Iskanje prireditev TVU 2022

Datum dogodka: 20. 5. 2022


Prihodnji dogodki TVU 2022

Ni prihodnjih dogodkov.

Pretekli dogodki TVU 2022

Izvaja: Osnovna šola Vuzenica
Vuzenica, 1. 5. 2022–30. 5. 2022 od 08.20 do 10.15
Učenci 1. razreda. Učenci bodo ob prebiranju slikanice V. G. Simončič: Mala muca v knjižnici spoznali pot knjige od pisatelja do uporabnika. Skozi dogodivščine Male muce in čudovite ilustracije bodo najmlajši bralci spoznali knjižnico ter se naučili, kako lahko v knjižnici najdejo in si sposodijo knjige ter kako z njimi ravnajo. Več >>

Izvaja: Osnovna šola Vuzenica
Vuzenica, 1. 5. 2022–31. 5. 2022 od 14.00 do 17.00
Učenci 4. razreda. S pomočjo orientacijskega pohoda bodo učenci spoznali okolico šole in kraj ter na posameznih oreintacijskih točkah reševali zanimive in poučne naloge. Vadili bodo vzdržljivost in se naučili orientacije po opisani poti. Več >>

Izvaja: OŠ Bistrica ob Sotli
Bistrica ob Sotli, 2. 5. 2022–2. 6. 2022 od 08.30 do 12.30
S četrtošolci bomo spoznavali kulturno dediščino domačega kraja skozi zgodbe in legende. Ogledali si bomo Kravaričevo domačijo v Kunšperku in poslušali zgodbe lastnice Marice Kravarič o življenju kmetov med in v letih po drugi svetovni vojni. Več >>

Izvaja: OŠ Kozara Nova Gorica
Nova Gorica, 3. 5. 2022–31. 5. 2022 od 00.00 do 00.00
Bazar oblačil, ki jih bodo prinesli učitelji. Našo ekološko ozaveščenost bomo razširili tudi na izmenjavo igrač, saj se nam pogosto valijo v kakšnem kotu. Več >>

Izvaja: Gimnazija in srednja šola Rudolfa Maistra Kamnik
Kamnik, 3. 5. 2022–31. 5. 2022 od 00.00 do 24.00
Razstava kot ogledalo našega odnosa do hrane. Sestavljajo jo žalostni posnetki ostankov malice, ki vsak dan romajo nazaj v kuhinjo. Ob tem pa še nekaj dejstev v razmislek. Več >>

Izvaja: OSNOVNA ŠOLA ŠALEK VELENJE
, 6. 5. 2022–10. 6. 2022 od 07.00 do 14.00
Z učenci 9. razredov smo izdelali naravno gnojilo za bujno rast in cvetenje naših rastlin. Pridno smo jedli banane, jih sušili, zbirali in jih zmleli skupaj z jajčnimi lupinami Tako smo izdelali bio gnojilo, ki so ga učenci po simbolni celi prodali svojim domačim in uslužbencem naše šole. Več >>

Izvaja: OSNOVNA ŠOLA ŠALEK VELENJE
, 6. 5. 2022–10. 6. 2022 od 07.00 do 15.00
Učence bom vzpodbujala k branju različnih člankov iz področja globalnega segrevanja. Skupaj bomo odkrivali posledice podnebnih sprememb, ki jih bomo v Slovenji občutili, če ne bomo hitro in odločno zmanjšali toplogrednih plinov. Razpravljali bomo, kako lahko ublažimo podnebno krizo in se taki prihodnosti izognemo. Na koncu bodo učenci izdelali plakate in jih razstavili na šolskem hodniku. Več >>

Izvaja: OSNOVNA ŠOLA ŠALEK VELENJE
, 6. 5. 2022–10. 6. 2022 od 08.00 do 13.00
V šolskih prostorih smo pripravili prav poseben kotiček, kjer lahko učenci prinesejo svoje knjige in si jih izmenjajo. Prava gneča je bila v šolskih odmorih, zanimanje otrok prve triade pa je bilo izjemno. Na tak način vzpodbujamo bralno pismenost in med vrstniško druženje. Več >>

Izvaja: Društvo Hiša kulture v Pivki
Pivka, 6. 5. 2022–27. 5. 2022 ob 10.00
Uroš Weinberger (1975) je uveljavljen vizualni umetnik, ki ustvarja v glavnem na področju figuralnega slikarstva, predvsem slike, risbe in murale, občasno pa tudi instalacije. Njegova dela vselej nastajajo kot odziv na aktualno družbeno dogajanje, pri čemer ga še posebej zanima razmerje med realnostjo in fikcijo. V tem okviru raziskuje takšne ali drugačne konstrukcije realnosti v povezavi z različnimi ideologijami, političnimi ali ekonomskimi interesi ter znanstvenimi in tehnološkimi dosežki. To raziskovanje ga je v zadnjem času, ko vsakdanje življenje poteka vse bolj v računalniškem okolju in na medmrežju, pripeljalo do ustvarjanja virtualnih svetov, kjer med realnostjo in fikcijo ni več trdnih meja, razlikovanje med enim in drugim pa povsem poljubno. Tokratna razstava v ospredje postavlja virtualno, kar naznanja že naslov Metaverse. (Kot navaja Wikipedia, je izraz sestavljenka iz predpone meta in besede universe ter označuje omrežje 3D virtualnih svetov, osredotočenih na socialno povezavo.) Na njej Weinberger predstavlja dela, v katerih le še tu in tam najdemo podobo iz stvarnega življenja; prostore z nenavadnim rastjem, zgoščenim ozračjem in žarečo svetlobo naseljujejo figure v skafandrih, ki jim ne vidimo obraza, zaposlene z opravki, ki jim ne vemo namena. So to ljudje v daljni prihodnosti? Ali v oddaljenih prostorih? So to nemara avatarji, ki nas zastopajo v virtualnih svetovih? In če so, je njihov virtualni svet naša potencialna ali zgolj navidezna resničnost? Več >>

Izvaja: OSNOVNA ŠOLA ŠALEK VELENJE
, 7. 5. 2022–10. 6. 2022 od 07.00 do 15.00
Učenci so izdelali različne modele celic in tako ponovili zgradbo in delovanje prokariontskih in evkariontskih celic. Izdelki krasijo na hodnik. Prav tako, pa so učenci 7. razredov pripravil kratko predstavitev za učence prve triade. Več >>

Izvaja: Šolski center Celje - Gimnazija Lava
Celje, 9. 5. 2022–12. 6. 2022 od 00.00 do 24.00
Vseživljenjsko učenje bomo promovirali tudi na spletu in na družbenih omrežjih s pomočjo uradnih logotipov. Preko e-pošte bomo naše zaposlene opomnili na pomembnost vseživljenjskega učenja. Več >>

Izvaja: Kozjansko.Info
Šmarje pri Jelšah, 9. 5. 2022–12. 6. 2022 od 00.00 do 00.00
Na našem Spletnem časopisu Obsotelja in Kozjanskega kozjansko.info spremljamo aktivnosti, ki potekajo v Obsotelju in na Kozjanskem v okviru TVU, prav tako bomo prisotni na Paradi učenja. Spremljajte nas in poiščite pravi dogodek zase, prav tako pa preberite reportaže z dogodkov. Več >>

Izvaja: Osnovna šola Franja Goloba Prevalje, Enota Vrtec Prevalje, Enota Vrtec Krojaček Hlaček
Prevalje, 9. 5. 2022–31. 5. 2022 od 00.00 do 00.00
Otroci vrtca bodo skupaj s starši in v vzgojiteljicami v mesecu maju 2022 v sklopu TVU 2022 po skupinah v popoldanskem času izvedli pohode v okolici Prevalj. S tem bomo spodbujali gibalni razvoj otrok, družine k aktivnemu preživljanju časa v naravi in aktivno gibanje bo otrokom predstavljalo izziv, saj bodo organizirane aktivnosti daljše, kot jih poznajo iz vrtca. Več >>

Izvaja: LearnIT, Marko Kužner s.p.
Slovenska Bistrica, 9. 5. 2022–12. 6. 2022 od 00.00 do 00.00
Podjetje bo nudilo računalniško podporo dogodkom, pri katerih bomo uporabljali digitalno opremo. Vzpostavili bodo povezave z več računalniki, mikrofoni in pametnimi tablami. Več >>

Izvaja: Šolski center Celje - Gimnazija Lava
, 9. 5. 2022–12. 6. 2022 od 00.00 do 24.00
Na hodnikih šole bomo izobesili plakate in s tem spodbujali pomembnost vseživljenjskega učenja tako pri dijakih, učiteljih, starših,… Več >>

Izvaja: Novice d.o.o.
Slovenske Konjice, 9. 5. 2022–12. 6. 2022 od 00.00 do 00.00
Informirali vas bomo o poteku in prireditvah v okviru Tednov vseživljenjskega učenja, o terminski in lokacijski izvedbi delavnic. Več >>

Izvaja: Srednja zdravstvena šola Celje
Celje, 9. 5. 2022–10. 6. 2022 od 00.00 do 00.00
Na šolski FB smo naložili kratek tekst preko katerega smo seznanili zelo široko množico ljudi, da se začenjajo prireditve v okviru TVU. Šolski FB in instagram obišče precej ljudi in na tak način so seznanjeni z dogodki, ki se odvijajo na šoli in s tem povezano. Tukaj objavimo vse fotografije, ki jih pripravimo na različnih prireditvah. Več >>

Izvaja: Novice, d.o.o.
Slovenska Bistrica, 9. 5. 2022–12. 6. 2022 od 00.00 do 00.00
Tako kot vsako leto bo tudi letos v naših krajih odmevala vsakodnevna najava dogodkov. Medijski sponzor za radijsko oglaševanje je naš Radio Rogla in časopis Bistriške novice. Več >>

Izvaja: Srednja zdravstvena šola Celje
Celje, 9. 5. 2022–12. 6. 2022 od 00.05 do 00.50
Pripravili smo manjšo razstavo, kjer so bili pripravljeni plakati, ki so jih izdelali dijaki. Tematiko in slike sem sama določila, glede na predloge v času TVU, dijaki so pomagali pri ustvarjanju. Želeli smo ponovno poudariti pomen vrednot, ki so vse bolj pozabljene, brez katerih pa na trenutke težko ustvarjamo. Plakate smo namestili po šoli in na tak način seznanili tako zaposlene kot obiskovalce in dijake, da je TVU ponovno med nami. Več >>

Izvaja: Časopis Naše OKO
Lesično, 9. 5. 2022–12. 6. 2022 od 01.00 do 24.00
V času TVU bomo v našem časopisu objavljali tedenski napovednik prireditev in tako občane obveščali ter spodbujali k vključitvi. Prav tako bomo spremljali prireditve in o njih poročali. Več >>

Izvaja: Radio Štajerski val d.o.o. Šmarje pri Jelšah
Šentjur, 9. 5. 2022–12. 6. 2022 od 06.00 do 19.00
Tudi letos bomo aktivno spremljali dogodke v okviru TVU na območju Obsotelja in Kozjanskega, še posebno pozornost bomo namenili Paradi učenja. Novice o dogodkih bomo vključevali v obvestila in povabila poslušalcem, v dnevne novice, kulturne utrinke in javljanja v živo, prav tako bomo dogajanje spremljali na naši spletni strani. Več >>

Izvaja: Gimnazija Jesenice
Jesenice, 9. 5. 2022–31. 5. 2022 od 07.00 do 16.00
V okviru letošnjih Tednov vseživljenjskega učenja odpiramo razstavo »Voda, vir življenja«. Razstava bo na voljo v prostorih Gimnazije Jesenice. Več >>

Izvaja: OŠ Franceta Bevka
Ljubljana, 9. 5. 2022–31. 5. 2022 od 07.00 do 19.00
Pri Simbiozi giba gre za medvrstniško druženje in gibanje. Potekalo bo v mesecu maju. Na spletni strani šole bo objavljen gibalen paket, poln idej, kako preživite popoldneve in jih polepšajte starejšim od vas. V prvem izzivu predlagan čim daljši sprehod na svežem zraku. Na sprehodu naberite šopek svežega cvetja. Več >>

Izvaja: Knjižnica Sevnica
Sevnica, 9. 5. 2022–4. 6. 2022 od 07.00 do 18.00
Knjižnica Sevnica v sodelovanju z Univerzo za 3. življenjsko obdobje Sevnica, vabi na razstavo del članov Univerze za 3. življenjsko obdobje Sevnica. Več >>

Izvaja: Knjižnica Brežice
Brežice, 9. 5. 2022–12. 6. 2022 od 07.00 do 18.30
Splošne knjižnice Dolenjske, Bele krajine in Posavja bomo v mednarodnem letu ribištva in ribogojstva zbirale spomine na temo Življenje ob vodi. Več >>

Izvaja: Osnovna šola Franja Goloba Prevalje
Prevalje, 9. 5. 2022–27. 5. 2022 od 07.30 do 08.20
Učenci 3. triade bodo v okviru programa za duševno zdravje To sem jaz s pomočjo svetovalne delavke razvijali čustvene in socialne kompetence. Na ta način bodo razvijali in krepili svojo psihično odpornost, čuječnost in empatijo. Več >>

Izvaja: Društvo Šola zdravja
Nova Gorica, 9. 5. 2022–11. 6. 2022 od 07.30 do 08.00
Vabimo vas, da se pridružite telovadbi 1000 gibov, vsak dan med 7.30-8.00 (razen nedelje in praznikov). Telovadba se izvaja na ploščadi v Novi Gorici med gledališčem in knjižnico ter v Solkanu na pokritem kotalkališču. Vaje so sestavljene tako, da z rednim izvajanjem omogočijo gibljivost vseh sklepov. Pridružite se in poskrbite za svoje zdravje. Več >>

Izvaja: OŠ Primoža Trubarja Laško PŠ Debro
Debro, 9. 5. 2022–20. 5. 2022 od 07.30 do 07.45
Učenci drugega in tretjega razreda si za vsak dan pripravijo eno kratko pravljico, ki jo predstavijo, oziroma preberejo prvošolcem. Ob koncu jim postavijo še nekaj kratkih vprašanj, s katerimi preverijo njihovo aktivno poslušanje in razumevanje besedila. Skupaj poiščejo nauk zgodbe, povedo kaj jim je všeč in znajo cenit in občudovat starejše otroke, ki jim zgodbico preberejo. Ob tem dobijo učenci dodatno motivacijo za učenje črk, povezovanja in učenje branja. Otroci čustveno podoživijo literaturo z likovnim ali glasbenim predahom. V knjižnici šole pa knjižničarka Metka Planko prebere pravljico vrtčevskim otrokom, ki bodo naslednje leto prišli v šolo. Skupaj podoživijo in čustveno doživijo pravljico in jo obnovijo s kratkimi vprašanji. CILJI OBEH skupin so: - poslušanje pravljic na drugačen način - učenje aktivnega poslušanja - čustveno doživljanje literature - vrtčevski otroci hkrati spoznavajo šolo in se privajajo na novo okolje - medgeneracijsko povezovanje in učenje Več >>

Izvaja: Osnovna šola Beltinci
Beltinci, 9. 5. 2022–12. 6. 2022 ob 08.00
Janja Žalik Jerebič bo vodila dogodek, kjer naši šoli bo namreč potekala obnova starih, odsluženih lesenih stolov. Ko dobimo goste, jim običajno ponudimo stol in jih povabimo, da prisedejo k nam. To je znamenje dobrodošlice. Simbolno želimo tudi mi ponuditi stol vsem, ki so in še bodo vstopili na našo šolo. Želimo, da čutijo, da so pri nas dobrodošli, da se lahko pri nas počutijo kot doma. Več >>

Izvaja: Gimnazija in srednja šola Rudolfa Maistra Kamnik
Kamnik, 9. 5. 2022–31. 5. 2022 od 08.00 do 16.00
Modna industrija je ena od treh najbolj onesnažujočih panog na svetu. Delno smo krivci vsi. Ali lahko vsi tudi sodelujemo v preobratu na bolje? Razstava v šolski avli ponuja razmišljanja in enostavne rešitve, ilustrirane z izdelki dijakov, ki so jih ustvarili v okviru ekodneva. Več >>

Izvaja: Osnovna šola Beltinci
Beltinci, 9. 5. 2022–10. 6. 2022 ob 08.00
Organizirali bomo fotografski natečaj na temo narava. Posameznike, ekipe, prijatelje, sošolce, sodelavce, družine in druge bomo nagovorili in spodbudili v opazovanje in fotografiranje narave. Naloga je, da naredijo fotografijo, pripišejo kraj fotografije in sliko s podatki pošljejo na elektronski naslov: Nina.TVU.2021@gmail.com Prispeli izdelki bodo razstavljeni. Več >>

Izvaja: Društvo - Univerza za tretje življenjsko obdobje pri Ljudski univerzi Murska Sobota
Murska Sobota, 9. 5. 2022–30. 5. 2022 od 08.00 do 19.00
Člani fotografskega in likovnega krožka bodo na ogled postavili svoje fotografije in likovna dela, ki so jih ustvarili v času izobraževanja .Tudi punčke iz cunj za Unicef si bo možno ogledati in tudi posvojiti oziroma kupiti. Razstava sovpada s praznovanjem naše 20-letnice. Več >>

Izvaja: Osnovna šola Beltinci
Beltinci, 9. 5. 2022–9. 6. 2022 ob 08.00
Delavnica je namenjena učencem, ki bi se radi preizkusili v različnih elementih vožnje z rolerji. Učenci se bodo naučili novih pristopov in elementov za razvijanje ravnotežja in koordinacije varne vožnje z rolerji. Spoznali bodo tudi osnove cestnoprometnih predpisov. Več >>

Izvaja: Osnovna šola Beltinci
Beltinci, 9. 5. 2022–12. 6. 2022 ob 08.00
Janja Žalik Jerebič bo vodila dogodek, kjer bo vsak posameznik prinesel gumb, ki predstavlja njega kot osebo, ki je pripravljena sprejeti druge, spoštovati različnost. Iz gumbov bomo nato sestavili veliko sliko in tako simbolno ustvarili našo obljubo strpnosti in sprejemanja različnosti. Več >>

Izvaja: Knjižnica Šmarje pri Jelšah
Šmarje pri Jelšah, 9. 5. 2022–31. 5. 2022 od 08.00 do 15.00
Moj dežnik je lahko balon, Muca Copatarica, Hišica iz kock ... le kdo ne pozna teh pravljic Ele Peroci, ki je tesno povezana tudi z našimi kraji - rodila se je v Rogaški Slatini, nekaj časa je osnovno šolo obiskovala tudi v Šmarju pri Jelšah. 100 letnico njenega rojstva obeležujemo tudi pri nas, z razstavo likovnih del naših najmlajših, vrtčevskih otrok s Kristan Vrha, ki so ustvarjali po motivih njenih pravljic. Vabljeni k ogledu. Več >>

Izvaja: Ljudska univerza Slovenska Bistrica
Slovenska Bistrica, 9. 5. 2022–12. 6. 2022 od 08.00 do 16.00
Izvedli bomo anketiranje udeležencev, ki vstopijo v našo hišo. Anketiranje bo trajalo ves čas Tednov vseživljenjskega učenja. Več >>

Arhitekturna stavbna dediščina , kot dragocena priča izvirne podobe istrskih krajev, ki jih je zaznamovala preteklost in se skozi čas spreminjajo. Več >>

Izvaja: Osnovna šola Beltinci
Beltinci, 9. 5. 2022–10. 6. 2022 ob 08.00
Učenci petega razreda pripravijo kratko pravljico, ki jo predstavijo, oziroma preberejo mlajšim učencem. Ob koncu jim postavijo še nekaj kratkih vprašanj, s katerimi preverijo njihovo aktivno poslušanje in razumevanje besedila. Skupaj poiščejo nauk zgodbe in povedo kaj jim je všeč. Več >>

Izvaja: Osnovna šola Beltinci
Beltinci, 9. 5. 2022–19. 5. 2022 ob 08.00
Učenci Osnovne šole Beltinci izdelajo in napišejo razglednico v različne domove onemoglih po Sloveniji. Več >>

Izvaja: Srednja zdravstvena šola Murska Sobota
Rakičan, 9. 5. 2022–12. 6. 2022 od 08.00 do 20.00
Izobraževalni filmi UČENJE PRVE POMOČI Razmišljamo, pomagamo in se utrjujemo v znanju tudi skozi filmske izkušnje. Neprecenljivo. Strokovni prispevki so nastajali pod mentorstvom učiteljice Jane Bučar (scenaristka & režiserka izobraževalnih filmov). Vabljeni k ogledu. Več >>

Izvaja: Bistra hiša - Smart house Martjanci
Martjanci, 9. 5. 2022–12. 6. 2022 od 08.00 do 16.00
V sodelovanju z območnim koordinatorjem TVU 2022, Ustanovo lokalno razvojno fundacijo za Pomurje, bo v avli Bistre hiše Martjanci vzpostavljena INFO TOČKA TVU 2022. Na info točki bodo obiskovalcem na voljo vse informacije o prirediteljih in prireditvah TVU ter promocijsko gradivo TVU 2022. Več >>

Izvaja: Osnovna šola Koroški jeklarji
Ravne na Koroškem, 9. 5. 2022–20. 5. 2022 od 08.00 do 09.00
Sodelovali bomo pri izvedbi ankete v okviru skupne akcije na temo »Starajoča se družba in medgeneracijsko povezovanje«. V anketo bo vključen en razred (=cca. 25 učencev in učenk 9. razreda). O rezultatih skupne akcije (na osnovi katere bomo dobili boljši vpogled v dano tematiko) bomo razpravljali na razrednih urah. Več >>

Izvaja: Knjižnica Šmarje pri Jelšah
Šmarje pri Jelšah, 9. 5. 2022–12. 6. 2022 od 08.00 do 18.00
Zbirka Čebelica je najstarejša slovenska knjižna zbirka, je otroška slikanica, ki prinaša bogato ilustrirane pravljice, pripovedke, pesmice, uganke, … Zaradi krajših besedil je zelo primerna tudi za bralce začetnike. Do danes je v zbirki izšlo že več kot 400 naslovov. Vabimo vas k ogledu razstave nekaterih prvih izdanih knjig iz zbirke Čebelica, ki jih hranimo v naši knjižnični zbirki od leta 1954. Med njimi sta prva izdana “Čebelica” Rdeča kapica iz leta 1954 in prva knjiga pisateljice Ele Peroci Moj dežnik je lahko balon, ki je izšla leta 1955. Več >>

Izvaja: Srednja šola za prehrano in živilstvo Maribor
Maribor, 9. 5. 2022–10. 6. 2022 od 08.00 do 14.00
V okviru tedna vseživljenjskega učenja smo na Izobraževalnem centru Piramida organizirali delavnice v peki pekovskega peciva, pripravi porcijskih sladic in pripravi enostavnih mesnih izdelkov. Dijaki so sodelovali s svojimi idejami in kreacijami. Uporabljali so recepte svojih babic in staršev ter tako medgeneracijsko povezali recepture, hkrati pa le-te pripravili in "začinili" na sodoben način. Več >>

Izvaja: Ljudska univerza Jesenice
Jesenice, 9. 5. 2022–20. 5. 2022 od 08.00 do 16.00
Na LU Jesenice gostimo mednarodno potujočo likovno razstavo na temo Igraj se z mano. Bodi umetnik - Mednarodni kulturni likovni dogodek 'Igraj se z mano' se vsako leto februarja oziroma marca odvija v Koroški galeriji likovnih umetnosti, nakar potujoča razstava v različnem obsegu zaokroži po šolah, vrtcih, knjižnicah, mladinskih centrih in drugih ustanovah po vsej Sloveniji in tujini. Vabljeni k ogledu. Več >>

Izvaja: Dijaški dom Vič
Ljubljana, 9. 5. 2022–9. 6. 2022 od 08.00 do 22.00
Ker bi radi k sodelovanju povabili poleg dijakov/inj, ki prebivajo pri nas tudi študente in obiskovalce menze, smo se odločili, da jim ponudimo možnost, da tudi oni postanejo del #TVU2022. V času trajanja TVU 2022 bodo ob jedilnici viseli plakati, na katere bodo lahko svoje modre misli, življenjska mota in nauke ter prijazna sporočila podelili vsi mimoidoči, saj jih bodo ob plakatih pričakala tudi raznovrstna pisala. Plakatno krpanko bomo sproti posodabljali ter objavili tudi na spletu v sklopu Evropskega leta mladih 2022. Več >>

Izvaja: Šolski center Celje - Srednja šola za storitvene dejavnosti in logistiko
, 9. 5. 2022–10. 6. 2022 od 08.00 do 15.00
Ustvarjalke modnih oblačil oddelka 1A1 so, pod mentorstvom prof. Mateje Logar, pri predmetu Modni trendi ustvarjale vzorce za tekstil. Poigravale so se s črkami. Nastali so zanimivi in privlačni vzorci, ki so jih razstavile na ogled v šolski knjižnici. Več >>

Izvaja: Javni zavod ŠKTM za šport, kulturo, turizem in mladino Radlje ob Dravi
Radlje ob Dravi, 9. 5. 2022–12. 6. 2022 od 08.00 do 22.00
Družabne aktivnosti potekajo v prostorih MKC, na voljo so različne družabne igre, karte, namizni tenis, namizni nogomet, pikado. Ob lepem vremenu se lahko vse aktivnosti izvajajo na prostem. Družabne aktivnosti so na voljo vsak dan med odpiralnim časom centra. Več >>

Izvaja: JZ Otroški vrtec Šmarje pri Jelšah, DO Kristan Vrh
Šmarje pri Jelšah, 9. 5. 2022–12. 6. 2022 od 08.00 do 18.00
V kulturnem domu Šmarju pri Jelšah predstavljamo našo ustvarjalnost, ki se je porodila ob poslušanju in doživljanju pravljic Ele Peroci. Ustvarjali smo prav vsi otroci in zelo bomo veseli, če si boste razstavo ogledali. Več >>

Izvaja: Osnovna šola Kungota
Plintovec, 9. 5. 2022–30. 5. 2022 od 08.20 do 12.00
Otroci radi ustvarjajo in vedno nekaj izdelujejo, modelirajo, lepijo ali sestavljajo. Treba jih je le ustrezno motivirati. Ustvarjali bodo iz različnih materialov. Več >>

Izvaja: Osnovna šola Šmarje pri Jelšah
Šmarje pri Jelšah, 9. 5. 2022–10. 6. 2022 od 08.20 do 12.45
Knjižničarki bova v mesecu maju in juniju pripravili spletne knjižne uganke za učence vseh razredov. Spoznali bodo stripovsko ustvarjanje pisatelja Žige X Gombača, našega gosta ob zaključku bralne značke. Več >>

Izvaja: OŠ Gorica Velenje, Podružnična osnovna šola Vinska Gora
Vinska Gora, 9. 5. 2022–20. 5. 2022 od 08.20 do 09.05
PREDAVANJE: Člani medobčinskega društva gluhih in naglušnih so se ponudili s predavanjem: - vse o sluhu, - kako paziti sluh, - okvare sluha, - slušni aparati, - znakovni jezik. Povabilu smo se z veseljem odzvali in se že veselimo druženja. Več >>

Izvaja: OŠ Hruševec Šentjur
Hruševec, 9. 5. 2022–10. 6. 2022 od 08.30 do 12.10
Otrokom vpeljemo čim več gibalnih odmorov na prostem in tudi gibalnih minutk med poukom kadar pade nivo koncentracije pri otrocih. Med gibalnimi odmori na igrišču se razvedrijo, razgibajo, družijo, urijo socialne veščine. S tem pa tudi lažje sledijo nadalje pri pouku. Gibalne minutke se uvedejo kar med poukom, ko opazimo, da otroci potrebujejo gibanje. Ob mizi, v učilnici izvedejo gibalne vaje stoje, sede, lahko tudi zaplešejo,.. In nato lahko ponovno nadaljujejo sledenju pri pouku. Več >>

Izvaja: Knjižnica Kozje - izposojevališče Lesično
Kozje, 9. 5. 2022–12. 6. 2022 od 09.00 do 11.00
Razstava - Zdrav duh v zdravem telesu Kratek opis: Hočete, da živimo bolje, lepše in bolj zadovoljni? Potem vsak dan ponavljajte: zdrav duh v zdravem telesu! To žlahtno geslo je sicer nastalo v športu, vendar velja povsod in za vse primere. pripravili bomo razstavo z nekaj knjigami: Lepota v gibu, Skrbimo za svoje telo, prehrana in tvoje telo, Šport in tvoje telo.... Več >>

Izvaja: DOBA
Maribor, 9. 5. 2022–12. 6. 2022 od 09.00 do 12.00
Svetovala vam bo vodja jezikovnega centra in predavatelji tujih jezikov. Prejeli boste vse odgovore o učenju tujih jezikov, jezikovnih tečajih, izpitih in potrdilih o znanju. S predavatelji boste preverili vaše predznanje in pridobili povratno informacijo o evropski stopnji vašega znanja tujega jezika. Več >>

Izvaja: Andragoški zavod Maribor
Maribor, 9. 5. 2022–27. 5. 2022 od 09.00 do 11.00
Program je namenjen starejšim udeležencem, ki jim želimo predstaviti možnosti, pa tudi prednosti in slabosti uporabe androidnih mobilnih naprav. Uporaba le-teh lahko pripomore k boljšemu povezovanju, vključenosti, ohranjanju stikov in komunikaciji starejših. Več >>

Izvaja: Pilonova galerija Ajdovščina
Ajdovščina, 9. 5. 2022–5. 6. 2022 od 09.00 do 18.00
V maju 2022 je v Pilonovi galeriji na ogled priložnostna razstava starih in redkih tiskov iz knjižnice Stanislava Bačarja. Razstava je nastala v sodelovanju z Lavričevo knjižnico Ajdovščina. V ustvarjalni kotiček galerije vabimo družine z otroki na samostojno ustvarjanje v stalni zbirki Vena Pilona. Več >>

Izvaja: Dom starejših občanov Krško
Krško, 9. 5. 2022–31. 5. 2022 od 09.00 do 15.00
Stanovalci Doma starejših občanov Krško in otroci vrtca Podbočje se bodo podružili v naravi, kjer bodo skozi pripovedovanje, igro, pesmi, glasbo, ... spoznali naravo, izvajali različne gibalne sposobnosti, se sproščali, ... Več >>

Izvaja: Izobraževalno društvo za medije
Vodice, 9. 5. 2022–12. 6. 2022 od 09.00 do 18.00
Kratek opis (najmanj 100 znakov) Ali veste, kako delati s težko prisluženim denarjem, da mu povečate vrednost v času in da dela za vaš še več denarja? To znanje imajo tisti, ki imajo dosti denarja, da so povsem neodvisni. Finančna samostojnost in neodvisnost posameznikov ter podjetij je možna že danes s pomočjo prvega decentraliziranega depozita časa HEX. Je edino finančno sredstvo, ki prinaša dolgoročne donose neglede na krizo. Vaš vložek se bo večal v času, saj deluje po principu predvidljive in nespremenljive matematične kode. Ključe od svojega pasivnega prihodka pa imate v rokah vi, ki ste edini lastnik svojega vložka, za katerega prejmete nagrade nove finančne mreže. Sistem deluje brezhibno že dve leti in ga uporablja vse več podjetnikov ter vlagateljev. Več >>

Izvaja: Dom starejših občanov Krško
Krško, 9. 5. 2022–12. 6. 2022 od 09.00 do 15.00
Dom starejših občanov Krško vabi na medgeneracijsko druženje z vrtcem Mali princ (Leskovec pri Krškem). Stanovalci in otroci se bodo podružili, zapeli, zaplesali, ... Več >>

Izvaja: Andragoški center Slovenije
Ljubljana, 9. 5. 2022–20. 5. 2022 od 09.00 do 16.00
V TVU predstavljamo prenovljeno potujočo razstavo TVU Praznik učenja, ki smo jo pripravili ob 25-letnici TVU. Z razstavo, ki je bila zasnovana že ob 15-obletnici, želimo najširši, strokovni in politični javnosti predstaviti novejše informacije in ključne dosežke projekta TVU, kazalnike uspešnosti vseh 25 let izvajanja festivala učenja v Sloveniji, s fotografijami pa pokazati pestrost dogajanja TVU po Sloveniji. Več >>

Izvaja: OŠ Primoža Trubarja Laško, PŠ Šentrupert
Šentrupert, 9. 5. 2022–12. 6. 2022 od 10.00 do 11.00
Z učenci v tednih vseživljenjskega učenja ustvarimo učilnico na prostem, kjer izvajamo posamezne učne ure. Več >>

Izvaja: DOBA
Maribor, 9. 5. 2022–12. 6. 2022 od 10.00 do 12.00
Svetovali vam bomo sodelavci Višje strokovne šole DOBA, vodje programov, tudi študenti in diplomanti. Informacije v zvezi s študijem lahko dobite vsak dan - pokličite nas, napišite nam vaša vprašanja na e-mail ali se nam pridružite osebno na Dobi, kjer se bomo z veseljem z vami pogovorili https://www.doba.si/visja-strokovna-sola Več >>

Izvaja: Zavod za podjetništvo, turizem in mladino Brežice
Brežice, 9. 5. 2022–12. 6. 2022 od 10.00 do 12.00
Šah je najbolj razširjena miselna igra na svetu in vzpodbuja kulturno vedenje: spoštovanje nasprotnika in prevzemanje odgovornosti za svoje odločitve. Za šahovnico je šahist odvisen samo od sebe; od svojega znanja, borbenosti, vztrajnosti in predanosti. Odrasli se lahko pridružijo na krožku vsak petek med 10.00 in 12.00 v Mladinskem centru Brežice. Več >>

Izvaja: OŠ Primoža Trubarja Laško, PŠ Šentrupert
Šentrupert, 9. 5. 2022–12. 6. 2022 od 10.00 do 10.30
Učenci ves teden izvajajo kratke gibalne minutke pri učnih urah za dvig motivacije in boljše počutje. Več >>

Izvaja: Srednja gradbena šola in gimnazija Maribor
Maribor, 9. 5. 2022–9. 6. 2022 od 10.00 do 14.00
Kvalitetna fotografska razstava Plečnikovi arhitekturni dosežki, kot so videti skozi objektiv mojstrov iz Fotokluba Maribor poteka do konca šolskega leta v šolskem razstavišču na Srednji gradbeni šoli in gimnaziji Maribor. Organizator: Nataša Lampret Več >>

Izvaja: Osnovna šola Franja Goloba Prevalje
Prevalje, 9. 5. 2022–31. 5. 2022 od 10.15 do 13.30
Skupaj z učenci naše šole ter njihovimi bralnimi mentorji bomo izvedli t. i. bralno plažo v naši neposredni šolski okolici. Učitelji - bralni mentorji bodo s svojimi učenci delili tudi svoje nasvete in znanja za učinkovito poglobljeno branje ter razvoj bralnih veščin. Bralna plaža bo potekala ves mesec, kjer se bodo učenci fizično in psihično sproščali ter krepili svoje bralne veščine in bralno pismenost. Na bralni plaži bodo občasno sodelovali tudi starši, stari starši, upokojene učiteljice, ... Več >>

Izvaja: OŠ 8 talcev Logatec, POŠ Laze
Laze, 9. 5. 2022–12. 6. 2022 od 10.30 do 13.00
Z učenkami in učenci bomo obiskali kmetijo Petrič. Spoznali bomo domače živali in izdelke. Istočasno si bomo ogledali tudi zanimive predmete iz preteklosti. Več >>

Izvaja: Srednja poklicna in tehniška šola Murska Sobota
Murska Sobota, 9. 5. 2022–12. 6. 2022 od 11.00 do 12.00
Projekt Atena na SPTŠ Murska Sobota deluje z namenom povečanja vključenosti odraslih v vseživljenjsko učenje ter izboljšanja kompetenc, ki jih potrebujejo odraslih zaradu potreb na trgu dela. CILJ: dvigniti izobrazbeno raven in poklicne kompetence odraslih z zagotavljanjem brezplačne učne pomoči udeležencem izobraževanja odraslih. CILJNA SKUPINA: odrasli, ki nimajo zaključene poklicne ali srednje splošne ali strokovne izobrazbe. Potencialni kandidati prejmejo različno promocijsko gradivo ter več informacij o možnostih vključitve v brezplačno učno pomoč. Več >>

Izvaja: Smeri, izobraževanje, svetovanje in razvoj, d.o.o.
Ravne na Koroškem, 9. 5. 2022–12. 6. 2022 od 11.00 do 13.00
Izvedli bomo raziskavo na temo »Starajoča se družba in medgeneracijsko povezovanje«. Zanima nas, v kolikšni meri se posamezniki, ki zasedajo različne vloge v družbi, poslužujejo medgeneracijskega povezovanja ter kakšna je njihova ozaveščenost o pomenu medgeneracijskega povezovanja in starajoči se družbi nasploh. Vključili bomo vrtce, osnovne šole, Srednjo šolo Ravne na Koroškem, Koroški medgeneracijski center, Društvo upokojencev Ravne na Koroškem in Društvo upokojencev Prevalje (skupaj vključenih 150 posameznikov, razdeljenih v tri starostne skupine – mlajša, srednja in starejša). S pridobljenimi rezultati bomo dobili boljši vpogled v dano tematiko – predstavili jih bomo na odprtju TVU 2022, kot tudi vsem sodelujočim pri izvedbi ankete. Več >>

Izvaja: Ekonomska gimnazija in srednja šola Radovljica
Radovljica, 9. 5. 2022–12. 6. 2022 od 11.10 do 11.55
V okviru TVU 2022 bomo posebno pozornost namenili novinarskim prispevkom. Dijaki EGSŠ prispevajo novinarske prispevke za šolsko spletno stran, spletni portal Moja občina in lokalne novice. Več >>

Izvaja: OŠ dr. Antona Debeljaka Loški Potok
Hrib-Loški Potok, 9. 5. 2022–10. 6. 2022 od 11.30 do 11.45
V letošnjem letu bomo ponovno nadaljevali s sodelovanjem z vrtcem. Učenci 4. in 5. razreda bodo vsak dan pred počitkom hodili brat pravljice otrokom v skupino Metulji. Kaj bo kdo bral, se bo odločil sam in si šel knjigo izposodit v knjižnico. Več >>

Izvaja: OŠ 8 talcev Logatec, POŠ Laze
Laze, 9. 5. 2022–12. 6. 2022 od 11.35 do 13.00
Učenke in učenci bodo spoznavali ljudska in umetna glasbila. Čim več glasbil bodo vzeli v roke in poskušali nanje zaigrati. Med poslušanjem bomo poskušali ugotoviti katero glasbilo je zaigralo. Ob zaključku bomo imeli koncert. Več >>

Izvaja: OŠ 8 talcev Logatec, POŠ Laze
Logatec, 9. 5. 2022–12. 6. 2022 od 11.35 do 13.00
Učenke in učenci bodo spoznavali značilnosti šolskega vrta. Uredili bomo visoke grede in posadili različne rastline. Ob tem bomo spoznavali živali, ki na vrtu živijo in so nujno potrebni za ohranitev ekosistema. Več >>

Izvaja: OŠ 8 talcev, Logatec
Logatec, 9. 5. 2022–12. 6. 2022 od 11.35 do 16.00
S pomočjo dihanja bomo sprostili telo in misli. Učili se bomo nadzirati posamezno mišico. Dihanje je sestavni del življenja in z njegovo pomočjo se lahko umirimo. Več >>

Izvaja: Gorazd Jelenko s.p.
Slovenska Bistrica, 9. 5. 2022–12. 6. 2022 od 12.00 do 00.00
Bistričan.si bo medijsko podprl dogodke, ki se bodo odvijali v času Tednov vseživljenjskega učenja. Objavljal, spremljal bo aktualne dogodke. Več >>

Izvaja: OŠ Primoža Trubarja Laško, PŠ Vrh nad Laškim
, 9. 5. 2022–12. 6. 2022 od 12.00 do 14.00
Učno enoto Zdravo živim, bomo zaključili tako, da bomo pripravili zdrave prigrizke. Učenci bodo najprej sodelovali pri izdelavi prehrambene piramide in nato bomo skupaj iskali ideje za zdrave namaze, prigrizke. Skupaj z učenci bomo pripravili zdrav zelenjavni namaz iz čičerike, čbeule, česna in limone, ki ga bomo namazali na polnozrnate rezine kruha. Več >>

Izvaja: Javni zavod ŠKTM za šport, kulturo, turizem in mladino Radlje ob Dravi
Radlje ob Dravi, 9. 5. 2022–10. 6. 2022 ob 13.00
Od ponedeljka do petka, po 13. uri poteka učna pomoč. Učna pomoč poteka po predhodnem dogovoru, individualno za različne predmete. Več >>

Izvaja: OŠ 8 talcev, Logatec
Logatec, 9. 5. 2022–12. 6. 2022 od 13.00 do 14.00
Povezali se bomo s projektom Pišem z roko in bo vsaka učenka/učenec napisal pismo babici ali dedku. Po želji lahko tudi tetam ali stricem. Pozorni bodo na napis naslovnika in pošiljatelja. Več >>

Izvaja: OŠ Šmarje pri Jelšah, POŠ Kristan Vrh
Kristan Vrh, 9. 5. 2022–20. 5. 2022 od 13.00 do 15.15
Učenci 5. razreda se bodo v mesecu maju usposabljali in opravljali kolesarski izpit. V prvem tednu bodo imeli 3 dni vožnje s kolesi po prometnih površinah. Razdeljeni bodo v 3 skupine po 5 učencev. Vsaka skupina vsak dan vozi 45 minut. Vožnja se bo opravljala po končanem pouku. Na vožnji se bodo sprečevali s prometnimi pravili in se jih urili dosledno upoštevati. Hkrati bodo urili spretnost kolesarjenja. V drugem tednu sledita še dva dni vožnje za usposabljanje, nato pa kolesarski izpit. Pri izpitu bo prisoten policist in člani SPV Šmarje pri Jelšah. Več >>

Izvaja: Osnovna šola Šmartno pri Litiji
Šmartno pri Litiji, 9. 5. 2022–12. 6. 2022 od 13.00 do 15.00
V okviru razpisane tematike Starajoča se družba in medgeneracijsko povezovanje, bodo babice in dedki učili svoje vnuke pesmi, ki so jih sami prepevali v otroštvu. Več >>

Izvaja: OŠ 8 talcev Logatec, POŠ Laze
Laze, 9. 5. 2022–12. 6. 2022 od 13.00 do 15.00
Z učenkami in učenci bomo imeli bralne urice. Uporabili bomo različne zvrsti. Prinesli bodo tudi njihove najljubše pravljice in jih prebrali mlajšim/starejšim učencem. Več >>

Izvaja: OŠ Polhov Gradec
Polhov Gradec, 9. 5. 2022–12. 6. 2022 od 13.00 do 13.30
Z učenci bomo daljše časovne obdobje spremljali odboj temperature in vpliv pozidanih površin na okolje. Več >>

Izvaja: OŠ 8 talcev, Logatec
Logatec, 9. 5. 2022–12. 6. 2022 od 13.00 do 16.00
Pri možganski nevihti gre za proces svobodnega zbiranja velikega obsega idej, ki udeležence spodbuja, da prostovoljno ter drug za drugim predlagajo svoje kreativne ideje in sicer v vzdušju, kjer drugi udeleženci teh idej ne kritizirajo ali o njih ne sodijo. Več >>

Izvaja: Center za družine Andeški hram
, 9. 5. 2022–12. 6. 2022 od 14.00 do 15.00
Otroške delavnice potekajo tedensko vsak četrtek in so namenjene otrokom prve in druge triade. V mesecu maju potekajo delavnice na teme: Ustvarjalna delavnica "Riba na suhem" Športna aktivnost za otroke "Med dvema ognjema" Radovedna delavnica "Gozd od blizu" Ustvarjalna delavnica #Šopingbek Več >>

Izvaja: OŠ 8 talcev, Logatec
Logatec, 9. 5. 2022–12. 6. 2022 od 14.00 do 15.00
S pomočjo pravljic bomo sodelovali in se spoznavali. Povezali se bodo učenci 1. in 2. triletja med seboj, starejši bodo brali mlajšim in obratno. Več >>

Izvaja: OŠ 8 talcev Logatec, POŠ Laze
Laze, 9. 5. 2022–12. 6. 2022 od 14.00 do 15.00
Učenke in učenci bodo spoznavali svoja občutja v razredu. Skozi pogovor iščemo rešitve na različne dileme in kaj lahko storimo, da se bi počutili boljše. Več >>

Izvaja: Ekonomska gimnazija in srednja šola Radovljica
Radovljica, 9. 5. 2022–12. 6. 2022 od 14.10 do 14.55
V okviru TVU 2022 bomo predstavili snemanje konkretnih oglasov za trg. Prikaz snemanja in prenašanja videa v živo. Več >>

Izvaja: OŠ 8 talcev, Logatec
Logatec, 9. 5. 2022–12. 6. 2022 od 14.30 do 15.30
Organizirali bomo plesne urice. Na določeno pesem bomo sestavljali koreografijo in uporabljali aplikacijo just dance. Več >>

Izvaja: Center za družine Andeški hram
, 9. 5. 2022–12. 6. 2022 od 16.00 do 18.00
Ustvarjalne delavnice so namenjene otrokom s posebnimi potrebami,, kjer izdelujejo tematsko usmerjene izdelke. Srečanja potekajo tedensko skozi celo šolsko leto. Več >>

Izvaja: Center za družine Andeški hram
, 9. 5. 2022–12. 6. 2022 od 16.00 do 18.00
Svetovalna skupina je namenjena staršem otrok s posebnimi potrebami, ki se pod strokovnim mentorstvom srečuje vsak ponedeljek. Več >>

Izvaja: Medobčinsko društvo Prijateljev mladine za Goriško
Nova Gorica, 9. 5. 2022–6. 6. 2022 od 17.00 do 19.00
Ponedeljčice so ustvarjalne delavnice za otroke in mladostnike, kjer se mladi družijo, povezujejo, preživljajo prosti čas na kvaliteten način in se urijo v ustvarjalnih spretnostih. Vsak ponedeljek poteka ustvarjalna delavnica na novo aktualno temo. Več >>

Izvaja: Zavod za podjetništvo, turizem in mladino Brežice
Brežice, 9. 5. 2022–12. 6. 2022 od 17.30 do 19.30
Šah je najbolj razširjena miselna igra na svetu. Raziskave in pedagoška praksa potrjujejo pozitivne rezultate šahovske igre na otrokov razvoj: razvija logično mišljenje in krepi prostorsko predstavljivost, izboljšuje koncentracijo. Šah vzpodbuja kulturno vedenje: spoštovanje nasprotnika in prevzemanje odgovornosti za svoje odločitve, za šahovnico je šahist odvisen samo od sebe; od svojega znanja, borbenosti, vztrajnosti in predanosti. Otroci se lahko pridružijo na krožku vsak torek med 17.30 in 19.30 v Mladinskem centru Brežice. Več >>

Izvaja: Center za družine Andeški hram
, 9. 5. 2022–12. 6. 2022 od 17.30 do 19.00
Družinski badminton poteka vsako soboto na prvi osnovni šoli Slovenj Gradec. Aktivnost je namenjena rekreaciji celotne družine. Več >>

Izvaja: Celjski mladinski center
Celje, 9. 5. 2022–12. 6. 2022 od 18.00 do 20.00
Celjski mladinski center vas v sodelovanju z Zavodom Burja in ostalimi partnerji, v mesecu maju in začetku junija, vabi na sklop desetih delavnic digitalne in filmske umetnosti, ki bodo potekale v prostorih Celjskega mladinskega centra (Mariborska 2, Celje) in bodo na sporedu pet tednov zapored. Delavnice so del projekta Kulturni zEKO. Vodil jih bo Admir Baltić (komik in ljubiteljski filmar), na pomoč pa mu priskočijo: - Aleš Novak, komik, vloger, igralec, scenarist, soustvarjalec oddaje Skečoholiki, televizijski voditelj; - Goran Hrvačanin, popularni Gojko Ajkula - eden pionirjev slovenske Youtube scene, producent, igralec, scenarist, video in filmski ustvarjalec, gonilna sila v ozadju nastanka filmske uspešnice Pr' Hostar; - Tilen Artač, voditelj oddaja Kaj dogaja na TV SLO, imitator, igralec, glasbenik, - Marko Kumer Murč, snemalec, direktor fotografije, scenarist in režiser številnih dokumentarnih in igranih filmov; Jernej Celec, komik, scenarist, režiser, soustvarjalec oddaje Skečoholiki in dolgoletni sodelavec pri oddaji Ta teden z Juretom Godlerjem. Že po zasedbi izvajalcev lahko sklepate, da bodo delavnice poučne in zabavne hkrati! Fizično/osebno Od 9.5.2022 do 8.7.2022 - pon, 9. maj, ob 18:00, gost Aleš Novak, tema: vloganje, podcasti, video skeči - čet, 12. maj, ob 18:00, gost Goran Hrvaćanin, tema: od viralnih videov do naredi-sam celovečernega igranega filma z rekordno gledanostjo - tor, 17. maj, ob 18:00, gost Tilen Artač, tema: televizijska produkcija, kaj vse je v ozadju televizijske oddaje - čet, 19. maj, ob 18:00, gost Marko Kumer Murč, tema: dokumentarni film z okoljevarstveno noto - tor, 24. maj, ob 18:00, praktične filmske/video delavnice z Admirjem Baltićem in Jernejem Celcem; tema: scenaristika - čet, 26. maj, ob 18:00, praktične filmske/video delavnice z Admirjem Baltićem in Jernejem Celcem; tema: scenaristika - tor, 31. maj, ob 18:00, praktične filmske/video delavnice z Admirjem Baltićem in Jernejem Celcem; tema: osnove filmske režije s snemalno vajo, - čet, 2. jun, ob 18:00, praktične filmske/video delavnice z Admirjem Baltićem in Jernejem Celcem; tema: osnove filmske režije s snemalno vajo, - tor, 7. jun, ob 18:00, praktične filmske/video delavnice z Admirjem Baltićem in Jernejem Celcem; tema: snemalna vaja, - sre, 8. jun, ob 18:00, praktične filmske/video delavnice z Admirjem Baltićem in Jernejem Celcem; tema: snemalna vaja. Več >>

Izvaja: Zavod za gluhe in naglušne Ljubljana
Ljubljana, 9. 5. 2022–23. 5. 2022 od 19.00 do 22.00
Dijakom predstaviti pasti drog. Ogled je namenjen Skupini otrok v Domu Vič. S tovrstnimi stvarmi se srečujemo vsakodnevno. Namen ogleda je preprečiti uživanje drog. Več >>

Izvaja: KDS Črna na Koroškem
Črna na Koroškem, 9. 5. 2022–12. 6. 2022 ob 20.00
Gledalce kabelske televizije v občini Črna na Koroškem bomo s sporočili opominjali na staranje naše družbe in potrebo po medgeneracijskem povezovanju in sodelovanju. Medgeneracijsko sodelovanje je potreba in zahteva časa - je zakladnica znanja in izkušenj, ki jo moramo izkoristiti. Predvajali bomo tudi županjino povabilo na tematsko obarvane prireditve. Več >>

Izvaja: Kabelska televizija Ravne, d.o.o.
, 9. 5. 2022–12. 6. 2022 ob 20.00
Gledalce kabelske televizije v občinah Ravne na Koroškem in Prevalje bomo s sporočili opominjali na staranje naše družbe in potrebo po medgeneracijskem povezovanju in sodelovanju. Medgeneracijsko sodelovanje je potreba in zahteva časa - je zakladnica znanja in izkušenj, ki jo moramo izkoristiti. Predvajali bomo tudi županovo povabilo na tematsko obarvane prireditve. Več >>

Izvaja: Video Hit, Darko Orlač s.p.
Mežica, 9. 5. 2022–12. 6. 2022 ob 20.00
Gledalce kabelske televizije v občini Mežica bomo s sporočili opominjali na staranje naše družbe in potrebo po medgeneracijskem povezovanju in sodelovanju. Medgeneracijsko sodelovanje je potreba in zahteva časa - je zakladnica znanja in izkušenj, ki jo moramo izkoristiti. Predvajali bomo tudi županovo povabilo na tematsko obarvane prireditve. Več >>

Izvaja: 3. gimnazija Maribor
Maribor, 10. 5. 2022–12. 6. 2022 od 00.00 do 00.00
10.maja 2022, je na lll.gimnaziji Maribor zaživela KNJIGOBEŽNICA – polica za javno izmenjavo knjig. Knjige lahko odda ali vzame vsakdo. Knjige tako krožijo, z njimi pa se širi bralna kultura in vzpodbuja pozitiven odnos do pisane besede. Na Gosposvetski 4 jo najdete v 1. nadstropju pred šolsko knjižnico, na Smetanovi 18 pa v 1. nadstropju pred zbornico. V prvem tednu se je »zamenjala« večina knjig. Vodilo našega šolskega dela je »Ne za šolo, za življenje se učimo« zato želimo, da postane oz. ostane KNJIGOBEŽNICA stalnica na naši šoli. Več >>

Izvaja: OŠ Maksim Gaspari Begunje
Begunje pri Cerknici, 10. 5. 2022–23. 5. 2022 od 07.45 do 08.00
Starejši otroci, dobri bralci, bodo vsako jutro odšli v razrede prve triade in jim prebrali kratko zgodbico ali pravljico. Vez med mlajšimi in starejšimi učenci naše šole se bo na tak način poglobila, otroci pa bodo še dodatno motivirani za branje. Več >>

Izvaja: Celjski mladinski center
Celje, 10. 5. 2022–8. 6. 2022 od 08.00 do 20.00
EUROPE DIRECT Savinjska informacijska točka bo v razstavnih prostorih Celjskega mladinskega centra od 10.5. do 8.6.2022 gostila razstavo različnih svetovnih prevodov Ostržka. Ostržek je eno najbolj prevajanih knjižnih del na svetu, preveden je v več kot 260 jezikov. Potujoča knjižna razstava, organizirana pod okriljem Evropske komisije, s seboj prinaša kar 40 jezikovnih različic Ostržka – in to ni laž ! S knjigo med prsti se sprehodite po vseh straneh jezikovnega neba in poskušajte prepoznati podobnosti in razlike med prevodi ter začutiti duha kulture, ki se odraža v posameznem prevodu. Več >>

Izvaja: Javni zavod Cene Štupar - CILJ
, 10. 5. 2022–10. 6. 2022 od 08.00 do 16.00
Vsem bodočim posameznikom, ki so v iskanju zaposlitve nudimo brezplačno karierno svetovanje. Za svetovanje se je potrebno predhodno najaviti. Več >>

Izvaja: Univerza v Novi Gorici
Vipava, 10. 5. 2022–31. 5. 2022 od 09.00 do 17.00
Razstava v obliki stripa ilustratorke Lucie Seifertove je posvečena 200 letnici rojstva utemeljitelja genetike Gregora Johanna Mendla. Predstavlja njegovo življenje od rojstva, študijskih let na Češkem in Dunaju, vstopa v samostan, do učiteljske prakse. Osrednja pozornost je namenjena njegovi raziskovalni dejavnosti, predvsem poskusom pri križanju graha in posledičnemu odkritju, kako se prenašajo dedne lastnosti s staršev na potomce. Predstavljeno je Mendlovo (ne)uspešno predavanje o rezultatih raziskave. Razstava se ukvarja tudi z njegovimi nasledniki: Hugom de Vriesom, Carlom Erichom Corrensom in Erichom von Tschermakom, ki so leta 1900 neodvisno drug od drugega potrdili njegova odkritja in zaključke. Spominja se tudi odnosa nacizma in komunizma do genetike. Povzema, kako pridobljeno znanje genetike uporabljamo na različnih področjih (npr. kmetijstvo, kriminalistika, medicina, arheologija…). Za konec predstavlja sledi in sporočilo Mendla v sedanji Češki republiki. Gregor Johann Mendel, pionir genetike in znanstvenik priznan v svetovnem merilu, je bil rojen v vasi Hynčice, na ozemlju današnje Češke republike. S svojimi odkritji in delom je zaznamoval določeno zgodovinsko obdobje in dal opazen prispevek k splošnemu dobremu človeštva, ki odmeva tudi v današnjem času. Letos praznujemo 200. obletnico njegovega rojstva. Več >>

Izvaja: Ekonomska gimnazija in srednja šola Radovljica
Radovljica, 10. 5. 2022–31. 5. 2022 od 09.00 do 17.00
V okviru TVU 2022 organiziramo dogodek RADOL’CA SKOZI ČAS - dediščina preteklosti, ki nas obkroža. Razstava izdelkov dijakov EGSŠ Radovljica, programa medijski tehnik. Več >>

Izvaja: Srednja gradbena šola in gimnazija Maribor
Maribor, 10. 5. 2022–10. 6. 2022 od 09.00 do 13.00
Na šoli smo se ponovno pridružili projektu TVU in dijake, zaposlene in obiskovalce sezanjali preko uradnega gradiva TVU v šolski knjižnici in ostalih šolskih prostorih. Več >>

Izvaja: Vrtec Jesenice
Jesenice, 10. 5. 2022–27. 5. 2022 od 09.00 do 15.00
V okviru TVU 2022 v Vrtcu Jesenice je na voljo Razstava Voda. Vrtčevske skupine so raziskovale vodo v okolici in razmišljale o blagodejnem vplivu na naše počutje. Več >>

Izvaja: Svetovalno središče za izobraževanje odraslih @MOCIS
Slovenj Gradec, 10. 5. 2022–10. 6. 2022 od 09.00 do 11.00
Udeleženci se v okviru Središča za samostojno učenje srečujejo tedensko z namenom obogatiti besedni zaklad in čim hitreje usvojiti osnovne veščine komuniciranja v slovenščini. Delavnica poteka dvosmerno, v slovenskem in delno v albanskem jeziku. Vsi ki želite vaditi, se lahko pridružite. Več >>

Izvaja: Srednja gradbena šola in gimnazija Maribor
Maribor, 10. 5. 2022–10. 6. 2022 od 10.00 do 12.00
Predstavitev Srednje gradbene šole in gimnazije Maribor za osnovnošolce s krajšim kulturnim programom, krožnim ogledom postaj s predstavitvijo šolskih programov in šole skozi Plečnikovo življenje in delo, poustvarjanje Plečnikovih detajlov iz kamna, keramike, lesa, ogled fotografske razstave o Plečnikovi dediščini Fotokluba Maribor. Več >>

Izvaja: Ljudska univerza Jesenice
Jesenice, 10. 5. 2022–7. 6. 2022 od 10.00 do 12.00
Vsak torek na LU Jesenice organiziramo druženje ob križemkražmu. Vabljeni, da se nam pridružite tudi v času Tednov vseživljenjskega učenja 2022. Več >>

Izvaja: OŠ TRŽIŠČE
Tržišče, 10. 5. 2022–24. 5. 2022 od 12.10 do 13.00
Učenci bodo z učiteljico glasbene vzgoje spoznavali zgodovino glasbil. V šolo bodo prinesli odpadno embalažo, ki je doma ne potrebujejo več. V nekaj urah bodo iz embalaže izdelali različna glasbila. Pri delu bodo učenci urili ročne spretnosti ter na koncu tudi preizkusili izdelana glasbila. Učenci se bodo urili v recikliranju odpadne embalaže in medsebojnem sodelovanju. Z recikliranjem se bodo priučili pravilnega odnosa do okolja ter kako lahko odpadke spremenimo v zanimive, nove izdelke. Več >>

Izvaja: OŠ Maksim Gaspari Begunje
Begunje pri Cerknici, 10. 5. 2022–3. 6. 2022 od 12.35 do 14.10
Učenci bodo sodelovali pri izdelavi učilnice na prostem. Zbrusili bodo leseno mizico ter jo prebarvali. Prav tako bodo iz lesenih čokov naredili stolčke. Več >>

Izvaja: Tehniški šolski center Maribor
Maribor, 10. 5. 2022–7. 6. 2022 od 16.00 do 20.00
Udeleženci programa bodo pridobili nova znanja ali izboljšali kompetence na področju diagnosticiranja in odpravljanja napak oz. pri popravilu motornih vozil, ki so opremljena s komunikacijo preko podatkovnih vodil. Predavanja so namenjena zaposlenim odraslim osebam, ki delajo na področju gradnje oz. servisiranja motornih vozil in si želijo pridobiti kompetence za odpravljanje napak in diagnosticiranje sistemov podatkovnih povezav in komunikacij v motornih vozilih, zaradi potreb na trgu dela ali delovnem mestu oz. si želijo dvigniti znanje za svoj osebni razvoj. Več >>

Izvaja: Center za družine Andeški hram
Slovenj Gradec, 10. 5. 2022–7. 6. 2022 od 17.00 do 19.00
Treningi starševstva Neverjetna leta za starše otrok starosti 3-8 let potekajo tedensko v celotnem obsegu 15 srečanj ali več. Treningi starševstva so namenjeni spodbujanju pozitivnega starševstva in krepitvi starševskih kompetenc za lažjo in uspešnejšo vzgojo otrok. Več >>

Izvaja: Zavod Risa, Center za splošno in funkcionalno in kulturno opismenjevanje
Podgorje, 10. 5. 2022–2. 6. 2022 od 19.00 do 20.00
Tedenska spletna srečanja na temo Spoznavam svoje državljanske pravice so namenjena krepitvi politične udeležbe ljudi z intelektualno oviro. 29. člen Konvencije Združenih narodov o pravicah invalidov določa, da imajo ljudje z ovirami pravico do polnega sodelovanja v političnem in javnem življenju. Kljub temu pa se ljudje z intelektualno oviro pri uveljavljanju svojih političnih pravic zaradi različnih dejavnikov soočajo s strogimi omejitvami. Eden od dejavnikov je pomanjkanje ustreznih in dostopnih gradiv ali informacij. Eden izmed pogojev za politično udeležbo je, da človek sebe dojema kot državljana, ki ima pravico, da aktivno sodeluje v javnem in političnem življenju. To zavedanje, da smo vsi v vlogi državljanov, bomo krepili na tedenskih spletnih srečanjih. Pogovarjali se bomo o kompetencah, znanjih in veščinah, ki jih potrebujemo, da smo lahko aktivni na področju javnega ter političnega življenja. Govorili bomo tudi o tem, da številnim ljudem z intelektualno oviro še vedno ni priznana volilna pravica in da je nujno, da se ljudem iz ciljne skupine zagotovi polna politična udeležba. Več >>

Izvaja: MC Hiša mladih, Mladinski center in hotel Ajdovščina
Ajdovščina, 10. 5. 2022–10. 6. 2022 od 19.00 do 20.00
TAŠA TURK, univerzitetna diplomirana inženirka arhitekture in diplomirana slikarka se je dolga leta udejstvovala na področju arhitekture, zadnja leta pa se je posvetila slikarstvu. Najraje slika z oljem, saj pravi, da ji omogoča izjemno paleto različnih izraznih možnosti. Zaradi pomanjkanja ustreznega prostora se je odločila za delo z akrili in akvareli. Izbor vrste barv in likovni pristop sta odvisna od izbrane motivike. Sama pravi, da dela na projektih, ti pa so med seboj različni. Več >>

Izvaja: Založba Malinc Aleš Cigale s.p
Medvode, 11. 5. 2022–27. 5. 2022 od 00.00 do 24.00
V letu 2022 Založba Malinc praznuje deseto obletnico delovanja, zato bo letošnja razstava Leo, leo pregledna razstava, na kateri se bomo sprehodili skozi deset let prebiranja knjig, deset let didaktizacij, deset let uporabe bralno motivacijskih strategij, deset let izdelkov, ki so jih s pomočjo mentoric in mentorjev ustvarili mladi bralci in bralke. Do konca razstave vam v reševanje ponujamo še uganko: koliko udeležencev in udeleženk je v projektu sodelovalo v vseh desetih letih? Upoštevajte tako učence in učenke pa tudi njihove mentorice in mentorje. Svoj odgovor napišite na papir, dodajte svoje kontaktne podatke (telefonsko številko ali e-naslov) in ga vložite v ovojnico, to pa oddajte v nabiralnik v Knjižnici Medvode. Liste v nabiralnik lahko oddate tudi brez ovojnice. Tisti/-a, ki se bo najbolj približal/-ala resnični številki vseh udeležencev, bo prejel prav posebno knjižno nagrado. Razstava je del projekta Poti do evropske književne raznolikosti, ki ga sofinancira Ustvarjalna Evropa. Več >>

Izvaja: JZ Otroški vrtec Šmarje pri Jelšah, enota Sonček Šmarje pri Jelšah
Šmarje pri Jelšah, 11. 5. 2022–31. 5. 2022 od 07.00 do 16.00
Naš vrtec praznuje 50 let svojega delovanja, v katerih smo se razvijali in rasli. Skozi čas od naše ustanovitve do danes vas bo popeljala razstava, ki smo jo pripravili v telovadnici našega vrtca. Vabljeni k ogledu in obujanju spominov. Več >>

Izvaja: JZ otroški vrtec Šmarje pri Jelšah
Šmarje pri Jelšah, 11. 5. 2022–31. 5. 2022 od 07.00 do 16.00
Naš vrtec praznuje 50 let svojega delovanja, v katerih smo se razvijali in rasli. Skozi čas od naše ustanovitve do danes vas bo popeljala razstava, ki smo jo pripravili v telovadnici našega vrtca. Vabljeni k ogledu in obujanju spominov. Več >>

Izvaja: Tehniški šolski center Maribor
Maribor, 11. 5. 2022–8. 6. 2022 od 16.00 do 20.00
Udeleženci programa bodo pridobili in/ali izboljšali splošne in specifične kompetence na področju avtomatizacije. Splošne na področju konfiguracije strojne opreme za avtomatizacijo in programiranja PLK-ja, specifične pa izbor PLK-ja in razširitvenih modulov za določen proces, parametriranje PLK-ja in izdelava uporabniškega programa, povezava senzorjev in aktuatorjev na vhode in izhode PLK-ja ter izdelava programa za osnovne kombinacijske in koračne procese. Uporabljali bodo PLK Siemens serije S7-1200, simulator, operaterski panel serije Basic, programsko opremo TIA Portal, računalnik in drobni elektromaterial. Predavanja so za zaposlene osebe. Več >>

Izvaja: Tehniški šolski center Maribor
Maribor, 11. 5. 2022–8. 6. 2022 od 16.00 do 19.15
Program Računalniško digitalno opismenjevanje omogoča pridobitev osnovnih računalniških znanj in spretnosti. Tako je temeljni namen programa spodbuditi splošno računalniško pismenost med odraslimi, omogočiti vsem kar najbolje uporabljati osebni računalnik in ponuditi osnovno računalniško in digitalno usposabljanje. Usposabljanje je namenjeno odraslim starejšim od 45 let, zaključena skupina. Več >>

Izvaja: Celjski mladinski center
Celje, 11. 5. 2022–8. 6. 2022 od 18.00 do 19.00
Vse, ki ste se že od nekdaj želele spoznati s čudovito umetnostjo orientalskih plesov vabimo, da se nam pridružite na plesnem tečaju! Tečaj je primeren za ženske vseh starosti, plesno predznanje ni potrebno. Vaje bodo potekale vsako sredo, od 18h do 19h v Celjskem mladinskem centru. Več informacij na FB strani Shekaya ali na telefonski številki 051-249-716 (Ana). Veselimo se plesnih gibov v vaši družbi!. Termini izvedbe: 11.5. 2022 18.5. 2022 25.5.2022 1.6.2022 8.6.2022 Več >>

Izvaja: OŠ Jurija Vege Moravče
Moravče, 12. 5. 2022–2. 6. 2022 od 07.30 do 08.10
Udeleženci bodo pridobili motivacijo za branje, ki jo bodo povezovali s prijetnim branjem leposlovja pri upokojeni učiteljici RP, kar bo potekalo v skupini do 10 otrok 1-krat tedensko. V drugem delu pa se bomo ukvarjali z razumevanjem prebranega preko različnih nalog. To uro bom izvajala učiteljica za DSP na šoli. Več >>

Izvaja: OŠ Martina Krpana
Ljubljana, 12. 5. 2022–9. 6. 2022 od 07.30 do 08.15
Po dolgem času se bo predstavilo Krpanovo gledališče, kjer bodo nastopali učenci, ki obiskujejo to interesno dejavnost oz. neobvezni izbirni predmet umetnost. Več >>

Izvaja: DOBA
Maribor, 12. 5. 2022–2. 6. 2022 od 10.00 do 12.00
V treh vsebinsko zaokroženih modulih, skozi uravnoteženo razmerje teoretičnih izhodišč in konkretnih praktičnih primerov in usmeritev usvojite temeljne principe online izobraževanja ter jih znate prenesti v pedagoško prakso. Program je namenjen visokošolskim učiteljem, višješolskim predavateljem, dekanom, prodekanom, ravnateljem, vodjem in predavateljem izobraževalnih ustanov za odrasle ter vsem, ki potrebujete usposobljenost za uporabo sodobnih pedagoških pristopov v online izobraževanju. Več >>

Izvaja: Knjižnica Podčetrtek
Podčetrtek, 12. 5. 2022–31. 5. 2022 od 12.00 do 17.00
V bukvarni lahko izberete knjigo, ki vam je všeč in jo obdržite zase, knjigo pa lahko v bukvarno tudi podarite ali zamenjate. Več >>

Izvaja: Osnovna šola Črna na Koroškem
Črna na Koroškem, 12. 5. 2022–10. 6. 2022 od 12.45 do 15.30
V mesecu maju bomo v sklopu organiziranega podaljšanega bivanja z vključenimi učenci raziskovali otroštvo dedkov in babic. Podali se bomo namreč nazaj v preteklost in odkrivali različne igre, ki so se jih v otroštvu igrali naši babice in dedki. Učenci se bodo doma pri svojih starih starših pozanimali, kakšne so bile igre včasih, pripravili bodo navodila in zapisali potek igre, saj jih bomo seveda tudi preizkusili v živo. Ob tem se bomo naučili veliko novega in se zabavali. Več >>

Izvaja: Osnovna šola Črna na Koroškem
Črna na Koroškem, 12. 5. 2022–9. 6. 2022 od 12.45 do 15.00
Pri filmskem krožku smo si z učenci ambiciozno zadali, da bomo v letošnjem šolskem letu ustvarili in posneli film, ki nastaja po našem lastnem scenariju. V mesecu maju se bomo lotili snemanja posameznih prizorov in montaže. Svet filmanja je za vse nas nekaj novega, zato se sproti učimo, delamo napake, uživamo ob majhnih uspehih in trdo delamo za skupni cilj. Več >>

Izvaja: Gornjesavski muzej Jesenice
Jesenice, 12. 5. 2022–12. 6. 2022 ob 18.00
V okviru tednov vse življenjskega učenja 2022 bo potekala muzejska razstava in odprtje razstave. Razstava bo potekala od 12.05.2022 do 12.06.2022 Več >>

Izvaja: OŠ Martina Krpana
Ljubljana, 13. 5. 2022–10. 6. 2022 od 07.30 do 08.15
Dejavnost se bo odvijala v okviru predmeta NUM - umetnost - ples, vsak petek do 10. junija. Na njej se bo predstavila šolska plesna skupina, ki bo nastopala tudi na otvoritvi prenovljene šole. Več >>

Izvaja: Ljudska univerza Ajdovščina
Ajdovščina, 13. 5. 2022–20. 5. 2022 od 08.00 do 16.00
Anketiranje udeležencev, partnerjev, učiteljev oz. vseh, ki želijo podati oceno Ljudski univerzi Ajdovščina. Več >>

Izvaja: OŠ Martina Krpana
Ljubljana, 13. 5. 2022–3. 6. 2022 od 09.10 do 09.20
Na teh kratkih prireditvah se bodo po novem vsi učenci od 1. do 9. r. (po dogovoru) lahko preizkusili v vlogi radijskega voditelja. 3 zaporedne tedne nam bodo med šolskim odmorom povedali, kaj novega so se naučili v tem tednu in katero znanje je pomembno, da ga usvojimo, saj ga bomo potrebovali vse življenje. Spregovorili bomo tudi o metodah učenja, kako se lažje učiti, ob koncu pa bomo predvajali glasbene želje. Več >>

Izvaja: Knjižnica Kozje
Kozje, 13. 5. 2022–10. 6. 2022 od 10.00 do 18.00
Učenje je življenje, naj krepi in radosti, je tudi del življenjskega stila. Morda se boste prav z njimi naučili biti ali postati boljši človek, morda se prav z njim naučite bolje živeti v sožitju, kar pa posledično pozitivno vpliva na našo družbo. pripravili bomo knjige, ki se nanašajo na temo Učenja: Učenje kot pogovor, Učenje mlajših otrok, Učenje za veselje, Učenje plavanja, Učenje in poučevanje tujega jezika... Več >>

Izvaja: Osnovna šola Šmartno pri Litiji
Šmartno pri Litiji, 13. 5. 2022–3. 6. 2022 od 13.00 do 14.30
V okviru razpisane tematike Beremo skupaj za znanje in zabavo, bomo ob petkih z učenci prirejali bralne čajanke, ob katerih bomo prebirali najljubše knjige in se o njih tudi pogovarjali. Več >>

Izvaja: Osnovna šola Ivana Cankarja Ljutomer
Ljutomer, 13. 5. 2022–20. 5. 2022 od 13.00 do 15.00
Udeleženci bodo posneli kratki športni film. Učili se bodo kadriranja z uporabo ekstremnih zornih kotov in širokokotnega objektiva. Uporabo akcijske kamere. Film bodo grafično in zvočno opremili in zmontirali. Več >>

Izvaja: OŠ Kozara Nova Gorica
Nova Gorica, 15. 5. 2022–12. 6. 2022 od 00.00 do 00.00
V aktivnosti bodo sodelovali učenci 1. do 5. razreda OŠ PP NIS. Skupaj z učenci bomo prebrali besedilo, ki je pretvorjeno v lahko branje in prilagojeno za učence s posebnimi potrebami. Pogovorili se bomo o drugačnosti. Knjigo likovno poustvari in predstavili improvizacijski skupini Librilliamo (iz Italije). Učence bomo ob branju, poustvarjanju in predstavitvi spodbujali k spoznavanju različnosti. Več >>

Izvaja: Koroška galerija likovnih umetnosti
Slovenj Gradec, 15. 5. 2022–22. 5. 2022 ob 00.00
V Tednu družin, od 15. do 22. maja 2022, vabimo družine vseh oblik in velikosti na brezplačen obisk galerije v Slovenj Gradcu in na Ravnah. Družine želimo spodbuditi, da galerijo prepoznajo kot zanimiv in kakovosten prostor za skupno preživljanje prostega časa, zato jih vabimo k ogledu razstav. Več >>

Izvaja: OŠ Kozara Nova Gorica
Nova Gorica, 15. 5. 2022–12. 6. 2022 od 00.00 do 00.00
Povezovanje učencev 6. razredov OŠ Kozara Nova Gorica in OŠ Lucijana Bratkoviča Bratuša Renče s snemanjem kratkih predstavitvenih videoposnetkov. Več >>

Izvaja: Osnovna šola Koroška Bela
Koroška Bela, 15. 5. 2022–21. 5. 2022 od 12.00 do 14.00
V okviru TVU 2022 na OŠ Koroška Bela organiziramo Arheološke dni na OŠ Koroška Bela Jesenice. Dnevi bodo organizirani v obliki različnih tematskih terenskih delavnic. Več >>

Izvaja: Knjižnica Domžale
Domžale, 16. 5. 2022–31. 5. 2022 od 00.00 do 24.00
Če želimo naravo zares varovati in jo ljubiti, jo moramo poznati. Knjižnice s svojimi programi pomembno prispevamo tudi k izboljšanju ekološke ozaveščenosti. Na voljo imamo veliko gradiva, ki spodbuja k spoznavanju različnih vidikov zdravega načina življenja in pomenu ohranjanja narave. Tudi naša knjižnica želi krepiti ljubezen do okolja, branja in vseživljenjskega učenja. V ta namen smo postavili posebno knjižno zbirko s področja ekologije za otroke in odrasle Zeleni kotiček. Prepoznate ga po lesenem drevesu, ki objema steber knjižnice na mladinskem oddelku. Ob njem najdete knjige s področja ekologije, samooskrbe, varovanja okolja in skrbi za naravo. Mesec maj – mesec čebel Slovenija je v okviru Organizacije Združenih narodov (OZN) predlagala, da se 20. maj razglasi za svetovni dan čebel. Po treh letih mednarodnih prizadevanj so države članice Združenih narodov 20. decembra 2017 soglasno potrdile predlog Slovenije in tako je 20. maj razglašen za svetovni dan čebel. Brez čebel ni življenja Čebele so eden od pomembnih opraševalcev, ki zagotavljajo hrano in prehransko varnost, trajnostno kmetijstvo, biotsko raznovrstnost ter pomembno doprinesejo k blažitvi podnebnih sprememb in ohranjanju okolja. Zaščita čebel in čebelarskega sektorja tako dolgoročno prispeva k zmanjševanju revščine, lakote in ohranjanju zdravega okolja ter biodiverzitete. Znanstvene študije dokazujejo, da so v zadnjem obdobju čebele vedno bolj ogrožene. Le s skupnim prizadevanjem lahko poskrbimo za varstvo čebel in njihovega življenjskega prostora. Ali veste? Za kilogram medu mora čebela obiskati 4 milijone rož in preleteti štirikratno razdaljo okoli sveta. V počastitev svetovnega dneva čebel smo v Knjižnici Domžale pripravili pestro paleto dejavnosti. Vesele urice Za dobro branje in zanimivo ustvarjanje vam ponujamo pisane vrečke presenečenja. V vsaki vrečki so skrite tri knjige po izboru knjižničarjev, za katere smo prepričani, da bodo popestrile otroški vsakdan. Vrečka vsebuje tudi material za ustvarjanje. Tokrat se v vrečki skriva knjižno gradivo in ustvarjalni material na temo čebel. Berite in ustvarjajte z nami! Nagradni Križ kraž KRIŽ KRAŽ je kviz meseca v TREH različicah: za otroke stare od 3 do 5 let za otroke stare od 6 do 9 let za otroke starejše od 10 let Rešen kviz oddajte v knjižnici in izberite simbolično nagrado. Nagradna anketa Ob svetovnem dnevu čebel /20. maj/, smo pripravili nagradno anketo, s katero bi radi pridobili dragocena mnenja uporabnikov knjižničnih storitev. Anketo prejmete v knjižnici. Fotografska razstava V mesecu maju vas vabimo na ogled fotografske razstave Skrivno življenje dreves, avtorice Kristine Galun. Drevesa so zelo pomemben del naše kulturne dediščine in so poleg cvetlic najpogostejši simbol narave. Ste se kdaj zares ustavili in uzrli v veličastno ozelenelo drevo ali pa sadno drevje, posuto s pomladnim cvetjem? Ali veste? V mesecu maju smo za odrasle pripravili nagradno miselno igro na temo čebel, čebelarstva in medovitih rastlin. Igračarije Doma izdelane igrače pri otroku vzbudijo veliko zanimanja. Z njimi da svoji domišljiji prosto pot. V torek, 17. maja, vas vabimo v družbo Lucije. Oglejte si spletno delavnico Naprstna lutka čebelica in sami izdelajte igračo. Spletno ustvarjalno delavnico vodi Lucija Capuder. Z naših polic 18. maja si lahko ogledate spletno rubriko Z naših polic na temo čebel in čebelarstva. Tokratna rubrika opozarja na pomembno vlogo čebel pri ohranjanju ekološkega ravnovesja in biotske raznovrstnosti v naravi. Brenčeča čebelica V petek, 20 maja, se nam pridružite na eko ustvarjalni delavnici za otroke in odrasle. Pričakujemo vas med 15.00 in 19.00. Iz odpadnega materiala bomo izdelali prikupne čebelice. Vabljeni! Vstop prost! Pisano cvetje V soboto, 21. maja vas vabimo v Knjižnico Domžale na medgeneracijsko ustvarjalno delavnico. Med 10.00 in 12.00 bodo lahko otroci /v spremstvu odrasle osebe/ in odrasli izdelovali barvito cvetje iz krep papirja. Delavnico bodo vodili člani skupine MASIMM ter člani DU Domžale. Zaželena je predhodna prijava: prireditve@dom.sik.si. Miselni orehi Premetanka Skrivanka Labirint Pobarvanka Vse povezave so dostopne na spletni strani Knjižnice Domžale. Več >>

Izvaja: Osnovna šola Antona Ingoliča Spodnja Polskava, podružnica Zgornja Polskava
Zgornja Polskava, 16. 5. 2022–30. 5. 2022 od 00.00 do 00.00
Osnovna šola Antona Ingoliča Spodnja Polskava bo v okviru TVU dogodkov gostila kar nekaj podizvajalcev. Več >>

Izvaja: Srednja elektro šola in tehniška gimnazija, Šolski center Novo mesto
Novo mesto, 16. 5. 2022–22. 5. 2022 od 00.00 do 00.00
Natečaj je namenjen dijakom SEŠTG. Naloga dijakov je, da v enem tednu naredijo fotografijo ali videoposnetek, ki bo prikazal njihovo aktivnost na področju medgeneracijskega povezovanja (npr. pomoč/preživljanje časa s starejšimi). Izdelek oddajo do 23. 5. 2022. Več >>

Izvaja: OŠ Karla Destovnika - Kajuha Ljubljana
Ljubljana, 16. 5. 2022–20. 5. 2022 od 07.00 do 16.00
Z izmenjavo knjig želimo spodbuditi branje med mladimi. Zagotovo imamo doma knjigo, ki je ne beremo več in jo lahko nekomu podarimo. Morda bo ta knjiga nekomu pustila prav poseben pečat. Sami pa si lahko izberemo drugo knjigo in uživamo ob branju. Več >>

Izvaja: Osnovna šola Škofja Loka - Mesto
Škofja Loka, 16. 5. 2022–20. 5. 2022 od 07.30 do 13.30
S svojimi aktivnostmi šolska knjižnica nudi literaturo iz vseh področij. V tem tednu bo šolska knjižnica predstavila knjige iz različnih področij in udeležence naučila poiskati relevantne podatke. Udeleženci se bodo naučili preverjati resničnost informacije in prepoznavati lažne novice. Obvezne predhodne prijave. Več >>

Izvaja: Osnovna šola Janka Ribiča Cezanjevci
Cezanjevci, 16. 5. 2022–20. 5. 2022 od 07.30 do 15.00
V času od 16. 5. 2022 do 20. 5. 2022 bomo na OŠ Janka Ribiča obeležili projektni teden MEDENA TRŽNICA. Med seboj se bodo povezali učenci razredne stopnje. Starejši učenci bodo za mlajše pripravili poučno pot, različne didaktične igre iz naravnega materiala, v podaljšanem bivanju bo na vrsti kino, pri plesnem krožku učenje čebeljega plesa in peka medenjakov. Ob koncu tedna bomo pripravili razstavo likovnih izdelkov na temo čebelarjenja in se sprehodili po medeni tržnici. V tem tednu se bomo še posebej spomnili čebelic in z razstavo obeležili njihov dan. Več >>

Izvaja: Osnovna šola Brezno - Podvelka
Zgornja Kapla, 16. 5. 2022–20. 5. 2022 od 08.00 do 14.00
V okviru Tedna vseživljenjskega učenja 2022, med 16. in 20. majem, bomo z učenci od 6. do 9. razreda Podružnične osnovne šole Kapla pripravili razstavo, poimenovano Iz malega zraste veliko. Mladi bodo tokrat »na ogled postavili« kar sebe, ko so bili še majhni. Vsak bo izbral tudi besedo, s katero je kot malček na svoj, otroški način poimenoval neko stvar, osebo, pojav. Otroške portrete bo spremljala poezija slovenskih pesnikov na temo otroka, pesmi bodo učenci prepisali lastnoročno. Več >>

Izvaja: OŠ Ig
Ig, 16. 5. 2022–20. 5. 2022 od 08.00 do 13.00
Preko delavnice se bomo naučili, kako sestavimo geslo, ki bo varno. Naučili se bomo tudi, zakaj je pomembno da je geslo dobro in da ga poznamo le mi. Več >>

Izvaja: Ljudska univerza Slovenska Bistrica
Slovenska Bistrica, 16. 5. 2022–25. 5. 2022 od 08.00 do 16.00
Nagradna igra bo potekala na socialnih omrežjih. Izbrali bomo 5 predlogov, o katerih bodo občani lahko glasovali na fb. Aktivnost je namenjana ozaveščanju pomena, zgodovine ter dediščine okolja v katerem živimo. Več >>

Izvaja: Ljudska univerza Ajdovščina
Ajdovščina, 16. 5. 2022–10. 6. 2022 od 08.00 do 16.00
V galeriji Ljudske univerze Ajdovščina je društvo POC pripravilo razstavo keramičnih vaz narejenih v različnih tehnikah. Vabljeni k ogledu vsak dan delovnik od 8.00 do 16.00. Več >>

Izvaja: Osnovna šola Jožeta Krajca Rakek
Rakek, 16. 5. 2022–31. 5. 2022 od 08.20 do 15.00
Policijsko veteransko društvo Sever za Primorsko in Notranjsko je prostovoljno društvo udeleženk in udeležencev vojne za Slovenijo, ki so kot pripadniki organov za notranje zadeve ali kot državljani sodelovali pri aktivnostih za zaščito demokratičnih procesov v Sloveniji, ali so bili s svojimi aktivnostmi neposredno vključeni v vojno za osamosvojitev Republike Slovenije. Razstava ponuja pogled zanimiv pogled na dogajanje osamosvojitvenih dogodkov Južnoprimorske pokrajine v prvih dneh vojne, pogajanja, umik ter odhod enot jugoslovanske armade iz Slovenije. Več >>

Izvaja: OŠ LA Grosuplje
Žalna, 16. 5. 2022–20. 5. 2022 od 08.30 do 12.00
Ekološko ozaveščenost spodbujamo skozi ves čas izobraževanja. Učenci na različne načine spoznavajo, kako lahko poskrbijo za čistejše in nam bolj prijazno okolje. Vsak učenec bo iz odpadne stekleničke in odpadnega papirja za svojo družino izdelal vazico, katero bo odnesel domov in z njo razveselil družino. Namen dejavnosti je povezava z družino. Več >>

Izvaja: OŠ LA Grosuplje
Žalna, 16. 5. 2022–20. 5. 2022 od 08.30 do 12.00
Učenci 5. razreda se bodo pri pouku gospodinjstva učili šivanja gumbov. Naučili se bodo kako prišiti različne gumbe, na kaj morajo biti pozorni pri šivanju in kako estetsko prišiti gumb. Izdelek bodo odnesli domov in ga podarili starim staršem ali staršem. Učenci bodo spoznali in se naučili spretnosti, ki je bila včasih starim staršem nekaj vsakdanjega. Izvedbo dejavnosti bomo namenili svetovnem dnevu družine. Več >>

Izvaja: Neda Perko
Nova Gorica, 16. 5. 2022–23. 5. 2022 od 08.30 do 09.30
Aktivnost je namenjena starejši populaciji, ki bi se želela razgibati. Namen vaj je posvečen razgibavanju telesa v meri, ki jo dopušča starostna struktura udeležencev. Ob vajah so vključena tudi pojasnila glede tega, zakaj so vaje pomembne ter kakšno korist ima posamezna vaja za telo. Skupinska vadba ima pozitivne učinke zaradi druženja, izmenjave vtisov in medsebojnega vzpodbujanja. Termina srečanj: 16. in 23. 5. 2022. Več >>

Izvaja: Knjižnica Kozje - izposojevališče Lesično
Kozje, 16. 5. 2022–12. 6. 2022 od 09.00 do 11.00
Učenje je življenje, naj krepi in radosti, je tudi del življenjskega stila. Morda se boste prav z njimi naučili biti ali postati boljši človek, morda se prav z njim naučite bolje živeti v sožitju, kar pa posledično pozitivno vpliva na našo družbo. pripravili bomo knjige, ki se nanašajo na temo Učenja: Učenje kot pogovor, Učenje mlajših otrok, Učenje za veselje, Učenje plavanja, Učenje in poučevanje tujega jezika... Več >>

Izvaja: Dom upokojencev Šmarje pri Jelšah
Šmarje pri Jelšah, 16. 5. 2022–31. 5. 2022 ob 09.00
Do konca meseca bomo vse naše stanovanjske skupine popeljali krajše izlete, ki jih izbiramo tako, da se jih lahko udeležijo tudi gibalno ovirani. Naš moto: nekaj novega doživeti, se nekaj naučiti in dobro se imeti. Več >>

Izvaja: Javni zavod za šport, turizem, kulturo in mladino Medvode
Medvode, 16. 5. 2022–20. 5. 2022 od 09.00 do 12.00
Tematska pot s sedmimi delavnicami na temo medvoške zgodovine, kulturne dediščine in oblikovanja prostora za zaključene vrtčevske in osnovnošolske skupine. Več >>

Izvaja: Društvo Novus
Velenje, 16. 5. 2022–20. 5. 2022 od 09.00 do 13.00
Promocija programa/projekta Regionalno stičišče NVO savinske regije NOVUS ter predstavitev aktivnosti, storitev, ki jih izvajamo za nevladne organizacije v savinjski regiji. Več >>

Izvaja: Ljudska univerza Rogaška Slatina
Rogaška Slatina, 16. 5. 2022–30. 5. 2022 od 09.00 do 18.00
Udeleženci delavnice Ročnih del bodo v Galeriji Kulturnega centra v času od 16.5.-.30.5. razstavili svoje izdelke, ki so jih ustvarili v tem šolskem letu. Več >>

Izvaja: Osnovna šola Franja Goloba Prevalje, Enota Vrtec Prevalje, Enota Vrtec Krojaček Hlaček
Ravne na Koroškem, 16. 5. 2022–20. 5. 2022 od 09.00 do 12.00
Prijavljeni otroci vrtca (letniki 2015, 2016, 2017) bodo cel teden obiskovali plavalni tečaj v organizaciji vrtca in Plavalnega kluba Fužinar. Učili se bodo plavanja oziroma prvih plavalnih zamahov, ob tem pa spoznavali, kako pomembno je gibanje v vodi. Več >>

Izvaja: Vrtec Ravne na Koroškem
Kotlje, 16. 5. 2022–21. 5. 2022 od 09.00 do 11.00
Otroci bodo skozi načrtovane dejavnosti ves teden spoznavali pomen in značilnosti vode ter likovno, glasbeno in gibalno ustvarjali in se izražali. Več >>

Izvaja: Vrtec Ravne na Koroškem
Ravne na Koroškem, 16. 5. 2022–21. 5. 2022 od 09.00 do 11.00
Otroci bodo ves teden skozi načrtovane dejavnosti spoznavali pomen čebel, obiskali čebelnjak, obeležili svetovni dan čebel in se likovno ter plesno izražali. Več >>

Izvaja: Nadzorni odbor stanovalcev Kajuhova 62d, Slovenska Bistrica
Slovenska Bistrica, 16. 5. 2022–5. 6. 2022 ob 10.00
Akcijo vodi Nadzorni odbor stanovalce Kajuhova 62 D, z namenom za bolj prijetno sobivanje vseh stanovalcev v bloku. Skupni prostor smo opremili s plakati TVU na katere lahko stanovalci zapišejo kakšno pohvalo, zahvalo, spodbudno misel (na primer o ločevanju odpadkov) ali pa tudi če jih kaj moti. Na ta način spodbujamo pozitivno komunikacijo, spoštljive medsebojne odnose in dajemo priložnost za sprotno reševanje konfliktov. Več >>

Izvaja: Osnovna šola IV Murska Sobota
Murska Sobota, 16. 5. 2022–20. 5. 2022 od 10.00 do 13.00
Namen prireditve je, delo otrok s posebnimi potrebami predstaviti širši javnosti. Izdelki so nastajali skozi celotno šolsko leto 2021/22 pri pouku likovne umetnosti ter tehnike in tehnologije. Na razstavi bodo predstavljena slikarska in kiparska dela učencev večine razredov programa Nis. Več >>

Izvaja: Knjižnica Kozje
Kozje, 16. 5. 2022–10. 6. 2022 od 10.00 do 18.00
Hočete, da živimo bolje, lepše in bolj zadovoljni? Potem vsak dan ponavljajte: zdrav duh v zdravem telesu! To žlahtno geslo je sicer nastalo v športu, vendar velja povsod in za vse primere. pripravili bomo razstavo z nekaj knjigami: Lepota v gibu, Skrbimo za svoje telo, prehrana in tvoje telo, Šport in tvoje telo.... Več >>

G. Matijja Mišič je upokojeni profesor praktičnega pouka, ki je vrsto let poučeval na srednji lesarski šoli v Postojni. V letošnjem šolskem letu se je učencem, ki obiskujejo obvezni izbirni predmet Obdelava lesa, pridružil pri izdelavi učilnice na prostem. Ves interier učilnice izdelujejo iz odpadnih palet, ki dobivajo novo podobo in novo funkcijo uporabe. Učenci pri delu zelo uživajo in preizkušajo svoje praktične veščine. Več >>

Izvaja: OŠ TRŽIŠČE
Tržišče, 16. 5. 2022–27. 5. 2022 od 12.00 do 14.00
Knjižničarka bo za učence pripravila bralne urice v knjižnici. Učencem bo vsakodnevno pripravila knjige na določeno temo in učenci jih bodo poljubno prebirali. Pripravila jim bo bralni kotiček, kjer bodo lahko sami ali skupaj s prijatelji prebirali knjige ter ob njih urili svoje bralne sposobnosti in znanje. V knjižnici bo pripravljen ustvarjalni prostor, kjer bodo lahko po želji poustvarjali vtise prebrane knjige. Teme, ki jih bomo obravnavali pri branju: zdrav življenjski slog, prijateljstvo, ljubezen, svetovni rekordi... Več >>

Izvaja: OŠ Podčetrtek
Podčetrtek, 16. 5. 2022–20. 5. 2022 od 12.00 do 18.00
Učenci, ki obiskujejo kuharski krožek, bodo skupaj z babicami pripravili jed, ki smo jo skupaj pripravljali v šoli. Nato bodo s pomočjo babic poiskali še en recept in ga tudi pripravili. Recepte bodo prinesli v šolo. Več >>

Izvaja: Osnovna šola Črna na Koroškem
Črna na Koroškem, 16. 5. 2022–20. 5. 2022 od 12.00 do 14.30
Z učenci bomo najprej raziskali lutkovno gledališče in si ogledali kakšno lutkovno predstavo (splet). Nato bomo načrtovali svojo lastno predstavo, si zamislili, kako naj bodo videti lutke, kakšna naj bo scena ... Lotili se bomo izdelave lutk, scene, rekvizitov, pripravili vse potrebno za izvedbo. Na koncu bodo lutke z našo pomočjo oživele in vrstnikom bomo uprizorili pravo lutkovno gledališče. Več >>

Izvaja: OŠ Primoža Trubarja Laško, PŠ Vrh nad Laškim
Vrh nad Laškim, 16. 5. 2022–20. 5. 2022 od 12.30 do 14.30
Z učenci si bomo pripravili vrečke, rokavice, zalivalke. opdpravili se bomo na šolsko dvorišče, igrišče in zelenico. Pobrali bomo smeti, pometli pesek na igrišču, zalili rastline, če bo potrebno in uredili naš vrtiček. Več >>

Izvaja: OŠ Maksim Gaspari Begunje
Begunje pri Cerknici, 16. 5. 2022–10. 6. 2022 od 12.35 do 14.10
Učenci se bodo seznanili z zdravilnimi zelišči in njihovo uporabo. V okolici šole bodo nabrali različna zelišča ter iz njih pripravili čaj. Več >>

Izvaja: OŠ Predoslje
Predoslje, 16. 5. 2022–20. 5. 2022 od 15.00 do 16.00
Športna delavnica za otroke predšolske skupine vrtca pri OŠ Predoslje Kranj – 5 dnevni tečaj Delavnica je namenjena predšolskim otrokom vrtca pri OŠ Predoslje Kranj. Vsak udeleženec potrebuje svoje rolerje, ščitnike in zaščitno čelado, ki je obvezna. Število mest bo omejeno na posamezno vrtčevsko skupino. Vaje bodo razvijale gibalne spretnosti otrok. Udeleženci bodo lahko utrjevali znanje rolanja skozi igro. Točen termin bo zaradi vremena in spremljevalnih učiteljev ter dejavnosti znan v začetku meseca maja in objavljen ob prijavnem listu na oglasni deski vrtca. Prijave: v tednu pred izvedbo z vpisom na seznam, ki bo visel na oglasni deski v vrtcu. Več >>

Izvaja: Aljaž Pajntar
Nova Gorica, 16. 5. 2022–30. 5. 2022 od 17.00 do 19.15
Vabimo vas na začetni tečaj pametnih telefonov, ki bo potekal na Ljudski univerzi Nova Gorica, Cankarjeva ulica 8, 5000 Nova Gorica, v skupnem obsegu 12 ur. Termini izvedbe: 16. 5., 18. 5., 23. 5., 25. 5., 30. 5. 2022 Tečaj je namenjen začetnikom, ki imajo težave pri rokovanju s pametnim telefonom. Vabljeni. Več >>

Izvaja: Osnovna šola Mežica
Mežica, 16. 5. 2022–10. 6. 2022 ob 17.00
Pripravili bomo razstavo otroških plakatov na temo "Mir za vse otroke". Na odprtje razstave bomo povabili starše, stare starše ter brate in sestre. Odprtju razstave bo sledil glasbeni program in medgeneracijsko druženje. Več >>

Izvaja: MAT, Matej Dolenc s.p.
Ljubljana, 16. 5. 2022–12. 6. 2022 ob 20.00
Uvodno dihalne vaje Vaje vsebujejo raztezne vaje, jogijske asane, vaje za stabilizacijo telesa Umirjen dihalni zaključek, kratek pogovor (npr. pomoč pri težavah) Več >>

Izvaja: Vrtec Postojna
Postojna, 17. 5. 2022–20. 5. 2022 od 07.00 do 18.00
Vabimo vas na ogled razstave TURIZEM IN VRTEC: VODA IN ZDRAVILNI TURIZEM, ki bo v Inštitutu za raziskovanje krasa, ZRC SAZU. Otvoritev razstave bo v torek, 17. 5., ob 9.30 uri. Razstava bo na ogled vsak dan, od 17. 5. do 20. 5. 2022, od 7. do 18. ure. Razstavo bodo pripravili otroci 4-5 letniki in njihove mentorice. Na razstavi sodelujejo skupine: Zverjaščki, Bonbončki, Bobri, Barčice, Vetrnice, Kresničke. Več >>

Izvaja: Mladinski center Krško
Krško, 17. 5. 2022–20. 5. 2022 od 14.00 do 17.00
MC Krško ponuja prostor za druženje, delanje domačih nalog, učno pomoč, igre, ... Vse aktivnosti so za uporabnike brezplačne. Več >>

Izvaja: Šola za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje
Medlog, 17. 5. 2022–24. 5. 2022 od 15.00 do 19.00
Seznanitev z dejavniki, ki zagotavljajo osnovno varnost pri delu s traktorji in traktorskimi priključki. Več >>

Izvaja: Šola za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje
Medlog, 17. 5. 2022–24. 5. 2022 od 15.00 do 19.00
Seznanitev z dejavniki, ki zagotavljajo osnovno varnost pri delu s traktorji in traktorskimi priključki. Več >>

Izvaja: Srednja gradbena, lesarska in vzgojiteljska šola Novo mesto
Novo mesto, 18. 5. 2022–20. 5. 2022 od 07.10 do 13.50
Zaključni letniki smer lesarski tehnik razstavijo izdelke, ki so jih izdelali, pod mentorstvom učiteljev. Ogledamo si lahko razne omare, postelje, mize... Organizator: Dina Šmalc Več >>

Izvaja: Osnovna šola II Murska Sobota
Murska Sobota, 18. 5. 2022–27. 5. 2022 od 09.00 do 14.00
Na šoli bomo gostili razstavo Pot knjige. V sklopu tega bo naše učence obiskal eden izmed avtorjev razstave. Več >>

Izvaja: Center za sluh in govor Maribor
, 18. 5. 2022–20. 5. 2022 ob 10.50
Z učenci se bomo pogovarjali o tem kako je danes enostavno nekomu poslati pošto. Vsak si bo odprl svojo spletno pošto. Naučili se bodo pošiljati preprosta sporočila. Poslali jih bodo tudi svoji staršem, bratom, sestram,... Več >>

Izvaja: Osnovna šola Notranjski odred Cerknica
Cerknica, 18. 5. 2022–24. 5. 2022 od 11.25 do 12.10
Vsak dan se znajdemo v konfliktnih situacijah. Pomembno je, kako jih rešimo. Pogovor lahko reši marsikateri problem, če se znamo poslušati, sprejemati, razumeti, iskati rešitve in se dogovarjati. Včasih se zmenimo sami, včasih pa potrebujemo pomoč. Učenci 5. razreda bodo z igro vlog predstavili učencem 6. razredov, kako lahko poteka pogovor, da se poišče sprejemljivo rešitev, s katero se strinjata obe sprti osebi. Več >>

Izvaja: Osnovna šola Notranjski odred Cerknica
Cerknica, 18. 5. 2022–20. 5. 2022 od 12.35 do 14.10
Učenci od 6. do 9. razreda bodo ob Svetovnem dnevu čebel poslikali panjske končnice z akrilnimi barvami pod vodstvom umetnika gospoda Jerneja Dolničarja. Razvijali bodo ustvarjalnost in kreativnost. Izdelki bodo krasili didaktični čebelnjak Čebelarskega društva Begunje. Več >>

Izvaja: Janja Simčič
Nova Gorica, 18. 5. 2022–9. 6. 2022 od 16.30 do 18.00
Na 12-urnih delavnicah boste spoznali osnovne funkcije in preproste trike za uporabo pametnega telefona. Srečanja bodo potekala 18. 5., 26. 5., 30. 5., 2. 6., 6. 6. in 9. 6. 2022 na LUNG-u med 16:30 in 18. uro. Pohitite s prijavo, saj je število udeležencev omejeno. Več >>

Izvaja: Osnovna šola III Murska Sobota
Murska Sobota, 19. 5. 2022 ob 07.30
Odprtje razstave konstruktivističih pesmi naših devetošolcev. Spremembe v svetu in okoli nas pogosto spodbujajo razmisleke o prihodnosti. Naši devetošolci so se pri urah slovenščine srečali z ekspresionizmom – umetniško smerjo, ki se je pojavila kot posledica človekove stiske ob grozeči svetovni vojni. Izraža dvom in razočaranje, tesnobno občutje ter zahteva duhovno preroditev človeka in sveta. Učenci so ob branju Kosovelovih ekspresionističnih pesmi dobili navdih in prenesli svoje dvome in občutja o svetu na papir. Pika na i je bilo vsekakor ustvarjanje verzov, t. i. konsev, ki so jih učenci izrezali iz starega časopisa in jih po svoje preoblikovali. S konsi, ki so predstavljeni na šolski razstavi, so izrazili svoje občutke o današnjem svetu. Več >>

Izvaja: POZDRAVTV.SI
Murska Sobota, 19. 5. 2022 ob 08.00
V sklopu TVU 2022 se bodo predstavljali različni izvajalci: - SPTŠ Murska Sobota - Center za krepitev zdravja ZD Murska Sobota, - Klub prekmurskih študentov - UTŽO - SPTŠ Več >>

Izvaja: Srednja šola za gostinstvo in turizem Radenci
Radenci, 19. 5. 2022–10. 6. 2022 od 08.00 do 18.00
Dijaki bodo skupaj z babicami pripravili tradicionalne jedi s pridihom sodobnih kulinaričnih trendov. Babice bodo predstavile kuhanje na tradicionalen način nato pa bodo skupaj z vnuki jedi pripravili na sodoben način. Več >>

Izvaja: Srednja šola za gostinstvo in turizem Radenci
Radenci, 19. 5. 2022 ob 08.00
Dijaki bodo skupaj z babicami pripravili tradicionalne jedi s pridihom sodobnih kulinaričnih trendov. Babice bodo predstavile kuhanje na tradicionalen način nato pa bodo skupaj z vnuki jedi pripravili na sodoben način. Več >>

Izvaja: Osnovna šola II Murska Sobota
Murska Sobota, 19. 5. 2022–26. 5. 2022 od 08.15 do 12.35
Učenci so spoznavali fizikalno-kemijske zakonitosti na praktičnih primerih. Ob tem so razvijali spretnosti in nadgrajevali teoretično znanje s praktičnim. Učenci so se dela lotili vestno in odgovorno in po koncu delavnic zadovoljno odšli novim uspehom na proti. Več >>

Izvaja: Zeliščna kmetija Gorska roža Špela Pogelšek s.p.
Pečica, 19. 5. 2022 ob 09.00
Mačja meta je zanimiva in trpežna trajnica, ki jo sadimo zaradi modro zelenih aromatičnih listov in vijoličnih cvetov, ki se dolgo ohranijo. V naravi najdemo okoli 250 različnih vrst. Uspevajo na vlažnih gorskih terenih, travnikih in gozdnih robovih Evrope, Azije in severne Afrike. Kako je dobila ime in katere zdravilne učinke ima, pa vam predstavimo v naših spletnih zeliščarskih nasvetih, ki jih najdete na YouTube kanalu Knjižnice Šmarje pri Jelšah. Več >>

Izvaja: Osnovna šola dr. Mihajla Rostoharja Krško
Krško, 19. 5. 2022 ob 09.00
2 učenki Osnovne šole Mihajla Rostoharja Krško bosta otrokom v vrtcu Krško brali pravljice s kamišibajem. Več >>

Izvaja: Klub študentov Lendava
Žalec, 19. 5. 2022 ob 09.00
Skupaj s strokovnjakinjo z Irske go. Sive Bresnihan bomo odkrivali možnosti, kako naj organizacije za izobraževanje odraslih postanemo (še) bolj trajnostno naravnane. Več >>

Izvaja: Zdravstveni dom Krško
Krško, 19. 5. 2022 ob 09.00
Zdravstveni dom Krško vabi na test hoje na 2km, ki bo potekal na večnamenski poti ob Savi. Na dogodku boste dobili individualno oceno vaše telesne pripravljenosti. Več >>

Zainteresirani na delavnici testirate svojo aerobno telesno zmogljivost – zmogljivost srca, ožilja in dihal. Upoštevajoč vaše zdravstveno stanje in rezultat testiranja, vam strokovnjaki podamo povratno informacijo o vaši telesni pripravljenosti in svetujemo, kakšna oblika in intenzivnost vadbe koristi vašemu zdravju. Vsem tistim, ki imate prisotne dejavnike tveganja ali ogroženost za srčno žilna obolenja, ponudimo možnost vključitve v ostale preventivne programe, ki jih izvajamo v Centru za krepitev zdravja v ZD Murska Sobota. Več >>

Izvaja: Vikica Štingl - spletni marketing s. p.
Murska Sobota, 19. 5. 2022 ob 10.00
Predavanje na temo Kako do večje prodaje s pomočjo influencerjev bo potekalo v MIKK-u, Trubarjev drevored 4, 9000 Murska Sobota. Več >>

Izvaja: Osnovna šola Mirana Jarca Črnomelj
Črnomelj, 19. 5. 2022 ob 10.00
Za učence, ki so uspešno opravili Bralno značko, bomo na šoli pripravili prireditev, na kateri jim bo pisateljica Nataša Konc Lorenzutti svečano podelila priznanja o uspešno opravljeni Bralni znački. Več >>

Udeleženci bodo spoznali pogoste rastline, ki se jim moramo v primeru občutljivosti odpovedati, ker povzročajo kontaktne alergije, dihalne stiske, težave pri zaužitju hrane ali pijače in druge neprijetnosti Več >>

Izvaja: Vesta Vanell
Metlika, 19. 5. 2022 ob 10.00
Vabljeni v Hišo sadeži družbe Metlika na delavnico Mandale z Vesto Vanell. Mandala je struktura popolnosti, sestavljena iz različnih znakov, simbolov, figur in likov. Mandala je sanskrtska beseda za krog, red in osrediščenje, največja in najpomembnejša simbolika pa je razmevanje minljivosti. Nič ne ostane večno. Mandala je priljubljen pripomoček za meditacijo in zmanjševanje stresa. Kreativno risanje mandal je vrsta meditacije, s katero se umirimo in lažje živimo vsak moment. Več >>

Izvaja: Knjižnica Cirila Kosmača Tolmin
Tolmin, 19. 5. 2022 ob 10.00
Vabljeni v galerijo Knjižnice Cirila Kosmača Tolmin na predstavitev knjige Kjer veter spi Damjana Šinigoja, predsednika Jamarske zveze Slovenije in pisatelja (projekt Bralnice pod slamnikom ... ob Soči). Srečanje avtorja z dijaki Gimnazije Tolmin in osnovnošolci iz Zgornjega Posočja. Več >>

Izvaja: Andrejka Rejc s.p.
Postojna, 19. 5. 2022 ob 10.00
V hitenju modernega sveta, ki ceni le rezultate, je stres naš vsakdanji spremljevalec. Nekateri ljudje spontano obvladajo stres, medtem pa se moramo ostali tega zavestno naučiti. Kaj je pomembno vedeti za učinkovito zmanjševanje stresa, kateri so drobnimi triki, ki nam pri tem pomagajo, kako moramo usmeriti svojo miselnost in kakšno spremembo lahko dosežemo z dihalnimi tehnikami, vse to in še več izveste na predavanju z naslovom: VEČJI SMO OD STRESA v okviru tedna vseživljenjskega učenja. Z vami bom Andrejka Rejc, po izobrazbi zdravnica, vendar se zadnja leta veliko ukvarjam s coachingom, hipnozo, tradicionalno kitajsko medicino, skratka z vsem, kar človeku pomaga živeti bolje. Več >>

Izvaja: OŠ Franceta Bevka Tolmin
Tolmin, 19. 5. 2022 ob 10.00
Predstavitev poklica gasilec in ogled gasilne postaje Tolmin. Predstavitev gasilnih avtomobilov in preizkus otrok v vlogi gasilcev. Več >>

Izvaja: Varstveno delovni center Črnomelj
Črnomelj, 19. 5. 2022 ob 11.00
Tekmovanje v balinanju med uporabniki Varstveno delovnega centra Črnomelj in učenci OŠ Milke Šobar Nataše. Več >>

Izvaja: UPI - ljudska univerza Žalec
Žalec, 19. 5. 2022 ob 13.00
Kratka predstavitev divje hrane iz naše okolice ter uporaba le-te v kulinariki in v zdravilne namene. Več >>

Izvaja: Radio Murski val d.o.o.
Murska Sobota, 19. 5. 2022 ob 13.20
Tedenska 5 minutna javljana z aktualnimi novicami in napovedjo prireditev TVU v prihajajočih dneh oz. tednu. Več >>

Na mednarodni znanstveni konferenci bomo organizirali tudi Academic Leadership Forum na temo: Academic leadership for the sustainable future: academic impact for society, evidence-based decision-making and leading for transformation Več >>

Izvaja: UPI - ljudska univerza Žalec
Žalec, 19. 5. 2022 ob 16.00
Savinjska TV bo poskrbela za snemanje, montažo in objavo tv prispevka o čebelarjevem izumu BeeCom in o trajnosti. Več >>

Izvaja: Kinološko društvo Storžič
Bistrica pri Tržiču, 19. 5. 2022 ob 16.00
V okviru akcije Naučite se nekaj novega v dveh minutah smo posneli kratek video z naslovom "5 vaj za vzgojo psa". Video je dosegljiv na: https://www.youtube.com/watch?v=S-DaQBKTlB0. Prav tako bo video z izobraževalno vsebino na voljo na FB profilih koordinatorja in drugih podizvajalcev TVU. Več >>

Izvaja: Hiša sadeži družbe Metlika
Metlika, 19. 5. 2022 ob 16.00
V Hiši Sadeži družbe Metlika vas vabimo na kreativno delavnico. Izdelovali bomo priročne izdelke, s katerimi se bomo predstavili na Dnevu prostovoljstva v Ljubljani. Več >>

Izvaja: Savinjski UPI
Žalec, 19. 5. 2022 ob 16.30
Člani bralnega študijskega krožka vas vabimo, da se nam pridružite na majskem srečanju. Naša osrednja tema je literarno ustvarjanje, vzniklo v nas v času korone. Pogovor bo stekel tudi o prebranih knjigah. Več >>

Prof. Dorsaf Ben Malek s partnerske Lebanese International University bo izvedla virtualno predavanje Digital storytelling as a didactic tool in English teaching pri predmetu Poslovna angleščina 3 nosilke mag. Katarine Čander Podgoršek. Več >>

Izvaja: Gimnazija Franceta Prešerna
Kranj, 19. 5. 2022 ob 17.00
Kolikokrat se nam zdi, da smo besedilo prebrali, potem pa ne vemo, o čem govori. Podobno se nam dogaja tudi pri poslušanju. Človeka poslušamo, ampak ne vemo, kaj nam je povedal. Na delavnici, ki jo bo vodila naša profesorica slovenščine Nika Lampret bomo spoznali določene bralne tehnike in tehnike poslušanja. Pozabavali pa se bomo tudi s kakšno zanimivo zgodbo. Več >>

Izvaja: Savinjski UPI
Žalec, 19. 5. 2022 ob 17.00
Čebelar Jože Smrkolj bo predstavil izum BeeConn, napravo za uspešno čebelarjenje na daljinski nadzor. Več >>

Izvaja: Inštitut gibanja
Murska Sobota, 19. 5. 2022 ob 17.30
Zdrava hrbtenica – vadbeni program za vse, ki imate težave s hrbtenico ali kar tako, da poskrbite za vsakodnevno kvalitetno funkcioniranje in razbremenitev svoje hrbtenice. Več >>

Izvaja: Društvo Lila (Litijski likovni atelje)
Litija, 19. 5. 2022 ob 18.00
Reka Sava, ki Litijo z ovinkom tesno objame, je skrbela za vir pitne vode in hrane, obenem pa zaradi čolnarjenja dajala kruh prebivalcem Litije. Sava je bila tudi vir navdiha Društvu LILA, ki so ji posvetili svojo letno razstavo s katalogom z naslovom Kako so ljudje včasih živeli z reko Savo. Več >>

Izvaja: Milena de Victory s.p.
Postojna, 19. 5. 2022 ob 18.00
Delavnica je motivacijsko – transformacijska. Na njej bomo podali temelje, zaradi katerih se na lahkotnejši in trajnejši način uresničijo naše srčne želje. Ko prepoznamo v sebi svoje želje, jim sledimo – dosežemo tudi visoke cilje. Vsaka naša misel je informacija, ki jo možgani sprejmejo in na ustrezen način filtrirajo. Če mislimo – da nečesa ne moremo doseči – je to naša resnica. Ko presežemo svoje omejitve, se v nas sprožijo procesi, ki nam pomagajo, da se srčne želje uresničijo na pravi način. Vabljeni – da preizkusite v praksi, na delavnici, kako deluje to zate. Več >>

Javni sklad RS za kulturne dejavnosti, območna izpostava Krško, vabi na odprtje razstave izbranih del likovnega natečaja za učence osnovnih šol v Mestni občini Krško. Več >>

Izvaja: Goriška knjižnica Franceta Bevka
Nova Gorica, 19. 5. 2022 ob 18.00
Literarni četrtek: Ženski in moški svetovi slovenske moderne skozi pogled avtoric Tanje Tuma in Cvetke Bevc. Pogovor bo vodila Katja Mihurko Poniž. Dogodek soorganizirata Univerza v Novi Gorici in Goriška knjižnica. Več >>

Izvaja: Kulturno društvo Vres Prevalje
Prevalje, 19. 5. 2022 ob 18.30
Moški pevski zbor Vres Prevalje vabi nove pevce in vse, ki jim je petje blizu, na odprte vaje v mesecu maju 2022. Vaje bodo potekale vsak ponedeljek in četrtek, ob 18.30, na OŠ Franja Goloba Prevalje. Več >>

Izvaja: Zveza paraplegikov Slovenije
Semič, 19. 5. 2022 ob 19.00
Prijazno vabljeni na otvoritev slikarske razstave Zveze paraplegikov Slovenije z belokranjskimi podobami. Razstavo bo odprl predsednik Zveze paraplegikov Slovenije, g. Dane Kastelic, program pa bodo popestrili učenci 5. razreda OŠ Belokranjskega odreda Semič. Razstava bo na ogled do 14. junija 2022. Več >>

Izvaja: Knjižnica Franca Ksavra Meška Ormož
Ormož, 19. 5. 2022 ob 19.00
V bogat in raznolik domišljijski svet vas bodo popeljali pravljičarji iz partnerskih knjižnic. S pripovedovalskim talentom vas bodo prepričali, da pravljice niso zgolj za otroke: Suzana Slavič (Mariborska knjižnica), Brigita Lavrič (Knjižnica Mirana Jarca Novo mesto), Jure Bohinec (Mestna knjižnica Kranj), Aleksandra Papež (Knjižnica Lenart), Vesna Radovanovič (Pokrajinska in študijska knjižnica Murska Sobota). Z ritmi harmonike bo večer popestril glasbeni gost Domen Zadravec, študent Akademije za glasbo v Ljubljani. Dogodek je organiziran v sodelovanju z Mariborsko knjižnico in s partnerskimi in pridruženimi knjižnicami. Več >>

Izvaja: Celjski mladinski center
Celje, 19. 5. 2022 ob 20.00
Odlična družba in prijeten ambient MCC kavarne Na preigravanja svetovno znanih uspešnic ali pesmi, napisanih noč pred tem vabimo mlade pevke in pevce, ki bi želeli nastopiti in predstaviti eno ali več pesmi, pri čemer so vam na voljo mikrofon, klavir (pianist) ter akustična kitara. V sodelovanju s KŠOC in MCC, se bomo ponovno družili tudi v novem letu. Informacije: info@vocalbkstudio.com Več >>

Izvaja: Posoški razvojni center
Šentjur, 20. 5. 2022 od 07.00 do 20.00
LAS »Od Pohorja do Bohorja« prijazno vabi svoje člane in ostale zainteresirane na strokovno ekskurzijo v Posočje, kjer nas bodo gostili predstavniki LAS Dolina Soče. Ogledali si bomo primere dobrih praks ter si izmenjali dragocene izkušnje. Več >>

Izvaja: TRO d.o.o
Prevalje, 20. 5. 2022 od 07.00 do 09.00
Naša družba se stara in prav tako zaposleni v našem podjetju. S sporočili na plakatih in razgovori z vodstvom bomo opozorili na izzive, ki jih prinaša staranje zaposlenih in razlike med generacijami. Govorili bomo o pomenu usposabljanja in razvoja kompetenc za uspešno opravljanje dela ter o nujnosti sprememb obnašanja starejših - skrb za večjo prilagodljivost ter pripravljenost za pridobivanje novih znanj in spretnosti. Opozorili bomo tudi na velik pomen prenosa znanj in spretnosti na mlajše sodelavce in obratno. Več >>

Izvaja: Šolski center Slovenske Konjice - Zreče
Slovenske Konjice, 20. 5. 2022 od 07.15 do 08.00
Zaposlenim v Splošni knjižnici bomo predstavili vprašalnik SVOS. Kaj merimo z njim, kako ga reševati in kako interpretirati rezultate. Predstavitev je namenjena zaprti skupini. Več >>

Izvaja: OŠ Dravlje
Ljubljana, 20. 5. 2022 od 07.30 do 08.15
Izdelali bomo voščila za upokojence, ki živijo v Domu starejših občanov. Prav tako bomo zapisali čim več dobrih misli, ki jih učenci želijo pokloniti upokojencem. Več >>

Izvaja: AZ Ljudska univerza Velenje
Velenje, 20. 5. 2022 od 07.30 do 09.00
Ob Dnevu za kakovost in Svetovnem dnevu čebel organiziramo tradicionalni slovenski zajtrk sodelavcev Ljudske univerze Velenje. Svetovalka za kakovost bo zaposlene seznanila z izbranimi kazalniki kakovosti, ki jih je potrdila Komisija za kakovost na zadnjem sestanku in po katerih bomo presojali kakovost v naslednjem obdobju. Po zajtrku bomo sprejeli sodelavce Andragoškega Centra Slovenije na ogledu Vzorčnega mesta Velenje in predstavitvi novih metod poučevanja. Več >>

Izvaja: OŠ Podčetrtek, POŠ Pristava pri Mestinju
Pristava pri Mestinju, 20. 5. 2022–26. 5. 2022 od 07.30 do 12.00
Med v kulinariki: učenci zbirajo recepte, katerih sestavni del je med in pripravijo razredno kuharsko knjigo. Več >>

Izvaja: Osnovna šola Šentjanž pri Dravogradu
Šentjanž pri Dravogradu, 20. 5. 2022 od 07.30 do 15.30
Učenci spoznajo življenje živali, ki jih v domačem okolju ni. Ogledajo si čim bolj naraven prostor za živali, ki jih vsakodnevno ni moč videti, ki vsebuje vse, kar določena žival potrebuje: prostor za spanje, sončenje, kopanje, iztrebljanje, opazovanje, skrivanje in se od vrste do vrste razlikuje. Več >>

Izvaja: Zasavska ljudska univerza
Zagorje ob Savi, 20. 5. 2022 od 07.30 do 08.30
V okviru dneva za kakovost nam bo svetovalka za kakovost predstavila model kakovosti CAF, ki ga je spoznala na tečaju projekta ERASMUS+ v Atenah. Ob skupnem zajtrku se bomo pogovorili o prednostih in možnostih njegove uporabe v organizaciji. Več >>

Izvaja: SIJ ZIP center d.o.o.
Ravne na Koroškem, 20. 5. 2022 od 08.00 do 10.00
Naša družba se stara in prav tako zaposleni v našem podjetju. S sporočili na plakatih in razgovori z vodstvom bomo opozorili na izzive, ki jih prinaša staranje zaposlenih in razlike med generacijami. Govorili bomo o pomenu usposabljanja in razvoja kompetenc za uspešno opravljanje dela ter o nujnosti sprememb obnašanja starejših - skrb za večjo prilagodljivost ter pripravljenost za pridobivanje novih znanj in spretnosti. Opozorili bomo tudi na velik pomen prenosa znanj in spretnosti na mlajše sodelavce in obratno. Več >>

Izvaja: Ljudska univerza Slovenska Bistrica
Slovenska Bistrica, 20. 5. 2022 od 08.00 do 15.00
Izpeljava skupne promocije aktivnosti na področju kakovosti izobraževanja odraslih. Akcija Dan za kakovost je namenjena pogovorom in ozaveščanju sodelavcev, udeležencev, partnerjev in druge strokovne in širše javnosti o sistematičnem delu organizacije na področju kakovosti izobraževanja odraslih in dosežkih, h katerim je to delo pripomoglo. Več >>

Izvaja: Razvojno izobraževalni center Novo mesto
Novo mesto, 20. 5. 2022 od 08.00 do 11.15
Kakšna je sploh moč izobrazbe? Udeleženci bodo razmišljali o notranji motivaciji za učenje. Učimo se ves čas in celo življenje. Znanje nam omogoča, da živimo bolj kakovostno in da se lažje vključimo v družbo. Več >>

Izvaja: Razvojno izobraževalni center Novo mesto
Krško, 20. 5. 2022 od 08.00 do 18.00
Zaposleni RIC-a bodo ta dan obiskali Ljudsko univerzo KRŠKO. Zaposleni si bodo izmenjali izkušnje, mnenja in druge vsebine na temo Skrb za kakovost izobraževalnih programov. Nato bodo RIC-evci nadaljevali svoje aktivnosti na teambuildingu, v okviru katerega bodo dokazali, da je zdrava tekmovalnost ključ do ustvarjalnosti in inovativnosti. To sta vrednoti, ki ju RIC-evci že nekaj let zelo cenijo. Več >>

Izvaja: Ljudska univerza Krško
Krško, 20. 5. 2022 od 08.00 do 13.00
Zaposleni na LU Krško bomo ta dan sprejeli obisk RIC-a Novo mesto. Izmenjali si bomo izkušnje, mnenja in druge vsebine na temo Skrb za kakovost izobraževalnih programov. Nato bomo nadaljevali svoje aktivnosti na teambuildingu, na katerem se bomo pogovarjali o kakovosti, komunikaciji ... Več >>

Izvaja: Osnovna šola Šmarje pri Jelšah, Podružnična šola Sveti Štefan
Sveti Štefan, 20. 5. 2022 od 08.00 do 09.00
- s posnetkom iz spleta spoznajo pomen čebel in čebelarstva - čebelar Gregor predstavi delo čebelarja in njegove pripomočke - učenci zaplešejo in zapojejo čebelarsko himno. Izvajalci: Silva Ketiš, Alenka Pevec, Ladislava Štancer, Monja Šalamon Več >>

Učenci 6., 7. in 8. razreda bodo preživeli izredno zanimivo dopoldne v raziskovanju notranjskih lepot. Na pot se bodo tokrat odpravili na malo drugačen način in sicer s kolesi. Učenci se bodo usmerili na dve lokaciji: okolica Cerkniškega jezera in notranjska planota Bloke. Več >>

Izvaja: Andragoški center Slovenije
Velenje, 20. 5. 2022 od 08.00 do 16.00
Že tradicionalno se tudi na ACS pridružujemo vseslovenskemu Dnevu za kakovost. Letos bomo ACS-ovci Dan za kakovost preživeli v Velenju, kjer nam bodo naši gostitelji, sodelavci iz Ljudske univerze Velenje, omogočili ogled Vzorčnega mesta (https://www.pattern.city/). Del našega skupnega časa bomo namenili tudi nadaljevanju lani začetih pogovorov o naših temeljnih strateških usmeritvah kot pomembnem vidiku kakovosti našega dela. Zato v dneh pred izvedbo Dneva kakovosti za ogrevanje pred našo skupno razpravo potekajo aktivnosti za razmislek o poslanstvu, viziji in vrednotah ACS v posebni spletni učilnici. O vidikih, ki vplivajo na kakovost našega dela, bomo klepetali že od zgodnjega jutra, saj se bomo na pot odpravili z avtobusom. Dogodek bo nedvomno prispeval k povezovanju našega kolektiva! Dogodek je namenjen zaposlenim na ACS. Več >>

Izvaja: Center Gustava Šiliha Maribor
Maribor, 20. 5. 2022 od 08.00 do 12.00
Ob mednarodnem dnevu čebel, ki je 20. maja, bomo spoznali pomen čebel in delo čebelarjev ter okušali medene izdelke. Obiskal nas bo lokalni čebelar. Več >>

Izvaja: Podružnična osnovna šola Trnava
Trnava, 20. 5. 2022–5. 6. 2022 ob 08.00
Branje v nadaljevanju: učenci j jutranjem krogu vsak dan preberejo sošolcem poglavje iz knjige. Na branje se pripravijo doma. Po branju, učenci pišejo dnevnik in v njem opisujejo dogajanje v knjigi. Pravljična urica: učence obišče knjižničarka in jim prebere pravljico. Sledi ustvarjalna urica in bralni kviz. Več >>

Izvaja: Srednja šola za gostinstvo in turizem Radenci
Radenci, 20. 5. 2022 od 08.00 do 12.00
Odpadna hrana ima velik vpliv na okolje, saj je tretji največji povzročitelj toplogrednih plinov. V šolskih kuhinjah ostaja veliko hrane, ki predstavlja nepotreben odpadek. Na SŠGT Radenci dijaki pri praktičnem pouku »reciklirajo« hrano, da je čim manj pristane med odpadki. Z namenom, da se naučijo kako lahko reciklirajo hrano, ki ostaja v šolski kuhinji bodo šolo obiskali učenci osnovne šole Franceta Prešerna Črenšovci. Skupaj bodo pripravili reciklirane jedi. Več >>

Izvaja: Osnovna šola Planina pri Sevnici
Planina pri Sevnici, 20. 5. 2022 od 08.00 do 11.00
S prvošolci se bomo ob dnevu čebel odpravili na bližnji travnik, kjer bomo spoznavali in raziskovali travniške rastline in živali ter se pogovorili o pomenu življenja čebel. Svoje delo nam bo predstavil lokalni čebelar. Več >>

Izvaja: Srednja šola za gostinstvo in turizem Radenci
Radenci, 20. 5. 2022 ob 08.00
Odpadna hrana ima velik vpliv na okolje, saj je tretji največji povzročitelj toplogrednih plinov. V šolskih kuhinjah ostaja veliko hrane, ki predstavlja nepotreben odpadek. Na SŠGT Radenci dijaki pri praktičnem pouku »reciklirajo« hrano, da je čim manj pristane med odpadki. Z namenom, da se naučijo kako lahko reciklirajo hrano, ki ostaja v šolski kuhinji bodo šolo obiskali učenci osnovne šole Franceta Prešerna Črenšovci. Skupaj bodo pripravili reciklirane jedi. Več >>

Izvaja: Center za sluh in govor Maribor
, 20. 5. 2022 od 08.00 do 13.30
Naučili in spoznali bomo strani neba in kako se orientiramo v naravi. Naredili bomo točke katere morajo s pomočjo orientacije poiskati... Več >>

Izvaja: Srednja zdravstvena in kozmetična šola Maribor
Maribor, 20. 5. 2022–1. 6. 2022 od 08.00 do 14.00
Dijaki so izdelali makete svojih najljubših živali iz starih kartonov, papirja in plastike. Razstava bo prikazala še en način reuporabe starih materialov. Več >>

Izvaja: Predan Slo, Andrej Slonjšak s.p.
Šmarje pri Jelšah, 20. 5. 2022 od 08.30 do 09.00
Se spomnite, kdaj ste nazadnje preživeli dan popolnoma brez telefona? Verjetno se niti ne spomnite, če pa se, ste med redkimi izjemami. Za uporabo pametnega telefona dnevno porabimo v povprečju 4,8 ure, pravi ena od statistik. Pa poznate vse funkcije svojega telefona in ga znate res pametno uporabljati? Če želite izpopolniti svoje znanje, vas vabimo na delavnico, kjer bomo reševali zagate in se v dobrem vzdušju tudi veliko naučili. Več >>

Izvaja: Ljudska univerza Ptuj
Ptuj, 20. 5. 2022 od 08.30 do 09.30
Ob jutranji kavi se bomo zaposleni Ljudske univerze Ptuj pogovorili o pomenu kakovosti v izobraževanju odraslih in njeni vlogi ter vplivu na uporabnike izobraževalnih storitev in zaposlene. Več >>

Predstavitev delovanja Slovenskega društva Hospic, prostorov, spremljanje na domu, žalovanje otrok, mladostnikov in odraslih, detabuizacija smrti, prostovoljstvo ter Hiša Hospica. Več >>

Izvaja: OŠ Gorica Velenje, Podružnična osnovna šola Vinska Gora
Velenje, 20. 5. 2022 od 08.30 do 11.50
Glasbena predstava in podelitev BZ – gost Feri Lainšček V glasbeni šoli si bomo ogledali predstavo »Kraljestvo glasbe«. Gre za glasbeno didaktično delo za otroke, v izvedbi OPZ in MPZ s spremljavo deset-članskega komornega orkestra, ki so jo pripravili v okviru praznovanja 70. obletnice GŠ. Nato se bomo na centralni šoli pridružili učencem 1. triade, kjer se bomo v kratkem kulturnem programu družili in uživali z gostom prireditve. G. Feri Lainšček se bo predstavil in odgovarjal na vprašanja učencev. Več >>

Izvaja: Škofijska gimnazija Vipava
Vipava, 20. 5. 2022 od 08.30 do 10.15
Šolska knjižnica Škofijske gimnazije Vipava že več kot deset let sodeluje z Lavričevo knjižnico – enota Vipava. Sodelovanje je del projekta Rastem s knjigo, ki ga za dijake prvih letnikov srednjih šol ponuja Javna agencija za knjigo. Namen projekta je spodbujanje in širjenje bralne kulture med mladimi. V sklopu projekta z dijaki prvih letnikov obiščemo Lavričevo knjižnico – enoto v Vipavi. Dejavnost običajno traja dve šolski uri. Zaposleni v Lavričevi knjižnici dijakom predstavijo knjižnico in njeno delovanje ter možnosti dostopanja do knjižničnega gradiva. Dijake seznanijo tudi s sistemom COBISS (Slovenski knjižnični informacijski sistem) in njegovo uporabo. Dejavnost, ki jo opravimo v Knjižnici Vipava vključuje tudi praktične vaje, s pomočjo katerih dijaki izboljšajo spretnosti iskanja gradiva v knjižnici. Več >>

Izvaja: OŠ Šmarje pri Jelšah
, 20. 5. 2022 od 08.45 do 10.00
Pred POŠ Šentvid bomo sprejeli učitelje in učence iz različnih držav. Pripravili bomo kulturni program. Z dvema točkama se bo predstavil pevski zbor. Učenci bodo sami pripravili koreografijo za plesno točko. Sledil bo pozdrav učencev v različnih jezikih. Zaigrali bodo še kratek skeč. Goste bomo povabili v šolo. Razkazali bomo šolske prostore. Obiskali bomo tudi vrtec. Več >>

Izvaja: OSNOVNA ŠOLA ŠMARJE PRI JELŠAH
Globoko pri Šmarju, 20. 5. 2022 od 08.45 do 10.00
Pred POŠ Šentvid bomo sprejeli učitelje in učence iz različnih držav. Pripravili bomo kulturni program. Z dvema točkama se bo predstavil pevski zbor. Učenci bodo sami pripravili koreografijo za plesno točko. Sledil bo pozdrav učencev v različnih jezikih. Zaigrali bodo še kratek skeč. Goste bomo povabili v šolo. Razkazali bomo šolske prostore. Obiskali bomo tudi vrtec. Več >>

Izvaja: Ljudska univerza Jesenice
Jesenice, 20. 5. 2022 od 09.00 do 11.00
V okviru TVU 2022 organiziramo kreativni študijski krožek Ekološka igra z dobrim namenom., v katerem bomo iz odpadnih materialov izdelovali didaktične igrače in table ter s tem opozorili na pomen ohranjanja okolja in trajnostnega razvoja naše družbe. Krožek bo potekal ob petkih dopoldne. Igrače bomo predali Splošni bolnišnici Jesenice in Domu upokojencev Jesenice. Več >>

Izvaja: Založba Malinc Aleš Cigale s.p
Medvode, 20. 5. 2022 od 09.00 do 17.30
Literarno polje je prostor, kjer se srečujejo akterji z različnimi posredovalnimi vlogami, ki tako na produkcijski kot distribucijski in recepcijski ravni temu polju dajejo vsebino. O njihovi vlogi razmišljamo, se sprašujemo in govorimo na dvodnevnem mednarodnem simpoziju, ki z različnimi prispevki (znanstvenimi in strokovnimi prispevki, okroglimi mizami in video predstavitvami) poteka v hibridni obliki (v Medvodah, obenem pa po spletu in s prenosom prek YouTuba), v četrtek, 19. maja (okrogle – mize z mednarodno udeležbo), in v petek, 20. maja 2022 (simpozijski del). Mednarodni simpozij Na isti strani pripravlja založba Malinc. Poteka v okviru mednarodnega prevodnega projekta Poti do evropske književne raznolikosti, ki ga v okviru programa Ustvarjalna Evropa sofinancira Evropska komisija. Več >>

Izvaja: Društvo od ovce do izdelka
Bovec, 20. 5. 2022 od 09.00 do 11.00
Vabljeni v PUC Bovec, kjer bodo člani in članice društva Od ovce do izdelka pripravljali zdrave smutije iz sirotke! Več >>

Izvaja: Šolski center Novo mesto
Novo mesto, 20. 5. 2022 od 09.00 do 10.00
Dan za kakovost na Enoti za izobraževanje odraslih je namenjen pogovoru in ozaveščanju sodelavcev o sistematičnem delu na področju kakovosti v izobraževanju odraslih. Več >>

Izvaja: MEGIClinic
Postojna, 20. 5. 2022 ob 09.00
Na dogodku se bo odvijala predstavitev MEGIClinic, naše filozofije in celostni pristop do dela z ljudmi. Klinika ima sedež v Kobaridu, kjer se izvajajo masaže, zdravljenja in terapije, ki bazirajo na Bownovi in Kraniosakralni terapiji. Sledil bo prikaz samoterapij, ki se jih vedno lahko uporabi v vsakdanjem življenju. Za piko na i pa bo Megi vsakemu omogočila tudi individualni posvet. Več >>

Izvaja: Center za krepitev zdravja /Zdravstveni dom Murska Sobota
Stanjevci, 20. 5. 2022 od 09.00 do 10.00
Predstavljeni bodo preventivni programi, ki jih izvaja Center za krepitev zdravja in ki so namenjeni strokovnim informacijam ter podpori pri vaših korakih do boljšega počutja in zdravja. Več >>

Izvaja: Center za krepitev zdravja
Kranj, 20. 5. 2022 od 09.00 do 10.30
Si znamo sami ustrezno pregledovati dojke in moda oziroma ustrezno odreagirati v primeru, ko se nam na blatu pojavijo sledovi krvi? Kaj pa cepljenje proti raku, kot je denimo cepljenje proti okužbi s povzročiteljem raka na materničnem vratu, virusu HPV? Kakšen je pomen naših spolnih praks in sp0lnega vedenja v povezavi z nastankom in razvojem raka na debelem črevesju in danki ter raka na materničnem vratu? Ima dojenje res vpliv na razvoj raka dojk? Delavnica traja 90 minut. Prijave: 030-450-663 ali delavnice@zd-kranj.si do 19. 5. 2022. Več >>

Izvaja: Razvojno izobraževalni center Novo mesto
Novo mesto, 20. 5. 2022 od 09.00 do 18.00
Dan za kakovost praznujemo v RIC-u že nekaj let. Letošnji je namenjen prav vam in vašim ocenam našega dela. Zanima nas, ali veste s čim se ukvarjamo, kdo smo zaposleni, kdo so naši udeleženci in partnerji. Prijavite se in sodelujete pri anketiranju tudi vi. Več >>

Izvaja: B&B izobraževanje in usposabljanje d.o.o.
Kranj, 20. 5. 2022 od 09.00 do 16.00
Strokovni dogodki v zvezi s kakovostjo 1. Delovni zajtrk komisije za kakovost in svetovalke za kakovost (ob 9:00 uri). 2. Predstavitev sistematične skrbi za kakovost zaposlenim, učiteljem in zunanjimi sodelavcev (ob 13:00 uri). 3. Delavnica o spletnem anketiranju – »Kako sestaviti dobro anketo« (ob 15:00 uri). Prijave: natalija.plankl@bb.si do 18. 5. 2022. Več >>

Izvaja: Razvojno izobraževalni center Novo mesto
Novo mesto, 20. 5. 2022 od 09.00 do 18.00
Dan za kakovost praznujemo v RIC-u že nekaj let. Letošnji je namenjen tudi našim učiteljem, izvajalcem, mentorjem, prostovoljcem. Predstavili jim bomo nove pripomočke za spremljanje kakovosti našega skupnega dela. Več >>

Izvaja: Zavod Ruj, Velenje
Velenje, 20. 5. 2022 od 09.00 do 10.00
Na dnevu odprtih vrat bomo strokovni in drugi zainteresirani javnosti ter potencialnim uporabnikom storitev predstavili naše dejavnosti na področju zaposlovanja, izobraževanja, rehabilitacije in socialnega vključevanja: - program socialne vključenosti za nezaposljive in - program zaposlitvene rehabilitacije. Spoznali boste zaposlene, organizirali bomo zanimive delavnice ter vam podali koristne informacije. V okviru predstavitve vam bomo med drugim ponudili: - možnost individualnega svetovanja, - preizkus ročnih spretnosti pri izdelovanju kreativnih izdelkov (izdelovanje izdelkov iz blaga, šivanje voščilnic) Več >>

Izvaja: Fizioart, Fizioterapija Vesna Tajnšek, s.p.
Šmarje pri Jelšah, 20. 5. 2022 ob 09.00
Pri jogi za celostno zdravje nadaljujemo s ciklusom posnetkov, ki so namenjeni oblikovanju telesa. Tudi z jogo lahko učinkovito oblikujemo svoje telo pred začetkom poletne sezone. Cilj vadbe je, da pridobivamo telo, ki je močno in hkrati gibljivo. Vabimo vas tudi k ogledu predhodnih posnetkov na YouTube kanalu Knjižnice Šmarje pri Jelšah. Več >>

Izvaja: Ljudska univerza Jesenice
Jesenice, 20. 5. 2022 od 09.00 do 11.00
Na Dnevu za kakovost bomo pregledali rezultate Tedna kakovosti: hospitacij, anketiranja udeležencev in predavateljev ter kritične analize ter ovrednotili rezultate. Vzpodbudili bomo pogovor in razpravo na temo kakovosti, predlagali izboljšave in pripravili načrt realizacije. Več >>

Izvaja: MOCIS, Center za izobraževanje odraslih Slovenj Gradec
Slovenj Gradec, 20. 5. 2022 od 09.00 do 10.30
Začetni tečaj slovenskega jezika namenjen migrantom iz Ukrajine. Spoznavanje osnov jezika, vsakodnevnih fraz komuniciranja in povezovanje skupine za lažje vključevanje posameznikov v slovensko družbo ter lokalno okolje. Več >>

Izvaja: Ljudska Univerza Murska Sobota
Murska Sobota, 20. 5. 2022 od 09.00 do 10.00
Spoznavanje mobilnih aplikacij, ki ponujajo možnost iskanja prostih delovnih mest. Nameščanje aplikacij na pametne telefone, registracija uporabnikov, spoznavanje delovanja aplikacij in ustvarjanje profilov. Več >>

Izvaja: Univerza za tretje življenjsko obdobje pri Knjižnici Šmarje pri Jelšah
Šmarje pri Jelšah, 20. 5. 2022 od 09.00 do 10.30
Vabljeni na telovadbo, ki je zasnovana na razgibavanju celotnega telesa s poudarkom na razgibavanju hrbtenice. Vključuje pravilno dihanje in celosten pristop k vadbi. Namenjena je vsem, ki si želite izboljšati svoje počutje, vodi jo fizioterapevtka Maša Šramel. Več >>

Izvaja: Ljudska univerza Sežana
Sežana, 20. 5. 2022 od 09.00 do 11.00
20. maja 2022 ob 9.00 bomo v okviru Dneva za kakovost na Ljudski univerzi Sežana posvetili spremljanju kakovosti na naši ustanovi. V letu 2022 smo zaključili triletni ciklus poglobljene samoevalvacije za podaljšanje Zelenega znaka kakovosti. Naš akcijski načrt izboljšav vključuje tudi prenovo spletne strani. V okviru Dneva za kakovost bomo za sodelavce izvedli delavnico »Ljudska univerza Sežana se predstavlja s prenovljenimi spletnimi stranmi«. Pregledali bomo postavitev prenovljenih spletnih strani in se dogovorili za njeno promocijo. Več >>

Izvaja: Osnovna šola Stročja vas - enota vrtec
Stročja vas, 20. 5. 2022 od 09.00 do 11.00
V vrtcu Stročja vas, bomo že, kot tradicionalno, pripravili druženje ob naravoslovnih vsebinah. Udeleženci bodo izvedli naravoslovno dejavnost, ki so jo izvajali v svojem vrtcu v sklopu projekta Eko nahrbtnik. Po izvedbi aktivnosti bo sledila podelitev Biltena in priznanj za sodelovanje ter druženje med otroki. Več >>

Izvaja: OŠ Šmarje pri Jelšah , POŠ Sveti Štefan
Sveti Štefan, 20. 5. 2022 od 09.00 do 10.00
S posnetkom iz spleta spoznajo pomen čebel in čebelarstva. Čebelar Gregor predstavi delo čebelarja in njegove pripomočke. Učenci zaplešejo in zapojejo čebelarsko himno. Izvajalci: Šola Sveti Štefan, čebelar Gregor Ogrizek Več >>

Izvaja: Društvo diabetikov Mežiške doline
Ravne na Koroškem, 20. 5. 2022 od 09.00 do 13.00
V okviru Dneva odprtih vrat Društva diabetikov Mežiške doline bomo izvedli medgeneracijsko informiranje o diabetesu in izvajali meritve. Večina naših članov je iz starejše generacije (prevladuje sladkorna bolezen Tipa 2), na ta dan pa bomo povabili tudi druge, zainteresirane občane in predstavnike mlajših generacij (za sladkorno boleznijo Tipa 1 zbolevajo praviloma otroci in mlajši odrasli). Nudili bomo vse informacije - novosti za diabetike, svojce in širše. Obenem bomo opravljali tudi meritve krvnega sladkorja. Več >>

Izvaja: Društvo Univerza za tretje življenjsko obdobje Škofja Loka
Škofja Loka, 20. 5. 2022 od 09.00 do 12.00
Skupaj bomo prebrali poljubno besedilo in se nato še o prebrani temi pogovorili. Obvezne predhodne prijave. Več >>

Izvaja: Vrtec pri OŠ Kungota
Gradiška, 20. 5. 2022 od 09.00 do 11.00
V okviru svetovnega dneva čebel bo oba oddelka obiskala čebelarka in jim predstavila čebelarsko dejavnost; s seboj bo prinesla čebelarske pripomoke, končne izdelke itd. Več >>

Izvaja: Univerza za tretje življenjsko obdobje
Škofja Loka, 20. 5. 2022 od 09.00 do 12.00
Ko bodo udeleženci prebrali knjigo se bomo pogovorili kako smo jo doživeli. Pogovarjali se bomo o deželi oziroma kraju, kjer se roman dogaja, primerjali značaje oseb v romanu. . Dobra knjiga nas popelje v magični svet, stran od trenutnih skrbi, kar zmanjšuje stres in dobro vpliva na duševno zdravje. Branje o življenju ljudi, ki so živeli v drugačnih časih ali okoliščinah lahko pomaga, da lažje razumemo tiste, ki so drugačni. Bolj kot beremo, bolj se izpopolnjuje naš besednjak. Da bi sledili zgodbi, si moramo zapomniti, kar veliko stvari in to je dober izziv za naše možgane. Več >>

Izvaja: Javni zavod ŠKTM za šport, kulturo, turizem in mladino Radlje ob Dravi
Radlje ob Dravi, 20. 5. 2022 od 09.00 do 10.00
Vaje so primerne za vsakogar. Na delavnici pridobite znanje o pomenu gibanja za zdravje, o uravnoteženi telesni vadbi, kako pravilno izvajati vaje za moč, gibljivost, ravnotežje in aerobno vadbo. Več >>

V javnem zavodu Cene Štupar – CILJ se v letu 2022 zaključuje triletni cikel poglobljene samoevalvacije. Na podlagi izsledkov različnih analiz smo pripravili akcijski načrt izboljšav, ki med drugim predvideva tudi vzpostavitev mentorskega sistema. S podpisom Listine raznolikosti leta 2017 smo sprejeli moralno zavezo, da bomo vrednote spoštovanja raznolikosti tudi zavestno in načrtno živeli. Pri vzpostavitvi mentorskega sistema, želimo, da bi bili čimbolj vključujoči, da bi se vsi počutili spoštovane in cenjene za to kar smo. Znanja o mentorstvu kot ključu do raznolikosti in vključenosti bodo z nami delili zaposleni iz Šentprime – Zavoda za rehabilitacijo in izobraževanje, Listina raznolikosti Slovenije. Za kolektiv Cene Štupar – CILJ bodo izvedli delavnico Dan za kakovost – Vključujoč mentorski sistem in nam nudili dragoceno podporo pri razvoju mentorstva, ki bo temeljilo na zavestnem in načrtnem razvoju vključujoče kulture za stalen karierni razvoj zaposlenih, zagotavljanje nasledstev, kroženje tihega znanja, sodelovanje, ustvarjalnost in napredek. Več >>

Na mednarodni znanstveni konferenci bo sodeloval tudi dr. Petru L. Curșeu, Open University of the Netherlands, The Netherlands z govorom: »Smart Cities as Socio-Technical Systems: Reflections on Sustainable Careers« Več >>

Izvaja: Vrtec Radenci - Radenski mehurčki
Radenci, 20. 5. 2022 od 09.00 do 10.00
Branje pravljic v pravljični sobi vrtca. Otroci bodo uživali v zanimivem ambientu pravljične sobe ob branju pravljic. Več >>

Izvaja: OŠ Preska
Medvode, 20. 5. 2022 od 09.00 do 12.00
Prvošolci OŠ Preska bomo spoznali pomen legende in kulturne dediščine. Beseda legenda prihaja iz latinskega glagola lego, ki pomeni berem. Legenda je torej nekaj, kar se bere, o čemer je vredno brati, kar je nam kot skupnosti vredno ohranjati in kar želimo za prihodnje čase tudi sami ustvarjati. To, kar danes skupaj imenujemo naša dediščina, je torej legendarno. Iz preteklosti smo prejeli bogastvo – naravno, kulturno – ki nam lepša dan in nam pomaga, da se bolj razumemo. Poskrbimo, da kar smo prejeli, še obogatimo. Naša prva naloga je, da dediščino, ki jo že imamo, spoznamo in varujemo. To storimo tako, da jo aktivno vključujemo v svoje življenje – preko učenja, ustvarjanja, vključevanja v prostore bivanja, ohranjanja. Naša druga naloga je, da ustvarjamo dediščino za prihodnost – kar bo šele postalo legendarno. Tematsko učno pot sestavlja sedem postaj/delavnic, na katerih se odvijajo raznolike aktivnosti. Celotna vsebina učne poti je vezana na stik z dediščino prostora, v katerem živimo in odraščamo, in vprašanje, kako ta prostor in njegovo dediščino danes razvijamo naprej. Učenci bodo k tematski učni poti prejeli knjižico, v kateri bo predstavljena vsaka od postaj/delavnic z dodatnimi spremljevalnimi zabavnimi aktivnostmi. Več >>

Izvaja: Vrtec Pikapolonica - Osnovna šola Bistrica ob Sotli
Kunšperk, 20. 5. 2022 od 09.00 do 11.30
Z otroci iz skupine Sovice spoznavamo kulturno dediščino domačega kraja in si bomo ogledali Kravaričevo domačijo. Lastnica, Marica Kravarič, zna za vsak razstravljen predmet pripovedovati svojo zgodbo in otrokom pričarati sdledove preteklosti. Več >>

Izvaja: Društvo gluhih in naglušnih Pomurja
Murska Sobota, 20. 5. 2022 od 09.00 do 14.00
Ročne delavnice več generacij - Predstavitev pravic gluhih in naglušnih - Predstavitev ročnih del in prikaz izdelave ročnih izdelkov (čestitke, prtički, slike...) Več >>

Izvaja: Osnovna šola Koroški jeklarji
Ravne na Koroškem, 20. 5. 2022 od 09.00 do 11.00
V okviru te prireditve bomo pripravi kratek izobraževalni filmček o čebelah, saj 20. maja praznujemo svetovni dan čebel. Vsi učenci šole si ga bodo lahko ogledali na televiziji v avli šole. S tem želimo opozoriti tudi na problematiko starajoče se družbe čebelarjev in privabiti mlajše k tej aktivnosti. Na ogled bodo tudi člani čebelje družine. Z nekaterimi učenci si bomo šli ogledati tudi učni čebelnjak na Piglu. Več >>

Izvaja: Ljudska univerza Ormož
Ormož, 20. 5. 2022 od 09.00 do 10.00
Ob jutranji kavi se bomo zaposleni Ljudske univerze Ormož pogovorili o kakovosti evalvacijskih metod v izobraževanju odraslih in njihovi vlogi v izobraževanju. Več >>

Izvaja: Dom Lukavci
Lukavci, 20. 5. 2022 od 09.15 do 11.00
Sodelujoči uporabniki bodo spoznali koristne učinke medu iz regratovih cvetov. Lotili se bodo še praktičnega dela od nabiranja, do izdelave medu in pravilne hrambe ter pravilne uporabe in uživanja medu. Tekom delavnice bodo izpostavljene vse bistvene stvari pri pripravi medu od pomembnosti časa obiranja cvetov, do pravilne priprave in ustreznega uživanja medu. Več >>

Izvaja: Osnovna šola Notranjski odred Cerknica
Cerknica, 20. 5. 2022 od 09.20 do 10.30
Bliža se konec šolskega leta in nekateri otroci že komaj čakajo, da bodo nadeli svoje nove šolske torbe in ponosno zakorakali v novo poglavje življenja-šolo. Na šoli smo se odločili, da jih bomo povabili na športne igre, ki jih bo vodila učiteljica športa gospa Mateja Dolgan. Na dogodku bodo sodelovali bodoči prvošolci. Več >>

Izvaja: Dom starejših Na Fari, Prevalje
Prevalje, 20. 5. 2022 ob 09.30
V goste bomo povabili Majo Ocepek, ki bo v parku Doma starejših Na Fari izvedla Medgeneracijsko sproščanje z gongi. Na dogodek bomo poleg obiskovalcev doma povabili tudi njihove svojce. Več >>

Izvaja: Osnovna šola Dobje
Dobje pri Planini, 20. 5. 2022 od 09.30 do 10.30
Učenci, učitelji ter tehnično osebje Osnovne šole Dobje se bomo v petek po malici odpravili na skupni tek od šole mimo belih brez ter ob cesti nazaj do šole. S tem dogodkom želimo spomniti na pomen gibanja v vseh življenjskih obdobjih. K udeležbi so vabljeni tudi drugi občani. Več >>

Izvaja: Gimnazija Šentvid
Ljubljana, 20. 5. 2022 ob 09.45
Dijaki drugega letnika bodo na delavnici z naravno govorko iz Nemčije obravnavali temo »Wegbeschreibung« z različnimi aktivnostmi. Imeli bodo priložnost utrditi svoje znanje in ga uporabljati v življenjskih situacijah. Ure z naravnim govorcem dijake spodbudijo, da svoje znanje aktivno uporabljajo brez strahu pred napakami. Več >>

Izvaja: Šolski center Slovenske Konjice - Zreče
Slovenske Konjice, 20. 5. 2022 od 10.00 do 11.00
Posvetili se bomo razmišljanju in izmenjavi mnenj na temo kakovosti v svetovalni dejavnosti. Osredotočili se bomo na načine sprotnega spremljanja kakovosti in izvedbe poglobljene samoevalvacije. Zaprta skupina: samo za zaposlene na področju izobraževanja odraslih Več >>

Izvaja: Javni zavod SOCIO Celje
Hrastnik, 20. 5. 2022 od 10.00 do 12.00
Ustvarjalna delavnica izdelovanja svečnikov s pomočjo servetne tehnike, kjer se bomo naučili, kako na preprost in cenovno ugodno način izdelati svečnike, ki jih lahko uporabimo zase ali kot darilo nekomu. Več >>

Izvaja: Polona Lopert s.p.
Murska Sobota, 20. 5. 2022 od 10.00 do 12.00
Socialna omrežja igrajo pomembno vlogo v današnjem svetu. Na zoom webinarju bomo spoznali osnove delovanje socialnega omrežja Facebook in Instagram ter kako narediti "biznis". Spoznali bomo načrtovanje objav, oglasov, računov in še mnogo več. Vabljeni! Več >>

Izvaja: Javni zavod knjižnica Gornja Radgona
Gornja Radgona, 20. 5. 2022 od 10.00 do 12.00
Dan za kakovost bo namenjen strokovnemu posvetu za kakovost, kako spodbuditi vzpostavitev in razvoj notranjega sistema kakovosti, ki temelji na samoevalvaciji in se dopolnjuje z zunanjimi presojami kakovosti. Več >>

Izvaja: Knjižnica Velenje
Velenje, 20. 5. 2022 od 10.00 do 11.30
Na bralnem srečanju bomo govorili o knjigi Janje Vidmar Niti koraka več. Knjiga temelji na svetovno znani romarski poti Camino. Več >>

Izvaja: Savinjski UPI
Žalec, 20. 5. 2022 ob 10.00
Dan bo namenjen predstavitvi klasifikacijskega načrta, samoevalvacije in SIQ (načrt presoj). Več >>

Izvaja: Ljudska univerza Kranj, center za izobraževanje in kulturo
Kranj, 20. 5. 2022 od 10.00 do 11.00
Vodeni pogovori z udeleženci LUK na temo učnih virov. Skupini udeležencev iz različnih izobraževalnih programov bomo predstavili nove prostore SSU in zbirko učnih virov. Z vodenimi pogovori bomo pridobili njihovo mnenje o raznolikosti učnih virov. Prijave: svetovanje@luniverza.si do 18. 5. 2022. Več >>

Izvaja: Javni zavod SOCIO Celje
Trbovlje, 20. 5. 2022 od 10.00 do 12.00
Iz trdnejšega papirja bomo izdelali okvirje v katere bomo prilepili lepe slikovne misli/pregovore, katere lahko uporabimo za popestritev naših polic ali omaric, lahko pa jih uporabimo kot darilo. Več >>

Izvaja: Razvojni center Srca Slovenije
Litija, 20. 5. 2022 od 10.00 do 11.00
Otvoritev fotogafske razstave Ivana Esenka, slovenskega pisatelja, fotografa in naravovarstvenika. Fotografska razstava ptic bo predstavljena na 10-ih mobilnih razstavnih panojih, predstavljene bodo tudi ptičje valilnice ter knjigobežnice, ki jih bodo izdelali učenci OŠ Litija. Več >>

Izvaja: Dom Tisje
Šmartno pri Litiji, 20. 5. 2022 od 10.00 do 11.30
Ob dnevu čebel bomo organizirali prireditev s piknikom na prostem, v sodelovanju z Domom Tisje, enota Litija. Več >>

Izvaja: Zavod Znanje Postojna, javni zavod
Postojna, 20. 5. 2022 ob 10.00
Na Ljudski univerzi Postojna bomo Dan za kakovost obeležili na prav poseben način. Izlet s kolesom po lokalnih poteh bomo obogatili z obiskom centra o velikih živalih- Dina Pivka Prijetno vzdušje in fizična aktivnost sta ključ do dobrega počutja. Več >>

Izvaja: Dom upokojencev Šmarje pri Jelšah - Enota Podčetrtek
Podčetrtek, 20. 5. 2022 od 10.00 do 11.00
Vsaki štirinajst dni se dobimo na bralni urici. Prebirali bomo Slovenske vremenske pregovore in reke za mesec maj in junij. Skupni čas si tudi popestrimo ob prebiranju navihanih in šaljivih slovenskih ljudskih pripovedi - Smeh je pol zdravja. Več >>

Izvaja: Ljudska univerza Celje
Celje, 20. 5. 2022 od 10.00 do 11.30
Organizirali bomo delovni sestanek z notranjimi in zunanjimi sodelavci, na katerem bomo spregovorili o delu na LUC in o izboljšavah v prihodnjem šolskem letu. Več >>

Izvaja: OSNOVNA ŠOLA ŠMARJE PRI JELŠAH
Šentvid pri Grobelnem, 20. 5. 2022 od 10.00 do 12.00
Učencem iz petih držav bomo pripravili različne aktivnosti. Najprej bodo v angleščini poslušali pravljico Muco Copatarico. Nato se bodo razdelili v tri skupine. Vsaka skupina bo sodelovala v treh različnih aktivnostih. Ena izmed njih bo slikanje Muce Copatarice na platno. Druga bo izdelava kazalke z motivom glavne književne osebe. Zadnja aktivnost bo potekala na travniku na blazinah. Naši učenci in učenci iz tujine se bodo predstavili eden drugemu, si pripovedovali o sebi in si izmenjali elektronske naslove. Več >>

Izvaja: Srednja šola za gostinstvo in turizem Celje
Celje, 20. 5. 2022 ob 10.00
Zabavna prireditev, ples, igre, kviz. Dijaki zaključnega letnika svečano predajo "ključ" naslednji generaciji. Več >>

Izvaja: Vrtci občine Žalec
Žalec, 20. 5. 2022 ob 10.00
Prireditev bomo popestrili s plakati, ki so jih pripravili otroci pri svojem delu po posameznih vsebinah in s sodelovanjem z društvom Zimzelen Žalec. Otroci spoznavajo, prepoznavajo posamezne države vključene v Evropo, različne zastave, jezik, plese ... Obeležili bomo svetovni dan čebel v sodelovanju s Čebelarsko zvezo Slovenije - risanje čebelarske pravljice. Z različnimi športno-gibalnimi igrami zaznamujejo otroci dan športa. Na delavnici Varno s soncem se bomo skupaj učili zaščite pred soncem. Aktivnosti v treh športnih dejavnostih (tek, met perjanice, FIT poligon) bodo prirejene za predšolske otroke (4-6 let). Za zaključek šolskega leta bodo otroci za starše pripravili prikaz osvojenih znanj v pesmi, plesu, risbi ... Več >>

Izvaja: Ljudska univerza, Zavod za izobraževanje odraslih in mladine Lendava
Lendava, 20. 5. 2022 od 10.00 do 12.00
Delovna malica komisije za kakovost in zaposlenih na LU Lendava je organizirana z namenom pregleda preteklega dela LU in komisije za potrebe presojanja kakovosti dela v organizaciji ter za načrtovanje novih aktivnosti na tem področju, obenem bomo pregledali tudi uresničevanje aktualnega Akcijskega načrta ter nove sodelavce vpeljali v vse elemente presojanja kakovosti. Več >>

Izvaja: Hiša sadeži družbe Metlika
Metlika, 20. 5. 2022 ob 10.00
Hiša sadeži družbe Metlika vas vabi na kuharsko delavnico Veganska kulinarika z Vesno Dupor. Vabljeni na slastne brezmesne dobrote in ideje za živalim in zdravju prijazno hrano. Več >>

Izvaja: OŠ Kungota - POŠ Spodnja Kungota
Gradiška, 20. 5. 2022 od 10.00 do 11.30
Bodoči prvošolci bodo na zanimivi delavnici spoznali šolsko delo, utrip šole ter se ob glasbi in plesu seznanili z letošnjimi prvošolci. Več >>

Izvaja: Večgeneracijski center Andeški hram
Slovenj Gradec, 20. 5. 2022 od 10.00 do 12.00
Delavnica je namenjena imigrantom s katerimi spoznavamo slovensko in ukrajinsko kulturo ter navade in se ob tem učimo slovenskega jezika. Več >>

Izvaja: Dnevni center ŠENT Ajdovščina
Ajdovščina, 20. 5. 2022 od 10.00 do 12.00
Zdrav duh v zdravem telesu je rek, ki še kako drži. Poskrbimo za svoje telo, nadihajmo se svežega zraka v čudoviti okolici Ajdovščine. Vodili vas bomo po skritih kotičkih Ajdovščine, se z vami razgibali, nadihali svežega zraka, nasmejali in naklepetali. Pridružite se nam v športnem vzdušju vsak petek v maju. Zaradi lažje organizacije vas prosimo za vnaprejšnjo prijavo. Se vidimo. Več >>

Izvaja: Tehnopark Celje
Celje, 20. 5. 2022 od 10.00 do 12.00
V Tehnoparku Celje želijo vzpodbuditi zanimanje za znanost in tehnologijo. Obiskovalci bodo z obiskom parka pridobili neposredno izkušnjo iz naravoslovja in tehnologij ter zavedanje, kakšen pomen ima razvoj tehnologij za naše življenje in za svet v katerem živimo. Več >>

Izvaja: OŠ Primoža Trubarja Laško
Laško, 20. 5. 2022 od 10.00 do 12.00
Pozdrav pomladi s petjem pomladnih ljudskih pesmi po mestu. Na več postajah v mestu se ustavimo in pojemo. Ogledamo si tudi izdelovanje rogov iz brezovih vej, piščali in pletenje venčkov za deklice. Več >>

Izvaja: Osnovna šola Janka Ribiča Cezanjevci
Cezanjevci, 20. 5. 2022 od 10.00 do 12.00
V petek, 20. 5. 2022, se bodo učenci 1. razreda in 7. razreda pomešali v učilnici. Starejši učenci bodo obiskali mlajše in skupaj z njimi preživelo uro sodelovalnega učenja. Skupaj bodo ustvarili izdelek, ki se navezuje na tematiko projektnega tedna - MEDENA TRŽNICA. Izdelek bodo prvošolci podelili svojim domačim. V sodelovalni pouk bomo vključili tudi prvine prostovoljstva. Več >>

Izvaja: Center za krepitev zdravja /Zdravstveni dom Murska Sobota
Murska Sobota, 20. 5. 2022 od 10.00 do 11.00
Sproščanje telesa, uma in duha skozi: - dihalne vaje - raztezne vaje telesa - vodeno meditacijo. Več >>

Izvaja: OŠ Šmarje pri Jelšah
Šentvid pri Grobelnem, 20. 5. 2022 od 10.00 do 12.00
Učencem iz petih držav bomo pripravili različne aktivnosti. Najprej bodo v angleščini poslušali pravljico Muco Copatarico. Nato se bodo razdelili v tri skupine. Vsaka skupina bo sodelovala v treh različnih aktivnostih. Ena izmed njih bo slikanje Muce Copatarice na platno. Druga bo izdelava kazalke z motivom glavne književne osebe. Zadnja aktivnost bo potekala na travniku na blazinah. Naši učenci in učenci iz tujine se bodo predstavili eden drugemu, si pripovedovali o sebi in si izmenjali elektronske naslove. Več >>

Izvaja: Podružnična šola Kotlje, Osnovna šola Koroški jeklarji
Kotlje, 20. 5. 2022 od 10.00 do 12.00
Predstavniki Glasbene šole Ravne na Koroškem bodo učencem predstavili različna glasbila. Predstavili jim bodo tudi, v katere družine glasbil spada posamezno glasbilo. Otroci se bodo lahko preizkusili v igranju na inštrumente. Več >>

Izvaja: Esperantsko društvo Ljubljana
Naklo, 20. 5. 2022 od 10.00 do 10.45
Didaktična igra za besedišče: trening kompetenc, slušno razumevanje - bralno razumevanje. IZVAJALEC: Gregor Markič Več >>

Izvaja: Ljudska univerza Rogaška Slatina
Rogaška Slatina, 20. 5. 2022 od 10.00 do 12.00
Priprava dogodka povezanega z zvezi s kakovostjo na LU Rogaška Slatina. Predstavitev modela POKI in kakovosti zaposlenim, udeležencem in zunanjim sodelavcem. Več >>

Izvaja: OŠ Maksim Gaspari Begunje
Begunje pri Cerknici, 20. 5. 2022 od 10.00 do 12.10
20. maja, ob svetovnem dnevu čebel, se bodo učenci šole udeležili otvoritve didaktičnega čebelnjaka. Otvoritev bodo učenci popestrili s kratkim programom. V ta namen bodo učenci na delavnici spekli medenjake. Ure pouka bomo namenili pogovoru o čebelah in o tem, kako so za nas pomembne. Več >>

Izvaja: Osnovna šola Šentjernej
Šentjernej, 20. 5. 2022 od 10.15 do 11.50
Učenci 1. triade se bodo s poslušanjem in branjem zgodb o drugačnosti in sprejemanju drugačnosti seznanjali z raznolikostjo med posamezniki in s posebnimi potrebami. Več >>

Izvaja: OŠ Prule
Ljubljana, 20. 5. 2022 od 10.20 do 11.55
Ga. Hribar Podkrajšek bo otrokom predstavila tehniko risanja Stencil. V tej tehniki se bodo preizkusili tudi sami in izdelali razredno tablo. Več >>

Izvaja: Dom starejših občanov Krško
Krško, 20. 5. 2022 ob 10.30
Čebelar bo pripovedoval o področjih čebelarstva, proizvodnji medu, panjih, katere pripomočke uporablja pri svojem delu, vrste proizvodov, ... Več >>

Izvaja: Osnovna šola Mežica
Mežica, 20. 5. 2022 od 10.30 do 13.00
Pripravili bomo gledališko predstavo za vse učence. Na ta dan bo potekal tudi zaključek bralne značke in krajši kulturni program. Več >>

Izvaja: OŠ dr. Bogomirja Magajne Divača - Podružnična šola Vreme
Vremski Britof, 20. 5. 2022 ob 10.30
Ob strokovnem vodenju lokalne turistične vodičke bodo udeleženci spoznavali kulturno in naravno dediščino ter zanimivosti in zgodovino domačega kraja. Več >>

Izvaja: Študijski krožek Beremo v naročju staršev
Šmarje pri Jelšah, 20. 5. 2022 od 10.30 do 11.30
Bralno življenje malčka se prične v varnem in toplem naročju staršev, kjer mu telesni stik, skupen pogled v knjigo in izkušnja, da mu nekdo bere iz nje, dajejo najboljšo možno vstopnico v čudoviti novi svet branja. Upokojena šolska knjižničarka in pravljičarka Lidija Zalezina bo staršem predstavila čarobni svet pravljic in knjig kjer jih najdemo. Vabljeni na bralno in pripovedovalsko popotovanje. Več >>

Izvaja: Zavod za kulturo, turizem in šport Murska Sobota
Murska Sobota, 20. 5. 2022 od 11.00 do 20.00
Začenja se 7. SEZONA SOČNE VILICE! Vabljeni na kulinarično razvajanje v središče Murske sobote, na Slovensko ulico, v petek, 20. maja, med 11. in 20. uro. Za lačne in žejne bodo skrbeli: Foodstock, Iskreno gostinstvo, Oriental Fusion, Langoš Vinarium, Bevog, Loco Roll, VAFL. ... Seveda ne bo manjkala niti glasba v živo, za to boŠpiriti. Vabi Zavod za kulturo, turizem in šport Murska Sobota Na vsaki letošnji SOČNI VILICI nas čaka glasbeno razvajanje! Družili se bomo petkih: 20. maj, 3. junij, 17. junij, 1. julij, 15. julij, 29. julij, 12. avgust, 26. avgust, 9. september in 30. september Več >>

Izvaja: Gimnazija Jesenice
Jesenice, 20. 5. 2022 od 11.00 do 13.30
V okviru letošnjih Tednov vseživljenjskega učenja organiziramo sprevod maturantov skozi Jesenice in ples četvorke pod stavbo Občine Jesenice ter litanije in predaja ključa pred stavbo naše gimnazije Več >>

Izvaja: Center za dopisno izobraževanje Univerzum
, 20. 5. 2022 od 11.00 do 12.30
Pregled aktivnosti ter evalvacija doseženih ciljev spremljanja in razvijanja kakovosti, zaprta skupina: samo za zaposlene CDI Univerzum. Več >>

Izvaja: CDI Univerzum
Ljubljana, 20. 5. 2022 od 11.00 do 13.00
Pregled aktivnosti ter evalvacija doseženih ciljev spremljanja in razvijanja kakovosti, zaprta skupina: samo za zaposlene CDI Univerzum Več >>

Izvaja: Hiša sadeži družbe Žalec in Društvo prijateljev mladine Žalec
Žalec, 20. 5. 2022 od 11.00 do 17.30
V okviru TVU 2022 bomo izvedli številne aktivnosti, predavanja in delavnice: Falun Dafa - meditacija z Žigo Požunom; Izgorelost in njene pasti, pogovor s psihologom Andrejem Pešcem; Okrepimo hrbtenico (Laura Banko); Likovna delavnica za odrasle (Ema Kumperger); Kuharska delavnica z Milico Goubar in Mileno Novšak; Koronarni klub - vadba za srčne bolnike; Slovenščina za tujce (Andreja Podkoritnik) in Tečaj slovenskega jezika za migrante iz Ukrajine (Galina Malovšek); Urice pletenja z Marjeto Hudovernik; Joga (Jasna Mikola); Izmenjevalnica oblačil; Kulinarična delavnica - suši (Mladinski center Žalec); Samooskrba (ekocivilna iniciativa Slovenije); Urice pletenja (kvačkanje hobotnic); Delavnica samooskrbne in sobivanjske skupnosti; Računalniška delavnica (Martin Puhek, Rok Soderžnik); Epilepsija - kako se osvoboditi iz primeža bolezni (Simona Emeršič); Foto krožek (Marko Poček); Intenzivne dihalne vaje za imunski sistem (Rok Bostič): Zvočna kopel z energijskim prenosom (Rok Bostič);Učna pomoč; Uporaba pametnih telefonov ... Več >>

Izvaja: Varstveno delovni center Črnomelj Enota Vinica
Vinica, 20. 5. 2022 od 11.00 do 12.00
Uporabniki Varstveno delovnega centra Črnomelj, enota Vinica se bodo na okrogli mizi pogovarjali o življenju nekoč in danes. Več >>

Izvaja: Smeri, izobraževanje, svetovanje in razvoj, d.o.o.
Ravne na Koroškem, 20. 5. 2022 od 11.00 do 13.00
Na skupnem dogodku s podizvajalci ter v sodelovanju z Občino Prevalje bomo organizirali dogodek, kjer bomo prikazali, kako se v občini pristopa k medgeneracijskemu sodelovanju in povezovanju. V dogodek bodo vključeni osnovna šola, vrtec, društvo upokojencev in drugi. Glasbene točke bo prispevalo Društvo Sožitje, z medgeneracijskim pevskim zborom. Program je še v nastajanju. Več >>

Izvaja: Center za usposabljanje, delo in varstvo Črna na Koroškem (CUDV)
Radlje ob Dravi, 20. 5. 2022 od 11.00 do 12.00
V petek, 20. 5. 2022, s pričetkom ob 11. uri, bo VDC Radlje v okviru dneva odprtih vrat izvedel dogodek - predstavitev zgodbe v sliki (kamishibai). Kamishibai je oblika japonskega uličnega gledališča in pripovedovanja zgodb, ki je bila na Japonskem priljubljena v tridesetih letih prejšnjega stoletja. Zgodbo Popolni ježek, ki jo je napisala Urh Viktorija, bo v slikah predstavila Sanja Repnik. Več >>

Izvaja: OŠ Hudinja
Celje, 20. 5. 2022 od 11.00 do 11.45
Origami je japonska umetnost, ki temelji na prepogibanju papirja v določeno skulpturo oziroma lik. Beseda origami je zloženka iz japonskih besed ori (»pregibanje«) in kami (»papir«). Načrti za razne like so zapisani v diagramih, obstajajo pa tudi navodila v obliki videoposnetkov in knjig. Učenci se bodo spoznali z zgibanjem papirja oziroma origamijem. Spoznali bodo, kako se navaden list papirja lahko spremeni v čudovit okrasek ali priročno vazico, denarnico, žival, cvetlico, kocko… Učenci bodo korak za korakom sledili navodilom in izdelali cvetlice (tulipane) in razne živali ter pri tem urili fino motoriko in vztrajnost. Več >>

Izvaja: Andragoški zavod Maribor
Maribor, 20. 5. 2022 od 11.30 do 14.00
Interno izobraževanje zaposlenih in partnerjev TPK na temo komunikacije z različnimi javnostmi, iskanje odgovora na vprašanje »Zakaj je osebno blagostanje v komunikaciji pomembno, še posebej v poslovnem okolju?« Več >>

Na mednarodni znanstveni konferenci MakeLearn & TIIM 2022 bomo drugi dan izvedbe, 20.5. 2022, organizirali tudi Research-Education-Business Forum. Več >>

Izvaja: Podjetniški inkubator Kočevje OE Ljudska univerza Kočevje
Kočevje, 20. 5. 2022 od 11.30 do 14.00
Imeti jasne vrednote, poslanstvo in vizijo je za organizacijo temelj delovanja in povezovanja. Vrednote so podporni stebri. Poslanstvo je temelj, h kateremu se znova in znova vračamo, ko se sprašujemo, ali res počnemo tisto, kar naj bi počeli. Vizija pa je kažipot ali kompas. Ta nas usmerja in nam hkrati sporoča, ali smo na pravi poti, ali pa smo nehote skrenili z nje. Brez temeljev bi se stavba sesedla, drevo bi se brez korenin posušilo, brez zemljevida bi z ladjo hitro nasedli in z avtomobilom brez volana bi težko zvozili že prvi ovinek. Podobno se lahko zgodi organizaciji, ki ne spodbuja razprave o vrednotah, poslanstvu in viziji. Šele ko se organizacija sooči s temeljnimi vprašanji svoje identitete in ideologije, lahko začne načrtovati spremembe, ki jo bodo vodile v želeno smer. Več >>

Izvaja: OŠ Janeza Puharja Kranj - Center
Kranj, 20. 5. 2022 od 11.50 do 12.40
Udeleženci delavnice bodo prisluhnili branju slikanice s socialno tematiko, primerni svoji starosti in po izboru učiteljice (1. del). Po branju bo sledila ustvarjalna dejavnost (pisanje, barvanje, risanje) (2. del). Delavnica je namenjena drugošolcem, pri delu bodo potrebovali peresnico. Vodila bo: Mojca Kralj Ciglič. Več >>

Izvaja: Srednja šola za prehrano in živilstvo Maribor
Maribor, 20. 5. 2022 od 12.00 do 14.00
Dijaki so si pod vodstvom učitelja ogledali mestni park in rastline (drevesne vrste) v njem Spoznavali so pomen gibanja za življenje in vpliv stresa na zdravje. Spoznali so preproste tehnike sproščanja in možnosti uporabe v vsakdanjem življenju. Več >>

Izvaja: Srednja šola Veno Pilon
Ajdovščina, 20. 5. 2022 od 12.00 do 13.00
Maturantska Parada je plesna prireditev, ki od leta 2001 združuje maturantke in maturante v plesanju četvorke na mestnih ulicah. Plesanje poteka na izbran dan v maju točno opoldne na ulicah mest ne glede na vremenske razmere. Tudi letos se bodo dijaki zbrali na trgu v centru Ajdovščine in odplesali poslednjo četvorko. Več >>

Izvaja: OŠ Ivana Cankarja, enota Tržaška
Vrhnika, 20. 5. 2022 od 12.30 do 14.00
V podaljšanem bivanju bomo čas namenili učenju in igranju različnih športnih iger, ki so se jih igrali že naši dedki in babice. Več >>

Izvaja: Osnovna šola Črna na Koroškem
Črna na Koroškem, 20. 5. 2022–9. 6. 2022 od 12.45 do 15.00
Z učenci se bomo pri organiziranem podaljšanem bivanju podali v svet raziskovanja koroške pisane besede. Opažam namreč, da učenci ne poznajo dobro koroških pisateljev, ljudskega slovstva, ki je nastalo pri nas. S pomočjo besedil, ki so primerna za njihovo starost, bomo odkrivali koroške pisatelje (Prežihov Voranc, Leopold Suhodolčan, Primož Suhodolčan, sodobni pesniki in pisatelji ...), njihova dela in ustvarjali ... Spoznavali bomo tudi, kaj je ljudsko slovstvo, kdo ga je zbiral pri nas ... Več >>

Izvaja: AZ Ljudska univerza Velenje
Velenje, 20. 5. 2022 od 13.00 do 15.00
Po šoli se dobimo v Večgeneracijskem centru, kjer lahko naredimo domačo nalogo. Lahko se učimo ali pa rišemo in se družimo ob kakšni družabni igri. Več >>

Izvaja: Ekonomska šola Novo mesto, srednja šola in gimnazija
Novo mesto, 20. 5. 2022 od 13.00 do 14.00
Na delavnici o osebnostni rasti bomo s psihologinjo spoznavali svojo lastno osebnost na poglobljen način. Poudarek bo na spoznavanju lastne osebnosti preko tehnike sproščanja. S pomočjo tehnike sproščanja, ki se je bomo naučili, bomo izpostavili svoje pozitivne in negativne lastnosti, analizirali bomo svoje odzive v najrazličnejših situacijah in medosebnih odnosih. Izkusili bomo tehniko za doseganje relaksacije in se jo naučili izvajati. Pogovorili se bomo o tem, kako je preteklost posameznika vplivala na njegovo doživljanje sebe in sveta, kako se posameznik loteva različnih preizkušenj in kako reagira pod različnimi obremenitvami ter se pogovorili o načinih s katerimi se lahko razbremenimo stresa. Več >>

Izvaja: Ekonomska šola Novo mesto, srednja šola in gimnazija
Novo mesto, 20. 5. 2022 od 13.00 do 14.00
Na delavnici o osebnostni rasti bomo s psihologinjo spoznavali svojo lastno osebnost na poglobljen način. Poudarek bo na spoznavanju lastnega temperamenta, še posebej lastnih moči in šibkosti. S pomočjo vprašalnikov bomo izpostavili svoje pozitivne in negativne lastnosti, analizirali bomo svoje odzive v najrazličnejših situacijah in medosebnih odnosih. Analizirali bomo, kako se temperament odraža v partnerskih odnosih, prijateljstvih, odnosih s sodelavci ali z vodstvenimi delavci, s svojimi otroki. Ugotavljali bomo, kako naši odzivi vplivajo na komunikacijo, odnos do dela, učenja. Tip temperamenta je povezan tudi s tem, kako se odzovemo na stresne situacije in kaj nam v takšnih trenutkih najbolj pomaga. Poudarili bomo lastnosti, ki so lahko močne točke posameznika, hkrati pa ugotovili, kako lahko marsikatero šibkost obrnemo v našo lastno prednost. Več >>

Izvaja: OŠ Pod goro POŠ Špitalič
Špitalič pri Slov. Konjicah, 20. 5. 2022 od 13.00 do 14.15
Učenci se bodo naučili ukazovati računalniku, sestavljati programe in razmišljati na poseben, računalniški način v programskem okolju Scratch. Razvijali bodo sodobnemu življenju prilagojen način razmišljanja, spoznali strategije reševanja problemov in sposobnost sodelovanja v skupini. Računalnik bodo uporabljali na aktiven in ustvarjalen način. Več >>

Izvaja: OŠ dr. Vita Kraigherja
Ljubljana, 20. 5. 2022 od 13.00 do 15.00
Delavnica fotografiranja v naravi – po spoznavanju praktičnih napotkov bomo fotografirali motive iz narave. Več >>

Izvaja: Večgeneracijski center Andeški hram
Slovenj Gradec, 20. 5. 2022 od 13.00 do 15.00
Tokrat bomo izdelovali okvirje za slike iz pobarvanega kartona. Obarvali bomo vsak po svoji domišljiji in vabljeni vsi ki radi ostvarjate in imate ročne spretnosti. Dobro došli. Več >>

Izvaja: Osnovna šola Antona Globočnika Postojna
Planina, 20. 5. 2022 ob 13.00
Udeleženci se bodo podali na krožno pot do gradu Hassberg (Hošperk), ki so ga v začetku 17. stoletja zgradili knezi Eggenbergi, ob vznožju starega srednjeveškega gradu, ki ga je zrušil potres. Ruševine nekdanjega baročnega dvorca se dvigajo nad sotesko reke Unice na južnem delu Planinskega polja. Več >>

Izvaja: Cablex - M, d.o.o.
Mežica, 20. 5. 2022 od 13.00 do 15.00
Naša družba se stara in prav tako zaposleni v našem podjetju. S sporočili na plakatih in razgovori z vodstvom bomo opozorili na izzive, ki jih prinaša staranje zaposlenih in razlike med generacijami. Govorili bomo o pomenu usposabljanja in razvoja kompetenc za uspešno opravljanje dela ter o nujnosti sprememb obnašanja starejših - skrb za večjo prilagodljivost ter pripravljenost za pridobivanje novih znanj in spretnosti. Opozorili bomo tudi na velik pomen prenosa znanj in spretnosti na mlajše sodelavce in obratno. Več >>

Svojci se pri oskrbi osebe z demenco doma srečujejo z različnimi izzivi. Predstavili bomo usposabljanje različnih dimenzij: sporazumevanje, kaj oseba še zmore in kaj početi čez dan, higiena, terapija s čutili, spanje, indr. Več >>

Izvaja: Ljudska univerza Ajdovščina
Ajdovščina, 20. 5. 2022 od 13.00 do 14.00
Druženje, utrjevanje odnosov med zaposlenimi Ljudske univerze Ajdovščina ob kavi in simpatičnih igrah. Kakšen TIP osebnosti sem? Kako lahko skrbim za kakovost izobraževanj na LUA? Organizacijsko/pedagoška vloga zaposlenih. Vodeni pogovor ob rezultatih ankete. Pogovor o tem, kaj kakovost po modelu POKI je, kako poteka samoevalvacija 2022. Več >>

Izvaja: OŠ TRŽIŠČE
Tržišče, 20. 5. 2022–27. 5. 2022 od 14.00 do 16.00
Za učence bodo organizirane popoldanske kuharske delavnice v gospodinjski učilnici. Učenci bodo v skupinah ali parih predhodno izbrali recepte za jedi ter jih pripravili. Učenci se bodo urili v različnih kuharskih tehnikah ter dekoracijah jedi. Več >>

Izvaja: Komunala Kranj d.o.o.
Cerklje na Gorenjskem, 20. 5. 2022 od 14.00 do 16.00
Predstavitev dejavnosti Komunale Kranj in pripomočkov za lažje ravnanje z odpadki; razlaga pomena pitja vode iz pipe; predstavitev delovanja Centralne čistilne naprave Kranj in področja odpadnih voda; preverjanje znanja in nagrajevanje obiskovalcev za pravilne odgovore; prikaz ločevanja odpadkov in pa predelave tetrapaka v recikliran papir. Več >>

Izvaja: Osnovna šola Veržej - Enota Dom
Veržej, 20. 5. 2022 od 14.00 do 15.00
Rokodelska razstava nudi ogled izdelkov, ki jih iz naravnih materialov: gline, slame, ličja, vrbja, lesa, kovine in drugih, izdelujejo in oblikujejo rokodelci tega področja. Ogledali si bomo čudovite izdelke mojstric čipke iz Veržeja in okolice. Več >>

Izvaja: Lea Golub
Murska Sobota, 20. 5. 2022 od 14.00 do 15.00
Predstavitev slikanice, ki je namenjena predšolskim otrokom in otrokom 1. triade osnovne šole. Dogodek bo potekal v obliki kratkega in otrokom namenjenega pogovora, kako nastane knjiga in kakšne so naloge ustvarjalcev, ter branja slikanice Zajček Rajko in mega medvedek. Knjigo bo predstavila avtorica. Več >>

Izvaja: Osnovna šola Davorina Jenka Cerklje na Gorenjskem
Cerklje na Gorenjskem, 20. 5. 2022 od 14.00 do 15.00
Divji opraševalci skrbijo za opraševanje in posledično oploditev rastlin in tvorjenje semen. Izdelali jim bomo bivališče in s tem poskrbeli, da bodo imeli ustrezno, varno zatočišče in mesto za gnezdenje. Več >>

Izvaja: Osnovna šola Sveti Tomaž
Celje, 20. 5. 2022 od 14.30 do 16.00
Ritem življenja je vedno hitrejši, zato je vsak dan potrebno poskrbeti za sproščanje. Z glasbo, petjem, plesom in gibanjem pričarajmo svet umetnosti. Več >>

Izvaja: PŠ ŠTANJEL
Štanjel, 20. 5. 2022 od 14.30 do 15.30
Delavnica je namenjena učencem in učenkam prve ter druge triade, ki bi radi izvedeli kaj več o šivanju in se sami preizkusili, kako so vešči v tej veščini. Na delavnici bodo spoznali osnove šivanja in krojenja. Učiteljica bo učencem pokazala osnovni šiv, potek in način krojenja. Učenci bodo narisali svak svoj kroj in naredili svoj izdelek iz blaga za zaključek šolskega leta. Učiteljica bo učencem pokazala in predstavila šivalni stroj in različne vrsti niti, ki se jih pri šivanju uporablja. Več >>

Izvaja: Knjižnica Domžale
Domžale, 20. 5. 2022 od 15.00 do 19.00
Ustvarjalna delavnica za otroke in odrasle Na svetovni dan čebel vas vabimo, da se nam pridružite na eko ustvarjalni delavnici. V ustvarjalnem kotičku na Oddelku za otroke in mladino vas pričakujemo med 15.00 in 19.00. Iz odpadnega materiala boste izdelali prikupno čebelico za spomin. Vabljeni! Vstop prost! Več >>

Izvaja: Osnovna šola Pesnica
Pesnica pri Mariboru, 20. 5. 2022 od 15.00 do 16.00
Vabimo vas, da se nam pridružite v športnemu popoldnevu, kjer se bomo skupaj z otroki razgibali in se pomerili v športnih igrah. Dobimo se v avli OŠ Pesnica. (Ne pozabite na športna oblačila in obutev.) Več >>

Izvaja: Društvo proti mučenju živali Koroške
Ravne na Koroškem, 20. 5. 2022 od 15.00 do 18.00
V Društvu proti mučenju živali Koroške bomo organizirali dan odprtih vrat društva, udeležencem predstavili naše prostore,naše dejavnosti in problematiko. Prizadevamo si za izboljšanje stanja na področju zaščite in dobrobiti živali. Želimo si predvsem to, da bi nikogaršnje živali, zavržene, mučene, pozabljene, našle svoj prostor pod soncem kot enakovredni družinski člani pri odgovornih posvojiteljih. Vabljeni k spoznavanju našega društva. Člani in "naše" živali vas pričakujemo na naslovu Partizanska ulica 24 na Ravnah na Koroškem. Več >>

Izvaja: Šolski center Slovenske Konjice - Zreče
Zreče, 20. 5. 2022 od 15.00 do 16.00
Udeleženci prireditve se zberejo na ploščadi pred TIC Zreče. Po uvodnem pozdravu sledi kratek pohod z vodenjem in predstavitvijo mesta Zreč, ki se bo zaključil pri Srednji poklicni in strokovni šoli Zreče, kjer bo sledila predstavitev TVU-ja in ŠC Slov. Konjice - Zreče. Predstavljeni bodo programi formalnega in neformalnega izobraževanja in možnost vključitve v programe ali tečaje ter degustacija Okusov prazgodovinskih Zreč. Več >>

Izvaja: Šolski center Novo mesto
Novo mesto, 20. 5. 2022–12. 6. 2022 od 15.00 do 15.00
Na razstavi bodo predstavljeni izdelki udeležencev Enote za izobraževanje odraslih Šolskega centra Novo mesto, smer predšolska vzgoja, ki jih naredijo v okviru predmeta likovno izražanje. Gre za pestro paleto izdelkov narejenih iz različnih materialov z različnimi risalnimi tehnikami. Več >>

Izvaja: Javni zavod za turizem, šport in mladino Šmarje pri Jelšah
Šmarje pri Jelšah, 20. 5. 2022 od 15.30 do 17.00
Vabimo vas, da se nam pridružite na prireditvi v Kneippovem parku, kjer bomo simbolično posadili drevo življenja, na katerem bodo zapisana imena novorojenčkov iz let 2020 in 2021. Na ta način bomo skupaj počastili dar življenja, ki ga vsako leto bolj prejema naša občina Šmarje pri Jelšah. Ob nagovoru župana in in direktorjev drugih javnih zavodov, pripravljajmo tudi bogat spremljevalni program plesnih, glasbenih in recitatorskih nastopov, predstavitev dejavnosti. Postavili in predstavili pa bomo tudi prvo šmarsko Knjigobežnico. Več >>

Izvaja: Študijski krožek Beremo v naročju staršev
Šmarje pri Jelšah, 20. 5. 2022 od 15.30 do 16.30
Na prireditvi Drevo življenja bomo predstavili naš študijski krožek in povabili mlade starše k udeležbi, ki jim prinaša nova znanja in spoznanja s področja vzgoje, zdravja in razvoja otroka, razvijanja predbralnih spretnosti... K sodelovanju pri izvedbismo povabili različne strokovnjake, ŠK se starši udeležijo skupaj s svojim otrokom in ob tem izmenjujejo tudi svoje izkušnje ter gradijo povezanost. Več >>

Izvaja: Knjižnica Šmarje pri Jelšah
Šmarje pri Jelšah, 20. 5. 2022 od 15.30 do 16.30
Na dogodku Drevo življenja bomo mladim staršem predstavili delovanje naše knjižnice, predvsem programe za najmlajše. Povabili jih bomo v študijski krožek Beremo v naročju staršev, na pravljične urice, ustvarjalne delavnice in na gledališke predstave. Seveda pa tudi med knjižne police, polne zakladov. Več >>

Izvaja: Šolski center Slovenske Konjice - Zreče
Zreče, 20. 5. 2022 od 16.00 do 20.00
Na delavnici bomo pod mentorstvom pripravljali različne polnovredne zdrave jedi, ki jih lahko vključimo v vsakdanji jedilnik. Spoznali bomo recepte in način priprave jedi, ki jih bomo na koncu tudi degustirali. Več >>

Izvaja: Likovno kulturno društvo Ormož Likudo
Ormož, 20. 5. 2022 od 16.00 do 18.00
Likovna delavnica bo potekala na Tržnici Ormož od 16.00 do 18.00 ure. Veselimo se druženja in ustvarjanja z vami. Več >>

Izvaja: Osnovna šola Ljubečna
Ljubečna, 20. 5. 2022 od 16.00 do 18.00
Ob svetovnem dnevu čebel se bomo z učenci 2. razreda odpravili na obisk k lokalnemu čebelarju, kjer bomo spoznali poklic čebelarja ter njegovo delo in potrebno opremo. Sledila bo degustacija različnih vrst medu. Več >>

Izvaja: Društvo tabornikov Rod Zelena Rogla
Zreče, 20. 5. 2022 od 16.00 do 17.30
Spoznali boste vse dejavnosti, ki jih počnejo taborniki v naravi. Preizkusile se boste lahko v različnih panogah, ki jih izvajajo taborniki (postavljane šotorov, orientacija,...). Več >>

Izvaja: Ljudska univerza Jesenice
Kranjska Gora, 20. 5. 2022 od 16.00 do 18.15
METULJČKI Veste, da se s palčkami, ki jih uporabljamo za čiščenje ušes, da čudovito slikati? Ne? Potem se nam morate nujno pridružiti. Več >>

Izvaja: Modni studio Evica Ravlan, s. p.
Otiški Vrh, 20. 5. 2022 od 16.00 do 17.00
Uporabnikom želimo predstaviti načine recikliranja oblačil. Na delavnico naj prinesejo kakšen kos oblačila, ki ga ne nosijo več ali pa mu želijo dat novo vrednost. Skupaj se bomo pogovorili o možnostih ali načinih enostavne preobrazbe izdelka. Več >>

Izvaja: Glasbena šola Celje
Celje, 20. 5. 2022 od 16.00 do 19.00
Nastop učencev osnovne stopnje od 5. do 8. razreda bo v Koncertni dvorani Glasbene šole Celje. Razdeljen bo v dva dela, vse informacije so dostopne na spletni strani www.glasbena-sola-celje.si. Spremljajte nas na www.glasbena-sola-celje.si ter na naši FB in instagram strani. Vstop je prost, vabljeni! Več >>

Izvaja: Hiša sadeži družbe Metlika
Metlika, 20. 5. 2022 ob 16.00
V Hiši sadeži družbe Metlika se radi družimo ob igrah, kot je monopoli, človek ne jezi se in karte. Če želite prijetno popoldne, se nam pridružite. Več >>

Izvaja: Šolski center Kranj - Višja strokovna šola
Kranj, 20. 5. 2022 od 16.00 do 18.00
Predstavljene bodo splošne določbe ustave ter človekove pravice in svoboščine v praksi Evropskega sodišča za človekove pravice in svoboščine. Prijave: mklanjscek@gmail.com. Povezava na spletno srečanje bo posredovana po prijavi na dogodek. Več >>

Na dogodku se bo odvijala predstavitev MEGI Clinica, naše filozofije in celostni pristop do dela z ljudmi. Klinika ima sedež v Kobaridu, kjer se izvajajo masaže, zdravljenja in terapije, ki bazirajo na Bownovi in Kraniosakralni terapiji. Sledil bo prikaz samoterapij, ki se jih vedno lahko uporabi v vsakdanjem življenju. Za piko na i pa bo Megi vsakemu omogočila tudi individualni posvet. Več >>

Izvaja: NaPoK d.o.o.
Celje, 20. 5. 2022 od 16.00 do 17.00
Napok d.o.o. organizira izobraževanja in svetuje pri pridobivanju nacionalnih poklicnih kvalifikacij za različne poklice. Napok d.o.o., Cankarjeva ulica 1, 3000 Celje Več >>

Izvaja: Ljudska univerza Jesenice
Jesenice, 20. 5. 2022 ob 16.00
v okviru akcije Naučite se nekaj novega v dveh minutah smo na LU Jesenice pripravili video z naslovom možganska telovadba - 8 nasvetov za krepitev spomina. Le-ta bo na voljo na FB profilu LU Jesenice in ostalih podizvajalcev TVU aktivnosti. Dostop: https://www.youtube.com/watch?v=s5FWve3iE-k Več >>

Izvaja: Ljudska univerza Jesenice
Jesenice, 20. 5. 2022 od 17.00 do 19.15
Vas kdaj spremlja ta neprijeten občutek, da niste dovolj v redu takšni kot ste, čeprav v resnici veste, da ste ok? Na delavnici se bomo bolj spoznali z vlogami, ki smo jih imeli v primarni družini in kako le-te vplivajo na naše sedanje življenje. Spoznali boste svojo vlogo ali prepletanje več njih, kaj je tisto znotraj vas, ki vas podpira v življenju in kako spremeniti tisto, zaradi česar se morda ne počutite ravno zadovoljno, mirno, izpolnjujoče. Več >>

Izvaja: Plesni studio Novo mesto
Novo mesto, 20. 5. 2022 od 17.00 do 18.30
Hip-hop je v tem trenutku zagotovo najpopularnejši kulturni pojav med mladimi. Začelo se je na ulicah, v parkih… Mladi so prinesli zvočnike, bobne in ostale inštrumente in se naveličani uličnega nasilja raje zavrteli ob zvokih, ki so prihajali iz mešalne mize DJ-a. Zabava se je iz ulice preselila tudi v plesne dvorane, kjer ne manjka poskočnih in energičnih gibov, predvsem pa zabavnih druženj. Tam nastajajo plesne koreografije trenutno najbolj popularnih videospotov (Usher, Justin Timberlake, Beyonce, Janet Jackson,…), plesni gibi novega hip hopa, za katere je značilno spreminjanje besede v gib, ko plesalci s telesom in gibom prikazujejo besedilo glasbe. Vabimo vas, da se nam pridružite na dnevih odprtih vrat Plesnega studia Novo mesto. Več >>

Izvaja: Društvo Hiša kulture v Pivki
Pivka, 20. 5. 2022 ob 17.00
Po ogledu slikarske razstave Uroša Weinbergerja bomo spoznali tehniko monotipije. Ta je od vseh grafičnih tehnik še najbližje slikarstvu, saj pri njej dobimo le en odtis, matrica pa nastane z nanašanjem barv na način, podoben slikanju. Pri upodabljanju motiva se bomo zgledovali po Weinbergerjevih delih. Poskušali bomo izdelati grafiko, ki govori o razmerju med realnostjo in fikcijo. Delavnica traja 2 uri. Primerna je za družine Delavnica je brezplačna, nanjo se je potrebno prijaviti na e-naslov hkpivka@gmail.com ali telefonsko številko 041 864 320. Več >>

Izvaja: Osnovna šola Mala Nedelja - enota Vrtec Mala Nedelja
, 20. 5. 2022 od 17.00 do 19.00
Otroci skupine 3-4 let se bodo v petek odpravili na pohod s starši. Dobili se bodo v Gajševcih, kjer se bodo skupaj odpravili na pohod okoli Gajševskega jezera. Otroci si bodo v nahrbtnikih prinesli zraven jabolko in vodo. Ko bodo opravili pohod, se jim bo pridružila gospa iz kmetije Stajnko v Gajševcih, katera jim bo spekla domači kruh. Več >>

Izvaja: RUTIS, center za izobraževanje, d.o.o.
Tolmin, 20. 5. 2022 od 17.00 do 18.30
Prijave na dogodek sprejemamo preko spletne prijavnice: https://forms.gle/cP9wQ4FvNY3kQJWv9 Če želite s tem, kar delate, pomagati ljudem in obenem uživati v sadovih svojega dela, v dobrih odnosih, v obilju zdravja ter časovni in denarni svobodi ter neodvisnosti, potem je lahko udeležba na predavanju, najboljša investicija vašega časa. Misija vsakogar od nas je nekaj, za kar smo poklicani. Je nekakšen glas, ki nas od rojstva vabi, da mu sledimo. Pravzaprav smo rojeni vsak v svojo misijo, svojim poslanstvom. Vendar pa, zares naša misija postane to takrat, ko ji aktivno sledimo, ko delujemo v njej skladno s svojimi mislimi in ko dovolimo, da smo vodeni. Takrat je uspeh le naravna posledica, naraven rezultat in ne edini cilj. Več >>

Izvaja: LearnIT, Marko Kužner s.p.
Celje, 20. 5. 2022 od 17.00 do 18.30
Delavnica je namenjena zaposlenih in brezposelnim osebam, ki so manj usposobljene na področju digitalne in računalniške pismenosti in bi za potrebe dela oz. zasebnega življenja rade izboljšale svoje digitalne kompetence. izvajalec: LEARN IT, Marko Kužnar s.p., Grčarjeva ulica 12, 3000 Celje Več >>

Debata mladih, ki poteka ob petkih zvečer se imenuje križanje mnenj. Teme so različne, predvsem pa so izbrane s strani mladine, ki obiske MKC Radlje ob Dravi. Več >>

Izvaja: Društvo kmečkih žena Metlika
Metlika, 20. 5. 2022 od 17.00 do 22.00
V času Vinske vigredi v Metliki vabljeni na delavnico peke belokranjske pogače in na rastavo Hrana in vino. Več >>

Izvaja: Osnovna šola Alojza Gradnika Dobrovo
Dobrovo, 20. 5. 2022 od 17.00 do 21.00
Preko literarnega dogodka NOČ BRANJA 2022 bomo na naši šoli obeležili Svetovni dan knjige leta 2022. Organizirali bomo literarne oziroma pesniške delavnice za zainteresirane učence 7., 8. in 9. razredov. Rdeča nit literarnega večera se bo spletala okoli spoznavanja življenja in dela lanskega Prešernovega nagrajenca in vsestranskega ustvarjalca Ferija Lainščka. Učenci bodo nato tudi sami izkusili proces ustvarjanja moderne poezije, se družili in zabavali ob prijetni glasbi in prigrizkih ter besednih igrah. V zaključku sledi še branje oziroma interpretacija pesmi, ki so bile ustvarjene na delavnicah tega dogodka. Več >>

Izvaja: Ljudska univerza, Zavod za izobraževanje odraslih in mladine Lendava
Dolga vas, 20. 5. 2022 od 17.00 do 19.00
Romsko kulturno društvo Romnji za prebivalke romskega naselja Dolga vas prireja pohod od romskega naselja do stolpa Vinarium s ciljem promocije zdravega naćina življenja v romski skupnosti. Več >>

Izvaja: Hiša Sadeži družbe, Slovenska filantropija, Murska Sobota
Murska Sobota, 20. 5. 2022 ob 17.00
Ni pomembno, če imamo ljudje žilico za risanje, važna je energija, s katero ustvarjamo. Ustvarjanje je dober vir zabave, medgeneracijskega povezovanja in sproščanja. Ko pustimo kreativnosti prosto pot, nas ta popelje v svet domišljije, ki krepi naše mišljenje in pozitivno vpliva na zdravje človeka. Na kreativnih delavnicah bomo izdelovali amulete sreče. Na čudovite kamne bomo risali različne motive, ki nas osrečujejo obenem pa bomo izdelovali tudi lovilce sreče-hobotnice. Delavnico izvajata: Nino Bogatin in Laura Podgoršek Več >>

Izvaja: Dom Tisje
Litija, 20. 5. 2022 od 17.00 do 18.00
V okviru tednov vseživljenjskega učenja bo za stanovalce organiziran nastop Pevskega društva ZVON Šmartno pri Litiji. Več >>

Izvaja: Gimnazija Franceta Prešerna
Kranj, 20. 5. 2022 ob 17.00
Saj poznate tisto, da je teorija vredna toliko, kolikor jo znamo uporabiti v praksi? Danes bomo na delavnici skupaj z marketinških strokovnjakom Gašperjem Zupanom ustvariLI svojo pot na spletu. Pripravili bomo svoj FB oglas, napisali zmagovalni mail, kjer bomo vključili kognitivno pristranskost in iz slike pripravili letak. Zbudimo kretaivnost v sebi. Več >>

Izvaja: Osnovna šola Franceta Prešerna Maribor
Maribor, 20. 5. 2022–21. 5. 2022 od 18.00 do 09.00
Noč branja je projekt za spodbujanje ljubezni do branja in ustvarjalnosti, v okviru katerega učenci ob knjigah in ostalih dejavnostih preživijo noč v šoli. Letos se bodo učenci ob različnih ustvarjalnih delavnicah družili tudi s pravljičarko in ilustratorko Alenko Spacal in pisateljem Luko Sternadom. Več >>

Izvaja: Kulturno društvo Mohorjan
, 20. 5. 2022 od 18.00 do 19.30
V letu 2021 so Prevalje pridobile naziv Mesto bralne značke. V sodelovanju z društvom Bralna značka Slovenije in Zvezo prijateljev mladine Slovenije bomo pripravili literarno popoldne z našimi najbolj priljubljenimi avtorji, ki ustvarjajo za otroke in mladino. Okrogle mize na temo branja se bodo udeležili: Primož Suhodolčan, Anja Štefan, Boštjan Gorenc Pižama, Janja Vidmar in Andrej Rozman Roza. Branje je za razvoj posameznika izrednega pomena, saj pripomore k spoznavanju, razumevanju in spoštovanju samega sebe in drugih ljudi. Branje je vrednota, ki jo je potrebno privzgojiti že v otroštvu, in jo potem skrbno vzdrževati tudi v času mladostništva. Ko pa človek branje vzljubi, mu postane okno v svet, v katerega se lahko poglobi, kadarkoli želi, ter se tako neprestano uči. Prireditev bo namenjena predvsem učencem tretje triade osnovne šole in gimnazijcem. Udeležili se je bodo tudi mentorji bralne značke koroških osnovnih šol. Več >>

Izvaja: Mladinski center Prlekije - združenje NVO - so.p.
Spodnji Kamenščak, 20. 5. 2022 od 18.00 do 20.00
Ogledali si bomo poučne filme na temo ekološkega kmetovanja, potem pa steče debata na temo ekološkega kmetovanja. Več >>

Na dogodku bodo člani šahovskega krožka predstavili samo igro in klub ter se pomerili v nekaj partijah. Vabljeni, da se jim pridružite. Več >>

Izvaja: Ljudska univerza Ajdovščina
Brje, 20. 5. 2022 od 18.00 do 19.00
Spoznali bomo osnove biodinamike, očeta biodinamike dr.Rudolfa Stainerja, kako pridelati hrano, ki bo ohranjala našo vitalno energijo in seveda vse, kar vas bo dodatno zanimalo. O tem bosta spregovorila Greta Sorta in Zmago Petrič iz Društva Ajda Goriška. Več >>

Izvaja: Osnovna šola Brezno - Podvelka
Brezno, 20. 5. 2022 od 18.00 do 20.00
Z učenci prve triade bomo preživeli večer na splavu na reki Dravi. Skupaj bomo prebrali knjigo Mavrična ribica, na pomoč! in likovno ustvarjali. Večer bomo zaključili čuječno, ob prijetnem pogovoru ob soju lučk prijateljstva, ki smo jih izdelali z učenci ter opazovanjem in poslušanjem narave. Več >>

Izvaja: Mladinski center Krško
Koprivnica, 20. 5. 2022 od 18.00 do 20.00
Mladinski center Krško vabi na igralne urice v Mladinsko točko Veliki Kamen. Igralne urice bodo potekale 20.5.2022. Več >>

Izvaja: Gimnazija Škofja Loka
Škofja Loka, 20. 5. 2022 od 18.00 do 21.00
S kolektivom bomo preživeli noč na šoli, kjer bomo deležni različnih izobraževalnih aktivnosti, z vsebinami o prvi pomoči, varnosti na internetu in še kaj. Več >>

Izvaja: Splošna knjižnica Ljutomer
Ljutomer, 20. 5. 2022 od 18.00 do 20.00
Njena zadnja aktivnost je povezana z razvojem in promocijo izobraževanja študentov migrantov. Dr. Naji je avtorica in soavtorica mnogih knjig s področja naravoslovja in globalnega izobraževanja. Majda Naji je bila predavateljica na številnih mednarodnih konferencah v EU in širše. Ustanovila je in bila urednica revije Okoljska vzgoja v šoli in Revije za razvoj globalne dimenzije kurikula. Bila je članica več Comenius projektov, tri je vodila v parnterstvu z British Councilom. Več >>

Izvaja: Kulturno društvo Ključ
Rogatec, 20. 5. 2022 od 18.00 do 19.30
Na povabili šolskega sklada OŠ Rogatec bomo imeli priložnost prvič nastopiti v Rogatcu in sicer na dobrodelnem koncertu. Vabimo vas, da združite prijetno s koristnim in dobrim in nas (ter druge nastopajoče) pridete poslušat. Več >>

Izvaja: Ljudska univerza Jesenice
Jesenice, 20. 5. 2022 od 19.00 do 21.00
Joga nidra je starodavna, a zaenkrat pri nas še malo manj znana jogijska praksa, ki pa postaja vse bolj priljubljena kot oblika sproščanja oziroma oblika terapije uma in telesa. Gre za sistematično obliko vodene sprostitve, kjer z zavestjo potujemo po delih svojega telesa in jih sproščamo. Joga nidra je enostavna tehnika sproščanja, pri pri kateri se od vas zahteva, da se samo - preprosto prepustite. Več >>

Izvaja: Knjižnica Franca Ksavra Meška Ormož
Ormož, 20. 5. 2022 ob 19.00
Laura Mohorko Kumer je Kerenčičevo literarno delo prepričljivo umestila v slovensko književnost socialnega realizma in na literarni zemljevid vzhodnoštajerskih literatov, v družbo Stanka Vraza, Božidarja Flegeriča, Milene Mohorič, Antona Ingoliča, Ivana Potrča in drugih. Jožeta Kerenčiča obravnava kot pisatelja in ga ločuje od povojne mitizacije v enoplasten lik revolucionarja ter narodnega heroja. Z avtorico knjige se bo o življenju in delu Jožeta Kerenčiča (1913-1941), ki se je rodil v Jastrebcih na Kogu, pogovarjala Marijana Korotaj. Literarni večer je organiziran v sodelovanju s Turističnim in kulturnim društvom Kog ter s Krajevno skupnostjo Kog. Več >>

Izvaja: Javni zavod za šport, turizem, kulturo in mladino Medvode
Medvode, 20. 5. 2022 od 20.00 do 21.00
Predstava z glasbo, petjem in plesom v izvedbi vseh sekcij KUD Oton Župančič Sora. Kulturno umetniško društvo Oton Zupančič Sora iz občine Medvode je društvo, ki v svoji dolgi tradiciji združuje tako mlade kot starejše krajane. Društvo je bilo ustanovljeno 25.10.1949 v Sori, ki je od Medvod oddaljena približno 2 km v smeri Škofje Loke. Ima svojo kulturno dvorano, v kateri domuje pet sekcij. Več >>

Izvaja: Plesna šola Spin, Mojca Robič s.p.
Velenje, 20. 5. 2022 od 20.00 do 22.00
Dobrodošli plesalci v paru in tudi tisti, ki plesnega partnerja nimate. Zavrteli se bomo v ritmih salse, bachate, kizombe... Za vse začetnike bo na voljo brezplačno učenje osnovnih korakov, poskrbeli bomo tudi za plesno animacijo, nagradno igro ter nepozabno plesno predstavo. Spinove plesne večere organiziramo v sodelovanju z MO Velenje in Festivalom Velenje. Več >>

Izvaja: Koroški mladinski kulturni center Kompleks
Ravne na Koroškem, 20. 5. 2022 od 21.00 do 01.00
Leonart je organizem svoje vrste. Andrej Knehtl, Sebastijan Lukovnjak, Marko Brvar in Martin Počkar so leta 2014 združili moči z namenom ustvariti kreativni presežek, ki se je pred šestimi leti skompresiral na prvi CD-plošček in jih je ponesel ‘Visoko v nebo’. Z albumom ‘Vrh sveta’ so glasbeniki svoji glasbi, ki je preplet več žanrov, dodali novo dimenzijo, nedavni izid Izštekanega albuma pa je vrhunec izkušenih mojstrov akustike. Štajerski mojstri polnokrvnega pop rocka se bodo po dveh letih ponovno vštekali - vabljeni na Leonart 'back to the roots' izkušnjo. Več >>

Izvaja: Srednja zdravstvena šola Celje
Celje, 21. 5. 2022–12. 6. 2022 od 00.00 do 00.00
V šolsko glasilo Letopis zapišemo kratek sestavek, kjer zapišemo par besed o TVU, pomenu med ljudmi, pomenu učenja skozi vsa življenjska obdobja in na tak način širimo zdravstveno-vzgojno delo med vsemi starostnimi skupinami. Časopis lahko vzamemo v roke sedaj in kadarkoli si to želimo tudi preberemo in pogledamo fotografije. Več >>