5. 2022 od 12.00 do 14.00
Knjižničarka bo za učence pripravila bralne urice v knjižnici. Učencem bo vsakodnevno pripravila knjige na določeno temo in učenci jih bodo poljubno prebirali. Pripravila jim bo bralni kotiček, kjer bodo lahko sami ali skupaj s prijatelji prebirali knjige ter ob njih urili svoje bralne sposobnosti in znanje. V knjižnici bo pripravljen ustvarjalni prostor, kjer bodo lahko po želji poustvarjali vtise prebrane knjige. Teme, ki jih bomo obravnavali pri branju: zdrav življenjski slog, prijateljstvo, ljubezen, svetovni rekordi... Več >>

Izvaja: OŠ Podčetrtek
Podčetrtek, 16. 5. 2022–20. 5. 2022 od 12.00 do 18.00
Učenci, ki obiskujejo kuharski krožek, bodo skupaj z babicami pripravili jed, ki smo jo skupaj pripravljali v šoli. Nato bodo s pomočjo babic poiskali še en recept in ga tudi pripravili. Recepte bodo prinesli v šolo. Več >>

Izvaja: OŠ Primoža Trubarja Laško, PŠ Vrh nad Laškim
Vrh nad Laškim, 16. 5. 2022–20. 5. 2022 od 12.30 do 14.30
Z učenci si bomo pripravili vrečke, rokavice, zalivalke. opdpravili se bomo na šolsko dvorišče, igrišče in zelenico. Pobrali bomo smeti, pometli pesek na igrišču, zalili rastline, če bo potrebno in uredili naš vrtiček. Več >>

Izvaja: OŠ Maksim Gaspari Begunje
Begunje pri Cerknici, 16. 5. 2022–10. 6. 2022 od 12.35 do 14.10
Učenci se bodo seznanili z zdravilnimi zelišči in njihovo uporabo. V okolici šole bodo nabrali različna zelišča ter iz njih pripravili čaj. Več >>

Izvaja: OŠ Predoslje
Predoslje, 16. 5. 2022–20. 5. 2022 od 15.00 do 16.00
Športna delavnica za otroke predšolske skupine vrtca pri OŠ Predoslje Kranj – 5 dnevni tečaj Delavnica je namenjena predšolskim otrokom vrtca pri OŠ Predoslje Kranj. Vsak udeleženec potrebuje svoje rolerje, ščitnike in zaščitno čelado, ki je obvezna. Število mest bo omejeno na posamezno vrtčevsko skupino. Vaje bodo razvijale gibalne spretnosti otrok. Udeleženci bodo lahko utrjevali znanje rolanja skozi igro. Točen termin bo zaradi vremena in spremljevalnih učiteljev ter dejavnosti znan v začetku meseca maja in objavljen ob prijavnem listu na oglasni deski vrtca. Prijave: v tednu pred izvedbo z vpisom na seznam, ki bo visel na oglasni deski v vrtcu. Več >>

Izvaja: Aljaž Pajntar
Nova Gorica, 16. 5. 2022–30. 5. 2022 od 17.00 do 19.15
Vabimo vas na začetni tečaj pametnih telefonov, ki bo potekal na Ljudski univerzi Nova Gorica, Cankarjeva ulica 8, 5000 Nova Gorica, v skupnem obsegu 12 ur. Termini izvedbe: 16. 5., 18. 5., 23. 5., 25. 5., 30. 5. 2022 Tečaj je namenjen začetnikom, ki imajo težave pri rokovanju s pametnim telefonom. Vabljeni. Več >>

Izvaja: Osnovna šola Mežica
Mežica, 16. 5. 2022–10. 6. 2022 ob 17.00
Pripravili bomo razstavo otroških plakatov na temo "Mir za vse otroke". Na odprtje razstave bomo povabili starše, stare starše ter brate in sestre. Odprtju razstave bo sledil glasbeni program in medgeneracijsko druženje. Več >>

Izvaja: MAT, Matej Dolenc s.p.
Ljubljana, 16. 5. 2022–12. 6. 2022 ob 20.00
Uvodno dihalne vaje Vaje vsebujejo raztezne vaje, jogijske asane, vaje za stabilizacijo telesa Umirjen dihalni zaključek, kratek pogovor (npr. pomoč pri težavah) Več >>

Izvaja: Vrtec Postojna
Postojna, 17. 5. 2022–20. 5. 2022 od 07.00 do 18.00
Vabimo vas na ogled razstave TURIZEM IN VRTEC: VODA IN ZDRAVILNI TURIZEM, ki bo v Inštitutu za raziskovanje krasa, ZRC SAZU. Otvoritev razstave bo v torek, 17. 5., ob 9.30 uri. Razstava bo na ogled vsak dan, od 17. 5. do 20. 5. 2022, od 7. do 18. ure. Razstavo bodo pripravili otroci 4-5 letniki in njihove mentorice. Na razstavi sodelujejo skupine: Zverjaščki, Bonbončki, Bobri, Barčice, Vetrnice, Kresničke. Več >>

Izvaja: Mladinski center Krško
Krško, 17. 5. 2022–20. 5. 2022 od 14.00 do 17.00
MC Krško ponuja prostor za druženje, delanje domačih nalog, učno pomoč, igre, ... Vse aktivnosti so za uporabnike brezplačne. Več >>

Izvaja: Šola za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje
Medlog, 17. 5. 2022–24. 5. 2022 od 15.00 do 19.00
Seznanitev z dejavniki, ki zagotavljajo osnovno varnost pri delu s traktorji in traktorskimi priključki. Več >>

Izvaja: Šola za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje
Medlog, 17. 5. 2022–24. 5. 2022 od 15.00 do 19.00
Seznanitev z dejavniki, ki zagotavljajo osnovno varnost pri delu s traktorji in traktorskimi priključki. Več >>

Izvaja: Knjižnica Domžale
Domžale, 18. 5. 2022 od 00.00 do 24.00
Kadar vam zmanjka navdiha za branje, potrebujete nasvet ali vam izbira primerne knjige povzroča prevelik stres, vam bo v pomoč rubrika Z NAŠIH POLIC. 20. maja obeležujemo svetovni dan čebel. Na ta dan še posebej opozarjamo na pomembno vlogo čebel pri ohranjanju ekološkega ravnovesja in biotske raznovrstnosti v naravi. Pripravila: Tadeja Rode Teran Rubriko najdete na spletni strani Knjižnice Domžale ali YouTube kanalu Knjižnice Domžale. Več >>

Izvaja: Srednja gradbena, lesarska in vzgojiteljska šola Novo mesto
Novo mesto, 18. 5. 2022–20. 5. 2022 od 07.10 do 13.50
Zaključni letniki smer lesarski tehnik razstavijo izdelke, ki so jih izdelali, pod mentorstvom učiteljev. Ogledamo si lahko razne omare, postelje, mize... Organizator: Dina Šmalc Več >>

Izvaja: Srednja šola za gostinstvo in turizem Celje
Celje, 18. 5. 2022 ob 07.30
Strokovna ekskurzija za dijake. Voden ogled Maribora v sodelovanju s SŠGT Maribor, obisk kleti Vinag in razstave Vino naš vsakdan. Organizator: Lidija Kokol Več >>

Izvaja: OŠ Primoža Trubarja Laško PŠ Debro
Jagoče, 18. 5. 2022–19. 5. 2022 od 08.00 do 12.00
V oddelku se bomo že v mesecu aprilu pogovarjali o pomenu zdravja za človeka, o navadah, ki krepijo zdravje in kaj vse pripomore k temu, da zdravje ohranimo. Ta dan bomo v šoli tudi naročili zdrave prigrizke (sadje in zelenjavo), ki jih bomo vzeli poleg steklenic z vodo s seboj v naravo. Med hojo bomo opazovali naravo, se pogovarjali o načinu hoje in pravilih v prometu, v parku zapeli kakšno pesem. S seboj bomo vzeli tudi glasbo in zvočnik in na travniku v parku z gimnastičnimi vajami razgibali svoje telo in se pripravili na ples in prepevanje v naravi. Ob koncu bomo na tla pogrnili deke in pomalicali v naravi. Naslednji dan nas bosta obiskala reševalec in medicinska sestra, ki nam bosta pokazala REŠEVALNO VOZILO_ ZD LAŠKO in izvedla predavanje Sledila bo še kratka yoga za otroke in učenje globokega , sproščujočega dihanja. Hkrati bova poudarili tudi pomen varnega ravnanja na soncu in zaščite pred nevarnim UV sevanjem. Skupaj bomo ob knjižici, ki jo je pripravil NIJZ prebrali kako ravnati in kako se zaščititi in se vrnili v šolo. Več >>

Izvaja: Ljudska univerza Krško
Krško, 18. 5. 2022 ob 09.00
Ljudska univerza Krško vabi na dogodek z naslovom Znam dovolj slovensko za izpit A1?, kjer bo ovrednotena jezikovna kompetenca slovenskega jezika pri udeležencih. Več >>

Izvaja: Zdravstveni dom Krško
Leskovec pri Krškem, 18. 5. 2022 ob 09.00
Zdravstveni dom Krško vabi na prikaz telesne vadbe, ki jo vodi diplomirana fizioterapevtka. Po vadbi pa bo čas za sproščanje s prikazom tehnik pod vodstvom magistre psihologije. Več >>

Kuharska delavnica se izvaja v prostorih MKC Radlje ob Dravi in je namenjena vsem, ki bi radi spoznali zanimive in nove recepte. Več >>

Izvaja: Osnovna šola II Murska Sobota
Murska Sobota, 18. 5. 2022–27. 5. 2022 od 09.00 do 14.00
Na šoli bomo gostili razstavo Pot knjige. V sklopu tega bo naše učence obiskal eden izmed avtorjev razstave. Več >>

Izvaja: UPI - ljudska univerza Žalec
Žalec, 18. 5. 2022 ob 10.00
Na dogodku bo potekala predstavitev zdravilnih rastlin in njihove uporabe v vrtu na Inštitutu z možnostjo nabave sadik. Več >>

Izvaja: Koroška galerija likovnih umetnosti
Slovenj Gradec, 18. 5. 2022 ob 10.00
V okviru Mednaronega muzejskega dne v Koroški galeriji likovnih umetnosti ob 10. uri pripravljamo javno vodstvo po razstavah Nove pridobitve 2010–2022 in Izbrana dela iz zbirke KGLU. Po razstavi bo vodila kustosinja Andreja Hribernik. Več >>

Izvaja: Društvo upokojencev Ravne na Koroškem
Ravne na Koroškem, 18. 5. 2022 ob 10.00
Članom upravnega odbora Društva upokojencev Ravne na Koroškem in zboru članov društva bodo predstavljeni rezultati in ugotovitve iz ankete o odnosu in dojemanju medgeneracijskega povezovanja in sodelovanja v starajoči se družbi. V anketi, ki je potekala kot skupna akcija več podizvajalcev (v tematski koordinaciji Smeri) so sodelovali tudi člani in članice našega društva. Več >>

Izvaja: Aleksandra Škoflek
Žalec, 18. 5. 2022 ob 10.00
Na predstavitvi se bomo posvetili temi o čebelah in njihovem delu. Poseben poudarek bomo namenili pogovoru o koristnosti čebel in njihovega dela za naš planet. Več >>

Izvaja: Ljudska univerza Krško
Krško, 18. 5. 2022 ob 10.00
Ljudska univerza Krško vabi na izmenjavo sadik, ki bo potekala v Večgeneracijskem centru v Krškem, in sicer 18.5.2022. Več >>

Izvaja: Hiša sadeži družbe Metlika
Metlika, 18. 5. 2022 ob 10.00
V Hišo Sadeži družbe Metlika vas vabimo na delavnico izdelovanja voščilnic v sodelovanju s Šent Metlika. Več >>

Izvaja: Zdravstveni dom Slovenj Gradec
Slovenj Gradec, 18. 5. 2022 ob 10.00
Nordijska hoja je zelo enostavna in varna oblika telesne aktivnosti. Dopolnjujemo jo lahko s preprostimi tehnikami čuječnosti ter tako dodatno poskrbimo tudi za sprostitev in dobro počutje. Vodeno aktivnost za vas izvajamo vsako sredo ob 10. uri. Dobimo se pred VGC Andeški hram. Več >>

Izvaja: Šolski center Ravne - Srednja šola Ravne na Koroškem
Ravne na Koroškem, 18. 5. 2022 ob 10.15
Zdrav življenjski slog in dobro počutje zajema tudi skrb za fizično telo. Če je prisotna še dobra družba več generacij, je rekreacija popolna. Poleg rekreacije bomo spoznavali čudovito koroško naravo in pomen medgeneracijskega povezovanja. Glavni cilj pa je apiterapijo, ki nam jo bo predavatelj še posebej predstavil. Več >>

Izvaja: Center za sluh in govor Maribor
, 18. 5. 2022–20. 5. 2022 ob 10.50
Z učenci se bomo pogovarjali o tem kako je danes enostavno nekomu poslati pošto. Vsak si bo odprl svojo spletno pošto. Naučili se bodo pošiljati preprosta sporočila. Poslali jih bodo tudi svoji staršem, bratom, sestram,... Več >>

Izvaja: Osnovna šola Notranjski odred Cerknica
Cerknica, 18. 5. 2022–24. 5. 2022 od 11.25 do 12.10
Vsak dan se znajdemo v konfliktnih situacijah. Pomembno je, kako jih rešimo. Pogovor lahko reši marsikateri problem, če se znamo poslušati, sprejemati, razumeti, iskati rešitve in se dogovarjati. Včasih se zmenimo sami, včasih pa potrebujemo pomoč. Učenci 5. razreda bodo z igro vlog predstavili učencem 6. razredov, kako lahko poteka pogovor, da se poišče sprejemljivo rešitev, s katero se strinjata obe sprti osebi. Več >>

Izvaja: Osnovna šola Notranjski odred Cerknica
Cerknica, 18. 5. 2022–20. 5. 2022 od 12.35 do 14.10
Učenci od 6. do 9. razreda bodo ob Svetovnem dnevu čebel poslikali panjske končnice z akrilnimi barvami pod vodstvom umetnika gospoda Jerneja Dolničarja. Razvijali bodo ustvarjalnost in kreativnost. Izdelki bodo krasili didaktični čebelnjak Čebelarskega društva Begunje. Več >>

Izvaja: UPI - ljudska univerza Žalec
Žalec, 18. 5. 2022 ob 13.30
Z izkušenim kuharjem Andrejem Slonjškom bomo spoznali osnove kuhanja in se osredotočili na področje zelene kulinarike. Več >>

Izvaja: Osnovna šola Antona Globočnika Postojna
Postojna, 18. 5. 2022 ob 14.00
Udeleženci se bodo udeležili sprehoda po učni poti po Majlontu. Zbor je pred OŠ Antona Globočnika Postojna, v sredo, 18. 5. 2022, ob 14.00. Po ulicah Majlonta nas bodo popeljale učenke vodičke. *Prireditev bo izvedena ob zadostnem številu prijav. Več >>

Izvaja: Dom upokojencev Nova Gorica
Nova Gorica, 18. 5. 2022 ob 16.00
Pogovarjali se bomo o vaših vprašanjih , ki so na kakršenkoli način povezana s pojmom demenca. Delavnico bo vodil mag. Jože Škrlj, predavatelj in strokovnjak na področju socialnega varstva in izmenjave izkušenj. Več >>

Izvaja: simon macuh - samozaposlen v kulturi, performer, kipar in intermedijski umetnik
Ljubljana, 18. 5. 2022–19. 5. 2022 od 16.00 do 19.00
Oscilatorji so osnova električno generiranih zvokov in jih najdemo v različnih čisto resnih glasbilih, električnih klaviaturah, sinteseizerjih, potem v otroških igračah, hišnih zvoncih, v napravah, ki nas zvočno opozarjajo in še kje. V dvodnevni delavnici bomo spoznavali oscilatorje v vlogi zvočil. Po kratki predstavitvi področja se bomo lotili preizkušanja naprav; kako delujejo samostojno, kako jih povezujemo med sabo in seveda, kakšni so učinki tega početja. Pridobljenih izkušnje bodo nato izhodišče za refleksijo. Glede na skupne ugotovitve bomo na koncu posneli in zmontirali zvoke v zvočni zapis. Delavnica prispeva k razvoju in refleksiji sodobnega ustvarjanja ter promociji in izobraževanju na področju intermedijske umetnosti. Sodobne umetniške prakse so v osnovi zelo demokratične in povezovalne. So polje sodelovanja, preizkušanja in prenašanja izkušenj praks, ki so aktualne in uporabne v tem času ter vsebujejo refleksije in samorefleksije tako form kot vsebin, katere obravnavajo. Pričujoči projekt ima cilj približati na videz oddaljene intermedijske fenomene ljudem tako, da jih vključuje v soustvarjanje. Omogoča spoznavanje in raziskovanje zvočnih medijev, raziskovanje in preizkušanje procesa soustvarjanja in nastajanja oblik in vsebin avdio-vizaulnih stvaritev, raziskovanje in ustvarjanje prezentacijskih večmedijskih oblik. Refleksija, ki sledi, in ugotovitve lahko podprejo področje, da se lahko nekaj realizira tudi drugače od prevladujočih načinov. Omogočeno je razširjanje diskurza, odprtost za raziskovanje in ustvarjanje. Več >>

Izvaja: RAGOR - Razvojna agencija Zgornje Gorenjske
Jesenice, 18. 5. 2022 ob 16.00
V okviru akcije »Naučite se nekaj novega v dveh minutah« smo pripravili nekaj, ob čimer se vam bodo pocedile sline. Vas zanima, kaj so delavci včasih jedli - Vzemite si 2 minuti za znanje in izvedeli boste več o delavski mal'ci. Video je dosegljiv na: https://www.youtube.com/watch?v=C1gKFswP6F4. Objavljen bo tudi na socialnem omrežju koordinatorja in ostalih podizvajalcev. Več >>

Izvaja: Fakulteta za energetiko Univerze v Mariboru
Vrbina, 18. 5. 2022 ob 16.00
Fakulteta za energetiko Univerze v Mariboru vabi na informativni dan za podiplomski študij ter na dan odprtih vrat Inštituta za energetiko Fakultete za energetiko Univerze v Mariboru. Več >>

Izvaja: Janja Simčič
Nova Gorica, 18. 5. 2022–9. 6. 2022 od 16.30 do 18.00
Na 12-urnih delavnicah boste spoznali osnovne funkcije in preproste trike za uporabo pametnega telefona. Srečanja bodo potekala 18. 5., 26. 5., 30. 5., 2. 6., 6. 6. in 9. 6. 2022 na LUNG-u med 16:30 in 18. uro. Pohitite s prijavo, saj je število udeležencev omejeno. Več >>

Izvaja: Hiša sadeži družbe Metlika
Metlika, 18. 5. 2022 ob 17.00
V kolikor želite odigrati dobro partijo šaha, potem ste vabljeni v Hišo Sadeži Družbe Metlika. Z vami bo Gregor Skoliber. Delavnica se izvaja individualno ob predhodnem naročilu na telefonsko številko 070 753 110 (Gregor) ali 051 785 217 (HSD). Več >>

Izvaja: Osnovna šola Kozje
Rogaška Slatina, 18. 5. 2022 ob 17.00
Na predstavitvi bo staršem predstavljeno poučevanje angleščine za otroke skozi igro in pesmic, da se otrokom na prijazen način predstavi učenje angleščine. Več >>

Izvaja: Knjižnica Šmarje pri Jelšah
Šmarje pri Jelšah, 18. 5. 2022 ob 18.00
Vodilno temo naših letošnjih TVU in PU smo poimenovali Od talenta do mojstrstva, zato bomo vse dni TVU na YouTube kanalu Knjižnica Šmarje pri Jelšah predstavljali posameznike, ki so odkrili svoj talent in ga razvijali ter sledijo svojim sanjam. Mnoge med njimi bomo srečali tudi v živo na naših dogodkih. Naši zakladi, naši darovi so včasih skriti in se moramo do njih prebiti. Kako? Tudi z radovednostjo in čudenjem nad svetom, poslušati moramo tudi intuicijo in nikoli zapreti vrat kreativnosti. Aljoša Bagola, osrednji večerni gost naše letošnje Parade učenja. Več >>

Izvaja: Glasbena šola Krško
Krško, 18. 5. 2022 ob 18.00
Glasbena šola Krško vabi na letno produkcijo oddelka za sodobni ples Glasbene šole Krško z naslovom Čudežno drevo. Več >>

Izvaja: Notranjski muzej Postojna
Postojna, 18. 5. 2022 ob 18.00
Vabljeni na otvoritev razstave, ki jo za vas pripravlja Notranjski muzej Postojna. Razstava je za udeležence brezplačna. Več >>

Izvaja: Kulturni dom Krško, Mestni muzej Krško
Krško, 18. 5. 2022 ob 18.00
Muzejski predmet je temelj zbirk vsakega muzeja ter strokovnega in raziskovalnega dela kustosov. Predmet nosi simbolno sporočilo o času, ko je nastal, in ljudeh, ki so ga uporabljali. Muzejske zbirke lahko vsebujejo širok spekter predmetov, ki jim zaradi njihove vsakdanjosti le stežka pripišemo, da imajo muzejsko vrednost. Na delavnici bodo udeleženci izvedeli, kaj so muzejski predmeti, kako se z njimi ravna in kako se jih uporabi za pripravo razstave. Spoznali bodo, kakšno delo opravlja kustos dokumentalist, in si ogledali pravi muzejski depo, kjer so predmeti shranjeni. Več >>

Izvaja: Osnovna šola Jurija Dalmatina Krško
Krško, 18. 5. 2022 ob 18.00
Osnovna šola Jurija Dalmatina Krško vabi na gozdne olimpijske igre za spodbujanje gibanja v naravnem okolju, za veselje in tudi zabavo. Več >>

Izvaja: Notranjski muzej Postojna
Postojna, 18. 5. 2022 ob 18.30
Vabljeni na otroško delavnico Kosmatin in Pavlek, ki jo za vas pripravljamo v Notranjskem muzeju Postojna. Delavnica je namenjena otrokom in je brezplačna. Več >>

Izvaja: Koroška galerija likovnih umetnosti
Slovenj Gradec, 18. 5. 2022 ob 19.00
V okviru Mednaronega muzejskega dne v Koroški galeriji likovnih umetnosti ob 19. uri pripravljamo javno vodstvo po razstavah Nove pridobitve 2010–2022 in Izbrana dela iz zbirke KGLU. Po razstavi bo vodila kustosinja Katarina Hergold Germ. Več >>

Izvaja: Knjižnica Bena Zupančiča Postojna
Postojna, 18. 5. 2022 ob 19.00
Vabljeni na potopisno predavanje Majhen dar za Madagaskar- gradnja šole v Manambondru. Predaval bo Iztok N. Čančula, član skupine Bejž če uejdeš. »V letu 2015 smo člani skupine Bejž če uejdeš postavili streho na novi šoli v kraju Manambondro na jugu Madagaskarja (na sliki). Tam deluje misijonar Janez Mesec. Na Radiu Ognjišče so zbrali sredstva za gradnjo objekta, pripravili smo načrte, naročili material in se podali na pot. Skupno smo potovali kar tri dni, saj so ceste iz Antananariva proti jugu vse slabše, mostov je le malo, reke je potrebno prečkati s splavi. V dveh tednih smo postavili strešno konstrukcijo in pritrdili strešno kritino. Naše poslanstvo je delo, na poti pa doživljamo dežele na prvobiten, naravni in ne turistični način.« Več >>

Izvaja: Šola retorike Z&Z
Črnomelj, 18. 5. 2022 ob 19.30
Kako govorijo in nastopajo politiki? So dobri govorniki? Kje najdemo njihove napake? V predstavi nastopajoči razgali mračne skrivnosti javnega nastopanja v politiki. Izobraževalni dogodek je potresen z modrostjo antike in kratkimi video citati o vrlinah in hibah političnih zvezdnikov. Na koncu dogodka so bo dr. Zdravko Zupančič spopadel s pobudami, ki jih bo občinstvo med predstavo na različne načine pošiljalo v zbirko za razpravo in brez zadržkov delil svoje izkušnje s področja javnega govorjenja in nastopanja. Več informacij na: https://www.zik-crnomelj.eu/sl/dogodki/slovenska-politika-v-pesmi-in-besedi-retoricne-vragolije-zdravka-zupancica/ Več >>

Izvaja: Šolski center Ravne na Koroškem, Gimnazija Ravne na Koroškem
Ravne na Koroškem, 19. 5. 2022 od 06.55 do 07.40
Opravilo, ki ga počnemo vsak dan, je prehranjevanje. Hrana vsebuje različne koristne snovi, ki jih imenujemo hranila. Hranila so makrohranila (ogljikovi hidrati, beljakovine, maščobe, vode) in mikrohranila (minerali, vitamini, prehranske vlaknine). V okviru kemijskega krožka bodo dijaki izvajali različne eksperimente, v katerih bodo spoznavali hranila v različnih živilih. Več >>

Izvaja: OŠ Podčetrtek, POŠ Pristava pri Mestinju
Pristava pri Mestinju, 19. 5. 2022 od 07.00 do 13.30
S posebnim vlakom (izredna vožnja po naročilu) se učenci odpeljejo iz Podčetrtka v Celje in nazaj. Spoznavajo poklice, ki se opravljajo na vlaku in na železniški postaji. V Celju si ogledajo staro mestno jedro in obiščejo muzeje: Pelikanov atelje, Muzej novejše zgodovine, Pokrajinski muzej (medgeneracijsko sodelovanje) Več >>

Izvaja: Srednja šola za prehrano in živilstvo Maribor
Maribor, 19. 5. 2022 od 07.00 do 17.00
Spoznavanje pomena rabe alternativnih virov energije in debata o pomenu varčevanja z energijo. Debata o vprašanjih, kako lahko posameznik vpliva na onesnaženost zraka, tal in vode. Več >>

Izvaja: Osnovna šola Šentjanž pri Dravogradu
Šentjanž pri Dravogradu, 19. 5. 2022 od 07.00 do 13.00
Učenci skozi voden sprehod po različnih tematskih poteh spoznavajo v različnih okoljih vrstno pestrost rastlinskega sveta ter zanimive predstavnike določenih družin rastlin (od najvišjega do najstarejšega organizma sveta). Več >>

Izvaja: Osnovna šola Koroška Bela
Koroška Bela, 19. 5. 2022 od 07.30 do 08.10
V okviru TVU organiziramo dogodek z naslovom Posvojimo drevo v našem delovnem ali bivalnem okolju. Učenje za zeleno bivalno in šolsko okolje. Učence osveščamo in učimo ohranjevanja in vzpostavljanja zelenega bivalnega okolja. Več >>

Izvaja: Osnovna šola III Murska Sobota
Murska Sobota, 19. 5. 2022 ob 07.30
Odprtje razstave konstruktivističih pesmi naših devetošolcev. Spremembe v svetu in okoli nas pogosto spodbujajo razmisleke o prihodnosti. Naši devetošolci so se pri urah slovenščine srečali z ekspresionizmom – umetniško smerjo, ki se je pojavila kot posledica človekove stiske ob grozeči svetovni vojni. Izraža dvom in razočaranje, tesnobno občutje ter zahteva duhovno preroditev človeka in sveta. Učenci so ob branju Kosovelovih ekspresionističnih pesmi dobili navdih in prenesli svoje dvome in občutja o svetu na papir. Pika na i je bilo vsekakor ustvarjanje verzov, t. i. konsev, ki so jih učenci izrezali iz starega časopisa in jih po svoje preoblikovali. S konsi, ki so predstavljeni na šolski razstavi, so izrazili svoje občutke o današnjem svetu. Več >>

Izvaja: Osnovna šola Notranjski odred Cerknica
Cerknica, 19. 5. 2022 od 07.45 do 09.20
Vsi ljudje imamo pravico, da smo varni, močni in svobodni. Z učenci 3. razredov bomo izvedli delavnice Varni brez nasilja,ki nagovorijo otroke, ki doživljajo nasilje, otroke, ki ravnajo nasilno in otroke, ki so PRIČE nasilju. Učenci bodo spoznali, kako na ustrezen način ščitimo svoje pravice in osebne meje in kako pomembno je, da spoštujemo in ščitimo pravice in osebne meje drugih ljudi. Več >>

Izvaja: Šolski center Slovenske Konjice - Zreče
Slovenske Konjice, 19. 5. 2022 od 08.00 do 11.00
Predstavili vam bomo poklic kemik. s pomočjo mentorja bomo naredili poskuse in tako spoznali, kakšno je delo kemika. Več >>

Z učenci 8. in 9. razreda bomo obiskali Vodiškarjevo kmečko hišo, ki se nahaja v kraju Nevlje – Mamutova vas Gre za družinsko ekološko kmetijo. Ponujajo ekološke (bio) izdelke s certifikatom kot so: jajca, mleko, jabolka, jabolčni sok, kis, marmelade … Vodiškarjeva kmečka hiša s slamnato streho je edinstven muzej življenja naših prednikov. Najstarejši del hiše je 500 let stara klet. V hiši se bomo lahko pogreli ob krušni peči in si pogledali zanimive predmete iz preteklosti. Na poti do hiše, se bomo ustavili ob mamutovem mostu, kjer so izkopali okostje mamuta in ga razstavili v Prirodoslovnem muzeju Ljubljana. Več >>

Izvaja: POZDRAVTV.SI
Murska Sobota, 19. 5. 2022 ob 08.00
V sklopu TVU 2022 se bodo predstavljali različni izvajalci: - SPTŠ Murska Sobota - Center za krepitev zdravja ZD Murska Sobota, - Klub prekmurskih študentov - UTŽO - SPTŠ Več >>

Izvaja: OŠ Podčetrtek
, 19. 5. 2022 od 08.00 do 14.30
Učenci devetošolci se odpravijo na ekskurzijo v bližnjo Krapino, kjer si ogledajo Muzej krapinskih neandertalcev. Preko projekcije spoznajo vsakdan krapinskih neandertalcev in njegovo anatomijo ter razvoj vesolja in nastanek Zemlje. Več >>

Izvaja: Šolski center Celje
Celje, 19. 5. 2022 od 08.00 do 10.30
Vabljeni na obisk virtualnega čebelnjaka 19.5.2022 v zbornico Šolskega centra Celje ob 8.00-9.00 ter na Srednjo šolo za storitvene dejavnosti in logistiko ob 9.30 - 10.30. Predstavili vam bomo čebelji panj od znotraj in delo čebelarjev. Poleg enkratnega doživetja za vas bomo pripravili tudi zdrav prigrizek. Več >>

Izvaja: Ekonomska šola Novo mesto
Novo mesto, 19. 5. 2022 od 08.00 do 09.00
S pomočjo digitalnih orodij, ki so dostopna vsem uporabnikom, se lahko bolj všečno predstavimo bodočemi delodajalcu. Več >>

Izvaja: Razvojno izobraževalni center Novo mesto
Novo mesto, 19. 5. 2022 od 08.00 do 12.00
SVOS - spletni vprašalnik za oceno spretnosti je standardiziran spletni vprašalnik s katerim boste lahko dobili vpogled v lastne zmožnosti na kognitivnem področju, ki so lahko podlaga za oblikovanje ciljev v prihodnosti. Več >>

Izvaja: Šolski center Celje - Medpodjetniški izobraževalni center
Celje, 19. 5. 2022 od 08.00 do 12.00
Kot vsako leto, bomo tudi tokrat nekaj ur namenili promociji in predstavitvi nacionalnih in mednarodnih projektov, ki jih letos izvajamo na MIC-u. Predstavili bomo projekte, ki so sofinancirani s strani Evropskega socialnega sklada in MIZŠ: Atena, Munera 3 in mednarodnih projektov: Erasmus+, KA1 in KA2, BlendVET (Finančni mehanizem EGP). Več >>

Izvaja: Društvo Novus
Velenje, 19. 5. 2022 od 08.00 do 11.00
Tečaj je namenjen tistim, ki se želijo naučiti osnovne uporabe Excela, kot tudi tistim, ki ga želijo obnoviti. Več >>

Izvaja: Osnovna šola Sveti Tomaž
Sveti Tomaž, 19. 5. 2022 od 08.00 do 13.00
V tehniški delavnici učenci izdelajo vozilo iz lesa na akumulatorski pogon ter ga estetsko oblikujejo. Preizkusijo se v hitrostni vožnji na poligonu. Več >>

Izvaja: Osnovna šola Stranice
Zreče, 19. 5. 2022 od 08.00 do 09.30
Spoznali boste poklic fizika, ki je lahko tudi zabaven. Hkrati pa boste pod mentorstvom naredili tudi poskuse. Več >>

Izvaja: Razvojno izobraževalni center Novo mesto
Novo mesto, 19. 5. 2022 od 08.00 do 14.00
Učenci bodo na delavnici spoznali svoje poklicne interese in spoznavali različne poklice. Izvedba delavnice poteka znotraj projekta »VšečKAM in GREM, karierni center za mlade«. Več >>

Izvaja: Srednja šola za gostinstvo in turizem Radenci
Radenci, 19. 5. 2022 ob 08.00
Dijaki bodo skupaj z babicami pripravili tradicionalne jedi s pridihom sodobnih kulinaričnih trendov. Babice bodo predstavile kuhanje na tradicionalen način nato pa bodo skupaj z vnuki jedi pripravili na sodoben način. Več >>

Izvaja: Srednja šola za gostinstvo in turizem Radenci
Radenci, 19. 5. 2022–10. 6. 2022 od 08.00 do 18.00
Dijaki bodo skupaj z babicami pripravili tradicionalne jedi s pridihom sodobnih kulinaričnih trendov. Babice bodo predstavile kuhanje na tradicionalen način nato pa bodo skupaj z vnuki jedi pripravili na sodoben način. Več >>

Izvaja: Osnovna šola II Murska Sobota
Murska Sobota, 19. 5. 2022–26. 5. 2022 od 08.15 do 12.35
Učenci so spoznavali fizikalno-kemijske zakonitosti na praktičnih primerih. Ob tem so razvijali spretnosti in nadgrajevali teoretično znanje s praktičnim. Učenci so se dela lotili vestno in odgovorno in po koncu delavnic zadovoljno odšli novim uspehom na proti. Več >>

Izvaja: OŠ Vrhovci
Ljubljana, 19. 5. 2022 od 08.20 do 11.50
Učenci si bodo ogledali stalno razstavo z naslovom Galerijske slike in pripovedke. Spoznali bodo izbrane slovenske ljudske pripovedke. Več >>

Izvaja: OŠ Šmarje pri Jelšah, POŠ Kristan Vrh
Kristan Vrh, 19. 5. 2022 od 08.20 do 12.45
V sklopu naravoslovnega dne bodo učenci 1. in 3. razreda spoznavali travnik spomladi. Z lupo bodo opazovali travniške živali in se učili o travniških rastlinah. To bodo opazovali v okolici naše šole, zato bodo spoznavali pestrost in raznolikost biotskega življenja v našem okolju. Nabrali bodo tudi nekaj travniških rastlin, da bodo izelali herbarij. V knjigah in na spletu bodo poiskali opise rastlin ter spoznali čas cvetenja, rastišča, dele posamezne rastline in njihovo uporabnost in morebitne posebnosti. Več >>

Izvaja: Sonja Grmovšek s.p.
, 19. 5. 2022 od 08.30 do 11.30
Na srečanju bomo poslušali in brali pravljice. Pogovarjali se bomo o tem, kaj je to pravljica, kako pravljica nastane, kako je sestavljena, kdo so osebe, ki nastopajo v pravljici, kakšne so te osebe ... Na koncu pa bomo poskusili tudi samo napisati krajšo pravljico. Več >>

Izvaja: Zavod za oskrbo na domu Ljubljana
Ljubljana, 19. 5. 2022 od 08.30 do 11.30
V Zavodu za oskrbo na domu Ljubljana vsak četrtek poteka medgeneracijska kreativna delavnica, na kateri sodelujejo uporabniki in prostovoljci zavoda. Na tedenskih srečanjih izdelujejo punčke iz cunj, ki so namenjene Unicefovemu programu cepljenja otrok v državah v razvoju. S sodelovanjem na delavnici kakovostno preživimo prosti čas, krepimo kognitivne funkcije, širimo socialno mrežo in prispevamo k bolj humanemu svetu. Več >>

Izvaja: SNG Nova Gorica
Nova Gorica, 19. 5. 2022 od 08.30 do 09.30
Gledališče je bilo ustanovljeno leta 1955 kot polprofesionalno Goriško gledališče, ob profesionalizaciji leta 1969 se je preimenovalo v Primorsko dramsko gledališče, od leta 2004 ima status institucije nacionalnega pomena. Repertoar sestavljajo sodobna in klasična dramska besedila različnih žanrov domačih in tujih avtorjev. Gledališče je naklonjeno novim pristopom in eksperimentalnim projektom, poseben pečat mu daje mediteranski temperament. Polovico svojih predstav odigra na gostovanjih, doma gosti predstave drugih slovenskih in tujih gledališč. Gledališče deluje v moderni gledališki stavbi z veliko in malo dvorano. Več >>

Zainteresirani na delavnici testirate svojo aerobno telesno zmogljivost – zmogljivost srca, ožilja in dihal. Upoštevajoč vaše zdravstveno stanje in rezultat testiranja, vam strokovnjaki podamo povratno informacijo o vaši telesni pripravljenosti in svetujemo, kakšna oblika in intenzivnost vadbe koristi vašemu zdravju. Vsem tistim, ki imate prisotne dejavnike tveganja ali ogroženost za srčno žilna obolenja, ponudimo možnost vključitve v ostale preventivne programe, ki jih izvajamo v Centru za krepitev zdravja v ZD Murska Sobota. Več >>

Izvaja: Tečaji joge, Tatjana Baligač s.p.
Murska Sobota, 19. 5. 2022 od 09.00 do 10.15
Izvedba delavnice joge. Na jogi se udeleženci spoznajo z jogo – kaj je joga, potem izvajanje vaj za sprostitev uma, telesa in duha. Udeleženci spoznajo vaje s telesom, dihalne ter sprostitvene tehnike, ki pomagajo k ublažitvi stresa in napetosti. Več >>

Izvaja: Ljudska univerza Ajdovščina
Ajdovščina, 19. 5. 2022 od 09.00 do 10.30
Ste tujec, priseljenec, ki potrebujete znanje slovenščine v vsakdanjem življenju? Vabljeni na urice slovenščine, kjer boste na neformalni način pridobivali osnovne terminologije, ki jo potrebujete za aktivno vključevanje v okolja. Več >>

Izvaja: Osnovna šola Sveti Tomaž
Sveti Tomaž, 19. 5. 2022 od 09.00 do 10.00
Učenci 1. razreda se razgibajo z babicami in dedki. Preizkušajo se v spretnostih obešanja perila, lovljenju žoge in menjavi mest. Več >>

Izvaja: Društvo gluhih in naglušnih Pomurja
Murska Sobota, 19. 5. 2022 od 09.00 do 14.00
Posebni tehnični pripomočki za gluhe in naglušne so nadomestno sredstvo za lajšanje premagovanje komunikacijskih ovir. Tehnični pripomočki so: svetlobna in vibracijska budilka, svetlobni zvonec, svetlobni indikator zvoka, indukcijska zanka, indikator otroškega joka, telefon z ojačevalcem, FM sistemi... Več >>

Izvaja: Založba Malinc Aleš Cigale s.p
Medvode, 19. 5. 2022 od 09.00 do 10.00
Šolski prostor je ključen za opismenjevanje, branje in literarno socializacijo. Kako krmariti med obvezami, normiranostjo in motiviranjem, kako se izogibati čerem naveličanosti? Ponujajo projekti prave rešitve za izzive sodobne šole? Sodelujejo: mag. Damjana Šubic (OŠ Medvode), mag. Petra Mikeln (OŠ Polje), Marta Grkman- Repolusk (OŠ Toma Brejca Kamnik), moderira: Barbara Pregelj. Povezava: https://youtu.be/g0UhZ4OpEsk Več >>

Izvaja: Andragoški center Slovenije
Laško, 19. 5. 2022 od 09.00 do 15.30
Na konferenci Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada RS o razvoju kadrov bomo sodelavci ACS predstavili vprašalnika SVOS in pomen temeljnih spretnosti pri skrbi za kadre in uspešnost podjetij. Predstavitev bo potekala okrogli mizi Skupaj v prihodnost – skrb za kadre kot temelj uspešnosti podjetij in stojnici pred dvorano. Več >>

Izvaja: Skupnost višjih strokovnih šol Republike Slovenije
Slovenj Gradec, 19. 5. 2022 od 09.00 do 13.00
Konferenca Izobraževanje za družbeno odgovornost je namenjena ravnateljem in direktorjem višjih strokovnih šol, predstavnikom komisij za kakovost, predavateljem, ki sodelujejo pri vzpostavljanju sistema vodenja kakovosti, in vsem, ki jih zanima kakovost izobraževanja v Sloveniji. Na prireditvi bodo podeljena priznanja za naj diplomsko delo, priznanje za naj mentorja in za naj diplomanta. Več >>

Izvaja: Študijski krožek Prisedi, ti zgodbo povem
Rogatec, 19. 5. 2022 od 09.00 do 10.00
Nekoč, nekje, za devetimi gorami so tiste besede, ki nas popeljejo v svet pravljičnih junakov in neskončne domišljije. Pravljica je z nami že od nekdaj. Le malokatere stvari preživijo toliko časa kot pravljica. V čaroben svet ljudskih in avtorskih pravljic bomo popeljale otroke prve in druge triade OŠ Rogatec. Več >>

Izvaja: Klub študentov Lendava
Žalec, 19. 5. 2022 ob 09.00
Skupaj s strokovnjakinjo z Irske go. Sive Bresnihan bomo odkrivali možnosti, kako naj organizacije za izobraževanje odraslih postanemo (še) bolj trajnostno naravnane. Več >>

Izvaja: Občina Razkrižje
Šafarsko, 19. 5. 2022 od 09.00 do 11.00
Center za socialno delo Pomurje, Enota Ljutomer skupaj s prostovoljci in Občino Razkrižje pripravlja mesečna srečanja za starejše občane. Namen programa je ustvariti varen prostor za pogovor, pomoč in sklepanje novih prijateljstev. Vsebine so prilagojene starejšim občanom in obsegajo: pogovor, deljenje izkušenj, tematska srečanja, aktivnosti na prostem, medgeneracijsko povezovanje. V Tednu vseživljenjskega učenja, se bomo na srečanju zbrali pred Knjižnico in čitalnico Razkrižje ter se odpravili na pohod po gozdnih poteh v smeri reke Mure. Na poti bomo spoznavali zdravilne rastline. Več >>

Izvaja: Vrtec Jesenice
Koroška Bela, 19. 5. 2022 od 09.00 do 10.00
V okviru Tednov vseživljenjskega učenja 2022 v Vrtcu Jesenice v enoti Cilke Zupančič organiziramo obisk babic in dedkov. Več >>

Izvaja: Osnovna šola dr. Mihajla Rostoharja Krško
Krško, 19. 5. 2022 ob 09.00
2 učenki Osnovne šole Mihajla Rostoharja Krško bosta otrokom v vrtcu Krško brali pravljice s kamišibajem. Več >>

Izvaja: Zdravstveni dom Krško
Krško, 19. 5. 2022 ob 09.00
Zdravstveni dom Krško vabi na test hoje na 2km, ki bo potekal na večnamenski poti ob Savi. Na dogodku boste dobili individualno oceno vaše telesne pripravljenosti. Več >>

Izvaja: Ljudska univerza Krško
Artiče, 19. 5. 2022 od 09.00 do 12.00
Člani krožka Univerze za tretje življenjsko obdobje pri LU Krško » Spoznajmo kraje« bodo obiskali kraj Artiče. Podali se bodo po tematski poti "ARTIŠKI VRELEC ENERGIJE", sledil bo še ogled Banove domačije in predstavitev kraja. Vse skupaj bi trajalo cca 4 ure. Več >>

Izvaja: Društvo Univerza za tretje življenjsko obdobje Škofja Loka
Škofja Loka, 19. 5. 2022 od 09.00 do 12.00
Na računalniški delavnici se boste naučili kako poiskati turistično namestitev, kako uporabljati e-storitev v zdravstvu, javni upravi, trgovino, računalniške pasti. Obvezne predhodne prijave. Več >>

Izvaja: Razvojno informacijski center Slovenska Bistrica
Slovenska Bistrica, 19. 5. 2022 od 09.00 do 12.00
Google Drive je varno mesto za varnostno kopiranje in dostop do vseh vaših datotek iz poljubne naprave. Druge uporabnike lahko brez težav povabite k ogledovanju, urejanju ali komentiranju poljubnih datotek ali map. Naučili se boste uporabe in spoznali prednosti te aplikacije. Več >>

Izvaja: Zveza kulturnih društev Lendava
Lendava, 19. 5. 2022 od 09.00 do 11.00
Minuta za zdravje je prireditev namenjena zdravju za vse starostne razrede. Predavalo se bo o zdravem načinu življenja, prehranjevanja,... Več >>

Izvaja: Zeliščna kmetija Gorska roža Špela Pogelšek s.p.
Pečica, 19. 5. 2022 ob 09.00
Mačja meta je zanimiva in trpežna trajnica, ki jo sadimo zaradi modro zelenih aromatičnih listov in vijoličnih cvetov, ki se dolgo ohranijo. V naravi najdemo okoli 250 različnih vrst. Uspevajo na vlažnih gorskih terenih, travnikih in gozdnih robovih Evrope, Azije in severne Afrike. Kako je dobila ime in katere zdravilne učinke ima, pa vam predstavimo v naših spletnih zeliščarskih nasvetih, ki jih najdete na YouTube kanalu Knjižnice Šmarje pri Jelšah. Več >>

Izvaja: Univerza za tretje življenjsko obdobje
Škofja Loka, 19. 5. 2022 od 09.00 do 12.00
Na delavnici bo mentor Domen Kokelj predaval in udeležencem na primerih predstavil kako poiskati turistično namestitev, e storitev v zdravstvu, naročanje javna uprava, naročanje artiklov s trgovine, kakšne so trenutne računalniške pasti. Več >>

Izvaja: Radio Maksi d.o.o.
Ljutomer, 19. 5. 2022 od 09.00 do 12.40
V sklopu Tednov vseživljenjskega učenja 2022 se bodo zvrstila tedenska javljanja in napovedniki dogodkov za prihajajoče dni in tedne. Tedenska javljanja bodo v posneta in predvajanja v dnevnem delu. Več >>

Izvaja: Razvojno informacijski center Slovenska Bistrica
Slovenska Bistrica, 19. 5. 2022 od 09.00 do 12.00
Kaj je canva in kako deluje? Hiter pregled, kaj nam canva vse ponuja? VIDEO vsebine, ki jih lahko naredimo s cavno. Več >>

Izvaja: Srednja gradbena, lesarska in vzgojiteljska šola Novo mesto
Novo mesto, 19. 5. 2022 od 09.20 do 12.30
Dijaki 3. letnikov predšolske vzgoje bodo pod mentorstvom prof. Nemanič zaigrali igrico Mačji sejem otrokom iz vrtca Sonček Semič. Sledijo dve delavnici; likovna in didaktična. Otroke se popelje na ogled šole in celotnega Šolskega centra Novo mesto. Organizator: Dina Šmalc Več >>

Izvaja: Ljudska univerza Jesenice
Jesenice, 19. 5. 2022 od 09.30 do 11.00
Z otroci dveh skupin Vrtca Jesenice bomo pilotno izvedli medgeneracijsko aktivnost DIDA. Otroci bodo ob podpori mentorjev upokojencev, vzgojiteljic in izobraževalcev odraslih izdelali didaktično tablo DIDA. Delavnice bodo potekale po vnaprej pripravljenem urniku za skupini KUŽA in SOVICE. Več >>

Izvaja: Vrtec Radenci - Radenski mehurčki
Kapelski Vrh, 19. 5. 2022 od 09.30 do 10.15
Igralne urice za otroke stare od 6 do 15 mesecev, ki niso vključeni v vrtec. Igrače bodo prilagojene starosti otrok. Otroci se bodo spoznavali z vrtčevskih okoljem, starši pa bodo imeli priložnost poklepetati z vzgojiteljico o razvojnih posebnostih otrok in se družiti med seboj. Več >>

Izvaja: Zavod Cerber - mediacija, svetovanje, izobraževanje
Novo mesto, 19. 5. 2022 od 09.30 do 10.30
Vsi poznamo ideal konstruktivnega pogovarjanja, ampak v praksi pa gre to velikokrat v napačno smer. Spoznali se boste s tehnikami, ki vam lahko pomagajo pri pripravi in izvedbi težavnih pogovorov. Več >>

Izvaja: OŠ Polhov Gradec, POŠ Šentjošt
Šentjošt nad Horjulom, 19. 5. 2022 od 09.30 do 11.00
Na obisk v šolo bodo prišli bodoči prvošolci. Skupaj z učenci prvega, drugega in tretjega razreda bodo imeli pravljično in ustvarjalno urico. Šolarji se bodo bodočim prvošolcem predstavili tudi s plesom in pesmijo. Bodoči prvošolci bodo izdelali ročno lutko, ki jo bodo lahko odnesli domov. Več >>

Izvaja: Osnovna šola Stročja vas - enota vrtec
Stročja vas, 19. 5. 2022 od 09.30 do 11.00
V dopoldanskem vrtcu bomo na igrišču vrtca izvedli prireditev za babice in dedke. S plesom, petjem in deklamacijo bodo se predstavile vse skupine vrtca, v starosti od 1-6 let. Otroci predšolske skupine bodo povezovali program z napovedjo točk po skupinah. Po programu bo na igrišču vrtca sledila pogostitev ob druženju. Več >>

Izvaja: Srednja zdravstvena šola Murska Sobota
Rakičan, 19. 5. 2022 od 09.30 do 11.30
Dijaki Srednje zdravstvene šole Murska Sobota vabijo starejše (nad 65let), da zopet sedejo v šolske klopi. Namen prireditve: - Razvijati socialno komponento/medvrstniško in medgeneracijsko druženje in povezovanje - Spoznati in ohranjati dediščino in izkušnje starejše generacije - Spoznati in spodbujati uporabo računalnikov in pametnih telefonov Več >>

Izvaja: Srednja zdravstvena šola Murska Sobota
Rakičan, 19. 5. 2022 od 09.30 do 11.30
Dijaki Srednje zdravstvene šole Murska Sobota bodo na šolskem dvorišču izvedli druženje s starejšimi ob različnih športnih aktivnostih. Namen prireditve je spodbujati telesno aktivnost in zdrav življenjski slog pri starejših, medgeneracijsko druženje. Več >>

Izvaja: Vikica Štingl - spletni marketing s. p.
Murska Sobota, 19. 5. 2022 ob 10.00
Predavanje na temo Kako do večje prodaje s pomočjo influencerjev bo potekalo v MIKK-u, Trubarjev drevored 4, 9000 Murska Sobota. Več >>

Izvaja: Andrejka Rejc s.p.
Postojna, 19. 5. 2022 ob 10.00
V hitenju modernega sveta, ki ceni le rezultate, je stres naš vsakdanji spremljevalec. Nekateri ljudje spontano obvladajo stres, medtem pa se moramo ostali tega zavestno naučiti. Kaj je pomembno vedeti za učinkovito zmanjševanje stresa, kateri so drobnimi triki, ki nam pri tem pomagajo, kako moramo usmeriti svojo miselnost in kakšno spremembo lahko dosežemo z dihalnimi tehnikami, vse to in še več izveste na predavanju z naslovom: VEČJI SMO OD STRESA v okviru tedna vseživljenjskega učenja. Z vami bom Andrejka Rejc, po izobrazbi zdravnica, vendar se zadnja leta veliko ukvarjam s coachingom, hipnozo, tradicionalno kitajsko medicino, skratka z vsem, kar človeku pomaga živeti bolje. Več >>

Izvaja: Hiša sadeži družbe Žalec in Društvo prijateljev mladine Žalec
Žalec, 19. 5. 2022 od 10.00 do 08.00
V okviru TVU 2022 bomo izvedli številne aktivnosti, predavanja in delavnice: Falun Dafa - meditacija z Žigo Požunom; Izgorelost in njene pasti, pogovor s psihologom Andrejem Pešcem; Okrepimo hrbtenico (Laura Banko); Likovna delavnica za odrasle (Ema Kumperger); Kuharska delavnica z Milico Goubar in Mileno Novšak; Koronarni klub - vadba za srčne bolnike; Slovenščina za tujce (Andreja Podkoritnik) in Tečaj slovenskega jezika za migrante iz Ukrajine (Galina Malovšek); Urice pletenja z Marjeto Hudovernik; Joga (Jasna Mikola); Izmenjevalnica oblačil; Kulinarična delavnica - suši (Mladinski center Žalec); Samooskrba (ekocivilna iniciativa Slovenije); Urice pletenja (kvačkanje hobotnic); Delavnica samooskrbne in sobivanjske skupnosti; Računalniška delavnica (Martin Puhek, Rok Soderžnik); Epilepsija - kako se osvoboditi iz primeža bolezni (Simona Emeršič); Foto krožek (Marko Poček); Intenzivne dihalne vaje za imunski sistem (Rok Bostič): Zvočna kopel z energijskim prenosom (Rok Bostič);Učna pomoč; Uporaba pametnih telefonov ... Več >>

Izvaja: Osnovna šola Litija, Podružnica s prilagojenim programom
Litija, 19. 5. 2022 od 10.00 do 11.30
Učiteljice prvošolcev odpeljejo bodoče prvošolčke na spoznavni in prijetno poučni sprehod do gozdne učilnice. Več >>

Izvaja: Knjižnica Cirila Kosmača Tolmin
Tolmin, 19. 5. 2022 ob 10.00
Vabljeni v galerijo Knjižnice Cirila Kosmača Tolmin na predstavitev knjige Kjer veter spi Damjana Šinigoja, predsednika Jamarske zveze Slovenije in pisatelja (projekt Bralnice pod slamnikom ... ob Soči). Srečanje avtorja z dijaki Gimnazije Tolmin in osnovnošolci iz Zgornjega Posočja. Več >>

Izvaja: Osnovna šola Mirana Jarca Črnomelj
Črnomelj, 19. 5. 2022 ob 10.00
Za učence, ki so uspešno opravili Bralno značko, bomo na šoli pripravili prireditev, na kateri jim bo pisateljica Nataša Konc Lorenzutti svečano podelila priznanja o uspešno opravljeni Bralni znački. Več >>

Izvaja: Knjižnica Dravograd
Dravograd, 19. 5. 2022 od 10.00 do 11.00
Na srečanjih ob kavi se bomo pogovarjali o knjigah, ki smo jih prebrali in jih želimo priporočiti drugim. Sodelujemo tudi v branju za odrasle KOROŠCI PA BUKVE BEREMO. Vabljeni! Več informacij lahko dobite v knjižnici. Več >>

Izvaja: OZARA, Enota Zasavje
Trbovlje, 19. 5. 2022 od 10.00 do 11.00
Predavanje je namenjeno obveščanju in ozaveščanju o težavah v duševnem zdravju, o soočanju z njimi in iskanju ustrezne pomoči. Predavanju bo sledila podelitev izkušnje duševne bolezni uporabnice Ozare. Več >>

Izvaja: Dom Hmelina, dom za strejše občane, d.o.o.
Radlje ob Dravi, 19. 5. 2022 od 10.00 do 11.00
Popestritev dneva z slovensko ljudsko pesmijo z pomočjo Ženskega pevskega zbora Splošne bolnišnice Slovenj Gradec. Več >>

Izvaja: Vesta Vanell
Metlika, 19. 5. 2022 ob 10.00
Vabljeni v Hišo sadeži družbe Metlika na delavnico Mandale z Vesto Vanell. Mandala je struktura popolnosti, sestavljena iz različnih znakov, simbolov, figur in likov. Mandala je sanskrtska beseda za krog, red in osrediščenje, največja in najpomembnejša simbolika pa je razmevanje minljivosti. Nič ne ostane večno. Mandala je priljubljen pripomoček za meditacijo in zmanjševanje stresa. Kreativno risanje mandal je vrsta meditacije, s katero se umirimo in lažje živimo vsak moment. Več >>

Izvaja: Alenka Kukman s.p.
Črnomelj, 19. 5. 2022 od 10.00 do 12.00
Udeleženci programov socialne aktivacije ZIK Črnomelj bodo z zeliščarko Alenko Kukman uredili in dopolnili zeliščni vrt Zikosad. Več >>

Izvaja: OŠ Franceta Bevka Tolmin
Tolmin, 19. 5. 2022 ob 10.00
Predstavitev poklica gasilec in ogled gasilne postaje Tolmin. Predstavitev gasilnih avtomobilov in preizkus otrok v vlogi gasilcev. Več >>

Izvaja: OŠ dr. Antona Debeljaka Loški Potok
Kranjska Gora, 19. 5. 2022 od 10.00 do 18.00
Literarnega junaka Kekca že vsak pozna. Vsak bi bil rad tak kot on (pogumen, neustrašen, prijazen, …).Letos bomo na zaključno ekskurzijo učence prve triade odpeljale v Kekčevo deželo. Bodo res pogumi kot Kekec? Učenci bodo lahko spoznali življenje kakršno so živeli naši predniki. Trdo in težko. Če pa bodo srečali še Bedanca, pa bo dogodivščina še toliko bolj zanimiva. Več >>

Izvaja: MOCIS, Center za izobraževanje odraslih Slovenj Gradec
Slovenj Gradec, 19. 5. 2022 od 10.00 do 12.00
Namen delavnice je spodbuditi udeležence k ponovni rabi starih oblačil, ki so bodisi dotrajana, neustrezne velikosti ali niso več v skladu s trenutnimi smernicami oblačenja. Veliko takšni oblačila potrebujejo le nekaj domišljije in predelave, da bodo zopet pritegnila pozornost Več >>

Izvaja: Razvojna agencija Kozjansko, OE Ljudska univerza Šentjur
Šentjur, 19. 5. 2022 od 10.00 do 12.00
Ali ste se kdaj vprašali kako ste uspešni pri branju, razumevanju besedil in pisanju sporočil? Ali imate dovolj razvite matematične spretnosti, da z njimi uspešno delujete v vsakdanjem življenju? Na Ljudski univerzi Šentjur vam lahko z vprašalnikom SVOS (Spletni vprašalnik ocenjevanja spretnosti) omogočimo, da si individualno izmerite svoje kompetence. Testiranje je brezplačno in ne skrbite, rezultati bodo vidni zgolj vam. Več >>

Izvaja: Večgeneracijski center Andeški hram
Slovenj Gradec, 19. 5. 2022 od 10.00 do 12.00
Tudi tokrat bomo uporabili naše pridne roke in dali mašti prosto pot. Uporabili bomo stara ponošena oblačila in iz njih bodo nastale lepe unikatne obleke. Delavnico bodo vodile Irena in Kristina. Več >>

Izvaja: Založba Malinc Aleš Cigale s.p
Medvode, 19. 5. 2022 od 10.00 do 11.00
Zakaj je ljubiteljska kultura pomembna? S čim bogati kulturno krajino? V čem je ljubiteljska kultura v Medvodah posebna? Koliko je zanjo pomembno literarno posredništvo? Sodelujeta: Gregor Rozman, Agata Trojar, moderira: Irena Sonc Šlenc Povezava: https://youtu.be/rjT9g_2ETXQ Več >>

Izvaja: Osnovna šola Puconci
Puconci, 19. 5. 2022 od 10.00 do 11.30
Delavnice bodo potekale v učilnici/cah. Povabljeni gostje (starejše občanke društva in babice ali dedki) nam bodo prikazale ročna dela in izdelke. Skupaj z učenci jih bomo izdelovali in jih nato tudi razstavili. Več >>

Izvaja: ISIO Svetovalno središče Murska Sobota
Beltinci, 19. 5. 2022 od 10.00 do 13.00
Individualni svetovalni razgovori z udeleženkami v programu Socialna aktivacija za Romske ženske; svetovanja in vrednotenja znanj za namene pridobitve novih znanj, izobrazbe ali nacionalne poklicne kvalifikacije. Več >>

Izvaja: Mladinski center Celje
Celje, 19. 5. 2022 od 10.00 do 11.30
Ena osnovnih in poglavitnih nalog mladinskega centra je nudenje pomoči in podpornih aktivnosti mladim za uresničitev njihovih lastnih idej. Izvajalec: Mladinski center Celje, Mariborska cesta 2, 3000 Celje Več >>

Izvaja: Dnevni center ŠENT Ajdovščina
Ajdovščina, 19. 5. 2022 od 10.00 do 12.00
Pozdravljeni, umetniki po duši. Pri nas je umetniški kotiček za vas. Tukaj lahko sledite svojemu navdihu in ustvarite tisto, kar vam srce poželi. Slikate lahko z različnimi tehnikami, ustvarjate lahko s tempera barvicami, akrilnimi barvami, oblikujete glino ali das maso, barvate na steklo. Tukaj smo, da za vas ustvarimo umetniško, sproščeno vzdušje, v katerem lahko zlijete svojo dušo na papir, platno ali v umetnino iz gline. Na vašo željo bomo vaše izdelke tudi razstavili v Lavričevi knjižnici. Zaradi lažje organizacije nam svojo udeležbo sporočite na tel 05 364 38 50 ali e-naslov svetovalka.dc-ajd@sent.si Več >>

Izvaja: Ribiška družina Radeče
Hotemež, 19. 5. 2022 od 10.00 do 11.30
Na tiskovni konferenci bo predstavnikom medijev in širše javnosti predstavljen potek letošnjega Svetovnega prvenstva v lovu rib s plovcem za mlade. Krovna organizacija Ribiška zveza Slovenije je namreč organizacijo prvenstva zopet zaupala na tem področju že izkušenima ribiškima družinama in sicer Ribiški družini Radeče ter Ribiški družini Sevnica. Omenjeni sta namreč tovrstno tekmovanje organizirali in izvedli že leta 2012. Na konferenci bodo predstavljeni temeljni poudarki tekmovanja: le-to bo organizirano na reki Savi, ki je bogata z različnimi ribami; tekmovalna trasa je umeščena v naravno okolje, ima zgrajene betonske podeste in tako tekmovalcem omogoča odlične pogoje za tekmovanje. Organizatorji velikega dogodka bodo na konferenci poleg tekmovalnega programa predstavili tudi promocijske aktivnosti, s katerimi bodo udeležence, njihove spremljevalce ter obiskovalce vabili k obisku naših krajev oziroma k spoznavanju kulturnih in naravnih vrednot našega okolja. Več >>

Udeleženci bodo spoznali pogoste rastline, ki se jim moramo v primeru občutljivosti odpovedati, ker povzročajo kontaktne alergije, dihalne stiske, težave pri zaužitju hrane ali pijače in druge neprijetnosti Več >>

Izvaja: Univerza za tretje življenjsko obdobje pri Knjižnici Šmarje pri Jelšah
Šmarje pri Jelšah, 19. 5. 2022 od 10.00 do 12.00
Vabljeni, da z mentorico Ido Nova skozi vodene dihalne vaje in meditacijo izkusite ravnotežje okusov življenja. Več >>

Izvaja: OŠ Kozara Nova Gorica
Kromberk, 19. 5. 2022 od 10.00 do 11.30
Pet delavnic z različnimi aktivnostmi za otroke v oddelku vrtca z namenom socialnega vključevanja otroka s posebnimi potrebami. Prvi del vključuje: pravljico, pogovor ob pravljici, dramatizacijo pravljice z lutkami ter ilustriranje pravljice. Več >>

Izvaja: Osnovna šola Poldeta Stražišarja Jesenice
Jesenice, 19. 5. 2022 od 10.10 do 10.55
V okviru TVU 2022 organiziramo lutkovno delavnico Zvezdica Zaspanka. Učenci 4. razreda NIS bodo pripravili in odigrali lutkovno predstavo za učence posebnega programa. Več >>

Izvaja: Knjižnica Ksaverja Meška Slovenj Gradec
Slovenj Gradec, 19. 5. 2022 od 10.30 do 11.30
Knjižnica sodeluje z uporabniki dnevnega centra Ozara, mesečno beremo, izmenjujemo bralne resnice ter življenjske izkušnje. Več >>

Izvaja: BELBLED d.o.o.
Novo mesto, 19. 5. 2022 od 10.30 do 11.30
Moč glasbe se pokaže tudi pri sproščanju in krepitvi naših energijskih centrov. Ob sproščujoči zvočni kopeli spoznajte kristalno harfo, tibetanske sklede, dežno palico, … Bodite v udobnih oblačilih, s seboj imejte jogijsko blazino in odejo. Jogijske blazine si lahko izposodite tudi na RIC-u. Več >>

Izvaja: Dom Tisje
Litija, 19. 5. 2022 od 10.30 do 11.30
V domu Tisje - enota Litija bo potekala bralna ura za naše stanovalce v sodelovanju s knjižnico Litija. Več >>

Izvaja: Zavod Ornament, Maribor
Slovenska Bistrica, 19. 5. 2022 od 10.30 do 12.00
Vpogled v drugačno gibanje in kulturo. Izkušanje značilnih gibov in slik orientalskega plesa. Starejšim želimo prikazati gibanje, ki je prijetno in preprosto, hkrati pa spodbuje prožnost telesa. Več >>

Izvaja: Šolski center Kranj - Medpodjetniški izobraževalni center
Kranj, 19. 5. 2022 od 11.00 do 13.00
»Zaposlitvena kavarna« je organizirana po principu hitrih zmenkov. Vsak razgovor udeleženca z delodajalcem traja sedem minut. V teh sedmih minutah imata priložnost, da se drug drugemu predstavita, izpostavita svoje prednosti in se odločita ali bosta v prihodnosti sodelovala. Ciljna skupina: dijaki, študentje, brezposelni Kraj: Šolski center Kranj, Kidričeva 55, učilnica 551 in 552 Več >>

Izvaja: Varstveno delovni center Črnomelj
Črnomelj, 19. 5. 2022 ob 11.00
Tekmovanje v balinanju med uporabniki Varstveno delovnega centra Črnomelj in učenci OŠ Milke Šobar Nataše. Več >>

Izvaja: Šolski center Kranj - Medpodjetniški izobraževalni center
Kranj, 19. 5. 2022 od 11.00 do 12.00
Podjetniško razmišljanje je v poslovnem svetu zelo pomembno. Kako priti do idej, kako jih uresničiti, s katerimi težavami se bomo srečevali in kako jih reševati. S primeri iz svoje bogate podjetniške kariere nam bo področje pobliže predstavil g. Marko Lotrič, direktor podjetja Lotrič Meroslovje d.o.o. Kraj: Šolski center Kranj, Kidričeva 55, velika predavalnica Več >>

Izvaja: Založba Malinc Aleš Cigale s.p
Medvode, 19. 5. 2022 od 11.00 do 12.30
Kako pomembna je posredniška vloga prevajalcev v različnih državah po svetu? Kakšna je njihova vloga v ZDA, Španiji in Kataloniji, v arabskih državah ter v Rusiji? Kaj določa ta kulturna okolja in kakšna je sploh vloga prevajalcev v njih? Sodelujejo: Lawrence Schimel (ZDA, Španija), Simona Škrabec (Slovenija, Katalonija), Ruth Ahmedzai Kemp (Združeno kraljestvo), moderira: Katarina Kogej Povezava: Več >>

Izvaja: Osnovna šola IV Murska Sobota
Murska Sobota, 19. 5. 2022 od 11.00 do 12.00
Naša šola, Osnovna šola IV Murska Sobota, je šola s prilagojenim programom. Izvajamo prilagojeni program devetletne osnovne šole z nižjim izobrazbenim standardom in posebni program vzgoje in izobraževanja. Izvajamo tudi vzgojni program domov za učence s posebnimi potrebami, mobilno specialno-pedagoško službo, nudimo pa tudi podporo otrokom iz rednih šol ter njihovim staršem v okviru Skupine za podporo inkluziji. Pomembno se nam zdi, da seznanjamo in informiramo širšo javnost o naši šoli in naših učencih, ki so otroci in mladostniki s posebnimi potrebami. S tem prispevamo k večjemu razumevanju in sprejemanju oseb s posebnimi potrebami. V mesecu maju nas bodo kar dvakrat obiskali učenci Osnovne sole I Murska Sobota. Razkazali jim bomo šolo, predstavili naše programe in odgovorili na vprašanja učencev. Upamo, da bomo uspeli razbiti kakšen predsodek in si želimo čim več taksnih obiskov tudi v bodoče Več >>

Izvaja: AZ Ljudska univerza Velenje
Velenje, 19. 5. 2022 od 11.00 do 12.00
Osnovno znanje slovenskega jezika bomo pridobivali dne 02.06.2022 od 12. ure v prostorih Ljudske univerze. Vabljeni! Več >>

Izvaja: Osnovna šola Griže
Griže, 19. 5. 2022 od 11.20 do 12.00
Učenka naše šole živi 11 let z diabetesom, s katerim se je marsikaj naučila in skozi šport spoznavala, da je lahko življenje z diabetesom aktivno in zdravo ter kako pomembno je gibanje. Učencem devetošolcem je predstavila svojo življenjsko zgodbo ter ugotovitve, ki jih je zapisala v raziskovalni nalogi. Spodbudila jih je k drugačnemu razmišljanju in pogledu na življenje, da lahko drugačno življenje živimo aktivno ter enakovredno ostalim. Več >>

Izvaja: Osnovna šola Griže
Griže, 19. 5. 2022 od 11.20 do 12.00
Učenka naše šole živi 11 let z diabetesom, s katerim se je marsikaj naučila in skozi šport spoznavala, da je lahko življenje z diabetesom aktivno in zdravo ter kako pomembno je gibanje. Učencem devetošolcem je predstavila svojo življenjsko zgodbo ter ugotovitve, ki jih je zapisala v raziskovalni nalogi. Spodbudila jih je k drugačnemu razmišljanju in pogledu na življenje, da lahko drugačno življenje živimo aktivno ter enakovredno ostalim. Več >>

Izvaja: Grafika Soča, d.o.o.
Nova Gorica, 19. 5. 2022 od 11.30 do 12.15
GRAFIKA SOČA je bila ustanovljena konec leta 1947 kot manjša knjigoveznica, kjer so po vrnitvi Primorske k matični domovini pomagali pri urejanju gradiva za Goriški arhiv. Leta 1961 je bil kupljen prvi tiskarski stroj, s čimer se je začel razvoj tiskarskega dela proizvodnje. Od leta 2007 je Grafika Soča članica Skupine Mladinska knjiga. Danes Grafika Soča v celoti obvladuje proces nastanka tiskovin; od priprave za tisk, tiska, do različnih vrst vezav. Več >>

Izvaja: OŠ Polhov Gradec, POŠ Šentjošt
Šentjošt nad Horjulom, 19. 5. 2022 od 11.55 do 12.40
Z učenci 1., 2. in 3. razreda bomo raziskovali, spoznavali in se preizkusili v starih otroških igrah, ki so se jih nekoč igrali naši dedki in babice. Več >>

Izvaja: Šolski center Kranj - Medpodjetniški izobraževalni center
Kranj, 19. 5. 2022 od 12.00 do 13.00
Pojem vitka proizvodnja je v poslovnem svetu že dodobra uveljavljen. Pobliže nam bo principe vitke proizvodnje predstavil g. Miha Vedenik iz podjetja Lean rešitve. Več >>

Izvaja: OŠ Karla Destovnika - Kajuha Ljubljana
Ljubljana, 19. 5. 2022 od 12.00 do 13.00
Z učenci se bomo zbrali v knjižnici in skupaj, s knjižničarko Marto, brali ter poustvarjali po zanimivi in poučni zgodbi. Več >>

Izvaja: Založba Malinc Aleš Cigale s.p
Medvode, 19. 5. 2022 od 12.30 do 14.00
Kako pomembno je za manjše slovenske založbe povezovanje v domačem in mednarodnem okolju? Kako so za njihov razvoj pomembni evropski projekti? Kje je pri sodelovanju v evropskih projektih Slovenija? Kaj to pomeni za slovenske avtorje? Kdo so veliki slovenski avtorji? Sodelujejo: Jana Bauer (KUD Sodobnost International), Mateja Lazar (Motovila, CED), Mateja Sužnik (Založba Zala), moderira: Barbara Pregelj Povezava: https://youtu.be/USAO4IpEL0o Več >>

Izvaja: OŠ Kozara Nova Gorica
Dobrovo, 19. 5. 2022 od 12.30 do 13.15
Delavnica je namenjena spodbujanju samostojnega učenja in dela doma. Učenci 6. razredov bodo spoznali različne načine bolj učinkovitega učenja. Več >>

Izvaja: OŠ Franceta Bevka Tolmin
Tolmin, 19. 5. 2022 od 12.45 do 13.45
Seznanili se bodo s pomenom humanitarnosti in prostovoljstva ter na ta način spoznali dejavnost Rdečega križa Tolmin in drugih humanitarnih organizacij, njihovo delovanje in pomen. V tem okviru bodo spoznali tudi pomen in delovanje enot za zaščito in reševanje. Več >>

Izvaja: BVD-Ravne d.o.o.
Ravne na Koroškem, 19. 5. 2022 od 13.00 do 15.00
Naša družba se stara in prav tako zaposleni v našem podjetju. S sporočili na plakatih in razgovori z vodstvom bomo opozorili na izzive, ki jih prinaša staranje zaposlenih in razlike med generacijami. Govorili bomo o pomenu usposabljanja in razvoja kompetenc za uspešno opravljanje dela ter o nujnosti sprememb obnašanja starejših - skrb za večjo prilagodljivost ter pripravljenost za pridobivanje novih znanj in spretnosti. Opozorili bomo tudi na velik pomen prenosa znanj in spretnosti na mlajše sodelavce in obratno. Več >>

Izvaja: UPI - ljudska univerza Žalec
Žalec, 19. 5. 2022 ob 13.00
Kratka predstavitev divje hrane iz naše okolice ter uporaba le-te v kulinariki in v zdravilne namene. Več >>

Izvaja: Osnovna šola Koroški jeklarji
Ravne na Koroškem, 19. 5. 2022 od 13.00 do 14.30
Učenci bodo spoznali, kako pripravimo vrt za sajenje. Posejali bodo različna zelišča in posadili jagode in maline. Spoznali in ogledali si bodo meto, meliso, navadno rabarbaro, rman, navadno plahtico ... Na koncu bodo vrt tudi dobro zalili in naredili zastirko. Več >>

Izvaja: Center za izobraževanje in kulturo Trebnje
Trebnje, 19. 5. 2022 od 13.00 do 13.45
Svetovanje pri izvajanju projektov ESRR in EKSRP: predstavitve navodil za izvajanje projektov za projekte, ki se sofinancirjo iz ESRR in EKSRP ter praktični primeri izvedbe Več >>

Izvaja: Osnovna šola Janka Ribiča Cezanjevci
Cezanjevci, 19. 5. 2022 od 13.00 do 15.00
Učenci razredne stopnje OŠ Janka Ribiča Cezanjevci bodo za bivše zaposlene, upokojeno osebje, splošne bolnišnice v Rakičanu, pripravili gledališko-plesni program. Popestrili bodo njihov vsakdan in se podružili z mlajšimi generacijami. Prireditev bo potekala v prostorih SB Murska Sobota - Rakičan. Več >>

Izvaja: Ljudska univerza Ptuj
Ormož, 19. 5. 2022 od 13.00 do 16.00
V sklopu mednarodnega dneva družin vas v Centru za družine Špajza vabimo na Družinsko igralnico. Z nami bosta brata Malek, ki bosta poskrbela za raznorazne aktivnosti za male in velike. Več >>

Izvaja: Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije
Celje, 19. 5. 2022 od 13.15 do 14.45
Mednarodno znanstveno konferenco bosta otvorila govora osrednjih govorcev; dr. Panagiotis (Takis) Damaskopoulos, School of Economics and Business, Kaunas University of Technology, Lithuania: »Rethinking Education Systems in the Context of the Fourth Industrial Revolution« in dr. David Dawson, University of Gloucestershire Business School, United Kingdom: »Being Leaders of Learning: The Qualities and Skills of Leadership in Higher Education« Več >>

Izvaja: Radio Murski val d.o.o.
Murska Sobota, 19. 5. 2022 ob 13.20
Tedenska 5 minutna javljana z aktualnimi novicami in napovedjo prireditev TVU v prihajajočih dneh oz. tednu. Več >>

Izvaja: OŠ Ivana Cankarja Vrhnika, enota Lošca
Vrhnika, 19. 5. 2022 od 13.20 do 15.00
Učenci se bodo naučili izdelati naravno kremo za roke, ki jo bodo po končani delavnici lahko odnesli domov. Več >>

Izvaja: Invel, d.o.o.
Velenje, 19. 5. 2022 od 13.30 do 15.00
Promocija Programa vključevanja oseb, ki so pred izgubo zaposlitve, v ukrepe na trgu dela - PRIPRAVLJENI NA SPREMEMBE 2019-2022 (Projekt SPIN- KRVS) in računalniškega e-usposabljanja za izboljšanje digitalnih kompetenc. Več >>

Izvaja: Osnovna šola Vuzenica
Vuzenica, 19. 5. 2022 od 13.30 do 15.00
Učenci od 6. do 9. razreda. Učenci spoznavajo in razvijajo spretnosti 3D risanja. Objekte si ogledajo iz treh strani ter se skozi risanje digitalno opismenjujejo. Pri tem urijo svojo predstavo in uporabo računalnika. Več >>

Izvaja: Center za izobraževanje in kulturo Trebnje
Trebnje, 19. 5. 2022 od 13.45 do 14.30
Svetovanje pri izvajanju projektov ESRR in EKSRP: predstavitve navodil za izvajanje projektov za projekte, ki se sofinancirjo iz ESRR in EKSRP ter praktični primeri izvedbe Več >>

Izvaja: Založba Malinc Aleš Cigale s.p
Medvode, 19. 5. 2022 od 14.00 do 15.30
Je pomembno, katerega spola je urednik in/ali urednica? Je tudi kriterij spola eden od kriterijev, po katerem izbira knjižne naslove? So založbe, v katerih knjige izbirajo ženske, drugačne? Kako kulturno okolje vpliva na uredniško literarno posredništvo? Sodelujejo: Susana Aliano Casales (Urugvaj), Andrea Garza (Mehika), Nora Lía Sormani (Argentina), África Ramírez Fernández (Španija), moderira: Polona Konjedic. Pogovor bo v španščini in bo opremljen s slovenskimi podnapisi. Povezava do posnetka: https://youtu.be/OzDm5djvW40 Več >>

Izvaja: Šolski center Kranj - Medpodjetniški izobraževalni center
Kranj, 19. 5. 2022 od 14.00 do 15.00
Strokovni posvet z delodajalci je namenjen predstavitvi dejavnosti ŠC Kranj delodajalcem v regiji. Kraj: Šolski center Kranj, Kidričeva 55, učilnica 551 in 552 Več >>

Izvaja: Mladinski center Krško
Krško, 19. 5. 2022 od 14.00 do 17.00
Naš Srečko zopet osvaja ulice Krškega. Brcali bomo žogo, se lovili, risali in igrali različne družabne igrice. Se vidimo na Vidmu! Več >>

Izvaja: Šolski center za pošto, ekonomijo in telekomunikacije Ljubljana
Ljubljana, 19. 5. 2022 od 14.00 do 15.00
Veste kako ravnati, ko v našem domu zagori? Kje vse so lahko potencialna mesta, kjer v našem domu izbruhne požar? Več >>

Izvaja: OŠ TRŽIŠČE
Tržišče, 19. 5. 2022 od 14.00 do 16.00
Za učence predmetne stopnje bodo po pouku organizirane plesne urice. Učenke 8. in 9. razreda bodo pripravile plesno koreografijo. Učence, ki se jim bodo pridružili, bodo naučile to koreografijo. Sledil bo ples po izbranih glasbenih željah. Več >>

Izvaja: OŠ Franceta Prešerna - podružnična šola Kokrica
Kranj, 19. 5. 2022 od 14.00 do 15.00
Plavanje blagodejno vpliva na telo in duha. V gibanje so vključene skoraj vse mišice, po plavanju pa smo prijetno utrujeni. Počutimo se tudi bolj sproščeno, saj voda očiščuje tako in drugače. IZVAJALEC: Nina Erzin Več >>

Izvaja: Osnovna šola Simona Jenka Kranj, PŠ Goriče
Goriče, 19. 5. 2022 od 14.00 do 15.15
Psi v Sloveniji že nekaj časa niso poznani le kot hišni ljubljenčki, ampak s svojim izostrenim sluhom in vohom vse pogosteje sodelujejo v reševalnih akcijah. Obiskali nas bodo psi reševalci in njihovi lastniki. Psi bodo pokazali kaj vse znajo in zmorejo, njihovi lastniki pa nam bodo razkazali opremo, ter nam obrazložil vse o njihovem delu. Več >>

Izvaja: Gimnazija in srednja šola Rudolfa Maistra Kamnik
Kamnik, 19. 5. 2022 od 14.30 do 15.30
Premiera kratkega filma filma dijaške produkcije z naslovom Luka, spelji se ter premiera kratkega filma profesorske produkcije, z naslovom Ožbej Prvi ter pogovor pogovor z ustvarjalci. Več >>

Izvaja: Večgeneracijski center Andeški hram
Slovenj Gradec, 19. 5. 2022 od 14.30 do 16.00
Vabljeni, da z nami, ob kavici ali čaju, poklepetate o vsakdanjih aktualnih in manj aktualnih temah v nemškem jeziku. Delavnico bo vodila prijazna gospa, Viktorija Zanoškar. Več >>

Izvaja: Žensko rokometno društvo Škofja Loka
Škofja Loka, 19. 5. 2022 od 14.45 do 15.30
Na rokometni urici bodo udeleženke spoznale nekaj osnov rokometa, predstavili bomo tudi pravila igre in odigrali poskusno rokometno tekmo. Obvezne predhodne prijave. Več >>

Izvaja: Knjižnica Velenje
Šmartno ob Paki, 19. 5. 2022 od 15.00 do 17.00
Svetovni dan čebel obeležujemo 20.maja. Dan prej se bomo v Knjižnici Šmartno ob Paki družili in ustvarjali na temo čebelarstva. Obiskala nas bosta tudi dva lokalna čebelarja. Več >>

Izvaja: Zdravstveni dom dr. Franca Ambrožiča, Postojna
Postojna, 19. 5. 2022 od 15.00 do 18.00
Center za krepitev zdravja pripravlja občinski test hoje na 2 kilometra. Testirali bodo telesno pripravljenost posameznika. Udeležencem svetujejo, da se udobno oblečejo in obujejo. Več >>

Izvaja: Ljudska univerza, Zavod za izobraževanje odraslih in mladine Lendava
Dolga vas, 19. 5. 2022 od 15.00 do 16.30
CŠOD v okviru projekta Večnamenski romski centri kot inovativna učna okolja za otroke v romskem naselju Dolga vas v večnamenskem centru organizira delavnico, v okviru katere bodo spoznavali uro in se pogovarjali o tem, kako teče čas. Več >>

Izvaja: 3. gimnazija Maribor
Maribor, 19. 5. 2022 od 15.00 do 16.00
Glasbeno-scensko predstavo ZVEZDA JE ROJENA, so dijaki lll. gimnazije pod vodstvom mentorjev pripravili na osnovi filmske predloge A Star Is Born z Lady Gaga in Bradlyjem Cooperjem. Več >>

Vsakodnevno življenje od nas zahteva prehiter tempo in povzroča ogromno stresa. Naučili se bomo, kako se sprostiti skozi postopke meditacije. Več >>

Izvaja: Založba Malinc Aleš Cigale s.p
Medvode, 19. 5. 2022 od 15.30 do 17.00
Knjižni vplivneži (blogerji, instagramerji, ustvarjalci podkastov in vlogov postajajo čedalje bolj prepoznavnejši tako kot med založbami in knjigotržci, ki so še posebej posebno v tem kovidnem času, ko so bile knjigarne in tudi knjižnice zaprte, iskale iskali novih poti do bralcev, bralci pa do informacij o knjigah, ki so jih lahko kupili po spletu. V procesu sodelovanja tako z enimi kot drugimi so se razvile različne oblike promocije, ki bralce vračajo h knjigam in branju ter spodbujajo sodelovanje in povezovanje. Sodelujejo: Urška Bračko (Booknjiga), Ajda Lalič (Ajda naklada), Sandra (Do zadnje strani), Beti Črešnovar (Knjižni bar), moderira: Alenka Štrukelj (Literarna lekarna). Povezava: https://youtu.be/bfwnuH122LI Več >>

Na mednarodni znanstveni konferenci bomo organizirali tudi Academic Leadership Forum na temo: Academic leadership for the sustainable future: academic impact for society, evidence-based decision-making and leading for transformation Več >>

Izvaja: Kinološko društvo Storžič
Bistrica pri Tržiču, 19. 5. 2022 ob 16.00
V okviru akcije Naučite se nekaj novega v dveh minutah smo posneli kratek video z naslovom "5 vaj za vzgojo psa". Video je dosegljiv na: https://www.youtube.com/watch?v=S-DaQBKTlB0. Prav tako bo video z izobraževalno vsebino na voljo na FB profilih koordinatorja in drugih podizvajalcev TVU. Več >>

Izvaja: Alpa Aleš Breznikar s.p.
Radeče, 19. 5. 2022 od 16.00 do 17.00
V avtentični papirniški delavnici sredi naravnega okolja bodo obiskovalci spoznali značilno poznosrednjeveško tehnologijo in skupaj s papirmoharjem tudi sami naredili polo papirja. Dandanes papir le še redki izdelujejo ročno in zato je toliko bolj cenjen. Uporabljajo ga predvsem likovni umetniki, popišejo ga za diplomatske listine, priznanja, čestitke in voščila, saj je na pogled veliko lepši kot navaden papir in tudi bolj obstojen, kompakten. Na dogodku bodo razdeljeni listi z recepturo in postopkom izdelave papirja. Predstavljeni bodo tudi izdelki iz ročno izdelanega papirja. Več >>

Izvaja: Plesni studio Novo mesto
Novo mesto, 19. 5. 2022 od 16.00 do 17.00
Hip-hop je v tem trenutku zagotovo najpopularnejši kulturni pojav med mladimi. Začelo se je na ulicah, v parkih… Mladi so prinesli zvočnike, bobne in ostale inštrumente in se naveličani uličnega nasilja raje zavrteli ob zvokih, ki so prihajali iz mešalne mize DJ-a. Zabava se je iz ulice preselila tudi v plesne dvorane, kjer ne manjka poskočnih in energičnih gibov, predvsem pa zabavnih druženj. Tam nastajajo plesne koreografije trenutno najbolj popularnih videospotov (Usher, Justin Timberlake, Beyonce, Janet Jackson,…), plesni gibi novega hip hopa, za katere je značilno spreminjanje besede v gib, ko plesalci s telesom in gibom prikazujejo besedilo glasbe. Vabimo vas, da se nam pridružite na dnevih odprtih vrat Plesnega studia Novo mesto. Več >>

Izvaja: OŠ Preska
Medvode, 19. 5. 2022 od 16.00 do 18.00
Dan odprtih vrat bo v četrtek, 19. 5. 2022 Potekale bodo različne aktivnosti - tutorski kotiček, izmenjava, stojnice osmošolcev projekta Preska rešuje izzive, razstave vezenje, likovno snovanje in čebelarski krožek, priprava hrane in prodaja, druženje. Aktivnosti bodo potekale od 16.00 do 18.00. Ob 17.00 bo krajša kulturna prireditev. Več >>

Izvaja: Šolski center Kranj - Višja strokovna šola
Kranj, 19. 5. 2022 od 16.00 do 18.00
Informativni dan v obliki predavanja. Predstavitev formalnih in neformalnih programov Izobraževanja odraslih na ŠC Kranj. Več >>

Izvaja: Ljudska univerza Kranj, center za izobraževanje in kulturo
Kranj, 19. 5. 2022 od 16.00 do 18.00
Pri obvladovanju življenjskih izzivov vam bo v pomoč poznavanje lastnih spretnosti – v čem ste dobri in kaj lahko še izboljšate. Srečali se boste z nalogami iz vsakdanjega življenja in delovnega okolja ter ocenili besedilne, matematične in spretnosti reševanja problemov v računalniškem okolju. Rezultati ocenjevanja vam bodo v pomoč pri odločitvah za nadaljnje učenje in izobraževanje ter spremembo poklicne ali zaposlitvene poti. Prijave: svetovanje@luniverza.si do 17. 5. 2022. Več >>

Izvaja: UPI - ljudska univerza Žalec
Žalec, 19. 5. 2022 ob 16.00
Savinjska TV bo poskrbela za snemanje, montažo in objavo tv prispevka o čebelarjevem izumu BeeCom in o trajnosti. Več >>

Izvaja: Osnovna šola Prežihovega Voranca Ravne na Koroškem
Ravne na Koroškem, 19. 5. 2022 od 16.00 do 17.30
Učenci osnovne šole Prežihovega Voranca, kateri obiskujejo folklorno skupino, bodo na druženje povabili svoje babice in dedke. Skupaj bodo odšli v park. Na ploščadi v parku bodo učenci ob spremljavi harmonike zaplesali plese, ki so se jih naučili v tem šolskem letu. Nato bodo učenci na enostaven način pokazali ples svojim babicam in dedkom. Pri plesu se jim bodo nato pridružili tudi oni. Gre za spodbujanje medgeneracijskega povezovanja, spoštovanja in vključevanja v različne skupine. Menim, da bomo s skupnim plesom polepšali dan tako našim učencem kot tudi njihovim babicam in dedkom. Več >>

Izvaja: Kultprotur
Gornja Radgona, 19. 5. 2022 od 16.00 do 19.00
Vabljeni na Izmenjevalnico oblačil in knjig, ki bo v četrtek, 19. maja 2022, med 16. in 19. uro, pred Mladinskim centrom v Gornji Radgoni. Prosimo vas, da so oblačila čista in v dobrem stanju (brez lukenj, neprijetnega vonja,...), takšna, kot bi jih želeli tudi sami odnesti s seboj domov in jih obleči. Kosov oblačil ne štejemo. Prineseš in odneseš kar želiš. S seboj pa prinesite še dobro voljo in veselje do druženja! Več >>

Izvaja: MOCIS, Center za izobraževanje odraslih Slovenj Gradec
Slovenj Gradec, 19. 5. 2022 od 16.00 do 18.30
Spoznajmo zdravilna moč divjih rastlin, ki jih srečujemo na spomladanskih sprehodih. Nekaj koristnih nasvetov na to temo bo podala gospa Lenka Bruder, zeliščarka z dolgoletnimi izkušnjami. Več >>

Izvaja: Nacionalni inštitut za javno zdravje, Območna enota Ravne na Koroškem
Ravne na Koroškem, 19. 5. 2022 od 16.00 do 18.00
Spodbujanje gibanja skozi igro, obujanje starih iger na prostem, ki so se jih igrali že naši starši, dedki, babice,... Več >>

Izvaja: CDI Univerzum
Ljubljana, 19. 5. 2022 od 16.00 do 19.00
Potrebujete javno veljavno listino o znanju slovenščine za uradne namene (npr. za pridobitev slovenskega državljanstva), zato morate opraviti izpit iz slovenščine? Na delavnici se seznanite z zgradbo izpita in rešite vzorčni test. Z aktivnim sodelovanjem si lahko zagotovite boljše rezultate na izpitu. Več >>

Izvaja: Zasavska ljudska univerza
Zagorje ob Savi, 19. 5. 2022 od 16.00 do 17.30
Vam sporazumevanje v slovenskem jeziku povzroča preglavice? Pridružite se nam na kavici in pogovoru, kako je lahko učenje prijetno in zabavno, saj bomo sproščeno in brez zadreg krepili govorjenje in nastopanje v slovenskem jeziku. Več >>

Izvaja: Večgeneracijski center Andeški hram
Slovenj Gradec, 19. 5. 2022 od 16.00 do 17.30
Ker se ljudje zelo radi družimo in poveselimo, tokrat vabljeni, da se vključite v naš zbor, da svoje glasove združimo v pesem. Naj se nas sliši. Zbor bo vodila Ana Dušica. Več >>

Izvaja: Društvo upokojencev Zreče
Zreče, 19. 5. 2022 od 16.00 do 19.00
Na delavnici bomo pod mentorstvom pripravljali različne polnovredne zdrave jedi, ki jih lahko vključimo v vsakdanji jedilnik. Spoznali bomo recepte in način priprave jedi, ki jih bomo na koncu tudi degustirali. Več >>

Dijaki Srednje šole za storitvene dejavnosti in logistiko; smer ustvarjalec modnih oblačil so pripravili razstavo svojih kreacij, ki so jih ustvarili pod budnimi očesi svojih mentorjev. Več >>

Izvaja: Center za dopisno izobraževanje Univerzum
, 19. 5. 2022 od 16.00 do 19.00
Potrebujete javno veljavno listino o znanju slovenščine za uradne namene (npr. za pridobitev slovenskega državljanstva), zato morate opraviti izpit iz slovenščine? Na delavnici se seznanite z zgradbo izpita in rešite vzorčni test. Z aktivnim sodelovanjem si lahko zagotovite boljše rezultate na izpitu. Potrebne so predhodne prijave najkasneje do 17.5. 2022 Več >>

Izvaja: Hiša sadeži družbe Metlika
Metlika, 19. 5. 2022 ob 16.00
V Hiši Sadeži družbe Metlika vas vabimo na kreativno delavnico. Izdelovali bomo priročne izdelke, s katerimi se bomo predstavili na Dnevu prostovoljstva v Ljubljani. Več >>

Izvaja: Šolski center Slovenske Konjice - Zreče
Slovenske Konjice, 19. 5. 2022 od 16.30 do 19.30
Izkoristite možnost, da brezplačno ocenite svoje spretnosti z vprašalnikom SVOS. Vprašalnik je namenjen individualnemu ocenjevanju in je primeren za odrasle vseh starosti. Več >>

Izvaja: Savinjski UPI
Žalec, 19. 5. 2022 ob 16.30
Člani bralnega študijskega krožka vas vabimo, da se nam pridružite na majskem srečanju. Naša osrednja tema je literarno ustvarjanje, vzniklo v nas v času korone. Pogovor bo stekel tudi o prebranih knjigah. Več >>

Izvaja: Glasbena šola Celje
Celje, 19. 5. 2022 od 16.30 do 19.00
Nastop učencev osnovne stopnje od 1. do 4. razreda bo potekal v Koncertni dvorani Glasbene šole Celje. Spremljajte nas na www.glasbena-sola-celje.si ter na naši FB in instagram strani. Vstop je prost, vabljeni! Več >>

Prof. Dorsaf Ben Malek s partnerske Lebanese International University bo izvedla virtualno predavanje Digital storytelling as a didactic tool in English teaching pri predmetu Poslovna angleščina 3 nosilke mag. Katarine Čander Podgoršek. Več >>

Izvaja: CDI Univerzum
Ljubljana, 19. 5. 2022 od 17.00 do 18.30
Spretno komuniciranje in uspešno vplivanje zahteva visoko raven osebnih veščin. Spretnosti poslušanja, dajanja povratnih informacij, ustrezno postavljanje vprašanj, razumevanje telesne govorice, uspešno ravnanje v konfliktnih situacijah, od avtentičnosti do dobrega vplivanja, so teme delavnice. Vabljeni, vsi, ki želite izboljšati komunikacijske spretnosti. Več >>

Izvaja: Društvo DVIG - U3ŽO
Dragomer, 19. 5. 2022 od 17.00 do 19.00
V bralnem krožku Od pravljice do lutke otroci, stari od 4 do 7 let, poslušajo pravljice in poustvarjajo pravljične junake v lutkah. Otroci spoznavajo samo pravljice slovenskih avtorjev ali slovenske ljudske pravljice. Na vsakem srečanju najprej poslušajo – vzgojiteljica jim pripoveduje pravljico, nato ustvarjajo pravljične junake v lutkah – prstnih, na palici ali v papirnih lutkah, in po izdelavi lutke imajo možnost oživiti svoje lutkovne junake z igro v improviziranem lutkovnem gledališču. Ob tem razvijajo sposobnosti pozornega poslušanja, zbranosti, notranje zadovoljstvo, pozitivno samopodobo, vrednote, besedni zaklad, ljubezen in spoštovanje do slovenskega jezika. Več >>

Izvaja: Zavod Notranji izvir
Novo mesto, 19. 5. 2022 od 17.00 do 18.00
Vabimo vas na predavanje »Odnosi in nasilje«. Kakšna je razlika med odnosom in nasiljem v odnosu? Kako prepoznamo, da se odnos sprevrača v nasilje? Kaj lahko naredimo, če doživlja nasilje naša prijateljica, soseda, znanka? Kaj bi bilo dobro, da bi o nasilju v družini vedele učiteljice in vzgojiteljice, da bi lažje razumele težave otrok iz takšnih družin? Predavata: Maja Papež Iskra, v okviru Zavoda Notranji izvir svetovalka za osebno rast, life coach in vodička po notranjih svetovih, ter Mojca Dobnikar, ena od ustanoviteljic SOS telefona in zatočišča za ženske in otroke – žrtve nasilja in sodelavka v akcijah osveščanja o nasilju (»Kaj ti je, deklica?«). Več >>

Izvaja: Gimnazija Franceta Prešerna
Kranj, 19. 5. 2022 ob 17.00
Kolikokrat se nam zdi, da smo besedilo prebrali, potem pa ne vemo, o čem govori. Podobno se nam dogaja tudi pri poslušanju. Človeka poslušamo, ampak ne vemo, kaj nam je povedal. Na delavnici, ki jo bo vodila naša profesorica slovenščine Nika Lampret bomo spoznali določene bralne tehnike in tehnike poslušanja. Pozabavali pa se bomo tudi s kakšno zanimivo zgodbo. Več >>

Izvaja: Bojana Škorjanc s.p.
Celje, 19. 5. 2022 od 17.00 do 18.30
Predstavitev modnih trendov 2022 in nasvetov, kako ter na kakšen način uporabiti stare kose oblačil in dodatkov, da bomo stopili šik in prerojeni v poletje 2022. Delavnica bomo izpeljali s pomočjo butika Beone, prodaja modnih oblačil Bojana Škorjanc s.p., Stanetova ulica 12, Celje. Več >>

Izvaja: Knjižnica Velenje
Velenje, 19. 5. 2022 od 17.00 do 18.00
Ob poslušanju zgodbice bomo otrok popeljalo v svet jogijskih položajev (asan). Preko pravljičnih asan otrok spoznava zmožnosti svojega telesa, razvija svoje koordinacijske in motorične spretnosti, izboljšuje pa se tudi njegova telesna drža. Več >>

Izvaja: Srečališče, društvo za psihoterapijo in skupinsko delo
Celje, 19. 5. 2022 od 17.00 do 18.30
Delavnica je usmerjena k vzpostavljanju ravnovesja na fizični, čustveni in mentalni ravni, k povezovanju, sodelovanju in ustvarjanju novih možnosti za posameznika in skupnost. Delavnico vodi sistemska psihoterapevtka Sabina Rožen, Srečališče, društvo za psihoterapijo in skupinsko delo, Vodnikova ulica 13, Celje. Več >>

Izpitno obdobje. Iskanje službe. Korona in druge bolezni. In še in še … Cel kup težkih situacij, ki lahko zaradi nepredvidljivosti načnejo naše notranje ravnovesje in slabo vplivajo na duševno zdravje. Kaj lahko storimo, da iz njih odidemo čim bolj nepoškodovani in nam ne pridejo do živega? Morda si že zasledil_a čedalje bolj popularen angleški izraz resilience - psihološka odpornost/prožnost. Gre za drže, ki nam pomagajo, da se lahko soočimo s stresnimi sitaucijami, ne pa da pred njimi bežimo ali se jim izmikamo. Če misliš, da bi ti prav prišla kakšna vaja za krepitve odpornosti, se nam pridruži! Več >>

Izvaja: Zdravstveni dom Ajdovščina
Ajdovščina, 19. 5. 2022 od 17.00 do 19.00
Preizkus hoje na 2 km. Je enostaven in varen test, na katerem s pomočjo hitre hoje (kot jo udeleženec zmore in pri tem ne ogroža svojega zdravja), izmeri telesna zmogljivost (zmogljivost srca, ožilja in dihal). Na podlagi rezultatov zdravstveni strokovnjaki svetujejo, kakšna je za posameznika najbolj ustrezna in zdravju prijazna telesna dejavnost ali športna vadba. Preizkus je brezplačno dostopen. Več >>

Izvaja: Center za dopisno izobraževanje Univerzum
, 19. 5. 2022 od 17.00 do 18.30
Spretno komuniciranje in uspešno vplivanje zahteva visoko raven osebnih veščin. Spretnosti poslušanja, dajanja povratnih informacij, ustrezno postavljanje vprašanj, razumevanje telesne govorice, uspešno ravnanje v konfliktnih situacijah, od avtentičnosti do dobrega vplivanja, so teme delavnice. Vabljeni, vsi, ki želite izboljšati komunikacijske spretnosti.. Predhodne prijave do 17.5. 2022 Več >>

Izvaja: KD Hiša čez cesto
Šenčur, 19. 5. 2022 od 17.00 do 19.00
Igranje starih namiznih iger: špana, namizno kegljišče, marjanca, tombola, šah Na voljo bodo replike starih namiznih iger. Obiskovalci bodo spoznali, kako so se včasih igrali otroci in odrasli. Spoznali bodo pravila iger in uživali v tekmovalnosti. Več >>

Izvaja: Javni zavod Cene Štupar - CILJ
, 19. 5. 2022 od 17.00 do 19.00
Si želite, da bi vaš najstnik drugače pristopal k učenju? Imate občutek, da izgublja motivacijo za šolo? Ne ve, zakaj bi vztrajal pri učenju ali delu za šolo? Ne veste, kako bi ga motivirali k delu?  Si želite nekaj spremeniti?  Pridružite se delavnici "Kako motivirati najstnika za učenje".   Na srečanju boste odkrili marsikaj, kar vam bo koristilo v vsakdanu, saj vam bo Nada Zupančič, karierna svetovalka, motivatorka in in družinska terapevtka predstavila najnovejša spoznanja o najstnikih in učenju, hkrati pa vključila tudi konkretne nasvete in primere iz njene dolgoletne prakse inštruiranja osnovnošolcev in treh najstnikov.  Na delavnici boste dobili odgovore na vprašanja: 📌Glavne pasti učenja v svoji sobi.  📌Zakaj je dostikrat brezvoljen in kako ga spraviti iz te brezvoljnosti? 📌 Kako  mu pomagati pri osmišljanju? 📌 Kaj mu je v pomoč pri tem, kako se lotiti učenja? 📌 Ali si že zna organizirati delo in kako se tega lahko nauči? 📌 Kako si bo več zapomnil? (dober rezultat tudi motivira k nadaljnjemu delu). Več >>

Izvaja: Posoški razvojni center
Tolmin, 19. 5. 2022 od 17.00 do 19.00
V okviru Dneva za kakovost bomo na voden klepet povabili udeležence izbranih izobraževalnih aktivnosti na daljavo, ki so jih obiskovali v tem šolskem letu ali pa jo trenutno še obiskujejo. Povprašali jih bomo o izkušnjah, zadovoljstvu, željah in potrebah glede vključevanja v izobraževanja na daljavo in o tem, kakšne podpore bi si z naše strani še želeli. Na Posoškem razvojnem centru, enota ljudska univerza smo pred dvema letoma - zaradi nastalih razmer - začeli izvajati izobraževalne aktivnosti in nuditi strokovno podporo udeležencem na daljavo. S fokusno skupino bi radi dobili globlji vpogled v kakovost izvajanja naših aktivnosti na daljavo in dragocene informacije za nadaljnji razvoj. Udeleženci bodo v pogovoru z moderatorko lahko izrazili svoje mnenje o: - kakovosti naše izpeljave izobraževanja na daljavo, - ustreznosti učnih virov in gradivih, - strokovni podpori posamezniku pri učenju na daljavo. Več >>

Izvaja: Savinjski UPI
Žalec, 19. 5. 2022 ob 17.00
Čebelar Jože Smrkolj bo predstavil izum BeeConn, napravo za uspešno čebelarjenje na daljinski nadzor. Več >>

Izvaja: Založba Malinc Aleš Cigale s.p
Medvode, 19. 5. 2022 od 17.00 do 18.30
Knjižni sejmi so v koronskem času doživeli večje pretrese, večinoma so se uspešno preselili na splet. Pa je spletna oblika sejma povsem enaka tisti, ki jo obiskovalci izkusijo v živo? Kaj vse se na sejmih dogaja? Komu so namenjeni? Zakaj je vredno obiskovati knjižne sejme? Kako pomagajo pripeljati prave knjige v roke pravih bralcev? Sodelujejo: Laura Niembro (knjižni sejem FIL Guadalajara), Antonio M. Ávila (izvršni direktor Združenja španskih založnikov, knjižni sejem Liber), Izaskun Ellakuriaga (Gerediaga Elkartea, knjižni sejem v Durangu), moderira: Barbara Pregelj. Pogovor bo v španščini in bo opremljen s slovenskimi podnapisi. Povezava do posnetka: https://youtu.be/bMEYhFpKWKs Več >>

Izvaja: Loreta Vlahović, s.p.
Velenje, 19. 5. 2022 od 17.00 do 18.00
Samooskrba je vedno večja potreba. Ker nimamo vsi možnosti vrtov, pa si lahko pridelamo nekaj užitnih rastlin kar na balkonu. Vabljeni na prikaz zasaditve. Več >>

Izvaja: Osnovna šola Brezno - Podvelka
Brezno, 19. 5. 2022 od 17.00 do 18.30
Učenke in učenci mladinskega pevskega zbora OŠ Brezno-Podvelka bodo organizirali koncert za sošolce, učitelje in zunanje obiskovalce. Več >>

Izvaja: VRTEC BELTINCI ENOTA »CIGELČEK« MELINCI
Murska Sobota, 19. 5. 2022 od 17.00 do 19.00
Ob mednarodnem dnevu družin pripravljamo medgeneracijsko srečanje. Na srečanje smo povabili vrtčevske otroke, starše in stare starše. Na trim stezi bomo telovadili, zato priporočamo športno opremo. Malica in pijača bosta iz lastnega nahrbtnika. S to prireditvijo želimo obuditi družabna srečanja in poudariti, kako pomembne in sproščujoče so skupne gibalne aktivnosti v naravi. Več >>

Izvaja: Občina Hoče Slivnica, Pohorska cesta 15, 2311 Hoče
Orehova vas, 19. 5. 2022 od 17.00 do 18.30
V okviru tednov TVU bomo pripravili tečaj "Temeljni postopki oživljanja", ki bo potekal na dveh lokacijah centra VeGeC. Glavni in poglavitini namen tečaja je, da se naučimo ukrepati pri srčnem zastoju odraslega in otroka, uporabiti AED in pravilno in učinkoviti ukrepati pri zapori dihalne poti s tujkom. Več >>

Izvaja: Ljudska univerza Ormož
Ormož, 19. 5. 2022 od 17.00 do 19.00
Tečaj MCO kuharski mojster se bo izvedel v dveh srečanjih in bo sestavljen iz krajše teoretične podlage, ki jo bo pripravila Ajda Kovačič, magistrica inženirka prehrane. Predstavila nam bo osnove in aktualne smernice zdravega prehranjevanja. K pozitivnim učinkom na zdravje namreč lahko prispevamo tudi z zdravimi prehranskimi izbirami in vnaprej načrtovanimi jedilniki. Nato bo kuhalnico prevzel kuhar Igor Štamol, ki nas bo vodil skozi pripravo obrokov ter z nami delil skrivnosti kuharskih mojstrov. Vsebina delavnic: sokovi za čiščenje telesa Več >>

Izvaja: Osnovna šola Franja Goloba Prevalje
Prevalje, 19. 5. 2022 od 17.00 do 18.00
Učenci OŠ Franja Goloba Prevalje (matična šola in podružnice) ter Vrtec Krojaček Hlaček se bodo na zaključni prireditvi predstavili z različnimi dejavnostmi: z recitacijami, s petjem, plesom in z igranjem na različne instrumente. Rdeča nit prireditve bo branje, mesto bralne značke. Prireditve se bodo udeležili tudi številni pomembni zunanji gostje. Več >>

Izvaja: Društvo prekmurskih mažoretk Bakovci
Bakovci, 19. 5. 2022 od 17.00 do 18.00
Predstavitvenega generalka prekmurskih mažoretk za državno prvenstvo Mažoretne zveze Slovenije, ki se bo odvijalo v Brežicah. Več >>

Izvaja: Društvo upokojencev za Selško dolino
Železniki, 19. 5. 2022 od 17.00 do 19.00
Na delavnici bomo skupaj izdelali svojo unikatno broško, s posebno tehniko vezenja - vbadanja različnih šivov. Obvezne predhodne prijave. Več >>

Izvaja: Zasavska ljudska univerza
Zagorje ob Savi, 19. 5. 2022 od 17.00 do 18.30
Na delavnici bodo udeleženci spoznali in preizkusili različne vaje za ohranjanje miselne vitalnosti. Delavnica bo potekala na prostem, kar bo še dodatno pripomoglo k sproščenemu vzdušju in lažjemu razmišljanju. Več >>

Izvaja: Plezalna šola Peter Mrak s.p.
Tolmin, 19. 5. 2022 od 17.30 do 19.00
Pod strokovnim vodstvom Petra Mraka se lahko preizkusite v premagovanju vertikale in spoznate čare športnega plezanja. Naredite prve prijeme na steni in se povzpnite v višino! Dogodek je namenjen otrokom starim od 5 do 14 let. V dobri uri, ko boste z nami vam bo Peter pomagal, da boste v steni preplezali čimvišje. Za oddih se boste spoznali z vozli, ki se jih uporablja pri plezanju, naredili pa bomo tudi kakšno fotografijo za spomin. Za delavnico potrebujete le športno opremo in športno obutev, ostalo vam priskrbimo mi. Mogoče najdete kakšen odgovor na vaša vprašanja tudi med vprašanji, ki jih najbolj pogosto zastavijo varovanci Petrove plezalne šole: https://preplezaj.si/npv/ Več >>

Izvaja: Inštitut gibanja
Murska Sobota, 19. 5. 2022 ob 17.30
Zdrava hrbtenica – vadbeni program za vse, ki imate težave s hrbtenico ali kar tako, da poskrbite za vsakodnevno kvalitetno funkcioniranje in razbremenitev svoje hrbtenice. Več >>

Izvaja: UTŽO Črnomelj
Črnomelj, 19. 5. 2022 od 17.30 do 19.00
V programu miselna telovadba udeleženci spoznajo kako funkcionirajo človeški možgani in predvsem, kaj lahko sami storimo, da spodbudimo njihovo delovanje in tudi v zrelih letih ohranimo dober spomin, saj je znano, da spomin peša, če ga ne urimo. Spoznali bodo različne vaje za urjenje spomina, jih na zabaven način skupaj preizkusili v skupini, dobili bodo tudi koristna navodila in primere za 'domačo telovadbo oz. nevrobiko'. Več >>

Izvaja: PŠ ŠTANJEL
Štanjel, 19. 5. 2022 od 17.30 do 18.30
Gre za učno predstavitev, ki je namenjena medvrstniškemu in medgeneracijskemu druženju na šolskem vrtu. Učenci bodo prevzeli vlogo učiteljev in svojim staršem, starim staršem in sovrstnikom predstavili učilnico na prostem in sicer na šolskem vrtu. Staršem bodo pokazali svoje izdelke in izvedli praktične delavnice ter se predstavili s kratkim programom. Več >>

Izvaja: Kulturno društvo Črneče
Črneče, 19. 5. 2022 od 18.00 do 20.00
Člani Dramske skupine Črneče bomo skupaj z režiserko Miro Mori Hribar predstavili delo skupine in nove člane povabili, da se v jeseni pridružijo na novi predstavi. Več >>

Izvaja: Društvo Lila (Litijski likovni atelje)
Litija, 19. 5. 2022 ob 18.00
Reka Sava, ki Litijo z ovinkom tesno objame, je skrbela za vir pitne vode in hrane, obenem pa zaradi čolnarjenja dajala kruh prebivalcem Litije. Sava je bila tudi vir navdiha Društvu LILA, ki so ji posvetili svojo letno razstavo s katalogom z naslovom Kako so ljudje včasih živeli z reko Savo. Več >>

Izvaja: Hiša sadeži družbe Črnomelj
Črnomelj, 19. 5. 2022 od 18.00 do 21.00
Vabljeni na igro šaha v Hišo Sadeži družbe Črnomelj. Vabljeni vsi, začetniki, ljubitelji šaha in poznavalci. Več >>

Izvaja: Goriška knjižnica Franceta Bevka
Nova Gorica, 19. 5. 2022 ob 18.00
Literarni četrtek: Ženski in moški svetovi slovenske moderne skozi pogled avtoric Tanje Tuma in Cvetke Bevc. Pogovor bo vodila Katja Mihurko Poniž. Dogodek soorganizirata Univerza v Novi Gorici in Goriška knjižnica. Več >>

Izvaja: Center za krepitev zdravja
Kranj, 19. 5. 2022 od 18.00 do 19.30
Karantena, socialna izolacija in distanciranje ter zaprtje nekaterih dejavnosti ob izbruhu pandemije Covid-19 so močno vplivali na naš življenjski slog, ki smo ga bili vajeni. Vplival je celo na vključevanje vadbe v naš vsakdan. Način življenja v takih pogojih nas je privedel k vedenjskim spremembam, mnogi so se v tem stanju lažje prepustili sedečemu življenjskemu slogu in obsedenosti s hrano, v socialno varstvenih ustanovah pa so zaradi ukrepov izolacije in karantene ter kadrovskih stisk opustili dejavnosti, povezane z zdravim življenjskim slogom. Ali je res vse bilo tako? Več o tej temi v predavanju Zdrav življenjski slog: izzivi in pasti Korone. Delavnica traja 60 – 90 minut. Prijave: 030-450-663 ali delavnice@zd-kranj.si do 17.5.2022. Več >>

Izvaja: Mažoretni in twirling klub Kranj
Kranj, 19. 5. 2022 od 18.00 do 20.00
Twirling baton je šport, ki združuje plesne, gimnastične in baletne prvine ter elemente s prav posebno palico. Prijave: mtk.kranj@gmail.com do 12. 5. 2022. Več >>

Izvaja: Mestni muzej Litija
Litija, 19. 5. 2022 od 18.00 do 20.00
V četrtek, 19. maja ob 18. uri, vas vabimo na otvoritev stalnih razstav. Čas korone smo v muzeju dobro izkoristili in pohvalimo se lahko s tremi novimi razstavami. Povsem nova vas vabi k raziskovanju Litije, njenih glavnih znamenitosti. Obnovljeni sta razstavi o rudniku Sitarjevec in reki Savi. Temi se tesno dotikajo identitete naših krajev s predstavitvijo glavnih znamenitosti naše občine. Razstava o Rudniku Sitarjevec s svojo barvitostjo in mineralno pestrostjo vedno očara. Bogata pa je tudi njegova zgodovina in povezanost s topilnico Litija. Otvoritve razstav so bile v zadnjih dveh letih otežene. Veseli in počaščeni bomo, če se nam pridružite na otvoritvi razstav, kjer bomo nazdravili tudi vpisu našega muzeja v razvid muzejev in nagradi, Valvasorjevemu nageljnu, za muzejske razstave, nastale v okviru projekta Dediščina nas povezuje, v kleti muzeja. Več >>

Izvaja: Darja Šumah, s. p., Prebujenje duše
Mežica, 19. 5. 2022 od 18.00 do 19.15
Vsi se kdaj znajdemo v situaciji, ki nas vrže iz tira. Kako odreagiramo? Na miren način ali švigajo strele iz naših oči? Zakaj nas včasih že ena sama beseda čisto iztiri? Mogoče je to samo sprožilec naših potlačenih čustev iz preteklosti? Predstavila bom tečaj zdravljenja čustev: Pot v svobodo. Več >>

Izvaja: Milena de Victory s.p.
Postojna, 19. 5. 2022 ob 18.00
Delavnica je motivacijsko – transformacijska. Na njej bomo podali temelje, zaradi katerih se na lahkotnejši in trajnejši način uresničijo naše srčne želje. Ko prepoznamo v sebi svoje želje, jim sledimo – dosežemo tudi visoke cilje. Vsaka naša misel je informacija, ki jo možgani sprejmejo in na ustrezen način filtrirajo. Če mislimo – da nečesa ne moremo doseči – je to naša resnica. Ko presežemo svoje omejitve, se v nas sprožijo procesi, ki nam pomagajo, da se srčne želje uresničijo na pravi način. Vabljeni – da preizkusite v praksi, na delavnici, kako deluje to zate. Več >>

Izvaja: Knjižnica Ksaverja Meška Slovenj Gradec
Slovenj Gradec, 19. 5. 2022 od 18.00 do 20.00
Strah, bolečina, potovanje v neznano, negotovost, nemoč, neporavnani računi, bes in krivda … S kom deliti ta občutja? Prostovoljci Hospica vam ponujamo svojo roko, uho in čas. Z nami bodo kantavtor Adi Smolar in mladi glasbeniki: Maruša Dobrovoljski (violina), Branko Dobrovoljski (klavirska harmonika) in Amadeja Grešovnik (flavta). Program bo povezovala Andreja Odlazek-Hvalec. Več >>

Javni sklad RS za kulturne dejavnosti, območna izpostava Krško, vabi na odprtje razstave izbranih del likovnega natečaja za učence osnovnih šol v Mestni občini Krško. Več >>

Izvaja: Gornjesavski muzej Jesenice
Jesenice, 19. 5. 2022 od 18.00 do 19.00
V okviru TVU organiziramo srečanje z naslovom Boštjan Omrzel: Dachau leta 1945 skozi Hameršakove spomine, muzejski večer muzejskega društva Jesenice ob Mednarodnem muzejskem dnevu. Več >>

Izvaja: Mediacijsko društvo Bono
Tolmin, 19. 5. 2022 od 18.00 do 19.30
Na ONLINE delavnici boste: - spoznali mediacijsko društvo MD Bono, njegovo delovanje in aktivnosti, ki jih izvaja z namenom širjenja glasu in ozaveščanja javnosti o mediaciji - spoznali njegove aktivne članice, ki se vam bomo na kratko predstavile in z veseljem odgovorile na vsa vaša vprašanja v zvezi s tem alternativnim načinom reševanja vseh vrst konfliktnih situacij - spoznali, kaj je mediacija, kako poteka in kaj so njene prednosti - spoznali konkretne situacije, v katerih je mediacija za vas lahko koristna - v živo videli, kako mediacijsko srečanje izgleda, saj bomo na Zoomu mediatorke v ta namen prikazale tudi kratko igro vlog - po igri vlog lahko aktivno sodelovali tudi v refleksiji in izpostavili morebitna vprašanja in dileme v zvezi z mediacijo Več >>

Izvaja: Območna obrtna zbornica Ajdovščina
Ajdovščina, 19. 5. 2022 od 18.00 do 19.00
PROGRAM DELAVNICE V ČETRTEK, 19.5.2022, ob 18. uri – Osnove fotografije z mobilno napravo – Kako narediti pravo fotografijo za objavo na socialnih omrežjih? – Obdelava fotografij – Praktičen del delavnice Več >>

Izvaja: Založba Malinc Aleš Cigale s.p
Medvode, 19. 5. 2022 od 18.30 do 19.45
Svet visoke kulture je brez nedvomano svet posla. Obstaja pa tudi kultura, ki je bolj prvinska, nastaja ljubiteljsko in se upira vsakršni merkantilizaciji kulturnih manifestacij, tudi literarnih; tako se upira prevladujočim kulturnim vrednotam, ki jih narekujejo institucije. To je protikultura. V tem svetu je izjemno pomembna miselnost »naredi sam«. Kako poteka razširijanje protikulturea? Je zares nekomercialna? So v miselnosti »naredi sam« literarni posredniki sprejemljivi? Zakaj je pomembno razširjanje tovrstne kulture? Sodelujeta: Santi Escribano (Pinto, Španija), Borja Escribano Navajo (Trento, Italija), moderira: David Heredero Zorzo (Bled, Slovenija). Pogovor bo potekal v španščini in bo opremljen s slovenskimi podnapisi. Povezava: https://youtu.be/E241HsAPbv4 Več >>

Izvaja: Kulturno društvo Vres Prevalje
Prevalje, 19. 5. 2022 ob 18.30
Moški pevski zbor Vres Prevalje vabi nove pevce in vse, ki jim je petje blizu, na odprte vaje v mesecu maju 2022. Vaje bodo potekale vsak ponedeljek in četrtek, ob 18.30, na OŠ Franja Goloba Prevalje. Več >>

Izvaja: Knjižnica Šentjur
Šentjur, 19. 5. 2022 od 19.00 do 20.30
Ob predstavitvi potopisnega romana Ujeta v svobodi bomo predstavili potovanje po Avstraliji, ki lahko navduši domala vse popotnike. V zgodbah ljudi, ki jih je avtorica spoznala v Avstraliji, na Fidžiju, Salomonovih otokih in Havajih, se najde vsak od nas. Skozi zgodbe se bomo sprehodili po avstralski puščavi, se srečali s pajki, kačami, kenguruji in koalami, od daleč opazovali avstralske požare, ki so prizadeli Avstralijo in se potapljali z morskimi psi. Ujeta v svobodi je knjižni prvenec Anje Kovačič, svetovne popotnice, novinarke in predstavnice za odnose z javnostmi, ki je zaradi ukinjenih letov ob začetku svetovne pandemije ostala ujeta na Salomonovih otokih. V knjigi ne opisuje zgolj svoje fizične poti – temveč tudi pot spoznavanja in sprejemanja same sebe. Z njo se bo pogovarjala Barbara Gradič Oset. Več >>

Izvaja: Mitjan Črnigoj s.p
Ajdovščina, 19. 5. 2022 od 19.00 do 20.00
Čari poletja se skrivajo tudi v piknikih, zabavah na plaži in drugih dejavnostih. Velikokrat se lahko zgodi, da pozabimo na zdravo prehrano oziroma za kuhanje pogosto niti nimamo časa ali pa nam je preprosto prevroče. Da boste ostali zdravi tudi to poletje, kako enostavno do dobrega počutja iz rok posebnega gosta dr. Klemen Krševan. Prehrana in program do dobrega počutja, pomembnost prehranskih dopolnil. v sodelovanju s HEALTHPOINTE in NUTRILITE. Dogodku bo možno prisostvovati, na dan dogodka, preko facebook livestream-a Več >>

Izvaja: Univerza v Novi Gorici
Vipava, 19. 5. 2022 od 19.00 do 20.30
Znanost na cesti in Univerza v Novi Gorici vabita na predavanje, ki ga bo imel prof. dr. Samo Stanič (Center za astrofiziko in kozmologijo Univerze v Novi Gorici), z naslovom “Novi teleskopi za opazovanje visokoenergijskega vesolja”. Predavanje, ki ga bo moderirala Renata Dacinger, bo potekalo v četrtek, 19. maja 2022, ob 19. uri v dvorcu Lanthieri v Vipavi. Več >>

Izvaja: Zveza paraplegikov Slovenije
Semič, 19. 5. 2022 ob 19.00
Prijazno vabljeni na otvoritev slikarske razstave Zveze paraplegikov Slovenije z belokranjskimi podobami. Razstavo bo odprl predsednik Zveze paraplegikov Slovenije, g. Dane Kastelic, program pa bodo popestrili učenci 5. razreda OŠ Belokranjskega odreda Semič. Razstava bo na ogled do 14. junija 2022. Več >>

Izvaja: Knjižnica Franca Ksavra Meška Ormož
Ormož, 19. 5. 2022 ob 19.00
V bogat in raznolik domišljijski svet vas bodo popeljali pravljičarji iz partnerskih knjižnic. S pripovedovalskim talentom vas bodo prepričali, da pravljice niso zgolj za otroke: Suzana Slavič (Mariborska knjižnica), Brigita Lavrič (Knjižnica Mirana Jarca Novo mesto), Jure Bohinec (Mestna knjižnica Kranj), Aleksandra Papež (Knjižnica Lenart), Vesna Radovanovič (Pokrajinska in študijska knjižnica Murska Sobota). Z ritmi harmonike bo večer popestril glasbeni gost Domen Zadravec, študent Akademije za glasbo v Ljubljani. Dogodek je organiziran v sodelovanju z Mariborsko knjižnico in s partnerskimi in pridruženimi knjižnicami. Več >>

Izvaja: Šaleško kulturno društvo Koleda Velenje
Velenje, 19. 5. 2022 od 19.30 do 22.00
Šaleško folklorno društvo Koleda odpira vrata svojih vaj, kjer se pripravljajo na nastope. V dvorano Gaudeamus vas vabimo, da si ogledate različne zvrsti folklornega plesa. Več >>

Izvaja: Celjski mladinski center
Celje, 19. 5. 2022 ob 20.00
Odlična družba in prijeten ambient MCC kavarne Na preigravanja svetovno znanih uspešnic ali pesmi, napisanih noč pred tem vabimo mlade pevke in pevce, ki bi želeli nastopiti in predstaviti eno ali več pesmi, pri čemer so vam na voljo mikrofon, klavir (pianist) ter akustična kitara. V sodelovanju s KŠOC in MCC, se bomo ponovno družili tudi v novem letu. Informacije: info@vocalbkstudio.com Več >>

Izvaja: Knjižnica Šmarje pri Jelšah
Šmarje pri Jelšah, 19. 5. 2022 od 20.00 do 21.15
Zoran Predin je glasbenik, pesnik, kantavtor in pisatelj. Poznamo ga po odlični glasbi v številnih slovenskih filmih, televizijskih nadaljevankah in gledaliških predstavah, po neštetih že skoraj ponarodelih besedilih ter nepozabnih šansonih. Zadnja leta pa tudi vse bolj kot pisatelja. Vabimo vas na večer, ki ga bomo začinili z besedo in glasbo. Več >>